Repertórium

A PoLíSz folyóirat 1989–2013-ig megjelent 154 számának repertóriuma.

Tartalom

PoLíSz – 1-4.

Rövidítések:
L – A Lap
Dés – Dolog és Szellem
ÚHF – Új Hölgyfutár
Jelöleltlen: PoLíSz

Az 1. szám A LAP címen jelentette meg az akkor négy különböző szerkesztőség által szerkesztett lapokat, archiválásunk a kortörténeti értékű társlapok írásait is feltünteti.

V E R S
Alvarino, A.Iglesia: Régi idők .(Mohácsi Árpád ford.) 3/58
Antonio, Manuel versei(Mohácsi Árpád ford.) 3/57
Balaskó Jenő négy verse 3/2
Balaskó Jenő: Dobpárbaj I-II. 2/33
Balaskó Jenő: Ébren találta az éjfél (Konzerv 6) (ÚHF) /26
Balaskó Jenő: Hexameterek Zebegénybe. Népdal. Finom barát 4/30
Berzsenyi Dániel: A poézis hajdan és most ( L) 3
Blecher, M.: Parton (Szlafkay Attila ford.) /54
Bratka László: Mutatvány a tű hegyén (ÚHF) 38
Bukta Imre: Január (képvers) (ÚHF) 3
Cibulka, Hans: Időköz (Szlafkay Attila ford.) 2/56
Csengery Kristóf: Mikor a versedet. Szöveg .Hallgatása. Melankolikus (L) 18
Csiki László: Példabeszéd I., II. (Dés) 15
De Chatel Andrea képverse (ÚHF) 50
Dinescu, Mircea versei (Szlafkay Attila ford.) 2/58
Erdei-Szabó István versei 1/36
Erdély Miklós versei (ÚHF) 4
Gosztola Gábor: amit még megérzel 1/22
Gosztola Gábor: Utóbabilon 2/22
Grandpierre Attila: a szavak kiáradása 1/10
Grandpierre Attila: világbeszéd 3/44
Greguss Sándor: A-mi-ez-az-ének 2/36
Gulyás Pál hátrahagyott versei 4/12
Gulyás Pál: Vízönto (Hamvas Bélának) 2/30
Hekerle László: Fúj. Nyomatlanok (ÚHF) 51
Kassay Kelemen: XXXII., LIV. 4/70
Kelényi Béla: A szökevény 1/37
Kelényi Béla: kép egy némafilmhez 2/49
Kelényi Béla: más történetek. képek egy némafilmből 3/37
Kerekes Sándor: Hábé Hotel. Evangélium. Sziámi. Flic-flac (L) 11
Kun Árpád: Ilion 1-33 2/3
Kun Árpád: Vízjel 3/40
Labancz Gyula: Világító gömb. Linzer 3/17
Lázár Judit versei 1/42

Lokkös Antal: Amikor megindult a Négy 3/63
Lukács Mária: Pessoa. Receptkönyv-részletek. X X X 4/68
Major-Zala Lajos: Szavak szamárhátán 3/64
Mándoki T.György versei 4/35
Mándy Stefánia versei 1/25
Mártha István – Szkárosi Endre: Munkadal (Videoklip terv) (ÚHF) 34
Márton László: Egy történet lehetősége (ÚHF) 76
Márton László: Héliosz beszél. Megszólalnak a kövek ( L) 7
Mezei Balázs: Az égbolt. Bardo 1/47
Mezei Balázs: Csapvíz. Újra a hegyekre gondolok. Sámuel 2/38
Nagy Gáspár: Kiszálló. Hajóablak. A valóság égető nyelve (Dés) 20
Pálfi Ágnes: Kilenc hold (részletek) 2/70
Pálfi Ágnes: Színről színre (négy vers) 4/39
Parcz Ferenc: Egyszer. Jegyzet. Jelzések (L) 21
Pavlov, Konsztantin versei (Szondi György ford.) 4/58
Petocz András: A vándorkacsák himnusza (részlet) (ÚHF) 23
Prágai Attila: Elégia délután és este. Gyerekek  4/2
Rácz Péter versei 1/50
Rácz Péter: A passzív alvók 2/37
Radoj Ralin: Kender 4/57
Saáry Éva: A halál halála. Lázadás 3/62
Sorescu, Marin: Furmányos ház (Szlafkay Attila ford.) 2/56
Szabó Ágnes: Járni tanulj 2/66
Szekeres Mária versei 1/44
Szekeres Mária: Szétszóródott barátaimnak. A hatalmas. 3/67
Szilágyi Ákos: Végem és elegem. Végjáték (ÚHF) 58
Szkárosi Endre (fény)képversei (ÚHF) 44
Szkárosi Endre: Bordadal. Lettwera di (ÚHF) 32
Szondi György: Jelen(t)és Zok. Gyia, lektika. Jogod 3/22
Szocs Géza: A sorompó. Szőnyeg a kolozsvári utcán (Dés) .4
Tábor Ádám: Egy megszállott .Állóirat. Sacrum. Sors-húzás (L) .26
Tábor Eszter versei 3/41
Tasnády Attila: Csönd. Süllyedo vér. Fogtechnika (L) 51
Tatár Sándor: .valaki vércsekarmokat javasol .3/68
Tudoran, Dorin versei (Szlafkay Attila ford.) .4/60
Turcsány Péter: A történet szétszakadása .2/2
Turcsány Péter: A tuz eljegyzése. A tuz eljövetele 1/3
Turcsány Péter: Az utolsó napokból (VII). Ének a világosságról 3/26
Turcsány Péter: Csolt-Mágori elégia. Sziklák titkai 4/19
Varga Imre: Romlandó szobraink .Állatkor. Történet (Dés) 43
Visniec, Matei versei (Szlafkay Attila ford.) 2/57
Visniec, Matei versei (Szlafkay Attila ford.) 4/61
Zalán Tibor: A Föld játékai (Dés) 3
Zalán Tibor: Dolog és szellem (Dés) 60
Zirkuli Péter: Megint a nyár. Elmentünk 1/21

P R Ó Z A (novella, esszé, kritika, tanulmány)

Ambrus Lajos: Eldorádó (regényrészlet) (Dés) 16

Andrassew Iván: Álombákom (részletek) 1/45
Art Deco: A rítus. Harc a vegetáció ellen (ÚHF) 68
Balassa Péter: Mi tanulható az Újholdtól? (L) 55
Barna Róbert: Maszk és álarc (Kollázs) 2/46
Bertha Zoltán: Megjegyzések a Szabó Dezso-kérdéshez (Dés) 49
Bodor Béla: Who are you, Mr. Fantasy? 2/61
Brandao, Ignatio de Loyola: Az ember, aki (I.-II) 3/55
Bratka László: Mutatvány a tű hegyén (ÚHF) 38
Brusznyai Árpád (dr) életrajza 2/7
Brusznyai Árpád (dr): Számvetés 2/8
Brusznyai Árpádné (dr): A 301-es parcella 2/10
Carone, Modesto: A fenyegetett gyilkos (Pál Ferenc ford.) 2/62
Cseh Tamás – Csengey Dénes: Mélyrepülés (Dés) .23
Dimitrova, Blaga: Kiszámíthatatlan világ (Szondi György ford.) 4/58
Elek István: Töredékek (Naplójegyzetek) (Dés) 55
Erdei János: Az anti-K(ant) igéibol 4/36
Erdei János: N.és a tenger  3/76
Erdei János: Polisz  2/13
Erdei János: Találkozás és búcsú (Antoine Watteau: Jupiter és Antiopé) 1/31
feLugossy László: Transzcendentális humor (ÚHF) 21
Foucault, Michel: I. Miért tanulmányozzuk a hatalmat? 3/7
Földényi F.László: Újraolvasva . (Gabriel d”Annunzio: Talán igen .) 4/20
Földényi F.László: Hanyatt fekve 1/28
Földényi F.László: Rácz Péter verseiről 1/49
Földényi F.László: Wolfgang Ernst: Hextaoirre 3/69
Galló Tamás: Bódi Gábor utolsó napjai 3/27
Galló Tamás: Halálnak halálával halsz 2/71
Garaczi László: A történet vége (ÚHF) 40
Grandpierre Attila: a szavak kiáradása 1/10
Greguss Sándor: A Mishima-kódex (részlet) (ÚHF) .64
Gulyás Pál krónikája  4/15
Gulyás Pál: Magyarság – indulás (A géniusz útja) 4/12
Gusavson, Karl: Halvány kétkedés 2/64
Gyore Balázs: Reggeli víz (L) 6
Hamvas Béla: Fiziognómia (Részlet a Patmosz I.-ből) 1/9
Hamvas Béla: Költők sorsa Debrecenben (Gulyás Pál könyve) 2/30
Határ Győző: Kolompolnak a magasban 1/22
Hegyi Lóránd: A labirintus ornamentikája (ÚHF) 54
Hekerle László: Töredékek egy Hajnóczy Péter prózáját elemző írásból (ÚHF) 7
Hell István: X X X  1/56
Isztray Botond: A boszorkány 4/31
Isztray Botond: Ez  2/67
Isztray Botond: Szeretet 1/54
Javorniczky István: Miért vagyunk és maradunk „kis nemzet”? 2/16
Kelényi Béla: A labirintus egyenes közepében (Károlyi Zsigmond tárlatáról) 1/39
Kelényi Béla: Munkanapló 1981-86 (részletek) 4/64
Kelényi Béla: Szabdalt metamorfózisok. Barna Róbert kollázsairól 2/45
Kemény István két esszénovella (L) 20
Kerényi Károly: A magyarság diaszpóra-helyzete 3/12

Koppány Márton: Pályázat. Dramatikus versenymű (L) .22
Kozma György: Kilencvenben Nijinsky-évforduló (L) .29
KÖNYVISMERTETŐ: Balaskó Jenő: Ilyen éjszakát hagytatok 4/77
KÖNYVISMERTETŐ: Erdei János: Atlasz álmai (novellafüzér) 4/78
KÖNYVISMERTETŐ: Fernando Pessoa „Kétségek könyve” 3/77
KÖNYVISMERTETŐ: Kerényi – Gulyás barátságának dokumentumai (Adj ideákat) .3/78
KÖNYVISMERTETŐ: Szabó Ágnes: Vaktérkép (versek novellákkal) 4/78
Kukorelly Endre: Az ilyen érzelmek (L) 4
Legéndy Péter György: Vigasztaló (egy epikus költemény anyaghalmaza) (ÚHF) 29
Lengyel Balázs: Írni nehéz (L) 54
Lisztóczky László: Arcok a svájci magyar irodalomból 3/60
Lisztóczky László: Egy barátság levelekben (Gulyás Pál – Németh László) 4/17
Luca, Dumitru Radu: Háború (Szlafkay Attila ford.) /53
Lükő Gábor: A magyarok titkos története 1/11
Lükő Gábor: Feleim, felekezetem 3/45
Lükő Gábor: Keresztútnál 2/63
Mártha István – Szkárosi Endre – Bernáth(y): Munkadal – videoklip terv (ÚHF) 34
Mészáros Sándor: „Nyalka huszár, kudá oly vágtatva .” (L) 46
Miklóssy Endre: Jeles András „Álombrigád”(film l982-ből) 2/59
Miklóssy Endre: Paul Cézanne és Fülep Lajos 1/58
Mohácsi Árpád: Irodalom a világ (másik) végén 3/56
Molnár Miklós: Vizitáció egy legendáriumban (L) 14
Monori Margit: Mi, fiatal felnottek (ÚHF) 10
Móser Zoltán: Áttűnések (Közép-Ázsiában készített fotókkal) 4/73
Nagy Attila Kristóf: Szabadság-origó (ÚHF) 48
Németh Gábor: A megnevezhetetlen (L) 9
Pályi András: Túl (folyt.) 4/41
Pályi András: Túl (II.) 3/38
Pályi András: Túl  2/49
Perneczky Géza: Hárem-tanulmány (L) 32
Pessoa, Fernando esszéi (Pál Ferenc fordításai) 4/4
Pessoa, Fernando: A porlocki ember (Pál Ferenc ford.) 2/35
Pessoa, Fernando: Jellem . Egyén . Emberiség 3/5
Peternák Miklós: Érted haragszom nem érted. Élet és művészet (L) 43
Radnóti Sándor: Magyar esszé (Dés) 45
Schneller István: A település mint életünk tere 4/6
Schneller István: Kimond és felidéz 2/3
Schneller István: Mi „ellen”? – „Mi-ért” ? 3/43
Schneller István: Szak-szerűség és értelem 2/68
Stilét Tamás: Siva (Lantos Erzsébetről) 3/65
Surányi László: Bálint Endre l978-as fotómontázs-sorozatáról 1/18
Szabó József (dr): A parlamenti kormányzás lényege 3/18
Szabó József (dr): Moór Gyula emlékezete (1888-1950) 2/17
Szabó József (dr): Röpke professzor „harmadik útja” 4/9
Szilágyi Andor: Az aula (egyfelvonásos) 4/48
Szilágyi Andor: Koponyaalakú homokszemek 2/25
Szlafkay Attila: Matei Visniec (felvezető írás) 4/60
Szlafkay Attila: Váradi példázat. Játék a pontos idővel 4/56

T.P.: A demokrácia reménye – beszélgetés Göncz Árpáddal 1/4
Tábor Ádám: A logosz szerelmére 3/42
Tar Sándor: Csóka (Dés)  6
Tasnády Attila: Csönd (L) 51
Tigoune Ha-Zohar: A fény helyreállítása (részlet) 3/23
Tillmann J.A.: A kép 1/34
Tillmann József: A nomád élet napjai (Egy urutazás töredékei) 4/67
Tuculescu, Radu: költészet (Szlafkay Attila ford.) 3/54
Turcsány Péter: A magyar hárfa (W.S.mesterhez) .2/40
Turcsány Péter: Monotónia és meglepetés (Kelényi Béla verskötetéről)1/40
Turcsány Péter: Vallomás a vallásról 4/71
ÚHF – kronológia  77
Turcsány Péter: Labirintus és arány (Blaskó Jeno költészetéről) 3/74
Zöldi Pál: Tűzkeresztség  2/23
Zöldy Pál: Tengeren. Füst 4/26

M Ű F O R D Í T Á S

Rövidítés: v = vers
Jelöletlen: próza, tanulmány

Mohácsi Árpád: Alvarino, A.I.: Régi idők v 3/58
Mohácsi Árpád: Antonio, M. versei v 3/57
Pál Ferenc: Carone, M.: A fenyegetett gyilkos 2/62
Pál Ferenc: Pessoa, F. esszéi  4/4
Pál Ferenc: Pessoa, F.: A porlocki ember 2/35
Szlafkay Attila: Blecher, M.: Parton v 2/54
Szlafkay Attila: Cibulka, H.: Idoköz v 2/56
Szlafkay Attila: Dinescu, M. versei v 2/58
Szlafkay Attila: Luca, D.Radu: Háború 3/53
Szlafkay Attila: Sorescu, M.: Furmányos ház v 2/56
Szlafkay Attila: Tuculescu, R.: költészet 3/54
Szlafkay Attila: Tudoran, D. versei v 4/60
Szlafkay Attila: Visniec, M. versei v 2/57
Szlafkay Attila: Visniec, M. versei v 4/61
Szondi György: Dimitrova, B.: Kiszámíthatatlan világ 4/58
Szondi György: Pavlov, K. versei v 4/58

I L L U S Z T R Á C I Ó

A dömösi kompozíció és újkori hímzett variánsai.(P) 1/15-16
Aranyi László: Akasztott ember (ÚHF) 30
Bálint Endre: Változatok egy témára – fotomontázs (P) 1/19
Bareikis Gediminas fotói (P) 2/54
Barna Róbert: Négy kollázs (P) 2/47
Bernáth(y) Sándor (ÚHF)  32
Bernáth(y) Sándor: Április (ÚHF) 25
Brusznyai Árpád fényképe (P) 2/7
Bukta Imre: December (ÚHF)  71

Bukta Imre: Január (ÚHF)  3
Bukta Imre: Május (ÚHF)  33
Bukta Imre: Március (ÚHF) 19
Galántay György: Február (ÚHF) 9
Galántay György: Június (ÚHF) 39
Galántay György: Október (ÚHF) 63
Géczy János két xeroxa (ÚHF) 14
Havas István fotói (P)  3/53
Károlyi Zsigmond illusztrációi (P) 1/39
Kazovszkij, El.: Július (ÚHF) 47
Kelényi Béla: Szeptember (ÚHF) 57
Móser Zoltán: Áttűnések – fényképek Közép-Ázsiából (P) 3/73
Nagy András illusztrációi (Dés) .7.,11.,17.,19.,28, 32.,39.,42.,48.,54.,61
Nagy András: Erdélyi vértanúk (P) 3. sz.
Nagy András: Történelmünk képekben (P) 4. sz.
Nyilas Ilona fotója (P)  2/76
Révész László: Augusztus (ÚHF) 53
Székely Ákos: da lla (ÚHF)  6
Székely Ákos: November (ÚHF) 67
Székelyhidi Sándor: Tömeg-stadion (fotósorozat) (P) 1/52.,53
Szirtes János: Öt kép (ÚHF)  74
Szkárosi Endre: A teremőr (ÚHF) 44
Tillmann J.A.: A kép. A kép feltárása (P) 1/34.,35

PoLíSz – 5-9.

V E R S

Ádám Tamás: Vádirat. Vecsernyekor kopog az eső 5/59
Ajgi, Gennadij versei (Hoffner Rita ford.) 8/54
Anakiev, Plamen: Erkölcsültetés (Szondi György ford.) 8/61
Bassola Richárd: büntetés 6/13
Belev, Georgi: Kicsi gyík (Szondi Gy.ford.) 8/59
Bíró József: Nincs közöm…/…közünk 8/26
Bíró József: Születésü(n)kkor elátkozottak 9/83
Bíró József: Tél 7/33
Bisztray Ádám: Kübelé kútja 9/16
Bodor Béla: Pókhálóminta 9/80
Bodor Béla: Test 8/73
Bratka László: Íme, az ember/i test 6/12
Brém-Nagy Ferenc: A kerengő 9/2
Canev, Sztefan: Lőtábla (Bisztrovits F.ford.) 6/64
Craciunescu, Ioan: Botlásoktól betegen (Szlafkay Attila ford.) 9/44
Csontos János: Erzsébetvárosi elégia. Dzsungelvers 9/65
Csordás Lajos: Hanga. Cseppkő 8/47
Dinescu, Mircea: Sírok alatt (Szlafkay A. ford.) 9/46
Dzsonev, Metodi: Földreszállás (Szondi Gy. ford.) 8/60
Erdei-Szabó István: A zene pillanatai 9/68
Erdei-Szabó István: Ázik M.ország. És eljön…Állapot. Kívánság 9/2
Erdei-Szabó István: Búcsú 8/74
Erdei-Szabó István: Imádság hajnalban 5/15
Erdei-Szabó István: Kincsek és roncsok 7/29
Farkas Olivér: Arcod márványa 6/8
Fucskó Miklós: Seng Thu Chek dalaiból 9/75
Fumacs Viola: Angyallal 9/88
Gajdos András versei 8/20
Galló Tamás: Kísértetkastély. A kép 6/37
Gosztola Gábor: a kirekesztett paírokból (Dózsa nevében. Csak) 7/23
Grandpierre Attila versei 9/86
Gulyás Pál: Személytelen Isten. Egy eretnek sorai 7/8
Hlebnyikov, Velimir: A daru (Kelemen Tibor ford.) 7/57
Hlebnyikov, Velimir: Éjszaka a lövészárok (Turcsány-Kelemen ford.) 6/52
Ivanov, Binyo: Tolvaj. Az ötágú kard (Szondi Gy.ford.) 8/57
Jenei Gyula: képek a tornyon. öregek 7/74
Jenei Tamás: (kis fényfogó).(NIR) 8/70
Joszifova, Ekaterina: a kapu (Szondi Gy.ford.) 8/59
Kancsev, Nikolaj: Jónás. Az oroszlánszáj… (Szondi Gy.ford.) 7/64
Kjoszeva, Szvetla: Versek (Szondi Gy. ford.) 8/64
Kulekov, Ivan: Új sorban (Szondi Gy. ford.) 6/65
Kules Béla versei (lásd: Hules) 9/12
Kun Árpád: Szaturnusz 5/15
Kunze, Raine: Érzékeny utak. Düsseldorfi empromtű 7/56
Labancz Gyula: Alapítólevél 9/64
Labancz Gyula: Osztályt ismétel. Ami miatt nincs vers. 5/14
Lökkös Antal: Ó, a költők. Mindig irigyeltem 6/6
Ludvigh Károly: Alkonyodik, veled. (-). és áthallszik-e 7/32
Magyari Barna verse 5/68
Magyari Barna: Képeslap Horvátországból 8/8
Masszi Péter: Eléhalad a szekér. Hazajött az apám 8/11
Mazula Hunor: Tervek. Pokoli Művészet 9/69
Mohácsi Árpád versei 8/7
Nadányi Zoltán: Szürkület 7/78
Nádas Alexandra: Sínútközben 7/75
Nádas Alexandra versei 9/70
Novák Béla Dénes: beatvers. táncoltató 5/68
Pajer Imre: A skizofrén napraforgók 6/37
Pálfy Ágnes versei 6/33
Parcsami Gábor zanzái 9/84
Parcsami Gábor: Vigyél haza 8/14
Pessoa, Fernando versei (Turcsány Péter ford.) 8/64
Prágai Tamás három verse 8/18
Prágai Tamás: Manole himnusza 9/12
Rácz Péter: Apa. 5/2
Razenszki, Sztojan verse (Szondi Gy.ford.) 8/60
Rokanov, Borisz: Tél (Szondi György ford.) 8/61
Sanguineti, Eduardo: Emlékkönyv-oldal. Distichon (Kiss Irén ford.) 9/41
Sarkady Sándor versei 7/10
Schein Gábor versei 8/2
Simon Miklós: Találkozások 9/68
Stoica, Petre: Robot nyelvén, Banalitás. Újságok (Szlafkay A.ford.) 7/62
Szabó László: Szememből kicsordul a tó. Vasárnap éjfél 8/24
Szekeres Mária: Szelíd hangok ostroma 9/75
Szilágyi Andor: Magán hangzók (1990 nyár) 6/36
Szondi György: Rám még a hírelt…Igen. 7/18
Sztojanov, Rumen versei (Szondi Gy. ford.) 9/50
Tábori Ádám: Alexandrina 8/8
Téglásy László: Bence-töredékek 8/12
Thomas, Dylan: A hajnali légitámadásban…(Erdődi Gábor ford.) 8/64
Tomova, Malina versei (Szondi Gy.ford.) 5/42
Turai Kamill: Az alkonyat alkímiája (haikuhalom) 5/65
Turcsány Péter: Előszó (krónika I.). A zuhogó kapuja (krónika II.) 5/52
Turcsány Péter: Télforduló (I.,II.,III.) 8/42
Újgörög kleftisz- és Harosz-dalok (Papp Árpád ford.) 9/48
Urbán Gyula versei 7/2
Urbán Gyula: Szöveggyűjtemény. A klasszikus stílus… 8/16
Verlaine, Paul: Marco (Térey János ford.) 9/52
Visniec, Matei: Hazatérés. Egy alma…(Szlafkay A.ford.) 9/45
Vörös István: A felébredés. A sivatagi utazó 9/85
Zöldy Pál: Azóta 9/17
Zöldy Pál:azóta 7/69

P R Ó Z A

***Tea és tánc 7/76
Barsy Kálmán: Úton Disneylandben (Pál Ferenc ford.) 9/56
Beckett, Samuel: Altatódal (egyfelvonásos) (Török Gábor ford.) 9/38
Bíró Anna: Pszichoanalízis 6/48
Bratka László: Gólyakalifa 6/12
Buzatti, Dino: Történet, akadályokkal (Kitlei Ibolya ford.) 8/62
Ébert Tibor: A cápa 9/63
Elmer István: A faljáró 9/71
Elmer István: Mikor nagyapám… (Pár-novella. I.rész) 7/5
Elmer István: Öreg, hát mégis…(Pár-novella. II.rész) 8/9
Erdei János: Szukafi (I.rész) – Vidrányi Katalin emlékének 9/88
Faragó Ferenc: Vannak dolgok 9/73
Faragó Ferenc: Victória oltára 6/74
Galántai Zoltán: Az estély 6/73
Gataianu, Pavel: A próza születése (Szlafkay A.ford.) 6/77
Giudice, Victor: Salvador a Lamsban vacsorázik (Pál Ferenc ford.) 6/54
Gosztola Gábor: Alkocsmai értelmiségi nyilatkozat 7/23
Gulay István: Fejezetek K.A. középiskolás tanuló életéből. 6/65
Hargitai Péter: Budapesttől Bellevueig 6/58
Határ Győző: Pityú, ne szívd 8/3
Isztray Botond: Akasztó 7/35
Isztray Botond: Zu-zu 8/78
Jensen, Kurt: A.T.-sejtés (A negyedrét kék füzet bejegyzései) 8/44
Kis Szemán Róbert: Havlicsek úr macskája 9/78
Kormos Mihály: Tono és a kutyák 5/66
Lökkös Antal: A bújdosó magyar 8/15
Ludvigh Károly: Két perc egy zsebkendőnyi területről 9/62
Nabokov, Vladimir: Terra Incognita (Bratka László ford.) 7/53
Nagy András: Mozgóképtervezetek 6/35
Pályi András: Túl (folytatás) 5/69
Rott József. Köszönésgyakorlat 7/13
Szekeres Mária: Naplóvallomások 7/71
Szilágyi Andor: A maszk 6/68
Thomas, Dylan: Látogatás a nagyapánál (Lampich Adrienne ford.) 9/42
Verrasztó Gábor: Kiesik a szemed 8/71
Verrasztó Gábor: Lábujjhegyen hallgat 9/66
Vidra-Szabó Ferenc: Arról, hogy vannak-e táltosok 8/75
Vitéz Ferenc: Legyen meg a Te akaratod 9/14
Zirkuli Péter. Arról, hogy szeretjük-e saját magunkat 7/27
Zöldy Pál kisprózái 8/46
Zöldy Pál. Készületben 6/75
Zsille Zoltán: Dem-Szkiao-Ping? 7/34
Zsille Zoltán: Ne engedjünk az ’56-ból! 9/80

ESSZÉK, TANULMÁNYOK

interjú – I
recenzió – R

A POLISZ felhívása 8/79
Átjáró (Könyvismertető) 5/77
Balassa Péter. Búcsú Ancsel Évától 9/10
Barcsa Dániel: Az ólomkatonák fortélyairól 5/60
Barna Róbert: Fordított Angyal 5/49
Bergfleth, Gerd: A mítosz és a felvilágosodás (Rádai Gábor ford.) 6/38
Bergyalev, Nyikolaj: Dosztojevszkij világképe (Láng Júlia ford.) 6/9
Bíró Anna: Pszichoanalízis 6/48
Boros Gábor: Búcsú Ancsel Évától 9/8
Csűrös Miklós: Nadányi Zoltán születésének 100.évf.-ra 7/77
E.J. (Erdei János): Búcsú Vidrányi Katalintól 9/4
Eco, Umberto: A Foucoult-inga (Barna Imre ford.) 5/30
Elekfi László: Egy nyelvtudós, a múzsa cimborája (Makkai Ádámról) R 8/22
Erdei János: Atlasz álmai (Könyvismertető) 5/78
Erdei János: Beszámoló 6/70
Erdei János: Keresztény erkölcs? (I.) – beszélgetés Vidrányi Katalinnal I 5/11
Erdei János: Keresztény erkölcs, keresztény politika(II.) I 6/7
Erdei János: Szent Bonaventura (Assisi Szt.Ferencről) 7/20
Fost, Julius: A mozgás ABC-je (Tuska András ford.) 7/41
Foucoult, Michel: Miért tanulmányozzuk a hatalmat? (Török Gábor ford.) 5/3
Gherea, Ioan D.: Nominalizmus, realizmus és a bakák (Zirkuli P.ford.) 6/3
Gulyás Pál: A Hortobágytól Ida mezejéig 5/20
Gusavson, Karl: Gyászbeszéd Kurt Jensen temetésén 8/45
Jász Attila: Non amnis moriar 6/29
Kovács Ágnes: Római portrészobrászat 5/16
Mandelstam, Oszip: Hoffman és Kubelik (Bratka László ford.) 9/47
Miklóssy Endre: Jón és rosszon túl (A magyar népdal és Nietzsche) 5/40
Montinari, Mazzino: Nietzsche és a `megismerés` (Török G.ford.) 8/48
Munkácsi Gyula: Búcsú Ancsel Évától 9/9
Nooteboom, Cees: Eco labirintusában (Hock Bea ford.) 5/34
Pál Ferenc: Beszélgetés José Saramago portugál íróval 7/49
Pál Ferenc: Leperegtek már a 80-as évek (Sándor Ivánról) R 5/63
Pálfi Ágnes: Napéj R 5/77
Pessoa, Fernando: Modern művészet, az álom művészete (Pál F.ford.) 5/46
Poszler György: Búcsú Ancsel Évától 9/6
Safranski, Rüdiger: Szókratész halála (Földényi F.László ford.) 9/54
Schneller István: Betegség – gyógyulás – egészség 5/13
Sidney, Sir Philip: A költészet védelmében (Földényi F.László ford.) 6/13
Szabó Ágnes: Vaktérkép R 5/78
Szabó József. A Parlament szolgálja-e a kormányt? 5/8
Szondi György: Beszélgetés Nikolaj Kancsev bolgár költővel 7/63
Szondi György. Kjusztendil költői 8/57
Tábor Ádám: Menekülés az igazságba… az igazságtól 5/39
Tillman J.A.: `Mindezek a részletek nem túl érdekesek` 5/53
Turcsány Péter: Az önelvűség találkozásai a magyar szabadversben 9/18
Turcsány Péter: Mítoszok – dalban elbeszélve (Juhász Gyula balladái) 6/17
Veress Éva: Karácsony Sándor türelme és a nevelés 8/28
Visszatekintés (a Polisz és testvérlapjainak szerzői) 5/76
Vörös István: Filmkép címerpajzson (P.Greenway filmjeiről) 9/60

M Ű F O R D Í T Á S

e – esszé t – tanulmány
v – vers p – próza

Barna Imre: Eco, Umberto: A Foucault-inga (részlet) e 5/30
Bisztrovits Ferenc: Caven, Sztefan: Lőtábla v 6/64
Bratka László: Mandelstam, O.: Hoffman és Kubelik e 9/47
Bratka László: Nabokov, Vladimir: Terra Incognita p 7/53
Erdődi Gábor: Thomas, Dylan: A hajnali légitámadásban v 8/64
Földényi F.László: Safranski, R.: Szókratész halála e 9/54
Földényi F.László: Sidney, Sir Philip: A költészet védelmében e 6/13
Hock Bea: Nooteboom, C.:Eco labirintusában t 5/34
Hoffner Rita: Sesztov, Lev kisesszéi e 7/61
Hoffner Rita: Ajgi, Gennadij versei v 8/54
Kelemen Tibor: Hlebnyikov, Velimir: A daru v 7/57
Kiss Irén: Sanguineti, E.: Emlékkönyv-oldal. Distichon v 9/41
Kitlei Ibolya: Buzzati, Dino: Történet, akadályokkal (párbeszéd) 8/62
Lampich Adrienne: Thomas, Dylan: Látogatás a nagyapámnál p 9/42
Láng Júlia: Bergyalev, Ny.: Dosztojevszkij világképe t 6/9
Pál Ferenc: Barsy Kálmán: Úton Disneylandbe p 9/56
Pál Ferenc: Giudice, V.: Salvador a Lamasban vacsorázik p 6/54
Pál Ferenc: Pessoa, F.: Modern művészet, az álom művészete e 5/46
Papp Árpád: Újgörög kleftisz- és Harosz-dalok v 9/48
Rádai Gábor: Bergfleth, G.: A mítosz és a felvilágosodás t 6/38
Szlafkay Attila: Craciunescu, Ioan: Botlásoktól betegen v 9/44
Szlafkay Attila: Dinescu, Mircea: Sírok alatt v 9/46
Szlafkay Attila: Gataianu, Pavel: A próza születése p 6/77
Szlafkay Attila: Stoica, Petre: Robot nyelvén. Banalitás. Újság v 7/62
Szlafkay Attila: Visniec, Matei: Hazatérés. Egy alma v 9/45
Szondi György: Anakiev, Plamen: Erkölcsültetés v 8/61
Szondi György: Belev, Georgi: Kicsi gyík v 8/59
Szondi György: Dzsonev, Metodi: Földreszállás v 8/60
Szondi György: Ivanov, Binyo: Tolvaj. Az ötágú kard v 8/57
Szondi György: Joszifova, Ekaterina: A kapu v 8/59
Szondi György: Kancsev, Nikolaj: Jónás. Az oroszlánszáj v 7/64
Szondi György: Kjoszeva, Szvetla: Versek v 8/64
Szondi György: Kulekov, Ivan: Új sorban v 6/65
Szondi György: Razenszki, Sztojan versei v 8/60
Szondi György. Rokanov, Borisz: Tél v 8/61
Szondi György: Sztojanov, Rumen versei v 9/50
Szondi György. Tomova, Malina versei v 5/42
Térey János: Verlaine, Paul: Marco v 9/52
Török Gábor: Beckett, Samuel: Altatódal (egyfelvonásos) 9/38
Török Gábor: Foucault, Michel: Miért tanulmányozzuk a hatalmat e 5/3
Török Gábor: Montinari, M.: Nietzsche és a `megismerés` e 8/48
Turcsány – Kelemen: Hlebnyikov, V.: Éjszaka a lövészárok v 6/52
Turcsány Péter: Pessoa, Fernando: Túl Istenen. Isten. Ó, Istenem v 8/64
Tuska András: Fost, Julius: A mozgás ABC-je e 7/41
Zirkuli Péter: Gherea, I.D.: Nominalizmus, realizmus és a bakák e 6/3

I L L U S Z T R Á C I Ó

Ancsel Éva arcképe 9/6
Balogh Ernő rajzai 8/69
Barna Róbert kollázsai 5/50, 51
Bende László rajzai 8/68
Burkus József illusztrációi 9/61, 69, 85
Enev, Mihail fotói 5/44, 45
F. Papp Bálint György munkáiból 7/30, 31
Gazdáné Olosz Ella: A csend kapuja (hátsó borító) 9
Halas István: Velence 1992 (első berító, belső) 8
Juhász Ilona: Virágsziromképek (első borító, belső) 9
Nagy András Bretagne-sorozatából 7
Nagy András illusztrációi 8
Nagy Judit illusztrációi 5
Római prtrészobor-felvételek 5/17, 18, 19
Sárkány Sándor rajzai 7/73
Széchenyi István rajzai (hátsó borító) 8
Szuromi Imre: Határ I.-V. c.sorozatból (grafika) 7/16, 17
Türk István illusztrációi 9
Varga Mihály kisplasztikái 8/27
Vidrányi Katalin arcképes igazolványa 9/5

PoLíSz – 10-14.

V E R S
Agocs Sándor: Háttérrajz IV. 10/11
Agócs Sándor: Vonulás (avagy a főtér ugyanolyan) 12/7
Baán Tibor: Attila 11/11
Bacovia, George: Este (Zirkuli Péter ford.) 10/40
Bágyoni Szabó István: (Módolt szerszámok) 10/11
Ballester, Josep versei (Déri Balázs ford.) 12/69
Beckett, Samuel: Sehol (Török Gábor ford.) 10/27
Bekecsi Tar Béki: Ó Madonna 13/89
Béresi Csilla: Forgások (haikuk) 10/49
Bernhard, Thomas versei (Erdélyi Z.János ford.) 12/59
Berto, Al: Chagall repdeső mátkapárja (Mohácsi Árpád ford.) 10/27
Bíró József paródiái: Fontos írás. Est értem 14/48
Bíró József: Ami van  10/50
Bisztray Ádám: Ovidius 11/40
Bisztray Ádám: Pályatársak. Kagylóhéj 13/85
Blake, William: A beteg rózsa (Erdélyi Z.János ford.) 11/57
Blandiana, Ana: Miért. Kitárult madár (Mészely József ford.) 11/47
Bodor Béla: Az arckifejezések (A nevek születése) 10/22
Bokor Judit: Gránittömb, kőtábla 13/45
Boros Gulcsy Zsolt: Rubinpiros 12/51
Brechbühl, Beaz versei (Szlafkay Attila ford.) 11/54
Caraion, Ion: Iokasté álmodik. Kövek (Zirkuli Péter ford.) 10/42
Carneci, Magda: Ars exilum mundi (Szlafkay Attila ford.) 12/73
Cobra Eric: A pincében 13/43
Cobra Eric: Madárláttaország 11/15
Czigány György: Kelt Gödöllőn.Duino 14/3
Csáji László Koppány: Van Gogh széke 14/8
Csontos János: Bök 14/83
Csontos János: Gyöngyélet 11/41
Csontos János: Rondó 10/2
Danilov, Nichita: A nép (Szlafkay Attila ford.) 12/74
Dimitrova, Blaga: Etnikai…. Bosnyák anya. Démonok (Szondi Gy.ford.) 13/7
Dumitrascu, Aurel: Isten. Ki fog beszélni (Szlafkay Attila ford.) 12/75
Dypréau, Jean: Leltár (Lackfi János ford.) 14/63
Erdélyi Z. János: Teázás 14/83
Erdélyi Z.János: Elindulok 13/52
Erdődi Gábor: Éden 11/81
Fileva, Tatyana versei (Szondi György ford.) 12/71
Főcze Kornélia: Tabernákulum 10/58
Galgóczy Zsuzsanna: Intézetben (A csönd ablakai) 10/52
Georgiev, Marin: Dél (Utassy József ford.) 11/45
Georgiev, Marin: Fehérjegyár (Kiss Benedek ford.) 11/43
Georgiev, Marin: Hőség (Rózsa Endre ford.) 11/44
Georgiev, Marin: Malom (Szondi György ford.) 11/44
Goethe, J.W.: Éji dal a vándornak (Ambrus Kamill ford.) 11/57
Gosztola Gábor: Mozi. Induló. Mondhatnád, hogy 12/22
Gulyás Pál: Hajnal előtt (1939) 11/65
Gyöngyösi Zoltán: December eleje 12/51
Gyöngyösi Zoltán: Rembrandt: Elmélkedő tudós. Goya: Inkviziciós jelenet 10/61
Határ Győző: Virágok vetélkedése és más versek (H.Gy.80 éves) 14/88
Hervay Tamás: Bokályok és cserepek (részletek) 12/88
Horváth Ferenc paródiái: Óda az Akropoliszra…Ennyi 14/47
Horváth Ferenc: Elmenőben 13/52
Horváth Ferenc: Negyvennyolc hexameter 14/78
Horváth Ferenc: Például. Bizony, egy kicsit érzékeny a költő.A múlt pedig 11/91
Hules Béla versei – Föltenni az i-re…új Jeruzsálem. etológiai meglepetések 14/71
Hules Béla: A Mester 12/83
Ionesco, Eugene: Ima. Kétség (Szlafkay Attila ford.) 13/71
Iszlai Zoltán: Hódolat a donoroknak 14/86
Jancsák Csaba: Gavrilo Princip járomsága 12/48
Jász Attila: Álomgyár 10/55
Jász Attila: É(j)szaki hívás 11/62
Jebeleanu, Eugen: Mondta nekem (Zirkuli Péter ford.) 10/42
Jenei Gyula: férfikor 13/44
Karadzic, Radovan: Van-e csoda, avagy nincs (Túri Gábor ford.) 13/37
Károlyi Amy: A világ. Terepszín 14/4
Kárpáti Kamil: Recski húsvét 11/2
Keats, John: Ki a költő? Szeretők csapata (Erdődi Gábor ford.) 14/55
Kepes Károly: Kései mű-virág-ajánlat Clemenceau vázájába 12/31
Király Éva: Három nyári haiku 14/14
Korcseva, Dobrinka: Esti amplitúdók (Szondi György ford.) 12/72
Kosztopulosz András 2 négysorosa. Nagyon kerek 12/46
Kosztopulosz András: Lombsusogás (négysorosok) 11/72
Kulekov, Ivan: Eljött az idő (Szondi György ford.) 14/65
Labancz Gyula: Kettős teher. Álmot puskázni 10/18
Lackfi János versei 14/17
Lackfi János: Éva énekli 14/92
Lackfi János: Töredékek 12/42
László Ruth: Dodekafónia (részletek) 14/11
Lászlóffy Csaba: Molto adagio. Miközben riadt nép fülel 13/84
Lászlóffy Csaba: Vers-virradatig 11/69
Latzina, Anemone: Ars (Szlafkay Attila ford.) 14/64
Ludvigh Károly: A taxi. Nőhöz írt vers 10/44
Ludvigh Károly: Lepattogzik a románc. Istenvárás 14/92
Magyari Barna: Időhúzás. Vissza/emlékezés 13/44
Magyari Barna: Tömbházlakók.Egy csokor sündisznó 14/39
Marin, Mariana: M.M..Nachtlied (Szlafkay Attila ford.) 12/74
Mrena Julianna: Mondóka az érzéki csalódásról 14/41
Nádas Alexandra: (déli fénysávok) 13/92
Norge, Géo: A kicsi nem (Lackfi János ford.) 14./63
Nyírfalvi Károly: Versbeszéd (részlet) 10/64
Oláh András: Siratóének 10/18
Pádár Julianna: Születésnapi merengés 10/46
Pálfi Ágnes: Dosztojevszkij: Sárral fölkentek 12/7
Pálfi Ágnes: Vill az Aranyszamár nyomában (versek) 10/44
Pálfi Ágnes: Will az aranyszamár nyomában (Socrates. Fotishoz….) 11/67
Paszternak, Borisz: Szerelmem – iszony! (Erdődi Gábor ford.) 12/54
Pau Tort, Bernat: Ne fénymásolat, kézirat legyek! (Parancs János ford.) 12/55
Prágai Tamás (?): A búcsúzás örökkévalósága. A szerzetes 12/34
Prágai Tamás: (Mikor ama hegyre mentem volt…) 10/60
Prágai Tamás: Nagy Őz haláléneke. Egy varjú indián éneke 13/51
Quasimodo, Salvatore versei (Turcsány Péter ford.) 11/42
Radicskov, Jordan: Kép és mása (részlet) (Szondi György ford.) 14/65
Restár Sándor: a költészet harmadik másnapján. taracktól elvadult 10/23
Restár Sándor: putty 14/28
Rózsa Endre: Kirámolás 14/35
Rózsa Endre: Várakozás. Végeérhetetlen 13/83
Spaziani, M.Luisa versei (Szénási Ferenc ford.) 10/39
Steinherr, Ludwig versei (Tarczi László ford. – előszóval) 10/34
Sutarski, Konrad: Nem tudom még (Bari Károly ford.) 14/7
Szabó László: Három levél egy bohóc hagyatékából 10/56
Szakács Eszter: Közelít óriás plakát-arcod. Két négysoros 12/45
Szakács Eszter haikui 11/95
Szénási Miklós: A bábu-fejezet. Halak 13/90
Szondi György: (Láncemberlánc). Dimo, te 10/31
Sztratiev, Sztaniszlav: A bolgár szamuráj (Szondi György ford.) 14/64
Tábor Ádám: A hegyszigetek közt 12/83
Tamási Orosz János: Eltaszítottál 10/45
Térey Tamás versei 12/35
Thomas, Dylan: Őrizz engem, fahéj-szagu kedves (Erdődi G.ford.) 12/54
Timár György: �Tíz kancsal rím� 14/28
Tranströmer, Tomas: Erdőn át. C-dúr (Jász Attila ford.) 11/63
Turai Kamil: Egyszer még meg kell látogatnom Istent 13/42
Turbók Attila: Másnapos liliom 13/93
Turcsány Péter: 43 évem lépcsőfordulóin 13/82
Turcsány Péter: A szeretet gyűrűzései 12/80
Turcsány Péter: Fogarastól a Tátra-csúcsig. Ki dönti el…? 11/4
Turcsány Péter: Róma évgyűrűi – eljegyeztelek (versek) 10/15
Tzara, Tristan: Esteledik (Zirkuli Péter ford.) 10/41
Udvardy Zoltán:(sport). Attila a II.vh-ban 12/46
Urbán Gyula: Óda a nyugdíjasokhoz 13/53
Vaderna József: Kakastaréj. A csikló árnyéka 11/74
Vasiliu, Lucian: Mint egy bacchánsnő (Szlafkay Attila ford.) 12/75
Vass Tibor: Műtő 12/43
Verrasztó Gábor 2 négysoros. Hadd legyek 12/49
Verrasztó Gábor: Verőfény. Eső 14/40
Vinea, Ion: Marcel Iancunak (Zirkuli Péter ford.) 10/41
Vitéz Ferenc: Hexameterek – Egy álomra 11/21
Vörös István: Víz. A rácsok futása 12/33
Wagner, Richard versei (Szlafkay Attila ford.) 12/58
Zemlényi Attila: ló lobban… 13/89
Zmaj, Jovan Jovanovic: A leglojálisabb alattvaló

