Wass Albert háttérirodalma

Háttérirodalom

Hivatkozások: cikkek, tanulmányok

 1. – -: [A Fészek Klub új vezetőségéről]. = Pest, VI/180. (1944. augusztus 10).
 2. – -: A költészet napja Budapesten; Röviden. = Magyar Nemzet, (2003. április 10). – p. 15.
 3. Adamovits Sándor: Egy művész elindul: helikoni emlékek. = Múzsa: Népújságmelléklet (Marosvásárhely), 295. (1997. május 23). – p. 6.
 4. Bächer Iván: Juhász Gyula elvtárs. = Népszabadság, LXI/74. (2003. március 29). – p. 30.
 5. Balázs Ervin: Vak vezet világtalant: „Üdvöz légy, Európa, a halálra ítélt mezőgazdaság köszönt Téged!” = Magyar Nemzet, (2003. január 3). – p. 6.
 6. Balázs Ildikó: Egy legendás hírű szakács-műgyűjtő [Szathmáry Lajos]. = Erdélyi Napló (Nagyvárad), VIII/20. (1998. május 19). – p. 11.
 7. Balázs Ildikó: A Mezőség ötödfélszáz év visszapillantó tükrében. = Erdélyi Napló (Nagyvárad), VIII/30. (1998. július 28). – p. 8.
 8. Bálint Eta (Washington): Okuljunk az oktalanságból! = DunaNovaPress online, (2003. február 7).
 9. Balogh E. István (Lakeland, FL): The Presbiterian Church in the U. S. A. – In: Bethlen Naptár, Ligonier, PA, 1976. – p. 289-292.
 10. Bayer Zsolt: Kiállni a jogért, az igazságért – megalkuvás nélkül [Bayer Zsolt sepsiszentgyörgyi beszéde]. = Magyar Nemzet, LXVI/129. (2003. június 4). – p. 5.
 11. Bayer Zsolt: Új moralisták, farizeusok (9. rész). A Max van der Stoel Egyetem és a státustörvény. Iliescunak papíroznak azok, akik újra és újra belekötnek a jogszabályba. = satjóklub.net, 2001. december 8.
 12. Bencsics Klára: Menekült voltam egykor. = American Hungarian Panorama, V/2. (2003. május-június). – p. 58-59.
 13. Bertha Zoltán: „…egyetlen tornyos sziklaszál: az Isten”. Vallásos alapélmények a klasszikus erdélyi lírában. [Wass Albert-hivatkozás: – p. 183, 186]. – In: In honorem Czine Mihály. Görömbei András; Kenyeres Zoltán, Debrecen: Kossuth Egyetemi, 1999. – p. 179-188.
 14. Bölöni Domokos: Csak úgy tudok élni, ha dolgozom. Beszélgetés a 80 éves Nagy Pállal. = Múzsa: Népúj­ságmelléklet (Marosvásárhely), 625. (2004. január 31). – p. 4.
 15. Búvár Kamilla (Bécs): SZDSZ-magyar szótár. = DunaNovaPress online, (2003. március 24).
 16. Czigány Zoltán: Várakozás nagycsütörtökön. Kemény János báró filmjei. – In: Czigány Zoltán: Zendülés az idő ellen. Szekszárd: Babits, 1995; 2. kiad.: Budapest: Határon Túli Magyarok Hivatala, 1996. – p. 21, 84, 87.
 17. Gaál Bertalan (Budapest): Talpra magyar!: erősödő magyarságtudat a Délvidéken. = DunaNovaPress online, (2003. március 10).
 18. Haklik Norbert: Párbaj a Balaton jegén. [Baksay György: Párbaj a Balaton jegén. Történetmorzsák a Bakony és a Balaton vidékéről. Veszprém: Kollázs, 2003]. = Magyar Nemzet, (2003. augusztus 21). – p. 15.
 19. *Kárpát Dániel, Z.: Magyarország és egyéb folyó ügyek. = DunaNovaPress online, (2003. február 19).
 20. Kelemen Lajos: A csodaszarvas nyomában (A legszebb ezer vers költészetünk nyolc évszázadából. Tinta, Budapest, 2002. 1005). = A Balassi Bálint Intézet honlapja, (2002/3). www.bbi.hu
 21. Kiss Eszter Veronika: Magyar Sziget [A látó ember című Wass Albert film]. = Magyar Nemzet, (2003. július 8). – p. 15.
 22. Kozma Huba: Késfenő indulatok. = Honismeret, XXVIII/5. (2000).
