Irások, lexikoncikkek, bibliográfiák és dokumentumok Wass Albertről

Perszonália

A szerzőről szóló írások

 

Életrajzi adalékok, összefoglalók

 1. – -: Alternatív Kossuth-díj Wass Albert írónak. = Hargita Népe (Csíkszereda), XV/57. (2003. március 11).
 2. – -: A Baumgarten-alapítvány ünnepei: beszédek, megemlékezések., utószó, jegyzetek: Téglás János. [Budapest]: Argumentum; Palatinus, 2000. [Wass Albert-hivatkozások: hátsó fülszöveg, 67, 164, 170.]
 3. – -: A Baumgarten-díj erdélyi nyertesei Debrecenben. = Tisztántúli Független Újság (1940. február 9). – p. 5.
 4. – -: Búcsúbeszélgetés a kivándorló Wass Alberttel, akinek két regénye jelenik meg 2. kiadásban. [Adjátok vissza a hegyeimet!; Ember az országút szélén]. = Hungária (München), IV/24. (1951. június 15). – p. 5.
 5. – -: Floridában is megmaradt erdélyi magyarnak: Wass Albert rendületlenül, mély érzéssel szerette népét. = American Hungarian Panorama-Online, (2002. május).
 6. – -:Gróf Wass Albert (1908-1992). = Duna Tudósító: Svájci Magyar Tudósító (Zürich), XXXIII/5-6. (1992. július-augusztus). – p. 22.
 7. – -: Gróf Wass Endréné naplójából (1-10. rész). = Szászrégen és Vidéke, IV/3-12. (2002. március-december).
 8. – -: Gróf Wass Endréné naplójából (11-19. rész). = Szászrégen és Vidéke, V/1-9. (2003. január-szeptember).
 9. – -: A jubileum évi eseménynaptár: Pakó Benedek plébános naplójából [árvaház a Siemers Alapítvány segítségével]. = Szászrégen és Vidéke (Románia), II/8. (2000. augusztus). – p. 4.
 10. – -: Kiosztották a Baumgarten-díjakat: túlnyomórészt tudományos munkát jutalmazott a kuratórium az idén. = Magyar Nemzet, III/14. (1940. január 19.)
 11. – -: Kiosztották az 1940. évi Baumgarten-díjakat. Érdekes szavak az emlékünnepen az időszerűtlen humanizmusról. = Újság, XVI/14. (1940. január 19).
 12. – -: Látogatás Wass Albertnél egy ohioi farmon. [1951]. = W1/C: 8. jelű irattartó anyaga, Vasváry-gyűjtemény, Szeged, Somogyi-könyvtár.
 13. – -: Március idusa Debrecenben [Wass Albert a Festetich Bajtársi Egyesület tagja]. = Debreceni Újság – Hajdúföld, (1931. március 15). – p. 8.
 14. – -: Tisztelettel és szeretettel köszöntjük […] a 89 éves Wass Albertet! = Kapu, 4. (1997). – p. 62.
 15. Új nevek az Aranykönyvben [Magyar Örökség-díj]. = Nyugati Hírlevél, 5. (1999. október).
 16. – -: Wass Albert a Szabadság munkatársa. [1952. április]. = W1/C: 10. jelű irattartó anyaga, Vasváry-gyűjte­mény, Szeged, Somogyi-könyvtár.
 17. – -: Wass Albert bemutatása. =krater.hu
 18. – -: Wass Albert haza szeretne menni. = Amerikai Magyar Szó, (1997. január 9). – p. 4.
 19. – -: Wass Albert házasságot kötött. [1952. május 19]. = W1/C: 11. jelű irattartó anyaga, Vasváry-gyűjtemény, Szeged, Somogyi-könyvtár.
 20. – -: Wass Albert ötven éves. = Kárpát (Buenos Aires), I/1. (1958. január). – p. 5-6.
 21. – -: Wass Albert. = Hírünk a világban: Magyar Kulturális Figyelő, Csicsery-Rónay István, szerk. (1951. november). – p. 11.; W1/C: 9. jelű irattartó anyaga, Vasváry-gyűjtemény, Szeged, Somogyi-könyvtár.
 22. B[ölöni] D[omokos]: Olyan volt, mint Isten kenyere… = Népújság (Marosvásárhely), (2000. augusztus 3).
 23. B[álint] I[stván] J[ános]: Utószó: Gróf Czegei Wass Albert emlékezete. – In: Wass Albert: Vérben és viharban. Egyedül a világ ellen. Budapest: Magyar Ház, 1999. – p. 243-247.
 24. Balatoni István: Látogatás Wass Albertnál. = Magyar Jelen (Toronto), (2003. augusztus 8); www.magyar-jelen.com
 25. Balázs Ildikó: „A férfiak véréből, az asszonyok méhéből, Isten szeretetéből…”: a Gróf Wass Albert Társaság elnöke Wass Albertre emlékezik. = Erdélyi Napló, (2003. szeptember 16); másodközlés: Jobbik.Net, (2003. szeptember 20).
 26. Balázs Ildikó: Adalék egy készülő Wass-monográfiához (2.). = Múzsa, Népújságmelléklet (Marosvásárhely), 592. (2003. június 7). – p. 2.
 27. Balázs Ildikó: Adalék egy készülő Wass-monográfiához. = Múzsa: Népújságmelléklet (Marosvásárhely), 593. (2003. május 31). – p. 2-3.
 28. Balázs Ildikó: Két levél: adalék egy készülő Wass-monográfiához. = PoLíSz, 69. (2003. február-március). – p. 63-66; másodközlés: Múzsa, 592. (2003. május 31). – p. 2.; Múzsa, 593. (2003. június 7). – p. 2-3.
 29. Balázs Ildikó – Lukácsi Éva: Wass Albert élő emléke Miamiban. Fényképek a Wass Albert Könyvtárból; „Látod, Erdély üzent. Eljött az idő, a búcsúzás…” Megkésett tudósítás Miamiból, Wass Albert temetéséről [2 cikk]. = PoLíSz, 74. (2003. december – 2004. január). – p. 57-62.
 30. Balogh János: Wass Albert pálmáját püföltem. – In: Balogh János: Túrkevétől Óceániáig. Budapest: Nemzet Lap- és Kvk. Kft., 2003. – p. 99-105.
 31. Bartha József: Hazatérés [Wass Vid látogatása Feketelakon, Szentgotthárd mellett]. = Szászrégen és Vidéke (Románia), II/8. (2000. augusztus). – p. 5.
 32. Beke György: Wass Albert hazatérése. = Új Ember Magazin, IV/5. (2003. május). – p. 14-15.
 33. Bencsincs Klára (Montreal): A Bujdosó Imája: Wass Albert munkássága: előadás. = Lecture and Paper in Hungarian Studies. Nineteenth Annual Conference, (2003. május 28-29), 2003. Dalhousie University, Hali­fax; az előadás megjelent: Magyarságtudományi Füzetek, 42. Kanadai Magyarságtudományi Társaság, 2003. – 15 p. [függelék: Wass Albert három levele].
 34. Benkei Ildikó – Turcsány Péter: Wass Albert Trianon botrányáról. = PoLíSz, 66. (2002. augusztus-szeptem­ber.) – p. 2-4.; másodközlés: krater.hu
 35. Bölöni Domokos: Wass Albert – marad. = Szászrégen és Vidéke (Románia), III/8. (2001. augusztus). – p. 15.
 36. Csontos János: Csak a szív marad töretlen… Turcsány Péter a Poliszról és a Wass Albert-életműkiadásról. = Magyar Nemzet, LXVI/74. (2003. március 26). – p. 14.
 37. Czigány Zoltán: Wass Albert utolsó levele első halála előtt. = Életünk (München), 31. (1993); másodközlés: A Hét (Bukarest), XXIV/10. (1993. július 2); harmad­közlés: Új Magyarország, V/295. (1995. december 16). – p. 15; negyedközlés: Czigány Zoltán: Zendülés az idő ellen. Szekszárd: Babits Kiadó, 1995; 2. kiad. Budapest: Határon Túli Magyarok Hivatala, 1996. – p. 158-161.
 38. Dunai Ákos: „Végzem, amit végeznem kell”: látogatóban gróf Wass Albertnál. = Katolikus Magyarok Vasárnapja (Youngsville, OH, 1984).
 39. Dunai Ákos: Ki volt Wass Albert? = Wass Albert-honlap: geocities.com
 40. Dunai Ákos: Wass Albert hazatér. = Délsziget, 15. (1998). – p. 5-8.
 41. Erdélyi Erzsébet – Nóbel Iván: „Erdélyt nem lehet elfelejteni”: beszélgetés Wass Albertről – Adamikné Jászó Annával. = Életünk, XXXVIII/7-8. (2000. július-augusztus). – p. 670-677.
 42. Fábián Gyula: Wass Albert Rodostója. = Új Idők, III/2. (1998. január 15). – p. 2.
 43. [Fábián Gyula]: A Láthatatlan Lobogó zászlótartója: a megaczélozhatatlan Wass Albert 90. születésnapjára. = Új Idők, III/2. (1998. január 15). – p. 1, 2.
 44. Gellért Géza: Öngyilkos lett-e Wass Albert? = Romániai Magyar Szó (Bukarest), (2003. április 17).
 45. [Havas] E[mil]: „Tiltakozom az ellen, hogy engem antiszemitának nevezzenek”: véletlen beszélgetés Gróf Vass Alberttel az íróval. = Antibolseviki Fórum, (1952. november); W1/C: 13. jelű irattartó anyaga, Vasváry-gyűjtemény, Szeged, Somogyi-könyvtár.
 46. Hajnal László Gábor (München): Wass Albert búcsú­ztatása. = Nemzetőr (München), XXXVI/506. (1992. június.); másodközlés: = Kapu, V/8. (1992). – p. 123.
 47. Hajnal László Gábor: „…De a kő marad!”. – In: „Ábrándok tengerén”: magyar írók túl a tengeren. = Délsziget, XXII. (1992). – p. 1-2.
 48. Illés Sándor: Lobogó fáklya a neve: Wass Albert szeretne végigsétálni a szigeten. = Magyar Nemzet, LVI/95. (1993. április 24).
 49. Illés Sándor: Wass Albert haza szeretne jönni. = Magyar Nemzet, (1996. december 2). – p. 9; rövidített másodközlés: *Wass Albert haza szeretne menni. = Amerikai Magyar Szó, (1997. január 9). – p. 4.
 50. Inámi Zsófia: A láthatatlan lobogó zászlótartója: Wass Albert 90 éve. = Magyartanítás, XXXIX/3. (1998. május-augusztus). – p. 3-8.
 51. Inámi Zsófia: Posztumusz hitelrontás: Wass Albert nem lett öngyilkos. = Új Idők, (2001. április 15).
 52. : Wass Albert [Farkasverem, Baumgarten-díj]. = Erdélyi Helikon (Kolozsvár), XIII/1. (1940). – p. 121.
 53. L. M.: Versében él. = Új Magyarország, V/295. (1995. december 16). – p. 15.
 54. Kocsis L. Mihály: Wass Albert üzenete. = Nők Lapja, 41. (1989). – p. 12.
 55. Kovács Ernő: Wass Albert Torontóban. – In. Kovács Ernő: Magyar rekviemek, magyar feltámadás. Toronto, (1976. november 7). – p. 271-273.
 56. Lapohos András: Gyűjtőúton a múltban és a jelenben [Vincze Anna néni]. = Szászrégen és Vidéke (Románia), III/2. (2001. február). – p. 4.
 57. Lapohos András: Tisztességadás, megemlékezés szülőfalum határában [Wass Albert Tisztás]. = Szászrégen és Vidéke (Románia), III/4. (2001. április). – p. 3; másodközlés: PoLíSz, 65. (2002. június-július). – p. 27-28.
 58. Lenhardt Balázs: Wass Albert útján: erdélyi körutazás. = Magyar Demokrata, VII/19. (2003. május 8). – p. 38-40.
 59. Lovass Ildikó: Wass Albert regényéből forgatókönyvek születtek [Magukrahagyottak]. = Szabad Föld, LVIII/18. (2002. május 3).
 60. V. (Nyíregyháza): Sajtószabadság? [olvasói levél] = Magyar Demokrata, VII/25. (2003. június 9).
 61. Magyar László: Az ítélet a holnap joga [„Wass Albert nehezen töri át az angol nyelv határait…”]. Délamerikai Magyar Hírlap (Sao Paolo), XII/533. (1959. december 20). – p. 7.
 62. Magyar László: Wass Albert ötven éves. = Délamerikai Magyar Hírlap (Sao Paolo), (1958. február 9). – p. 9.
 63. Medvigy Endre: Wass Albert életműve. = Confessio, XXIV/3. (2000). – p. 44-46.
 64. Miska János: Wass Albert köszöntése. = Tárogató (Vancouver), XXV/1. (1998. január). – p. 11.
 65. N[agy] M[iklós] K[und]: A Zászlótartó: köszöntő a 90 éves Wass Albertnek. = Múzsa: Népújságmelléklet (Marosvásárhely), 327. (1998. január 16). – p. 4.
 66. Nagy Pál: Az emlékezet ösvényein: a mindig hazanéző Wass Albert. = Nyugati Magyarság (Montreal – Budapest), XV/5. (1997. május). – p. 10; másodközlés: = Múzsa: Népújságmelléklet (Marosvásárhely), (1997. május 23).
 67. Nagy Pál: Emlékezet ösvényein: a mindig hazanéző Wass Albert. = Múzsa: Népújságmelléklet (Marosvásárhely), 295. (1997. május 23). – p. 3-4; előző közlés: Nyugati Magyarság (Montreal – Budapest), XV/5. (1997. május). – p. 10.
 68. Nagy Pál: Emlékezés ösvényein – A mindig hazanéző Wass Albert. = Magyarok Vasárnapja (California), CV/4. (1998. április). – p. 7.; másodközlés: Kelet Népe, VIII/7. (1998. május). – p. 6-7.
 69. Nagy Pál: Emlékezés ösvényein – A mindig hazanéző Wass Albert. = Kelet Népe, VIII/7. (1998. május). – p. 6-7.; előző közlés: Magyarok Vasárnapja (California), CV/4. (1998. április). – p. 7.
 70. Nagy Pál: A mindig hazanéző Wass Albert. = Romániai Magyar Szó (Bukarest), 892-893. (1992. november 21-22). – p. 5.
 71. Pápai Szabó György: Gróf Wass Albert művei újra itthon. = Szózat, VII/1. (1997. január).
 72. Papp Ágnes Klára: Akit az Úristen szemtanúnak rendelt: Wass Albert életműve. [Wass Albert-életműsorozat. Kráter: Budapest, 1993-2002.] = Magyar Nemzet, (2002. március 9). – p. 32.
 73. Pomogáts Béla: A kő és a könyv megmarad. Wass Albert arcképéhez. – In: Pomogáts Béla: Politika és poétika: tanulmányok a népi irodalomról. Miskolc: Felsőmagyarország Kiadó, 1996. – p. 245-250.
 74. Pomogáts Béla: Messzi kert embere, Erdély hűségében: Wass Albertről. = Világszövetség, II/14. (1993. július 6). – p. 31.
 75. Pósa Zoltán: Wass Albert, a misztikus hontalan. = Napi Magyarország, (1999. szeptember 25). – p. 31.
 76. Ilona: „Amíg éltem, próbáltam tenni valamit népemért, hazámért…”: a kilencvenéves Wass Albert halálára (Szentendrei lakossal is levelezett a nagy erdélyi magyar író). = Magyar Világ, (2003. november 27). – p.8.
 77. Simó József: Fenyő a hegytetőn: istentudó Wass Albert emlékezete. = Szegletkő, IV/1. (1999. március 7). – p. 18-19.
 78. Sz[abó] T. Á[dám]: In memoriam gr. Czegei és Szentegyedi Wass Éva. [In memoriam: Gräfin Wass von Czege geb. Siemers. Remembering Countess Éva Wass de Czege et Szentegyed]. – In: Magyar Múzeum, I/1-4. füzet. Budapest: Akadémiai – Közép-Európai Múzeum Alapítvány, 1991. – p. 292-294.
 79. Szabó T. Ádám: Beszélgetés Czegei és Szentegyedi Wass Albertné, szül. Siemers Éva grófnéval (1914-1991) otthonában, Hamburg városában. = PoLíSz, 72. (2003. augusztus-szeptember). – p. 48-59.; előző közlés: = Studia nova = Új tanulmányok, I/1. (1994). – p. 199-215.
 80. Szabó T. Ádám: Czegei Wass Albertné Siemers Éva emlékezete. = Korunk, 3. folyam, II/8. (1991. augusztus). – p. 1043-1044.
 81. Szalay Róbert: Ki a magyar?: köszöntjük a 90 esztendős Wass Albertet. = Magyarok Vasárnapja (California), CV/1. (1998. január). – p. 7.
 82. Szalay Róbert, ifj.: Wass Albert szellemisége ma is köztünk él: találkozásaim „Albert bátyámmal”: Hitler személyesen kért bocsánatot az erdélyi írófejedelemtől. = American Hungarian Panorama, V/2. (2003. május-június). – p. 52-53.
 83. Tiboldi Zoltán: Emlékmorzsák helikoni írókról. = Múzsa: Népújságmelléket (Marosvásárhely), 609. (2003. szeptember 27.) – p. 7.
 84. Vasváry Ödön: A két Wass. = Amerikai Magyar Népszava, LII/240. (1951. október 10). – p. 4.; W1/C: 39. jelű irattartó anyaga, Vasváry-gyűjtemény, Szeged, Somogyi-könyvtár.
 85. Vincze Piroska: Üzenet haza. Wass Albert emléknap Debrecenben. = Reformátusok Lapja, XLIII/12. (1999. március 21). – p. 1.
 86. T.: Vass Albert gróf, a kiváló író, New Yorkba érkezett. [1951. szeptember 21]. = W1/C: 6. jelű irattartó anyaga, Vasváry-gyűjtemény, Szeged, Somogyi-könyvtár.
 87. Wass Albert Tamási Áronról. = Múzsa: Népújság (Marosvásárhely), 591. (203. május 24). – p. 2-3.
 88. Wass Albert fiainak nyílt levele a kiadóhoz és a magyar olvasóközönséghez. = Nyugati Magyarság (Montreal-Budapest), XIX/4. (2001. április). – p. 9.
 89. Wass Endre: …de a kő maradjon. [Wass Albert hamvainak hazahozatala]. = Szászrégen és Vidéke (Románia), I/6. (1999. augusztus). – p. 1,12.
 90. Wieser Györgyi (München): Wass Albert, 1908-1998. = Szövétnek (Arad), (1998. április). – p. 9-11.