E S S Z É, T A N U L M Á N Y, R E C E N Z I Ó

*** Mondatparabola és háttér-szöveg (Kerekasztal-beszélgetés az irodalomról) 12/61
Allain, M-F.beszélgetése Ismail Kadaré íróval (Kakasy Judit ford.) 13/21
Asztalos Lajos: Ko=balta? 10/3
Bognár Antal: Szürke Hamletek az európai szigettenger színterén 13/2
Brém-Nagy Ferenc: Innenvilág (Vörös István elbeszéléseirol) 11/72
Cosic, Dobrica: Szlovénok és szerbek (Túri Gábor ford.) 13/35
Csontos János: A hitvitázó dráma… (Tóth-Máthé Miklós drámájáról) 13/77
Csontos János: Megorizve megszüntetni (Lírai hagyománykeresés) 12/32
Csurös Miklós: Szeretet és figyelem (Nagy Gáspár: Fölös ébrenlétem) 12/87
Fráter Zoltán: Körválasz (HUMORIRÁNT) 14/19
Gulay István: Körválasz (HUMORIRÁNT) 14/20
Hász Erzsébet: Tikkad, mert kövér 13/62
Havel, Václav: A geg anatómiája (Haluska Veronka ford.) 14/50
Heltai Gyöngyi: Színház és antropológia 13/54
HUMORIRÁNT – körkérdés és �körválaszok� 14/21
Ionesco, Eugéne: Portrévázlat Caragialéról (Sz.Farkas Jeno ford.) 13/72
Iszlai Zoltán: Csak semmi pozitívum (HUMORIRÁNT) 14/21
Jókai Anna: Könyvek által a világ – KÉZFOGÁSOK 13/80
Kotász Zoltán: A 13. éjszaka 12/37
Krenner, Hugh: A kartéziuszi kentaur (Descartes-ról) (Török Gábor ford.) 11/48
Kristó Nagy István: Kései könyvismertetés (Gulyás Pál kötetérol) 11/65
Kukucska Csilla: Legenda a Nagy Inkvizítorról 12/15
Lázár Ervin válasza (HUMORIRÁNT) 14/22
Madarász Imre: Történetek és történelem (Herodosz pesszimizmusa) 11/8
Nagy Attila Kristóf válasza (HUMORIRÁNT) 14/24
Onagy Zoltán: A kecskeszoru kutya (HUMORIRÁNT) 14/23
Páskándi Géza: A humor által… (HUMORIRÁNT) 14/25
Petrovic, Momcilo interjúja Hidajet Hisenivel (Túri Gábor ford.) 13/18
POLISZ: K É Z F O G Á S O K. Interjú Göncz Árpáddal 13/79
Pozsgai Zsolt: Ven-e nincs? (Lám, a dráma) 12/52
Röpke, Wilhelm: Harc a jobbik gazd. rendért (J.Horváth Tamás ford.) 12/2
Rupel, Dimitrij: Miért reménytelen a világ? (Szilágyi Imre ford.) 13/12
Stepanovic, Predrag: Vuk Draskovic, az író (Túri Gábor ford.) 13/27
Sz.Gy.: Röviden, de velosen. Pályázati eredményhirdetés 14/8
Tarczi László: Ludwig Steinherr versei elé. 10/34
Tarczi László: A történelem köldöke 11/46
Timár György válasza (HUMORIRÁNT) 14/26
Tudjman, Franjo. A versailles-i egyezmény eredendo bune (B.A. ford.) 13/8
Túri Gábor: A nagy Cosic és Nagy-Szerbia 13/33
Újlaky István: Mehemed (Egy régi fabula…) 14/77
Vajk Ilona: �Táltosfiú fújta…� (Móricz Zsigmond és Kós Károly találkozásai) 12/89
Z. Karvalics László: Az irodalom visszavcág – avagy: A Citrom motívum 14/80
Zirkuli Péter: �veled-egy lángban ellobog� – eloszó 10/40

M Ű F O R D Í T Á S

Rövidítések: v – vers, p – próza
e – esszé, t – tanulmány i – interjú

Ambrus Kamill: Geothe, J.W.: Éju dal a vándornak v 11/57
B.A.: Tudjman, Franjo: A versailles-i egyezmény eredendő bűne e 13/8
Bari Károly: Sutarski, Konrad: Nem tudom még v 14/7
Bratka László: Nabokov, Vladimir: Szenteste p 10/28
Déri Balázs: Ballester, Josep versei v 12/69
Erdélyi Z.János: Bernhard, Thomas versei v 12/59
Erdélyi Z.János: Blake, William: A beteg rózsa v 11/57
Erdődi Gábor: Keats, John: Ki a költő? Szeretők csapata v 14/55
Erdődi Gábor: Paszternak, Borisz: Szerelmem – iszony! v 12/54
Erdődi Gábor: Thomas, Dylan: Egy gyermek karácsonya p 14/56
Erdődi Gábor: Thomas, Dylan: Őrizz engem, fahéj-szagú kedves v 12/54
Földényi F.László: Safranski, Rüdiger: Eltűnni a képben p 10/37
Haluska Veronka: Havel, Václav: A geg anatómiája e 14/50
J.Horváth Tamás: Röpke, Wilhel: Harc a jobbik gazd. rendért t 12/1
Jász Attila: Tranströmer, Tomas versei v 11/63
Kakasy Judit: Allain M.F.beszélgetése Ismail Kadaré íróval i 13/21
Keve Ildikó: Amis, Chris regényrészlete p 11/59
Kiss Benedek: Georgiev, Marin: Fehérjegyár v 11/43
Lackfi János: Dypréua, Jean: Leltár v 14/63
Lackfi János: Norge, Géo: A kicsi nem v 14/63
Lampich Adrienn: Orel, Harold: Skót sztereotípiák p 10/37
Lampich Adrienn: Vaugham, Aled: A fehér galamb p 11/55
Mészely József: Blandiana, Ana versei v 11/47
Mohácsi Árpád: Berto, Al: Chagall repdeső mátkapárja v 10/27
Pál Ferenc: Márquez, G.García: Csipkerózsika a repülőgépen p 12/56
Parancs János: Pau Tort, Bernat: Ne fénymásolat, kézirat legyek! v 12/55
Rózsa Endre: Georgiev, Marin: Hőség v 11/44
Sz.Farkas Jenő: Ionesco, Eugéne: Portrévázlat Caragialéról e 13/72
Szénási Ferenc: Spaziani, M.Luisa versei v 10/39
Szilágyi Imre: Rupel, Dimitrij: Miért reménytelen a világ? e 13/12
Szlafkay Attila: Brechbühl, Beaz versei v 11/54
Szlafkay Attila: Caragiale, I.L.: Barátok a sörözőben p 13/74
Szlafkay Attila: Carneci, Magda: Ars exilum mundi v 12/73
Szlafkay Attila: Danilov, Nichita: A nép v 12/74
Szlafkay Attila: Dumitrascu, Aurel: Isten. Ki fog beszélni v 12/75
Szlafkay Attila: Ionesco, Eugene: Ima. Kétség v 13/71
Szlafkay Attila: Latzina, Anemone: Ars. v 14/64
Szlafkay Attila: Marin, Mariana: M.M. Nachtlied v 12/74
Szlafkay Attila: Mihalache, Ghedeon: Az etruszk ikon p 12/73
Szlafkay Attila: Vasiliu, Lucian: Mint egy bacchánsnő v 12/75
Szlafkay Attila: Wagner, Richard versei v 12/58
Szondi György: Dimitrova, Blaga: Etnikai… v 13/7
Szondi György: Dimovszki, Dimo kisprózája p 10/32
Szondi György: Dubarova, Petya: Tüzem p 12/71
Szondi György: Fileva, Tatyana versei v 12/71
Szondi György: Georgiev, Marin: Malom v 11/44
Szondi György: Korcseva, Dobrinka: Esti amplitúdók v 12/72
Szondi György: Kulekov, Ivan: Eljött az idő v 14/65
Szondi György: Radicskov, Jordan: Kép és más p 14/65
Szondi György: Radicskov, Jordan: Kép és mása (részlet) v 14/65
Szondi György: Sztratiev, Sztaniszlav: A bolgár szamuráj v 14/64
Tarcsi László: Steinherr, Ludwig versei v 10/34
Török Gábor: Beckett, Samuel: Sehol v 10/27
Török Gábor: Krenner, Huhg: A kartéziuszi kentaur (Descartes) e 11/48
Túri Gábor: Cosic, Dobrica: Szlovénok és szerbek e 13/35
Túri Gábor: Draskovic, Vuk: A tábornok p 13/28
Túri Gábor: Karadzic, Radovan: Van-e csoda, avagy nincs v 13/37
Túri Gábor: Milanovic, Branko: Miért kezdtem el írni? p 13/25
Túri Gábor: Petrovic, Momcilo interjúja Hidajet Hisenivel i 13/18
Túri Gábor: Stepanovic, Predrag: Vuk Draskovic, az író t 13/27
Túri Gábor: Todorovic, Goran: Füstbe ment illúziók napjai. p 13/4
Túri Gábor: Zmaj, J.Jovanovic: A leglojálisabb alattvalók v 14/68
Utassy József: Georgiev, Marin: Dél v 11/45
Zirkuli Péter: Bacovia, George: Este v 10/40
Zirkuli Péter: Caraion, Ion: Iokasté álmodik v 10/42
Zirkuli Péter: Jebeleanu, Eugen: Mondta nekem v 10/42
Zirkuli Péter: Tzara, Tristan: Esteledik v 10/41
Zirkuli Péter: Vinea, Ion: Marcel Iancunak v 10/41

I L L U S Z T R Á C I Ó

Asztalos Lajos fotói 10/10
Bogdándy Zoltán Szultán: Égi és földi szerelem (első borítóbelső) 14
Burkus József: A sárkány terhe (első borítóbelső) 10
Dormán László vukovári fotói 12
Jankovics Marcell – lélekvirág motívumok 14
Kalotaszegi népi motívumok 12
Kosu Erumaian: “A vörös szék” c.fotója 10/33
Kucsera András: “Álomállam” 10/64
Kucsera István felvételei 10/16.,17
Lendvay Zoltán fotói 14/27
Lépő Zoltán illusztrációi 11/14.,41.,64.,73
Lépő Zoltán: Szellőben. Egyensúly – faszobrok (első és hátsó borítóbelsők) 11
Lévai Ádám grafikája 10/55
Lévai Ádám illusztrációja 11/62
Morgenstern, Christian versgrafikái 14/61.,62
Móser Zoltán: Taorminai üzenet – fotó (hátsó borító) 13
Nagy Z. rajza 11/82
Pácser László: Skorpió-szék (hátsó borító) 14
Pejcsev, Dobrin: Relatív hang. Vágtató madarak (borítóbelsők) 12
Plakát. Bartók pozsonyi szerzői estjének műsora 12/82
Somogyi Gáspár grafikája 14/91
Szávoszt Katalin porcelánképei 13
Szávoszt Katalin: Szökőkútterv (első borító) 13
Szekeres Ferenc illusztrációi 12
Tabernáculum – változó fénmyben (Zöldy Pál szövegével) (hátsó borító) 10
Töreky Ákos illusztrációi 14
Türk István grafikája 10/63

PoLíSz – 21-24.

VERS 21-24.

Ájus Annamária: Haiku-árnyak 24/22
Aranyi László: Vers-drakula 21/12
Batári Gábor: Őszi alkony 22/17
Bisztray Ádám: Boldogasszony 24/3
Bisztray Ádám: Hajnal és dramaturgia 23/12
Boros Gulcsy Zsolt: Ősz 22/17
Börzsönyi Péter: Vígasztaló 24/43
buSzabó Dezső: esőcseppek 23/26
Csáji László Koppány: A zongorista egy Bartók-darabot játszott 23/15-16
Csernátony György: Őshonos idegenek 23/12
Ébert Tibor: Most megint az a 22/8
Ébert Tibor: Tán Prométeuszként 22/8
Erdélyi Z. János: Vénuszka 23/24
Fa Ede: Mozartot hallgatva 23/17
G. István László: Szonett 23/43
Galambosi László: Virrasztás megmaradásért 24/10
Géher István: Három kórházi haiku 23/42
Gyöngyösi András: T. D.-nek 23/42
Gyöngyösi Zoltán: Munkácsy: Rőzsehordó nő 23/23
Határ Győző: Párharc 21/13
Horváth Ferenc: Átváltozások 23/26
Hules Béla: látogatás 23/9
Hules Béla: Terror-képlet 23/9
Jandó Péter: A Buddha üti a Szfinxet 23/14
Jánosi András: Litánia 24/26
Jónás Tamás: Lucilius gyötrődik 21/14
Kalász László: Azt hitted 21/41
Kalász László: Mindennapos 23/6
Kalász László: Mindig pedig 23/6
Kalász László: Nem láttam 21/42
Károlyi Amy: Lakatlan 21/40
Király Levente: Ősz 22/17
Kis Péter: Nem így élt Leonardo da Vinci 23/19
Lászlóffy Csaba: Felülnézet 21/5
Lászlóffy Csaba: Hazátlanok 24/11
Lázár Júlia: *** 22/41
Lukáts János: A nemeskócsag hét halála 22/15
Lukáts János: A sárkány és György lovag 23/19
Magyari Barna: Képeslap Nagyszalontáról 21/4
Magyari Barna: Nagyszalontai éjszaka 21/4
Nagy Zopán: Szavakon túli tanítások 23/13-14
Novák Valentin: *** 24/21
Nyilas Attila: Zenét! 23/17
Prágai Tamás: Karácsony Pasaréten 24/25
Rab Zsuzsa: Első világháborús emlékművek 23/5-6
Restár Sándor: őszi tobzódás 22/16
Serfőző Simon: Magamban 21/42
Szabó T. Anna: Én húnyt szememmel � 22/41
Szepesi Attila: Szent Margit-legenda 24/42-43
Szondi György: Vonósegyes 22/4
Tarnai László: Néma országüvöltés 22/15
Tóth György: Nyúl szőlővel 23/23
Turcsány Péter: A citerás szent 24/31
Turcsány Péter: Csíksomlyó, Székelyföld köldöke 21/5-6
Turcsány Péter: Csöngettyűi a téli csöndnek 24/31
Urbán Gyula: A klasszikus stílus dicsérete 23/4
Varga Erzsébet: Pusztai karácsony emléke 24/27
Vitéz Ferenc: Huszonnégy óra 21/12
Zemlényi Attila: Ballisztikus nimfamánia 24/21

PRÓZA 21-24.

NOVELLA

Balázs József: Hazatérés 22/38-40
Bencsik Gábor: Temetői séta 24/18-20
Bognár Antal: Na végre! 21/15
Brickner Balázs: Reneszánsz 21/16
Brickner Balázs: Téli mese 24/27-30
Ébert Tibor: Ecloga a jólét villanypásztorához 22/9-12
Herczeg Lajos: A légy 22/12-14
Isztray Botond: Dániel hűtlensége 23/20-22
Kautzky Norbert: 23/24-25
Kerékgyártó György: Karvaly Balázsé 24/22-24
Kettős Tamás: Betyárlabirintus 21/18
Kolozsvári Papp László: Gyuszi bácsi csínytevései 21/20-25
Kolozsvári Papp László: Gyuszi bácsi csínytevései 22/18-25
Kósa Csaba: Kikötés 23/40-41
Magyar Krisztina: Miért jöttél utánam, királykisasszony? 21/17
Novotny Gergely: Virágos mező csatatér 22/25-27
Szemethy Orsolya: A szerelmes rokonok 21/18-19
Sztojcsev Szvetoszláv: Édes nihil, öröklét 22/17
Sztojcsev Szvetoszláv: Évszakok 22/17

ESSZÉ, TANULMÁNY

Bársony András: Tudomány a mítosz mögött 24/11
Brickner Balázs: Torzó 23/18-19
Fodor Miklós: Csokonai versének olvasása közben 22/42-44
Hules Béla: Jó és rossz 23/9-11
Koncsol László: Az Ébert-képletről 22/6-7
Kotász Zoltán: Nagyság, hitelesség, olvashatóság 23/43-45
Kovács Imre Attila: A vergődés méltósága 23/7-8
Prágai Tamás: Találkozások 21/43-44
Szántai Lajos: ,,Sokat gondolkoztam a régi Atyákról�� 24/44-46
Tarján Tamás: Két harmincöt éves író köszöntése 22/5-6
Turcsány Péter: Gyermekeink száján őseink hite 24/12-17
Végvári József: Egy pásztordalról 24/4-10

RECENZIÓ

Komáromi Sándor: Közép-európai német Atlantisz 21/30-34
Márkus Béla: Ellenutópia a fiókból 21/48
Ujlaky István: A cári hatalom végnapjai 23/33-35

INTERJÚ

Parcz Ferenc: Gyönyörű őrület (Beszélgetés Indro Montanellivel) ���� 22/31-34

MAGÁNTÖRTÉNELEM

Andorka Rudolf: Családom és mestereim öröksége 23/2-3
Ébert Tibor: Útravaló a Madách utcából 22/2-4
Jankovics Marcell: Cselekvés küszöblétben ���� 21/2-3
Pomogáts Béla: Kárpát-medencei családmozaik 24/2-3

VERSLES

Csontos János: Sellőölelésben 21/45-46
Csontos János: A néma cet vendégségben 22/44-45
Csontos János: Kis magyar frazeológia 23/45-46
Csontos János: Virágének-töredékek 24/46-47

PRÓZAPOROND

Bognár Antal: Levél a kocsikenőcsről 22/48
Toót H. Zsolt: A tények közelében 23/47-48
Toót H. Zsolt: A törmelék teljessége 21/46-47
Toót H. Zsolt: A viszonyok újrarendeződése 22/46-47
Toót H. Zsolt: Megbékélés a múlttal 24/47-48

ORSZÁGJÁRÁS
Fa Ede: Liszó 24/49-50
Gaál Áron: Pilisjászfalu 23/49-50
P. T.: Bárdudvarnok 22/49-50
Pusztavacs 21/49-50

Műfordítás 21-24.
Rövidítések:
e = esszé
p = próza
v = vers

Asztalos Lajos: Gabriel Aresti: A nevem v ���� 21/26-27
Baka István: Mihail Kuzmin: Maszkabál v 23/33
Bán Péter: Anna Sakse: Napraforgó p 24/32-33
Bata János: Ilse Tielsch: Köztes jelentés v 22/28-29
Bata János: Ilse Tielsch: Szép ősz v ���� 22/28
Báthori Csaba: Thom Gunn: Mozgásban v 22/30
Báthori Csaba: Thom Gunn: Pár nélkül v 22/29
Erdélyi Z. János: Paul Celan: A korsók v 21/29
Erdélyi Z. János: Paul Celan: Kristály v 21/29
Erdődi Gábor: Szergej Jeszenyin: Kéklő május, hajnal, langymeleg v 23/39
Gömöri György: Adam Zagajewski: Az amszterdami repülőtér v 24/33-34
Gyukics Gábor: George Tsongas: Columbus Avenue v 22/35
Haffner Rita: Lev Sesztov: Miből készülnek a kérdések? p 23/37-39
Komáromi Sándor: Johannes Weidenheim: Ének a porról p 21/36
Komáromi Sándor: Rose Ausländer: *** v 21/35
Komáromi Sándor: Rose Ausländer: Végrendelet v 21/35
Körmendi Lajos: Mahammat Badritdin: A kor v 21/29
Körmendi Lajos: Mahammat Badritdin: Bőség v 21/28
Körmendi Lajos: Mahammat Badritdin: Édes álom v ���� 21/28
Körmendi Lajos: Mahammat Badritdin: Fáradtság v 21/28
Körmendi Lajos: Mahammat Badritdin: Öregség v 21/29
Körmendi Lajos: Mahammat Badritdin: Természet v 21/28
Körmendi Lajos: Mahammat Badritdin: Tükör v 21/28
Nagy Andrea: Valerio Magrelli: *** v 22/37
Romhányi Török Gábor: Michel Foucault: A társalkodónők p 24/35-41
Sallay Kornélia: Hans Magnus Enzensberger: A látogatás v 24/41
Szlafkay Attila: Ioan Flora: Félénken, az ágak zöldje v 21/39
Szlafkay Attila: Ioan Flora: Nedves aszfalt, kutya-lagzi v 21/39
Szlafkay Attila: Petru Cârdu: Belőlem figyel valaki v 21/38
Szlafkay Attila: Petru Cârdu: Egy mondat, egy tanú v 21/38
Szondi György: Borisz Hrisztov: *** v 24/34-35
Szondi György: Ivan Canev: Karácsonyi méh v 24/35
Turcsány Péter: Velimir Hlebnyikov: Sötét cár táncolt a köztérre v 23/36
Túri Gábor: Julijan Tamas: Mennydörög. Madarak énekelnek v 21/37-38
Túri Gábor: Miloš Crnjanski: Gavrilo Princip emlékére v 22/35-36
Túri Gábor: Miloš Crnjanski: Óda az akasztófához v 22/36-37
Urbán Nagy Rozália: Marina Cvetajeva: A fogoly lélek p 23/27-32

ILLUSZTRÁCIÓ 21-24.

Az udvarhölgyek (Las Meninas) 24/36
Batári Gábor: Rusztikus Ördög 22/2
Boruzs Lajos fafaragó munkája 24/49
Ekler Dezső tervei: Budapest – Többcélú pavilon 21/35
Ekler Dezső tervei: Debrecen – Kiállító tér 21/39
Ekler Dezső tervei: Kaposvár – Canteen 21/12
Ekler Dezső tervei: Miskolc – Fedett gördeszka-pálya 21/44
Ekler Dezső tervei: Pusztavacs-Hernád Országkép 21/50
Ekler Dezső tervei: Salgótarján – madárház 21/13
Erdész Károly: Boszorkány ���� 21/2
Halmy Miklós: Csudafiúszarvas, 1969 24/2
Ilyés István: Őszi örömök a kertben 23/2
Jánosi András rajza 24/26
Jegenyés János: Ince angyal, 1995 22/47
Koppány vezér a Képes Krónikában 24/44
Mária a kisdeddel (XVI. sz.-i ismeretlen németalföldi fametsző munkája) 24/25
Ördög Margit tűzzománca: Jász-triptichon 23/49
Pawlak, Kazimierz: Hal, 1993 22/7
Sigmond Géza: A nagyfakopács és a sündisznó, 1995 22/49
Szűcs József rajza, 1996 24/23
Tóth Gyula fotója: Pusztavacs 21/49

PoLíSz – 25-28 .

VERS 25-28.

Bágyoni Szabó István: Hiányzó évszak 26/41
Bíró József: Tangó a tavon 27/13-14
Bisztray Ádám: Rácsok 27/10
Boros Zsolt: A hattyú 28/25
Boros Zsolt: Metamorphoses III. 27/12
Boros Zsolt: Színház 28/25 Erdei-Szabó István: Hol vagy, Magyarország? 27/3-4
Erdélyi Z. János: Miért buhog? 25/31 Fabó Kinga: Kőttői est 25/30
Fisli Éva: […] 28/41-42
Galambosi László: Fogadj hajlékodba 28/3 Gutvill Sára: Óda a Genti Dómra
28/7 Gutvill Sára: Óda nyitott ablakokhoz
26/20 Gyöngyösi Zoltán: A várakozó 27/11
Győri László: A kép alja 28/26 Győri László: A Róma villa 28/26
Győri László: A város 28/26
Gyukics Gábor: csendélet 28/22 Hajnal Péter: Földutakon 26/12
Határ Győző: Vízivóknak való 27/9
Havel, Václav: Člověk (Ember) 25/39
Kárpáti Kamil: Tántorgó Kikelet 27/16-17
Király László: Ön 27/43
Kotász Zoltán: Az idő gyógyulása 27/14-15
Körmendi Lajos: Éj 26/27
Körmendi Lajos: Kínai lány 26/27
Körmendi Lajos: Kurgánok között 26/27
Körmendi Lajos: Mongol reggel 26/27
Kréher Péter: ,,Egy karcolás az égen” 28/29
Lászlóffy Aladár: Az utazás 27/42
Léti András: Elfordulva 27/15
Magyari Barna: A poézis privilégiuma 26/6
Magyari Barna: Az erdélyi magyarok három levele Gróf Széchenyi Istvánhoz 25/3-4
Magyari Barna: Honfoglalás 26/5-6
Magyari Barna: A poézis privilégiuma 26/6
Nyírfalvi Károly: 94. XI. 20. 27/15
Oláh András: Szánkban szétrágott szavak 27/10
Pálfi Ágnes: Musaios 28/20-22
Parcsami Gábor: Hazamegyek anyám 26/8
Párkányi László: Numbers 25/44
Pikli Natália: Moliere 25/43
Restár Sándor: tizenéves tűnődéseimből 27/17
Sárándi József: (Ön)vádirat 28/6
Sárándi József: Bálványok tövében 26/12
Simek Valéria: A legyőzött távolság 28/22
Simek Valéria: Hunyd le szemed 28/22
Sótér Zsolt: Egy nap… 28/23 Sótér Zsolt: Végül 28/23

Szauer Ágoston: Szervezet 27/11
Szlukovényi Katalin: * * * 25/43
Tamás Menyhért: Se itt, se hol 25/42
Tandori Dezső: Félforduló 27/9
Timár György: Évek sorhajói 27/11
Timár György: Utazás 26/20
Urbán Gyula: Szöveggyűjtemény 27/16
Urbán Nagy Rozália: Római mozaikok 26/23
Vajnai László: Rovások 25/12
Varró Dániel: Téli szonett 28/41
Vitéz Ferenc: Nagyerdei fák 25/12
Vitéz Ferenc: Repülnél lenni 25/12
Zemlényi Attila: Az infánsnő halála 27/12 PRÓZA 25-28.

NOVELLA

(Gromek): Koza 25/30
Diószeghy László: Csendes víz 28/27
Ébert Tibor: Dialógus Firenzében 26/13-14
Hódi Rezső István: Lajos bácsi 27/4-8
Horváth Lajos: Nemzettudat 25/32
Koch Walter: Egy séta 28/28-29
Leszkó Éva: Mindörökké, ámen 26/20
Lukáts János: A Hófehérke-dosszié 25/33-35
Pienták Attila: Lehetőségek 28/32
Pienták Attila: Nyáron 28/32
Restár Sándor: Na de, Apa! 28/24
Szabadváry Ferenc: A végrendelet 25/31-32
Szappanos Gábor: A pisilőgép 25/25-29
Szénási Miklós: Szürke Föld 28/30
Vécsy András: Vasak a folyóban 28/3-6
Wágner Tibor: Végtére is próba 28/23-24

ESSZÉ, TANULMÁNY

Albert Gábor: Egy középkori Alkibiadész 28/7-9
Csontos János: Metrikai többszólamúság Juhász Gyula költészetében 27/44-47
Filep Tamás Gusztáv: Öt anziksz a hegyekből, Lajos Katalinnak 26/4-5
Gulay István: ,,Prága gyönyörű!” 26/25-26
Isztray Botond: Megőrzött szavak 28/9-13
Komáromi Sándor: Thomas Bernhard regényeiről 27/28-31
Konkoly Thege Aladár: Málta ostroma VERS 21-24.
Ájus Annamária: Haiku-árnyak 24/22
Aranyi László: Vers-drakula 21/12
Batári Gábor: Őszi alkony 22/17
Bisztray Ádám: Boldogasszony 24/3
Bisztray Ádám: Hajnal és dramaturgia 23/12
Boros Gulcsy Zsolt: Ősz 22/17
Börzsönyi Péter: Vígasztaló 24/43
buSzabó Dezső: esőcseppek 23/26

Csáji László Koppány: A zongorista egy Bartók-darabot játszott 23/15-16
Csernátony György: Őshonos idegenek 23/12
Ébert Tibor: Most megint az a 22/8
Ébert Tibor: Tán Prométeuszként 22/8
Erdélyi Z. János: Vénuszka 23/24
Fa Ede: Mozartot hallgatva 23/17
G. István László: Szonett 23/43
Galambosi László: Virrasztás megmaradásért 24/10
Géher István: Három kórházi haiku 23/42
Gyöngyösi András: T. D.-nek 23/42
Gyöngyösi Zoltán: Munkácsy: Rőzsehordó nő 23/23
Határ Győző: Párharc 21/13
Horváth Ferenc: Átváltozások 23/26
Hules Béla: látogatás 23/9
Hules Béla: Terror-képlet 23/9
Jandó Péter: A Buddha üti a Szfinxet 23/14
Jánosi András: Litánia 24/26
Jónás Tamás: Lucilius gyötrődik 21/14
Kalász László: Azt hitted 21/41
Kalász László: Mindennapos 23/6
Kalász László: Mindig pedig 23/6
Kalász László: Nem láttam 21/42
Károlyi Amy: Lakatlan 21/40
Király Levente: Ősz 22/17
Kis Péter: Nem így élt Leonardo da Vinci 23/19
Lászlóffy Csaba: Felülnézet 21/5
Lászlóffy Csaba: Hazátlanok 24/11
Lázár Júlia: *** 22/41
Lukáts János: A nemeskócsag hét halála 22/15
Lukáts János: A sárkány és György lovag 23/19
Magyari Barna: Képeslap Nagyszalontáról 21/4
Magyari Barna: Nagyszalontai éjszaka 21/4
Nagy Zopán: Szavakon túli tanítások 23/13-14
Novák Valentin: *** 24/21
Nyilas Attila: Zenét! 23/17
Prágai Tamás: Karácsony Pasaréten 24/25
Rab Zsuzsa: Első világháborús emlékművek 23/5-6
Restár Sándor: őszi tobzódás 22/16
Serfőző Simon: Magamban 21/42
Szabó T. Anna: Én húnyt szememmel � 22/41
Szepesi Attila: Szent Margit-legenda 24/42-43
Szondi György: Vonósegyes 22/4
Tarnai László: Néma országüvöltés 22/15
Tóth György: Nyúl szőlővel 23/23
Turcsány Péter: A citerás szent 24/31
Turcsány Péter: Csíksomlyó, Székelyföld köldöke 21/5-6
Turcsány Péter: Csöngettyűi a téli csöndnek 24/31
Urbán Gyula: A klasszikus stílus dicsérete 23/4
Varga Erzsébet: Pusztai karácsony emléke 24/27
Vitéz Ferenc: Huszonnégy óra 21/12

Zemlényi Attila: Ballisztikus nimfamánia 24/21

PoLíSz – 29-32

VERS 29-32.
Antal Gábor: Károlyi-szonettek 32/23
Bágyoni Szabó István: A 2000. látomás 32/36
Bajna György: Krónika 32/34
Becker Róbert: Ob ich eine Heimat habe?! 31/33
Berényi Mária: Nyári groteszk 31/33
Berényi Mária: Rozsdás leveleket hord a szél 31/33
Bertalan Tivadar: Színházi emlék 29/3
Csáji László Koppány: Rakparton 29/39
Csáji László Koppány: Szobrok és felfedezések 29/39
Csák Gyöngyi: Arra tartanék 30/22
Demeter József: Áttűnések 29/29
Diramerján Artin: Ararát! 31/35
Diramerján Artin: Sziklák és templomok 31/35
Dolnozemský Juraj: Tartalom 31/33
Ébert Tibor: Mese a megbékélésről 32/12
Erdei-Szabó István: Sinka Istvánra gondolva 32/19
Ferenczes István: Csíkszentdomokos balladái 31/50
Filip Tamás: Ameddig eljutottam 29/36
Fodor Ákos: Függőben 32/51
Fodor Ákos: Gyorsleltár 32/50
Fodor Ákos: Mantra 32/51
Fuhl Imre: Ezredforduló 31/47
Füzesi Magda: Levél Zágonból Rodostóba 30/22
Füzesi Magda: Rövidfilm 30/22
Gulyás-Zana László: Elvadult-szép 31/51
Hattinger-Klebaskó Gábor: Pogrib 31/49
Hattinger-Klebaskó Gábor: Zakon 31/49
Hunyadi Mátyás: Csángáló rab 32/33
Janox: Muszáj hogy fájjon 32/51
Király László: A szerelmesek 30/4
Koch Valéria: Gyöngéd dal 31/48
Koch Valéria: Ungern-Fragen 31/48
Koch Valéria: Verloren? 31/48
Kovács András Ferenc: Búcsú a fenyvesektől 32/50
Mérjacs Igor: Részletek Boszifár Bhadadzsviptájából 31/31-32
Miklós Kata: Este a lila hegyen 30/42
Pálfi Ágnes: Kosztolányi-tükör 30/21
Pálfi Ágnes: Rózsafüzét 30/21
Pataki István: 38. zsoltár 32/33
Pinczési Judit: Kormos István 32/39
Prágai Tamás: Hazám!� 30/4
Rostás-Farkas György: Ne hulljon reám 31/33
Smorgun Okszána: * * * 31/48
Szilágyi Ákos: Majális a Károly-kertben 30/41
Szűcs László: európán túl 32/34
Takács Miklós: Szőttes 29/35
Tarnai László: Nem szabadulok 29/13
Tislér Jolán: Anyanyelvem vadvirága 31/34
Veress Miklós: EGO/FU/turista költemény 29/49
Volentics Gyula: Három vers a Baradla-ciklusból 29/36
Volentics Gyula: Párhuzam 29/36
Wacha Balázs: A folyamatosság a magyarban 30/9-10
Zalán Tibor: Hamuszárnyak 29/48-49
Zombor Béla: Pásztorold vissza 32/16
Zudor János: Hattyúdalok 32/29

PRÓZA 29-32.
NOVELLA

Asztalos Lajos: Gyermekember a támpilléren 32/19-22
Barbér Irén: Lelkiismeret 31/36-37
Brickner Balázs: A színház 29/27-29
Huber András: Éjjeliedények egy témára 32/35
Király László: Az utolsó história 32/26-28
Krajczár Károly: Szép Vida és a királyfi 31/44
Mózes Attila: ,,Á l�usage de ceux qui voyent� 32/35-36
Pusztai János: Nagy álomkönyv 32/30-32
Sztepanov Milán: Rocky mauzóleuma 31/38-40
Sztojcsev Szvetoszláv: Virradások 31/35-36
Takács Sára: Emlékeim Tamási Áronról 32/15

SZÍNDARAB
Csiki László: Tankcsapda 29/14-26
Filep Tamás Gusztáv: Voroneţi kék 29/4-12
Filep Tamás Gusztáv: Voroneţi kék 30/23-32
Gutai István: Brigádnapló 29/30-35
Novotny Gergely: Jóbarátok 29/37-39

ESSZÉ, TANULMÁNY
Alevrasz Jorgosz: Tranzit-Budapest 31/42-43
Asztalos Lajos: Fut a kocsi 30/13-17
Asztalos Lajos: Gyermekember a támpilléren 32/19-22
Bradean-Ebinger Nelu: Egy közép-európai vallomásai 31/41-42
Caruha Vangelić: Csillagvarázs a diaszpórában 31/22-24
Doncsev Toso: Egy körülhatárolt világ 31/7-8
Dörgő Tibor: Örvényben 32/52-53
Fábián László: Koromtengeren 32/43-44
Frömmel Gyula: Német képi karakter az Alpokon innen 31/29-30
Gátai Zoltán: Kérdező nyugtalanság 31/20-22
Hartyányi Jaroszlava: A dnyeszteri sellőtől napjainkig 31/19-20
Heltai Péter: Sztereotípia, tabu, kuriózum 31/25-27
Hergyán Tibor: Anyanyelvi életjelek 31/17-18
Hules Béla: Mélyolvasatok 30/4-5
Kotász Zoltán: A literátor tragédiája 29/50-51
Ködöböcz Gábor: Végtelennel játszó véges 32/37-38
Lászlóffy Csaba: ,,Opál börtönben körülzárva�� 32/17-18
Lukáts János: Könyvvel könnyebb 31/27-29
Nagy Gáspár: A tweedzakós meg a pullóveres 32/41-43
R. Katona Imre: Idegen és honosult szavak 30/17-20
Rostás-Farkas György: Indiától hazáig 31/8-11
Vajk Ilona: Kós Károly Kalotaszege 30/42-44
Veress Miklós: Tengeri só/A korom napja 32/39-41
Zalai K. László: Virtuális lepkék a megismerés hálójában 30/6-8

NAPLÓ
Tamási Áron: Fenn a tetőn 32/13-14
Wágner Tibor: Szilánkok �56-ból 32/4-11

RECENZIÓ
D. Molnár István: Fájdalmas áthallások 31/11-13
Drescher J. Attila: Közös hazában 31/16-17
Papuček Gregor: Kiszikkadó humusz 31/14-15
Simó Márton: Örökre elveszett illúziók? 31/51-53

DOKUMENTUM
Sz. Gy.: Tizennegyedmagunkban 31/4-5
Tirts Tamás: Közalapítványi keretek 31/6-7

INTERJÚ
Masszi Péter: Egyszemélyes filmképek 29/55-57
Szondi György: Átkelőben 32/24-25
Török András: Napsütésre várva 30/10-12

MAGÁNTÖRTÉNELEM
Fodor András: Utak Somogyországból 29/2-3
Grétsy László: Csepp a tengerben – cseppben a tenger 30/2-3
Lakatos Menyhért: A mi fajtánk 31/2-3
Sütő András: ,,Fiaim, csak énekeljetek!� 32/2-3

VERSLES
Csontos János: Kinn is vagyok, benn is vagyok 31/53-54
Csontos János: Közelebb, közelebb 30/45
Csontos János: László és fia 32/53-54
Csontos János: Pondró és gyalu 29/52-53

PRÓZAPOROND
Novotny Gergely: Őrültség vagy zsenialitás 30/47-48
Toót H. Zsolt: Közép-európai túlélési gyakorlatok 29/53-54
Toót H. Zsolt: Mágia és megvilágosodás 31/55-56
Toót H. Zsolt: Ősi formák közelében 30/46-47
Toót H. Zsolt: Terepszemle a lét és a nemlét határán 32/55-56

ORSZÁGJÁRÁS
Bölcs Matild: Horvátzsidány 31/49-50
Nyitrai Lászlóné: Nyírbátor 32/57-58
Olli József: Szokolya 30/49-50

MŰFORDÍTÁS
Rövidítések:
e = esszé
p = próza
v = vers

Asztalos Lajos: Blas de otero: Szabad levegő v 32/48
Asztalos Lajos: Fayad Jamís: Szemed v 32/47
Asztalos Lajos: Hannes Pétursson: Ódon koppenhágai udvar v 32/47
Asztalos Lajos: Victor Rodriguez Nunez: I. kiáltvány v 32/48
Bágyoni Szabó István: Ion Pop: A szavak mögött v 30/35
Bágyoni Szabó István: Ion Pop: Kérdem én v 30/35
Bán Péter: Jurga Ivanauskaite: Mikor jön el Godot? p 29/40-44
Bán Péter: Juvan Sesztalov: Lelkem, Lili! p 32/46-47
Döbrentei Kornél: Sutarski Konrad: Jelek az égen v 31/45-46
Kormos István: Jerzy Ficowski: Románc Federico García Lorca haláláról v 32/45
Orbán János Dénes: Jorge Luis Borges v 32/49
Romhányi Török Gábor: Gilles Deleuze: A kimerült e 30/36-40
Sulyok Vince: Paal-Helge Haugen: (Cseresznye, idő) v 29/45
Sulyok Vince: Paal-Helge Haugen: A rádió v 29/45
Sulyok Vince: Paal-Helge Haugen: Kis tanköltemény a halálról v 29/46
Sulyok Vince: Paal-Helge Haugen: Nagypéntek v 29/46
Sulyok Vince: Paal-Helge Haugen: Utazás az éjszaka mélyére p 29/45
Szlafkay Attila: Dieter Fringeli: Pódium-beszéd v 29/47
Szlafkay Attila: Franz Hodjak: Esti beszélgetés a körtefával v 29/47
Szondi György: Kjoszeva Szvetla: Kor v 31/49
Szűcs Miklós: Carl Strandberg: Templomok v 30/33
Szűcs Miklós: Harry Martinson: Titokzatos vidék v 30/33
Timár György: Mimy Kinet: A kedd meséi v 30/34
Timár György: Mimy Kinet: A néma beszéde v 30/34

ILLUSZTRÁCIÓ 29-32.
A Gubacsi híd feljárója találat után 32/8
A római katolikus templom (Nyírbátor) 32/58
Brigovich Lajos: Horvátzsidányi falurészlet 31/58
Dinko Davidov 31/15, 40
Farkas Eszter: Dominózók 32/57
Frömmel Gyula: A nap lehelete 31/30
Imets László: Ex libris 32/54
Iwaniuk_Bloch Olga: Balerina 31/2
Jengibarjan Mamikon: Bika 31/44
Jóna Gudvardardóttír: Álom és valóság között 29/2
Kovách Géza: Tamási Áron szülőháza 32/15
Ligeti Edina fotói 31/24, 54
Paulovics László: Ex libris 32/34
Plugor Sándor grafikája 32/28
René Magritte 29/3, 13, 42, 44, 46, 47, 51
Suba László: Körtánc 32/25
Szilágyi Domokos, a kisdiák, valamint a naplóíró költő kezevonása 32/38
Szokolya 30/49
Tar László-Pettko-Szandtner Tibor: A kocsi története 30/5, 13, 14, 16, 22, 32, 33, 35, 41
Viski János: Itatás 30/50

PoLíSz – 33-36 .