 23. Kövesdy Péter: Szobrok és miniszterek, avagy a gyalázat anatómiája. = Erdélyi Napló (Nagyvárad), XIII/21. (2003. május 28). – p. 9.
 24. Kristály Lehel: Kemény báró hagyatéka visszajár. = Erdélyi Napló (Nagyvárad), XIII/8. (2003. február 25). – p. 6.
 25. Lőcsei Gabriella: Marosvécsi emlék [Kemény János amatőr filmjei, rajtuk Dsida, Wass, Kós, Bánffy]. = Magyar Nemzet, (2002. szeptember 20).
 26. Lukács Csaba: Három óra látszatdemokrácia: kétszázezer aláírás a kedvezménytörvény védelmében. = Magyar Nemzet, LXVI/119. (2003. május 23). – p. 7.
 27. Lukács Csaba: Nevek harca Romániában: magyarellenes intézkedések keleti szomszédunknál az európaiság jegyében. = Magyar Nemzet, LXVI/112. (2003. május 15). – p. 7.
 28. Magyar Attila István: Amikor a kenyér helyett csak a cir­kusz marad. = Magyar Nemzet, (2003. augusztus 25). – p. 6.
 29. Makovecz Imre: Görgey Gábornak. = Magyar Nemzet, LXVI/105. (2003. május 7). – p. 6.
 30. Mrena Julianna: Íróportrék és könyvremekek [Kós Károly, Lászlóffy Aladár, Sütő András, Szilágyi Domokos, Wass Albert arcképei a Tokaji Írótáborban]. = Magyar Nemzet, (2003. augusztus 16). – p. 16.
 31. Nedbál Miklós: Erdélyi táj téli ruhában: megjelent a fotóalbum-sorozat tizenhatodik kötete. [Váradi Péter Pál; Löwey Lilla: Tél a havason. Péter Pál, 2003. – Wass Albert és mások verseivel] = Magyar Nemzet, (2003. április 18). – p. 14.
 32. Pallán Mór: Panasz a Paraszt Múzeumban: az USA sajtóközpontja elfelejtette-e a nagy adósságot? = DunaNovaPress online, (2003. április 23).
 33. Pataky István: Menteni a menthetőt: a kormányzati manipuláció áldozata lett a határon túli magyarok ügye. = Magyar Nemzet, LXVI/114. (2003. május 17). – p. 7.
 34. Pilhál György: Erdély fele [A második bécsi döntés 60. évfordulója]. = Magyar Nemzet, (2000. augusztus 30). – p. 20.
 35. Pilhál György: Iván haragszik. = Magyar Nemzet, LXVI/57. (2003. március 8). – p. 7.
 36. Pilhál György: Magyar-politika. = Magyar Nemzet, LXVI/124. (2003. május 29). – p. 7.
 37. Pilhál György: = Magyar Élet (Toronto), LV/47. (2002. december 14).
 38. Pilhál György: = Magyar Nemzet), LXV/277. (2002. november 28). – p. 7.
 39. Pomogáts Béla: Erdélyi gondolat – erdélyi irodalom. – In: Erdélyi tükör: tanulmányok és emlékezések. Budapest: Kráter Műhely Egyesület, 1995. – p. 6-21. [Wass Albert-hivatkozás: – p. 16].
 40. Pomogáts Béla: Négy esztendős szabadság: Erdély magyar irodalmi élete 1940 és 1944 között. – In: In hono­rem Czine Mihály. Görömbei András; Kenyeres Zoltán, Debrecen: Kossuth Egyetemi, 1999. – p. 145-156. [Wass Albert-hivatkozás: – p. 147, 148, 153, 155].
 41. Pósa Zoltán: A szabadság napja Gödöllőn. = Magyar Nemzet, (2003. június 30). – p. 14.
 42. Stefka István: ’56 arcai – Bánkúti Géza, a motoros: „A forradalomban csak egy porszemnek is lenni, felemelő érzés” [Wass Albert Alapítvány]. = Magyar Nemzet, (2003. június 21).
 43. Szabó Ernő, P.: Lélekfogyatkozás: Erdély veszendő templomai [A némai, Kolozs megyei templom]. = Magyar Nemzet, LXVI/45. (2003. február 22). – p. 34.
 44. Szidiropulos Archimédesz: A magyar társadalom Trianon képe az ezredfordulón. Trianon konferencia – Károli Gáspár Református Egyetem, 2003. május 6-7. = DunaNovaPress online, (2003. május 9).
 45. Varga Tímea: A művészet hatalma (Új Hang rovat). = Új Ember, LVIII/25. (2002. június 25).