Esszék, tanulmányok

 1. Bakó Endre: Wass Albert debreceni évei (1928-1931). = Könyv és könyvtár: a Debreceni Egyetemi és Nemzeti Könyvtárának közleményei, XXIV/232. Debrecen, 2002. – p. 133-154; másodközlés: = PoLíSz, 74. (2003. december – 2004. január). – p. 57-62.
 2. Balázs Ildikó: Hol „lakott” a funtineli boszorkány? A Kunyhó a Komárnyikon című regény nyelvi világa. = PoLíSz, 70. (2003. április-május). – p. 61-72.
 3. Balázs Ildikó: Hűség bilincsében: Wass Albert első pályaszakaszának elbeszélései (1928-1944). = Confessio, XXVII/4. (2003. december). – p. 51-72..
 4. Balázs Ildikó: „Jó és érdekes életem volt”. Wass Albert derűs-borús írói világa. = Múzsa: Népújságmelléklet (Marosvásárhely), 559. (2002. október 5). – p. 2-3.
 5. Balázs Ildikó: Sorsvállalás. Wass Albert első pályaszakaszának elbeszélései antológiákban. PoLÍSz, 73. (2003. október-november). – p. 55-68.
 6. Balázs Ildikó: Wass Albert istenkeresése. = Confessio, XXVII/2. (2003. június). – p. 22-36.; rövidített másodközlés: Új Kezdet (Marosvásárhely), IV/8. (2003. augusztus). – p. 5-7.
 7. Balázs Ildikó: Wass Albert Istenkeresése. = Új Kezdet (Marosvásárhely), IV/8. (2003. augusztus). – p. 5-7; teljes terjedelmű első közlés: = Confessio, XXVII/2. (2003. június). – p. 22-36.
 8. Balázs Ildikó: Wass Albert nyelvi világa: rezümé. = XIII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus: A többnyelvű Európa: összefoglalók kötete. Győr: Széchenyi István Egyetem, 2003. – p. 49.
 9. Balázs Ildikó: Zsoltár és trombitaszó mellett: Wass Albert közéleti munkássága. = Erdélyi Napló (Nagyvárad), XIII/7. (2003. február 18). – p. 13.
 10. Bertha Zoltán: Az együttélés emberiessége: Wass Albert és a háborús fordulatok = Helikon (Kolozsvár), 25. (2002. január 25.) – p. 15-18.; másodközlés: = PoLíSz, 63. (2002. február-március.) – p. 47-56; harmadközlés: www.krater.hu
 11. Beyer László: Hősi életet kell élj! In memoriam gróf Wass Albert (1881-1902). = PoLíSz, 74. (2003. december – 2004. január). – p. 40-41.
 12. Bödőcs Pál (London): Wass Albert írói munkássága 925-ig. [Alcím: A funtineli boszorkány című regényről (1959).] = Nemzetőr, (1985. december-1986. január). – p. 8.
 13. Fráter Olivér: Tündöklő csillagunk: Wass Albert életpályája. = Hunnia, 10. (1999. október 25.) – p. 4-11; másodközlés: Wass Albert életpályája a kezdetektől az emigrációba kényszerülésig. = PoLíSz, 63. (2002. február-március). – p. 41-46.; Wass Albert életpályája az emigrációba kényszerüléstől haláláig. = PoLíSz, 64. (2002. április-május). – p. 31-36.
 14. Fráter Olivér: Wass Albert életpályája a kezdetektől az emigrációba kényszerülésig. = PoLíSz, 63. (2002. február-március). – p. 41-46; első közlés: Hunnia, 10. (1999 október 25). – p. 4-11; harmadközlés: www.krater.hu
 15. Fráter Olivér: Wass Albert életpályája az emigrációba kényszerüléstől haláláig. = PoLíSz, 64. (2002. április-május). – p. 31-36; első közlés: Hunnia, 10. (1999. október 25). – p. 4-11; harmadközlés: www.krater.hu
 16. Haklik Norbert: A megmagyarázhatatlan: A. Jászó Anna tanulmánya Wass Albert stílusának titkairól. = Magyar Nemzet, (2003. január 3). – p. 15.
 17. Jászó Anna, A.: Wass Albert prózai műveinek stílusa. = PoLíSz, 68. (2002. december-2003. január). – p. 55-72; másodközlés: www.krater.hu
 18. Jászó Anna, A.: Wass Albert, a nyelv mestere. = Magyar Nemzet, (2003. június 28). – p. 34.
 19. Káli István: Wass Albert. – In: Erdélyi panteon 3. Művelődéstörténeti vázlatok. Jánosházy György, Târgu-Mures: Mentor, 2001. – p. 188-194.
 20. Szücsné Harkó Enikő: „Ismertessétek az igazságot, s az igazság szabadokká tészen”. Vázlat Wass Albert életútjáról és munkásságáról. = Árgus, XII/2. (2001. március-április). – p. 73-80.
 21. Szűcsné [helyesen: Szücsné] Harkó Enikő: Wass Albert és az emigrációs irodalom (általános megközelítés). = PoLíSz, 67. (2002. október-november). – p. 42-48; másodközlés: www.krater.hu
 22. Turcsány Péter: Zsoltárokba kapaszkodva: Wass Albert, a költő. = Magyar Nemzet, LXVI/68. (2003. március 22). – p. 36; másodközlés: www.krater.hu

 