VERS 33-36.
Ács Károly: Őszülő korosztályom .. 34/79
Ájus Annamária: A Jóisten fest 33/33
Balla Zsófia: Az élő forma 33/51
Balla Zsófia: Könyvajánlás35/50
Bernát Éva: Mesét mondok neked 33/33
Bogdán László: átiratok múzeuma 35/51
buSzabó Dezső: arcotok 35/28
Csokits János: Curriculum poetae … 34/47
Csokits János: Honvágy oda-vissza 35/3
Demény Ottó: Tenyérjóslat 34/44
Demeter József: Szín-fónia 35/19-20
Fabó Kinga: Keze a mozdulatán 33/20
Farkas Boglárka: álom 35/28
Farkas Boglárka: Este 35/28
Fecske Csaba: Pihe szárny 33/25
Fecske Csaba: Sláger 36/7
Fecske Csaba: Vízpart 36/7
Fehér Ferenc: A toronyőr 34/14
Galambosi László: Ha gazdag lesz hazád 33/4
Galambosi László: Világ világlása 34/57
Határ Győző: Hórukkolás 35/18
Határ Győző: Jégkor 35/18
Jenei Gyula: fellegek futnak 35/29
Juhász Ferenc: Falusi elégia 34/65
Kalász László: Vitéz! 36/6
Kelemen Lajos: Háló 35/35
Kelemen Lajos: Kalózok 35/35
Lackfi János: Szabályozott közlekedés 36/58
László Ruth: Haikuk 33/34
Lőkkös Antal: Úgy mentem 34/91
Magyari Barna: Nem osztják jegyre a rokonokat 35/7
Magyari Barna: XX. századi katonalevelek 35/7
Nagy Andrea: * * * 33/32
Novák Béla Dénes: Egy szentgyörgyhegyi fényképre 36/4
Ottlik Tivadar: Egyedül 35/28
Panek Zoltán: Más imádságom nincsen 34/9
Papp Márió: (Van asszonyom és borom) 36/59
Parcsami Gábor: Vízbefulladt csillagok 36/7
Parti Nagy Lajos: Löncsölő kislány 33/50-51
Prágai Tamás: Korall 33/24
Serák Erzsébet: Első tekintet 33/34
Serák Erzsébet: Közlemény 33/34
Serák Erzsébet: Mit mondjak még? 33/34
Sulyok Vince: Hangular 33/25
Szécsi Margit: Jó ellenfélért való . 34/62
Takács József: Európa, Európa 33/14
Timár György: Ruhauszály 33/50
Turcsány Péter: Hangok árja – leterítesz 35/17
Urbán Nagy Rozália: Századvég 33/8
Varga Katalin: Appolónhoz 34/23-24

PRÓZA 33-36.
NOVELLA, REGÉNY

Báthori Csaba: Érettség kora 35/50
Csernák Árpád: �hátha most már jobb lesz� 35/32-33
Elmer István: Bátorság 36/5
Fábián Erika: A koporsómanöken feljegyzései 33/26-29
Gordon Agáta: ,,Egy nőt szeretni� 33/21
Gutvill Sára: Előkészület 33/21-22
Hajnal Géza: Csönd 35/32
Isztray Botond: Helyszínek 35/21-27
Kotász Zoltán: Nincs hatalom 33/30-32
Lukáts János: A szőlőszem-asszony 33/23-24
Mohás Lívia: Jusztinianusz 34/99
Molnár Miklós: A HA nem lakható 35/34
Molnár Miklós: Sár 35/34
Nádudvari Anna: Napba öltözők ����� 33/5-8
Nagy Mária: Maja hálója 33/11-12
P. Ozsvát Katalin: Sziklalegenda 33/9-10
Spiritusz Lucinda: Szerelem 33/25-26
Szappanos Gábor: Hajnal Pál kettős öngyilkossága 35/29-31

ESSZÉ, TANULMÁNY
Asztalos Lajos: Francia mintájú, hathatós nyelvvédelmet! 35/14-16
Bognár Antal: A huszonnyolcasok 34/1
Fodor Miklós: Ihlet és sors 35/52-53
Hász Erzsébet: Beszélgetések egy képről 35/12-13
Kiss Irén: Fanni: a magyar női Werther 33/16-19
L. M. Johannesen-Ferenc Kovács: A frontoktól a nyitottságig és a sokféleségig 36/11-28
Lászlóffy Csaba: Áprilynak hívták 33/13
Madarász Imre: Az ördögi márki 35/38-41
Madarász Imre: Hebbel Juditjáról – másképpen 33/15-16
Novotny Gergely: Evolúciókapitány és ének 35/36-37
Szitányi György: Egy ártatlan Krúdy-mese 36/59-61
Szlafkay Attila: Egy fénykép értelmezése 33/13

NAPLÓ
Stanczik-Starecz Ervin: Éjszaka33/35-37
Stanczik-Starecz Ervin: A norvég 36/8-10

RECENZIÓ
Alexa Károly: ,,A szép tiltott táj felé� 33/52-53

ÍRÓPORTRÉK

Ács Károly 34/80-81
Ágoston Mihály 34/59-60
Andrássy Lajos 34/120-121
Balázs Sándor 34/33-34
Bécsy Tamás 34/67
Benkő Samu 34/18-19
Bernáth István 34/82-83
Boda István 34/122
Cs. M.: Bágyoni Attila 34/129
Cs. M.: Balássy László 34/129
Cs. M.: Béládi Miklós 34/129
Cs. M.: Bessenyei György 34/129
Cs. M.: Demény Ottó 34/130
Cs. M.: Erdély Miklós 34/131
Cs. M.: Galabárdi Zoltán 34/132
Cs. M.: Hámori Ottó 34/132
Cs. M.: Juhász Ferencné Szeverényi Erzsébet 34/133
Cs. M.: Kamondy László 34/133
Cs. M.: Kubinyi Ferenc 34/133
Cs. M.: Papp László 34/134
Cs. M.: Rejtő István 34/134
Cs. M.: Süpek Ottó 34/134
Cs. M.: Szántó Tibor 34/134-135
Cs. M.: Szécsi Margit 34/135
Cs. M.: Thiery Árpád34/135-136
Cs. M.: Zalka Miklós 34/136
Dávid Gyula 34/68-69
Dér Zoltán34/93-94
Domokos Géza 34/42-43
Domokos Mátyás 34/31-33
Faludy Kinga-Horányi Krisztina: Horányi Mátyás 34/132
Falvy Zoltán 34/69-71
Fekete János 34/26-27
Galambosi László 34/58-59
Illés László 34/71-73
Jakab István 34/84-85
Kalapis Zoltán 34/34-35
Kiss Ferenc 34/101-102
Kopeczky László 34/38
Lőköss Antal 34/92-93
Márki Zoltán 34/43-44
Mész Lászlóné 34/102-103
Mohás Lívia 34/100-101
Molnár György 34/123
Ordas Iván 34/51
Panek Zoltán34/10-11
Patyi Sándor 34/52
Ruzsiczky Éva 34/124-126
Simon Emil 34/61-62
Sz. L.: Deák Tamás 34/130
Sz. L.: Fehér Ferenc 34/131
Sz. L.: Sáfrány Imre 34/128
Szilágyi Ferenc 34/105-106
Szilágyi György 34/113-120
Szőcs István 34/73-75
Szőke József 34/85-87
Takács József 34/126-127
Tóth Gyula 34/53-54
Varga Katalin 34/24-25
Varga Mihály 34/13-14
Vukovics Géza 34/107-108
Z. Szalai Sándor34/103-104
Zeman László 34/108-109
Zoltai Dénes 34/27-28

INTERJÚ
B. A.: Bacsó Péter 34/3-6
Bakonyi István: Csokits János 34/48-50
Móricz Gábor: Juhász Ferenc 34/66-67
Sz. Gy.: D. Zöldhelyi Zsuzsa 34/12-13
Sz. Gy.: Kazimir Károly34/36-37
Szondi György: Hogyan lesz az emberből tanúságtevő? Beszélgetés Bacsó Péterrel 35/4-6

MAGÁNTÖRTÉNELEM
Gyurkovics Tibor: Festett oroszlán 33/2-4
Kosáry Domokos: Látogatás a földtekén 35/2-3
Ponori Thewrewk Aurél: Tengernyi cseppből áll a tenger 36/2-4

VERSLES
Csontos János: Cherchez la femme 33/54
Csontos János: Internetmagány, billentyűragacs 35/53-54
Csontos János: Petőfi a fjordokon36/62-63

PRÓZAPOROND
Toót H. Zsolt: Besúgók és provokátorok���� 35/55-56
Toót H. Zsolt: Elviselni az elviselhetetlent 36/63-64
Toót H. Zsolt: Méregkeverés és ágyúdörgés 33/55-56

ORSZÁGJÁRÁS
Budapest, XVII. kerület35/57-58
Fazekas János: Nyíregyháza 36/65-66
Mácsai István: A Pannónia utca Budapesten 34/137-138
Miszlai Gyula: Paks 33/57-58

Műfordítás 33-36.
Rövidítések:
e = esszé
p = próza
v = vers

Aletta Zita: Robert Browning v 33/41
Csák Károly: Malgorzata Hillar. Ízlelő v 35/46
Csák Károly: Malgorzata Hillar: Nélküled az éj v 35/46
Djidjeliné Czirók Viktória: Françoise Contat p 33/47-49
Erdélyi Z. János: Michael Scharang: Egy felelősségteljes ember elbocsát egy felelőtlent v 35/42-45
Kovács Ferenc: Jon Fosse: Névadás p 36/44-56
Kovács Szilvia: Jan Wolkers: Gyümölcsök p 33/43-47
Matolcsi Balázs: Dino Buzzati: Értelmetlen csábítás p 33/38-39
Molnár Miklós: Dalia Rosenfeld: Earl Grey v 33/43
Molnár Miklós: Dalia Rosenfeld: Egy zsidó világának négy sarkpontjaa v 33/42
Molnár Miklós: Dalia Rosenfeld: Reggel v 33/42
Molnár Miklós: Dalia Rosenfeld: Sérv v 33/43
Pálfi Ágnes: Charlotte Mew: A farmer menyasszonya v 33/40-41
Pálfi Ágnes: Marina Cvetajeva: Démonom él még v 33/39
Romhányi Török Gábor: Michel Foucault: Mi a hatalom? e 35/46-49
Sulyok Vince: Ase-Marie Nesse: Kalüpszó v 36/42
Sulyok Vince: Astrid Hjartenas Andersen: Reggel a tengernél v 36/40
Sulyok Vince: Hans Borli: Hirtelenül v 36/41
Sulyok Vince: Jan Erik Vold: (a történet egy�) v 36/43
Sulyok Vince: Odd Abrahamsen: Történés v 36/41
Sulyok Vince: Olav H. Hauge: T�ao Cs�ien v 36/40
Sulyok Vince: Paal-Helge Haugen: Nem mindig v 36/43
Sulyok Vince: Peter R. Holm: Hattyúk v 36/42
Szappanos Gábor: Kjell Askildsen: Thesszaloniki kutyák p 36/30-32
Szappanos Gábor: Ingvar Ambjornsen: A bika p 36/28-29
Szöllősi Adrienne: Anne Birkefeldt Ragde: Most jön p 36/37-39
Szöllősi Adrienne: Oystein Lonn: A kártyás férfi p 36/33-37

ILLUSZTRÁCIÓ 33-36.
Ács Károly portréja 34/80
Ady Endre portréja 33/13
Bacsó Péter portréja 34/3
Bacsó Péter: A tanú, 1968.34/2
Bárdi László fotója: Türk vezér szobra 35/2
Csekovszky Árpád: Megfeszítve 35/57
Csokits János portréja 34/48
Csutkai Csaba fotója: Nyíregyháza belvárosa 36/66
Debreceni Farkas István: Hódolat a nőnek 33/37
Dienes Attila: Extázis 33/54
Domokos Mátyás portréja 34/31
Galambosi László portréja 34/58
Jon Gundersen: Henger 36/56
Jon Gundersen: Övállat, l995 36/2
Juhász Ferenc portréja 34/66
Kanczler István: Eltűnt városrész 33/57
Kosáry Domokos portréja 35/2
Kovács Péter: Állapotrajzok 35/12, 20, 35, 41, 49, 51, 54
Kristian Blystad: Férfi torzó 36/42
Kristin Ytreberg: Szoba 36/10
Lisztes István műtermében 36/57
Lőkkös Antal portréja 34/92
Mácsai István: Pannónia utca 34/137
Mohás Lívia portréja 34/100
Nikmond Beáta: Öregasszony álma 33/53
Panek Zoltán portréja 34/10
Paul Brand: Installáció 36/39
Ponori Thewrewk Aurél portréja 36/2
Sáfrány Imre önarcképe 34/128
Sáfrány Imre szövegközi rajzai 34/9, 11, 16, 19, 25, 28, 37, 38, 50, 60, 65, 75, 81, 94, 110, 128, 136
Sz. Egyed Emma: Petrőczy Kata Szidónia 33/19
Szentlélek templom 33/58
Szilágyi György portréja 34/113
Tóth Sándor: A máriapócsi görög katolikus kegytemplom bronzkapuja 36/65
Trischler Ferenc: Szárnypróbálgatások 33/41
Turcsány Villő szobra 33/2
Vizsolyi János: Hullámzó formák 33/22
Wenche Gulbransen: Bilanz II. 36/41

PoLíSz – 37-40.

VERS 37-40.
Barak László: Miatyánk 39/4
Benkő Attila: Az első tél 37/22
Bíró József: Varangyvágta 37/23
Bisztray Ádám: Emlékbeszéd 38/50
Bódy István: Remény 37/28
Csehy Zoltán: A rész egésze 39/25
Csehy Zoltán: Emlék 39/25-26
Fabó Kinga: Tánc a kígyók ünnepén 37/17
Ferencz Győző: Az emlékezet rostélya 37/51
Ferenczes István: Addenda az LV. zsoltárhoz 38/26
Gutvill Sára: Eurüdiké 37/16
Gyurkovics Tibor: Cukrász 39/47
Határ Győző: A kétezredik év 38/3
Hizsnyai Zoltán: Himnusz a Házhoz 39/35-36
Hományi András Ferenc: Látomás 37/17
Hományi András Ferenc: Metafizika 37/17
Jónás Tamás: (Becsületemre legyen�) 39/49
Juhos-Kiss János: Szálljon a dal40/56
Kárpáti Kamil: A Politika balladája 37/10
Kemény István: A borotvareklám 37/51
Király Levente: Anyaság 37/27
Kiss Benedek: Jönnek a lányok 37/22
Kiss Benedek: Tavaszi kiütés37/22
Kiss Judit Ágnes: Epi-stóla 22 évemre 40/55
Kocsis Gábor: Virrasztóknak való 38/10
Kotász Zoltán: Tátogás 37/26
Kulicz Gábor: Laokoón37/16
Kun Árpád: Labirintus 39/49
László Ruth: Thészeusz árnya 37/15
Lászlóffy Csaba: Új Zrínyi – de már nem ász 37/3
Magyar Balázs: Gyűlölet vagy gyász 38/27
Novák Béla Dénes: Terített mennyország 37/11
Nyilas Attila: Késleltető�40/36
Nyírfalvi Károly: A szavak íze 37/28
Oláh Zoltán: Látogatás után 37/27
Oláh Zoltán: Szapphó 37/27
Pálinkás István: Férfikor 37/26
Pintér Lajos: Dúdoló 37/28
Pintér Lajos: Ezüst nyár 37/28
Pintér Lajos: Napóra a hegyen 40/17
Poós Zoltán: Teremtés 40/55
Szauer Ágoston: Határ 40/36
Szauer Ágoston: Megfigyelés 40/36
Szentmártoni János: Orosz rulett 38/27-28
Tóth László: Indigó-búcsúztató 39/14
Tőzsér Árpád: Gyámszövegek festmények alá 39/24-25
Turczi Árpád: Herélt horizont 39/15-18
Turcsány Péter: Tiszazugi nyár 40/27-30
Varga Katalin: Apollón levele Kasszandrához 37/13-15
Vörös István: Valóságtévesztés 38/49
Zombor Béla: Egy levélre 40/4
Zsille Gábor: Kisvárosi levél 37/52

PRÓZA 37-40.
NOVELLA
Balázs Sándor: Mi, huszonnyolcasok 37/4-9
Bereck József: A balkonember 39/26-29
Birkás István: Néhány sor a borivásról 40/57
Brickner Balázs: A rádió 38/29-30
Ébert Tibor: A vonat37/18-19
Gáti Kovács István: A besúgó 37/24-25
Győry Attila: A búcsú 39/29-35
Jandó Péter: Touch me – Noli me tangere 37/23
Márton Gyöngyvér: Távol 38/25-26
Mohás Lívia: ,,�vidd a kincstárt, vár a tenger� 37/20-21
P. Ozsvát Katalin: Az eskü 37/29-31
Temesi Ferenc: Szerencse 39/48
Vathy Zsuzsa: Miként mondjam? 38/48
Wehner Tibor: A kiskastély 38/49

ESSZÉ, TANULMÁNY

Ág Tibor: Sír az egyik szemem 40/23-27
Asztalos Lajos: A Törökvágás 40/14-16
Barna Gábor: Együttélés és konfliktusok 40/18-22
Borsi Ferenc: A piros rózsának lehajlott az ága 40/57-60
Buka László: Kelj fël, gazda, kelj fël� 40/43-46
Dobos László: A Fábry-életmű üzenete 39/9-12
Duba Gyula: Egy avantgárd jubiláns 39/21-24
Grendel Lajos: Ködök és kódok 39/13-14
Jung Károly: Adatok a vadászat szakrális hagyományaihoz 40/40-42
Kincses Kovács Éva: Nyugatabbra a Nyugattól 39/50-53
Krúdy Gyula: Nemzeti ideál 38/23
Lábadi Károly: Kopácsi halászdalok 40/37-39
Liszka József: Változó népélet 39/5-9
Márai Sándor: Ceruzával 39/39
Márai Sándor: Író és élmény 39/37-39
Mezey László Miklós: A tragikum nyomában 37/52-53
Molnár István: Az emberek árvasága 37/35-41
Pálfi Zita: A letarolt tündérkert fejedelme 38/51-53
Prágai Tamás: A felmerülő kontinens 37/11-12
S. Benedek András: Kossuth hű népe: a ruszinok 38/11-15
Timár György: Kaleidoszkóp37/46-47
Ujlaky István: Ki van középen? 38/6-9
Végvári József: ,,Két betyár búttában� 40/30-35

RECENZIÓ
Albert Gábor: A filozóf-katona hazatér 38/19-20
Sinkovits Péter: A Klapka védte város 38/24-25

INTERJÚ
Móser Zoltán: Fodor fejér bárány 40/5-13
Szondi György: Őserdei ösvényen 39/19-20

NAPLÓ
Zalai K. László: Euroérzés 38/4-5

DOKUMENTUM
Sz. Farkas Jenő: Magyar-román békekísérletek 38/21-23

MAGÁNTÖRTÉNELEM
Erdélyi Zsuzsanna: ,,�Édes Hazámnak szolgálni� 40/2-4
Hankiss Elemér: Honnan, hova? 38/2
Koncsol László: Röptető örökség 39/2-4
Nemeskürty István: Armis et litteris 37/2-3

VERSLES
Csontos János: Pokoljárás a hullámvasúton 37/54
Prágai Tamás: A visszatért föld 38/53-54
Prágai Tamás: Két üzenet Újvidékről 40/61-63
Prágai Tamás: Negatív terek 39/53-54

PRÓZAPOROND
Toót H. Zsolt: Az elbeszélés virtusa 40/63-64
Toót H. Zsolt: Bujdosó szavak 37/55-56
Toót H. Zsolt: Minden rendben van, s ebből nagy baj lehet 39/55-56
Toót H. Zsolt: Védeni kell a kisebbet 38/55-56

ORSZÁGJÁRÁS
Abádszalók 38/57-58
Iványi András: Szentkirályszabadja 39/57-58
Katona Zsuzsanna: Dunaújváros 40/65-66
Mezőkövesd 37/57-58

Műfordítás 37-40.

Rövidítések:
e = esszé
p = próza
v = vers

Arató János: A kán és a bölcs p 40/51-52
Arató János: Jenny Diski: A láthatatlanná váló hercegnő, avagy honnan ered a kubizmus p 37/48-50
Asztalos Lajos: Agostinho Neto: Erdei ösvény v 37/42
Asztalos Lajos: Charles Ngandé: Afrikai visszhangok v 37/42
Bágyoni Szabó István: Manole mester v 40/48
Barsi Gergely: Tomáš Winkler: Keserű tapasztalatok p 38/32-36
Bernát Éva: Setét galamb lidérce v 40/54
Bernát Éva: Sophia de Mello Breyner Andresen: Az istenek alkonya v 37/34
Cseh Károly: Alekszandr Makarov-Krotkov: Protestáns temető v 37/44
Cseh Károly: Alekszandr Makarov-Krotkov: Suttogó v 37/44
Cseh Károly: Jerzy Haraşymowicz: Nem volt már hó v 37/43
Cseh Károly: Sztella Morotszkaja: Katarzis v 37/44
Djidjeliné Czirók Viktória: Hawad: A nomád fiához v 37/41
Erdélyi Z. János: Rainer Maria Rilke: Álarcok p 38/31
Ferenczi Norbert: Dušan Taragel: Mese a lusta kisfiúról p 39/43-46
Kerényi Kata: Uladzimir Arlov: Szoba v 37/45
Komáromi Sándor: Johannes Weidenheim: Csatatér Marézinál p 38/36-41
Kovács István: Wladislaw Rucki: A hadsegéd halála Besztercénél p 38/15-18
Kovalcsik Katalin: Az életem keserű volt v 40/47
Kovalcsik Katalin: Rózsa lelkem v 40/47
Körmendi Lajos: Ahmet megöli Ünicset v 40/50
Körmendi Lajos: Pitypangpihék: szétröppentünk v 40/53
Lampich Adrienne: A rakbjörgi kincs p 40/53-54
Lampich Adrienne: Richard Jefferies: Zavarba ejtő szépség p 37/42-43
Németh Zoltán: Rita Dove: Geometria v 39/43
Németh Zoltán: Tess Gallagher: Fekete selyem v 39/42
Szmolinka Eszter: Uladzimir Arlov: Vándorok v 37/45
Szondi György: Grujo ifjú vitéz v 40/49
Szondi György: Mánus vojvoda v 40/49-50
Szőke Edit: Miloš Žiak: A halál hamburgere p 39/40-42
Timár György: Yves Namur: A hét kapu könyve v 37/32-33
Túri Gábor: Miloš Dimitrijević: Emlékek életemből p 38/41-47

ILLUSZTRÁCIÓ 37-40.
A Sobri család Vas megyében 40/2
A Zsóry fürdő fedett uszodája 37/58
Abádszalók község központja az új általános iskolával és az I. világháborús emlékmű 38/58
Bartha László: Az ünnepelt 38/2
Bartha László-Somogyi Győző képei Rózsa György-Spira György: Negyvennyolc a kortársak szemével c. kiadványából 38/10, 18, 30, 50, 54
Birkás István: Faltöredék piros-fehér csíkkal 40/65
Borza Teréz: Természet idolja 37/9
Budahelyi Tibor: Hímtorzó 37/19
Cyránski Mária: Magyarok nagyasszonya 37/45
Dienes Attila: Bálvány 37/26
Dunaújváros: Belváros (Vasmű út) 40/66
E. Kisházi Rozália felvétele: Radnóti emlékház Szentkirályszabadján 39/57
Erdélyi Zsuzsanna portréja 40/2
Erdész Károly fotója 39/58
Farkas Anna: Természetben 37/1
Fodor Katalin: Éhes csók 39/2
Gábor Éva Mária: Örökkévaló álomidő 37/34
Hankiss Elemér portréja 38/2
Koncsol László portréja 39/2
Krúdy Gyula portréja 38/23
Nagy Zoltán illusztrációi 39/18, 46, 48, 54
Nemeskürty István portréja 37/2
Orosz Péter: Láb (Szt. Sebestyén) 37/15
Sváby Lajos: A város fölött 38/57
Szlaukó László: Idol III. 37/25
Takács István: Menyasszonyöltöztető 37/57
Vas megye népművészete c. kötetből vett illusztrációk 40/5, 7, 10, 11, 12, 13, 22, 30, 33, 34, 46, 60, 64

PoLíSz – 41-44.

VERS

Bakucz József: Volo ut uti sum ego et illi sint mecum 44/119
Balló László: Foszlány 41/55
Baranyi Ferenc: Lehel piaci ballada 43/15
Boros Zsolt 42/36
Böndör Pál: A változásom könyvéből 41/38
buSzabó Dezső: szabályos síp 42/35
buSzabó Dezső: üzenetek 42/35
Csáji László Koppány: Hajnali búcsú Angyalföldtől 43/9
Erdős Zoltán: Búcsú a vásártól 43/39
Fodor András: Mégis, mégse 44/119
Galambosi László: Égő fák alatt 42/10
Galambosi László: Rémülten42/10
Garai Gábor: Odaát 44/118
Gérecz Attila: A rendő 44/6
Gergely Ágnes: Külváros 43/25
Kárpáti Kamil: Hallgatag ülve 44/54
Kárpáti Kamil: Michelangelo 157. szonettjére 44/54
Kartal Zsuzsa: Antidal az Anti-Dunáról 43/23
Kovács Nándor: Március 41/43
Lászlóffy Aladár: Providensek 42/28-29
Lászlóffy Csaba: Balkezes futam… 42/28
Lukáts János: Málta, november 43/31
Novák Béla Dénes: lá poét 43/3
Novák Valentin: Utolsó FEJezet 43/4
Novotny Gergely: Selyemfestés 42/29
Parcsami Gábor: Két tételre 42/37
Pécsi Marcell: Dalmát emlék 43/38
Restár Sándor: között 42/37
Szegedi Kovács György: Anyám 42/36
Székely János: Aki vagyok 44/118
Szkárosi Endre: A gondviselés 43/16-17
Tari István: Behálóz..41/4
Térey János: A Vág utca hangja 43/24
Térey János: Álmatlanság 43/24-25
Urbán F. Gábor: Szabadka 41/43

PRÓZA

NOVELLA, REGÉNY
Apró István: Terméketlen évek 41/39-42
Bertalan Tivadar: Győzelem 42/11
Brickner Balázs: Doris Williamsen balladája 43/28-30
Csernák Árpád: Búcsú 42/32-35
Ébert Tibor: A két festő 42/11-17
Földváry Györgyi: A gnóm 42/46-49
Gángoly Attila: Lázár átka 42/17-22
Gáti Kovács István: Lázár 42/23-27
Hules Béla: Álom a metrón 43/27
Jász István: Október 42/6-7
Kálnay Adél: A szörnyszülött 41/55-56
Kőrösi Zoltán: Nagybudapesti Szerelmes Regény 43/10-15
Majoros Sándor: A Gyülekezet köz legendája … 41/44-46
Novotny Gergely: Elválasztva 42/30-32
Ördögh Szilveszter: Terepszemle 43/20-22
Ruzsiczky Éva: Huszonharmadika 42/7-10
Sébor József: Párizsi libánusfa 42/50-55
Serdián Miklós György: A roma, a csuhás meg a kádi 43/26
Tüskés Tibor: A fa két élete 41/57
Vámos Miklós: kár 43/17-20

ESSZÉ, TANULMÁNY
Balázs Attila: Hal módjára hallgatunk 41/37
Borsi Ferenc: A piros rózsának lehajlott az ága 41/58-60
Borsi Ferenc: A piros rózsának lehajlott az ága 42/55-58
Borsi Ferenc: A piros rózsának lehajlott az ága 43/40-41
Kovács Teréz: A bácskai tanyák 41/17-19
Lovas Ildikó: A bodza illatában 41/7-10
Molnár István: Kánon és norma 42/43-45
RECENZIÓ
Bogdán László: A menekülő 42/63-64
Dörgő Tibor: Így marad? 43/41-43
Sinkovits Péter: Belülről induló vonalak 41/36
Stanczik-Starecz Ervin: Szélvarázslás 42/63

DOKUMENTUM
Bognár Antal: Egy földi pont 41/5-6
Bordás Győző: Élő víz – holt víz 41/13-14
Dormán László: Református – és magyar 41/20-21
Dudás Károly: Az én ötágú sípom 41/22-25
Harkai Vass Éva: Sárszegtől délre 41/11-13
Mák Ferenc: A Sajkás-vidék 41/29-32
Molnár Rózsa: Határszélre szorulva 41/14-16
Németh Ferenc: Város a Bega partján 41/27-29
Obersovszky Gyula: A forradalom mettőrasztala 43/5-6
Ózer Ágnes: Újvidék, az új város 41/32-33
Péter László: Dél-Bánát székelyei 41/34-35
Pusztai János: Ezerkilenszázötvenhat 42/4-5
Silling István: A Boldogasszony oltalmában 41/25-26
Szondi György: Naputasok a Poliszban 43/2

MŰVÉSZPORTRÉK
Ábrahám Rafael 44/58
Albert Gábor44/87
Arányi Adrienne 44/64-65
Bakucz József 44/112
Bitskey Tibor44/82
Bódis Irén 44/83
Bori Imre 44/104-105
Botka Ferenc44/29-30
Buzás Árpád 44/78
Czine Mihály 44/40-42
Cs. Kiss Ernő 44/39
Cs. Kovács László 4/49-50
Csanády András 4/77-78
Dobi Piroska 4/8
Egyed Ákos 44/97-98
Fodor András 44/116
Garai Gábor 44/111
Gombos Katalin 44/23-24
Gordon Zsuzsa 44/70
Göldner Tibor 44/66
Görgey Gábor 44/93-94
Gulyás Mihály 44/42-44
Győri Ilona 44/13-15
Gyurkovics Zsuzsa 44/35
Házy Erzsébet 44/117
Heller Ágnes 44/56-57
Horváth Teri 44/75-77
Huszár Sándor 44/44-45
Kányádi Sándor 44/53
Karácsonyi Magda44/48-49
Kárpáti Kamil: Gérecz Attila 44/2-6
Kemény Éva 44/50
Kézdi Lóránt44/36
Kókay György 44/11
Kovács Győző 44/28
Krajcsirovits Henrik 44/57
Lantos Ferenc 44/24
Litván György 44/20-21
Mádl Antal 44/73-75
Mazsaroff Miklós 44/109
Mezei Márta 44/69
Miklósi Mária 44/19
Németh Lajos 44/113
Nyerges Ferenc 44/89-90
Olsavszky Éva 44/83
Orisekné Farsang Erzsébet 44/7
Péter Gizi 44/33-34
Psota Irén 44/31-32
R. Kocsis Rózsa 44/114
Ritoók Zsigmond 44/81
Saáry Éva 44/98-100
Solymár József 44/27
Suba Miklós 44/90
Sz. Nagy Mária 44/73
Szabó Zoltán 44/16
Szalay Károly 44/54-55
Székely János 44/115
Szepessy Tibor 44/12-13
Timár György 44/61-63
Tóth Bálint 44/105-106
Udvardi Erzsébet 44/100-103
Urbán Aladár 44/46-47
Vámos Ilona 44/88
Végh Ferenc 44/22
Wéber Antal 44/63-64
Werbánszky Ernő 44/84
Zám Tibor44/110
Zilahy György 44/108

INTERJÚ
Sz. Gy.: Kertész Imre 44/94-96
Szondi György: Angyalföld és Várpalota 43/6-8

MAGÁNTÖRTÉNELEM
Kuczka Péter: A név és az üllő 42/2-4
Szeli István: Nem tértem ki a próba elől 41/2-4

VERSLES
Prágai Tamás: A káosz kísérlete42/59-60
Prágai Tamás: Alkotó és manufaktúra 41/60-62
Prágai Tamás: BBB 43/43-44
PRÓZAPOROND
Toót H. Zsolt: Az igazság odaát van 41/63-64
Toót H. Zsolt: Kaland, nők, bor, unikum, kávé43/45-46
Toót H. Zsolt: Sok nap van még 42/60-62

ORSZÁGJÁRÁS
Csurgó 42/65-66
Mátészalka41/65-66
Várpalota 43/49-50

Műfordítás
Rövidítések:
e = esszé
p = próza
v = vers

Arató János: Claude-Pujade-Renaud: Teljesen egyedül van? p 43/34-37
Bata János: Ilse Tielsch: Akik hamarosan leszünk v 41/53-54
Cseh Károly: Ante Stamać: Hajdani tüzek v 41/53
Cseh Károly: Ivo Dekanović: Csak egy arc v 41/52
Cseh Károly: Vinko Bresić: Dubrovnik v 41/52
Erdődi Gábor:: John Keats: Fannyhoz v 42/42
Oláh József: Erno Paasilinna: Akit elnyel az erdő p 42/38-39
Oláh József: Esa Sariola: Életem fénye, egyetlenem, szerelmem p 42/40
Pálfi Ágnes: John Keats: Óda egy görög vázához v 42/41-42
Szlafkay Attila: Ioanid Romanescu: Így v 42/38
Szlafkay Attila: Ion Caraion: Így v 42/38
Tamási Ildikó: Nils-Aslak Valkeapää: Folyamatos versek v 43/33-34
Túri Gábor: Bogić Rakočević: Bejelentés v 41/49
Túri Gábor: Dragan Jovanović Danilov: Vitrázs v 41/48
Túri Gábor: Milić Popović: Monokli v 41/48
Túri Gábor: Saša Jelenković: Vigasz v 41/51
Túri Gábor: Saša Radojčić: Margináliák v 41/50
Túri Gábor: Saša Radojčić: Robinson v 41/50
Túri Gábor: Vojislav Karanović: Érintés v 41/47
Túri Gábor: Žarko Dimić: Gyík v 41/49
Túri Gábor: Zoran Ćalić: Az abszolútum fotográfiája. Az Úr hangja v 41/51
Túri Gábor: Zoran Djerić: Váratlanul v 41/47
Zsille Gábor: Kenneth Lincoln: Megnevezni a fényt v 43/32-33
ILLUSZTRÁCIÓ

A drávaszögi magyarság ezer éven át megőrizte tűzhelyeit 41/24
A falu fennállásának kétszázadik évét ünneplik Moravica református templomában 41/21
A felső-csurgói katolikus templom 42/66
A gimnázium épülete, amelynek lépcsőit Kosztolányi Dezső is koptatta 41/10
A nyolcvannyolc éve épült, Szabadka jelképe lett városháza 41/8
A tanya rangját az istállók és a tornyosuló takarmánykazlak adták meg 41/19
A Tisza Törökkanizsánál 41/23
Ábrahám Rafael portréja és alkotása 44/58-59
Ábrahám Rafael: 7×10: hetven év 44/121
Albert Gábor portréja 44/87
András Sándor: Bakucz József 44/112
Arányi Adrienne portréja és A lőcsei fehér asszony szerepében 44/64-65
Bánáti síkon, Ittabé határában 41/22
Bárdos László: Garai Gábor 44/111
Bárdos László: R. Kocsis Rózsa 44/114
Benes József: Gólem II. 41/2
Bíró Lajos: Hét vezér díszkút 41/65
Bitskey Tibor portréja és szerepe 44/82
Bori Imre portréja 44/104
Botka Ferenc portréja 44/29
Buzás Árpád portréja és alkotásai 44/78-79
Czine Mihály portréja 44/40
Cs. Kiss Ernő portréja és alkotása 44/39, 37
Cs. Kovács László: Ambrózy-Migazzi István 44/121
Csáji Attila: Nagy ív 43/2
Csak a hivatalos falunév őrzi a szerémségi magyarok maradékát 41/24
Csanády András portréja 44/77
Dobi Piroska portréja és alkotása 44/8-9
Dobi Piroska: Szt. Lukács szárnyakkal és palettát őrző oroszlánnal 44/2
Dobó Tihamér grafikái 41/26, 38, 43, 46, 49, 62, 64
Egyed Ákos portréja 44/97
Gajdó Tamás: Házy Erzsébet 44/117
Gera Katalin alkotásai 42/34
Gombos Katalin portréja 44/23
Gordon Zsuzsa portréja 44/70
Göldner Tibor portréja és alkotása 44/66-67
Görgey Gábor portréja 44/93
Gulyás Mihály portréja 44/42
Győri Ilona portréja és Izidóra szerepében (Bánk bán, 1951) 44/13-14
Gyurkovics Zsuzsa portréja és Edith Piaf szerepében 44/35
Hagyományos népi eszközök a Szatmári Múzeumban 41/66
Hangyási Attila kalligráfiái 42/5, 11, 35, 39, 58
Heller Ágnes portréja 44/56
Horváth Teri portréja és szerepei 44/75-76
Huszár Sándor portréja 44/44
Jakab Csaba bútortervei 42/22, 29, 42
Kányádi Sándor portréja 44/53
Karácsonyi Magda portréja és Adél szerepében, ill. a Bajadér c. operett főszerepében 44/48
Kemény Éva portréja és alkotása 44/50-51
Kerékgyártó István: Zilahy György 44/108
Kertész Imre portréja 44/94
Kézdi Lóránt portréja 44/36
Kókay György portréja 44/11
Kovács Győző portréja 44/28
Kovács Katáng Ferenc: FF VII és FF VIII 42/2
Krajcsirovits Henrik portréja és alkotása 44/57, 59
Kuczka Péter portréja 42/2
Lantos Ferenc portréja és alkotása 44/24-25
Lantos Ferenc: Táj és szerkezet 44/121
Litván György portréja 44/20
Lóska Lajos: Németh Lajos 44/113
Mádl Antal portréja 44/73
Maurits Ferenc grafikái 41/4, 36
Maurits Ferenc: Boszniai látképek X. 41/36
Mészáros Imre: Táj Európa közepén 43/49
Miklósi Mária portréja és alkotása 44/17, 19
Miklósi Mária: Kék kapu 44/2
Monostori Imre: Fodor András 44/116
Nyerges Ferenc portréja 44/89
Oldal István fotója 41/28
Olsavszky Éva portréja és szerepe 44/83
Operettszerepben, tizennyolc évesen 4/23
Orisekné Farsang Erzsébet portréja és alkotása 4/7, 9
Péter Gizi portréja 44/33
Petőfi Sándor és Gérecz Attila portréja 44/122
Pintér Lajos: Zám Tibor 44/110
Psota Irén portréja és a táncos komika szerepében 44/31-32
Raksányi Lajos: Csurgói gimnázium parkrészlete (1974) 42/65
Ritoók Zsigmond portréja 44/81
Saáry Éva portréja és alkotása 44/98-99
Solymár József portréja 44/27
Suba Miklós portréja és alkotásai 44/90-91 Sz. Nagy Mária portréja és alkotása 44/71, 73
Szabó Zoltán önarcképe és alkotása 44/16-17
Szalay Károly portréja 44/54
Szeli István portréja 41/2
Szepessy Tibor portréja 44/12
Szoboszlai Lilla: Mazsaroff Miklós 44/109
Szurcsik József illusztrációi 43/2, 4, 30, 31, 38, 39, 44
Szvetozár Miletics szobra a Szabadság téren 41/32
Tarján Tamás: Székely János 44/115
Timár György portréja 44/61
Topolya, a Sarlós Boldogasszony-templom 41/12
Tóth Bálint portréja 44/105
Udvardi Erzsébet portréja és alkotása 44/100-101
Újlaki-vár 43/50
Urbán Aladár portréja 44/46
Vámos Ilona portréja 44/88
Végh Ferenc portréja44/22
Viharfellegek gyülekeznek Majdán fölött 41/15
Wéber Antal portréja44/63
Werbánszky Ernő portréja és alkotásai 44/84-85
Werbánszky Ernő: Király 44/121
Würtz Ádám illusztrációi 43/9, 27, 46
Zilahy György: Hajnal a különös fák alatt 44/15

PoLíSz – 45-50.

VERS

Ács Jenő: A csapda gyermekei 49/15
Ács Jenő: Európai díván 47/3
Acsádi Rozália: Látod-e már a hajnalt? 48/39
Agócs Sándor: Nagy Gáspárnak, az ötödik ikszre 48/2
Altrichter Zita: Az ablakon túl 48/14
Altrichter Zita: In memoriam Katherine Mansfield 48/14
B. Horváth István: Hármas oltárkép 48/2
Bágyoni Szabó István: Csak erős légy… 45/6
Bágyoni Szabó István: Első stáció 48/35
Baranovszky Edit: Fedetlenül 45/40
Baranovszky Edit: Tisztogatás 45/40
Béki István: Maugli éneke 47/41
Bíró József: Practically ez van 45/36
Bisztray Ádám: Duna 45/2
Bisztray Ádám: Elődök 45/3
Bisztray Ádám: Kakastaréj – erdőcskével 45/2-3
Bisztray Ádám: Tevere 45/2
Bisztray Ádám: Utódlás 48/36
Bóka Mária: Az én bárkám 49/20
Bóka Mária: Héja-éj 45/40
Bóka Mária: Illa berek… 45/39
Burján Emil: Babonák 49/34
Burján Emil: Pantomim 48/37
buSzabó Dezső: A messzeségből 49/46
buSzabó Dezső: Mi lesz itt 49/46
Czegő Zoltán: Minden áron 45/5
Cseh Károly: Déli szemle 50/18
Cseh Károly: Téli hazatérés 50/18
Demeter József: A legnagyobb bombázógép 47/17
Duma István András: Ősi hitünk 46/2
Ébert Tibor: Dobpergések 46/6
Erdei-Szabó István: 48/36
Ferences István: Mint skót elégiában az ősz 46/15
Fucskó Miklós: (Prófécia) 50/47
Fucskó Miklós: Szárnyasoltár 50/47
Gál Éva Emese: Határ 50/2
Gál Éva Emese: Szívmező 50/2
Galambosi László: Fájdalmak közt 50/6
Galambosi László: Gyöngyökkel telt ágak 48/39
Galambosi László: Lassulni kezd 50/6
Galambosi László: Öröklét 50/6
Galambosi László: Temetések árnyékában 50/5
Gellért Sándor: A Gulyás Pál bűvlámpája 45/16-17
Gellért Sándor: A szent faluban 45/16
Gulyás Pál: A Kalevala kórusa 49/62-63
Hatvani Dániel: Föld-otthon 49/16
Hatvani Dániel: Szívroham 49/16
Hervay Gizella: Csend 49/34
Hervay Tamás: Gizinek 49/34
Hules Béla: *** 49/22
Igmándi Szűcs István: A találkozás 45/42
Jánosi András: Megbékélés 48/37
Jász Attila: Miért Szicília? 46/50
Jenei Gyula: Fűszál és templomtorony 47/22
Jenei Gyula: Katáng 47/22
Kautzky Norbert: A halottak kiáltásai 49/3
Király László: Márciusi reggel 48/5
Kiss Irén: Angyali dorgálat 46/2
Körmendi Lajos: A képek árnyéka 46/48
Lajosi Krisztina: Hiány 46/52
Lajosi Krisztina: Kontraszt 46/52
László-Kovács Gyula: Akár egy látomás 49/38
Lipcsey Emőke: Alig sziget 49/44
Lipcsey Emőke: Párhuzamos életrajzok 49/43-44
Lipcsey Emőke: Tájkép figurákkal 49/44
Margyetkó József: Minden én halála 49/22
Molnár Miklós: Ha negyvenéves… 47/33
Molnár Miklós: Ha negyvenéves… 48/38
Molnár Miklós: Ha ötvenéves… 47/33
Molnár Miklós: Ha ötvenéves… 48/38-39
Mózes Huba: Ikervers 46/29
Nádas Alexandra: Angyalarcú árulód 50/43
Nádas Alexandra: Lecsupaszodott ideg 50/42
Nádas Alexandra: Óriásaim voltak 50/43
Nádas Alexandra: Vak hunyorgás 50/42
Novotny Gergely: Ebben az utcában 47/39
Novotny Gergely: Rendezett világ 47/39-40
Oláh András: Hazafelé 48/37
Ottlik Tivadar: Valahonnan valahová 47/17
Paizs Tibor: Időben 48/38
Pálfi Ágnes: Csíksomlyó felé 50/11
Pálfi Ágnes: Mars MCMXCIX 48/37
Pálfi Ágnes: Mégis 50/11
Pálfi Ágnes: Rebeka 46/49
Pálfi Ágnes: Van Gogh 46/49
Papp Gy. Bálint: Téli álom 50/51
Pardi Anna: Óra 48/35
Pósa Zoltán: Műtét után 50/44
Pósa Zoltán: Szegénysirató 50/45
Simek Valéria: A tenger 50/10-11
Simek Valéria: Átváltott pillanat 50/10
Simek Valéria: Egy 48/39
Simek Valéria: Üreg csizma az éjszaka 50/10
Szabó Imre: Nemesbük 50/51
Szabó Lajos Béla: A fehér svábbogár 45/43
Szabó Lajos Béla: Betűz a Nap 45/43
Szabó Lajos Béla: Derült éj 45/43
Szabó Lajos Béla: Dixit Caesar ad Rubiconem: “Alea jacta est” 45/43
Szabó Lajos Béla: Maszk 45/43
Szabó Lajos Béla: Önmegvalósítás 45/43
Szabó Lajos Béla: Tükör 45/43
Szenti Ernő: Szeretetféltés 50/14
Szenti Ernő: Űrlap 50/14
Szlafkay Attila: Először… 48/36
Szűcs István: Az erdő 49/10
Tarnai László: Ágh Istvánnak 48/37-38
Tóth Éva: Rododendron 48/35
Turcsány Péter: Évezredváltó mozdulat 49/61
Turcsány Péter: Ezerkilencszázkilencvenkilenc, te napkelte! 45/38
Turcsány Péter: Imáim számadása 48/36
Turcsány Péter: Pálfalvai szüret 45/39
Urbán Gyula: Önarckép 46/50
Vékey Tamás: Arany János olvasása után 46/11
Vékey Tamás: Némely élethez merészség kell 46/11
Vékey Tamás: Tűnődés 46/11
Véssey Ede: Emlékezetemre 49/43
Véssey Ede: Michelangelo torzói 49/42-43
Véssey Ede: Túlélők 49/42

PRÓZA

NOVELLA, REGÉNY
Balla László: Vallomás Budapestről 50/12-14
Baranovszky Edit: Ásító tigris 50/46
Barcsa Dániel: Áprilisi chronika, 1849 48/3-5
Barcsa Dániel: Aradi gyöngyvéreink, 184949/13-15
Barcsa Dániel: Februári chronika, 1849 46/3-5
Barcsa Dániel: Janus-arcú Január, 1849 45/3
Barcsa Dániel: Márciusi Chronica, 1849 47/4-6
Bereczki Károly: Kiment a ház az ablakon50/43-44
Csernák Árpád: Libikóka 50/18-23
Dékány Kálmán: Kézitusa 46/16-21
Dékány Kálmán: Lefokozottak 49/4-9
Ébert Tibor: Rövid dialógus – utószóval 49/21-22
Elmer István: A tenor 49/34-37
Gittai István: Domb, amelyet örököltem 45/41-42
Gittai István: Tűzkeresztség 45/41
Gulay István: Kicsi magyar Isten 48/40-42
Hardi Péter: Cselédlélek 49/23-26
Herold Ágnes: Nagy vadász 50/37-42
Isztray Botond: Hívás … 47/34-38
Johantsik Endre: Napló-szigetek 50/25-29
Kaiser László: Mennyből a fák 50/2-5
Kipke Tamás: (a titkos bűn) 49/44-46
Kipke Tamás: (németóra) 48/29-34
László György: A diktátor bukása 50/23-25
Lukács János: Gesztenyét tessék! 50/48-50
Mezey László Miklós: Ami maradt 50/7-10
Oravecz Péter: Új kép születik 45/37-38
Pálóczi Antal: A hipochonder 49/38-41
Restár Sándor: Csendélet homokkal – mozdulatlanul 47/40-41
Sarusi Mihály: Balmaffia – jobbkéz 45/7-9
Sarusi Mihály: Nyilas Kommün 50/15-17
Sarusi Mihály: Pusztafia Körmendi 47/18-22
Szappanos Gábor: Egy áldozat naplója 45/26-35
Szekeres Mária: Már legyőzte halálomat50/45
Szekeres Mária: Születésének emléke 48/40
V. Tóth László: Egy misztikus templomhajó 50/35-36
Véssey Gábor: Napok-képek-idézetek 45/50-56
Wágner Tibor: Két levél 47/30-33

ESSZÉ, TANULMÁNY
Albert Gábor: ,,…mint tűz fölött az üst…” 47/11-16
Bágyoni Szabó István: Petőfi utolsó márciusa 47/2
Bertha Zoltán: ,,Egyetlen tornyos sziklaszál: az Isten” 50/52-59
Csűrös Miklós: Riedl Frigyes Arany-portréja 1917-ből 46/12-14
Gulyás Klára: Költőbarátság 45/14
Gulyás Pál: A költő és a kultúra 45/14-15
Kaiser László: Nagy László ébresztése 45/20-21
Kaiser László: Nemeskürty István órái 46/51
Kovács Ágnes: Ady a szerkesztőségben 49/50-52
Madarász Imre: Ateizmus és felvilágosodás 46/52-54
Madarász Imre: Se benne, se kívüle 48/50-52
Németh Géza: Féltérden 46/36-48
Sándor András: Róma sztárja: Martialis 48/18-26
Sumonyi Zoltán: Kalász László 47/45-47
Tóth Gyula: Adalékok Galgóczi Erzsébet életrajzához 48/8-13
Turcsány Péter: Verselés és poétika a századelőn 48/43-49
Végh Károly: ,,A hazának használni oly édes adó…”47/6-10
Végh Károly: A reformkor szalonja 45/10-13
Végh Károly: Beleznayné Podmaniczky Anna szalonja a XIX. század elején 48/5-7
Végh Károly: Gróf Teleki László tudományos szalonja 49/11-12
Végh Károly: Kultsár István és Vitkovits Mihály szalonjai a XIX. század elején 46/6-10

RECENZIÓ
Bakonyi István: ,,Gulyás Pál szobájában” 45/17-20
Bakonyi István: A költő igéi és igái 48/54-60
Barcsa Dániel: Tündérkert-kalauz 50/59-60
Bíró Éva: Szili József: ,,Légy, ha bírsz, te Világköltő!” 49/58-59
Csűrös Miklós: Balla László: Lali az oroszlánbarlangban 50/61-62
Kozma Huba: Tényirodalom 50/62-64
Madarász Imre: A perbefogott ,,újjászületés” 45/44-46
Madarász Imre: Lángelmék – lakájnézetből 49/59-61
Madarász Imre: Veres Péter öröksége 50/60-61
Mezey László Miklós: Az idő nyelvén 45/47-48
Mezey László Miklós: Mélyérdeműségek 49/53

Mezey László Miklós: Önismeretünk barométere 48/52

Mezey László Miklós: Történelem és igaz szó 45/54

Novák Béla Dénes: „Hang nélküli visszhang a dal…” 45/49

Novotny Gergely: Az életfogytiglanos regénye 49/54

Pálfi Ágnes: Álkémia? Alkímia? 49/57

Rigó Béla: Régi naptár új időkre 46/47

Szeghalmi Elemér: Ellenvélemény 47/49

 1. Tóth László: Titus íve alatt 47/50

Vajda Kornél: Felvidék – Trianon után 49/52

Végh Károly: A szívritmus dobszólói 49/56

DOKUMENTUM

Bágyoni Szabó István: Műkincseink az idő forgatagában 49/47

Seprődi Kiss Attila: Színházépítők a múlt század fordulóján 47/42

Tornai József: Bevezető 49/2

Turcsány Péter: Pomázi siker Frankfurtban 50/64

Újlaky István: Kecskeméti gimnazisták nemzeti identitása 46/21

Újlaky István: Szerb Trianon? 49/16

Zsisku János – Miklós János: Őrtornyaink a Körös völgyén 47/54

INTERJÚ

Török András István: Ékírás – és számítógép 47/51

MAGÁNTÖRTÉNELEM

Batári Gyula: Dénes Zsófia legkedvesebb olvasmányairól 45/7

MŰFORDÍTÁS

Bágyoni Szabó István: Ion Pop: Sakk v 46/29

Bíró Éva: Marc Alyn: Écritures sacrées v 50/34

Bíró Éva: Maurice Carême: A csönd hangja v 45/25

Cseh Károly: Christine Busta: Ádventi hó v 50/30

Cseh Károly: Christine Busta: Hópelyhek v 50/30

Cseh Károly: Christine Busta: Isztambul v 50/30

Cseh Károly: Christine Busta: Régi sírfelirat v 50/30

Cseh Károly: Christine Busta: Új évszak v 50/30

Cseh Károly: Erika Burkart: Az első fagy v 49/32

Cseh Károly: Erika Burkart: Paradicsom v 49/33

Cseh Károly: Erika Burkart: Titkos hely v 49/33

Cseh Károly: Erika Burkart: Újév éjszakája v 49/33

Cseh Károly: Jeanni Ebner: Október v. 49/33

Papp Árpád: Oliver Friggieri: Búcsúlevél v 47/28

Papp Árpád: Oliver Friggieri: Hol rejtezel, Uram? v 47/28

Papp Árpád: Oliver Friggieri: Két szemed elkísér v 47/28

Papp Árpád: Oliver Friggieri: Mesélj, anyám…v 47/29

Szappanos Gábor: Birger Norman: E. p 47/23

Szlafkay Attila: Matei Visniec: Ember és ló p 48/15

Szlafkay Attila: Werner Söllner: Túlélés 49/33

Szopori Nagy Lajos: Jarkko Laine: A temetőkertben v 50/32

Szopori Nagy Lajos: Jarkko Laine: Pogány templomok v 50/32

Szopori Nagy Lajos: Jarkko Laine: Téli éjszaka v 50/32

Szopori Nagy Lajos: Lassi Nummi: A fenyőfa csendje v 50/31

Szopori Nagy Lajos: Lassi Nummi: Nekem van karácsonyom p 50/30

Szutor Ágnes: Ivajlo Petrov: Anya p 48/17

Tóth Éva: Cintio Vitier: A lehetetlen v 45/22

Tóth Éva: Gloria Inés Daza: Csak te, Vincent v 45/22

Tóth Éva: Gloria Inés Daza: Testem 48/17

Tóth Éva: JoséEmilio Pachero: Sárkányok v 45/23

Tóth Éva: María Teresa Caro: Batthyány tér v 49/27

Tóth Éva: María Teresa Caro: Romok Egerben: v 49/27

Tóth Éva: Maruja Vieira: Az albatrosz problémája v 48/16

Tóth Éva: Pablo Antonio Cuadra: A nap születése v 45/23

Tóth Éva: Pablo Antonio Cuadra: Az öreg szirén v 45/23

Tóth Éva: Robert Murray Davis: „Si requiere monumentum” v 45/22

Tusnády László: Ahmed Hamdi Tanpinar: Egy rózsa áll a sötétben…v 45/25

 1. Tóth László: Knud Rasmussen: A holló, aki vadludat vett feleségül p 45/24
 2. Tóth László: Johannes V. Jensen: A király bukása p 49/30
 3. Tóth László: Johannes V. Jensen: Vasútállomás, Memphis v 48/27
 4. Tóth László: Nyikoláj Rubcov: A medve v 48/27
 5. Tóth László: Nyikoláj Rubcov: A piacon v 48/27
 6. Tóth László: Nyikoláj Rubcov: Egy kecske v 48/27
 7. Tóth László: Peter Seeberg: Az anatómus hagyatéka p 50/34
 8. Tóth László: William Heinesen: Az elveszett muzsikusok p 46/29

Zsille Gábor: Halina Poswiatowska: v 50/33

Zsille Gábor: Nina Cassian: A kutya v 46/28

Zsille Gábor: Nina Cassian: Búcsúra készen, bár kelőben a hold v 46/28

ILLUSZTRÁCIÓ

Barabás Miklós: Arany János rézkarca 46/I.

