A történelem faggatása kategória bejegyzései

Dörömbözi János: „A dajkanóták emléke kél, / Egy árva népről bús dalt regél.” (Emlékezés a trianoni békediktátum 95. évfordulóján)

„Nem kell beszélni róla sohasem, / De mindig, mindig gondoljunk reá.”
(Juhász Gyula: Trianon)

trianon1

1906. október 27-én Konstantinápolyból II: Rákóczi Ferenc fejedelem hamvai hazatértek. Ravatalánál másnap tömegek rótták le kegyeletüket Budapesten, majd örök nyugalomba helyezték 1906. október 29-én – magyar földön, a Szent Erzsébet-főszékesegyházban, a kassai dómban. Košice – ma ismét „idegenben”. Tiszteletére 1906. november 21-én mutatták be a Király Színházban, Kacsoh Pongrác daljátékát: Rákóczi.1

Tovább olvasom… →

T. Ágoston László: Jónás háborúi (Kettős példázat)

Álmot látott Jónás, Amittaj fia, a próféta. Semmi különös nem volt ebben, máskor is így adta tudtára az Úr az akaratát. Jónás pedig felébredt, s tette, amit az ő Istene, Izrael Istene megparancsolt neki. Prédikált az embereknek a templomban, vagy akár a hegytetőn, ha kellett. Kemény szavakkal ostorozta a bűneiket, s megtérésre, bűnbánatra, engesztelő áldozatok bemutatására ösztökélte őket. Tovább olvasom… →

Pap Krisztián: A kettétört kabát, és akik állva halnak meg (Történet a Don menti II. Magyar Hadseregről)

1943. január,
a Don-kanyartól észak-nyugatra

Medgyánszky2katona

Medgyánszky László festménye

Oroszországba néhány hete beszökött a tél, az igazi, pusztító hideg s amerre ment Szent Mihály útjai nyíltak elhaló hörgésekkel kísérve, gyorsan és kíméletlenül. Számítottak rá, mint egy felmagasodó, borzalmas hullámra, melynek törvényszerűen kell lezuhannia, s az így is jött, szinte átmenet nélkül, egyenesen maga a fehér halál. Tovább olvasom… →

Adamik Tamás: Vergilius és Radnóti eklogái

DUO

„Mivel Radnóti eklogáinak egyértelműen keletkezésük sorszámát adja címül, feltételezem azt, hogy a magyar költő valamiféle kapcsolatot teremtett saját eklogái és az azonos számú vergiliusi eklogák között. Vagyis Radnóti Első eclogája átvesz valamit Vergilius 1. eklogájából, Második eklogája szintén megőriz valamit Vergilius 2. eklogájából stb. Miközben tehát Radnóti egyes eklogái saját tragikus életének és helyzetének eseményeit tükrözik kronológiai sorrendben (Trencsényi-Waldapfel Imre alaposan feltérképezi Radnóti egyes eklogáinak politikatörténeti hátterét[12]), aközben az azonos számú vergiliusi eklogákhoz is kapcsolódnak, sőt a többi vergiliusi eklogából is átvesznek olykor egy-egy formai vagy tartalmi jegyet.” (Részlet a tanulmányból, a szerk.)

Tovább olvasom… →

Dörömbözi János: Básztettől Barbaráig – Asszociációk Aknay Tibor prózája kapcsán

(A Macskaistennő, Tündéranna, A galamb szárnyverése című prózaköteteiről)

Macsaistennő1

„Miért legyek én tisztességes? Kiterítenek úgyis!
Miért ne legyek tisztességes! Kiterítenek úgyis.”
(József Attila: Két hexameter)

“Tanulság: a vétkes bármikor, bármire felhasználható, hasznavehetetlenné válásakor bármikor „eldobható”. Árulók, árulások mindenkor voltak, vannak, lesznek. Szükophanta és szükophantria mindenütt: hálózatok, kapcsolattartók, tartótisztek, hangulatjelentések. A társadalmi ranglétrán – látszólag – magasan lépkedő személyek: közjogi és egyházi méltóságok, püspökök, professzorok, akadémikusok, írók, médiamunkások, gyárigazgatók, vezérigazgatók, bankvezérek stb. a külhoni és hazai hálózatok hálójában. „Tartóik” hadnagyi, főhadnagyi rendfokozatban – látszólag – sehol a lajtorján, valójában a „méltóságok” feje felett, élet-halál uraiként az embereken. Sokan vállalták szerepüket – sőt túlteljesítettek!” /Részlet az Elemzésből

„A becsületes ember ugyanis, ha egyszer hibázott, a továbbiakban félve óvakodik ettől, a becstelen jellemű viszont annál bátrabban tetézi bűneit, és utóbb már minél többet vétkezik, annál leplezetlenebbül teszi. Hiszen a tisztesség olyan, akárcsak a ruha: minél több folt esik rajta, annál kevésbé vigyáznak rá.” (Apuleius: Apologia – Védőbeszéd, 3.)
Tovább olvasom… →