Nekrológok

 1. – -:„Szelek szárnyán, csillag-ösvényen”: hazatért Wass Albert. = Magyar Élet (Toronto), 15. (1998. április 11). – p. 3.
 2. – -: Elhunyt Wass Albert. = Amerikai Magyar Szó, 8. (1998. február 26). – p. 2.
 3. – -: Elhunyt Wass Albert. = Kanadai Magyarság, XLVIII/8. (1998. február 21).
 4. – -: Elhunyt Wass Albert. = Kapu, 3. (1998). – p. 43.
 5. – -: Wass Albert elhunyt. = Bécsi Napló (Bécs), XIX/2. (1998. március-április).
 6. Bakó Elemér: Wass Albert 1908. február 8. – 1998. február 17. = Testvériség, (1998. március).
 7. Bálint István János: Elment az utolsó erdélyi bölény: Gróf czegei Wass Albert emlékezete. = Magyar Demokrata, 10. (1998). – p. 25-26.
 8. Barabás Tamás: Wass Albert halálára. = Élet és Irodalom, XLII/15. (1998. április 10). – p. 11.
 9. Fazakas Ferenc: Búcsú Wass Alberttől (1908-1998). = Magyar Figyelő, 3. (1998). – p. 24-25.
 10. Fazakas Ferenc: Meghalt Wass Albert. = Magyar Élet (Toronto), 9. (1998. február 28). – p. 6.
 11. Illés Sándor: Üzenet Floridába. = Magyar Nemzet, LXI/45. (1998. február 23). – p. 20; első közlés: Magyar Élet (Toronto), 11. (1998. március 14). – p. 11.
 12. Illés Sándor: Üzenet Floridába: Wass Albert nekrológja. = Magyar Élet (Toronto), 11. (1998. március 14). – p. 11; másodközlés: = Magyar Nemzet, LXI/45. (1998. február 23). – p. 20.
 13. Lengyel Alfonz: Siratóének a lélek emberéhez, Wass Alberthez. = Nemzetőr (München), 1998. március).
 14. Lőcsei Gabriella: „Pusztuló gyümölcsfák vagyunk…”: Wass Albert örökre elbujdosott. = Magyar Nemzet, LXI/44. (1998. február 21).
 15. Lőcsei Gabriella: A bujdosó hazatér: szülőföldjén, Erdélyben helyezik végső nyugalomra Wass Albert hamvait. = Magyar Nemzet, (1998. augusztus 8). – p. 18.
 16. Nagy Pál: „A kő marad”. = Reformátusok Lapja, XLII/38. (1998. szeptember 20). – p. 4.
 17. Nagy Pál: „A kő marad”. = Romániai Magyar Szó (Bukarest), (1998. augusztus 12).
 18. Nagy Pál: „A kő marad”: Wass Albert hamvai hazaérkeztek(?) = Nyugati Magyarság (Montreal – Budapest), XVI/9. (1998. szeptember). – p. 9.
 19. Nagy Pál: Emlékezés ösvényein – A mindig hazanéző Wass Albert. = Magyarok Vasárnapja (California), CV/4. (1998. április). – p. 7; másodközlés: Kelet Népe, VIII/7. (1998. május). – p. 6-7.
 20. Nagy Pál: Emlékezés ösvényein – A mindig hazanéző Wass Albert. = Kelet Népe, VIII/7. (1998. május). – p. 6-7.; előző közlés: = Magyarok Vasárnapja (California), CV/4. (1998. április). – p. 7.
 21. Nagy Pál: Marad a kő és maradt a mű: Marosvécsen, öreg tölgyek alatt. = Reformátusok Lapja, XLIII/38. (1999. szeptember 19). – p. 4.; első közlés: Romániai Magyar Szó (Bukarest), (1999. augusztus 11).
 22. Nagy Pál: Maradnak a művek: Wass Albert, 1908-1998. = Nyugati Magyarság (Montreal – Budapest), XVI/3. (1998. március). – p.10.
 23. Nagy Pál: Marosvécsen, öreg tölgyek alatt. = Romániai Magyar Szó (Bukarest), (1999. augusztus 11); másodközlés: Reformátusok Lapja, XLIII/38. (1999. szeptember 19). – p. 4.
 24. Pomogáts Béla: Erdély krónikása: emlékezés Wass Albertre [elhangzott a Wass Albert emlékére rendezett ünnepségen 1998. április 25-én]. = Helikon, IX/11. (1998. június 10). – p. 4.
 25. Pomogáts Béla: Wass Albert visszatért hegyeihez: az erdélyi írót ma helyezik örök nyugalomra a marosvécsi református templomban. = Magyar Nemzet, (1999. augusztus 7). – p. 19.
 26. S[toffán] Gy[örgy]: Meghalt Wass Albert. = Californiai Magyarság (Los Angeles), LXXV/9. (1998. február 27). – p. 4.
 27. Stoffán György: Az erdélyi irodalom óriása: Wass Al­bert (1908-1998). = Új Misszió, (1998. április.) – p. 24-25.
 28. Szeghalmi Elemér: Wass Albert halálára. = Új Ember, LIV/9. (1998. március 1). – p. 7.
 29. Vincze Piroska: Élete a magyarság szolgálatában telt: Válaszút óta válaszúton. = Hajdú-Bihari Napló, (1998. október 13).

 

A szerzővel készült interjúk

 1. Haraszti Gyula: Fenyőktől a pálmafákig: újabb film az idős Wass Alberttel készült beszélgetésekből. = Magyar Élet (Toronto), LVI/2. (2003. január 11). – p. 7; első közlés: = Magyar Nemzet, (2002. december 7). – p. 40
 2. Haraszti Gyula: Fenyőktől a pálmafákig: újabb film az idős Wass Alberttel készült beszélgetésekből. = Magyar Nemzet, (2002. december 7). – p. 40; másodközlés: = Magyar Élet (Toronto), LVI/2. (2003. január 11). – p. 7.
 3. Szalay Róbert, ifj.: Fenyőktől a pálmafákig. beszélgetés Wass Albert íróval. = Hunnia, II/7. (1996). – p. 2-4; első közlés: Magyarok Vasárnapja, (1995).
 4. Szalay Róbert, ifj.: Fenyőktől a pálmafákig: beszélgetés Wass Albert íróval. = Jobb Jövő, II/4. (1996. július 18). – p. 6-7; első közlés: = Magyarok Vasárnapja, (1995).
 5. Szalay Róbert, ifj.: Fenyőktől a pálmafákig: beszélgetés Wass Albert íróval (hangfoszlányok egy készülő portréfilmből). = Magyarok Vasárnapja (California), CII/10. (1995. május 14). – p. 7; másod- és harmadközlés: Jobb Jövő, II/4. (1996. július 18); Hunnia, II/7. (1996).
 6. Wass Albert: „Erdélyt nem lehet elfelejteni”. [Maksay Ágnes – Marius Tabacu Wass Albert-filmjéből, A látó ember forgatókönyvéből közöl részleteket]. = Korunk (Kolozsvár), (2002. december).

 

Kiadói jogvita

 1. – -: Helyreigazítás copyright-ügyben. = Erdélyi Napló (Nagyvárad), XI/42. (2001. október 16). – p. 2.
 2. B[ogdán] T[ibor]: Határon átívelő kiadói botrány robbant ki Marosvásárhelyen. = Magyar Hírlap, (2000. január 25). – p. 8.
 3. Balázs Ildikó: Mentorék a Tokaji Írótáborban. = Erdélyi Napló (Nagyvárad), XI/519. (2001. szeptember 4). – p. 13.
 4. Bogdán Tibor (Bukarest): Határon átívelő botrány Marosvásárhelyen. = Magyar Hírlap, (2000. január 25).
 5. Káli Király István, a marosvásárhelyi Mentor Könyvkiadó vezetője a Wass Albert-életműsorozatról nyilatkozik. = Erdélyi Napló (Nagyvárad), XI/491. (2001. február 20). – p. 13.
 6. Margit Patrícia: Wass-könyvek kálváriája. = Népszabadság, LIX/88. (2001. április 14). – p. 9.
 7. Szász Lóránt: A Wass Albert könyveinek „kálváriájáról”. = Népszabadság, LIX/121. (2001. május 25). – p. 12.
 8. Szilágyi Károly: A Kráter Könyvkiadó: beszélgetés Turcsány Péter alapító főszerkesztővel. = Nyugati Magyarság (Montreal – Budapest), XXI/1. (2003. január-február). – p. 7.
 9. Turcsány Péter: Erdélyben cenzúrázzák Wass Albert életművét! Turcsány Péter válasza Wass Albert jogszerinti magyar nyelvterületű kiadója nevében. = Nyugati Magyarság (Montreal-Budapest), XIX/5. (2001. május). – p. 8.
 10. Wass Albert fiainak nyílt levele a kiadóhoz és a magyar olvasóközönséghez. = Nyugati Magyarság (Montreal-Budapest), XIX/4. (2001. április). – p. 9.

 

Ünnepségek, emlékműsorok

 1. – -:„A víz szalad, a kő marad”: Wass Albert-emlékest a Stefánia Palotában. = American Hungarian Panorama Online, (2002. július-augusztus).
 2. * – -: Wass Albert ünneplése. = Amerikai Magyar Népszava, LII/289. (1951. december 7). – p. 2.
 3. *Csontos Péter: Az utolsó bölény: Gróf Wass Albert köszöntése. = Magyarok Vasárnapja (California), CIV/1. (1997. január 12). – p. 7. / mellette: Péterffy Gyöngyi, Demeter Zsolt, Beyer László köszöntő versei Wass Albertnek.
 4. – -: Emlékezés Wass Albertre: „Minden csillag Zágon felé mutat…” = Népújság (Marosvásárhely), LIV/226. (2002. szeptember 28).
 5. – -: Hírek: Várdy Béla Nyíregyházán. = Magyar Demokrata, VII/25. (2003. június 19). – p. 10.
 6. – -: Kráter krónika. = PoLíSz, 65. (2002. június-július). – p. 90-91.
 7. – -: Kráter krónika. = PoLíSz, 66. (2002. augusztus-szeptember). – p. 96.
 8. – -: Kráter krónika. = PoLíSz, 68. (2002. december-2003. január). – p. 98-99.
 9. – -: Kráter krónika. = PoLíSz, 70. (2003. április-május). – p. 99.
 10. – -: Kráter krónika, (2003. február). = www.krater.hu
 11. – -: Pályázat: Wass Albert Gondolatok könyve. = PoLíSz, 68. (2002. december-2003. január). – p. 100.
 12. – -: Pályázati felhívás [Kráter Műhely Egyesület, Wass Albert művei]. = Erdélyi Napló (Nagyvárad), XIII/3. (2003. január 21). – p. 2.
 13. – -: Új nevek az Aranykönyvben [Magyar Örökség-díj]. = Nyugati Hírlevél, 5. (1999. október).
 14. – -: Ünnepségek országszerte: az államalapító Szent Istvánra emlékezik a katolikus egyház és a politikai vezetés: hírösszefoglaló; Esztergom. = Magyar Nemzet, (2003. augusztus 19). – p. 2.
 15. – -: Wass Albert alternatív Kossuth-díja. [MTI] = Magyar Nemzet, LXVI/57. (2003. március 8). – p. 14.
 16. – -: Wass Albertre emlékeznek. [MTI] = Magyar Nemzet, (2003. február 14). – p. 15.
 17. R.: „Váljatok újra nemzetté!” Amerikai magyarok Wass Albert-emlékestje a Magyar Kultúra Alapítvány székházában. = American Hungarian Panorama, V/3. (2003. július-augusztus). – p. 32.
 18. Balázs Ildikó: „Az Úristen az igazság ügyét bízza arra, akit nagy feladatra szánt”: Wass Albert-domborművet avattak Debrecenben. = Múzsa: Népújságmelléklet (Marosvásárhely), 580. (2003. március 1). – p. 2; rövidített másodközlés: Erdélyi Napló (Nagyvárad), XIII/9. (2003. március 4). – p. 13.
 19. Balázs Ildikó: Minden csillag Zágon felé mutat: Wass Albert-matiné Budapesten = Erdélyi Napló (Nagyvárad), XII/40. (2002. október 8). – p. 13.
 20. Barabás László: Észak-mezőségi tanulmányúton. A Kántor-Tanítóképző Főiskola életéből. = Új Kezdet (Marosvásárhely), IV/11. (2003. november). – p. 14-16.
 21. Csapó Endre: Féloldalas csatatér és egyebek: Wass Albert emlékest. = Magyar Élet (Ausztrália), XXXX/19. (1998. május 28). – p. 4.
 22. Csatlós Réka – Szász Norbert Zsolt (II. o., Beresz­telke): Marosvécsi élményem. = Szászrégen és Vidéke (Románia), II/7. (2000. július). – p. 5.
 23. dr: A víz szalad, a kő marad. Wass Albert-est a színházak­ban. Magyar Fórum, XV/41. (2003. október 16). – p. 13.
 24. Fábián András: A bujdosó imája [szavalóverseny]. = Szászrégen és Vidéke (Románia), IV/1. (2002. január). – p. 18-19.
 25. Fidelis, Custos: Bujdosó magyar írók estje. = Délamerikai Magyar Hírlap (Sao Paolo), XI/447. (1958. április 27). – p. 8.
 26. Földessy [Dénes]: Virágtemetés: emlékezés Wass Albertre. = Napi Magyarország, (1998. április 10). – p. 13.
 27. Frang Gizella: Turulok Mikádpusztán [A programban irodalmi est Wass Albert műveiből]. = Magyar Nemzet, (2003. augusztus 9). – p. 15.
 28. Haklik Norbert: Harminc éve töretlen hittel: Dinnyés József koncertkörútra készül új albumával [Wass Albert-verseket énekel]. = Magyar Nemzet, LXIII/216. (2000. szeptember 14). – p. 15.
 29. E. V.: Wass-színdarab. = Magyar Nemzet, LXVI/260. (2003.november 8). – p. 15.
 30. Lapohos András: Tisztességadás, megemlékezés szülőfalum határában [Wass Albert Tisztás]. = PoLíSz, 65. (2002. június-július). – p. 27-28 p; első közlés: Szászrégen és Vidéke, III/4. (2001. április). – p. 3.
 31. K.: Fenyőktől a pálmafákig [irodalmi est]. = Magyar Nemzet, LXVI/115. (2003. május 19). – p. 15.
 32. [MTI]: „Minden csillag Zágon felé mutat…” [Wass Albert emlékest Budapesten, a Kossuth Klubban]. = Magyar Nemzet, (2002. szeptember 27). – p.
 33. Nagy Pál: Hűség bilincsében – otthon: Wass Albert Nap Budapesten. = Nyugati Magyarság (Montreal-Budapest), XIX/11. (2001. november). – p. 11.
 34. Németh Anita: Wass Albert hazatért: átadták az Alternatív Kossuth-díjat. = Demokrata, VII/13. (2003. március 7). – p. 60-61.
 35. Pallán Mór (Budapest): A kő marad: újra elismeri a költőt a polgári Magyarország [Wass Albert Balassi-kardja és alternatív Kossuth-díja]. = Duna Nova Press online, (2003. március 11).
 36. Pilhál György: Wass-akarattal [Wass Albert-est Csömörön]. = Magyar Nemzet, LXV/5. (2002. január 7). – p. 7.
 37. Sárkány Kákonyi Iringó: Nőszövetségi vetélkedő a ma­gyarrégeni református templomban. = Szászrégen és Vidéke (Szászrégen, Románia), V/6. (2003. június). – p. 12.
 38. Sárkány Kákonyi Iringó: Wass Albert és a helikoni költők: III. szavalóverseny. = Szászrégen és Vidéke (Szászrégen, Románia), V/8. (2003. augusztus). – p. 7.
 39. Sz[ika] L[evente] Z[oltán]: Wass Albert-est. = Erdélyi Napló (Nagyvárad), XIII/23. (2003. június 10).
 40. Turcsány Péter: Tizenhárman az Istenszéken. = PoLíSz, 66. (2002. augusztus-szeptember). – Hátlap.
 41. K.: Wass Albert-emlékest. = Magyar Nemzet, LXVI/73. (2003. március 28). – 15.
 42. Vincze Piroska: Példád s műved zászlónkká lett, megőrizzük örökséged [Emléktábla-koszorúzás Pallagon]. = Reformátusok Lapja, XLV/9. (2001. március 4). – p. 4.