Barabás Miklós: Petőfi Sándor rézkarca 47/I.

Borsos Miklós ezüst tálja 50/I.- II.

Cseh Gusztáv rézmetszete 46//II.

Damjanich János arcképe 48/II.

Ganczaugh Miklós rajzai 46/2,5,10,48,50,56 III.

Hegedűs Miklós rajzai 47/3,6,10,16,17,22,29,38,44,49,43, III.

Kovács Lajos – Louis Noelli: Batthyány kivégzésének litográfiája 49/I.

Kovács László fotói 45/2,5,6,16,21,36,48, III.

Lele Orsi metszete 45/III.

Ludvig Zsuzsa: Tarotkártyák 49/II.

Miklós János metszetei 47/II.

Móser Zoltán Amor Patriae című fotóalbumának képei 49/2,9,10,15,20,27,37,38,46,53,57

Nádas Alexandra grafikái 50/43,50

Nagy András fotói 50/6,29,36,III.

Nagy András: Görgey arcképe: 45/I.

Persovits József rajzverse 48/II.

Szenti Ernő grafikái 50/14

Véssey Gábor grafikái 48/4,14,19,42,55,III.

PoLíSz – 51-56.

VERS 51-56.

Ábrányi Emil: Kossuth-szobor a hegyen 55/8
Ács Jenő: A forrás ezüstben cseveg 51/48
Ács Jenő: A harmadik évezred költői 56/22
Ács Jenő: A méltatlan újból mereng� 54/41
Ács Jenő: A nap érthető hitedtől 51/48
Ács Jenő: A nap-özvegyi bánat54/40
Ács Jenő: Beszélő fény formálja időd 56/22
Ács Jenő: Bimbódzó csodálkozás kertünk 52/3
Ács Jenő: Föld-delej-zsivaj52/2
Ács Jenő: Heródes őgyeleg 56/22
Ács Jenő: Irgalmazzon ő a többieknek 51/48
Ács Jenő: Ismeretlen tárgyad54/40
Ács Jenő: Mint lángoló méheraj egyszeri csodáját52/3
Ács Jenő: Önarckép 56/22
Acsádi Rozália: Mályvavirág 54/13
Altrichter Zita: a megváltás 56/56
Altrichter Zita: csipkerózsika�56/57
B. Horváth István: Foci 52/28
B. Horváth István: Négy szösszenet �56/58
B. Horváth István: PC-én52/28
Bágyi Bence Jakab: Elérhetetlen 54/54
Bágyi Bence Jakab: Elsodort évek54/54
Bágyi Bence Jakab: Erdőszéli éjszaka54/53
Bágyoni Szabó István: Egy Ady-vers illusztrációjára52/51
Banos János: Akkor is magyar 51/2
Baranovszky Edit: Késsel írtam56/27
Béki István: A bomlás forrása 54/3
Béki István: Regölő 54/2
Bencze Mihály: Ezredvég 56/65
Bencze Mihály: Garcsin patak 56/65
Beyer László: Velünk van!56/14
Bíró József: Ferenciek tere / aluljáró53/45
Bíró József: Száraz �-i vers 53/45
Bíró József: Valahonnan� Valahová 56/5
Bóka Mária: Ködfüggönyén� 56/28
Bóka Mária: Örökség 51/25
Burján G. Emil: Csontszonett 54/20
buSzabó Dezső: csavar54/49
buSzabó Dezső: harangoznak 54/49
buSzabó Dezső: jöttem54/49
buSzabó Dezső: leteszem� 54/49
Cseh Károly: Fatimai jóslat 54/47
Cseh Károly: Fehér vigília56/57
Cseh Károly: Kényszerleszállás56/57
Cseh Károly: Szilveszteréj56/57
Cseh Károly: Újévi kívánság 56/58
Csokonai Attila: Aranyköd 56/52
Csukás István: Emlékmű a Városmajorban 55/42
Dékány Kálmán: A magunk színe előtt51/64
Demeter József: A kék rózsa színei 52/55
Devecseri Gábor: Budai hegyek utcáin 55/36
Devecseri Gábor: Normafa 55/34
Dutka Ákos: Városmajor55/9
Ébert Tibor: Játék 51/59
Erdélyi József: Istenhegyi emlék 55/15
Erdélyi József: Ördögárok55/34
Farkas Boglárka: álomvágta 54/43
Farkas Boglárka: erotika 54/43
Fehér Bence: A Pelikán dala52/54
Fehér Bence: Neque volentis, neque currentis 52/54
Fehér Bence: Ulmus ad Vitem 52/54
Fucskó Miklós: Naptár-jegyzetek a 2000. évből56/59
Fucskó Miklós: Seng Thu Chek – én vagyok I. 54/52
Fucskó Miklós: Seng Thu Chek a születésről54/52
Fucskó Miklós: Seng Thu Chek az elmúlhatatlanságról I., II. 54/51
Galgóczy Zsuzsa: A mozsár alján 56/21
Galgóczy Zsuzsa: Érzed-e � 56/21
Galgóczy Zsuzsa: Heródes apa lett �56/21
Galgóczy Zsuzsa: Tábori lap a Don-kanyarból 56/21
Gárdonyi Géza: A Zugligetben55/9
Gulyás Pál: Halkan lépj! 56/5
Győry Dezső: Hegyvidék 55/37
Gyurkovics Tibor: Edouard Manet: Olympia, 1863 56/24
Heltai Jenő: Éjjel, a házak� 55/9
Igmándi Szűcs István: Emlékeim 51/62
Illyés Gyula: Sasad, Farkasrét 55/12
Iszlai Zoltán: Hagyaték a rohadékoknak 51/31
Iszlai Zoltán: Sashegyi időmértékes 55/34
Jánosi András: El kell engedjetek 51/59
Jánosi András: Könnyeink 51/60
Jékely Zoltán: Séták a Zugligetben 55/35
Jékely Zoltán: Tavasz a Városmajorban 55/35
Jenei Gyula: azonosítási kísérlet 51/16
Jenei Gyula: csontból jövő 51/16
Jenei Gyula: verniszázs56/56
Károlyi Amy: Tündérszikla 55/42
Kautzky Norbert: Téli vallomás 51/63
Konczek József: A medvelány éneke54/40
Konczek József: Héjakútmácsonya 52/59
Konczek József: Itteni 54/40
Konczek József: Medveének54/40
László György: Arc a tükörben51/35
László György: Szállnak a felhők � 51/36
Lászlóffy Csaba: A befelé bujdosó56/9
Lipcsey Ildikó: Erdélyi utazások 56/62
Lukáts János: Kémény az esőben 54/46
Maczelka László: Hasonlat 56/59
Magyari Barna: A mi időnk 53/49
Magyari Barna: A semmi nem fáj� 56/75
Magyari Barna: Másfél nász 56/76
Magyari Barna: Simonyi szilánkok�56/76
Magyari Barna: Traffipaxolt hemoglobin 53/49
Máhr Gábor: Nyár 54/44
Major János: Áprily-s 52/53
Major János: József Attila 52/53
Major János: Zene 52/52
Major Zala Lajos: Forrás � 53/47
Major-Zala Lajos: Zsámbéki zsákutcás zsolozsma52/24
Marczinka Csaba: Apostol a Dnyeperen 52/56
Marsall László: Ülni az ablak előtt55/42
Mavalka László: A szabaduló és a szabad 54/27
Mavalka László: Kolozsvár 54/26
Molnár Miklós: feléd kapálódzom54/44
Nagy Andrea: * * * 54/30
Nagy Mihály Tibor: A nyárutó peronján 53/38
Nagy Mihály Tibor: Égve felejtett� 53/39
Nagy Mihály Tibor: Mert földet ér 53/39
Nagy Mihály Tibor: Párhuzam 53/38
Nagy Mihály Tibor: Túl az alkonyon53/39
nagy Z.: – Vázlat – 52/53
Nagy Zopán: ,,Koan� 56/57
Nagy Zopán: Két haiku�56/57
Nemes Nagy Ágnes: Egy városról55/18
Nemes Nagy Ágnes: Flotta 55/18
Nemes Nagy Ágnes: Futóeső 55/33
Nemes Nagy Ágnes: Kékgolyó utca 55/18
Németh László: Az Istenhegyen 55/11
Novák Béla Dénes: Szembenéző 52/28
Novák Béla Dénes: Tolvajok 52/28
Novák Valentin: Üstökös 52/51
Nyilassy Balázs: Esti meditáció55/45
Oláh András: egyszer téged is 51/62
Oláh András: holtak erdeje 51/61
Oláh András: Kölcsey 51/61
Oláh András: mi lesz velünk51/62
Ottlik Tivadar: Csontig lerágva, 1957 április 52/23
Paksi József: A Nap 52/53
Pálfi Ágnes: � 1975 54/50
Pálfi Ágnes: Balkonomról55/37
Pálfi Ágnes: Haiku-lánc55/37
Pálfi Ágnes: Halottas 52/54
Pálfi Ágnes: Húsvét, 200054/50
Pálfi Ágnes: Piromán 52/55
Pálfi Ágnes: Talizmán 52/54
Pardi Anna: Idősíkok 51/31
Péntek Orsolya: * * * 52/55
Péntek Orsolya: Vízió 52/56
Petőfi Sándor: A bokor a viharhoz 55/3
Petőfi Sándor: A hegyek közt 55/3
Pintér Lajos: Istenhegyi borospohár 55/6
Pintér Lajos: Szüret az Istenhegyen 55/5
Pollágh Péter: Koppány apánk, abortusz gyermekünk 52/20
Radnóti Miklós: Istenhegyi kert55/32
Radnóti Miklós: Szerelmes vers az Istenhegyen 55/32
Ratkó József: Záró ima54/II.
Restár Sándor: sétáltatások 52/59
Rigó Béla: Svábhegyi sanzon55/4
Rónay György: Költő utca a Szabadsághegyen 55/33
Sándorffy György: Öregasszony 56/50
Sík Sándor: Hajnal a Normafánál 55/31
Simek Valéria: Forgószél 53/56
Simek Valéria: Ígéret a szülőföld 53/57
Simek Valéria: Lelki geometriád 53/56
Szabó Imola: Haladva Európa és 2000 felé 53/39
Szabó Imola: Hittem, � 56/28
Szabó Imola: Megpróbáltam, de 53/40
Szabó Imola: Tűz 53/40
Szabó Lőrinc: A fehér táj 55/13
Szabó Lőrinc: Egy hét múlva 55/17
Szabó Lőrinc: Farkasrét 55/12
Szabó Lőrinc: Kandalló előtt55/14
Szabó Lőrinc: Nyár 55/14
Szentmártoni János: Apám piros fényben51/59
Szentmártoni János: Gulliver hazatérése 51/58
Szerdahelyi György Alajos: Buda város majorjára 55/2
Szlafkay Attila: Ars poetica 56/58
Szlafkay Attila: Sors négy sorban 56/58
Takács Tibor: Az Alkony úton, alkonyatkor55/15
Tamkó Sirató Károly: Ősz a Farkasréten 55/32
Tari István: Kínzókamra 56/2
Tari István: Rágógumi� 56/2
Tari István: Tölt-e 56/2
Tari István: Tudd meg!56/2
Tímár György: Városmajori elégia55/38
Tornai József: A fészek-jel 55/29
Tömöry Márta: Szent László53/13
Turai Kamil: Intim Ninti-Intelmek 54/45
Turai Kamil: Megszállt engem� 53/55
Turai Kamil: Tavaszodó 53/55
Turcsány Péter: A Tiszazug feltámadása 53/3
Turcsány Péter: Jegenyefenyő 56/11
Turcsány Péter: Szimbólumunk: a kert� 53/2
Véssey Ede: Magányos párbeszéd53/56
Zass Lóránt: Szilveszteri ének 56/18
Zászlós Levente: Álmaink ösvényén54/2
Zászlós Levente: Éjbe zuhant Nap 54/2
Zászlós Levente: Metafizika 54/2
Zelk Zoltán: Rácz Aladár 55/37
Zsille Gábor: Az ablakok� 51/61
Zsille Gábor: Bokád fölött a gumicsík� 51/61
Zsille Gábor: Dal 51/60
Zsille Gábor: Elveszejtett én szép kertem51/60

PRÓZA 51-56.

NOVELLA, REGÉNY

Barcsa Dániel: Esély a tiszta győzelemre 53/8
Barcsa Dániel: Szabadesés51/3
Baumholczer Tamás: A 301-es 55/20
Benedek István: Szépkilátás 55/7
Bereczki Károly: A növényvédő álma 53/45
Dr. Jókai Mór: Kertgazdászati jegyzetek 55/5
Dúcz László: Medvetánc a Hargitán 56/14
Ébert Tibor: A mindentudó 54/47
Elmer István: Mint a rabok 55/42
Hegyi Zoltán: Monsieur és Mademoiselle 53/50
Hules Béla: Kakapo 52/21
Johantsik Endre: Napló-szigetek 52/29
Johantsik Endre: Napló-szigetek 51/54
Karsai Éva: A kislány és az égi tranzitutasok52/15
Karsai Éva: Novemberi talán igaz sem volt 56/50
Kautzky Norbert: Visszatérés 52/17
Kipke Tamás: (Időgép)53/3
Kósa Márton: Bölcs intés a veszteseknek 56/22
Kósa Márton: Van-e az Úrnak névkártyája � 53/47
Kürti László: Archaikus csujogatások 53/24
László György: A halál iróniája54/27
Lengyel Balázs: Négyen 1956-ban55/16
Lukáts János: Botlaki úr 56/85
Mészöly Miklós: Sunt lacrimae rerum 55/19
Mohás Lívia: Rejtőzés sziklafalnál, a hintó már oda 55/38
Novák Béla Dénes: Rémület56/53
Pálóczi Antal: A vizit 53/32
Pass Ferenc: A honvágy 54/44
Péntek Orsolya: Záróra54/50
Rapaics Raymund: Magyar kertek 55/46
Sarusi Mihály: A karcagberki fürdőlevelekből 54/36
Sarusi Mihály: Fokszi a Fortból56/46
Solymár József: Túl az Óperencián 52/21
Szappanos Gábor: Vészhelyzet53/40
Szász Zsolt: Id-napok lapjai 53/13
Szekeres Mária: Szent Margit hétköznapjai 54/30
Szentkuthy Miklós: Frivolitások és hitvallások 55/10
Szitányi György: Egérút 54/41
Tömösy Márta: A fent-lent-közép kérdése 53/21
Tömösy Márta: Bába bukra 53/15
Ujlaky István: Tizenhat láda robbanóanyag 56/19
Varga Domokos: Hol ez a gyerek 55/23
Zsigmond Győző: Párizsból Verecke felé52/56

ESSZÉ, TANULMÁNY

Bágyoni Szabó István: Lelemény és valóság 54/IV.
Bágyoni Szabó István: Most és mindörökkön 52/IV.
Bertha Zoltán: ,,Magyar három király�� 54/14
Dobos Marianne: Diabolikon és 100xSzép 54/56
Filep Tamás Gusztáv: Széljegyzet Szabó Gyula hetven évére 56/70
Halász Bálint: A humanista író, próféta56/43
Halász Bálint: Czuczor Gergely (1800-1866)56/6
Kaiser László: Elhunyt Magyar Ferenc 54/71
Madarász Imre: A Sandokan írója54/31
Madarász Imre: De Gaulle öröksége51/2
Molnár V. József: A Nap népe 54/3
Nyikos Katalin: Hogyan tanultam meg magyarul külhonban 56/12
Pálfi Ágnes: ,,Ezredvégszó� 56/25
Pálfi Ágnes: Ianus és Chaos 51/IV.
Pálfi Ágnes: Minekutána� – de minek előtte 53/IV.
Szirtes Gábor: ,,Mindent átadni a jelennek� 56/65
Tompa Mária: Rajz és szöveg összefüggése Szentkuthy Miklós életművében 55/52
Turcsány Péter: ,,Nekünk szeretni kell Őt, mert Ő előbb szeretett minket� 52/43

RECENZIÓ

Cselenyák Imre: Hamismás 56/84
Ébert Tibor: Liliput, avagy Lászlóffy Csaba panoptikuma56/80
Fábián Gyula: A magyar Kalevala énekei 56/2
Kaló Béla: Szellem és lélek régiói 56/82
Konczek József: Megmentett nyelv 54/60
Kovács György: Creangă olvasása közben 54/54
Madarász Imre: ,,Rendhagyó� szabadsághősök52/59
Madarász Imre: Júdás apokrif 55/59
Magyar Ferenc: Kifelé az alagútból 52/25
Mátyás István: Őszinte érzelmek hazug korban53/63
Mezey László Miklós: Két mai erdélyi költő 56/78
Mezey László Miklós: Kultúra és politika – Érvek és ítéletek53/62
Mezey László Miklós: Mai elégiák – fájdalmak rapszódiái 52/62
Mezey László Miklós: Történelmi derűlátás 55/58
Novák Béla Dénes: Dreamy State� 54/69
Novák Béla Dénes: Guberáló ország56/76
Novák Béla Dénes: Örök dilemma 55/60
Novák Béla Dénes: Wass Albert – Ember a világ szélén 54/67
Okányi Kiss Ferenc: Pillanatnyi érzelmi hatások� 55/62
Onagy Zoltán: Költők, kötetek53/60
Pobori Ágnes: Körkép és kórkép 51/62
Pobori Ágnes: Nélkülözhetetlen könyvek 52/60
Turcsány Péter: Olvasás-szilánkok 54/52
V. Tóth László: Andersen – nem holmi gyermekmese 56/29
V. Tóth László: Egy magányos irodalmár tévelygései 53/57

DOKUMENTUM

Balassa Zoltán: Nemzet iránytű nélkül 52/4
Barcsa Dániel: Az agyagfalvi döntés I. 52/13
Barcsa Dániel: Az agyagfalvi döntés II. 54/17
Báthory János: A reciprocitási elv követhetősége és követhetetlensége a kisebbségdiplomáciá-ban51/8
Bencze Mihály: Csillagpor 56/64
Csicsó Antal: Miért kell csángó ábécéskönyv 51/36
Dr. Botlik József: Görög katolikus ruszinok és magyarok Kárpátalján – merre tovább 51/42
Dr. Mitnyan György: Hagyományteremtő antológia 55/2
Duma István András: Moldvai magyarok öntudatáról 51/33
Elmer István: Gyökeret vertek a svábok 55/3
Jónás Gabriella: Kisebbségi lét, kettős nyelvi környezet 51/23
Kaiser László: Elhunyt Magyar Ferenc 54/71
Kósa Csaba: Búcsú Mátyás István barátomtól 53/64
Lukáts János: Megszólaló nemzetiségek 51/38
Makkai Béla: A magyarság szlavóniai térfoglalásának horvát reakciói a századelőn 51/26
Németh Zsolt: Köszöntő� 51/6
Nemzetközi költőtalálkozó Argesben 54/70
Pintér Lajos: Lépcsők az Istenhegyen 55/7
Pomogáts Béla: Politikai nemzet és kulturális nemzet 51/12
Popély Gyula: A magyarság kárpát-medencei esélyei a jövő Európájában 51/48
Székely András Bertalan: Identitás és nemzet51/16
Szerdahelyi Csongor: Egy a százezerhez 55/51
Tófalvi Zoltán: Marosvásárhely véres márciusa54/20
Tóth Gyula: A harangozó56/74
Turcsány Péter: Chronicon Budense – Budapest, XII. kerület 55/IV.
Turcsány Péter: Gyertyák és bölcsődalok� 51/7
Újlaky István: Államnemzet Kultúrnemzet! 51/21
Wass Albert: Magyar Véreim 56/IV.
Zsigmond Győző: Párizsból Verecke felé52/56

INTERJÚ

Benedek István: Szemközt a budai várral 55/29
Konczek József: A nagyságos fejedelem szülőhelyén56/60
Tömöry Márta: Bábesztétika – dióhéjban53/20

MŰFORDÍTÁS 51-56.

Bíró Éva: Marc Alyn: A lét-ige v 52/41
Bíró Éva: Maurice Maeterlinck: Melegházi unalom v56/38
Bisztrovits Ferenc: Szerafim Archimenda: A Gyóntatónál v 52/42
Cseh Károly: Alfred Gesswein: Jób, 1944 v 56/41
Cseh Károly: Alfred Gesswein: Tájkép, lőállással v 56/42
Cseh Károly: Alfred Gesswein: Vízkeresztkor v 56/42
Cseh Károly: Christine Busta: Amit Ádventre küldenék neked v 56/42
Cseh Károly: Christine Busta: Gesztenye az íróasztalon v56/42
Cseh Károly: Christine Busta: Sorok egy karácsonyi lapra v 56/42
Cseh Károly: Helga M. Novak: Árvalányhaj lóg a csipkebokron v 56/42
Cseh Károly: Helga M. Novak: Kutyahűség v 51/53
Cseh Károly: Helga M. Novak: Télutó v 51/53
Cseh Károly: Hilde Domin: Altatódal v 53/31
Cseh Károly: Hilde Domin: Tájékozódás v 53/31
Cseh Károly: Jeannie Ebner: Gyereknap v 53/32
Cseh Károly: Jeannie Ebner: Július v53/32
Cseh Károly: Jeannie Ebner: Nyár v 53/32
Cseh Károly: Jeannie Ebner: Szerelem v 53/32
Cseh Károly: Jochen Börner: Ádventi készülődés v 56/43
Cseh Károly: Kurt Marti: Napnyugat v 52/42
Cseh Károly: Kurt Marti: Sola Gratia v52/42
Dabi István: Fabiola Carigiet: Harminc év v 53/30
Dabi István: Felix Giger: Táncosnő feketében v 53/29
Dabi István: Flurin Spescha: Egy házaspár párbeszéde v 53/31
Dabi István: Irma Klainguti: Álom v 53/31
Dabi István: Peter Cadotsch: Fekete árnyak v 53/29
Dabi István: Rut Plouda-Stecher: X X X v 53/30
Erdélyi Z. János: Marie Luise Kaschnitz: Háromszor v 54/36
Erdélyi Z. János: Marie Luise Kaschnitz: Az ősz léptei v 54/35
Erdélyi Z. János: Marie Luise Kaschnitz: Madarak v 54/35
Erdélyi Z. János: Marie Luise Kaschnitz: Ostia antica v 54/35
Fehér Bence: József Attila: In natalem meum v52/2
Ferenczi László: Jean Dumortier: Elaludt és a pók fonta fonalát v 56/38
Ferenczi László: Jean Dumortier: Összekötni a vágyat és az útját v 56/38
József Ágnes: Michel Tournier: Pierrot avagy az éjszaka titkai p 56/32
Katona Kálmán. Alfred Gessswein: mi minden árad be egy utcába v 56/41
Katona Kálmán: Alfred Gesswein: Halászok v56/41
Lőrik Andrea: Jean Giono: A 2000. esztendő p53/27
Pap Márió: Ivan Slamnig: Dal refrénnel v51/52
Pap Márió: Ivan Slamnig: Éjszaka a tenger� v 51/52
Pap Márió: Ivan Slamnig: Hazafias himnusz v 51/51
Pap Márió: Milivoj Slaviček: Egy újabb nehéz nap után v 51/51
Pap Márió: Milivoj Slaviček: Irodalmi adás v51/50
Radoszáv Miklós: Dragomir Dujmov: Fekete angyal v 51/41
Szlafkay Attila: Adam Puslovic: Örökség v 51/52
Szlafkay Attila: Baki Ymeri: Az élet játéka v 51/53
Szlafkay Attila: Mircea Dinescu: Bach v 51/52
Thuróczy Gergely: Velimir Hlebnyikov: Usza-gali, a vadász p 54/33
Tornai József: Du Mu: A Tiszta Ragyogás Napja v 55/45
Tornai József: He Sziszang: Hazaérkezés v 55/45
Tornai József: Li Taj-po: A tianmensáni csillagvizsgáló v 55/46
Tornai József: Liu Csangkuing: Havas éjszakán menedéket keresek a Lótusz-hegyen v55/46
Tornai József: Meng Haozsan: Látogatás régi barátomnál v 55/46
Tornai József: Po Csü-Ji: Fű az ősrégi ugaron v55/45
Tornai József: Wang Szihuan: A nagy Falon kívül v 55/45
Tornai József: Wang Wei: Búcsúdal v 55/46
Tömöry Márta: Jacques Pimpenau: A bábok mágikus hatalma p 53/22
Turcsány Péter: John F. Deane: Krisztus, a külvárosi rókával v 56/31
V. Tóth László: Henrik Pontoppidan: Mélyrepülés p 56/39
V. Tóth László: Johannes V. Jensen: A Kráter p 52/39
Varga Nóra: Flannery O�Connor e 52/31
Varga Nóra: Flannery O�Connor: Lassan járj, tovább érsz! p52/32
Zsille Gábor: Halina Poœwiatowska: * * * v 54/34

ILLUSZTRÁCIÓ 51-56.

Antoine de Saint-Exupéry fotója 56/43
Béla király kútjának fotója55/49
Czuczor Gergely portréja az 1830-as évek közepéről 56/9
Cserőháti Kovács István festménymásolatai 53/III
Csoma Gergely fotója: a Szent Könyv56/II
Csomor Lajos rajza a csíksomlyói Mária-oltárról56/I
Csomor Lajos rajza: A Szent Korona Ítélő Krisztusa 51/I
Dukay Barna borítótervei 52/III
Dukay Barna grafikái 52/2, 13, 17, 21, 41, 58
F. Varga Ágnes Bohóc című metszete 51/II
Fényképfelvétel József Attiláról52/I
Gróf Széchenyi István és Erdélyi József emléktáblájának fotói 55/50
Harangvölgy fotója 55/II, 45
Huszka József tanulmánya: a sepsibesenyői Szent László-fej 53/I
Jókai Mór arcképe55/I
Jókai-szobor és az író szobája 55/63
Keresztelő Szent János szobra 55/52
Királyi kert képe a XVI. században (a Weerth-féle gyűjteményből) 55/47
Luzsicza Lajos grafiká 51/33, 38, 41, 60, III
Melocco Miklós grafikái 54/6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 30, 51, 67, 72, III
Prutkay Péter illusztrációi 56/5, 10, 18, 27, 31, 76, 79, 80, 81, III
Rákóczi szülőháza, Borsi 56/61
Révész Róbert, Széman Richárd és J. C. Mazure fotói 53/3, 7, 12, 15, 21, 23, 27, 29, 40
Schéner Mihály Szent István grafikája 54/I
Szentkuthy Miklós grafikái 55/59, 61, III

PoLíSz – 57-60.

VERS 57-60.

Ács Jenő: A kamasz 57/3
Ács Jenő: Ember-virágok bimbóznak59/79
Ács Jenő: Ő nyújtott kezet59/79
Ács Jenő: Párduc-ujjak húrozzák fel59/78
Balogh Balázs: A kondás60/24
Balogh Balázs: Kalotaszeg60/23
Balogh Balázs: Ünnep60/24
Balogh Balázs: Visk I.60/24
Balogh Balázs: Visk II.60/24
Baranovszky Edit: Az nem lehet59/35
Barna T. Attila: Hőség59/63
Bartha György: (mediterrán villanások)60/53
Batári Gábor: A költő és korom60/12
Batári Gábor: De jó is volna60/12
Batári Gábor: Pál 60/12
Béresi Csilla: Hosszú délután felhőkkel60/52
Beyer László: Zúgja a fenyves�59/42
Bíró József: Hideg van58/8
Bíró József: Sír – / – Beszél58/7
Boda Magdolna: (is) 58/66
Boda Magdolna: (képeslap Velemből)58/67
Boda Magdolna: (ma minden másként lesz)58/67
Boda Magdolna: (mint Xanthippé)58/67
Boda Magdolna: (new age)58/67
buSzabó Dezső: tudatom veletek58/88
Cseh Károly: Májusi dél60/37
Csengey Gusztáv: A fogoly lengyel58/27
Demeter József: Körforgás57/50
Demeter József: Kutyavilág57/50
Demeter József: Önmarcangolósdi57/50
Dohy Attila: Jeltelenül60/46
Dohy Attila: Romkert60/46
Ébert Tibor: Arkhimédész törvénye59/51
Ébert Tibor: Fabulák59/50
Erdélyi József: Hős Simon58 borító III
Fabó Kinga: Csak ha muszáj, szamuráj57/86
Fabó Kinga: Fordulna egy harmadikba57/85
Fabó Kinga: Hét fátylát hét tánca rejti57/85
Fabó Kinga: Törne ki – fordul vissza57/85
Fáy Ferenc: Imádság székely templomokért59/2
Fáy Ferenc: Mivégre vagy59/2
Fecske Csaba: Cigánylány58/80
Fecske Csaba: Kilóg a lóláb58/79
Fecske Csaba: Próbafúrás58/80
Fehér Kriszta: Nálad59/42
Fehér Kriszta: Ünneprontás59/42
Ferenczi László: Napló-töredék59/73
Gyurkovics Tibor: Androméda60/2
Gyurkovics Tibor: Holmi60/2
Gyurkovics Tibor: Kannás Alajos60/2
Gyurkovics Tibor: Mi lesz velünk60/2
Gyurkovics Tibor: Ne60/4
Hajnal Péter: Az agg57/50
B. Horváth István: Huszonhat év után60/51
Höfle Valéria: Két galamb57/90
Höfle Valéria: Repülő matrac57/90
Höfle Valéria: Szezonmunkás57/90
Kantár Csaba: Tor 57/55
Keresztes Ágnes: Amit már régen meg akartam írni59/33
Keresztes Ágnes: Anyám59/32
Keresztes Ágnes: Apám59/32
Keresztes Ágnes: Fűszoknyában az asztal tetején59/34
Kotász Zoltán: Eszmélet57/2
Kotász Zoltán: Jézus57/2
László György: Ballada a titok-hű lányokról60/50
Lászlóffy Csaba: Ha kézbe veszem ceruzámat58/35
Lászlóffy Csaba: Holtvágány-változat58/35
Lövei Sándor: Elutazni valahová59/40
Lövei Sándor: Reggelente59/40
Magyari Barna: Boltíve van a csöndnek60/61
Magyari Barna: Változatos domborzat az ember60/60
Marczinka Csaba: ildétlenül57/86
Marczinka Csaba: Sellőhívogató57/86
Merényi Krisztián: A pergő idő59/64
Merényi Krisztián: Éjszaka a termálfürdőben59/64
Mohácsi Árpád: A gótikus ívek alatt58/66
Nagy Mihály Tibor: Életem57/50
Nagy Mihály Tibor: Intermezzo57/50
Oláh András: lóvá téve57/66
Oláh András: valahol örökre57/67
Pálfi Ágnes: ,,Falovat festeni�58/7
Pálfi Ágnes: Esthajnal60/20
Pálfi Ágnes: Passió 58/7
Pálinkás István: Az előadás leírása57/5
Péntek Orsolya: 198058/65
Pollágh Péter: A rangrejtő60/45
Pollágh Péter: Erő 60/45
Pollágh Péter: Hosszú és vesztes60/45
Pollágh Péter: Tartásvadászat57/55
Sárközi Irma: A legutolsó59/78
Sárközi Irma: Tisza-anyának fattya59/78
Simek Valéria: A tovafolyó valóság60/15
Simek Valéria: Dióhéjban60/15
Sugóbarlangi Nagy András: Fekete mítosz60/60
Szervác József: Mit tudják58/8
Szőke István Attila: ,,Magyarok madara�59/44
Tóth Éva: Házszentelőre58/7
Tóth Éva: Indiában 58/6
Tóth Éva: Megalopolisz58/6
Tóth Éva: Töredék 58/6
Tóth Éva: Vigasz 58/7
Tóth Olivér: Mélyre szántottál59/41
Tóth Olivér: Patkónyomok a csillagok59/41
Tóth Olivér: Taktaszada59/41
Turai Kamil: Közbenjáró ima60/49
Turai Kamil: Tört siralom60/49
Turcsány Péter: Az ismeretlen vándor59/13
Turcsány Péter: Istennek vadlúdraja58/10
Urbán Gyula: Fehér délibáb58/2
Urbán Gyula: Getsemáne58/2
Urbán Gyula: Mondóka58/2
Urbán Gyula: Prospero58/2
Vámos György: Faggató58/49
Vámos György: Szégyen58/49
Vasi Ferenc Zoltán: Fogantatás60/37
Vasi Ferenc Zoltán: Királynőm60/37
Véssey Ede: Emlékezetemre58/57
Véssey Ede: Idegen nyelven58/56
Véssey Ede: Síron túli beszélgetések58/57
Vicsotka Mihály: Még maradok59/76
Wass Albert: Hontalanság hitvallása59/44
Weiner Sennyey Tibor: A vízre írva58/68
Weiner Sennyey Tibor: Bennem a lét58/67
Weiner Sennyey Tibor: Csendszonett58/68
Zas Lóránt: Felköhögsz néha59/3
Zas Lóránt: Kiskunhalasról59/3

PRÓZA 57-60.

NOVELLA, REGÉNY

Adonyi Sztancs János: Tizenkétszer csordult vágy59/51
Barcsa Dániel: Agyagfalva üzenete58/31
Farkas Csaba: Ahol elfogy az út60/69
Isztray Botond: Mozdulatlan vándorlás59/64
Karsai Éva: Gyerekkorom legszebb nyara60/18
Kiss László: A koncert, amely örökre elmaradt59/74
Lukáts János: A békecsászár nagy háborúja58/11
Lukáts János: Vén bolond kertet csinál60/21
Pass Ferenc: A kertek alatt60/47
Péntek Orsolya: Feloldozás58/64
Rieth József: Párkapcsolat60/47
Sarkady Mária: A hajó57/83
Sarusi Mihály: City a (pesti) Centerben58/63
Sarusi Mihály: Még szerencse60/16
Szappanos Gábor: A kék rák59/46
Szász Zsolt: Április bolondja58/80
Szász Zsolt: Ünnepek évadja57/84
Szekeres Mária: A nyári nap pacsirtája�59/35

ESSZÉ, TANULMÁNY

Ács Jenő: A nyelvi önérzetért57/IV
Barcsa Dániel: Alternatív magyar történelem57/3
Bertha Zoltán: Enciklopédizmus és erkölcsi minőség. Németh László eszmevilágáról59/26
Gánóczy György: Gerincként egy architextus60/70
Harangozó Imre: ,,Zolti bácsi mind az utat járja��. A 75 éves Kallós Zoltán köszöntése59/4
Herpai Sándor: A Napforduló ünnepén59/43
Janata Károly: Reszler Gábor kiállítása60/58
Kaiser László: Búcsúzom� Szervác József emlékére60/61
Kaiser László: Növésterv, minőség, vállalkozás – 100 éve született Németh László58/8
Komáromi Sándor: Nyelv, kisebbség és irodalom. Sváb tematika – magyar nyelvű regény57/61
Konczek József: Ács Jenő ,,csuromvizes csillagai�57/92
Ködöböcz Gábor: ,,pincékben, padlásokon hányódik a fennköltség�58/50
Lakatos József: Hej regö rejtem, hej regö rejtem57/III
Lisztóczky László: ,,Adj Ideákat az időnek!�. (Németh László, Gulyás Pál és Kerényi Károly) 59/14
Madarász Imre: Írjon-e az író60/IV
Madarász Imre: Könyvek egy évtizedről60/73
Major János: Csengey Gusztáv, az elfelejtett költő58/25
Marczinka Csaba: Németh László ,,kontrái�. (Szabó Dezső, Sinka István, József Attila)59/30
Nagy Gáspár: Egy győztes a vesztésre születettek közül. Szervác József Kölcsey-díjára59/79
Pálfi Ágnes: József Attila Szentháromsága – Nem én kiáltok!58/43
Restár Sándor: ,,Regét főzök�58/87
Szász István T.: A miértekről59/9
Szász István Tas: Az orgazda kezelhetetlensége60/10
Szerkesztőség: Bágyoni Szabó István 60 éves60/76
Szigeti Jenő: Egy Kosztolányi-levél margójára58/36
V. Tóth László: Fordítani annyi, mint�59/37
V. Tóth László: ,,Másodlagos� irodalom58/IV
Turcsány Péter: A hivatásrendű értelmiségi59/IV
Turcsány Péter: A tanár, a tudós és a szerkesztő. Lisztóczky László 60 éves58/92
Turcsány Péter: Juhász Gyula néhány verséről, versfajtájáról60/53
Turcsány Péter: Juhász Gyula: Anna örök58/40
Ujlaky István: Széchenyi és Kossuth58/28

NAPLÓ

Boda Magdolna: Napló60/24
Johantsik Endre: Napló-szigetek58/68

RECENZIÓ

Botlik József: Bács-szerémi ruszin nyelvleckék57/91
Csűrös Miklós: Tóth Éva: Az eltaposott pillanat. Válogatott és új versek 1957-199960/67
Konczek József: Teljesítmények az időről (Jegyzet Hornyik Miklós beszélgető könyvéről)59/81
Madarász Imre: Kelet nagyregénye59/83
Madarász Imre: Új írók, új lexikonok58/89
Marosi Julianna: A millenniumi üresjárat60/13
Mezey László Miklós: Egy nagy formátumú katolikus értelmiségi (Kaiser L.: Magyar Ferenc) 60/62
Mezey László Miklós: Számítás és érzelem. Vajkai Miklós Hatalom és homály című kötetéről 59/82
Nagy Imre: Az író küszöbén (Tüskés Tibor Az édenalapító című könyvéről)60/64
Pintér Gábor: Hit és erő. Banos János Fekete sebek című verseskötetéről57/91
Polner Zoltán: Olvasson néha Farkas Csabát is!60/68
Szirtes Gábor: ,,folyton mardosó titok�. Csorba Győző hagyatékának verseiről58/83
V. Tóth László: Anatéma Apológia Apoteózis (Madarász Imre gondolatai)58/90
Török András István: Szlovákia majdnem hiteles története60/63
Ujlaky István: Tisztességes történelem haladóknak (Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században című könyvéről)60/4

DOKUMENTUM

Bágyoni Szabó István-Fehér György: Megtartó ,,keresztkötelékeink�57/7
Balázs F. Attila: Magyar lap- és könyvkiadó Szlovákiában57/51
Benkő Levente: Magyar gondok a Felvidéken59/11
Botlik József: Kárpátalja mint tájnév, majd politikai-közigazgatási fogalom57/31
Elmer István: Hitélet és nemzetiségek Kárpátalján57/26
Kárpát-medencei Együttműködési Megállapodás57/70
Dr. Kótyuk Erzsébet: Magyar-ruszin együttélés és hatása a népi gyógyító hagyományokra57/38
A Kráter Műhely Egyesület 10 éves jubileuma58/95
Lukáts János: Lépésváltás és útkeresés. A mo.-i nemzetiségek könyvkiadásáról, 1990-199957/57
Dr. Makkai Béla: Fiume szerepe a magyar-horvát kapcsolatok alakulásában (múlt és jelen)57/19
Németh Zsolt: Köszöntő57/7
Pardiné Mórocz Magdolna: Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár szerepe57/67
A POLISZ 2001. évi terve58/94
A POLISZ Költészeti és Műfordítói Díj, 200159/36
Pomogáts Béla: Katolikus autonómia Erdélyben57/47
Székely András Bertalan: Interkulturális, interetnikus előadások a Szent László Akadémián57/24
Tóth Éva: Köszöntő szavak59/37
Ujlaky István: Politikai egység és függetlenség K.-K.-Európa népeinél az elmúlt évezredben57/8
Viga Gyula: A népek közötti kapcsolatok gazdasági alapjai a Kárpát-medencében57/13

INTERJÚ

Inámi Zsófia riportja Schmidt Hédivel: A Tanú tanúja (Németh László utolsó öt esztendeje) 59/20

MAGÁNTÖRTÉNELEM

Varga Domokos: Válasz két körkérdésre58/3
Kósa Csaba: Összenövő fejek59/6

BÖLCSŐHELYÜNK KÖRÜL

Bágyoni Szabó István: Balázs Ferenc, avagy az Opusz folytatása57/87
Bertha Zoltán: Színházi jubileum Nagyváradon58/81
buSzabó Dezső: Kézben tartott földgolyó60/58
Demse Márton: Miért (moldvai jegyzet)59/77

MŰFORDÍTÁS 57-60.