 

Hivatkozások: könyvek

 1. A Baumgarten-alapítvány ünnepei: beszédek, megemlékezések. [Wass Albert-hivatkozások: 67, 164, 170, hátsó fülszöveg]. Szerk., utószó, jegyzetek: Téglás János. [Budapest]: Argumentum; Palatinus, 2000. – 181 p.
 2. Erdélyi hírmondók: emlékkönyv a Marosvásárhelyi Kemény Zsigmond Irodalmi Társaság országos vendégszerepléséről az 1942. év tavaszán. Sényi László, Marosvásárhely: Kemény Zsigmond Irodalmi Társaság választmánya, 1942. – p. 6, 9, 18, 20 p.
 3. A Helikon és az Erdélyi Szépmíves Céh levelesládája (1924-1944). Közzéteszi Marosi Ildikó. Bukarest: Kriterion, 1977. – I. 23, 29; 96, 97, 168, 188, 196, 219, 283, 284, 288-290, 293, 301, 324, 417, 419, 434, 440, 456, 460 p.
 4. Jancsó Elemér: Reményik Sándor élete és költészete. Kolozsvár: Minerva, 1942. – 5 p.
 5. Korniss Gabriella, gróf: Elődök és utódok: erdélyi főnemesek a XX. században. Budapest: Unikornis Kvk., 2002. [p. 80, 96, 206-207, 371] – p. 391.
 6. Haklik Norbert: Metamorphosis Transsylvaniae: erdélyi főnemesek a XX. században. [Gróf Korniss Gabriella: Elődök és utódok: erdélyi főnemesek a XX. században. Unikornis Kvk., Budapest, 2002.] = Magyar Nemzet, (2003. február 8). – p. 35.
 7. Ligeti Ernő: Súly alatt a pálma: egy nemzedék szellemi élete 22 esztendő kisebbségi sorsban. Kolozsvár: Fraternitas R.T., [1941]. – 152, 208-209 p.
 8. A magyarokhoz: magyarság- és istenes versek az Ómagyar Mária-siralomtól Trianonig és napjainkig. A 2. kiad. javított, bővített, kötött változata. Medvigy Endre, Felsőma­gyar­ország; Kiskapu, 2003.
 9. Bertha Zoltán: Magyar sors- és hitköltészet: A magyarokhoz – Magyarság- és istenes versek az Ómagyar Mária-siralomtól Trianonig és napjainkig című antológiáról. Medvigy Endre, szerk. Felsőmagyarország és Kiskapu, 2003. = Confessio, XXVII/2. (2003. június). – p. 122-126.
 10. Marosi Ildikó: Örökbe hagyott beszélgetés gróf Teleki Mihállyal. Budapest: Argumentum, 1999. – p. 88,
 11. Balázs Ildikó: Hová tűnt az erdélyi arisztokrácia? Marosi Ildikó örökbe kapott beszélgetései. = Múzsa: Nép­újságmelléklet (Marosvásárhely), 561. (2002. október 19). 2.
 12. Pomogáts Béla: A nemzetiségi irodalom hőskora 1919-1944. – In: Záhony Éva: Romániai magyar szépirodalom a két világháború között 1919-1944. Válogatott bibliográfia és irodalmi repertórium. Budapest: OSZK, 1984. II. p. 7-21.
 13. Püski Sándor: Könyves sors – magyar sors. Budapest: Püski, 2002. – 198, 200, 203, 204, 205, 208, 209, 210-211, 212, 215, 237, 239, 273, 327, 445, 526, 543, 544.
 14. Pósa Zoltán: Püski Sándor kiadójának regénye és a nemzeti irodalom újkori története. = Magyar Nemzet, LXV/114. (2002. május 17). – p. 15.
 15. Siemers Ilona: Wass-kor. Szabó T. Ádám – Gulyás Irén. Kiad, az előszót és végszót írta Siemers, Hans Edmund. Mentor: Marosvásárhely 1999. – 180 p. [Wass Albert: Előszó. – p. 7-9; Endre megnősül. – p. 152-153; Unokaöcséim, Édi és Albi. – p. 155-157; Végszó. – p. 169.]
 16. Nagy Pál: Volt idők emléke [Siemers Ilona: Wass-kor]. = Múzsa: Népújságmelléklet (Marosvásárhely), 461. (2000. szeptember 30). – p. 4-5; másodközlés: = Nyugati Magyarság (Montreal – Budapest), (2000. szeptember).
 17. *Nagy Pál: Volt idők emléke. = Nyugati Magyarság (Montreal – Budapest), (2000. szeptember).
 18. Várdy Béla: Wass-kor. = Valóság, XLVI/4. (2003. április). – p. 109-111.