 

A nevét viselő iskoláról

 1. – -: Névváltozásra szólítják fel a bögözi iskolát. = Hargita Népe (Csíkszereda), XV/75. (2003. április 1).
 2. – -: Vita egy névadási kísérletről. [A bögözi iskola pedagógusai]: Nyílt levél Kardalus Jánosnak; Csomor József: Álláspontunk nem változik. = Hargita Népe (Csíkszereda), XII/98. (2000. április 27). – p. 5.
 3. B[otos] L[ászló]: Támadás egy magyar iskola ellen. Gyűlöletkeltés a rádióban. = Új Idő (Sepsiszentgyörgy), II/20. (2002. október 5-18).
 4. Barabás István: Az élet fonákja: üdvözlet Bögöznek. = Hargita Népe (Csíkszereda), (2001. március 3); másodközlés: Szászrégen és Vidéke, III/6. (2001. június). – p. 13.
 5. Kardalus János (Csíkszereda): A Szent László név elfogadható. = Hargita Népe (Csíkszereda), XII/86. (2000. április 12). – p. 4.
 6. Kovács Attila: Névadó ünnepség bonyodalmakkal. = Hargita Népe (Csíkszereda), XII/137. (2000. június 13). – p. 3.
 7. Lukács Csaba: Botrány egy névadás körül – Háborús bűnös volt-e az író? Wass Albert küzdelmes hazatérése. = Magyar Nemzet, (2000. július 15). – p. 28.

 