Cseh Károly: Joszif Brodszkij: Svéd muzsika v57/83
Komáromi Sándor: Olav Münzberg: Falomlás: 1997-ben! p58/58
Romhányi Török Gábor: Michel Foucault: Beszélgetés Werner Schroeterrel p60/38
Szlafkay Attila: George Vulturescu: Könyvek v59/45
Szlafkay Attila: George Vulturescu: Zsoltár v59/45
Szlafkay Attila: Mircea Dinescu: Macska és halál v59/45
Szlafkay Attila: Mircea Dinescu: Orvosi tanács v59/45
Tóth Éva: José María Alvarez: Budapest v60/43
Tóth Éva: José María Alvarez: Kietlen nagyság v60/43
Tóth Éva: José María Alvarez: Noctürnök v60/42
Tóth Éva: José María Alvarez: Pro munere poscimus usum v60/44
Tóth Éva: José María Alvarez: Római elégia v60/44
Varga Nóra: Flannery O�Connor: A folyó p57/72
Zsille Gábor: Czesław Miłosz: Asztal 1. v58/62
Zsille Gábor: Czesław Miłosz: Asztal 2. v58/62
Zsille Gábor: Czesław Miłosz: Az 1900-as esztendő v58/62
Zsille Gábor: Czesław Miłosz: Díszkapu v58/61
Zsille Gábor: Czesław Miłosz: Ha v58/62

ILLUSZTRÁCIÓ 57-60.

buSzabó Dezső kalligrammája57 borító II
Csorba Győző fotója58/83
Domokos Pál Péter otthonában, 1990 karácsonyán moldvai csángómagyarok között60/3
Falvay Károly felvétele Kallós Zoltánról lujzi-kalugori asszonyok társaságában59 borító II
Fotó a Kráter Műhely 10 éves jubileumán58/96
Fotó Bágyoni Szabó István verseskötetének bemutatásakor a Magyar Írószövetségben60/76
Fotó Szervác Józsefről60/61
Kozmikus Anya ezüstveretes ábrája59 borító I
Kő Boldizsár A húsvéti bárány című alkotása58 borító I
Kő Boldizsár grafikái58 borító II, 2, 3, 24, 27, 92, 95
Kőbányai János fotója Turcsány Péterről57/3
Lakatos József A fehér szarvas című alkotása57 borító I
Lakatos József illusztrációi57/5, 12, 46, 55, 71, 82, 83, 96, borító III
Lükő Gábor illusztrációi59/36, 37, 42, 50, 75, 76, 77, 84, borító III
Németh László fotója Sajkodon58/10
Reszler Gábor képei a Biodiverzitás című sorozatból60 borító I, II
Reszler Károly grafikái60/59, 60
Szuromi Imre illusztrációi60/10, 19, 21, 44, 46, 57, borító III

PoLíSz – 61-64.

VERS 61-64.

Ács Jenő: A szó hite túlzeng az időn62 borító II
Ács Jenő: Önarckép62/42
Ács Jenő: Visszatért név vagy, arcod elsiet62/42
Barcs János: Barna barázdák, virágos mezők61/42
Barcs János: Elmentél61/41
Barcs János: Tűzfogú szél61/41
Barna T. Attila: Ősz Nagymaroson61/48
Besze Imre: Csillagtól csillagig61/60
Besze Imre: Isten útján61/60
Beyer László: Címertöredék64/19
Beyer László: Tűlevelű ballada63/47
Bíró József: Japán – Dada64/69
Bóka Mária: Ami visszajár61/35
Bóka Mária: Kátyú63/37
Bóka Mária: Ugyanaz folyton63/37
buSzabó Dezső: a vers börtönében62/42
buSzabó Dezső: ég a fűgyertya62/41
buSzabó Dezső: eső62/41
buSzabó Dezső: karácsony62/41
Cseh Károly: Angyal szól, sötétedéskor62/82
Cseh Károly: Halottak napja61/58
Dohy Attila: Távozók63/79
Ébert Tibor: Fények62/57
Ébert Tibor: Ki vetette meg ágyam62/57
Ébert Tibor: Tehetetlenség62/57
Erdélyi Z. János: A Kedveshez61/62
Erdős Márton: (kora reggeli kicsiny idill)64/73
Fáy Ferenc: Bánáti alkony61/7
Fáy Ferenc: Októberi halott61 borító II
Fáy Ferenc: Zsoltár szürkületben61/7
Fecske Csaba: Börtön62/52
Fecske Csaba: Ég és föld62/53
Fecske Csaba: Égő ház62/53
Fecske Csaba: Egyedül62/52
Fenyvesi Félix Lajos: Négysorosok64/9
Ferenczi László: Hatvannégy63/83
Ferenczi László: Mintha63/83
Ferenczi László: Nyíregyházi napló63/83
Füzesi Magda: Agyő, Kárpátalja!61/39
Füzesi Magda: Ima mindenkor61/39
Füzesi Magda: Szeptemberi anziksz61/39
Gál Éva Emese: Céltalanul63/3
Gál Éva Emese: Éjszaka63/2
Gál Éva Emese: Semmi63/2
Gál Éva Emese: Véletlen63/2
Göncz László: Találós kérdések63 borító II
Greguss Sándor: Egy teniszparti64/3
Greguss Sándor: Lap, Gyennadijnak64/2
Greguss Sándor: Milton, pohár, csalétek� 64/2
Greguss Sándor: Négy évszak: par occasion64/2
Greguss Sándor: Reggel, halk tájak, évszakok64/2
Gyurkovics Tibor: M. Balthus képei62/72
Harangozó Imre: A bódulat balladája62/30
Harangozó Imre: Kutyavilág62/30
Harangozó Imre: Őszi kétely62/29
Harangozó Imre: Rovásmaradék� 62/30
Kaiser László: Csoda64/71
Kaiser László: Gyerekszoba62/45
Lászlóffy Aladár: Fehér hó fia63/66
Lászlóffy Aladár: Ugyan milyen bolygó fények63/66
Major János: Csillaga messzire ragyog61/61
Matou Danubien: Harmatüveg62/84
Merényi Krisztián: A múlt61/34
Merényi Krisztián: A múlt64/72
Merényi Krisztián: Esőt görget a szél61/34
Merényi Krisztián: Esőt görget a szél64/72
Merényi Krisztián: Kakas-szántás61/34
Merényi Krisztián: Kakas-szántás64/72
Merényi Krisztián: Korosodás61/34
Merényi Krisztián: Kutyahegedű62/88
Merényi Krisztián: Magyar erdők62/88
Mező Tibor: Eufória62/83
Molnár Tünde: Indulat és gyönyör!64/72
Morsányi Kinga: A tiszta levegőben� 62/87
Morsányi Kinga: Mert nem vigyázok� 62/87
Nádas Alexandra: Ablakunk kereszt63/70
Nádas Alexandra: Felsebzett keresztünk63/71
Nádas Alexandra: Letétbe� 63/71
Nádas Alexandra: Nyílt sebed vezet az égig63/71
Nagy Zopán: ,,Egy kiállított mű�62/83
Nyilas Attila: Ezredfordulóra64/26
Nyilas Attila: Forgó64/26
Nyilas Attila: Magammal64/26
Oláh András: kérdőjelek61/2
Oláh András: latrok64/15
Oláh András: leltár61/2
Oláh András: sirató64/15
Oláh András: terepszemle61/2
Oláh András: vége61/2
P. Papp Zoltán: Elemózsia61/59
Pálfi Ágnes: Faustina63/84
Pálfi Ágnes: Idillium63/84
Pietsch Miklós: I. A soros cellasepregető61/30
Pietsch Miklós: II. Valami van a levegőben61/30
Pietsch Miklós: III. Szabadulás61/31
Réfi János: Mediterrán képek64/10
Simek Valéria: A csend távolsága61/63
Simek Valéria: Az ég foltjait varrogatta61/63
Simek Valéria: Kiszolgáltatottság61/63
Somkuti Gabriella: Ellentétek videoklipje64/26
Somkuti Gabriella: Kihantolás a 301-esben64/26
Somkuti Gabriella: Ősszel61/47
Szenti Ernő: A nagy egész gyújtópontja61/48
Szenti Ernő: Verstuskó61/47
Szigeti Lajos: Kései trubadúr dala61/59
Szőke István Attila: Madéfalvi sebek61/15
Tarjáni Imre: Két könnycsepp Villon szeméből64/16
Tarjáni Imre: Raszkolnyikovok64/15
Tarjáni Imre: Szabadon64/16
Tarjáni Imre: Vízió64/15
Tarnai László: Innen Temesvárról62/2
Tarnai László: Szabadka csöndbezárt utcáin62/2
Tarnai László: Szememnek hiányzik62/3
Tarnai László: Szeretete szívemben62/2
Turai Kamil: Junó dédelgetése64/68
Turai Kamil: Junói Madonna64/68
Turcsány Péter: Életnyitány62/42
Turcsány Péter: Friuli ciprusai alatt62/44
Turcsány Péter: Pólusok, szélcsend – magvetővel62/43
Varga Weiteder Júlia: Határaim mozgása63/77
Vasi Ferenc Zoltán: Ébredj, Ország!61/12
Vasi Ferenc Zoltán: Mecséri-per61/12
Vass Tibor: Életre kellő64/63
Véssey Ede: Lélektől lélekig63/41
Wass Albert: Csak vers64 borító II
Wass Albert: Szent a falu64/42
Zas Lóránt: Aztán kiültél61/8
Zas Lóránt: Furcsa idő61/8
Zas Lóránt: Október, októbered61/7

PRÓZA 61-64.

NOVELLA, REGÉNY

Bereczki Károly: Hiszek a naptárnak63/82
Borbély László: Balkezesek64/27
Brickner Balázs: A végső visszaszámlálás61/48
Bükki Tamás: Hangulattorzítós telefon64/73
Demeter József: Közhírré tétetik61/35
Hubai Gruber Miklós: Határeset62/84
Jász István: Paranoia61/32
Johantsik Endre: A süllyedő csónak64/29
Kalász István: Létbe lelket62/53
Kipke Tamás: Hofmann mesék (regényrészlet)63/80
Molnár Tünde: Társ-ürítés64/72
Munkácsi Miklós: Gyilkosok nemzetsége (regényrészlet)62/45
Pass Ferenc: A parázs61/58
Péntek Orsolya: November61/61
Pietsch Miklós: Börtönnapló61/16
Polgár Ernő: Requiem az istenek szigetén (regényrészlet)63/72
Sarusi Mihály: Apja fia (A Túl-a-Gulág meséiből)64/22
Stein Katalin: Találkozás a kukánál61/31
Wass Albert: Álarcos játék a halállal63/56
Wass Albert: Miss Veronica kendője64/36
Zászlós György: Mese a mesebeli országról64/16

DRÁMA

Hernádi Gyula: Márai Sándor (két felvonásos színmű)64/51
Koppány Zsolt: Halottak (bizarr komédia egy felvonásban)62/58

ESSZÉ, TANULMÁNY

Bágyoni Szabó István: Arad árnyékából61/IV
Bakonyi István: A bocskoros költő61/9
Balázs F. Attila: Intézményeink nyomorúsága63/13
Barcsa Dániel: A székelység gondjai a kiegyezés után63/30
Bertha Zoltán: Az együttélés emberiessége (Wass Albert és a háborús fordulatok)63/47
Borbély László: Egyszer mindenkit szólítanak. Bálint Tibor (1932-2002) emlékére64/88
Demse Márton: A tiltott nyelv62/31
Faludi László: Iskola az ezeréves határon62/34
Fenyvesi Félix Lajos: Két idézet Istenről64/IV
France, Anatole: Victor Hugo emléke63/75
Fráter Olivér: Wass Albert életpályája a kezdetektől az emigrációba kényszerülésig63/41
Fráter Olivér: Wass Albert életpályája az emigrációba kényszerüléstől haláláig64/31
Gazda József: Darabokra szaggattattál62/7
S. György András: A költő halála (Moyses Márton emlékére)63/38
Kaiser László: Olvassatok! Olvassatok!62/IV
Komáromi Sándor: Német változatok a keresztkötődésekre63/31
Lukáts János: ,,Isa pur es homou�� (A Halotti beszéd élő üzenete)64/47
Luzsicza Árpád: Nagy Niké festőművész kiállítására61/79
Madarász Imre: Dekaderósz (D�Annunzio, a Gyönyör vátesze)62/74
Madarász Imre: Író és média63/IV
Pálfi Ágnes: Meditáció a költészet természetéről64/69
Péterfia Eszter: Párhuzamos csendek62/79
Pintér Kornél: Kerecsendi Kiss Márton61/72
Szász István T.: Az én házsongárdom61/13
Szász István Tas: Arról, hogy a népszolgálat sebek nyalogatása-e63/39
Tóth Zoltán József: A Szentkorona-tan és a természetjog63/15
Turcsány Péter: Válaszúttól Istenszékig63/67
Tüskés Tibor: Feljegyzés Ottó Ferencről64/103
Ujlaky István: A forradalom hatékonyabb, mint a reform62/67
Ujlaky István: Szerelem, szenvedély, dac64/66

NAPLÓ

Pietsch Miklós: Börtönnapló61/16

RECENZIÓ

Bertha Zoltán: Érvényes modernség (Kós Károly Varju nemzetségéről)61/68
Davis, Robert Murray: Tóth Éva: Emlékvers61/78
Ébert Tibor: Búcsúszimfónia. Húsz esztendő Pozsonyban (Jankovics Marcell könyvéről)64/20
Fazakas Csongor: ,,Egy különös tudós� Fülep Lajos – Vajda Kornél válogatásában61/83
Fazakas Csongor: Mítosz vagy valóság. Varga Géza: A székelység eredete62/99
Györffy László: Aki megszökött a halál elől61/82
József Ágnes: A vámpír röpte (Michel Tournier könyvéről)63/102
Lukáts János: A Roncshíd és a Lélektűr. Kipke Tamás regénypárosa63/95
Lukáts János: Ami lehetne még. Költő – túl a hegygerincen (Fecske Csaba)62/92
Lukáts János: Az aradi élő tanúk. Pietsch Miklós valóságos időutazásai64/89
Madarász Imre: ,,Nézz vissza haraggal� Szigeti József: Intellektuális önéletrajzom61/40
Madarász Imre: Apokrif Dekameron (Szappanos Gábor novelláskötetéről)64/98
Madarász Imre: Életmű két összkötet mérlegén. Turcsány Péter: A mérleg közepén I-II.62/88
Madarász Imre: Szexuálmisztika. Evola és Sade63/97
Mezey László Miklós könyvismertetései (Ardamica Ferenc és Ébert Tibor könyvéről)64/92
Mezey László Miklós: Legendák, különcök az örök Kolozsvárról (Kleotéra története)61/80
Mezey László Miklós: Portréesszék teljessége. Tükrök hitele63/33
Óbis Hajnalka: Madarász Imre: ,,Költők legmagasabbja� Dante-tanulmányok62/96
Pálfi Ágnes: ,,Hangszálamat köszörült nyílhegy pengeti� (Béki István költészetéről)64/97
Sándor Miklós: Szenvedélyes felhívás (Balogh Bertalan regényéről)64/100
Szenti Ernő: Záróvonal nélkül (Fecske Csaba)62/94
Tüskés Tibor: Gulliver legújabb kalandja Pinkwellben. Siklósi Horváth Klára regénye62/90
Virág László: Erotika, szex, pornó az olasz irodalomban (Madarász Imre könyveiről)64/101

INTERJÚ

Bágyoni Szabó István: Az íróember nem vasárnap délutáni barkácsolgató (Kalász Márton)64/11

DOKUMENTUM

Csengey Dénes Különdíj62/100
III. Kárpát-medencei Keresztkötődések Konferencia (Emlékeztető)63/6
Kaiser László: Szervác József. Sírkőavatási beszéd64/95
Pályázati felhívás64/104
A Polisz felhívása63/104
Tisztelt Szerzőink! Szerkesztőségi felhívás63/104
Ujlaky István: Európai kisebbségi őrjárat63/8
Wass Albert életművének népszerűsítéséért62/100
Wass Albert forgatókönyvíró-pályázat61/84
Wass Albert forgatókönyvíró-pályázat62/100

MAGÁNTÖRTÉNELEM

Bakay Kornél: Egy magyar históriás önarcképe64/3
Szakonyi Károly: Akikben ott fészkel a remény is62/4
Szalay Károly: Sokszínű magyarságom63/3
Tüskés Tibor: ,,Szürke� családtörténet61/2

BÖLCSŐHELYÜNK KÖRÜL

Bence Lajos: Irodalmi törekvések a Mura mentén a XVI. századtól napjainkig61/63
Váczi Gábor: A víz és az ember II. A Tisza64/76
Váczi Gábor: A víz és az ember I. Az Ipoly és vidéke63/84

MŰFORDÍTÁS 61-64.

Bán Péter: Eduardas Miezelaitis: A csoda v63/78
Cseh Károly: Evelyn Schlag: Cseresznyevirágzás ünnepe v64/42
Katona Kálmán: Elisabeth Gallenberger: Írás kőre és hantra v61/47
Mihálycsa Erika: Ted Hughes: A feltámadott v61/46
Mihálycsa Erika: Ted Hughes: A lovag v61/45
Mihálycsa Erika: Ted Hughes: Harcosok Északról v61/45
Mihálycsa Erika: Ted Hughes: Patkánytánc v61/46
Mihálycsa Erika: Ted Hughes: Pirkadat októberben v61/45
Tóth István: Nagyszombati Márton: Művecske v64/43
Tóth István: Zsámboky János: Címerképek v64/46
V. Tóth László: Asger Schnack: Punk-rocker emlékirataimból p61/42
V. Tóth László: François Auguste René Chateaubriand: Romok visszhangja p62/70
V. Tóth László: Victor Hugo: ,,A lelkem olyan�� v63/77
Zsille Gábor: Adam Zagajewski: A mai nap hitványsága v62/79
Zsille Gábor: Adam Zagajewski: A mások alkotta gyönyörűségben v62/78
Zsille Gábor: Adam Zagajewski: Az éj v62/78

ILLUSZTRÁCIÓ 61-64.

Ágg Károly fotója Szalay Károlyról63/4
Fotó Bakay Kornélról64/3
Fotó Bakay Lajosról64/5
Fotó Bakay Nándorról64/7
Gérecz Attila fotója61 borító I
Harangozó Imre fotói62/5, 11, 30, 40, 44, 87, 97, borító III
König Róbert grafikái61/13, 15, 31, 34, 58, 60, 72, 79, borító III
Lukács János illusztrációi64/41, 91, 102, borító III
Nádas Alexandra képzőművészeti munkái63/71, 103, borító III
Pátkay Ervin grafikája64 borító I
Révkomáromi és drávaszögi népművészeti motívumok63/5, 7, 35, 38, 40, 66, 78, 101, 102
Térképkivonat a Duna-Ipoly Nemzeti Parkról63/85
Térképkivonat a Tisza vízgyűjtő területéről64/76
Turcsány Péter fotói63/6, 7, 67, 68, 69, 70
Turcsány Péter fotója a válaszúti református templom varrottasáról62 borító I
Varga Géza Erdélyi tányér föld- és vízmotívumokkal63 borító I

PoLíSz – 65-68.

VERS 65-68.

Ács Jenő: A mélység csöndje kedvesebb nekem6 7/36
Ács Jenő: Istenek térdeinél 67/35
Ács Jenő: Ó, maradj, eszelős gyökér67/36
Aletta Vid: Harminc fölött a szerelem 68/85
Aletta Vid: Hátha�68/85
Aletta Vid: Nyárvégi elégia67/24
Aletta Vid: Tél�68/85
Aletta Vid: X és Y67/25
Aletta Vid: X és Y68/86
Apostagi Zoltán: Sohasem 65/34
Babicz Beáta: Ember áll közöttünk66/58
Babicz Beáta: Kör66/58
Babicz Beáta: Onnan66/58
Babicz Beáta: Üres a színpad, s a nézőtér66/58
Bágyoni Szabó István: Versvirágvasárnap68/14
Barna T. Attila: Félárbocon65/11
Béki István: Napirend65/22
Béki István: Tört folyosó65/22
Beyer László: Székelyek66/22
Bíró József: Acta est fabula68/84
Bíró József: Impromptu68/84
Both Balázs: Enteriőr66/58
Both Balázs: Gótika66/58
buSzabó Dezső: a festményen66/22
buSzabó Dezső: a Kráternek66/22
buSzabó Dezső: az elsodort falu szellemét keresem66/22
Csák Gyöngyi: Görög motívumra66/57
Csák Gyöngyi: Könyv66/57
Csák Gyöngyi: Prométheusz66/57
Csák Gyöngyi: Vándor66/57
Cseh Károly: Októberi nap67/14
Dsida Jenő: Nagycsütörtök65 mell./2
Ébert Tibor: Püthagorasz66/5
Ébert Tibor: Intermezzo66/6
Ébert Tibor: Galilei66/6
Erdélyi Z. János: Esőben66/61
Erdélyi Z. János: Illat66/61
Fazekas Réka: Folyamat65/74
Fehér Bence: A bánat ősplatánjai65/21
Fehér Bence: Koppány65/21
Fenyvesi Félix Lajos: Vásárhelyi képírók67/12
Györffi Réka: Séta67/70
György Horváth László versei68 melléklet
Harmati Gyula: Istenkereső66/57
Hedry Mária: Depresszió65/60
Hedry Mária: Ébredés65/59
Hedry Mária: Ítélet65/59
B. Horváth István: Ólom-ruhás dal – a halott Gérecz Attila monológja -68 borító II
Husti Boglárka: Tánc (farsangra)66/68
Husti Boglárka: Magányosság66/68
Jónás Péter: Füstbeburkoltság65/58
Jónás Tamás: Rám nézett�65/65
Juhász Gyula: A kis Tisza hídján66/77
K. Kabai Lóránt: korbács, tavaszi futás67/68
Kaiser László: Kapcsolat67/69
Kaiser László: Mert akkor ott67/69
Kanizsa József: Ars poetica67/33
Kanizsa József: Ez volt a hazád67/33
Kanizsa József: Őszi izzásban67/33
Kannás Alajos: Örök Kolozsvár65 mell./20
Kass János: A Tisza Szegednél az első őszi napon66/83
Király László: A tűzön át68/18
Király László: Erdőtüzek68/18
Király László: Ütközet után68/17
Kiss Dénes: Borongása felhőnyi65/10
Kiss Dénes: Idősötétítő65/10
Kiss Dénes: Selyem Tejút65/10
Kovács János: Emlékező szél66/14
Kupcsik Lidi: futta67/71
Kupcsik Lidi: második nap67/71
László Péter: Dél68/37
László Péter: Észak68/37
László Péter: Kelet68/37
László Péter: Lódobbanásnyi idő-pergés68/37
László Péter: Nyugat68/37
Mándoki Tóth György: veszteg65/59
Mándoky György: öröknaptár67/70
Merényi Krisztián: Az érték fennmarad66/53
Merényi Krisztián: Láttam Krisztust az éjszaka68/31
Merényi Krisztián: Megbékélés66/53
Milley Tóth Ferenc: Aluljárók – alulülők67/74
Milley Tóth Ferenc: Halódó vén kutyám67/74
Mohácsi Árpád: ,,Sem azé, aki fut, sem azé, akinek akarata van, hanem egyedül��65/5
Mohácsi Árpád: A kockázatviselésről65/2
Mohácsi Árpád: Önismereti kurzus65/3
Nyírfalvi Károly: Dűne67/68
Nyírfalvi Károly: Park67/68
Oláh András: hallgatunk68/84
Oláh András: marad valami68/84
Oláh András: új szerep68/84
P. Papp Zoltán: Barlangrajz66/63
P. Papp Zoltán: Sorsfejtés66/63
Pálfi Ágnes: Én-ek65/22
Pálfi Ágnes: Isa, pur, Chomuu�65/22
Péntek Orsolya: És66/63
Péntek Orsolya: Roraté66/63
Radványi Péter: A Tisza Testamentuma65/79
Réfi János: Gladius Dei�66/60
Réfi János: Holt költők társasága66/60
Rideg Enikő: Debrecenben a gyermekklinika ágyán65/65
Simek Valéria: A politika szekere67 borító II
T. Sípos László: síró ponyvák67/78
Szabó Lajos Béla: Hamu és fény66/51
Szabó Lajos Béla: Részeg köd66/51
Szabó Máté Mihály: (�)66/65
Szabó Máté Mihály: A változás jele66/65
Szász Zsolt: Nemzetes65/23
Szent-Gály Kata: Elmélkedés a Duna parton68/94
Szerdahelyi Andor: 151. zsoltár66/52
Szerdahelyi Andor: Advent66/52
Szerdahelyi Andor: Dr. Sz. E. emlékkönyvébe66/53
Szerdahelyi Andor: Kenesén66/52
Szerdahelyi Andor: Sínek között66/52
Szűk Balázs: Ingázók fohásza és a meghallgatás65/15
Szűk Balázs: Sehol65/16
Török Illés: Csak mi hárman68/86
Turcsány Péter: A költészet búcsúja68/2
Turcsány Péter: Bábeli árvíz támad67/4
Turcsány Péter: Duinó őrlelkéhez66/5
Turcsány Péter: Júdások Isten őrhelyein68/2
Turcsány Péter: Kikötő-avatás67/88
Turcsány Péter: Rilke – nyomokban66/5
Turcsány Péter: Szem és szív67/3
Vasi Ferenc Zoltán65/64
Véssey Ede: Hívogató67/71
Wass Albert: Erdély65/29
Weisz Anett: Így dalol a gyötrelem66/60
Weisz Anett: Virradat66/60
Zas Lóránt: Imádság65 borító II
Zas Lóránt: Most hát a szavakat67/3
Zsille Gábor: Hat bagatell66/61

PRÓZA 65-68.

NOVELLA, REGÉNY

Barcsa Dániel: Ecce Homunculus (esszéregény)67/25
Bereczki Károly: A műtűz sem jobb, mint az igazi66/64
Borbély László: Ciao Marcello66/59
Elmer István: A pókháló68/33
Gombár Endre: Hírszerzésre alkalmatlan67/74
Gombár Endre: Rettenetes véletlen66/66
Johantsik Endre: Necctrikó65/19
Johantsik Endre: Tűnődések67/72
K. S. M. mester: Ördögolvasó66/12
Kaiser László: Tűz van, mami!68/31
Lapohos András-Wass Albert: Wass Albert szülőföldjén65/23
Lapohos András: Tisztességadás, megemlékezés szülőfalum határában65/27
Lukáts János: Kedves M�ka!68/35
Lukáts János: Rigócseresznye (Szünidei történet)66/54
D. Nagy Imre: A felszabadító naplemente65/7
B. Nagy Márta: Mihály Bácsi66/62
Oleksza László: Én, magam, jómagam (részletek)65/60
Pass Ferenc: Édesanyám emlékére67/69
Pass Ferenc: Ezüstfenyő68/30
Polgár Ernő: A magyarok könnyei68/42
Polgár Ernő: Az első szerelem65/16
Szász Zsolt: Puszta – csend68/33
Wass Albert: Birta Ferenc várost alapít Amerikában66/27
Wass Albert: Egy marék föld65/29
Wass Albert: Modern hazaárulók66/26
Wass Albert: Udvarház a Mezőségen67/36

DRÁMA

Ébert Tibor: Hat lány (Kariatidák)67/29
Wass Albert: Csillag az éjszakában. Karácsonyi játék68/38

ESSZÉ, TANULMÁNY
 1. Ágoston László: Lenkey tábornok útja Aradtól Egerig67/14
  Barcsa Dániel: Egy fanarióta tündöklése és bukása (Eugen Barbu regényéről)65/80
  Barcsa Dániel: Három könyv a székelyekről66/23
  Foucault, Michel: A XIX. század képzeletvilága65/35
  Futaky László: ,,Őrzők, maradjatok a strázsán� Kiss Lajosról, a múzeumőrről67/10
  Gulyás Klára: Ottó Ferenc ébresztéséhez66/90
  Horváth Béla: Honfoglalásaink a középiskolai történelem tankönyveinkben66/16
  A. Jászó Anna: Wass Albert prózai műveinek stílusa68/55
  Ködöböcz Gábor: A léleklángra figyelő író (Jegyzetek a hetvenéves Jókai Annáról)68/95
  Madarász Imre: A harag és a szégyen66/30
  Madarász Imre: A legyőzött nagyvad szemével (Lampedusa A Párduc)68/76
  Madarász Imre: Író és kiadó68/IV
  Madarász Imre: Kilátás Itáliára65/84
  Madarász Imre: Megtérés az új Babilonban. A Dekameron első napjának második novellájáról 67/49
  Mezey László Miklós: Szemléletfordító könyv a német hadseregről65/85
  Pálfi Ágnes: Virrasztó67/IV
  Szűcsné Harkó Enikő: Wass Albert és az emigrációs irodalom67/42
  Török András István: Olvasóköri élmények és tapasztalatok65/11
  Török András István: Ősi, hősi fegyverek Ikerváron67/34
  V. Tóth László: Világbeszéd-ünnep65/IV
  Turcsány Péter: Kettős évforduló67/2
  Turcsány Péter: Tizenhárman az Istenszéken66/IV
  Ujlaky István: Kommunista tipológia67/4
  Dr. Varga Csaba: Amerikai önbizalom, orosz katasztrófa68/19
  Wass Albert: Átkeringünk egy magosabb világba�67/41
  Wass Albert: Csak az nem vész el, ami örökkévaló!68/41
  Wass Albert: Szellemi hivatás – emigrációs feladat67/39
  Zászlós Levente: Az ismeretlen Berda66/88
RECENZIÓ

Csűrös Miklós: A kárpátaljai tájhaza enciklopédistája. Balla László: A mérlegkészítő belső parancsa67/90
Farkas Csongor: A minőség megszállottja. Németh László – Katona András válogatásában65/94
Fazakas Csongor: Egy elszakadt népcsoport nyomában. Lükő Gábor: A moldvai csángók67/89
Horváth Orsolya: A tragédia diszkrét bája. Paládi Zsolt: Szakszerű felszabadítás65/86
Kanizsa József: A lánc� Varga József verseskötetéről67/95
Mezey László Miklós: A szolgálat ára. Balla László új köteteiről67/92
Mezey László Miklós: Az üresség diadala. Szervác József: Végnapjaim története66/93

DOKUMENTUM

Bakay Kornél: Etnikai és hatalmi viszonyok a Kárpát-medencében a VIII-IX. században66/7
B. F.: Ünnep a Kráter PoLíSz-ában65/44
Kráter Krónika65/90
Kráter Krónika66/96
Kráter Krónika68/98
A Kráter Műhely Egyesület 2002. Könyvhéti könyvajánlója65/92
Pálfi Ágnes: Költők Köztársasága65/56
Pályázat (Wass Albert Gondolatok könyve)68/100
Persovits József: János-ünnepély 200165/95
A PoLíSz felhívása68/100
Szerkesztők: Örömhír68/2
Szlaukó László: Az Ökollégium Art Galéria65/96

INTERJÚ

Benkei Ildikó-Turcsány Péter: Wass Albert Trianon botrányáról66/2
Dobos Marianne: Karácsony az Ördögároknál. Beszélgetés ifj. Kodolányi Jánossal, feleségével 68/3
Dr. Illés Zoltán: Önbírálat és katasztrófaveszély (Váczi Gábor telefoninterjúja)66/84

NAPLÓ

Szász István T.: Gondolatcsoportok egy csokorban68/28

MAGÁNTÖRTÉNELEM

Kövesdy Zsuzsa: Beavatási szertartás. Beszélgetés Albert Gáborral)67/18
Szegedy-Maszák Mihály: ,,Lélek és nyelv�68/15
Turcsány Péter: Se nem riport, se nem portré (Beszélgetéstöredék Dávid Ibolyával)65/6

BÖLCSŐHELYÜNK KÖRÜL

Szendrey Csaba: A Közép-Tisza vidék környezetvédelme65/75
Váczi Gábor: A víz és az ember III. – A Felső-Tisza vidéke65/65
Váczi Gábor: A víz és az ember IV. – Az Alsó-Tisza vidéke66/69
Váczi Gábor: A víz és az ember V. – A Dráva és vidéke67/79
Váczi Gábor: A víz és az ember VI. – A Duna vidéke68/86

MŰFORDÍTÁS 65-68.

Billinger Edit: Aglaja Veteranyi: A gyermek a forró puliszkába esett p67/52
Billinger Edit: Gisela Dischner: A kék repülő kesztyű p65/47
Dabi István: Xhevahir Spahiu: A költők v67/60
Dabi István: Xhevahir Spahiu: Friss Álom v67/60
Fendrich Veronika: Bernard Clavel: Yquem ördöge p67/63
Juhász Katalin: Amy Tan: A Szerencsés Joe Club p66/35
Nyírfalvi Károly: Raymond Carver: Csendes éjszakák v67/67
Nyírfalvi Károly: Raymond Carver: Romanticizmus v67/67
Nyírfalvi Károly: Richard Brautigan: A kezdet színe v67/67
Nyírfalvi Károly: Richard Brautigan: Rómeó és Júlia v67/67
Romhányi Török Gábor: Michel Foucault: A XIX. század képzeletvilága p65/35
Romhányi Török Gábor: Nike Wagner: A kétszeresen magányos halál a Trisztánban p65/38
Szappanos Gábor: Mads Brenge: Abszolút semmi köze a szexhez p67/61
Tisza János: Eeva Kilpi: Mikor a nagymamák megpihennek v65/57
Tisza János: Leena Krohn: Sötétség előtt térj haza v65/57
Tordai Éva: Marcus Annaeus Lucanus: A polgárháború v65/45
Tordai Éva: Szophoklész: Téreusz tragédiája v65/46
V. Tóth László: Hans Alfredson: Anders Sjöberg zongorista elbeszélése a szittyóról p65/41
V. Tóth László: Henrik Stangerup: Levél Christian Christiansen halásznak Bahiába p68/72
Túri Gábor: Rainer Kirsch: Az Alpokon átkeltében Petrarca a köhögésre gondol v65/56
Túri Gábor: Rainer Kirsch: Protokolljegyzet v65/57
Veres Máté: Seamus Heaney: Baleset v66/47
Veres Máté: Seamus Heaney: Philip Larkin: A vén bolondok v66/48
Zabezsinszkij Éva és Vértes Judit: Szófia Kuprjasina: Látogatás Tolsztoj grófnál p66/49
Zsille Gábor: Tadeusz Różewicz: Búcsúzófélben v68/75
Zsille Gábor: Tadeusz Różewicz: Házi feladat v68/75

ILLUSZTRÁCIÓ 65-68.

Borsos Miklós Illyés Gyula portréja67 borító I
Cserőháti Kovács István: Tiszai pirkadat67/88
Fotó a régi Zentáról66/69
György Horváth László emlékképei Erdélyből68 melléklet
Kass János illusztrációi66 borító I, 6, 21, 22, 32, 46, 60, 65, 68, 84, 90, borító III
König Róbert linómetszetei68 borító I, 14, 17, 84, 96, 97
Lőrincz Kálmán fotói65/57, 90, 91
Orosz Klaudia illusztrációi65/9, 21, 83, borító III
Rippl Rónai József rajza67/2
Szalay Ferenc: Szabó bácsi67/13
Térképrészlet a Duna alsó folyásáról66/74
Tok-kalai istennő ábrázolása65 borító I
Turcsány Péter fotói66/1, 4, 56, 96, borító IV
Turcsány Péter fotója65/93
Ungvári Károly illusztrációi67/33, 48, 77, 78, borító III

PoLíSz – 69-74.

VERSEK

 1. Balázs Zoltán: Álom utca 73/3
  A. Balázs Zoltán: DélibábEurópa 73/2
  Adamik Tamás: A verőcei Fehér-hegyen 69/53
  Adamik Tamás: Templomban 69/52
  Adamik Tamás: Virágmezőben 73/75
  Aletta Vid: Odüsszeusz éjszakái 72/74
  Anga Mária: Mindegy már 69/79
  Anga Mária: Zokogás 69/79
  Antal János: kötésben 74/2
  Antal János: ne moccanj 74/2
  Antal János: tél 74/2
  Apostagi Zoltán: Aszály 70/9
  Apostagi Zoltán: Falusi Madonna 73/79
  Apostagi Zoltán: Ima 70/9
  Apostagi Zoltán: Kukoricatábla 73/78
  Apostagi Zoltán: Ösztönösen 73/78
  Apostagi Zoltán: Pál 70/9
  Apostagi Zoltán: Tengerész-zsoltár 71/79
  Apostagi Zoltán: Tornagyakorlat 70/9
  Balázs K. Attila: Írni 71/77
  Balázs K. Attila: Példa a mozgásra és a térre 71/78
  Baranovszky Edit: Duó 73/15
  Baranovszky Edit: Északi szél 73/14
  Baranovszky Edit: Lélekölő 73/15
  Baranovszky Edit: Tél 73/14
  Béki István: Fohász 69 borító II
  Béki István: Jel 69/79
  Béki István: Karma 69/79
  Béki István: Kínai harcos 69/79
  Beyer László: Zöld álom (Wass Albertnek odaátra) 69/66
  Bíró József: Consummatum est 70/83
  Bíró József: Tanka 70/83
  Boda Magdolna: (másnap) 73/78
  Bozók Ferenc: Sarutlan Szent János éjszakája 71 borító IV
  Börzsönyi Etelka: Pillanatképek. 69/5
  Börzsönyi Etelka: Szívműtét után. 69/5
  Brittich Erzsébet: Leláncolt csónak balladája. 73/9
  Brittich Erzsébet: Tündérének 73/9
  buSzabó Dezső: a hallgatások összegyűlt puskapora 69/91
  BuSzabó Dezső: a páston 74/87
  BuSzabó Dezső: az öröm dombja csúcsán 74/88
  BuSzabó Dezső: lerakódott hallgatások 74/87
  BuSzabó Dezső: múltbanéző 74/87
  buSzabó Dezső: nyakamban 69/91
  Csontos János: Európai kóborlások 71/2
  Dobai Péter: Reményik Sylvia Baronesse emlékében 73/26
  Ébert Tibor: Álarcosok 71/13
  Ébert Tibor: Borostyánálom 70 borító II
  Ébert Tibor: Uszadékfák. 71/12
  Eszteró István: Korallsziget 72/2
  Eszteró István: Mint gömbvillám 72/2
  Eszteró István: Mint tó vize. 72/2
  Ferenczi László: (Még írni valamit.) 73/37
  Ferenczi László: . . . 70/2
  Ferenczi László: Az utolsó szó jogán 70/2
  Ferenczi László: Hatvanöt 73/37
  Főcze Kornélia: A költő 71/70
  Főcze Kornélia: Jóslat helyett 71/70
  Főcze Kornélia: Ünnep 74 borító II
  Főcze Kornélia: Vigasz az elmenőkért 73/75
  Fűri Rajmund: 80 éves vagyok. 71/72
  Garai István: A száz éve született Illyés Gyula emlékére 69/67
  Gyöngyös Imre: A hangyaboly tücskeinek. 73/2
  Gyöngyösi Csilla: feltámadás 71/77
  Gyurkovics Tibor: Anonymus: The Cat (Nineteenth-century American) 71/12
  Gyurkovics Tibor: Béres 71 borító II
  Gyurkovics Tibor: Diego Rivera: Akt liliomokkal (Nude with Calla Lilles) 70/13
  Gyurkovics Tibor: Diego Rivera: From the cycle: Song of the Earth Natural Evolution 70/12
  Gyurkovics Tibor: René Magritte: A szabadító 70/13
  Hoppál K. Bulcsu: Eszter 73/79
  Igmándi Szűcs István: A Nap szelének szárnyain. 69/23
  Járfás-Fehér Eszter: Amikor Isten megtölti a szavakat 71/71
  Járfás-Fehér Eszter: Temetésen 71/71
  Kaiser László: Kalandor vagyok és tisztességes 70/87
  Kaiser László: Magyarok 74/94
  Kaiser László: Összes ajtómat kitárom 74/94
  Kertész Kata: Csodák 74/75
  Kertész Kata: Téli emlék 74/75
  Kupcsik Lidi: dead can dance 71/71
  László György: Hűlt helye édesanyámnak 74/85
  László-Kovács Gyula: emberek 72/12
  László-Kovács Gyula: ó hányszor de hányszor 71/13
  Magyari Barna: Csemegéz az egész 69/80
  Magyari Barna: Járadék a stressz 72 borító II
  Magyari Barna: Mézbe mártott múlt 69/80
  Magyari Barna: Népbetegség a huszonegyedik század 69/80
  Major János: Nagypapa hív az időből 71/78
  Major János: Orfeusz utóda 71/79
  Makkai-Kiss Nóra: Ballagásod emlékére 70/81
  Makkai-Kiss Nóra: Időszerű fohász 74/32
  Makkai-Kiss Nóra: Jó lenne Anya 70/81
  Makkai-Kiss Nóra: Összegzés 74/32
  Makkay Nóra: Bánat 69/6
  Marczinka Csaba: Szürke karácsony 70/15
  Mile Zsigmond: Duna 71/76
  Nagy Mihály Tibor: álombéli 73/79
  Nagy Mihály Tibor: hajnali érkezés 73/79
  Nagy Zopán: Párizsi anzix (Késő ősszel) 73/15
  Népköltés: Válaszúti betlehemes (Harangozó Imre gyűjtése) 69/63
  Nyilas Attila: A hadnagy 73/25
  Nyilas Attila: A harmincötödikre 71/69
  Nyilas Attila: Pszichiátriai értekezés 71/68
  Oláh András: fanyalgás 71/15
  Oláh András: magyar jövő – 2003 74/22
  Oláh András: Virradatra várva 71/14
  Oláh András: virradatra várva 74/22
  Olasz Etelka: Őseim 69/52
  Ozián Judit: Vágyakozás a magányra 70/80
  P. Papp Zoltán: A téren 73/75
  P. Papp Zoltán: Kőpárnák közt 73/76
  P. Papp Zoltán: Szintézis 73/76
  Pietsch Miklós: A konspiráció 70/40
  Pietsch Miklós: Jobb volt itten 70/41
  Pócsik Dezső: Hazafelé 74/77
  Pozsgai Anita: Ha levetkőzöd 71/67
  Provaznik Géza: álmainkat a takarító 70/82
  Provaznik Géza: eskütétel utószóval 70/83
  Provaznik Géza: rólunk az áldás 70/82
  Ruttkay Zsolt: Van Gogh: a Langlois híd 71/77
  Székely Szabolcs: December 71/78
  Székely Szabolcs: Egy öreg fényképész utolsó kísérlete 71/78
  Székely Szabolcs: Két haiku 71/78
  Székely Szabolcs: Víz és kő 71/78
  Szenti Ernő: A lüke 69/79
  Szentkirályi László: Film-vers 71/72
  T. Sipos László: szívlapát 70/14
  Tarnai László: Újjávarázsolnak 73/84
  Tóth Szilvia: Emlékezetből. 73/38
  Tóth Szilvia: Zarándoklat 73/38
  Turcsány Péter: 1702, Szilveszter-éj 69/2
  Turcsány Péter: Arad, 2003 nyár 73/85
  Turcsány Péter: Csángó ballada (Bálint Veron requiemje) 71/53
  Turcsány Péter: Fehér madár a templom keresztjén 71/53
  Turcsány Péter: Fohász fohásztalan népért (Évnyitó ének) 74/11
  Turcsány Péter: Homokvihar az ősi földön 70/14
  Turcsány Péter: Magyarvalkói fohász (Antik parlando) 69/2
  Turcsány Péter: Májusi tündérfakadás 71/52
  Turcsány Péter: Szászvárosi jelenés 71/53
  Turcsány Péter: Tengeren, havasokban, földeken 72 borító IV
  Turcsány Péter: Történelmi ősz Székelyföldön 74/12
  Turcsány Péter: Új középkor 71/53
  Wass Albert: (Ősz van megint.) 73/48
  Wass Albert: A léleklátó 69/62
  Wass Albert: Az otthon-fa 73/48
  Wass Albert: Intelem! 73/49
  Wass Albert: Kolozsvár: 1930 73/45
  Wass Albert: Kovács Kis István Újaradról 73/46
  Wass Albert: Új székely ballada 73/47
  Wass Albert: Új székely sirató 73/47
  Zas Lóránt: A kerti 74/84
  Zas Lóránt: Kicsinyke Jézus (Karácsonyi rigmusok gyermekeknek) 74/83
  Zas Lóránt: Mert benned 70/53
  Zas Lóránt: Mi voltunk 70/54
  Zas Lóránt: Napjaink 73/2
  Zas Lóránt: Ne feledjétek 73 borító II
  Zas Lóránt: Nem Koppányt 70/54
  Zsille Gábor: Sorok 71/41
  Zsille Gábor: Velimir Hlebnyikov 73/10

PRÓZA

NOVELLA, REGÉNY, KARCOLAT, LEVÉL

Barcsa Dániel: A műhely 74/77
Barcsa Dániel: Ecce Homonculus II. (Emlékeim gyermekkora) 72/2
Boda Magdolna: Verébtörténet 73/76
Borbély László: A karfiolfülű 70/78
Borbély László: Kései koszorú 71/67
Borbély László: Kim kedvence, Kong 74/31
Borbély László: Mailer 69/3
Cs. Kovács Károly: Göncz – két részben, immár ,,hátszéllel” 74/29
Dolozim Márta: Igazi magyarok 73/16
Ébert Tibor: A Duna folyása 73/27
Ébert Tibor: A szobor 70/84
Fábián Lajos: A Fábián Lajos-effektus 73/72
Fenyvesi Félix Lajos: Októberi imádság 73 borító IV
Grandpierre Attila: A zene nevében 71/4
Kipke Tamás: Beatrice leveleskönyve 69/71
Kovács Géza: A napba öltözött asszony 71/3
László Lilla: A nyom 71/88
László Lilla: A vendég 74/85
Lázár Ádám: ,,Mennyből az angyal” 74/75
Lázár Ádám: Itthon, otthon, élet, halál 73/85
Lukáts János: A barát álmot lát 71/80
Mózsi Ferenc: Utak 70/41
Nagy Zoltán: A sajt és az állampolgári fegyelem összefüggései 71/7
Négy csíkcsicsói gyermek levele a Jézuskához (Mit kérek a Jézuskától?) 74/81
Pass Ferenc: Homokóra 70/86
Pass Ferenc: Szakadék, Feltámadás 74/84
Polgár Ernő: Magyar fohász I. (A király lovagja: Székely Dózsa György) 72/12
Polgár Ernő: Magyar fohász II. (A király lovagja: Székely Dózsa György) 73/18
Sarusi Mihály: A Túl-a-Gulág meséiből (Jappángyerök) 69/53
Szász István Tas: A hullarablás formáiról és tanulságairól 74/28
Turcsány Péter: Mit ér az író, ha humanista? 72/40
Ujlaky István: Tibike 73/80
Wass Albert: Cica 73/49
Wass Albert: Levél az amerikai magyarság vezető személyiségeihez 73/53
Wass Albert levelei Fabó Lászlóhoz, Szeleczky Zita művésznőhöz 70/58
Wass Albert: Levél Mr. Robert Langhoz, a Free Europe Rádió igazgatójához 73/52
Wass Albert: Vankujok és bölcs oláhok 72/46
Wass Albert: Zsoltár és trombitaszó 69/59