 

Kapcsolódó anyagok: cikkek, tanulmányok

 1. – -: Száz éve született Kemény János [Kemény János: Tizenegyek találkozója; Wass Albert: Atlantisz harangoz a mélyben]. = Múzsa: Népújságmelléklet, 606. (2003. szeptember 6). – p. 2-3.
 2. Bodolai [Gyöngyi]: Vécsen jártak a Kemény-örökösök. = Népújság (Marosvásárhely), LV/29. (2003. február 4).
 3. Bodolai Gyöngyi: A marosvécsi vár. = Népújság (Marosvásárhely), LV/19. (2003. január 24).
 4. Czigány Zoltán: Darabokra szaggattatol. – In: Czigány Zoltán: Zendülés az idő ellen. Szekszárd: Babits, 1995; 2. kiad.: Budapest: Határon Túli Magyarok Hivatala, 1996. – p. 105-135.
 5. Jancsó Elemér: Az erdélyi irodalom útjai 1918-1931. – In: Új arcvonal. Tizenkilenc fiatal erdélyi író antológiája. kiad. Kolozsvár: Minerva, 1932. – p. 67-83.
 6. Kovács Ferenc: Párhuzamos életrajzok. Wass Samu és George Barit. = Utunk (Kolozsvár), XXVIII/20. (1973. május 18). – p. 3.
 7. Makkai Sándor: Erdélyi történet. [Bánffy Miklós trilógiája]. = Erdélyi Helikon (Kolozsvár), XIII. (1940). – p. 712-718.
 8. Márkus Béla: „Külön sorsoknak külön irodalom kell…”. Németh László a kisebbségi magyar irodalmakról. – In: In honorem Czine Mihály. Görömbei András – Kenyeres Zoltán, szerk. Debrecen: Kossuth Egyetemi, 1999. – p. 135-144.
 9. Márkus Béla: „Külön sorsoknak külön irodalom kell…”. Németh László a kisebbségi magyar irodalmakról. – In: Márkus Béla: Külön sors – külön irodalom. [s.l.]: Nap Kiad, 2002. – p. 139-194.
 10. McDonald – Mrs. Colin: A Hungarian hero [Wass Albert gróf (+1902) Délafrikában]. = Hungary, II/15. (1905). – p. 5-1.
 11. Reményik Sándor: Szentgyörgyi István [nekrológ, halála előtti búcsúlevél: „zászlótartó”]. = Erdélyi Helikon (Kolozsvár), (1931). 665-666.
 12. Sebestyén Mihály: Báró Kemény János. = Múzsa: Népújság (Marosvásárhely), 461. (2000. szeptember 30).
 13. Várdy Béla (Pittsburgh, PA): Kettős és többes kötődés kérdése Magyarországon: tanulságok az amerikai magyarság múltjából. – In: Régi és új peregrináció. Magyarok külföldön, külföldiek Magyarországon II. [A III. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson – Szeged, 1991. augusztus 12-16. – elhangozott elődadások]. Békési Imre et al, Budapest; Szeged: Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság – Scriptum Kft., 1993. – p. 925-937.
 14. Várdy Béla: Magyarok az Újvilágban: az észak-amerikai magyarság rendhagyó története. Budapest: A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága, 2000. – p. 840. [Wass Albert: – p. 162, 164, 168, 540, 541, 557, 558, 562, 572, 583].