Rehabilitációjáról, szobrairól

 1. – -: Busturile lui Vass Albert vor putea fi reamplasate dacă va fi reabilitat [Vass Albert mellszobrai visszahelyezhetők, ha majd rehabilitálták]. = Mediafax, (2003. árpilis 13).
 2. – -: Célkeresztben Wass Albert szobrai. = Magyar Nemzet, LXVI/20. (2003. január 24).
 3. – -: Eltávolították Wass Albert szobrát. = Hargita Népe (Csíkszereda), XV/72. (2003. március 28).
 4. – -: Folytatódik a Wass Albert elleni kampány. = Népújság (Marosvásárhely), LV/81. (2003. április 7).
 5. – -: A főügyészség elutasította Wass Albert rehabilitációját: érvényesnek tekinti a népbíróság ítéletét. = Népújság (Marosvásárhely), LV/142. (2003. június 21).
 6. – -: Gruparea din jurul lui Tőkés a infiintat Consiliul National al Maghiarilior din Transilvania (CNM)…[A Tőkés körüli csoportosulás létrehozta az Erdélyi Magyarok Nemzeti Bizottságát…]. = Ziua, (2003. augusztus 8).
 7. – -: Interviu propriu cu Katona Ádám [Interjú Katona Ádámmal]. = Curentul, (1997. július 24).
 8. – -: Letakarták Wass Albertet. Közli: Rohonyi Zita (Norvégia), továbbítja: Haynalné Kesserű Zsuzsanna (Buenos Aires), (2003. április 4).
 9. – -: Markó Béla Wass Albertet méltatta. = Népújság (Marosvásárhely), LV/83. (2003. április 9).
 10. – -: MVSZ küldöttek tanácskozása Kolozsváron. = Duna Nova Press online, (2003. március 3).
 11. – -: Románia: helyükre kerülhetnek Wass Albert szobrai. = Magyar Nemzet, (2003. április 14).
 12. – -: Röviden: Szobor Rákóczinak és Mikesnek. = Magyar Nemzet, (2003. augusztus 12). – p. 14.
 13. – -: Szerkesztőségi közlemény. PoLíSz, 73. (2003. október-november). – p. 95.
 14. – -: Szobrok avatása Szászrégenben… = Szászrégen és Vidéke (Románia), III/11. (2001. november.) Melléklet. – p. 1-5.
 15. – -: Tiltakozás a Wass-ellenesség láttán. = Erdélyi Napló (Nagyvárad), XIII/19. (2003. május 14). – p. 10.
 16. – -: Veszélyben Vass Albert erdélyi szobrai. = Népszabadság, LXI/13. (2003. január 16). – p. 18.
 17. – -: A Wass Albert-szobrokat le kell bontani. = Népújság (Marosvásárhely), LV/32. (2003. február 8).
 18. – -: Wass Albert védelmében. = Hargita Népe online (Csíkszereda), XV/15. (2003. január 21).
 19. – -: A Wass család kérni fogja az egykori népbírósági ítélet megsemmisítését. [Erdélyi Magyar Hírügynökség]. = Romániai Magyar Szó (Bukarest), (2003. március 13).
 20. (lokodi) [Lokodi Imre]: Kemény Zsigmond Társaság: Szer­kesztő az író sorsáról, hegyekről és rágalmakról. = Népújság (Marosvásárhely), LV/49. (2003. február 28). – p. 2.
 21. Ádám Csilla (Kolozsvár): „Bűnöző apa, NATO-tábornok fiú”: a magyar író, Wass Albert arculata román szemmel. = Duna Nova Press online, (2003).
 22. Antal Erika – Gazda Árpád: Csak vizsgálódik az ügyészség a Wass-szobrok ügyében. Nem emeltek vádat. = Krónika online (Kolozsvár), (2003. január 17).
 23. Antal Erika – Gazda Árpád: Hadüzenet a Wass Albert-szobroknak: a Maros Megyei Ügyészségre idézték a szobor­állító lelkipásztorokat. = Népszabadság, (2003. január 16).
 24. Antal Erika – Gazda Árpád: A Maros Megyei Ügyészségre idézték a szoborállító lelkipásztorokat. Hadüzenet a Wass Albert-szobroknak. = Krónika (Kolozsvár), V/11. (2003. január 16). – p. 1, 5.
 25. Ardelean, George: Cearceaful de pe bustul lui Antonescu si plăcuţa comemorativă pentru Albert Vass [Lepel Antonescu mellszobrán és Vass Albert-emléklapja]. = Lumea, X/11. (2002. május). – p. 36-37.
 26. Balló Áron: Wass Albert fiai apjuk védelmében: Wass Huba amerikai dandártábornok nyilatkozik. = Szabadság (Kolozsvár), XV/24. (2003. február 1). – p. 1, 4.; első közlés: Duna Televízió.
 27. Barta Boglárka: Wass Albert védelmében. = Demokrata, VII/10. (2003. március 6). – p. 91.
 28. bb [Barabás Blanka]: Levétették a holtmarosi Wass-szobrot. = Udvarhelyi Híradó (Székelyudvarhely), XIV/61. (2003. március 31).
 29. bb [Barabás Blanka]: Nem emeltek vádat. = Udvarhelyi Híradó (Székelyudvarhely), XIV/12. (2003. január 21).
 30. Benkei Ildikó interjúja Turcsány Péterrel: Wass Albert rehabilitációja. = Kossuth Rádió: Vasárnapi Újság, (2003. február 16); másodközlés: = Duna Nova Press: www.dnp.hu
 31. Bogdán László: Wass Albert, a jéghegy. = Háromszék (Sepsiszentgyörgy), 3774. (2003. február 1).
 32. Borbély László: Búcsú egy iskolanévtől. = Hargita Népe (Csíkszereda), XV/103. (2003. május 9).
 33. Ciufu, Eugen – Dobre, Oana: Radicalii şi-au făcut calendar pentru obţinerea autonomiei. Tökés et comp. lucrează sistematizat. [A radikálisok tervbe vették az autonómia elérését. Tökés és csapata módszeresen dolgozik]. = Curentul, VII/179. (2003. augusztus 8). – p. 2.
 34. Cordoş, Alin: Scandalul Wass Albert face valuri şi în Bistriţa-Năsăud [A Wass Albert-botrány Beszterce-Naszódban is hullámokat ver]. = Evenimentul zilei, XI/3344. (2003. április 15). – p. 8.
 35. Darvas Ignác: Wass Albert – itthon. = Szászrégen és Vidéke (Románia), III/8. (2001. augusztus). – p. 16.
 36. Denes Gyula: Wass Albert râmîne criminal de război [Wass Albert háborús bűnös marad]. = Evenimentul zilei, XI/3412. (2003. június 24). – p. 12.
 37. Dogaru, Mircea: Nepedepsitele crime ale contelui şaman [A sámán gróf megtorlatlan bűntettei]. (I-III). = Cuvântul Liber (Târgu-Mures), (2002. szeptember 27., 28; 2002. október 1).
 38. Dogaru, Mircea: Un criminal de război transformat în erou transilvan [Erdélyi hőssé alakított háborús bűnös]. = Rost, 1. [különszám], (2002). – p. 16-19.
 39. Emesmester: Szőcs Zoltán: Égi és földi pórázaink: a Fehérlófia könyvajánlata. = Magyar Fórum, XV/35. (2003. szeptember 4). – p. 12.
 40. Eörsi István: Überraschte Ungarn [Meglepődött magyarok]. = Die Tageszeitung (taz), (2000. március 31).
 41. Ferencz L. Imre: Magyarfalók szélmalomharca. = Romániai Magyar Szó (Bukarest), (2003. március 20).
 42. Foculescu, Grigore: Se face dreptate în cazul criminalului Wass! [Igazságot hoznak a bűnös Wass Albert hívei ügyében! ] = Cuvântul Liber (Târgu-Mures), (2003. március 12; 2003. április 1).
 43. Fosztó Áron Zoltán: „Egy összekuszált világ emberiségének lelkiismerete vagyok”: Pro Memoria – A Wass Albert perről – Dr. Szakács István Péter tanár-író és Fosztó Áron Zoltán beszélgetése. = Magyar Nemzet, (2003. március 11).
 44. Gazda Árpád: Az FBI is vizsgálódott Wass Albert ügyében: háromszor találták ártatlannak. = Krónika (Kolozsvár), (2003. január 17).
 45. Gazda Árpád: Törvény és igazság. = Krónika (Kolozsvár), (2003. január 17).
 46. Gazda József: A fasiszta jelképekről. = Új Idő képes magazin (Sepsiszentgyörgy), III/7. (2003. április 18 – május 1).
 47. Gózon István: Románia – Wass Albert – román sajtó. = MTI, (2003. január 15).
 48. H[aáz] S[ándor, ifj.]: Wass Albert lepel alá került Bögözön. = Erdélyi Napló (Nagyvárad), XIII/16. (2003. április 12). – p. 7.
 49. Hajdú Demeter Dénes: Wass Albert és a román sovi = Magyar Fórum, XV/28. (2003. július 17). – p. 4.
 50. Hajdú Demeter Dénes: Wass Albert és az állatemberek. = Magyar Fórum, XV/15. (2003. április 17). – p. 8.
 51. Haklik Norbert: Eltávolították Wass Albert szobrát. = Magyar Nemzet, LXVI/71. (2003. március 29). – p. 14.
 52. Haklik Norbert: Wass Albert mint háborús bűnös. = Magyar Nemzet, (2003. február 20). – p. 14.
 53. Haklik Norbert – Haraszti Gyula: Szobordöntögetők: Romániában rágalomhadjárat folyik Wass Albert ellen. = Magyar Nemzet, LXVI/80. (2003. április 5). – p. 34.
 54. Kárpát Dániel: Magyarország és egyéb folyó ügyek. = Duna Nova Press online, (2003. február 19).
 55. Keresztes Lajos: Wass Albert, a tömeggyilkos? = Erdélyi Napló (Nagyvárad), XIII/4. (2003. január 28). – p. 14.; első közlés: = Magyar Nemzet, (2002. január 17).
 56. Kollár Erzsébet (Budapest): Wass Albertről. = Népszabadság, (2003. április 4).
 57. Lădariu, Lazăr: „Facem parte din istorie, nu dintr-o ‘actualitate’ de alţii dorită! [„A történelemnek vagyunk részesei, nem egy mások által óhajtott ‘aktualitás’-nak!”]. = Cuvântul liber (Târgu-Mures), XV/83. (2003. április 30). – p. 1, 3.
 58. Lădariu, Lazăr: În numele adevărului! [Az igazság nevében!]. (I-IV). = Cuvântul Liber (Târgu-Mures), XIII/65-67, 70. (2001. április 3-5, 10).
 59. Lădariu, Lazăr: Încercare de reabilitare a unui criminal de război? [Kísérlet egy háborús bűnös rehabilitálására]. (I-V). = Cuvântul Liber (Târgu-Mures), XIII/136-139. (2001. július 13, 17, 18, 19).
 60. Lădariu, Lazăr: Statui pentru criminali? [Szobrokat a bűnösöknek?]. = Cuvântul Liber (Târgu-Mures), XIII/172. (2001. szeptember 1). – p. 1, 5.
 61. Lenhardt Balázs: Baj van Wass Alberttel: Romániában le akarják bontani az író szobrait. = Demokrata, VII/8. (2003. február 20). – p. 48-49.
 62. Lokodi Imre: Wass Albert fia Szászrégenben járt: jogállami eljárást várnak. = Népújság (Marosvásárhely), LV/59. (2003. március 12).
 63. Lokodi [Imre] – Mózes [Edith]: Boszorkányüldözés A funtineli boszorkány szerzője ellen. = Népújság (Marosvásárhely), LV/13. (2003. január 17).
 64. Mărgineanu, Al. I[on]: „Ce naşte din pisică, şoareci mănâncă”. Groful Vass Albert [Akit macska szül, egeret eszik. Vass Albert gróf]. = Cuvântul Liber (Târgu-Mures), XV/48. (2003. március 11). – p. 7.
 65. Máthé Éva: Szászrégenben még helyén áll a Wass-szo­bor. = Romániai Magyar Szó (Bukarest), (2003. április 1).
 66. Mózes [Edith]: Az Antonescu- és a Wass Albert-ügyet nem szabad összemosni! = Népújság (Marosvásárhely), LV/34. (2003. február 11).
 67. Mózes Edith: Az ügyészség dokumentálódik! Mégsem jegeltek? = Népújság (Marosvásárhely), LV/18. (2003. január 23).
 68. Mózes Edith: Frunda György a főügyésztől a Wass Albert elleni ítélet megsemmisítését kéri. = Népújság (Marosvásárhely), LV/82. (2003. április 8).
 69. Nagy Pál: „A vádlott neve: Wass Albert”. = Nyugati Magyarság (Montreal – Budapest), (2002. december).
 70. Nagy Pál: A szobor (is) marad. = Nyugati Magyarság (Montreal – Budapest), (2001. szeptember). – Nagy Pál: „A vádlott neve: Wass Albert”. = Népújság (Marosvásárhely), (2002. november 18). – p. 5.; másodközlés: = Nyugati Magyarság (Montreal – Budapest), (2002. december).
 71. Nagy Pál: Égbeli kávéház asztalánál. = Magyar Napló, XV/7. (2003. július). – p. 38.
 72. Nagy Pál: Egy svéd, akinek fájt Trianon. = Nyugati Magyarság (Montreal-Budapest), XX/12. (2002. december). – p. 12.
 73. Observator: Busturile criminalului de război – Wass Albert – sunt date jos! [Wass Albert háború bűnös mellszobrait levették!] = Cuvântul liber (Târgu-Mures), XV/61. (2003. március 28). – p. 1.
 74. Papp Annamária: Wass Albert vitatott utóélete: Romániában nem rehabilitálták az erdélyi írót. = Szabadság (Kolozsvár), XV/10. (2003. január 16). – p. 1, 4.
 75. Pomogáts Béla: Daday Loránd és Wass Albert védelmében. = Romániai Magyar Szó (Bukarest), (2000. október 20).
 76. Pop, Dumitru: Busturile criminalului de război – Wass Albert -, ridicate ilegal, trebuie grabnic demolate! [Wass Albert háborús bűnös illegálisan állított mellszobrait sürgősen le kell bontani!] = Cuvântul liber (Târgu-Mures), XV/61. (2003. március 28). – p. 2.
 77. Popescu, Adrian: Extremiştii lui Tökes vor să găurească harta Ro­mâniei cu o enclavă maghiară [Tőkés szélsőségesei ki akarják lyukasztani Románia térképét egy magyar beékelt állammal]. = Adevărul, 4020. (2003. június 2). – p. 1, 2.
 78. Román Győző: Wass Albert a román szenátusban. = Erdélyi Napló (Nagyvárad), XIII/12. (2003. március 25). – p. 4.
 79. Sarány István: Wass Albert védelmében. = Hargita Népe (Csíkszereda), XV/60. (2003. március 14.)
 80. Sárkány Kákonyi Iringó: Aki a napba nézett [szoboravatás Holtmaroson]. = Szászrégen és Vidéke (Románia), IV/9. (2002. szeptember). – p. 12-13.
 81. Şorban, Raoul: Ardealul, pământ românesc şi lacrima lui curată [Erdély, a román föld és annak tiszta könnye]. = Cuvântul liber, XV/70. (2003. április 10).
 82. Şorban, Raoul: Az idős Wass Albert Isten verését kérte Trianon döntése után Romániára. = Cuvântul Liber (Târgu-Mures), XV/64-67. (2003. április 2, 3, 4, 5, 8).
 83. Stănescu, C[onstantin]: Un „criminal” la Scaunul Dom­nului… [Egy „bűnöző” az Istenszékénél…]. = Ade­vă­rul (Bukarest), Accente rovat, (2001. február 24). – p. 3.
 84. Suciu, Dorin: O şcoala din judeţul Harghita a primit numele unui criminal de război [Egy Hargita megyei iskola egy háborús bűnös nevét vette föl]. = Cuvântul Liber (Târgu-Mures), (2000. június 15). – p. 1.
 85. Sylvester Lajos: Wass Albert vesszőfutása. = Háromszék (Sepsiszentgyörgy), (2003. március 1).
 86. Sz[entgyörgyi] L[ászló]: Halálra ítélnék a szobrokat is. = Erdélyi Napló (Nagyvárad), XIII/4. (2003. január 28). – p. 14.
 87. Szakács Árpád (Budapest): Wass Albert mellszobrainak eltávolítását követelik. = Duna Nova Press online, (2003. január 15).
 88. Szakács István Péter: Ki vádol kit? „A vádlott neve: Wass Albert”!? Dokumentumok és Önéletrajz a Wass Albert-dossziéból. = PoLíSz, 69. (2003. február-március.) / Melléklet. – p. 1-16.
 89. Szakács István Péter: Wass Albert az elágazó történetek parkjában. = PoLíSz, 69. (2003. február-március). – p. 56-59.
 90. ta [Tóth Adél]: Bögözben is letiltották Wass Albertet. = Udvarhelyi Híradó (Székelyudvarhely), XIV/62. (2003. április 1).
 91. Takács Éva: Meghurcolják Wass Albert nevét. = Hargita Népe (Csíkszereda), XV/76. (2003. április 2).
 92. Tibori Szabó Zoltán: Vita Wass Albert szobrairól: újabb viharokat kavar az író gróf múltja. = Népszabadság, (2003. április 15). – p. 22.
 93. Tornai Szabolcs: Hazugságok árnyéka: Wass Albert máig háborús bűnösnek számít Romániában. = Heti Válasz, III/9. (2003. február 28). – p. 50-51.
 94. Totok, William: Febra răsăriteană a reabilitărilor. Cazul Albert Wass [A rehabilitációk napkeleti láza. A Wass Albert-ügy]. = Adevărul (Bukarest), (2003).
 95. Turcsány Péter: A Kráter Műhely Egyesület üdvözlőlevele és felkérése a RMDSZ IV. Kongresszusának elnökségéhez, résztvevőihez és meghívott vendégeihez [Wass Albert rehabilitációjáért]. (2002. február).
 96. Turcsány Péter: Wass Albert védelmében: a Kráter Műhely levele az RMDSZ VII. kongresszusághoz. = Hargita Népe (Csíkszereda), (2003. január 31). – p.
 97. Várdy Béla: Újabb román támadások Wass Albert ellen I. = Magyarság (Kanada), 2. (2001. január 13). – p. 5.
 98. Várdy Béla: Újabb román támadások Wass Albert ellen II. = Magyarság (Kanada), 3. (2001. január 20). – p. 7.
 99. Várdy Béla: Wass Albert. = Nyugati Magyarság (Montreal-Budapest), XIX/1-2. (2001. január-február). – p. 9; másodközlés: Kapu, 1. (2001). – p. 78-79; harmadközlés: Nyelvünk és Kultúránk, XXXI/114. (2001/2). – p. 85-87; negyedközlés: Nyugati Hírlevél, 25. (2001. február 1).
 100. Várdy Béla: Wass Albert emléke. = Nyelvünk és Kultúránk, XXXI/114. (2001/2). – p. 85-87; első közlés: = Nyugati Hírlevél, 25. (2001. február 1).
 101. Várdy Béla: Wass Albert emléke. = Nyugati Hírlevél, 25. (2001. február 1); újraközlés: Nyelvünk és Kultúránk, XXXI/114. (2001/2). – p. 85-87.
 102. Várdy, Steven B.: Kedves Főszerkesztő Úr! = Kapu, 1. (2001). – p. 78-79; első közlés: Nyugati Magyarság, XIX/1-2.
 103. Várdy, Steven B.: The case of Count Albert Wass de Czege. – In: A XL. Magyar Találkozó krónikája. Nádas Gyula, Cleveland, OH: Árpád Könyvkiadó Vállalat (Árpád Publishing Company), 2001. – p. 248-251.
 104. Vincze Piroska: „Az igazak jövendője…”: Wass Albert szobrait elzáratták Erdélyben. = Reformátusok Lapja, (2003. június 8). – p. 3; másodközlés: Honfoglalók Népe, 13. (2003. június). – p. 10-11
 105. Vincze Piroska: Szobor-kálvária: Wass Albert szobrait elzáratták Erdélyben. = Honfoglalók Népe, 13. (2003. június). – p. 10-11; első közlés: Reformátusok Lapja, (2003. június 8). – p. 3.
 106. Zsehránszky István: Amikor az ártatlanságot bizonyítani kell: beszélgetés Frunda György szenátorral. = Romániai Magyar Szó (Bukarest), (2003. április 21-22).