DRÁMA

Mészáros István: A Lélek exodusza az Anyag világából 71/72

ESSZÉ, TANULMÁNY

Ács Jenő: A költészetről, avagy a naperő-kertről 70/11
Antal János: Gent averse 73/11
Arday Géza: Wass Albert munkássága – Erdélytől Erdélyig 74/53
Bakó Endre: Wass Albert debreceni évei (1928-1931) 74/41
Balázs Ildikó: Hol ,,lakott” a funtineli boszorkány? 70/61
Balázs Ildikó: Két levél 69/63
Balázs Ildikó: Sorsvállalás 73/55
Beyer László: Hősi életet kell élj! 74/40
Dobszay Károly: Egy ámokfutó rágalmai 72/41
Gazda József: ,,Szent az írás.” A korszerűség jegyében a nemzetért 74/14
Gyurkovics Tibor: Balassi Bálint elhagyott várai – A Nyugat 74/13
Hegedűs Andrea: Szavak álom-ébresztő hercege (Pierre Etienne költészetéről) 70/72
Johantsik Endre: Öröm 2002-ben 71/13
Johantsik Endre: Találkozások Kodolányival 74/32
Kaiser László: Se zsoldot, se gazdát, se látszatot! 74 borító IV
Lukácsi Éva-Balázs Ildikó: Műsorról levett nemzeti fájdalom 73/41
Lukáts János: Nyelv – négy pilléren 70/9
Lukáts János: Potomság 74/4
Madarász Imre: A ,,Budapesti lecke” 1956-ban 73/3
Madarász Imre: A mese feltámadása 71/64
Madarász Imre: Hősök prófétája: Carlyle 72/72
Madarász Imre: Író és önéletírás 70 borító IV
Magyari Barna: A világ legköltőibb négyzetkilométere (a két Arany, Sinka, Zilahy) 73/35
Makay Gusztáv: Utószó Wass Albert A kastély árnyékában című regényéhez 71/49
Miklóssy Endre: Madách drámaelmélete 69/80
Mohácsi Árpád: Az obsitos és a százszorszép 69/70
Néráth Mónika: Észrevételek Dsida Jenő költészetének recepciótörténetéhez 72/75
Pálfi Ágnes: ,,Az ÉN – Mindig egy másik” 71/69
Pánczél Hegedűs János: A hazatérés útjelzői (Johannes Taulerről) 74/88
Szakács István Péter: Író a történelem viharában 71/49
Szakács István Péter: Szavak kopogása a csend kapuján 71 borító IV
Szakács István Péter: Wass Albert az elágazó történetek parkjában 69/56
Szathmári Botond: A hagyománytudat szerepe a XXI. században 70/3
Székely András Bertalan: Elismerés a szórvány szolgálatáért 71/10
Tóth Szilvia: Szőcs Miklós szobraira 74/102
Turai Kamill: Profetikus próza-protokoll-improvizáció Provaznikról 70/82
Ujlaky István: Mi lenne, ha.? 74/22
V. Tóth László: Többszörös kötöttségben 69 borító IV
Wass Albert: Karácsonyi üzenet 74/3
Wass Albert: Ki van velünk, s ki ellenünk? 74/38
Wass Albert: Levél mindenkihez, aki magyar! 71/41
Wass Albert: Magyarság (II.) 70/57
Wass Albert: Magyarság 70/55
Wass Albert: Porszemek, Táltos ősöm megálmodott engem, Telik az idő. 74/62
Zászlós Levente: Kodolányi János Jézus-regénye 74/35
Zsille Gábor: A lengyelek és Illyés 69/68

RECENZIÓ

Adamik Tamás: A helytartók gyávasága (Garai István verseskötetéről) 70/96
Antal János: Folytatás (Sall László versfüzetéről) 74/95
Arday Géza: Egy új Márai-kép kirajzolódása (Beke Albert könyvéről) 69/95
Brittich Erzsébet: P. Hunyadi Margit faliszőnyegei 73/95
Fazakas Csongor: Kossuth, a szó és tett embere (Kósa Csaba könyvéről) 70/97
Fecske Csaba: Fehérizzás fekete tűzben (Tóth Olivér: Fekete tűzben c. verseskötetéről) 71/91
G. Tóth Károly: Hittérítő hevülettel – kortársakról és könyvekről (Szirtes Gábor kötetéről) 69/91
Gera Zoltán: Giovannini Kornél, a Fényt őrző bábszínész 69/97
Horváth Erika: Öntörvényű dogmák prózában (Kantár Csaba: Öntörvény/alkotás) 73/88
Imreh András: Alkalmi rekviemek (P. Papp Zoltán könyvéről) 74/95
Koditek Bernadett: ,,Ha az összhang megvan.” (Kaiser László könyvéről) 74/92
Lukáts János: Élni a Lehetőséggel. (Lehetőség. Antológia) 73/91
Madarász Imre: ,,Hogy fölemelj és visszatégy önmagamba” (Türke Ildikó Judit könyvéről) 69/97
Major Zoltán: A bizonytalanság kihívása (Angyal Béla könyvéről) 69/87
Mezey László Miklós: A kérlelhetetlen humanista (BuSzabó Dezső versei) 69/89
Mezey László Miklós: A kispróza két útján (Czegő Zoltán: Unokás zsoltárok) 73/89
Mezey László Miklós: Érvekkel a kánon ellen (Vajda Gábor: Visszaidegenítés c. könyvéről) 71/89
Mohácsi Árpád: Gabo, a megkapó (Temesi Ferenc: Gabo meg a halál) 73/87
Szappanos Gábor: Örök reneszánsz az olasz irodalomban (Madarász Imre új könyvéről) 70/77

DOKUMENTUM

A Kráter Kiadó Wass Albert Gondolatok könyve pályázatának eredményhirdetése 71/93
A PoLíSz 2003. évi Műfordítói Pályázat értékelése 72/59
A PoLíSz Költészeti és Műfordítói Pályázat, 2003 71/62
A PoLíSz Költészeti Pályázatának nyertesei 71/69
A szerk.: Csoóri Rómában 74/75
Barcsa Dániel: A székely szombatosok 69/46
Bottlik József: Impériumváltozás a Délvidéken 70/31
C. Tóth János: A nemzettudat alakulását befolyásoló tényezők változásai az ezredfordulón 69/6
Csengey Dénes Különdíj 2003. december 22. 71/9
Duma István András: Moldvai magyarság történelmének rövid áttekintése, a mai helyzet 69/44
Felhívás a PoLíSz műfordítói pályázatára 74/101
Gubás Ágota-Gubás Jenő: Szülőföldi szolgálat a szórványért 69/23
Hegedűs Antal: A bácskai vérengzések 1944 őszén 69/19
Itthon – otthon. A PoLíSz folyóirat felhívása 74/101
Kabók István: A magyarság helyzete Nyugat-Bácskában 70/15
Kótyuk Erzsébet: A Délvidék, mint történeti-politikai tájfogalom 70/35
Könyvismertetések 71/95
Kráter Krónika 69/99
Kráter Krónika 70/99
Kráter Krónika 73/93
Kráter Krónika 74/97
Magyar Napló 74/100
PoLíSz Csengey-pályázat 74/102
PoLíSz folyóirat 2004. évi terve 74/99
Pomogáts Béla: Magyarok szórványban 69/38
Régiók találkozása a BNV ,,Magyar Világ” kiállításán és VIII. Kárpát-medencei Napok 72/96
Szerkesztőségi közlemény 73/95
Ujlaky István: Horthy és Kádár 70/18
V. P.: Litera Könyvkiadó – Székelyudvarhely 69 mell. 15
Vajda Gábor: Végre egy független közéleti lap 69/31
Vékás János-Szeli István: Nem tértem ki a próba elől 69/35

INTERJÚ, RIPORT

Balázs Ildikó beszélgetése Lukácsi Éva lelkipásztorral 74/57
Balázs Ildikó megkésett tudósítása Miamiból (Beszélgetés Lukácsi Éva lelkipásztorral) 74/59
D. Nagy Imre interjúja Svastics Egonnal 71/86
Szabó T. Ádám: Erdélytől Bajorerdőig (Beszélgetés Wass Albertné Siemers Évával) 72/48
Török András István interjúja Borsányi László antropológussal 69/84
Török András István interjúja Szabó Tamásnéval, a Gyűjtemény vezetőjével 71/38
Turcsány Péter beszélgetése Wass Albertről dr. Varga Lászlóval 71/45
V. Tóth László: Beszélgetés Constantin Sunnerberg grafikussal 72/94

BÖLCSŐHELYÜNK KÖRÜL

Váczi Gábor: A víz és az ember – A Balaton 72/85
Váczi Gábor: A víz és az ember – A Maros és vidéke 70/87

MŰFORDÍTÁS

András Ágnes: James C. Mansberger Jr. Kéziratos, hitelesített nyilatkozata p 69 mell. 8
András Ágnes: Wass Albert: Rövid önéletrajz p 69 mell. 9
András Ágnes: Wass Éva Tanúvallomása p 69 mell. 7
Appl Mária: Marcel Moreau: Fűzbe fűzött magány p 73/70
Apple Mária: Marcel Moreau: Fűzbe fűzött magány p 72/60
Bazsó Dénes: Ishida Nobuo: A feleségek ,,királysága” p 71/59
Bazsó Dénes: Ishida Nobuo: Stressztől, idő előtt meghalni? p 73/68
Cseh Károly: Regina Katinaite-Lumpickiene: Fénytelen éj v 70/77
Cseh Károly: Regina Katinaite-Lumpickiene: Ima v 70/77
Fendrich Veronika: Jean-Pierre Verheggen: A vég vége? v 73/70
Fendrich Veronika: Jean-Pierre Verheggen: Igen, szerelmem! v 70/76
Fendrich Veronika: Jean-Pierre Verheggen: Kihűlt kemencéjénél. v 70/77
Fendrich Veronika: Jean-Pierre Verheggen: Luxusbájk v 70/76
Fendrich Veronika: Jean-Pierre Verheggen: Unom már! v 73/69
Hegedűs Andrea: Pierre Etienne: Megállíthatatlan repülés p 70/73
Mezei Tibor: Robert Nisbet: A közösség keresése I. p 71/15
Mezei Tibor: Robert Nisbet: A közösség keresése II. p 72/23
Mihálycsa Erika: Flann O’Brien: Úszik-két-madárban p 72/64
Mihálycsa Erika: Ted Hughes: Kreutzer-szonáta v 72/72
Pálosné Sárdy Katalin: Pär Lagerkvist: Apám és én p 72/62
Skultéty Sándor: A Kolozsvári Népbíróság Bírósági Ítélőtanácsa p 69 mell. 4
Törcsi Levente Balázs: G. Ajurdzana: hasadás v 71/63
Törcsi Levente Balázs: G. Ajurdzana: Istenek felé v 71/63
Törcsi Levente Balázs: Szerelem v 71/63
V. Tóth László: Lev Nyikolajevics Tolsztoj: Eljött az idő! p 71/54
Vörös István: Martin Reiner: A csemete isten v 74/71
Vörös István: Martin Reiner: Catherine Deneuve kezében v 74/70
Vörös István: Martin Reiner: Felhő a csészémben. v 74/71
Vörös István: Martin Reiner: Három napra rá v 74/71
Vörös István: Martin Reiner: Lichthóf-perspektíva v 74/71

ILLUSZTRÁCIÓ

A Gubás-házaspár fotója 69/34
André Kertész képe 73/79
Az Erdélyi-medence térképe 70/94
Barcsay Jenő Ember és drapéria c. munkáiból 70 borító I, 13, 75, 77, 80, 81, 83, 100, borító III
Beyer László fotója 69/66
Borsos Miklós rajza 72 borító I
Brittich Erzsébet linómetszete 73/85
Christian Calméjane fotóművész képei 72/60, 61, 73/70, 71
Constantin Sunnerberg illusztrációi 72/1, 39, 59, 93, borító III
Fényképek a Wass Albert Könyvtárból 74/58, 59, 60
Fotó a Balaton mellől 72/85
Fotó a lakiteleki Emigrációs Gyűjteményről 71/40
Fotók Váczi Gábor Délvidékiek Budapesten c. írásához 73/93, 94
Halmy Miklós A motívum működése c. albumából 71 borító I, 62, 71, 79, 92, borító III
Magyarok a Vajdaságban (térkép) 70/39
II. Rákóczi Ferenc szegedi szobra 69 borító I
Mészáros Erzsébet Wass Albert-illusztrációja 74 borító I
P. Hunyadi Margit faliszőnyegei 73/96, borító III
Péterfia Lakiteleki Illyés Gyula szobra. Háttérben a Kölcsey Ház 71/39
Szőcs Miklós szobrászművész munkái 74/2, 73, 102, 104, borító III
Szűcs Sándor illusztrációi 73/26, 54, 69
Turcsány Péter Fotó-archaizmusok c. sorozata 69/31, 33, 34, 38, 53, 63, 98, 100, borító III
Varga László portréja 71/47
Wass Albert emléktáblája 74/41
Wass Albert mellszobra 71/45
Wass Albert portréi 69 melléklet 1, 6, 11, 14
Zala György Szabadság szobrának emblémája Brittich Erzsébet munkája 73 borító I
Zas Lóránt fotója 70/53

PoLíSz – 81-90

VERSEK

Apostagi Zoltán: És akkor        89/61
Apostagi Zoltán: Hommage ŕ József Attila        85/36
Apostagi Zoltán: Kiűzetés        89/60
Bágyoni Szabó István: Ahogy a Trabantok        85/55
Bágyoni Szabó István: Hídverők a Duna partján        90/13
Bágyoni Szabó István: Józan szőlőhegyi beszéd…        82/43
Barcs János: A fekete madarak        88 borító II
Barcs János: Békesség        88/2
Barcs János: Hallgat a föld        88/2
Béki István: Frontvonal        83/68
Béki István: Szemlélet        83/68
Béki István: Színről színre        83 borító II
Bettes István: Év végén        90/22
Bettes István: Kugli és köpülés        90/22
Beyer László: Feloldozás        85/42
Bíró József: Álomszünet        88/89
Bíró József: Rózsadombi anziksz        88/89
Bíró László: A poézis tengerében        86/2
Bíró László: Kései üzenet        86/2
Bíró László: Mintha meglőtték volna        86 borító II
Bíró László: Nincsenek kivilágítva az egyéniségek        86/2
Bokor Levente: Időzavar        83/47
BuSzabó Dezső: a vers zenéje        88/93
BuSzabó Dezső: Cséplés a faluban        88/93
BuSzabó Dezső: Vízpart        82/86
Chrobacsinszky Eszter: Mindörökké        85/80
Chrobacsinszky Eszter: Valahol        85/80
Cseke Gábor: Csíki csönd        87/85
Csenki Lajos: Egyszerű        89/20
Demeter József: Krisztus Urunknak áldott születésén        90/43
Dobszay Károly: Ne féljetek, nem megyünk haza!        81/2
Donkó László: aba-novák freskói előtt        86/91
Donkó László: tanulmány egy verés anatómiájáról        86/91
Duma-István András: Munkának kell kezdeni        87 borító II
Duma-István András: Utolsó Üzenet        87/21
Ébert Tibor: A szent        86/28
Ébert Tibor: Bolyongás        83/68
Ébert Tibor: Fények fénytelensége        86/29
Ébert Tibor: Hallgatás        83/69
Ébert Tibor: Kiáltások        83/69
Ébert Tibor: Üzenet        89/28
Ébert Tibor: Vadgesztenyefa         89/27
Eszteró István: Flórához        83/3
Eszteró István: József Attila üdvözlése        83/4
Eszteró István: Vasárnapi áhítat        90/81
Fábián Lajos: Szeretlek        82/85
Farkas Laura: Hommage ŕ József Attila        83/36
Fenyvesi Félix Lajos: Egy vérző arc    …     83/2
Füzesi Magda: Ajtó            84/83
Füzesi Magda: Torzó        84/83
Gál Éva Emese: Kísérlet a Medáliák folytatására        83/6
Gyöngyös Imre: !Igen!        81/4
Győrffy Attila: A csillag képlete…        87/2
Győrffy Attila: Álomból ácsolt filagória        86/89
Győrffy Attila: Csontváry Kosztka Tivadar: Magányos cédrus        87/2
Győrffy Attila: Földmíves, anyaföld – közel        87/2
Győrffy Attila: Végezetül        86/89
Gyurkovics Tibor: Hernádiádák        89/4
Gyüre Lajos: A nyelvem        87/6
Gyüre Lajos: Hazajöttem        87/6
Halász Bálint: Az egyszer csatát vesztett király        87/87
Halász Bálint: Gota néni        87/88
Ignácz Krisztián: Hazám        85/10
Ignácz Krisztián: Napisten-dal        85/10
József Attila: Medáliák        83/5
k. kabai lóránt: holdfénytündér        81/77
k. kabai lóránt: inga            81/76
k. kabai lóránt: nagy az öröm        81 borító II
k. kabai lóránt: név            81/76
Kádár Ferenc: akár egy eskü        87/13
Kádár Ferenc: mikor még aggastyán        87/12
Kaiser László: Bűnre kiáltó        90/6
Kaiser László: Fogyó időben        87/61
Kaiser László: Gyerekszoba        82/86
Kaiser László: Születésnapodra        87/61
Király Farkas: f. part        84/83
Király Farkas: kozmosz        84/83
Király Farkas: könnyed kontraszt        84 borító II
Kísérletek a Medáliák befejezésére (Oláh András, Fekete Ágnes, Barcs János, Varga Imre Lajos,
H. Túri Klára, Egry Artúr, Kovács Lili, Lefkovics Péter verse)        83/32
Kiss Mária Katalin: Reflexiók Balatonszárszótól távol        83/37
Koncz Veronika Anna: József Attila üdvözlése        83/34
Kusztos Tibor: Fehér falak        81/2
László Péter: Árkádia        81/78
László Péter: De hát miért én utazom mennyei ügyekben…         81/77
Magyari Barna: A szesz mindent bevon        81/55
Magyari Barna: Külvárosi én        83/3
Mahr Gábor: Életem, árulkodol        89/77
Mahr Gábor: Ördög és a szalmabábú        89/77
Mahr Gábor: Vakvezető kutya        89/77
Major János: Macska-sirató        87/35
Major János: Ott ül Caravaggió        87/34
Major Judit: Csend lett a zeném        87/88
Major Judit: Hol az a lélek?        87/88
Major Judit: Konokságom végtelen bajában        87/88
Makkos Péter: Születésnapodra        83/35
Miklya Zsolt: Ars poetic, ád        83/35
Miklya Zsolt: Születés, nap…         83/35
Novák Valentin: A Medáliák folytatása        83/33
Novák Valentin: Hová is hull az ember?        87/4
Oláh András: fekete álmok        89/75
Oláh András: halottak napján        89 borító II
Oláh András: megtaposva        89/74
Oláh András: utazás        83/73
Oláh András: vagyok        89/75
P. Papp Zoltán: Remény és belenyugvás        89/60
P. Papp Zoltán: Szivárog        89/60
P. Papp Zoltán: Zománcfényű tömjén        89/60
Pál Dániel Levente: Dal a legkedvesebbről        86/88
Pál Dániel Levente: Psalmus asinorum        86/88
Pozsgai Györgyi: Danse macabre        89/76
Pozsgai Györgyi: Oszlopok        89/76
Pozsgai Györgyi: Virtuális impressziók        89/76
Pozsgay Anita: Már két napja Egyiptom bűvöletében élek        88/91
Pozsgay Anita: Utazó lélek        88/90
Réfi János: Idézet            83/36
Reményik Sándor: Új szövetség        82 borító IV
Rudnai Gábor: Delfin        86/89
Rudnai Gábor: Koncert        86/89
Simek Valéria: Ki akarta?        85/77
Simek Valéria: Lehajol a csönd        85/77
Simek Valéria: Pillangószárnyakon        85/77
Simek Valéria: Szószövés        85 borító II
Somkuti Gabriella: A marosvécsi kőasztal körül        84/77
Szabó Imre: Alma            82/77
Szabó Imre: Feltámadunk        90/71
Szabó Imre: Harangszálak        82/77
Szabó Imre: Kara Mia        90/71
Szabó Imre: Karácsony, kétszer        90 borító II
Szabó Imre: Kiom valoras?        90/71
Szabó Imre: Olvasd mosolyogva!        88/90
Szabó Imre: Piedsigno        90/70
Szabó Imre: Tamburante        90/71
Szabó Imre: Unitas            82 borító II
Szabó Imre: Vigasztaló        82/77
Szabó Lajos Béla: Csak szó        88/88
Szabó Lajos Béla: Krétajel        88/88
Szabó Lajos Béla: Kút        88/88
Tarnai László: Poloskabál        88/20
Tarnai László: Szemem félretolja        88/20
Turai Kamil: Tisza-titka        89/75
Turcsány Péter: A zord idők földjén        82/3
Turcsány Péter: Dési pársorosok, fohásszal        82/2
Turcsány Péter: Füzesi hálaének        82/3
Turcsány Péter: Koronaékszerek Britániából        84/2
Turcsány Péter: Téli tízsorosok        82/3
Varga Imre Lajos: Költő, mondd!        83/36
Véghelyi Balázs: Egy történelemformáló költemény margójára        89/31
Véghelyi Balázs: Magyar Történelem        89/31
Wass Albert: Miatyánk        87/75
Zas Lóránt: Most a tengerekről        81/5
Zas Lóránt: Talán már szólnod        88/92

PRÓZA

NOVELLA, REGÉNY, KARCOLAT, LEVÉL

Adamik Tamás: Kedves Babits Mihály!        85/75
Adamik Tamás: Keresztapám étvágya        88/53
Barcsa Dániel: Kirekesztők        82/44
Bene Zoltán: Miénk ez a tavasz        83/69
Borbély László: A lándzsa longinusa         84/84
Borbély László: A Vihar Kapuján túl        90/2
Csernák Árpád: Everest doktor a villámait várja        86/89
Frigyesy Ágnes: ,,Kedves Zitácska!” – ,,Drága Albert”        88/58
Kiss Mária Katalin: Mese az ember-elefántról        83/37
Kornis Gabriella: Ha fogyóban…        84/3
Kornis Gabriella: Kezedben        88/83
Kósa Csaba: Minden másképp volt IX. rész        84/69
Kósa Csaba: Minden másképp volt VI. rész        81/30
Kósa Csaba: Minden másképp volt VII. rész        82/59
Kósa Csaba: Minden másképp volt VIII. rész        83/47
Kósa Csaba: Minden másképp volt X.         85/37
Kósa Csaba: Minden másképp volt XI.         86/32
Kósa Csaba: Minden másképp volt XII. rész        87/61
Kósa Csaba: Minden másképp volt XIII. rész…         88/76
Kósa Csaba: Minden másképp volt XIV. rész        89/53
Kósa Csaba: Minden másképp volt XV. rész        90/6
Kürti László: Éberen megmaradva         88/91
Lászlóffy Csaba: Kívül piros, belül rohadt        81/15
Lukáts János: Quo vadis, Dunakanyar?        86/83
Molnár István: Mint pillangó a tűzhöz…         82/68
Neufeld Róbert: A deszkalapon        82/73
Polgár Ernő: A ládika és az énekeskönyv        82/46
Sarusi Mihály: Berinvár alatt        88/55
Szakács István Péter: Álomszabadság         86/2
Szakács István Péter: Az utolsó fénykép        90/72
Szappanos Gábor: Egy fiatal íróhoz        87/3
Szappanos Gábor: Majális        82/78
T. Ágoston László: Férfibajok        83/63
Tharan Marianne: Gandhi és a Danone        88 borító IV
Trenka Csaba Gábor: A sötétség gyűrűi         85/81
Ujlaky István: A szárnyas orrszarvúk városa        90/82
Wass Albert Horváth Lorándnak írt levele 1988-ból        90/51
Wass Albert levele 1997-ből        81/73
Wass Albert: Gergely testvér        89/66
Wass Albert: Marci            82/66

ESSZÉ, TANULMÁNY


Adamik Tamás: A szabadság értelmezése az ókortól Rudolf Steinerig        82/4
Adamik Tamás: József Attila: Medáliák című ciklusának szerkezete        83/18
Alföldy Jenő: A rejtjelek feloldása        83/7
Antal István: Média és hatalom        87/35
Antal János: A kaliforniai ideológia        89/37
Antal János: A neoliberalizmus diszkrét bája        85/11
Antal János: Egy éve az Európai Unióban, avagy: ki fizeti a közmondásos révészt?        84/43
Antal János: Harmadik út Sehova felé, vagyis a sötétben mindegyik szociáldemokrata fekete        86/37
Antal János: Kelet-Európa elrablása        90/23
Antal János: Konzervativizmus és modernitás        88/21
Bába Iván: Megtalálni a jó embereket        86/9
Bajna György: Isten háta mögött, de a tenyerén        86/16
Balázs Ildikó: Mi a titka?        82/65
Barcsa Dániel: A székely peregrinus        89/23
Barcsi Tamás: A gondoskodó lény. Az emberi méltóság egy lehetséges megközelítéséről        87/57
Biernaczky Szilárd: Pier Paolo Pasolini a borzalmas teljesség költője        85/61
Czegő Zoltán: Kis medália József Attilának        83/17
Csallóközi Zoltán–Osváth László: Kis magyar tarokk irodalom II.        84/65
Csallóközi Zoltán–Osváth László: Kis magyar tarokk irodalom III.         85/32
Csallóközi Zoltán–Osváth László: Kis magyar tarokk irodalom IV.        86/60
Csallóközi Zoltán–Osváth László: Kis magyar tarokk irodalom V.        87/79
Csallóközi Zoltán–Osváth László: Kis magyar tarokk irodalom VI.        88/70
Csallóközi Zoltán–Osváth László: Kis magyar tarokk irodalom VII.        89/47
Csallóközi Zoltán–Osváth László: Kis magyar tarokk irodalom I.        83/40
Dobos Marianne: ,,megszentelődni, és másokat is megszentelni…”        84/13
Dobos Marianne: XVI. Benedek        88/2
Elbe István: Szabadság tér az időben        89/15
Engelmayer Ákos: Két haza, két pátria – Szepes        84/8
Ferenczi László: Ünnepi köszöntő a költészet világnapján        84/77
Fodor Miklós: A lélek vesszőfutása – az archaikus rítus mint metaforaképző elem        86/92
Földesdy Gabriella: Magyar szerzők a Nemzeti Színházban 1935–1944.        87/94
Gazda József: Nincs előrelépés        87/9
Kaposi Márton: Az égi és földi szépség elfelejtett szószólói        81/80
Kaposi Márton: Esztétika és dantisztika Fülep Lajos életművében        89/6
Kisida Erzsébet: Az erkölcs értékrendje        85/52
Ködöböcz Gábor: A szabadság és rend motívuma József Attila költészetében        88/11
Krasznai (Karaffa) Gyula: Pályamunkarészlet        83/32
Kusztos Tibor: Új magyar utak lélektől lélekig        86/12
Lisztóczky László: ,,Csonkán is rege-kincs a tiéd…”         81/20
Lisztóczky László: ,,Nem hal meg senki szebben…”        88/15
Madarász Imre: Kant és Mazzini        81/5
Madarász Imre: Szórakoztató regény és politikai propaganda a Kádár-korban: Szilvási Lajos        83/81
Major Zoltán: Az írástudók helytállása        81/11
Marjanucz László: A zsidóság szerepe Magyarország polgárosodásában        87/22
Mervel Ferenc: A tűz, a jég és a sagák földje        82/70
Miklóssy Endre: Jelentés Bábelről        83/76
Murawski Magdolna: Márai gőgje        87/91
Nagy László: Béke vagy háború? Frontvonalak az Európai Unióban    …    87/7
Ortutay Péter: Hozsanna neked, Karcsi?        90/47
Ortutay Péter: Tánczos Csuda Mózsi, Dombi-Dombolov és a kommunizmus rejtett bája    …    89/61
Páskándi Géza: Az anyanyelv vértanúsága        82/21
Pusztai Beáta: Pályamunkarészlet        83/31
Skrivanek Dániel: A kassai kormányprogram hatvan éve        85/21
Skrivanek Dániel: A magyar sajtó helyzete a Kárpát-medencében        87/46
Skrivanek Dániel: Autonómiák Európában és a Kárpát-medencében        86/48
Skrivanek Dániel: Egy év az Európai Unióban, avagy: nemzetpolitikából elégtelen        84/53
Skrivanek Dániel: Kapaszkodni a földbe        88/31
Skrivanek Dániel: Két évszázadnyi (ki)útkeresés Közép-Kelet-Európában        90/32
Szabó Gyula: Almási magyar millennium        82/40
Szappanos Gábor: Sziddhárta útja        85/56
Szász István Tas: Nincs új a nap alatt: párbeszéd a mestergerendával        83/38
Szőke Tóth Szilvia: Délvidéki szórványmagyarság december 5-e után        86/19
Takács Ferenc: Néhány esemény, amely a románok szerint befolyásolta a II. bécsi döntést         86/4
Tóth Éva: A Nyelvi Jogok Egyetemes Nyilatkozata és a nyelvi genocídium        88/8
Turcsány Péter: Az író és életszakaszai        83/56
Ujlaky István: Merre tart a nemzet-hajó?        87/27
Vajda Gábor: Első próbálkozásaink a délvidéki magyarság iskolaügyének megoldására        86/23
Varga Csaba: Ami megtörtént, és ami azóta történik        84/34
Varga Csaba: Visszavont emberi teljesség?        82/14
Wass Albert: A magyarságtudat gyakorlata        88/63
Wass Albert: Astor története I. rész        85/42
Wass Albert: Mese az elveszett Szabadságról        86/65

RECENZIÓ


Bakonyi István: Búvópatakok        85/78
Barcsa Dániel: Az egykori tanférfiak példája        84/93
Barcsa Dániel: Egy téma, két mű, három szólam        88/98
Baricz árpád: Elmebeteg részvénytársaságok: zártosztály a jövőnk        90/93
Borbély László: Karriert vagy tisztességet?        85/88
Czegő Zoltán: Az értelem alkonyán        82/95
D. Udvary Ildikó: Új alkotóművész a PoLíSz táborában (Sárkány Roland)         89/94
Fazakas Csongor: A harmónia világa        83/88
Fazakas Csongor: Emlékekből kordokumentum        89/85
Gyöngyös Imre: Tudósítás a négy legszámottevőbb XX. sz.-i emigráns magyar költő    …    90/92
Harrach Gábor Patrick: Nemzetről és államról – 15 év távlatában        84/95
Jánosi Valéria: A szeretet építő-romboló csendjéből        85/79
k. kabai lóránt: ,,vérző ínnyel gyomlálja a nyelvet”        83/66
Kanizsa József: Varga József legutóbbi könyveiről        83/89
Kerecsendi Kiss Márton: Erdők könyve        84/75
Keszeg Vilmos: Gondolatok Bágyoni Szabó István A lovak estére hazaérnek c. regényéről        82/98
Lukáts János: ,,Isteni volt a színjáték!”        82/96
Lukáts János: Bessenwessi és Jammerossi találkoznak…        85/93
Lukáts János: Író a parlamentben, avagy: olvassuk újra Mikszáth Kálmánt!        83/85
Lukáts János: Meséből, balladából…        87/75
Lukáts János: Párizs, a mi Bakonyunk…        89/86
Madarász Imre: A német exodus        84/90
Madarász Imre: Akadémikus-adattár        90/91
Madarász Imre: Magántörténelem – visszanézetben        82/87
Madarász Imre: Torgyániáda emlékirat-formában        85/87
Madarász Imre: Végjáték, végnapok, végítélet        89/18
Marczinka Csaba: A lektűr és irodalom válaszfalán táncolva        89/89
Mezey László Miklós: ,,Esték a gyülekezetben”        88/94
Mezey László Miklós: ,,Körüljáró” esszék        89/83
Mezey László Miklós: A csángó sors útjain        88/96
Mezey László Miklós: Nemzeti jelkép és kisebbségi valóság        85/90
Prokopp Mária: A Magyar Monarchia és az európai renaissance        89/79
Sántha Attila: Egy könyv a fény jegyében        87/88
Seprődi Kiss Attila: Medrében él…        86/101
Soós Imre: Új alkotóművész a PoLísSz táborában (László Anna)         90/94
Szappanos Gábor: Könyvecske az irodalomról        84/91
Szappanos Gábor: Visszhang        89/77
Torba Zsuzsanna: A magyar próza magaslatán Gion Nándorral        83/74
Török András István: Lukács István balladája        82/93
Vajda Kornél: Jogfilozófia az ezredfordulón        82/89
Zászlós Levente: Plasztikus emberi és alkotói portrék        83/84

DOKUMENTUM, JEGYZET


1% a Kráterért – a Kráter mindnyájunkért!        88/104
A Kráter Műhely Egyesület Gyermeknapi Országos Rajzversenyének eredményhirdetése        86/104
A Wass Albert Mesesorozat rejtvényének nyertesei        88/65
A Wass Albert Mesesorozat rejtvényének nyertesei        89/90
A Wass Albert Mesesorozatok rejtvényének nyertesei        86/103
Barcsa Dániel: Iskolakezdés        87 borító IV
Barcsa Dániel: Szakáll, kisfiús mosoly és fekete barett        84 borító IV
Baricz Árpád: Mécses vagy töklámpás?        89 borító IV
Civil Infórum            83/95
Fehér József: Elvtársak, máma kulákot akasztunk!…         88/44
Fodor Sándor: Búcsú Szabó Gyulától        82/39
Koncz Gábor: Reménység az országút szélén        82/63
Kráter Dokumentum        83/92
Kráter Krónika            81/86
Kráter Krónika            82/101
Kráter Krónika            83/91
Kráter Krónika            84/96
Kráter Krónika            85/96
Kráter Krónika            87/104
Kráter Krónika            88/103
Kráter Krónika            89/91
Kráter Krónika            90/96
Kráter-visszhang            81/91
Kráter-visszhang            82/103
Lapajánlók            88/101
Lukáts János: A bölcső körül        90 borító IV
Önéletrajzírói pályázat fogyatékos gyermekek életéről        87/104
Székely András Bertalan: Cselekvésbe vetett hittel        86/29
Szőke Árpád: Jubileum és megmaradásunk jövője        89/28
Szörényi László: Hajnóczi Gábor búcsúztatására        82/37
Turcsány Péter: Együtt dobban a szívünk        85 borító IV
Új alkotóművész a PoLíSz táborában (Danka Attila)         88/102
V. Tóth László: Soknyelvűség        86 borító IV
Wass Albert: Gondolkozzunk!        81 borító IV

INTERJÚ, RIPORT, BESZÉD, NAPLÓ, PRÉDIKÁCIÓ, ELŐADÁS, EMLÉKIRAT

Bágyoni Szabó István: Érkezünk az új népvándorlásban        81/78
Bajna György: Civil szervezetek és szerveződések Gyergyóban        81/44
Draskóczy C. Jolán: Az 1223-as számú szovjet láger rabja voltam        84/19
Draskóczy János: Az én októberem        88/40
Duma-István András: Csángó magyarnál változások        87/18
Duma-István András: Kultúránk művelése a megmaradásért        81/46
Erdei Éva: Tanúim lesztek        89/33
Fábián Kornélia: Az ember az árral szemben        90/44
Fülöp Anetta: Az EU küszöbén, avagy egy székelyföldi szociális egyesület mindennapjai        87/13
Gados László: Az eszperantó szerepe a kulturális sokszínűség megtartásában        81/56
Gubás Jenő: A magyar civil szervezetek szerepe Szerbiában        81/50
Hajdó István gyergyói főesperes csíksomlyói beszéde        85/2
Ifj. Vass László: Vass László ébresztése        90/84
Lakner Zoltán: Mi történik velünk?        82/52
Mádai Mónika: A pályázatok és az esélyegyenlőség        82/57
Mihály Ágostonné: Cseréptöredékek az én uram életiből        90/16
Mikula János: Leventesorban        84/23
Nagy László: A legnagyobb szervezetlen-szervezett erő a világon: A civil társadalom        81/38
Németh Zsolt köszöntője        81/36
Szabó Imre: Az eszperantó lehetőségei a magyar kultúra megismertetésében        81/58
Vajda Gábor: A jóra zsarolás taktikája        81/52

MŰFORDÍTÁS

Bán Péter: Ana Blandiana: Álmomban v        89/69
Bán Péter: Ana Blandiana: Álmos vagyok v        89/69
Bán Péter: Ana Blandiana: Melyikünk v        89/70
Bán Péter: Ana Blandiana: Neked nincs árnyad v        89/69
Bán Péter: Ana Blandiana: Sohasem látod, a lepkék v        89/69
Bán Péter: Mircea Dinescu: Társalgás v         89/71
Bán Péter: Mircea Dinescu: Utazás v         89/70
Biernaczky Szilárd: Pier Paolo Pasolini: Átlényegülni és megszervezni v        85/71
Bogdán Ágnes: Peter Adolphsen: Az Afterlife Shopping Center p        89/74
Bogdán Ágnes: Peter Adolphsen: Luboslav Haček p        89/71
Ferenczi László: Jean-Pierre Joyeux: *** v        84/80
Ferenczi László: Roula Kaklamanaki: *** v         84/80
Ferenczi László: Yannis Goumas: Állapot v         84/80
Ferenczi László: Yannis Goumas: Mérleg v         84/80
Ferenczi László: Yannis Goumas: Remény v        84/80
Gyukics Gábor: Michael Castro: 1. Americana v        84/81
Gyukics Gábor: Michael Castro: 2. New York City v        84/81
Gyukics Gábor: Michael Castro: 2. New York City v        84/82
Gyukics Gábor: Michael Castro: 3. három napig esett – v        84/82
Gyukics Gábor: Michael Castro: 4. Eső után v        84/82
Gyukics Gábor: Michael Castro: 5. (cím nélkül) v        84/82
Gyukics Gábor: Michael Castro: 6. Jim Aigoe satorija v        84/82
Gyukics Gábor: Michael Castro: 7. Hold a Halakban v        84/82
Gyukics Gábor: Michael Castro: 8. Tápláló természet v        84/82
Gyukics Gábor: Michael Castro: Az arany hárfa dala v        84/82
Gyukics Gábor: Steve Dalachinsky: Beborult Gregory Corsónak v        84/81
Gyukics Gábor: Steve Dalachinsky: Csupasz torkok v         84/81
Kovács Attila Zoltán: Krys Fiuker: A számkivetett politikus író mindent elmond p        90/54
Kovács Attila Zoltán: Ormond Powers: Astor gyökerei után kutat p        90/56
Kovács Attila Zoltán: Ormond Powers: Tűnődések a tóparton p        90/55
Kovács Attila Zoltán: Ramsey Campbell: Elméjében és írásaiban Erdély tovább él p        90/52
Kovács Attila Zoltán: Wass Albert angolul megjelent írásaiból p        81/61
Kovács Attila Zoltán: Wass Albert: Astor története 2. rész p        86/73
Kovács Attila Zoltán: Wass Albert: Astor története 3. rész p         87/67
Lukács Zsolt: Edvard Kocbek: Egyenes vonal v        85/60
Lukács Zsolt: Edvard Kocbek: Lángolás v        85/61
Lukács Zsolt: Edvard Kocbek: Minden ajtó tárva áll v        85/60
Lukács Zsolt: Gregor Strniša: Istenek v        90/63
Lukács Zsolt: Gregor Strniša: Vers a kőküszöbről v        90/63
Lukáts János: Heinz Kahlau: Bibliai köszönési szabályok v        88/70
Lukáts János: Manfred Streubel: Újévi napfény v        90/59
Pálosné Sárdy Katalin: Pär Lagerkvist: A pincelakás p        88/66
Péli Árpád: Armas Hiiri: Lepkék villannak v         87/85
Péli Árpád: Armas Hiiri: Verstöredékek egy déli utazásról v         87/84
Péli Árpád: Katri Korvela: Földanya v         87/84
Péli Árpád: Taisto Summanen: Csónakkikötőben v         87/84
Péli Árpád: Taisto Summanen: Kőként v         87/84
Radics Viktória: Danijel Dragojevic: Őrült karbonkorszak p        83/62
Radics Viktória: Mihajlo Pantic: A kosava hetedik napja p        83/59
Romhányi Török Gábor: Jean Baudrillard: Válogatott aforizmák p        90/63
Simonfi Éva: Mohandász Karamcsand Gandhi: Aforizmák a Békéért p        85/57
Szappanos Gábor: Torgny Lindgren: Az igazi szerelem p        86/76
Szappanos Gábor: Torgny Lindgren: Gloria p        86/79
Sztanó László: Ippolito Pindemonte: Az utazások v        90/59
Törcsi Levente Balázs: D. Urianhai: Régidők világa v         81/75
Törcsi Levente Balázs: G. Ajurdzana: *** v         81/75
Törcsi Levente Balázs: G. Badamszambu: Jüan Daido v         81/74
Törcsi Levente Balázs: L. Öldzijtögsz: *** v         81/74
Turcsány Péter: Friedrich Schiller: Az Örömhöz v        89/2

ILLUSZTRÁCIÓ

Aknay Tibor fotói………………………………………………………….85/54, 57, 80, 86, borító III
Danka Attila linómetszetei    ……………………………………………………………88/19, 89, 102
Dylan Thomas szobra        84 borító I
Engelmayer Ákos fotója    84/9
Faragó József rajza        89/52
Ferraris Artúr festménye        83 borító IV
Fotó a brassói irodalmi estről        81/90
Fotó a Könyvesházból és Wass Albertről        81/92, 93
Fotók a bonyhádi Wass Albert-szobor avatásáról        81/96
Fotók a VII. Kárpát-medencei Kötődések Konferenciáról        87/18, 25,
Fotók a VII. Kárpát-medencei Kötődések Konferenciáról……………………………86/16, 23, 25, 31
Friedrich Schiller metszete        89 borító I
Gyermeknapi Országos Rajzverseny képei    …………………………………..86/27, 28, 59, borító III
Illusztrációk Barcsa Dániel Üstökös Demeter c. mesekönyvéből……..     81 borító I, 15, 52, 74, borító III
Ippolito Pindemonte arcképe        90 borító I
Kant és Mazzini fotója        81/5
László Anna grafikusművész munkái    …………………………………90/12, 22, 55, 94, 95, borító III
M. Gandhi fotója            85 borító I
Márai Sándor fotója            87 borító I
Mifune Toshiro fotója a Rashomon c. filmből        90/6
Nágel Kornél linó- és papírmetszetei……………………………    82/2, 3, 49, 59, 63, 70, 73, borító III
Nagy László Önarckép tusrajza        86 borító I
Reményik Sándor fotója        82 borító I
Sárkány Roland grafikusművész munkái    ………………………89/3, 32, 59, 70, 94, 95, 96, borító III
Szeleczky Zita fotója        88 borító I
Tarokk kártyalapok……………………………………………..83 borító I, 2, 16, 46, 52, 90, borító III
Wass Albert astori háza        86/68, 75
Wass Albert szobra a mezőségi Vicén        86/66

RÖVIDÍTÉSEK

p = próza
v = vers

 

PoLíSz 91–98.

 

 

VERS 91–98.