 

Kapcsolódó anyagok: könyvek

 1. Abafáy Gusztáv: Új erdélyi írók. – In: Abafáy Gusztáv – Jancsó Elemér – I. Szemlér Ferenc: Új erdélyi antológia. [Cluj = Kolozsvár]: 1937. – p. 171-174. Ld. Wass Albert antológiákban.
 2. Beczássy Istvánné: Bekerített élet. Kolozsvár, Minerva, 1995.
 3. Bethlen Béla: Észak-Erdély kormánybiztosa voltam. Budapest: Zrínyi, 1989. – 310 p.
 4. Bözödi György: Székely bánja. Budapest: Magvető, 1986. – 429 p.
 5. Erdélyi Erzsébet – Nobel Iván: De azért itthon is maradni… 15 beszélgetés határon túli alkotókkal verseikről, novelláikról. Budapest: Tárogató, 1994.
 6. Erdélyi Erzsébet – Nobel Iván: Én otthon vagyok költő… 18 disputa határon túli alkotókkal verseikről, novelláikról. Oktatási segédlet a magyar irodalom tanulásához 14-18 éveseknek. Budapest: Tárogató, 1993.
 7. Gál Mária: O. (Kényszerlakhely). Az erdélyi föld és földbirtokosság sorsa a második világháború után. Kolozsvár: Minerva, 1996. – 119 p.
 8. Görömbei András: Kisebbségi magyar irodalmak (1945-2000). Debrecen: Kossuth Egyetem, 2001. – 375 p.
 9. Jancsó Elemér: Az erdélyi magyar líra tizenöt éve. Kolozsvár, 1934. – 127 p.
 10. Kántor Lajos: Itt valami más van: erdélyi krónika 1911-1959. [Budapest]: Héttorony Kvk., [1992]. – 337 p.
 11. Kovács László: Séta bölcsőhelyem körül. [Előszó]. – In: Séta bölcsőhelyem körül. Erdélyi képeskönyv. Kovács László, [Wass Albert fotóival]. Budapest: Révai, 1940. – p. 7-9. Ld. Önálló kiadványok.
 12. Láng Gusztáv: Kivándorló irodalom: kísérletek. Kolozsvár: Kom-Press; Korunk Baráti Társaság, 1998. – 162 p.
 13. Lászlóffy Csaba: De ki a nyertes? Kolozsvár: Minerva, 1995. – 131 p.
 14. Magyar Adorján: A csodaszarvas. Budapest: Magyar Adorján Baráti kör, [s. a. ]. – 342 p.
 15. Marosi Ildikó: Bánffy Miklós estéje. Levelek. Kolozsvár-Budapest-Casablanca-Tanger 1944-1949. Váradi Aranka naplója 1944-1952. Kolozsvár: Polis Kvk., 2002. – 390 p.
 16. Rózsa Mária: Bánffy Miklós utolsó éveinek dokumentumai. [Marosi Ildikó: Bánffy Miklós estéje: leveleskönyv és naplótöredék]. = Múzsa: Népújságmelléklet (Marosvásárhely), 581. (2003. március 8). – 6.
 17. Pomogáts Béla: Erdélyi tükör: tanulmányok és emlékezések. Budapest: Kráter Műhely Egyesület, 1995. – 174 p.
 18. Szabó Béla, Gy.: Hónapok. (fametszetek a művész verseivel). Cluj: Dacia, 1973. – 30 p. [12 ] t. [Július: vers – Czegei tó: fametszet].
 19. Teleki Éva: Tölgy és repkény. Kolozsvár: Minerva, 1995. – 180 p.
 20. Tolnai Gábor: Erdély magyar irodalmi élete. Szeged: Magyar Irodalomtörténeti Intézet, 1933. – 141 p.
 21. Kováts László: Erdély magyar irodalmi élete. Jegyzetek egy könyv szélén. [Tolnai Gábor könyve]. = Erdélyi Helikon (Kolozsvár), (1933). – p. 519-523.
 22. Volksballaden aus der Moldau und Siebenbürgen. = Moldvai csángó és erdélyi népballadák. Antológia. Szabó T. Ádám, szerk. Ford. Siemers Éva. Budapest: MTA Néprajzi Kutató Csoport, 1982. – 155 p. [2 térk.]
 23. Zeidler Miklós, szerk. Budapest: Osiris, 2003. – 931 p.