 

 

 

Lexikoncikkek, bibliográfiák

A szerző lexikonokban

 1. Az amerikai magyar irodalom története szemelvényekkel. Könnyű László, New York, 1961.
 2. Amerikai magyarok arcképcsarnoka: Portrait Gallery of Hungarian Americans. Tanka László – Balás Róbert, Salgótarján: Médiamix Kiadó; New York: Mixmedia, 2003. – p. 356.
 3. Benedek Marcell: Magyar Irodalmi Lexikon. III. p. 562. kivonata. W1/C: 1. jelű irattartó anyaga, Vasváry-gyűjtemény, Szeged, Somogyi-könyvtár.
 4. Bibliographie des ungarischen Exilpresse 1945-1975. Mildschütz, Koloman, München, 1977.
 5. Emigrációs magyar irodalom lexikona. Mérő Ferenc, Köln-Detroit-Wien, 1966.
 6. Encyklopaedia Hungarica. Bagossy László, I-IV. Calgari, 1992-1999.
 7. A határon túli magyar irodalom kislexikona 1920-tól napjainkig. Erdélyi Erzsébet – Nobel Iván, [s.l.]: Fiesta-Saxum, 2000. – p. 206.
 8. A history of American Hungarian Literature. Presentation of American Hungarian authors of the last 100 years and selections from their writings. Konnyu, Leslie, New York City: Cooperative of American Hungarian Writers, 1962. – p. 96-97.
 9. Hungarians in America. New York City, 1961, 1966, 1971.
 10. Kortárs magyar írók lexikona 1959-1985. Fazakas István, Budapest: Magvető, 1989. – p. 462-463.
 11. A magyar emigráns irodalom lexikona. Nagy Csaba, Budapest: Argumentum Kiadó Petőfi Irodalmi Múzeum és Kortárs Irodalmi Központ, 2000. – p. 1030-1032.
 12. Magyar Irodalmi Lexikon III. köt. S-Z. Benedek Marcell, főszerk. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1965. 562.
 13. A magyar irodalom története 1945-1975 IV. köt.: A határon túli magyar irodalom. Béládi Miklós, Budapest: Akadémiai Kiadó, 1982. – p. 340, 347, 356, 357, 360-361.
 14. Magyar irodalomtörténet. köt. A magyar irodalom a 20. század első harmadában 1-2. Pintér Jenő, szerk. Budapest, 1930-1941.
 15. Nyugati magyar irodalmi lexikon és bibliográfia. Borbándi Gyula, Budapest: Hitel, 1992. – p. 401-402, 434, 448, 460, 466, 550, 571, 630, 632, 655, 707, 740, 747.
 16. A nyugati magyar irodalom 1945 után. Béládi Miklós – Pomogáts Béla – Rónay László, Budapest: Gondolat, 1986. – p. 65-66.
 17. Románia magyar irodalmának bibliográfiája 1939. Valentiny Antal, szerk. Kolozsvár, 1940. / Erdélyi tudományos füzetek.
 18. Románia magyar irodalmának bibliográfiája 1940-ben és 1941-ben. Vita Zsigmond, szerk. Kolozsvár: EME, 1943.
 19. Románia magyar irodalmának bibliográfiája 1942-ben. Vita Zsigmond, szerk. Kolozsvár: EME, 1944.
 20. Romániai Magyar Irodalmi Lexikon 1. A-F. Balogh Edgár, főszerk. [Ellenzék: – p. 447-450].
 21. Romániai Magyar Irodalmi Lexikon 1. A-F. Balogh Edgár, főszerk. [Erdélyi Szépmíves Céh: – p. 515-518].
 22. Romániai Magyar Irodalmi Lexikon 2. G-Ke. Balogh Edgár, főszerk. [Ifjú Erdély: – p. 307-309].
 23. Új magyar irodalmi lexikon. 3. kötet: P-Zs. Péter László, 2., javított, bővített kiad. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2000. – p. 2457-2458.
 24. Az újabb magyar irodalom 1880-1940. Várkonyi Nándor, Budapest: Szukits, 1942. – p. 537.
 25. Új szó. Négyszáz fiatal magyar író kis lexikona. (Az 1937. irodalmi év keresztmetszete). Halasy András, szerk. Budapest, 1937.
 26. Várdy Béla: Magyarok az Újvilágban. Az észak-amerikai magyarság rendhagyó története. Budapest: A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága, 2000. – p. 162, 164, 168, 540, 541, 557, 558, 562, 570, 572, 583.
 27. Várkonyi Nándor: Az újabb magyar irodalom. Bpest, 1942. – p. 537. W1/C: 2. jelű irattartó anyaga, Vasváry-gyűjtemény, Szeged, Somogyi-könyvtár.

 

Bibliográfiákban, repertóriumokban

 1. Az 1934-ik év irodalomtörténeti munkássága. Összeáll. Kozocsa Sándor. Budapest: Pallas Irodalmi és Nyomdai R.-T., 1935. – p. 65.
 2. Az 1940-ik év irodalomtörténeti munkássága. Összeáll. Kozocsa Sándor. Budapest: Országos Széchényi-Könyvtár, 1942. – p. 57.
 3. Az 1941-ik év irodalomtörténeti munkássága. Összeáll. Kozocsa Sándor. Budapest: Országos Széchényi-Könyvtár, 1942. – p. 79.
 4. Az 1942-ik év irodalomtörténeti munkássága. Összeáll. Kozocsa Sándor. Budapest: Országos Széchényi-Könyvtár, 1944. – p. 85.
 5. Biblioteca da Abadia Sao Geraldo (Szent Gellért Kolostor Könyvtára), Brazília: www.msg.org.br (13 találat).
 6. Biblioteca Natională a României, Bukarest (27 + 1 találat).
 7. Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtára; 1986 előtti katalóguscédulák (21 db).
 8. DEENK (Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtára) (62 találat).
 9. Deutsche Bibliothek Frankfurt (5 találat).
 10. Deutsche Bibliothek Online: www.hbz-nrw.de
 11. Deutsches Bücherverzeichnis. Deutsche Bücherei, szerk. 1941-1950. Leipzig: Buch und Bibliothekswesen, 1955. (Titelverzeichnis Sci-Z und Nachtr. A-Z).
 12. Az Ellenzék irodalma 1923-1927: repertórium: kézirat. Dávid Katalin, Cluj-Napoca: Babeş-Bolyai Egye­tem Magyar Tanszéke, 1975.
 13. Erdélyi Helikon / Helikon (1928-1944): gépirat. Galambos Ferenc, Budapest, 1954. Országos Széchényi Könyvtár.
 14. Az Erdélyi Helikon költészeti anyagának repertóriuma 1928-1944. Kelemen Ilona, Budapest, Országos Széchényi Könyvtár.
 15. Az Erdélyi Szépmíves Céh könyvsorozata (1925-1944). – In: A Helikon és az Erdélyi Szépmíves Céh levelesládája (1924-1944). Közzéteszi Marosi Ildikó. Kriterion: Bukarest, 1977. – 2 db., II. p. 302-312.
 16. Főnix-könyvek:szakmai/magazin.php
 17. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár: irodalmi kritikák és tanulmányok bibliográfiája [online] 1961-2000.
 18. Adattárak az OSZK-ban. Hazai könyvek. (38 találat); http://w3.oszk.hu
 19. Adattárak az OSZK-ban. Külföldi könyvek. (13 találat); http://w3.oszk.hu
 20. Hundoc sajtófigyelő (13 tétel).
 21. Hungarika irodalmi szemle: külföldön, idegen nyelven megjelent magyar vonatkozású könyvek és folyóiratcikkek válogatott bibliográfiája. Szentmihályi János; Szerb Judit, Budapest: Országos Széchényi Könyv­tár, I-III. évf. (1971-1973.); VIII-XVII. évf. (1978-1987.)
 22. IKER – Magyar Időszaki Kiadványok Repertóriuma. (12 találat); http://w3.oszk.hu
 23. Irodalmi kritikák és tanulmányok bibliográfiája 1961-2000. (14 találat).
 24. Kertész Gyula: A magyar időszaki kiadványok egyedi repertóriumai: annotált bibliográfia. átd., bőv. kiad. Budapest: Országos Széchényi Könyvtár – Könyvtártudományi és Módszertani Központ, 1990.
 25. Köninklijke Bibliotheek, Hollandia közlése: Openbare Bibliotheek Amsterdam, Universiteit van Amsterdam, Centrale Bibliotheek (3 x 1 találat).
 26. Külföldi magyar nyelvű hírlapok és folyóiratok címjegyzéke és adattára 1945-1970. 2. nem szocialista országok (előzetes kiadás). Orvos Mária, Budapest: Országos Széchényi Könyvtár, 1972. – p. 51.
 27. Külföldi magyar nyelvű kiadványok: külföldön magyar nyelven megjelent könyvek és folyóiratcikkek válogatott bibliográfiája. Orvos Mária, Budapest: Országos Széchényi Könyvtár, VI-XVI. évf. (1977-1987.)
 28. Library of Congress Authorities: http://autohorities.loc.gov
 29. Library of Congress online Catalog: http://catalog.loc.gov
 30. Libri Vision. OSZK – KSZK közös katalógus (71 találat); http://nektar.oszk.hu
 31. A magyar irodalomtörténet bibliográfiája 1905-1945. Sze­mélyi rész II. L-Zs. Botka Ferenc; Vargha Kálmán, Budapest: Akadémiai Kiadó, 1989. – p. 682-684.
 32. A magyar irodalom és irodalomtudomány bibliográfiája 1966-1970. II. kötet K-Z. Pajkossy György, Budapest: Országos Széchényi Könyvtár; Argumentum Könyvkiadó, 1996. – p. 868.
 33. A magyar irodalom és irodalomtudomány bibliográfiája 1971-1975. Pajkossy György, szerk. kötet. Általános rész; Szerzők: A-J. – p. 300, 534; II. kötet. Szerzők: K-Z; Névmutató. – p. 1019.
 34. A magyar irodalom és irodalomtudomány Bibliográfiája 1980. Lichtmann Tamás, Budapest: Országos Széchényi Könyvtár, 1986. I. kötet. – p. 339; II. kötet. – p. 178.
 35. A magyar irodalom és irodalomtudomány bibliográfiája 1982. Velich Sándorné, Budapest: Országos Széchényi Könyvtár, 1989. – p. 181.
 36. A magyar irodalom és irodalomtudomány bibliográfiája 1985. Záhony Éva, Budapest: Országos Széchényi Könyvtár, 1991. – p. 122, 383.
 37. A magyar irodalom és irodalomtudomány bibliográfiája 1985. Dobó Katalin, Budapest: Országos Széchényi Könyvtár, 1994. – p. 539.
 38. A magyar irodalom és irodalomtudomány bibliográfiája 1989. Velich Sándorné, Budapest: Országos Széchényi Könyvtár, 1999. – p. 562-563.
 39. A magyar irodalom és irodalomtudomány bibliográfiája 1990. Dobó Katalin; Grusz Lászlóné; Parragi Márta; Pataki Gábor; Rohács Iván; Szendrei J. Zsuzsa, Budapest: Országos Széchényi Könyvtár Elek­tro­niku-dokumentum Szolgáltató Osztálya, [s. a.]. – p. 344.
 40. Magyar Könyvészet 1921-1944. A Magyarországon nyom­tatott könyvek szakosított jegyzéke. VII. Magyar irodalom. Komjáthy Miklósné, szerk. Budapest: Országos Széchényi Könyvtár, 1980. – p. 24, 68, 71, 76, 278, 375, 512-513, 643.
 41. Magyar könyvtermelés Romániában (1919-1940). kötet: Könyvek és egyéb nyomtatványok. Monoki István, szerk. Kolozsvár; Budapest: Erdélyi Múzeum Egyesület; Országos Széchényi Könyvtár, 1997. – p. 159, 461, 483-484.
 42. Magyar nemzeti bibliográfia. Könyvek bibliográfiája, LIII/1-24. füzet. Patayné Balogh Éva, Szalai G. Rozália, Budapest: Országos Széchényi Könyvtár, 1998. – 9. füzet – p. 350; 15. füzet – p. 614; 16. füzet – p. 646, 669; 18. füzet – p. 768.
 43. Magyar nemzeti bibliográfia. Könyvek bibliográfiája, LIV/1-24. füzet. Szalai G. Rozália, szerk. Budapest: Országos Széchényi Könyvtár, 1999. – 16. füzet – p. 624; 21. füzet – p. 1318.
 44. Magyar nemzeti bibliográfia. Könyvek bibliográfiája, LV/1-24. füzet. Szalai G. Rozália, szerk. Budapest: Országos Széchényi Könyvtár, 2000. – p. 1/42, 2/107, 17/1047, 23/1420.
 45. Magyar nemzeti bibliográfia. Könyvek bibliográfiája, LVI/1-24. füzet. Szalai G. Rozália, szerk. Budapest: Országos Széchényi Könyvtár, 2001. – p. 4/187, 8/459, 9/523, 16/925, 22/1227.
 46. Magyar nemzeti bibliográfia. Könyvek bibliográfiája, LVII/1-24. füzet. Szalai G. Rozália, szerk. Budapest: Országos Széchényi Könyvtár, 2002. – p. 2/92, 3/163, 11/730, 15/1023, 18/1238.
 47. Magyar Nemzeti Bibliográfia. Külföldön megjelenő hungarikumok. Könyvek, új periodikumok. Orvos Mária; Szerb Judit, I. Budapest: Országos Széchényi Könyvtár, 1990. – p. 97.
 48. Magyar Nemzeti Bibliográfia. Külföldön megjelenő hungarikumok. Könyvek, új periodikumok. Orvos Mária; Szerb Judit, II. Budapest: Országos Széchényi Könyvtár, 1991. – p. 97.
 49. Magyar Nemzeti Bibliográfia. Külföldön megjelenő hungarikumok. Könyvek, új periodikumok. Orvos Mária; Szerb Judit, VIII. Budapest: Országos Széchényi Könyvtár, 1997. – p. 118.
 50. MNB – CD 1976-2002.
 51. NNB sajtórepertórium: a szerző által írt cikkek (1 találat).
 52. MNB sajtórepertórium: a szerzőről szóló cikkek (15 találat).
 53. MOKKA (45 találat).
 54. Nagy Pál: A kiadásról [A kötetben szereplő versek első megjelenési helye]. – In: Wass Albert: Nagypénteki sirató: kiadott és hagyatékban maradt versek. Marosvásárhely: Mentor Kiadó, 2003. – p. 390-395.
 55. Nagy Pál: Jegyzet [A kötetben szereplő elbeszélések első megjelenési helye]. – In: Wass Albert: Hűség bilincsében: elbeszélések, novellák, karcolatok, emlékezések Marosvásárhely: Mentor Kiadó, 2002. – 2 db. – I. – p. 249-250, – II. – p. 301-303.
 56. New Brunswick (New Jersey) Rutgers Egyetemi Könyvtár anyaga (22 találat).
 57. Nyugat repertórium (1908-1941). Összeáll.: Galambos Ferenc. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1959. – p. 93, 253, 339, 494-496.
 58. A Nyugat tartalomjegyzéke 1908-1941. Dula Borbála et al., szerk. Budapest: Universitas, 1997. – 412 p.
 59. (20 találat).
 60. ONB03 – Trefferliste http://aleph.onb.ac.at (Österreichi­sche Nationalbibliothek) (4 találat).
 61. ÖNV – DBServer – KAT-ZOOM. Österreichische Natio­nalbibliothek, Nominalkatalog 1930-1991 (3 találat).
 62. Pásztortűz Repertórium 1921-1944. [kézirat]. Galambos Ferenc, Budapest, 1964.- p. 300-301.
 63. Pressdoc sajtófigyelő: Wass Albert írásai (4 találat).
 64. Pressdoc sajtófigyelő: Wass Albertről szóló cikkek (20 találat).
 65. Repertórium a Katolikus Szemle I-XXX. évfolyamához 1949-1978. Véber Gyula; Véber Gyuláné, Róma: Külföldi Magyar Katolikus Akció, 1980. – p.116.
 66. Repertórium Új Látóhatár 1950-1975. Új Látóhatár, XXVII/1-2. München, 1976.
 67. SLIB KL Országos Idegennyelvű Könyvtár (63 találat); http://www1.oik.hu
 68. Somogyi-könyvtár, Szeged katalóguscédulái (23 db).
 69. Wass Albert bibliográfia. Balázs Ildikó, = http://www.krater.hu/uj/wa/biblio.htm
 70. Wass Albert életműve (1908-1998). A bibliográfiát összeállította Fülep Katalin és Inámi Zsófia. = Magyartanítás, XXXIX/3. (1998. május). – p. 9-10.
 71. Wass Albert gyűjteményes kötetekben. Wass Albert Könyvtár, Miami, lelkészi hivatal. Összeáll. Lukácsi Éva (17 tétel).
 72. Wass Albert lexikonokban. Balázs Ildikó, = http://www.krater.hu/uj/wa/lexikon.htm
 73. Wass Albert művei debreceni újságokban. – In: Bakó Endre: Wass Albert debreceni évei (1928-1931). = Könyv és könyvtár: a Debreceni Egyetemi és Nemzeti Könyvtárának közleményei, XXIV/232. Debrecen, 2002. – p. 151-152.
 74. Wass Albert önálló kötetek. Wass Albert Könyvtár, Miami, lelkészi hivatal. Összeáll. Lukácsi Éva (24 tétel).
 75. Wass Albert repertóriumokban. Balázs Ildikó, = http://www.krater.hu/uj/wa/repertorium.htm
 76. amazon.com elektronikus könyvkereső: Wass Albert-könyvek (70 találat)
 77. Záhony Éva: Romániai magyar szépirodalom a két világháború között 1919-1944. Válogatott bibliográfia és irodalmi repertórium. Budapest: Országos Széchényi Könyvtár, 1984. – 2 db. – I. Önálló művek, írások és kritikák. – p. 97-98, 154, 234-235, 301, 317-318, 351; II. Írások és kritikák. – p. 393-394, 476, 661-662, 679, 715-716.