Balogh Dezső: Bevezető……………………………………………………………………… 94/78

Balogh Dezső: Borotválkozás………………………………………………………………. 94/79

Balogh Dezső: Közömbösen………………………………………………………………… 94/79

Balogh Dezső: Nyálas vers egy nőneműhöz……………………………………………. 94/79

Barcs János: Lökd félre kereszted…………………………………………………………. 98/91

Batári Gábor: ,,Reménytelenül”……………………………………………………………. 94/80

Batári Gábor: Kísértetmagány……………………………………………………………… 94/80

Beke Péter: II. János Pál halálára………………………………………………………….. 94/45

Beke Péter: Rémálom…………………………………………………………………………. 94/44

Beke Péter: Vak vagyok………………………………………………………………………. 94/44

Bekker Kinga: Séta a Margitszigeten……………………………………………………. 93/85

Bencze Attila: Egy régi csárdás margójára……………………………………………… 97/4

Bencze Attila: Rengő nemzet entitás…………………………………………………….. 97 borító II

Bencze Attila: Vendégmunkások………………………………………………………….. 97/4

Beyer László: Múzsám ma az erdő………………………………………………………… 95/77

Bokor Levente: Detroid Asztrokamilla 60……………………………………………… 93/13

Bokor Levente: Magyarok……………………………………………………………………. 93/13

Böröndi Lajos: Bécs……………………………………………………………………………. 92/4

Böröndi Lajos: Innsbruck…………………………………………………………………….. 92/4

Böröndi Lajos: Merülő világ…………………………………………………………………. 92/4

Böröndi Lajos: Szívdobogás…………………………………………………………………. 92/4

BuSzabó Dezső: a hídon……………………………………………………………………… 98 borító II

BuSzabó Dezső: a temetőben………………………………………………………………. 92/21

BuSzabó Dezső: anyám verse………………………………………………………………. 92/21

BuSzabó Dezső: az idő……………………………………………………………………….. 92/21

BuSzabó Dezső: Jancsi öcsémnek…………………………………………………………. 92/21

BuSzabó Dezső: parlagfű…………………………………………………………………….. 95/78

BuSzabó Dezső: tükör………………………………………………………………………… 95/78

Czegő Zoltán: Félszeg altató……………………………………………………………….. 93/87

Czegő Zoltán: Gyászjelentés……………………………………………………………….. 93/87

Debreceny György: herpeszállásban……………………………………………………… 91/79

Duma-István András: Ajánlás!……………………………………………………………… 98/28

Duma-István András: Feltámadás…………………………………………………………. 95/52

Ébert Tibor: Egyenlet…………………………………………………………………………. 92/20

Ébert Tibor: Havazni fog…………………………………………………………………….. 92/20

Ébert Tibor: Ima magamhoz………………………………………………………………… 92/20

Ébert Tibor: Magánhangzó………………………………………………………………….. 92/20

Ébert Tibor: Tükrök…………………………………………………………………………… 97/18

Ébert Tibor: Variációk………………………………………………………………………… 97/18

Egry Artúr: bízom tehát………………………………………………………………………. 96/2

Egry Artúr: December 5……………………………………………………………………… 96/2

Egry Artúr: Fohász……………………………………………………………………………..          96/2

Eszteró István: Ballada bajok okozóiról………………………………………………… 94/4

Eszteró István: Ötven év múltán………………………………………………………….. 98/49

Eszteró István: Tanító célzatú ballada…………………………………………………… 94/3

Fehér Ferenc (József): Közcím: Az Úristen rajzasztalán…………………………… 97/69

Fehér Ferenc (József): Közcím: Hónod alatt szép…………………………………… 97/69

Fehér Ferenc (József): Közcím: Kotús világ…………………………………………… 97/68

Fehér Ferenc (József): Közcím: Mélyvízi Hunnia……………………………………. 97/68

Fenyvesi Félix Lajos: Akit a golyó nem talál…………………………………………… 98/2

Fenyvesi Félix Lajos: Emlékmű……………………………………………………………. 98 borító IV

Fodor Miklós: Ténfergő………………………………………………………………………. 96/75

Gombár Endre: Lépéskényszer…………………………………………………………….. 98/87

Gombár Endre: Minden másként lesz……………………………………………………. 98/87

Gombár Endre: Óceáni mélységekben………………………………………………….. 98/87

Gyöngyös Imre: Emlékeztető………………………………………………………………. 98/49

Gyöngyös Imre: Ötven év után…………………………………………………………….. 98/50

Gyöngyös Imre: Ötvenhatról……………………………………………………………….. 98/49

Győrffy Attila: Enkidu dajdajai……………………………………………………………. 93/84

Győrffy Attila: Holdvilágkeringő………………………………………………………….. 97/2

Győrffy Attila: Hübrisz-talány……………………………………………………………… 92/9

Győrffy Attila: Szantorini és az erdő muzsikája………………………………………. 95/73

Handó Péter: Gyehenna………………………………………………………………………. 93/86

Handó Péter: Szembesülés…………………………………………………………………… 93/86

Handó Péter: Tél………………………………………………………………………………..          93/86

Hódosi Miklós: Egy bogár…………………………………………………………………… 96/67

Hódosi Miklós: Falu, békesség…………………………………………………………….. 96/67

Hódosi Miklós: Találkozás a mesterrel………………………………………………….. 96/68

Hódosi Miklós: Trója ostroma……………………………………………………………… 96/68

Kádár Ferenc: in memoriam ’56…………………………………………………………… 94/44

Kádár Ferenc: nyolcvanhárom……………………………………………………………… 94/44

Kaiser László: Elcsöndesültem…………………………………………………………….. 94/78

Kaiser László: Ne siess!………………………………………………………………………. 94/78

Kaiser László: Önzésed mélyén……………………………………………………………. 98/51

Kaiser László: Ördöglakat…………………………………………………………………… 94/78

Kaiser László: Varázsgömb………………………………………………………………….. 91/25

Kaiser László: Viskóidő………………………………………………………………………. 94/78

Kányádi Sándor: Kicsi faluból……………………………………………………………… 97/40

Kányádi Sándor: Rekviem egy erdőért…………………………………………………… 94/59

Kürti László: Fair play………………………………………………………………………… 92/51

Kürti László: Haikuk………………………………………………………………………….. 98/92

Kürti László: legvalóbbvers…………………………………………………………………. 98/91

László Péter Sándor: Első beszéd…………………………………………………………. 97/75

László Péter Sándor: Harmadik beszéd………………………………………………….. 97/76

László Péter Sándor: Második beszéd……………………………………………………. 97/76

Magyari Barna: A szöveg marad……………………………………………………………. 96/5

Magyari Barna: Bőrömbe csuknak engem is……………………………………………. 96/5

Magyari Barna: Hálóinged óceánja………………………………………………………… 96/6

Magyari Barna: Hiányzol……………………………………………………………………… 96/5

Magyari Barna: Sistergés……………………………………………………………………… 96/4

Major János: Külváros………………………………………………………………………… 91 borító II

Mohácsi Árpád: A tévedés rutinja…………………………………………………………. 98/92

Mohácsi Árpád: Amikor nem vág össze…………………………………………………. 92/70

Mohácsi Árpád: De mi lettem volna?…………………………………………………….. 98/92

Mohácsi Árpád: Megint esik………………………………………………………………… 98/92

Mohácsi Árpád: Nem túl szőrös Ön?…………………………………………………….. 98/92

Mohácsi Árpád: Szfinksz…………………………………………………………………….. 92/70

Móritz Mátyás: A szerelmet…………………………………………………………………. 95/78

Móritz Mátyás: Tűrni, várni, törni, marni……………………………………………….. 95/78

Nagyálmos Ildikó: Két-ség…………………………………………………………………… 91/82

Nagyálmos Ildikó: Szemvers………………………………………………………………… 91/82

Novák Béla Dénes: Szavak, kihűlt szavak……………………………………………… 97/70

Novák Béla Dénes: Szavak, kihűlt szavak……………………………………………… 98/86

Novák Béla Dénes: Vers-tételek…………………………………………………………… 97/69

Novák Béla Dénes: Vers-tételek…………………………………………………………… 98/86

Novák Valentin: A Betesda-tónál…………………………………………………………. 93/66

Novák Valentin: Hovavonatozni………………………………………………………….. 92 borító II

Novák Valentin: Zselés zsellérek ideje………………………………………………….. 93/67

Oláh András: félúton………………………………………………………………………….. 93/4

Oláh András: homokóra a szarkofágon………………………………………………….. 93/4

Oláh András: kérdések ………………………………………………………………………. 93/4

Oláh András: két haiku……………………………………………………………………….. 97/3

Oláh András: közjáték vagyunk……………………………………………………………. 97/2

Oláh András: nélküle………………………………………………………………………….. 97/2

Oláh András: sziklaparti sóhajok………………………………………………………….. 97/3

Oláh András: talán………………………………………………………………………………          97/3

Oláh András: Troppauer Hümér hátrahagyott írásaiból……………………………. 93/4

Pákozdy Ferenc: Lassan-lassan…………………………………………………………….. 98/45

Payer Imre: Én, a dicső Akhilleus…… …………………………………………………. 94/82

Payer Imre: Pornós Tünde sátája a Margitszigeten…………………………………… 94/80

Payer Imre: Pornós Tünde sétája a Szigeten…………………………………………… 92/64

Payer Imre: Sírvers………………………………………………………………………………          92/64

Payer Imre: Teotihuacan és az actio radius…………………………………………….. 94/81

Payer Imre: Zeppelin-sárkány………………………………………………………………. 92/63

Payer Imre: Zeppelin-sárkány………………………………………………………………. 94/81

Pósa Zoltán: 1. A szegedi Tisza Partján………………………………………………… 91/13

Pósa Zoltán: 2. Ima az otthoniakért……………………………………………………… 91/13

Pósa Zoltán: 3. A szegedi dómban……………………………………………………….. 91/13

Pozsgai Anita: A Menedék…………………………………………………………………… 95/76

Reményik Sándor: Köt a rög………………………………………………………………… 97/47

Rózsássy Barbara: Álmodj, …………………………………………………………………. 93/66

Rózsássy Barbara: Homo sapiens………………………………………………………….. 93/66

Rózsássy Barbara: Szöktető…………………………………………………………………. 93/65

Rudnai Gábor: Kosztolányi…………………………………………………………………. 94/80

Rudnai Gábor: Tóparton……………………………………………………………………… 94/79

Sándor Richárd: Az élet börtönében……………………………………………………… 96/75

Sándor Richárd: Elmúlás…………………………………………………………………….. 97/76

Sándor Richárd: Elveszett életem…………………………………………………………. 97/76

Sándor Richárd: Harmadnapra……………………………………………………………… 96/75

Simek Valéria: Leereszkedő alkonyatban……………………………………………….. 95/77

Simek Valéria: Lomb hajában………………………………………………………………. 95 borító II

Simek Valéria: Vívódva………………………………………………………………………. 95/77

Somkuti Gabriella: A Marosvécsi Kőasztal örül……………………………………… 91/64

Sz. Kanyó Leona: (két vonalat)……………………………………………………………. 95/84

Sz. Kanyó Leona: Esős időben…………………………………………………………….. 95/86

Sz. Kanyó Leona: Félek………………………………………………………………………. 95/85

Sz. Kanyó Leona: Kikeltek a zöld csillagok……………………………………………. 95/85

Sz. Kanyó Leona: Kivédett leshelyemen……………………………………………….. 95/85

Szente B. Levente: Bözödi úton…………………………………………………………… 97/5

Szente B. Levente: Városomnak másodkézből……………………………………….. 97/5

Tarnai László: Rettegünk…………………………………………………………………….. 98/51

Tarnai László: Savanyú……………………………………………………………………….. 98/51

Tarnai László: Sohasem………………………………………………………………………. 98/51

Turcsány Péter: 2005. Szilveszter…………………………………………………………. 91/3

Turcsány Péter: 56 után………………………………………………………………………. 95/2

Turcsány Péter: A vére-fogyott szarvas imája…………………………………………. 95/3

Turcsány Péter: Az Apokalipszis opálja…………………………………………………. 95/3

Turcsány Péter: Az esztendő szeszélyessége…………………………………………… 91/2

Turcsány Péter: Csoda történt……………………………………………………………… 93 borító II

Turcsány Péter: És szóla Isten:…………………………………………………………….. 91/3

Turcsány Péter: Európa álarc alatt………………………………………………………… 95/4

Turcsány Péter: Hajadonfőtt a túszokért……………………………………………….. 91/2

Vachott Sándor: Egy ifjunak, ki messze útra kelt……………………………………. 93/2

Vaderna József: Balassi Bálint utolsó ugratása………………………………………… 94/14

Wass Albert: A gyökér megmarad…………………………………………………………. 98/56

Wass Albert: Ébredj, magyar!………………………………………………………………. 98/27

Wass Albert: Isten……………………………………………………………………………….          92/22

Wass Albert: Jókaihoz…………………………………………………………………………. 92/21

Zas Lóránt: Az utolsó vers………………………………………………………………….. 94 borító II

Zas Lóránt: Én akkor tudom………………………………………………………………. 91/5

Zas Lóránt: Míg átkozódva………………………………………………………………….. 91/5

Zas Lóránt: Uram, engedd meg…………………………………………………………….. 91/5

PRÓZA 91–98.

NOVELLA, REGÉNY, karcolat, levél

Ambrus András: Nincs más út……………………………………………………………… 91/64

Bánki Éva: Szeretlek, Buenos Aires… …………………………………………………. 97/64

Barcs János: Vasbeton gyámoszlopok……………………………………………………. 98/88

Bene Zoltán: A nagyszegi hülyeintézet története…………………………………….. 97/70

Bölöni Domokos: Hóharmat a kutyára………………………………………………….. 96/25

Corneli Câltea: Levél Wass Alberthez A funtineli boszorkány című könyv fordításáról, 1997…92/26

Deák Gyula: A ,,villanyos mótor” ………………………………………………………… 91/71

Duma-István András: Dögöljék meg a szomszéd kecskéje! ……………………… 95/51

Fehér József: Csempészország……………………………………………………………… 93/67

Fenyvesi Féix Lajos: Véradók… ………………………………………………………….. 98/3

Fenyvesi Félix Lajos: Krétaszámok………………………………………………………. 98/2

Ferencz Györi: Miatyánk…………………………………………………………………….. 94/60

Koppány Zsolt: Tértivevény………………………………………………………………… 96/69

Kornis Gabriella: Az út……………………………………………………………………….. 91/73

Kósa Csaba: Minden másképp volt XVI. rész…………………………………………. 92/64

Lukáts János: A sziget…………………………………………………………………………. 95/65

Lukáts János: Anyám, 1956………………………………………………………………… 98/28

Lukáts János: Lajos……………………………………………………………………………..          92/51

Marián Gabriella: Bakó Ádám özvegysége……………………………………………… 93/44

Prosenszki Róbert: Levelek Annához……………………………………………………. 95/74

Szappanos Gábor: Fjord, jóga és birkák…………………………………………………. 91/80

Szász István Tas: Adventi levél Dobó István fekete koporsójáról……………… 91/3

Székely Mózes: A tömösi szorosban vége a háborúnak …………………………… 95/34

Wass Albert: A Bodzás-atyai kőtemplom………………………………………………. 91/58

Wass Albert: A magyar feladat……………………………………………………………… 91/62

Wass Albert: Az akasztás…………………………………………………………………….. 92/23

Wass Albert: Lajos bácsi csatamezőt cserélt…………………………………………… 92/23

Wass Albert: Levél a Magyarok 1994-es Lake Land-i Találkozójára………….. 91/61

ESSZÉ, TANULMÁNY

Adorján-Kiss Tibor: Az ,,élőhalott” Pasolini………………………………………….. 95/79

Antal János: Lopakodó szegénység……………………………………………………….. 92/10

Balázs Ildikó: Jönnek!…………………………………………………………………………. 96/43

Balázs Ildikó: Wass Albert: Egyedül a világ ellen című kisregénye…………….. 97/47

Bene Zoltán: Párhuzamosok………………………………………………………………… 91/76

Bene Zoltán: Párhuzamosok………………………………………………………………… 92/70

Bertha Zoltán: Transzszilván ,,lélekmentők” I. rész………………………………… 92/79

Bertha Zoltán: Transzszilván ,,lélekmentők” II. rész……………………………….. 93/91

Bertha Zoltán: Transzszilván ,,lélekmentők” III. rész……………………………… 94/86

Borsi Attila: Reinhold Niebuhr életműve röviden……………………………………. 94/4

Burján Emil: Színház és nyelv……………………………………………………………… 92/87

Demeter Izabella: ,,Ó, dühítő, komisz szomorúság!”……………………………….. 92/25

Dr. Tóth Zoltán József: A magyar állam metamorfózisa I–II. …………………… 93/14

Dr. Tóth Zoltán József: A magyar állam metamorfózisa III. …………………….. 94/30

 1. Molnár Gabriella: Viszontlátásra Kedves Nézőim!………………………………. 96/15

Fodor Miklós: Mágikus kozmoteológia. Pap Gábor elmélete a csillagkép-rendszer

kultúrafilozófiai jelentőségéről………………………………………………………….. 97/77

Gyüre Lajos: Márai Sándor indulása a Kassai Naplóban…………………………… 93/60

Handó Péter: A Három jegyében álló ember…………………………………………… 96/28

Harrach Gábor Patrik: A megkoronázott város………………………………………. 91/49

Hermányi Gabriella: Ottlik ingyen mozija……………………………………………… 97/31

Hoppál Bulcsú: Az iszlám és a vallásközi párbeszéd……………………………….. 92/5

Kakuszi Péter: A fiatal Márai……………………………………………………………….. 93/53

Kaposi Márton: Magyarok és olaszok az európai kultúrában…………………….. 91/89

Kovács Attila Zoltán: Petelei István publicisztikája………………………………… 91/26

Lukáts János: Mene, tekel, ufarszin………………………………………………………. 94/82

Madarász Imre: A népnevelő sikeríró – Hegedüs Géza…………………………….. 95/92

Madarász Imre: Egy ismeretlen remekíró: Karczag György felfedezése………. 91/85

Madarász Imre: Gentile meggyilkolása…………………………………………………… 92/89

Madarász Imre: Karrier a kommunizmusban – Kérdőjelekkel…………………… 96/79

Major Zoltán: Trianon okai és következményei, avagy a széthúzástól a nyomorúságig                   96/6

Miklóssy Endre: Egy magyar építőmester élete és művei…………………………. 91/6

Miklóssy Endre: Népünk sorsa és a Bibó-felejtés……………………………………. 98/8

Nyíri Péter: Tusnády László: Torquato Tasso…………………………………………. 97/83

Ortutay Mária: ,,A politika felelőssége a politikusoké. A kultúráé ennél is több,

megmenteni az ország lelkét és értelmét”…………………………………………… 94/2

Pásty Júlia: Acita…………………………………………………………………………………          92/77

Pátrovics Péter: À la recherche……………………………………………………………. 91/14

Prosenszki Róbert: Politika és egyház……………………………………………………. 97/18

Szász István Tas: Módszertani levél a bűnös ,,nemzeti” lejáratáshoz…………. 97/24

Szász István Tas: Nem vagyunk örökös vesztesek………………………………….. 93/42

Székely András Bertalan: Közép-Európa ketyegő bombája: Trianon.

Töprengések Horváth Jenő tanulmánykötetének olvasása közben…………. 97/5

Székely Júlia: Hold-imák……………………………………………………………………… 95/53

Török András István: A Szabad Európa Rádióról – Gallicus Reflectorain keresztül                       98/46

Turcsány Péter: A Wass-család múltja – valóság és legendák……………………. 98/56

Tusnády Mária: A meseiség és a gyermeki tisztaság megjelenése

Wass Albert Egyedül a világ ellen című regényében…………………………….. 96/54

Tusnády Mária: Két világ között az ellentét feloldásának lehetetlensége

Wass Albert Tavaszi szél című színpadi játékában………………………………. 97/40

Tusnády Mária: Székely Mózes: Zátony………………………………………………… 91/39

Tusnády Mária: Wass Albert: Mire a fák megnőnek című regényének magyarság-szimbólumai                   94/54

Váczi Gábor: Prohászka ébredése…………………………………………………………. 93/5

Varga Csaba: Lopakodó jogújítás alkotmánybíráskodás útján?………………….. 95/4

Wertán Balázs: A történet és én……………………………………………………………. 92/2

RECENZIÓ, KRITIKA

Baán Tibor: A megvilágosodás útjelei……………………………………………………. 96/83

Balatonfüredi könyvbemutató……………………………………………………………… 98/96

Barcsa Dániel: Trianon sokkja után………………………………………………………. 98/93

Burján Emil: A pontdimenziós érzelemvilág…………………………………………… 97/88

Csűrös Miklós: Köznapi emberekről……………………………………………………… 94/89

Gyöngyös Imre: Zas Lóránt összes versének birtokában………………………….. 94/90

Lakatosné Németh Ágnes: Németh László regényeinek újrakiadása………….. 96/76

Lukáts János: Aki nem engedett a 48-ból… ………………………………………….. 97/94

Lukáts János: Csúnya történet……………………………………………………………… 96/89

Madarász Imre: ,,Dantisztikai” krimi…………………………………………………….. 94/95

Madarász Imre: Költőlelkek könyvtükrökben…………………………………………. 98/94

Madarász Imre: Moldova György különös önéletrajza……………………………… 97/87

Madarász Imre: Tényregény József Attiláról…………………………………………… 91/82

Marczinka Csaba: Az ,,elfojtódás” lírája………………………………………………… 94/94

Nyíri Péter: Az emberi szív csodája………………………………………………………. 96/85

Nyíri Péter: Wass Albert: Rézkígyó……………………………………………………….. 93/69

Ortutay Mária: Emlékeket idéző megszólaló gondolatok…………………………. 97/86

Ortutay Mária: Rendhagyó életút………………………………………………………….. 95/87

Ortutay Péter: Terézia tragédiája………………………………………………………….. 93/72

Prosenszki Róbert: Vladimir Nabokov: Lolita………………………………………… 97/90

Tellér Gyula: A történelmet vizsgáló Albert Gábor…………………………………. 93/90

Török András István: Egy színésznő titkai, a szinkronizálás titkai –

(Kaiser László új életinterjú kötete)…………………………………………………… 95/89

Ujlaky István: A szentségtelen háború…………………………………………………… 98/52

 1. Tóth László: Üstökös Demeter………………………………………………………… 91/83
DOKUMENTUM, JEGYZET

A Kráter Műhely Egyesület évzáró levele 2005………………………………………. 91/95

A Wass Albert Mesesorozat rejtvényének nyertesei…………………………………. 93/95

A Wass Albert Mesesorozat rejtvényének nyertesei…………………………………. 94/96

A Wass Albert Mesesorozat rejtvényének nyertesei…………………………………. 95/95

A Wass Albert Mesesorozat rejtvényének nyertesei…………………………………. 96/96

A Wass Albert Mesesorozat rejtvényének nyertesei…………………………………. 97/96

Az Erdélyi Magyar Ifjak szervezetének bemutatkozása……………………………. 92/95

Barcsa Dániel, azaz Kovács György apuka: Ki törődik Kovács Pistivel?……. 92 borító IV

Barcsa Dániel: Szent György és a sárkány……………………………………………… 93 borító IV

Bene Zoltán: 1526………………………………………………………………………………          96/3

Éles Bulcsú: Debrecen világháborús emlékművei…………………………………… 95/37

Emléktábla Karczag György írónak………………………………………………………. 93/95

Harangozó Imre: Most pusztulunk, fogyunk, veszünk…………………………….. 97 borító III

Helyreigazítás: Hermányi Gabriella Ottlik ingyen mozija című írás kiegészítése      98/96

Kaiser László március 15-i kitüntetése …………………………………………………. 93/87

Korpa Tamás: Dunába lőtt felhők………………………………………………………… 95/47

Kósa Csaba: Minden másképp volt XVI. rész: Az öreg fóka…………………….. 92/64

Kráter Krónika………………………………………………………………………………….. 91/93

Kráter Krónika………………………………………………………………………………….. 93/96

Major János: Április 11……………………………………………………………………….. 93/83

Papp Vilmos: A frátai református szórványtalálkozók……………………………… 93/34

Payer Imre: Mű és ára…………………………………………………………………………. 95 borító IV

Prosenszki Róbert: Fragmentumok……………………………………………………….. 96/22

Prosenszki Róbert: Levelek Annához……………………………………………………. 95/74

Sándor Richárd: 150 éves az Esztergomi Bazilika…………………………………… 97/3

Sutarski Konrád: A magyarországi lengyel kisebbség……………………………….. 93/38

Szappanos Gábor: A fordítás bére………………………………………………………… 91 borító IV

Turcsány Péter: Őrizzük a PoLíSz lángját……………………………………………… 97 borító IV

Tusnády László: Hunyadi János ragyogása……………………………………………… 98/40

Új alkotóművész a PoLíSz táborában – Ágg Károly fotográfus…………………. 95/95

Új alkotóművész a PoLíSz táborában – Pataki Tibor………………………………. 96/94

Ujlaky István: Imperialista demokraták…………………………………………………. 94/15

Ujlaky István: Két szék között a pad alá……………………………………………….. 94 borító IV

Wass Albert műveinek népszerűsítése…………………………………………………… 93/95

INTERJÚ, riport, BESZÉD, NAPLÓ, PRÉDIKÁCIÓ, ELŐADÁS, EMLÉKIRAT

Bata János: Zárójelben: itthon (itthon?) – Sz. Kanyó Leona: A Tiszától az Adriáig –

(két vonalat); Kikeltek a zöld csillagok; Kivédett leshelyemen; Félek; Esős időben                   95/82

Dr. Horváth Csaba: Esztergomi beszéd…………………………………………………. 98/4

Homonnai Lenke: Az erdélyi hűség írója……………………………………………….. 95/30

Kaiser László: ,,Felületesen és a tények elemzésétől függetlenül változott a világ”             93/88

Kaiser László: Lóci……………………………………………………………………………..          98/50

Lukáts János: Anyám, 1956………………………………………………………………… 98/28

Miklóssy Endre–Kunszt György–Szegő György: Kávéházi beszélgetés

az építészet perspektíváiról………………………………………………………………. 94/74

Turcsány Péter: Albertek, Miklósok, a halálon is ,,győzedelmesek”…………… 94/47

Turcsány Péter–Vincze Zsófia: Komoly, okos, csendes ember volt Albi gróf 98/59

Wass Albert: Az akasztás, Lajos bácsi csatamezőt cserélt………………………… 92/23

Zalán Magda–Wass Albert: Vendégünk: Wass Albert……………………………… 96/40

MŰFORDÍTÁS 91–98.

Ágas Lehel: Dane Zajc: Gótikus ablakok v……………………………………………. 96/64

Ágas Lehel: Dane Zajc: Rátalál a magány v……………………………………………. 96/64

Ágas Lehel: Dane Zajc: Szerelem íve v…………………………………………………. 96/64

Bán Péter: Eduardas Miezelaitis: Papírpáncél v………………………………………. 95/59

Bán Péter: Eduardas Miezelaitis: Színes fák v………………………………………… 95/58

Fendrich Veronika: Michel Besnier: Akik maradnak p…………………………….. 95/56

Győrffy Attila: Lassi Nummi verse v ……………………………………………………. 93/78

Győrffy Éva: Ranya Paasonen: A nap állása p………………………………………… 93/78

Gyukics Gábor: Carter Revard: Amikor a föld elhozza… v………………………. 91/75

Gyukics Gábor: Carter Revard: Nézni vissza és előre v……………………………. 91/74

Gyukics Gábor: Ira Cohen: Ahol a szív dobog v……………………………………… 96/66

Gyukics Gábor: Ira Cohen: Camera Obscura v ………………………………………. 96/66

Gyukics Gábor: Ira Cohen: Tarot elírás v………………………………………………. 96/66

Hajóssy János: Alphonse Daudet: A város és az erdő p……………………………. 95/55

Hajóssy János: Daniel Pennac: Farkasszem p…………………………………………. 98/63

Hajóssy János: Enrique Congrains Martin: A mennyország kapuja p………….. 95/63

Hajóssy János: J. M. G. Le Clézio: Pawana p………………………………………….. 92/28

Hajóssy János: Juan de la Cabada: A köd p…………………………………………….. 95/60

Kovács Attila Zoltán: Wass Albert: Dokumentumok és számadatok –

Igazságot Erdélynek! p…………………………………………………………………….. 97/51

Lukács Zsolt: Barbara Korun: (Mindent lekéstem…) v……………………………. 97/61

Lukács Zsolt: Barbara Korun: A fekete nyári éjben v………………………………. 97/62

Lukács Zsolt: Barbara Korun: Hűs láng v……………………………………………… 97/62

Lukács Zsolt: Barbara Korun: Negyedik v ……………………………………………. 97/62

Lukács Zsolt: Barbara Korun: Tükör v………………………………………………….. 97/63

Lukács Zsolt: Barbara Korun: Velence v……………………………………………….. 97/62

Lukács Zsolt: Brane Senegacnik: Betűk a sírkövön v………………………………. 97/64

Lukács Zsolt: Brane Senegacnik: Két óra v……………………………………………. 97/63

Lukács Zsolt: Brane Senegacnik: Marche funebre v………………………………… 97/63

Lukács Zsolt: Brane Senegacnik: Szerelem v………………………………………….. 97/63

Lukács Zsolt: Brane Senegacnik: Utolsó vallomás v……………………………….. 97/64

Lukács Zsolt: Svetlana Makarovic: Kígyó v…………………………………………… 96/65

Lukács Zsolt: Svetlana Makarovic: Zarándoklat v………………………………….. 96/65

Mihálycsa Erika: Paul Durcan: A szállítási vállalkozó felesége találkozik Jézussal

Moone közelében az úton v …………………………………………………………….. 94/71

Mihálycsa Erika: Paul Durcan: Börtönben az asszony, aki összetörte a televíziót v                        94/73

Mohácsi Árpád: Fernando Pessoa: Élveboncolás v…………………………………. 91/75

Pálosné Sárdy Katalin: Pär Lagerkvist: A lift, ami a pokolba visz p………….. 94/64

Pálosné Sárdy Katalin: Pär Lagerkvist: Az igényes vendég p……………………. 94/67

Radics Viktória: Mihajlo Pantic: Vacsora a verandán p……………………………. 96/59

Romhányi Török Gábor: Frederic Gros: Foucault utolsó arca p………………… 96/17

Romhányi Török Gábor: Hugh Kenner: Samuel Beckett: A zsákutca komédiása p                         93/9

Romhányi Török Gábor: Mel Gussow–Edward Beckett: Makréla fehér Beaujolais-val p                92/40

ILLUSZTRÁCIÓ 91–98.

Várkonyi Nándor és Barcsay Jenő portréja…………………………………………….. 91 borító I

Barcsay Jenő tusrajzai……………………………………………………91/2, 3, 49, 72, 75, 92, borító III

Mario Vargas Llosa portréja…………………………………………………………………. 92 borító I

Győrfi András grafikái ………………………………………………………92/4, 22, 50, 70, 88, borító III

Huszár József portréja………………………………………………………………………. 92/23

Prágai Szent György-szobor…………………………………………………………………. 93 borító I

Szent György-ábrázolások ………………………………………………………..93/67, 69, 84, borító III

Kaiser László portréja…………………………………………………………………………. 93/87

Vachott Sándor portréja………………………………………………………………………. 93/3

Prohászka Ottokár püspök portréja………………………………………………………. 93/5

Nagy Imre Bánffy Miklósról készített grafikája……………………………………….. 94 borító I

Vaderna József portréja……………………………………………………………………….. 94/14

Czegei Gr. Wass Albert, az író dédapjának portréja…………………………………. 94/47

Rubens: A háború következményei című képének részlete………………………. 95 borító I

Ágg Károly fotói ………………………………………………………95/2, 36, 50, 73, 76, 91, borító III

Kőnig Frigyes rajza Nándorfehérvárról………………………………………………….. 96 borító I

Pataki Tibor munkái…………………………………………….96/6, 15, 39, 58, 63, 75, 94, borító III-IV

Az Esztergomi Bazilika fotója……………………………………………………………… 97 borító I

Barcsay Jenő grafikája…………………………………………………………………………. 98 borító I

Krüzsely Gábor munkái……………………………………………………98/4, 28, 48, 49, 91, borító III

Rövidítések

p = próza

v = vers

PoLíSz 101-110

VERS, DRÁMA

Adamik Tamás: Tavaszi versek.  104/63

Barabás Zoltán: ,,Nincs isteni félelem az ő szemük előtt”  110/74

Barabás Zoltán: Lenni még megmaradt  110/72

Barabás Zoltán: Maradásom kell-e még? 110/73

Bárány János: A tükörben minden óra késik.102/74

Bárány János: Valami 102/75

Barcs János: Fohász a Múzsához 110/70

Barcs János: Hallgat a kerítés 110/69

Bártfai Áron: A halálon túl idegen a pompa 103/14

Bártfai Áron: Előzd meg a búcsút! 103/14

Bártfai Áron: Félrecsúszott álarc 103/14

Bártfai Áron: Hajlékonyan, mint egy gyermek 103/14

Bártfai Áron: Ki fogja fizetni a számlát? 103/14

Bártfai Áron: Tükörlét 103/14

Bartusz-Dobosi László: Álom 103/30

Bartusz-Dobosi László: Ezredvégi téboly II 103/29

Bartusz-Dobosi László: Másnaposan  103/30

Bekker Kinga: Létezés 105/10

Bekker Kinga: Psalmus Hungaricus 105/8

Bekker Kinga: Szent Erzsébet  105/9

Bekker Kinga: Szerelem fekete virágai 105/8

Bereti Gábor: Előttünk 108/66

Bereti Gábor: Lépteink 108/67

Beyer László: Filmszerep 108 borító II

Beyer László: Filmszerep  109 borító II

Bíró József: Égzengéstől – Égzengésig 103/31

Birtalan Ferenc: Télvégi őszből 105/70

Boda László: Atlantisz 107/2

Boda László: Zuhanás109/74

Bokor Levente: A pesti élőlánc után 110/80

Bokor Levente: Hej, hely! 110/80

Böröndi Lajos: Decemberi nyár 101/7

Böröndi Lajos: és bocsásd meg a mi vétkeinket 110/13

Böröndi Lajos: soha nem felejted el  110/13

Böröndi Lajos: Triptichon 101/7

BuSzabó Dezső: A szegénység  104/15

BuSzabó Dezső: a térképen 110/71

BuSzabó Dezső: Berobbant 106/55

BuSzabó Dezső: Elhoztam 104/15

BuSzabó Dezső: Érzéki felszabadulás 106/54

BuSzabó Dezső: Híd 104/15

BuSzabó Dezső: Hófogó 110/72

BuSzabó Dezső: Homoksivatag 106/54

BuSzabó Dezső: Ismét 104/14

BuSzabó Dezső: Jó időre várok 110/72

BuSzabó Dezső: Karácsony előtt 110 borító II

BuSzabó Dezső: Nem látja senki 104/14

BuSzabó Dezső: Nincs már fontosabb 106/55

BuSzabó Dezső: Reggeltől estig 104/15

BuSzabó Dezső: Üres hassal 104/14

Cseh Károly: Nyáresti kártyaparti amnéziában 105/13

Cseh Károly: Révület 105/13

Csoknya Balázs: Némah 103/81

Csontos János: ,,Kosztolányik” 103/15

Csontos János: Mezőségi szonett 105/39

Csontos János: Wass Albert földjén 105/39

Debreczeni György: A szép elmúlás árvaháza 107/80

Debreczeni György: Mint jégen a csillag 107/81

Debreczeni György: Ott, túl a vasajtón  107/80

Debreczeny György: 6 sor neked 102/12

Debreczeny György: A szentségház ajtaja 102/12

Dernei Katalin: A múlt 102/11

Dernei Katalin: Ave Maria 102/11

Dernei Katalin: Más lett a bánat 102/11

Dernei Katalin: Nem alszom veled 108/67

Dobai Péter: Egyszerre két álom vagyunk 108/60

Dobai Péter: Eltűnt csendjeink 108/60

Dobai Péter: Mária Rómában készült fotográfiáinak inspirációs erőterében írt vers 08/61

Donkó László: A názáretinek 104/24

Donkó László: Elment a költő 104/23

Donkó László: Kollaboráltam a halállal 104/23

Donkó László: Négy kerítés drótja között 104/23

Donkó László: Századunk hőse 110/34

Donkó László: Vén ház balladája 110/34

Ébert Tibor: Érintések 110/2

Ébert Tibor: Eukleidész   110/2

Ébert Tibor: Ez az ország  110/3

Együd László: Keleti temető 108/71

Együd László: Kísértet 08/71

Együd László: Rozsda  108/71

Erdei-Szabó István: Apám lelke  104/45

Erdei-Szabó István: Mozdulatlan  104/45

Fábián Emese: Ébred, és  107/81

Fehér Bence: A világ tervéről  104/48

Győrffy Attila: A bolond balladája  103/8

Győrffy Attila: Himnusz a hitveshez  103/8

Gyüre Lajos: Folyamatos tűnődéseim 2006  102/2

Harmati Gyula: Nyárutó 106/7

Harmati Gyula: Szerelem-máglya 106/7

Harmati Gyula: Töredék  106/8

Heintz János: Átváltoztatás 108/75

Kádár Ferenc: Fátum 105/71

Kádár Ferenc: Hazug ájtatosság  110/14

Kaiser László: Fájdalom 107/78

Kaiser László: Futás. 107/78

Kaiser László: Indirekt 105 borító II

Kaiser László: Szelíden érdemes  102 borító II

Kaiser László: Visszasírod tegnapod 107/78

Kaj Ádám János: (Középkorú pap…) 108/70

Kaj Ádám János: A kóbor kutya szonettje 108/70

Kaj Ádám János: Mai költők 108/69

Kondor Ilona: Folytatás 106/59

Kondor Ilona: Hova? 106/58

Kondor Ilona: Költészet napjára 106/58

Kondor Ilona: Mégis 106/58

Kondor Ilona: Zápor 106/58

Kürti László: Hallgatásom kétségei 103/8

Kürti László: Mélypontok éjszakája 103/8

Kürti-Kovács Sándor: Kis állattanmesék 102/52

László Péter Sándor: A tó 102/29

László Péter Sándor: Gyergyói kereszt 102/30

László Péter Sándor: Örök-kontúrok 102/30

Lovas Judit Szilvia: Kettős áramkör 110/75

Lovas Szilvia Judit: Epilógus  103/3

Lovas Szilvia Judit: Lakmé 103/2

Lovas Szilvia Judit: Lappföldi szerelem 103/2

Magyar Barna: Ereimben fekete gyász van 103/12

Magyari Barna: Az üveghaza elreped 109/77

Magyari Barna: Emberi sport 109/77

Magyari Barna: Rímkuvasz 109/76

Magyari Barna: Tornyok között 109/75

Major János: T. D.-nek 107 borító IV

Makkai-Kiss Nóra: Helyzetkép 2007 108/26

Martonossy Péter: Hittél Istenben 106/4

Matyikó Sebestyén József: Amikor elvéreznek a fák 110/78

Matyikó Sebestyén József: Az Oderán túlról  110/77

Matyikó Sebestyén József: Debreceni este  110/77

Matyikó Sebestyén József: Éjfélkor 110/78

Matyikó Sebestyén József: És hall az Isten 110/79

Matyikó Sebestyén József: Kihamvadt szalmazsákon 110/76

Matyikó Sebestyén József: Templomok  110/78

Matyikó Sebestyén József: Útközben, a határok 110/77

Matyikó Sebestyén József: Ünnepi üzenet 109/85

Móritz Mátyás: A bujdosó 104/3

Móritz Mátyás: Hymnus az élethez 108/68

Móritz Mátyás: Nagy Gáspár tenyerébe 104/2

Móritz Mátyás: Uram, tekints le ránk! 104/4

Nády Mária: Két pont között 103/81

Nády Mária: Labirintuson át 103/81

Nády Mária: Véges idő 103/81

Nagy Gáspár: Ott fönn  101 borító II

Novák Valentin: Farsangi dal 101/3

Novák Valentin: Időzaba vers 101/2

Oláh András: Csak játék 103/65

Oláh András: Csak játék 104/45

Oláh András: Kegyelem 103/65

Oláh András: Kegyelem 104/44

Oláh András: Nehéz 103/65

Oláh András: Nehéz 104/44

Oláh András: Tilosban 103/66

Oláh András: Tilosban 104/45

Oláh András: Vérünktől 103/65

Oláh András: Vérünktől 104/44

 1. Papp Zoltán: Foglalkozása öngyilkos 103/66
 2. Papp Zoltán: Fosztóképző 103/66
 3. Papp Zoltán: Versírás 103/66

Pákozdy Ferenc: Lassan-lassan 105/56

Pozsgay Anita: Magamba zárva 104/77

Reményik Sándor: Viszontlátásra 106/23

Rendek Jenő: Április 103/34

Rendek Jenő: Jelet hagyni 103/34

Rendek Jenő: Lehorgasztott emlék 103/34

Rudnai Gábor: Kilenc 103 borító II

Rudnai Gábor: Prága – Karlovy Vary 110/15

Sándor Richárd: Utazás  106 borító II

Sándor Richárd: Valamikor 103/7

Simek Valéria: A tűz lángja virrasztott 104/73

Simek Valéria: Aki ma még 104/74

Simek Valéria: Cserepek 104/74

Simek Valéria: Időn túlivá nőtt pillanatok 101/83

Simek Valéria: Lemondás  101/83

Simek Valéria: Olyan csöndesség volt 104/73

Simek Valéria: Rőzsefény 104/73

Simek Valéria: Vívódva 104/74

Simek Valéria: Zsendülő búzavetések 104/73

Simon Edina: A hosszú házasság titkai 102/60

Simon Edina: Duna-torzó 102/60

Simon Edina: Ebédre hívás 102/60

Simon Edina: Mirelitbomlás 110/81

Szabó Csilla Judit: Apró semmiségek 102/61

Szabó Csilla Judit: Végállomás felé 102/61

Szabó Imre: Egerfarmos 107/79

Szabó Imre: Keserű és édes 110/32

Szabó Imre: Pásztorolj engem! 110/32

Szenti Ernő: A sohasem látott város 102/38

Szenti Ernő: Árnyék napernyővel 102/38

Szenti Ernő: Írás 102/38

Szenti Ernő: Lélegzethez jutás 102/38

Tarnai László: Anakreón 104/46

Tarnai László: Járható út 104/47

Tarnai László: Kataklizma 109/86

Tarnai László: Minden más 104/45

Totth Jenő: Mi lesz majd akkor? 101/8

Török Gábor: Reggeli montázs 104 borító II

Turcsány Péter: A völgy zenéje 108/2

Turcsány Péter: Dialógusok között 104/19

Turcsány Péter: Diotima vonzása 107/27

Turcsány Péter: Lelkek, palotánk oszlopai! 107/26

Urbán Gyula: Emlékeztető 108/63

Urbán Gyula: Képregény 107/82

Ványai Fehér József: A sorsosság árulója 110/74

Ványai Fehér József: Fenyves az Alföldön  107 borító II

Ványai Fehér József: Sárhajón sárkereszt 110/75

Véghelyi Balázs: Apokrif sorok egy múzsától 110/91

Véghelyi Balázs: Kötelék 110/92

Wass Albert–Juhász Ákos László: A funtineli boszorkány 107/35

Zas Lóránt: Levelek a tengerpartról 108/14

Zilahi Farmos Eszter: Három délután 106/23

Zsirai László: Csend 110/70

Zsirai László: Emlékmű 110/71

PRÓZA

NOVELLA, REGÉNY, karcolat, levél, TÁRCA

Barcsa Dániel: A mongol diák  106 borító IV

Barcsa Dániel: A táltos 104/78

Barcsa Dániel: Lopják Gábor Áront! 110/33

Bene Zoltán: Ahol véget ér, hogy elkezdődhessen 110/67

Bene Zoltán: Bojana Petrić halála 102/48

Bene Zoltán: Krónika 106/59

Bene Zoltán: Vége 104/74

Bükkösi György: Székely karácsony 110/27

Czirok Ferenc: Kirándulás irodalmi konyhákba 110/53

Csernák Árpád–Farkas Judit: Az utolsó festmény 105/50

 1. Csák Lilla: Fekete március 105/57

Hegyi Béla: Tűréshatár 101/84

Hegyi Béla: Vegetatív ősz 106/52

Leidinger Árpád: A huszonhét tölgyfa 108/76

Lukáts János: A szalamandrák 106/55

Lukáts János: Bendőházi ejtőzés  110/64

Lukáts János: Búcsú a tengerektől 105/34

Major Zoltán: Meótiszi tulipán 109/78

Mezey László Miklós: A tengerről – először és utoljára 105/29

Mezey László Miklós: Az Alföldtől a Balkánon át Itáliáig  110/58

Molnár Szabolcs: Finn dingi, szélcsendben 105/68

Molnár Szabolcs: Vasárnap zárva 108/64

Nagyatádi H. Tamás: Pereg 104/64

Nászay Lőrinc: Patmosz 106/45

Nyiri Péter: Jelen(lét) 107/83

Nyiri Péter: Virághullás Penyigén 104/42

Ortutay Péter: A kék ibolya szirma  105/72

Ortutay Péter: Petrusz Öcsi hazatér 103/67

Pap Krisztián: A szarajevói küldetés 102/75

Rőczey J. János: Gondolatok az emigrációról 103/12

Szappanos Gábor: A szél esete a politikai rendőrséggel 108/22

Szappanos Gábor: Kandúr Gy. Szindbád dicstelen feltámadása 105/15

Szirmai Péter: Jézus sebei 108/72

Sztanó László: Rizikó 102/53

Wass Albert: A mi dombjaink  101/10

ESSZÉ, TANULMÁNY

Adamovits Sándor: A Mezőség helikonista írói 101/44

Balázs Sándor: Fényszakadék 107/94

Bálint Zsigmond: Fényképek a Mezőségről  101/31

Barabás László: A Mezőség néprajzi körvonalai és belső tagolódásának kérdései 101/56

Baranyi Ferenc: Zászlós Levente Gilgames-fordításáról 102/93

Barcsa Dániel: Kárpát-fészek – póktestvériség 109/30

Bartos Mónika: Európa és a magyarság esélyei 109/2

Bartusz-Dobosi László: Báró Eötvös József és a sajtó 107/5

Beke Pál: A helyi identitásfejlesztés lehetőségei a multikommunikációs uralom alatt

és ellenére 109/19

Boda László: Ihlet és erkölcs 108/17

Boda László: Jelző és ige  110/10

Dávid Gyula: Reményik Sándor és Borberek 108/9

Dobos Marianne: Az ,,emberfölöttien gonosz” sugalmazója 105/24

Ébert Tibor: Mária-völgy  106/4

Feltizi-Veress András: A mese egy regényben 106/86

Handó Péter: A szeretet zsákutcája-e az európai típusú kultúra? 103/16

Handó Péter: Helyünk a diskurzusban 104/15

Kabdebó Lóránt: Egy modern archaikus költő 107/84

Kiss László: Az életre keltett vers – a versmondás 109/21

Kupán Árpád: Nem lehet – Lehet, mert kell! 109/42

Lisztóczky László: ,,Csonkán is rege-kincs a Tiéd…” I. 109/90

Lisztóczky László: ,,Csonkán is rege-kincs a Tiéd…” II. 110/86

Madarász Imre: Egy ismeretlen remekíró: Karczag György felfedezése  102/85

Madarász Imre: Regényhajóval a képzelet tengerén 110/97

Major János: Kaiser László novellái 1956-ról  102/91

Major Zoltán: Trianon fájdalma és a megújhodás reménye 105/10

Makkai Gergely: Az Erdélyi-mezőség fenntartható fejlesztésének tájökológiai megalapozása 101/27