 

Filmek

 1. Czigány Zoltán: Darabokra szaggattatol I-VIII: dokumentumfilm az erdélyi arisztokrácia szétszórattatásáról (1993).
 2. Czigány Zoltán: Kemény János báró filmjei: a báró amatőr filmjei a marosvécsi kastély életéről (1992).
 3. Czigány Zoltán: Nagycsütörtök: dokumentumfilm az Erdélyi Helikonról (1990).
 4. Kemény János amatőr filmjei a marosvécsi helikoni összejövetelekről (rajtuk Bánffy Miklós, Dsida Jenő, Kós Károly, Wass Albert stb.).
 5. A látó ember: portré Wass Albertről. Szerkesztő-riporter: Maksay Ágnes, rendező: Tabacu, Marius. Vetítési idő: 50 perc. Duna Televízió videotár, 2002.
 6. Wass Albert élő hagyatéka Miamiban (1998). Vetítési idő: 30 perc. Készítette Sebestény Sándor.

 

Wass Albert-ihlette szépirodalmi művek

 1. Baksa Zsolt (tanuló, Budapest): Gróf Czegei Wass Albert üzenete. = Magyar Jelen (Toronto), (2003. augusztus 8); www.magyar-jelen.com
 2. Banos János: Akkor is magyar: Wass Albert emlékére (vers). = PoLíSz, 51. (2000. január-február).
 3. Bartha Gizella: Kerestem az utat: Wass Albertnek (vers). = Szászrégen és Vidéke (Románia), III/2. (2001. február). – p. 17.
 4. Bayer Zsolt: Az elárvult kápolna: erdélyi történetek. = Magyar Nemzet, (2003. április 24). – p. 4.
 5. *Beyer Zsolt: Erdélyi elégia (A 89 éves Wass Albertnek). = Magyarok Vasárnapja (California), CIV/1. (1997. január 12). – p. 7.
 6. Beyer László: Tűlevelű ballada (vers). = PoLíSz, 63. (2002. február- március). – p. 47.
 7. Beyer László: Velünk van! Wass Albert emlékezete (vers). = PoLíSz, 56. (2000. december-2001. január). – p. 14.
 8. Beyer László: Wass Albertnek (mese). = Magyarok Vasárnapja (California), CIV/1. (1997. január 12). – p. 1.
 9. *Beyer László: Wass Albertnek (Kard és kasza c. regényét olvasva). = Magyarok Vasárnapja (California), CIV/18. (1997. november). – p. 3.
 10. Beyer László: Zöld álom: Wass Albertnek odaátra. = PoLíSz, 69. (2003. február-március). – p. 66.
 11. Beyer László: Zúgja a fenyves…: Wass Albert exhumálása alkalmára (vers). = PoLíSz, 59. (2001. június-július). – p. 42.
 12. *Demeter Zsolt: Erdélyi elégia (A 89 éves Wass Albertnek). = Magyarok Vasárnapja (California), CIV/1. (1997. január 12). – p. 7.
 13. Fábián András Gy.: Gátak (mese). = Szászrégen és Vidéke (Románia), III/9. (2001. szeptember). – p. 18.
 14. Fábián András Gy.: A kősír (esszé). = Szászrégen és Vidéke (Románia), III/8. (2001. augusztus 14). – p. 17.
 15. Illés Sándor: Nem figyeltem… (reflexió) .= Magyar Nemzet, (2002. augusztus 3).