 

Könyvjegyzékekben

 1. Ünnepi könyvhét, (2003. június 12-16). – p. 12.
 2. Az Amerikai Magyar Szépmíves Czéh és a Danubian Reasearch Center könyvárjegyzéke, (1974?).
 3. Fókusz könyvlista. Szépirodalmi. = Magyar Hírlap, (2001. augusztus 29).
 4. Fókusz könyvlista. Szépirodalmi. = Magyar Hírlap, (2001. szeptember 5).
 5. Frang Gizella: Józsefvárosi Könyvskála. = Magyar Nemzet, (2003. augusztus 27). – p. 14.
 6. Könyvespolcunk. = Délamerikai Magyar Hírlap (Sao Paolo), XII/484. (1959. január 11). – p. 2.
 7. Könyvespolcunk. = Délamerikai Magyar Hírlap (Sao Paolo), XII/512. (1959. szeptember 27). – p. 7.
 8. Könyvespolcunk. = Délamerikai Magyar Hírlap (Sao Paolo), XII/525. (1959. október 25). – p. 7.
 9. Könyvhét, VII/2. (2003. január 23). – p. 28.; ww.könyv7.hu
 10. Könyvhét, VII/7. (2003. április 3). – p. 26.; ww.könyv7.hu
 11. Könyvhét, VII/8. (2003. április 17). – p. 38.; ww.könyv7.hu
 12. Könyvhét, VII/9. (2003. május 2). – p. 26.; ww.könyv7.hu
 13. Könyvhét, VII/12. (2003. június 12). – p. 31.; ww.könyv7.hu
 14. Könyvhét, VII/14. (2003. július 10-24). – p. 26.; ww.könyv7.hu
 15. Könyvhét, VII/18. (2003. szeptember 18). – p. 28.; ww.könyv7.hu
 16. Könyvhét, VII/19. (2003. október 2). – p. 26.; ww.könyv7.hu
 17. Könyvhét, VII/21. (2003. október 30). – p. 26.; ww.könyv7.hu
 18. Könyvhét, VII/23. (2003. november 27). – p. 30.; ww.könyv7.hu
 19. A Kráter Műhely Egyesület 2002. könyvhéti könyvajánlója. = PoLíSz, 65. (2002. június-július) – p. 92.
 20. NOL, Könyvszemle, Válogatott könyvjegyzék december 22-től 2002. január 20-ig. = Népszabadság online, (2002. január 26).
 21. Megjelent Wass Albert: A kastély árnyékában című műve a Vasárnap kiadásában. – In: Az idő rostájában. A Katolikus Magyarok Vasárnapja 1981-es évkönyve. Dunai Ákos, Yougstown, OH, 1980.
 22. Nyírő József: A sibói bölény. Wass Albert előszavával, Kós Károly metszeteivel. Kairosz, 2003.
 23. Püski Kiadó Könyvesháza [A bujdosó imája. 1848, te csillag].
 24. Wass Albert életműsorozat. – In: Kráter Műhely Egyesület 1991-2001: az első tíz év [bemutatkozó füzet és könyvlista]. – p. 3, 8, 16, 29, 31-32, 34-36.

 

A nevét viselő intézmények, helyek, szobrok, alapítványok, honlapok

 1. Arcképábrázoló kerámia dombormű (2003), Debrecen-Pallag, a Balásházy János Mezőgazdasági Szakközépiskola, volt Gazdasági Akadémia külső falán, készítője Gábor Emese Anna
 2. Bronz plakett (1966), készítője Hunyadi László
 3. Czegei Wass Alapítvány. The Czegei Wass Foundation
 4. Czegei Wass Foudation – Árvaház: szászrégeni katolikus egyház, holtmarosi református egyház, 2000. augusztus 12; honlap: www.czegeiwass.org
 5. Czegei Wass Foudation – Óvoda és iskola: Feketelak (Lacu, Kolozs megye, Románia): www.czegeiwass.org ; czegeiwass@rr.com
 6. Fundatia Czegei Wass, Ld. The Czegei Wass Foundation
 7. Gránit emléktábla (1999. február 17), Debrecen-Pallag, a Balásházy János Mezőgazdasági Szakközépiskola, volt Gazdasági Akadémia külső falán
 8. Gróf Wass Albert Társaság, Debrecen, elnök: Vincze Piroska, ; székhely: 4026 Debrecen, Honvéd u. 17., tel. +36 52 327-114
 9. Mellszobor, a szászrégeni (Reghin, Maros megye, Románia) katolikus templom kertje (2001. augusztus 11), szobrász: Jorga Ferenc
 10. Mellszobor, Holtmaros (Lunca Mureşului, Maros megye, Ro­mánia), református templom, szobrász: Kolozsy Sándor
 11. Mellszobor, Vice (Vita, Beszterce-Naszód megye, Románia)
 12. Síremlék a marosvécsi kastélykertben (Brâncoveneşti, Ma­ros megye, Románia), Hunyadi László plakettje nyomán
 13. The Czegei Wass Foundation: képviselője és székhelye az Egyesült Államokban: Wass Geza, Czege de: 1602 Woodford Avenue, Fort Myers, FL 33901, tel. (941) 337-2034, fax. (941) 337-5028, e-mail GezaWdeC@com; képviselője és székhelye Magyarországon: Czegei Wass Alapítvány, Simó József: Brassó utca 6A, 1112 Budapest, +36 1319 3540; képviselője és székhelye Romániában: Fundatia Czegei Wass, Bartha József, str. Pandurilor 49C, 4225 Reghin (Szászrégen, Maros megye, Románia); honlap: www.czegeiwass.org
 14. Wass Albert I-VIII. Általános Iskola, Bögöz (Mugeni, Hargita megye, Románia), (2000. június 12 – 2003).
 15. Wass Albert Alapítvány, elnök: Bánkuty E. Géza, FL
 16. Wass Albert Könyvtár, Miami, FL
 17. Wass Albert Terem a Kráter Könyvesházban, Budapest VII, Rákóczi út 8/A. (2003. december).
 18. Wass Albert-tisztás, Ördöngösfüzes (Fizeşu Gherlii, Ko­lozs megye, Románia)
 19. czegeiwass.org
 20. geocities.com
 21. krater.hu
 22. wassalbertlap.hu

 

Tisztségei, kitüntetései, díjai

 1. A Bethlen Gábor Kör tagja (Debrecen, 1929).
 2. A Festetich Bajtársi Egyesület tagja (Debrecen, 1929).
 3. Az Ifjúsági Egyesület alelnöke (1929).
 4. Az Ifjúsági Egyesület Széchenyi Gazdasági Szakosztály tagja (1929).
 5. A Magyar Királyi Gazdasági Akadémia hattagú céllövő csapatának tagja
 6. A Magyar Főiskolai Sportszövetség Céllövő Szakosztálya csapatversenye (Budapest, 1929. április 29): I. díj.
 7. Gazdász bajnoki céllövő verseny (Magyaróvár, 1929. május 28, 29): egyéni III. helyezés.
 8. Gazdász bajnoki céllövő verseny (Szeged, 1929. július 12-13-14): II. csapathelyezés; egyéni országos rekord felállítása.
 9. Turul bajtársi egyesületi versenyek helyi, kerületi, országos nyertesei.
 10. Országos Főiskolai Céllövő Verseny (Budapest, 1930. június 5-6): egyéni I. helyezés, országos hadipuska-baj­nokság nyertese
 11. Az Erdélyi Magyar Református Egyház Püspökségének világi gondnoka (1936-1945).
 12. A Kemény Zsigmond Társaság (KZST) tagja
 13. Az Erdélyi Helikon munkaközösség tagja (1936, 1998-ban utolsó élő tagja).
 14. Az Erdélyi Irodalmi Társaság tagja (1939).
 15. A Kisfaludy Társaság tagja
 16. Baumgarten-díj (1940. január 8).
 17. A Vasárnapi Szó, az Ellenzék (Kolozsvár) című napilap irodalmi rovatának szerkesztője (1941).
 18. Klebelsberg-díj (1942).
 19. Zrínyi Irodalmi Díj (1944).
 20. A Magyar Tudományos Akadémia Irodalmi Tagozatának tagja (1944).
 21. A Kolozsvári Egyetem díszdoktora (1944).
 22. A Magyar Irodalompártoló Társaság Díja (1944. január).
 23. és II. fokozatú Vaskereszt a második világháborúban
 24. A Külföldi Újságírók Egyesülete (München, 1948) alapító tagja Nyírő Józseffel
 25. Világi lelkész a magyar menekültek református közösségében (Hamburg, 1949).
 26. Világi lelkész a Wentorf-tábor (Németország) református közösségében.
 27. A General Muir hajó református utasainak világi lelkésze, a hajóújság szerkesztője (1951. szeptember).
 28. A Szabad Európa Rádió (SZER) munkatársa (1951-1956).
 29. Új Magyar Út: a Magyar Szellemi Munkaközösség lapja társszerkesztője (München-Washington, 1950-1956).
 30. Az Amerikai Magyar Szépmíves Czéh = American Hungarian Literary Guild alapítója (az 1960-as évek eleje).
 31. A Danubian Press kiadóvállalat alapítója.
 32. A Duna-menti Kutató- és Információs Központ = Danubian Research and Information Center alapítója.
 33. A Transylvanian Qarterly időszakos kiadvány alapító-szerkesztője
 34. A Hungarian Quarterly időszakos kiadvány alapító-szerkesztője
 35. A Central European Forum (CEF) időszakos kiadvány alapítója
 36. Az Erdélyi Világszövetség első elnöke, majd társelnöke
 37. Az Amerikai Magyarok Országos Szövetségének (AMOSZ) alapítója és örökös tiszteletbeli elnöke
 38. A Lengyel-Magyar Világszövetség igazgatója
 39. Az Árpád Akadémia tagja
 40. A Nemzetközi Pen Club tagja
 41. Az Év Magyarja Díj (1979)
 42. A Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje (1993).
 43. Balassi Bálint-emlékkard – életműdíj (1998).
 44. A Magyar Királyi Csendőr Bajtársi Közösség Érdemkeresztje (1998. augusztus 1).
 45. Magyar Művészetért Díj
 46. Magyar Örökség Díj (1999).
 47. Kiállás a Magyarságért Díj (2000).
 48. Alternatív Kossuth-díj (2003).

 

 

A Wass család dokumentumai

 

 1. Vas család [czegei, gróf]. – In: Kővári László: Erdély nevezetesebb családai. Kolozsvár: Barráné és Stein Bizománya, 1854. – 251-252 p.
 2. Wass családfa. – In: Wurzbach, Constant: Biographisches Lexion des Kaiserthums Österreich. Wien, 1856-1891. 49. kötet. – p. 295.
 3. Ursutiu, Liviu; V. Maria: Archiva familiei Wass. Repertorii. Cluj-Napoca: 1974. 2. f. – 158 p.
 4. A debreceni Gazdasági Akadémia által Gróf Wass Albert nevére kiállított személyi lap, 2280 anyakönyvi szám (1928/29-es tanév, beiratkozás: 1929. október 8). Lelőhely: Debrecen Városi Levéltár.
 5. A debreceni Gazdasági Akadémia által Gróf Wass Albert nevére kiállított index: 1928/29-es tanév. Lelőhely: Debrecen Városi Levéltár.
 6. A debreceni Gazdasági Akadémia által Gróf Wass Albert nevére kiállított index: 1929/30-as tanév. Lelőhely: Debrecen Városi Levéltár.
 7. A debreceni Gazdasági Akadémia által Gróf Wass Albert nevére kiállított index: 1930/31-es tanév. Lelőhely: Debrecen Városi Levéltár.
 8. A Debreceni M[agyar] Kir[ályi] Gazdasági Akadémia Ifjúsága „Széchenyi” Gazdasági Osztályának évkönyve. Debrecen: Magyar Nemzeti Könyv- és Lapk., 1928-1929. – 29 [1] p. 1 t.
 9. A budapesti főiskolai céllövőverseny győztes csapata (középen a kupát tartja gr. Wass Albert). Fénymásolt fénykép. – In: Bakó Endre: Wass Albert debreceni évei (1928-1931). – In: Könyv és könyvtár: a DEENK közleményei, XXIV/232. Debrecen, 2002. – p. 154.
 10. Debreceni Magyar Királyi Gazdasági Akadémia 1928/29, 1929/30, 1930/31 évkönyvei. Ruffy-Varga Kálmán, szerk. [1929, 1930. céllövőversenyt nyer]. – In: Könyv és könyvtár: a DEENK közleményei, XXIV/232. Debrecen, 2002. – p. 134, 137.
 11. Fénykép. – In: Új arcvonal: tizenkilenc fiatal erdélyi író antológiája. Kolozsvár: [s. n.], 1932. – p. 172.
 12. Meghívó a Bajtársi Egyesület Festetich-estjére az Arany Bika Üveg- és Bocskai Termeibe (Debrecen, 1938. február 3).
 13. Tiszteletjegy a Bajtársi Egyesület Festetich-estjére. A rendezők között: Wass Albert, a háziasszonyok között: Wass Albertné). (Debrecen, 1938. február 3).
 14. (Zsögödi) Nagy Imre rajza Wass Albertről. = Pásztortűz, (193?); Magyar örökségünk: tanulmányok, novellák, hátrahagyott írások és riportok az íróval. Pomáz: Kráter Műhely Egyesület, 2001. – p. [7].
 15. Gróf Wass Endréné naplójából (1-10. rész). = Szászrégen és Vidéke, IV/3-12. (2002. március-december).
 16. Gróf Wass Endréné naplójából (11-19. rész). = Szászrégen és Vidéke, V/1-9. (2003. január-szeptember).
 17. Szőke Ákos ballagási kártyája. Marosvásárhelyi Református Kollégium, 1948. Idézet Wass Albert Búcsú elégia című verséből.
 18. Igazolványkép 1951-ből. W’/C:1. Jelű irattartó anyaga: Vasváry-gyűjtemény, Szeged, Somogyi-könyvtár.
 19. Fénykép. – In: – -: Búcsúbeszélgetés a kivándorló Wass Alberttel, akinek két regénye jelenik meg 2. kiadásban. = Hungária (München), IV/24. (1951. június 15). – p. 5.
 20. Nyilt-tér. Nyilatkozat. Astor, FL. (1955. február 25). = Magyarság (Pittsburgh, PA), (1955. Március); W1/C: 11. jelű irattartó anyaga, Vasváry-gyűjtemény, Szeged, Somogyi-könyvtár.
 21. Rajz: arcképábrázolás. – In: – -: Wass Albert ötven éves. = Kárpát (Buenos Aires), I/1. (1958. január). – p. 5.
 22. Wass Albert: 4 db fénykép (Miami, 1967): a Miami-i Wass Albert Könyvtár anyaga.
 23. Wass Albert: 1 db fénykép, készítette Hornyik József (Miami: 1968. március 15): a Miami-i Wass Albert Könyvtár anyaga.
 24. Fénykép: Albert and Elizabeth Wass de Czege and family [Czegei Wass Albert és Elizabeth családja körében]. – In: The true story of Christmas. [H .n., ny. n. ]: 1969. [4] lev., illusztr.
 25. Fénykép. – In: Zsigmond András: „Krónikás Írás”. = Krónika (Kanada), II/5. (1976. május). – p. 11.
 26. Fénykép. – In: Wass Albert [bemutatkozás]. = Katolikus Magyarok Vasárnapja, XCII/32. (1985. október 13).
 27. Fénykép, készítette Horváth Mihály (Astor, FL, 1998. január 6): a Miami-i Wass Albert Könyvtár anyaga.
 28. Fénykép a Miami-i Wass Albert Könyvtárról készítette Lukácsi Éva (2003. augusztus).
 29. Wass Albert Miamiban és a Miami-i Wass Albert könyvtár: 20 db fénykép CD-n.
 30. In Loving Memory of Dr. Albert Wass de Czege. First Baptist Church, Astor, FL, gyászjelentés.
 31. Wass Albert író, a Helikon Társaság tagja… Temetés a marosvécsi várkastély parkjában 1998. augusztus 8-án. A Wass család gyászjelentése.
 32. What is Important is What We Are to Each Other (A eu logy for Albert W ass de Czege by his son Huba, delivered at Astor, FL at the Memorial Service in February 1998 [Ami igazán fontos, az, hogy kik vagyunk egymás számára (Temetési emlékbeszéd, írta és előadta Czegei Wass Huba; [Magyarra ford. Lukácsi Éva). Astor, FL, 1998. február 22.
 33. Wass Albertre emlékezünk [emlékműsor Miamiban, amikor a Krisztus Első Egyesített Magyar Egyházának könyvtára felvette az író nevét], (1998. november 1): 1 gépelt program, 2 magánlevél.
 34. „A vádlott neve: Wass Albert”: dokumentumok és Önéletrajz a Wass Albert-dossziéból. Szakács István Péter, Litera: Székelyudvarhely, 2002.
 35. Nagy Pál: „A vádlott neve: Wass Albert”. = Népújság (Marosvásárhely), (2002. november 18). – p. 5.; másodközlés: = Nyugati Magyarság (Montreal – Budapest), (2002. December).
 36. Nagy Pál: „A vádlott neve: Wass Albert”. = Nyugati Magyarság (Montreal – Budapest), 2002. december.; előző közlés: ld. fent.
 37. Z.: Emléklap [szoboravatás]. Holtmaros, (2002. augusztus 3).
 38. Képeslapok Wass Albertről (3 db). Kiadja a Gróf Wass Albert Társaság.
 39. Meghívó a Gróf Wass Albert Emlékbizottmány és Irodalmi Társaság alakuló gyűlésére 1998. július 18-án.
 40. Meghívó a gróf Wass Albert Társaság 2002. évi közgyűlésére. március 8-ára.
 41. Meghívó Wass Albert emlékünnepségre február 14-én.
 42. Turcsány Péter: A Kráter Műhely Egyesület üdvözlőlevele és felkérése a RMDSZ IV. Kongresszusának elnökségéhez, résztvevőihez és meghívott vendégeihez [Wass Albert rehabilitációjáért], (2002. február).
 43. Wass Albert Terem karácsonya a Kráter Könyvesházban, (2003. karácsony).
 44. Meghívó a gróf Wass Albert Társaság 2003. évi közgyűlésére, december 30-ára.

Minden vélemény számít!