 16. Kannás Alajos: Halottas könyv: sirató helyett: Márai Sándor, Wass Albert emlékére (vers). = Californiai Magyarság, LXXV/9. (1998. február 27). – p. 4; újraközlés: Sirató helyett. Márai Sándor, Wass Albert emlékére (1998). – In: A magyarokhoz: magyarság- és istenes versek az Ómagyar Mária-siralomtól Trianonig és napjainkig. Medvigy Endre, Miskolc: Felsőmagyar­ország, 2002. – p. 554.
 17. Kannás Alajos: Kitaszított. Wass Albertnek – sírvers helyett (1998). – In: A magyarokhoz: magyarság- és istenes versek az Ómagyar Mária-siralomtól Trianonig és napjainkig. Medvigy Endre, Miskolc: Felsőmagyarország, 2002. – p. 554.
 18. Kelemen Kálmán: Wass Albert hazatérése (vers). = Szászrégen és Vidéke (Románia), III/9. (2001. szeptember). – p. 19.
 19. Kövér Erzsébet: Hogy lenne szebb? (Gr. Wass Albertnek). = Vasárnap (Arad), XI/9. (1928. április 29). – p. 173.
 20. Péterffy Gyöngyi: És élsz és élsz tovább (Wass Albert de Czegének). = Magyarok Vasárnapja (California), CV/1. (1998. január). – p. 7.
 21. *Péterffy Gyöngyi: Wass Albertnek (vers). = Magyarok Vasárnapja (California), CIV/1. (1997. január 12). – p. 7.
 22. Polgár Ernő: A magyarok könnyei: in memoriam Wass Albert. = PoLíSz, 68. (2002. december-2003. január). – p. 42-54.
 23. Sarkantyús Magdolna: Wass Albert halálára: = Nemzetőr (München), (1998. március).
 24. Szilágyi Ferenc: Wass Albert emlékére: posztumusz alternatív Kossuth-díja odaítéltetése alkalmával. – In: Szép­halom. A Kazinczy Ferenc Társaság évkönyve, 13. kötet. Kováts Dániel, [Sárospatak], 2003. – p. 116.
 25. Turcsány Péter: Kalotaszegi szárnycsapások: reflexiók. – In: Turcsány Péter: Emelkedj, Atlantisz!: Turcsány Péter hármaskönyve. Pomáz: Kráter, 2003. – p. 56-58.
 26. Turcsány Péter: Tizenhárman az Istenszéken: útinapló. = PoLíSz, 66. (2002. augusztus-szep­tember). – Hátlap; kapcsolódó anyag: Kráter krónika. = PoLíSz, 66. (2002. augusztus-szep­tem­ber). – p. 96. Ld. A szerzőről szóló írások; másodközlés: – In: Turcsány Péter: Emelkedj, Atlantisz!: Turcsány Péter hármaskönyve. Pomáz: Kráter, 2003. – p. 56.
 27. Zas Lóránt: Erdély. Wass Albertnek. – In: A magyarokhoz: magyarság- és istenes versek az Ómagyar Mária-siralomtól Trianonig és napjainkig. Medvigy Endre, Miskolc: Felső­magyarország, 2002. – p. 552-553.

 

A gyűjtés lezárását követő könyvmegjelenés:

 1. Wass Albert angol nyelvű könyvének magyar fordítása. Ford. Kovács Attila Zoltán. Pomáz: Kráter Műhely Egyesület, 2004. – 384 p.
 2. Wass Albert: Magyar pólus (Újabban fölkutatott versek, novel­lák, tárcák, közéleti írások, interjúk, levelek). Összeállította Tur­csány Péter, Kráter Műhely Egyesület, Pomáz 2004. – 384 p.

Minden vélemény számít!