Miklóssy Endre: A cigányok integrációja és a társadalompolitika 104/20

Nagy Miklós Kund: Egyszemélyes intézmények, cselekvő kisközösségek a Mezőségen  101/41

Nyiri Péter: (Teológiai) hermeneutika és nyelvi felelősség 110/15

Nyiri Péter: Az igazi kötelesség 103/82

Ortutay Mária: ,,Védjük meg, a miénk!”  103/34

Ortutay Mária: Emlékek és töprengések a Kárpát-medencei keresztkötődésekről  105/85

Ortutay Mária: Turcsány Péter ezredfordulós verseiről  102/89

Papp Vilmos: Tünemény, kit csodálva bámulunk, jelenvalóság, akit követünk? 101/37

Romhányi Török Gábor: Jean Baudrillard 105/14

Rőczey J. János: A nem létező főnököt tegyük hidegre! 106/24

Szakács István Péter: ,,…egyszerre csak érted üzen az erdő” 101/49

Szász Tas István: Elfelejtett felismeréseink spiráljáról 102/12

Székely András Bertalan: Visszatérés a szülőföldre 101/54

Turcsány Péter: Mezőség, a ,,nyomorúság Golgotája” 101/10

Turcsány Péter: Wass Albert, a nemzetféltő  105/36

Tusnády László: Joggyakorlat és varázslat  110/4

Tusnády László: Madarász Imre újabb Alfieri-könyve 108/88

Véghelyi Balázs: Petőfi és az ólomszamár 105/20

Vetési László: Életet akarok a romok felett! 101/64

Zászlós Levente: A fölszabadított tudattalan 110/83

Zöld György: Egyház a Mezőségen 101/33

RECENZIÓ, KRITIKA

Adorján-Kiss Tibor: Emlékmás 105/93

Barna Erika Viktória: Véghelyi Balázs: Fán függ a világ 103/85

Bertha Zoltán: Csángómagyar sorsköltészet 109/12

Czegő Zoltán: A kiáltozó regény 107/90

Czegő Zoltán: Istenes equivalenciában 101/87

Cseh Károly: Mérleg-idő 105/91

Elmer István: A rend egyszerűsége 104/86

Erdei Éva: Birtalan Ferenc: A félnégyes barom 106/92

Gergely János: Bejáratok, kijáratok 108/92

Kaló Béla: À la Kaiser 110/85

Kaposi Márton: Monográfia Zrínyi Miklós költői nagyságáról 101/89

Kovács György: Határhártyák 104/89

Lukáts János: Egy élhetetlen (de nem halhatatlan) család 104/92

Madarász Imre: A bűn – belülről 106/85

Madarász Imre: Bengáli rejtély, avagy az eltüntetett szerző 108/86

Madarász Imre: Eötvös-kollégium – legenda és valóság  107/88

Madarász Imre: Jekatyerinburgtól a Gulagig 101/94

Madarász Imre: Könyves időutazások Itáliába  104/87

Madarász Imre: Szappanos Gábor harmadik novelláskötete 105/90

Marjai Éva: Gondolatok Németh L. Kocsik szeptemberben c. regényének új kiadása kapcsán  105/87

Mezey László Miklós: Emlék és vágy mezsgyéjén 103/89

Nászay Lőrinc: Jávor Béla karácsonyi levelei 110/94

Nászay Lőrinc: Magyar írások, magyarázatok 108/84

Turcsány Péter: Egy könyv – amellyel folytatható a világirodalom 110/82

Tusnády László: Az ismeretlen Magyarország ismeretlen nagy írója 101/91

DOKUMENTUM, JEGYZET

A Gyulai Pál-díj átadása 101/89

A Kráter Műhely Egyesület felhívása: Mesejátékverseny Wass Albert műveiből! 110/103

A Kráter Műhely Egyesület felhívása: Mesemondóverseny Wass Albert meséiből! 110/102

A Kráter Műhely Egyesület karácsonyi rajzpályázatot hirdet! 110/101

A Kráter Műhely Egyesület pályázata Wass Albert műveinek népszerűsítésére 102/40

A Magyar Napló könyvújdonságai 106/96

A Magyar Napló legújabb könyvei 104/96

A Wass Albert Mesesorozat rejtvényének nyertesei 101/96

A Wass Albert Mesesorozat rejtvényének nyertesei 102/96

A Wass Albert Mesesorozat rejtvényének nyertesei 103/96

A Wass Albert Mesesorozat rejtvényének nyertesei 104/96

A Wass Albert Mesesorozat rejtvényének nyertesei 105/96

A Wass Albert Mesesorozat rejtvényének nyertesei 106/95

A Wass Albert Mesesorozat rejtvényének nyertesei 107/96

A Wass Albert Mesesorozat rejtvényének nyertesei 108/96

A Wass Albert Mesesorozat rejtvényének nyertesei 109/96

A Wass Albert Mesesorozat rejtvényének nyertesei 110/104

Bágyoni Szabó István: Hiányaink 101 borító IV

Bágyoni Szabó István: Kálváriás örömteremtők 104 borító IV

Bemutatjuk Komáromi János autodidakta művészt 106/94

Bemutatjuk Lévai Antal fényképészt  108/94

Bemutatjuk Molnár Gabriella grafikusművésznőt!  103/93

Bemutatjuk Muzsnay Ákos grafikusművészt 107/93

Bemutatjuk Wágner Csapó József fotóművészt  110/95

Bene Zoltán: Élő emlékezet – magántörténelem  108/27

Cselényi László: Főpróba 101/5

Csíki-székely népmesék – mesemondó verseny 106/95

Dobos Marianne: A lengyel lelkületről 108/78

Egyén és közösség (v)iszonya Németh László prózájában  110/100

Előfizetői akció!  106/96

Ismét együtt a magyar és a világirodalom!  105/96

Jakab Györgyről  105/95

 1. A. Z.: Frankfurti utókép  109/96

Kaiser László: Elhunyt Jánosi András képzőművész-író  102/94

Kaiser László: Írószövetség és demokrácia  108 borító IV

Képzőművészek a PoLíSz-ban  104/90

Kozák Ágnes: Wass Albert Hagyatéka gyerekszemmel  102/39

Kráter a világhálón – örök új honlappal  107/96

Kráter-press: Fehér György – barátunk voltál  101/95

Kráter-press: Tóth István – A küzdelem szobrásza 110/99

Kráter-press: Wass Albert egy híján 100 éve született  101/4

Lévai Antal: Fényképész.  108/95

Megalakult a Kárpát-medencei Civil Együttműködési Lánc  109/38

Megjelent a Magyar Napló márciusi száma  102/95

Megjelentek a Magyar Napló új könyvei!  103/96

Mesemondóverseny csíki-székely népmesékből  102 borító III

Működésben a Kráter   102 borító IV

Németh László és tragikus hősei  102/95

Néráth Mónika: Advent ereje   110 borító IV

Ötvös József: Wass Albert Mezősége  110/40

Pályázati felhívás a rendszerváltozás időszakáról  103/95

Szabó Noémi: Bemutatjuk Varga Zsófi képzőművészt  109/93

Szakács István Péter: Homokszemcsék, köd és betűk  110/42

Szakonyi Károly: Varázsablakok  103/93

Szappanos Gábor díjat nyert  105/20

Szappanos Gábor első díjat nyert  101/96

Szász Tas István: Vád és tények  104/5

Székely András Bertalan: Nemzeti és etnikai sokszínűség  109/5

Szentandrási Erzsébet: Aki a szöveget pelenkázza   109 borító IV

 1. P.: Főszerkesztői zárjegyzet  101/96

Turcsány Péter: A Wass-család múltja – valóság és legendák  106/26

Turcsány Péter: Az én hazám, a mi hazánk 103 borító IV

Turcsány Péter: Búcsúzunk Györffy Attilától  105/96

Turcsány Péter: Wass Albert a magyar jövő iránytűje  110/37

Ujfalussy Éva–Ujfalussy Béla: Tipográfusi jegyzet   105 borító IV

Wass Albert egyházgondnoksága  103/46

Wass Albert halálának dokumentumai 104/33

Wass Albert meséinek dramatizálása   102 borító III

Wass Albert tagfelvétele a Kisfaludy Társaságba  108/45

INTERJÚ, riport, BESZÉD, ELŐADÁS, NAPLÓ, EMLÉKIRAT

Adamik Tamás: Gyermekéveim  102/4

Bágyoni Szabó István: A helytállás esztétikája – egy élet gyakorlatában 104/7

Bágyoni Szabó István: Borberek – a szimbólumok útján  108/5

Bölöni Domokos: Búcsú uzoni Beke Györgytől  102/27

Csernóczky Judit: Reményik Sándor-emlékház avatás Radnaborbereken  108/3

Csoóri Sándor: Üzenet Véghelyi Balázs könyvbemutatójára 110/92

Csűrös Miklós: Turcsány Péter új kötetéről  105/3

Debreczeni Tibor: Levelek a Kuckóból  104/48

Dobos Marianne: ,,Szomorúságtok örömre fordul”  103/5

Ébert Tibor: Az idegenvezető  104/24

Fazakas K. Csaba: Egy, az angyalok kórusából  103/9

Fazakas Károly Csaba: Wass Albert-est Marosvásárhelyen  101/6

Flórián Tibor: Mi volt számomra Reményik Sándor?  106/15

Földes Károly: Szórványmisszió  101/74

Fülöp József–Marián Gabriella: Amerikai fogság I.  102/30

Fülöp József–Marián Gabriella: Amerikai fogság II. .  103/36

Gy. T.: Lángok, csapjatok magasra!  105/2

Kelemen Sándor: Reményik Sándor halálára  106/14

Konferencia a civil összefogásért  109/4

Lukáts János: A Mosel-völgyi ember  107/27

Lukáts János: Pillanatok Szabó Lőrinccel  108/19

Mezey László Miklós: Turczel Lajos  109/88

Ortutay Péter: Plafonig érő karácsonyfa  110/21

Papp Vilmos: Dr. Soos Géza emlékezete  107/32

Sándor Richárd: 120 éve született az utolsó magyar király  106/3

Sz. Szappanos Gabriella: Három találkozásom Reményik Sándorral  106/18

Thököly-dombormű avatóünnepség Nagyenyeden  109/39

Török András István: Meddig tanulunk olvasni?  105/27

Turcsány Péter: A modern ember bútor-szentélyei  108/82

Ujlaky István: Törökország Európában  109/44

Zilahi Farmos Eszter: A magyar költők Jóbja  106/21

MŰFORDÍTÁS

Boda Magdolna: Nagíb Mahfúz: A buszmegállóban p  105/45

Boda Magdolna: Nagíb Mahfúz: Áldott éjszaka p  108/54

Boda Magdolna: Oliver Friggieri: Az első telefonhívás p  108/49

Boda Magdolna: Oliver Friggieri: Betsabeja p  106/33

Dabi István: Lluís Alpera: 1978 v 108/59

Dabi István: Lluís Alpera: A tenger lovagja v  108/58

Fendrich Veronika: Bernard Clavel: Szent Émilion legendája p 104/39

Hajóssy János: Allen Robbe-Grillet: Dzsinn, avagy egy vörös lyuk az útburkolat kockakövei

között p  102/44

Hajóssy János: J. M. G. Le Clézio: Utazás a fák országában p  104/36

Hajóssy János: J. M. G. Le Clézio: Utazás a fák országában p 109/61

Lukács Zsolt: Dane Zajc: Gótikus ablakok v  106/36

Lukács Zsolt: Dane Zajc: Rátalál a magány v 106/37

Lukács Zsolt: Dane Zajc: Szerelem íve v .  106/37

Lukács Zsolt: Svetlana Makarović: Kígyó v  106/38

Lukács Zsolt: Svetlana Makarović: Zarándoklat v 106/38

Pál Judit: Goffredo Parise: A szerelő p  110/46

Pálosné Sárdy Katalin: Pär Lagerkvist: Johan, a megváltó p  106/39

Posta Ákos István: Sigri Mitra Gaïni: Szomorú vasárnap v  107/70

Romhányi Török Gábor: Guillaume Le Blanc: Az orvosi hatalom kiterjesztése p 109/71

Romhányi Török Gábor: Jean Baudrillard: A fényképezésről p  107/71

Romhányi Török Gábor: Jean-Jacques Brochier–Roland Barthes: Az igazság válsága p 102/41

Romhányi Török Gábor: Michel Onfray: Aiszkhülosz – hová tűntek a Perzsáid? p   109/64

Szappanos Gábor: Benny Andersen: Az elkényeztetett hableány v  110/52

Szappanos Gábor: Benny Andersen: Edzés a magányhoz v  110/50

Szappanos Gábor: Benny Andersen: Itt az idő v  110/51

Szappanos Gábor: Benny Andersen: Svante bordala v  110/51

Szappanos Gábor: Carina Rydberg: Nyughatatlan lélek p  105/40

Török Gábor: Michel Onfray: A végzet asszonyának elmélete p  106/8

Turcsány Péter: Krisztus-himnusz v  107/25

Vágó Anikó: Yann Martel: Donald J. Rankin közlegény p  103/49

ILLUSZTRÁCIÓ

A Bánffy-kastély fotója  109/51

A Bólyai Líceum tanárija 101/45

A konferencia résztvevői  101/48

A konferencia résztvevői  101/69

A Thököly-dombormű avatóünnepség képei  109/41

Áprily Lajos portréja  109 borító I

Bálint Zsigmond: Dél-Mezőségi montázs  101 borító III

Báró Eötvös József portréja  107 borító I

Czirok Ferenc illusztrációi  110/57

Dervenkár Luca és Dőry Brigitta fényképe 106 borító I

Dr. Soos Géza portréja  107/32

Értékesítés előtti kastély Katonán  101/83

Germanus Gyula portréja  110 borító I

 1. Károly portréja 106/3

Jakab György illusztrációi 105 borító I, 9, 39, 49, 55, 56, 84, 95, borító III

Juhász Gyula és Kosztolányi Dezső fotója   103 borító I

Kékesvásárhelyi református templom fotója  101/8

Kodály Zoltán portréja  104 borító I

Komáromi János grafikái   106/13, 32, 94, borító III

Lévai Antal fotói 108/13, 77, 85, 87, 93, 94, borító III

Máté Mária fotói  108/62

Mezőség és tavai 1908 térkép 101/32

Mezőzáhi Ugron-kastély fotója 101/59

Molnár Gabriella grafikái 103/1, 7, 33, 65, 80, borító III

Muzsnay Ákos grafikái   107/69, 77, 93, 95, borító III

Nervetti Károly és Nervetti Károlyné Fekete Lídia fotói 104/19, 32, 35, 41, 47, 85, 95, borító III

Ötvös József marosvásárhelyi főesperes fotója  101/35

Pap Bálint György fotója Lévai Antalról 108/83

Reményik Sándor portréja 106/14

Résztvevők a marosvásárhelyi Vártemplomban 110/37

Szabó Lőrinc portréja  108 borító I

Szegő Attila: Emlékkép Árpád évére 102 borító I

Székelykapu Madarasról  101/26

Szenti Ernő grafikái 102/1, 3, 11, 29, 37, 38, 47, 51, 60, 61, 92

Turcsány Péter fotója 108/63

Turcsány Péter, Csűrös Miklós és Elmer István a rendezvényen  105/7

Turcsány Tormás fotója: Gyekei cédrus 101/19

Varga Zsófi képei 109/3, 20, 49, 54, 60, 70, 73, 87, 95, borító III

Vetési László portréja 101 borító I

Wágner Csapó József fotói 110/12, 29, 45, 49, 93, 96, borító III

Wass Albert mellszobra 101/4

Wass Albert születési anyakönyvi kivonata  109/51

Wass Dániel és Vay Kata családi címere  106/28

Wass Miklós és Wass Ádám portréja  106/29

Rövidítések

p = próza

v = vers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PoLíSz 111–120.

 

 

VERS, DRÁMA

Apostagi Zoltán: Menekülés 111/53

Apostagi Zoltán: Semmit, de semmit 111/54

Ayhan Ez Gökhán: Gyűjtögetők……………………………………… 112/borító II

Balázs Tibor: Az első pohár 116/56

Balázs Tibor: Ébredés 116/56

Balázs Tibor: Magam 116/57

Barcs János: Kavicsok 113/50

Barcs János: Vaskemény virrasztás karol 119/76

Bartha Gizella: Kerestem az utat 115/62

Bartha Gizella: Szerelmi hattyúdal 115/62

Bene Zoltán: Hungarus sed impius 114/3

Bene Zoltán: Istennél a kegyelem 118/37

Bereti Gábor: A relatív remény118/61

Bereti Gábor: Az ősz és az alkony 118/60

Bereti Gábor: Ha eltűnnek 118/60

Bereti Gábor: Két világ közt 118/60

Beyer László: Bisztra-pataki ballada 111/21

Beyer László: Bisztra-pataki ballada 113/51

Beyer László: Ecce Homo, Városmajor 119/borító II

Beyer László: Erdei zarándokúton 115/46

Beyer László: Hófehér liliom 113/borító II

Boda Magdolna: (r sugarú kör) 120/70

Boda Magdolna: (testbeszéd) 120/70

Boda Magdolna: (titkos órák) 120/70

Bognár Anna: Genezis 116/35

Bognár Anna: Téboly 116/36

Bognár Anna: Történelem leszünk 116/36

Bokor Levente: Erózia 115/52

Bokor Levente: Hazám 115/52

Bokor Levente: Magyarok 120/77

Bokor Levente: Mitévő nagy Isten 120/77

Borkúti Bodor József: Adjátok nekem a falut! 115/50

Borkúti Bodor József: Fehér galamb lesz… 115/50

Borkúti Bodor József: Üzenet 115/51

Botár Attila: Az őszi gong szavára 117/3

Botár Attila: Extra iocum 120/64

Botár Attila: Mielőtt elmerül 120/65

Botár Attila: Nyomok maskarájában 117/3

Botár Attila: Somlói hajnal 120/64

Botár Attila: Újabb félcédulák 116/69

Botár Attila: Vízszintes feszületnél 117/2

Böröndi Lajos: Nem jön válasz 120/63

Budaházi István: Éji város 117/90

Budaházi István: Őszi tájkép 117/90

Büki Attila: Ma 115/54

Büki Attila: Októberi vers 118/borító II

Czegő Zoltán: A bárány 116/55

Czegő Zoltán: A lét áttét 116/54

Czegő Zoltán: Az idő madara 116/54

Czegő Zoltán: Elvégeztetett 116/55

Czegő Zoltán: Híredet hordozom 111/3

Czigány György: Monódia 111/2

Cs. Sándor Richárd: Halálomra 112/73

Cseke Gábor: Mezítláb kószálok 114/77

Cseke Gábor: Mindig eljön 114/77

Dávid Beatrix: Hajléktalan 119/68

Dávid Beatrix: Hangulat-nóta 119/69

Dávid Beatrix: Hódolat a csöndnek 119/69

Dávid Beatrix: Metamorfózis 119/68

Demeter József: Az ég köténye 114/61

Demeter József: Falevelezés 120/14

Demeter József: Fénység 114/60

Demeter József: Óta, óta 120/15

Dohy Attila: Dél – somogyi emlék – 1992 114/81

Dohy Attila: Egyedül 114/80

Dohy Attila: Velem maradsz 114/80

Donkó László: Mondd azt: ,,ÁMEN”! 120/13

Donkó László: Ő, a bronzból való 114/2

Donkó László: Őszi köd hull…120/12

Donkó László: Recsk 120/12

Donkó László: Történelmi lecke 114/2

Duma István András: Utolsó Üzenet 111/62

Ébert Tibor: Indulás előtt 115/borító II

Ébert Tibor: Képmások 115/49

Ébert Tibor: Vakondok 115/49

Együd László: Perspektíva 112/58

Együd László: Új Világ 112/58

Falusi Márton: Tájkép Braille-írással 115/77

Fazekas István: Mit úgy hívtam 111/56

Fazekas István: November 111/56

Ferenczi László: Perc és öntudat 113/91

Gál Levente: Agapé………………………………………………………. 117/borító II

Gyüre Lajos: Ember a padon 115/66

Gyüre Lajos: Mi tart még? 120/81

Gyüre Lajos: Mikor az agy… 117/92

Gyüre Lajos: Rigók az etetőn 117/93

Gyüre Lajos: Tömeg 111/55

 1. Tábori Kálmán: Egy menekülő gondolatra 118/80
 2. Tábori Kálmán: Első nyaram Budapesten 118/80
 3. Tábori Kálmán: Sebemre 118/80

Iancu Laura: állomás 118/65

Iancu Laura: harangok 118/64

Iancu Laura: körös-körül 118/64

Igmándi Szűcs István: Szilveszter 111/20

Kádár Ferenc: Fekete-völgy 120/36

Kádár Ferenc: Meghasonlottak 120/35

Kádár Ferenc: Találkozások 117/91

Kaiser László: Esélyt sem kapott 118/30

Kaiser László: Szerelemcsillag 111/56

Kaj Ádám János: Azt szeretem… 112/70

Kaj Ádám János: Karácsony, tavasszal 112/71

Kaj Ádám János: Szonett a barátságról 112/71

Kondor Ilona: Tűntén a zúzó időnek… 116/74

Kondor Ilona: Tűntén a zúzó időnek 113/88

Kossányi József: Állok Istenért, állok népemért 115/55

László Péter Sándor: Jelentés 111/61

László Péter Sándor: Önkiüresítés 111/62

László Péter Sándor: Suppantós 111/61

Magyari Barna: Frász 116/58

Magyari Barna: Zápor Arany városából 116/58

Magyari Barna: Zűrállomáson 116/57

Máhr Gábor: Amikor te sírtál 112/80

Máhr Gábor: Írtam a tulipánról 112/80

Máhr Gábor: Szőlőszemek 112/79

Marczinka Csaba: Az latin herczegnőmnek 114/13

Marczinka Csaba: Az Mátyás királyrul 114/13

Marczinka Csaba: Az rusticus revolutiorul 114/13

Marczinka Csaba: Hunn, ó legenda 114/14

Matyikó Sebestyén József: A gubbiói farkas és Szent Ferenc 119/67

Matyikó Sebestyén József: Esők után, az aligai palapadon 114/59

Matyikó Sebestyén József: Esztendők múlnak 114/60

Matyikó Sebestyén József: József, az ács és fiai 114/59

Matyikó Sebestyén József: Nagyvárosi maszk 116/borító II

Merényi Krisztián: Elmennék 114/62

Merényi Krisztián: Határon túl 114/61

Mohácsi Árpád: Ez volt az indulás 113/86

Mohácsi Árpád: Ki és be 113/86

Mohácsi Árpád: Pepecselés az ecsettel 113/87

Mohácsi Árpád: Sötét erkély 113/87

Molnár Rita: Április elseje 111/54

Molnár Rita: Pihe 111/55

Móritz Mátyás: Szétvert falevelek 111/15

Nagy Brigitta: Balassi-strófák 120/80

Nagy Brigitta: Bolygólecke 120/79

Nagy Brigitta: Nagyapám 120/78

Nagy Szimóna: Időtlen alkony 120/borító II

Nagyatádi H. Tamás: Mandala 112/78

Nagyatádi H. Tamás: Örök biztató 112/78

Nagyatádi H. Tamás: Üresedik 112/79

Novák Valentin: 6 tétel ’56 margójára 120/6

Novák Valentin: Sehányadik zsoltár 120/8

Oláh András: csukott szemmel 116/60

Oláh András: érintetlenül116/60

Oláh András: félbemaradt mondat 111/64

Oláh András: félszegen 116/59

Oláh András: magyarázat 116/59

Oláh András: utolsó kísérlet 111/64

 1. Papp Zoltán: Bemutató 113/90
 2. Papp Zoltán: Van mindenkinek 111/borító II

Pethő László: Az alapítót felidézve 118/62

Pethő László: Földbéli (v)égen 118/62

Pethő László: Letört a léc az égről 118/62

Pósa Zoltán: Erdély! Erdély! Erdély! Szent Transzszilvánia! 118/83

Pozsgai Anita: A temetőben 116/65

Pozsgai Anita: A vérem 116/65

Rudnai Gábor: Gnú………………………………………………………………… 116/79

Rudnai Gábor: Mintha 114/borító II

Simek Valéria: A föld színei 114/70

Simek Valéria: Ágról szakadt 112/73

Simek Valéria: Érlelődve 114/69

Simek Valéria: Falumban 112/72

Simek Valéria: Gyöngyszemek 118/79

Simek Valéria: Keresgélem 118/78

Simek Valéria: Menekülés 112/72

Simek Valéria: Mikor 114/69

Simek Valéria: Szavaid 118/78

Simek Valéria: Ünneplőben 118/79

Szabó Csilla Judit: Gondolatok a spájzban 113/85

Szabó Csilla Judit: Két másodperccel öngyilkosság előtt 116/68

Szabó Márta: Lélekkövek 113/95

Szarka István: A párákon túl 115/54

Szarka István: Az ágynyugalom 115/53

Szarka István: Légi sztrádák 115/53

Szenti Ernő: Estébe nyúló szóköz 120/2

Szenti Ernő: Kattogás 120/2

Szenti Ernő: Kérgesedés 120/2

Szigeti Lajos: Kaktuszok közt 114/76

Sztanó László: Forradalom 120/67

Sztanó László: Közelébe sem 120/66

Sztanó László: Látni már 120/67

Sztanó László: Mint aki 120/66

Tarnai László: A kántor bora 120/71

Tarnai László: Rigoletto 111/65

Tornai József: Egy szellem megvert téged álomaggyal 111/2

Turai Laura: A Körös-part során 119/63

Turai Laura: Andante 119/63

Turai Laura: Neon………………………………………………………………….. 119/63

Turcsány Péter: Az őszi levetkezés 120/68

Turcsány Péter: Ősz a szőlősdombokon 120/68

Újházy Kolos: A hívek és az eszkimók 114/78

Újházy Kolos: Az élet fia 114/78

Ványai Fehér József: Önmagát takarja 114/79

Ványai Fehér József: Tárogató 114/79

Zas Lóránt: Dél-amerikai akvarellek – részletek a ciklusból 116/46

Zas Lóránt: Hetvenkedő 113/89

Zas Lóránt: Már semmi 113/89

Zas Lóránt: Maradnak 113/88

Zas Lóránt: Megundorodni 113/89

Zsirai László: Elszámolhatatlan 118/66

Zsirai László: Fillérke-percek 118/67

Zsirai László: Győr, 1975 118/67

Zsirai László: Hóval hajlik… 118/66

PRÓZA

 

NOVELLA, REGÉNY, karcolat, levél, TÁRCA

Barcsa Dániel: Hadúr kardja 114/71

Barcsa Dániel: Jaj, be szépen süt a Hold 120/72

Barcsa Dániel: Mátyás király és a székelyek 118/81

Bene Zoltán: Istenítélet 1. 111/57

Bene Zoltán: Istenítélet 2. 112/53

Borbély László: Knock out 116/40

Csernák András: A látogató 115/72

Csernák András: Az utolsó reggel 116/66

Csutak Gabriella: Valaki jött 119/64

Demeter Izabella: Farkasok 114/54

 1. Csák Lilla: Fegyenctelep 112/74

Farkas Csaba: Reptér mellett 114/56

Farkas Csaba: Sínek mentén 114/56

Farkas Csaba: Zongora a tetőn 114/57

Flóra Ágnes: Messa da Requiem 116/38

Fogarasi Miklós: Naponta találkozom Wass Albert karaktereivel 111/30

Forgó Zoltán: Karácsonyfabontás 117/75

Handó Péter: Hőstörténet 116/61

Handó Péter: Lélekgödör 120/65

Jakab-Köves Gyopárka: Fizetésnap 117/6

Jancsó Noémi: Emotikon 117/26

Kaiser László: A nagy pecázás 115/63

Kapitány Máté: Szemben a sárkány 117/14

Keszthelyi Tamás: Vigyen el az ördög! 117/77

Lukáts János: Egy illat emléke 114/63

Mezey László Miklós: Sötétben 115/67

Molnár Krisztina Rita: Rózsafüzér 117/70

Molnár Rita: Izolda utazása 118/63

Molnár Szabolcs: Majdnem döntetlen 111/65

Móritz Mátyás: Egy csokor őszirózsa 116/70

Nagyatádi H. Tamás: Elmulasztott világvége 115/57

Ortutay Péter: A Szpartak hősei 118/68

Petz György: A szúnyogháló 116/76

Petz György: A vándor 116/75

Petz György: Botos angyal 116/78

Petz György: Filozófia 116/76

Pozsonyi Gabriella: Egyedül 117/46

Prosenszki Róbert: Távolság és üveggolyó 111/68

Rab István: Az élet rendje 117/21

Reök György Aba: Veronka 117/64

Sajó Blanka Bella: Pálma asszony 119/70

Sarusi Mihály: Hiábaháza 119/77

Siklós László: Pál apostol levele a Hunniabeliekhez 120/45

Szappanos Gábor: A szobrok életéből 112/59

 1. Ágoston László: Falusi történet 116/48
 2. Ágoston László: Pótnászút 112/67

Torba Zsuzsanna: Vázlatfüzet 117/81

Turcsány Péter: Az igazság csempésze 119/32

Turcsány Péter: Készülődő magyarság 118/20

Zonda Attila: Megmaradni 119/16

ESSZÉ, TANULMÁNY, SZOCIOGRÁFIA

Ambrus András: A ragyogó szó – a versmondásról 115/46

Balázs Ildikó: Wass Albert német nyelvű elbeszélései a Pester Lloydban 115/18

Bertha Zoltán: ,,A szép mindig korszerű” (Dsida Jenő kritikai nézeteiről) 115/79

Boda László: A nem értett teremtés 116/23

Boda László: Az ember tragédiája, a jelenünkben 111/17

Fejes István: Srácok salakpalotákban (1. rész) 119/3

Fejes István: Srácok salakpalotákban (2. rész) 120/16

Feltizi-Veress András: Wass Albert két regénye 111/21

Kaposi Márton: Mennyire sikerült, avagy nem sikerült elűzni Belfagort? 112/81

Lengyel János: Trianontól Trianonig 115/11

Lukáts János: ,,A nagy év” és a nagy mesélő – Eötvös Károly 1848 köré épülő életműve   115/2

Lukáts János: A Hitel évei – a hiteltelenítés évtizedei 111/77

Madarász Imre: Jó estét, proletármítosz! 112/84

Pátrovics Péter: In hoc signo… 111/4

Szalay László Pál: Írástudók a levelek közül kikandikálva 118/17

Szász László: Németh László üzenete 120/37

Tusnády Mária: Wass Albert Mese az erdőről című meséjének jelképrendszere… 115/14

Tüskés Tibor: Wass Albert a Sorsunkban 117/87

Vajda Kornél: Vázlat Friedellről 114/82

RECENZIÓ, KRITIKA

Baán Tibor: Közelebb önmagunkhoz – Csernák Árpád könyvéről 111/85

Baán Tibor: Stációk – Pozsgai Györgyi: Zarándokút című kötetéről 118/90

Bene Zoltán: A Recenzió-Állat találkozása Novák Valentin új kötetével 116/88

Borbély László: ,,Istennek igéje porba esett”

(Székely Mózes/Daday Loránd/: Zátony, Kié az ország? című kötetéről) 119/91

Erdei-Szabó István: Fényidő – Cseh Károly két kötetéről 111/76

Heiszler Vilmos: Egy birodalom végvidékén –

gondolatok Gecse Géza történelmi könyve kapcsán 113/92

Jókai Anna: Gondolatok Fazekas István: Megnyerhető veszteségeink című könyvéhez      116/87

Kaló Béla: Meditációk az időről és a történelemről – Konrad Sutarski: Kettős hazában     111/88

Kovács György: Barbár időben időtlen emberség –

Szigeti Lajos Barbár téridő című könyvéről 112/91

Lukáts János: Emberek a történelemben, történelem az emberekben –

Ujlaky István: Tiberius és Sztálin. Kettős portrék 112/89

Lukáts János: Hajdani hajnalok hűvössége (Albert Gábor kötetéről) 120/91

Lukáts János: Kultusz, vita, feledés (Madarász Imre: Kultusz, vita, feledés.

Olasz irodalom- és kultúrtörténeti tanulmányok című könyvéről) 116/82

Madarász Imre: Diplomáciatörténet ,,forradalom után” –

Pankovits József: Fejezetek a magyar–olasz kapcsolatok történetéből című könyvéről   115/87

Madarász Imre: Márton, a megtöretett (könyvajánló Szappanos Gábor könyvéhez) 114/90

Madarász Imre: Reformkori regényírók 120/87

Major Zoltán: Szivárvány vagy lidércfény? (Borsi-Kálmán Béla könyvéről) 120/88

Mezey László Miklós: Az 50-es évek a Zoltán utcában (recenzió Doncsev Toso könyvéről)          120/93

Mezey László Miklós: Célba érő gondolat (Arany almanach 2002–2007) 117/93

Mezey László Miklós: Lélekhíd a Duna fölött – Nehéz Ferenc: Két harangszó ölelkezett   116/84

Palotai János: Ezerszer áldott Budapest! (Molnár Zoltán képeiről) 119/93

Pátrovics Péter: Athila – egy ,,magyar bestseller” kelet-európai története 112/86

Pátrovics Péter: ,,Eppur si muove” (A ,,kalandozások” koráról és a magyar honalapításról

a filológus szemével) 119/85

 1. Török Gábor: Csongár Álmos: Szerelmi vallomás: magyarul 118/92

Szász István Tas: Mécsessel Trianon labirintusában – Székely András Bertalan könyvéről 111/80

Szerkesztői vallomások a PoLíSz-ról –

Bay Ágota, Lukáts János, Szappanos Gábor, Kaiser László) 120/82

Tusnády László: Kisebbségben (Kaiser László kötetéről) 119/87

Tüskés Tibor: Reflexió (Pilinszky János Wass Albert-kritikájáról) 115/92

Tüskés Tibor: Turcsány Péter legújabb verseiről 118/88

DOKUMENTUM, JEGYZET

A Gyulai Pál-díj díjazottjai 2007-ben 111/92

A Kráter Műhely Egyesület karácsonyi rajzpályázata 111/94

A PoLíSz novellapályázata a Nyugat emlékére 111/93

A Pomázi fotópályázat eredményhirdetése 111/95

A Wass Albert Mesesorozat rejtvényének nyertesei 111/96

A Wass Albert Mesesorozat rejtvényének nyertesei 112/96

A Wass Albert Mesesorozat rejtvényének nyertesei 113/96

A Wass Albert Mesesorozat rejtvényének nyertesei 114/96

A Wass Albert Mesesorozat rejtvényének nyertesei 115/96

A Wass Albert Mesesorozat rejtvényének nyertesei 116/96

A Wass Albert Mesesorozat rejtvényének nyertesei 117/96

A Wass Albert Mesesorozat rejtvényének nyertesei 118/96

A Wass Albert Mesesorozat rejtvényének nyertesei 119/96

A Wass Albert Mesesorozat rejtvényének nyertesei 120/96

Bágyoni Szabó István: Március idusa – Húsvét – a Költészet ünnepe –

József Attila születésnapja 113/borító IV

Barcsa Dániel: A hűség krónikása – Rugonfalvi Kiss István emlékezete 112/2

Barcsa Dávid: Történelem a PoLíSz lapjain 120/borító IV

Bemutatjuk Dobesch Máté grafikusművészt 118/94

Bemutatjuk Erdei Éva festőművésznőt 115/93

Bemutatjuk Molnár Zoltán fotóművészt 119/94

Bemutatjuk Őri Kiss István grafikust 114/95

Bemutatjuk Szabó Márta fotóművészt 113/94

Bemutatjuk Takáts Márton grafikus- és festőművészt 116/94

Bemutatjuk Tánczos Krisztina festőművészt 111/90

Boda László: Wass Albert jelleme 112/30

Csernóczky Judit: 100 éve született Wass Albert, nemzeti irodalmunk megújítója 111/32

Elbe István: Hét vidéki emlékmű – a külhoni Turul-szobrokról 116/19

Előzetes a Wass Albert programokból 120/56

Kaiser László: Az elmaradt parolák 116/borító IV

Karácsony 2007 111/borító IV

(KAZ): Wass Albert életműve nemzeti és kulturális összefogásra szólít fel 113/2

Kicsi Sándor András: Haladó nyelvtörők 111/74

Kovács Attila Zoltán: A múltébresztés ideje 115/borító IV

Köszönet az 1%-ért! 120/96

Kráter-könyv Európa legjobbjai között 120/93

Lakatos Miklós: A költő és a statisztikus – Vargha Gyula élete és munkássága 112/17

Lisztóczky László: Beszámoló a Dsida Jenő Baráti Kör 2007. évi munkájáról 112/93

Lukáts János: Költő odakint – költő idebent 118/5

Madarász Imre: ’68 és Sartre 119/14

Madarász Imre: A Vátesz halála és halhatatlansága 117/borító IV

Matyikó Sebestyén József: Egy ismeretlen, korabeli Csokonai-arckép a kaposvári múzeumban                 115/88

Mit láthatnánk az ókori Egyiptomban? – társasjáték-készítő verseny eredményhirdetése    116/93

Nyiri Péter: A Magyar Nyelv Múzeuma: a magyar nemzet múzeuma 118/15

Papp Vilmos: Két XX. századi ,,Látóember”: Soos Géza és czegei Wass Albert 114/15

Posta Ákos István: A cseh- és morvaországi magyarságról 112/12

Romhányi Török Gábor: Magyar Odüsszeia – Ithaka nélkül. Csongár Álmos hányattatásai            112/26

Szakács István Péter: A Wass-szindróma 120/57

Szappanos Gábor: Nobel-díjas a PoLíSz francia szerzője! 119/borító IV

Szászfalvi László: Wass Albert erkölcsi üzenete 111/34

Tanácskozás közös dolgainkról 120/92

Turcsány Péter: A Wass Albert állampolgárságát igazoló okirat előzményeiről

és ideiglenes hatályáról 116/28

Turcsány Péter: Az önmagát boncoló kés kultúrája 118/borító IV

Turcsány Péter: Lázadás – az én ’68-am, ’69-em 114/borító IV

Turcsány Péter: Wass Albert kiválasztottsága és hivatástörténete 111/36

Ujlaky István: Csak tárgyilagosan! 112/borító IV

Ujlaky István: Történettudomány és történeti mitológia 118/9

 1. A.: Humor és Mogor 111/73

Zambon Csaba: Rugonfalvi Kiss István memoranduma a román miniszterelnökhöz 112/7

INTERJÚ, riport, BESZÉD, ELŐADÁS, NAPLÓ, EMLÉKIRAT

Adamikné Jászó Anna: A prózaritmus Wass Albert műveiben 113/52

Aknay Tibor: Stációk 118/31

Balázs Tibor: Wass Albert kanonizációjának kérdése – avagy az egységes nemzettudat

Felélesztése 113/69

Barcsa Dániel: Ezerkilencszázhatvannyolc 116/2

Bay Ágota: Ahogyan a szél is fúj 119/2

Bertha Zoltán: A bölcselő Wass Albertről – Te és a világ – rendhagyó műfajban 113/45

Bisztrovits Ferenc: A mezőségi Feketelak nagy ünnepe Wass Albert szellemében 115/90

Büki Attila: A Mezőföld színháza 114/88

Czegő Zoltán: Halotti beszéd – Seprődi Kiss Attila hamvai mellett 118/29

Ébert Tibor: Te ergo quaesumus – Kodály-emlékeim 114/92

Hegedűs Lóránt: Wass Albert munkássága a kereszt(y)én(y) teológia szemszögéből 113/19

Jókai Anna: Wass Albert világlátása 113/13

Kabdebó Lóránt: ,,Az ebédlőben fölhúzom az órát” – Wass Albert otthonteremtése –

az otthontalanságban 113/33

Lisztóczky László: Wass Albert pályaképe 113/75

Madarász Imre: 1968 – negyven év távlatából 111/15

Madarász Imre: Pósa Zoltán (nem lehet) 60 éves 118/87

Márkus Béla: ,,Wass Albert kezében lesz feladata a tollnak” – bírálatok, méltatások

a két világháború között 113/26

Nyiri Péter: A megszakadt lánc mítosza – a Rézkígyó teológiája 113/42

Ortutay Péter: Wass Albert és az amerikai álom – Az Eliza című regény alapján 112/34

 1. Hofher József SJ: Kossányi József költőre és pedagógusra emlékeztünk 115/56

Pomogáts Béla: Jönnek… – több műfajú dokumentumkönyv a második bécsi döntésről    113/37

Sárkány István: Fényködök árnyékban 115/95

Szász István Tas: Wass Albert a Hitel szellemi vonatkozásában 113/64

Szászfalvi László: Wass Albert erkölcsi üzenete 111/34

Székely András Bertalan: A reneszánsz és a Biblia jegyében 116/80

Székely András Bertalan: Gyönyörűséges pillanatunk a XX. században: 1956 120/9

Szőcs Géza: A százéves Wass Albert 113/5

Sz. Tóth Gyula: Wass Albert nyomában 120/54

Turcsány Péter: A visszahúzódó diák 114/23

Turcsány Péter: Fent a havasokban – Kuncz Aladár európai transzszilvanizmusa 115/22

Turcsány Péter: Meghívó – lázadásra! 118/2

Turcsány Péter: Merjünk ’56 örökösei lenni! 120/3

Turcsány Péter: Pomázi beszéd 113/3

MŰFORDÍTÁS

Hajóssy János: J. M. G. Le Clézio: A sivatag p 119/47

Ipolyi Éva: Ékkövek a kínai bölcsesség kincsestárából p 119/59

Lukács Zsolt: Tone Škrjanec: [cím nélkül] v 115/38

Lukács Zsolt: Tone Škrjanec: Általános megfontolások a létezésről v 115/38

Lukács Zsolt: Tone Škrjanec: Történelem v 115/38

Lukács Zsolt: Uroš Zupan: Imádság v 113/84

Lukács Zsolt: Uroš Zupan: Kert, Bach v 113/83

Mészely József: Ana Blandiana: Tapsfiók p 116/30

Pável Krisztina: Tibeti mesék p 112/39

Péli Árpád: Aaro Hellaakoski: A parton v 118/25

Péli Árpád: Aaro Hellaakoski: Az első csillag v 118/24

Péli Árpád: Aaro Hellaakoski: Egymás mellett v 118/25

Péli Árpád: Aaro Hellaakoski: Holdfény az erdőn v 118/24

Romhányi Török Gábor: Hugh Kenner: Mondattani árnyalatok e 111/45

Romhányi Török Gábor: Michel Onfray: A boldogság antik étrendje e 120/59

Romhányi Török Gábor: Michel Onfray: Berlioz vagy Debussy p 115/39

Szappanos Gábor: Anna Sofia Sarelin: Éjjeli mínuszfokok és hóesés p 115/33

Szappanos Gábor: Jokum Rohde: Pinocchio hamvai p 112/46

Szappanos Gábor: Kim Blaesbjerg: Vieri eldönthette volna p 114/48

Szlafkay Attila: Aglaja Veteranyi: Hajjal belepett szoba v 114/47

Szlafkay Attila: Aglaja Veteranyi: Könnyközvetítő v 114/47

Szlafkay Attila: Aglaja Veteranyi: Menekülés v 114/47

Szlafkay Attila: Aglaja Veteranyi: Tehén v 114/48

Weisz Böbe: Joseph D’Lacey: A kúra p 118/26

 

ILLUSZTRÁCIÓ

Adamikné Jászó Anna portréja 113/63

Alexandr Iszajevics Szolzsenyicin portréja 117/borító I

A nevető székely c. könyv borítója 120/93

Artemisia Gentileschi Önarcképe 116/borító I

Barcsa Dániel illusztrációi 120/5, 8, 13, 34, 36, 53, 58, 63, 69, 76, 81, borító III

Bálint Károly szobrászművész Zalaegerszegen felállított Wass Albert-portréja 120/57

Bertha Zoltán portréja 113/49

Daday Loránd/Székely Mózes portréja 119/borító I

Debreczeni László grafikái 115/80, 83

Dobesch Máté grafikái 118/4, 8, 14, 19, 28, 59, 61, 65, 77, 86, 91, 93, 96, borító III

Erdei Éva festőművésznő képei 115/13, 17, 30, 37, 45, 48, 51, 61, 94, borító III

Erdélyi köszöntő dedikált könyvborítója 118/22

Feketelaki fotó 115/92

Hangya János Wass Albert: Hanky tanár úr Amerikában c. könyvéhez készített illusztrációi 117/5, 20, 63, 69, 74, 86, 95, 96, borító III

Fritz Mihály Wass Albert érme 113/borító I

Hegedűs Lóránt portréja 113/25

Ismeretlen Csokonai-arckép és Dsida Jenő portréja 115/borító I

Janus Pannonius és Egon Friedell portréja 114/borító I

Jókai Anna portréja…………………………………………………………………. 113/18

Jósika Miklós portréja 120/borító I

Kabdebó Lóránt portréja 113/37

Karácsonyi rajzpályázat gyermekrajzai 112/6, 16, 33, 45, 52, 58, 66, 77, 83, 88, 92, borító III

Kráter-könyvek borítói 116/92

Lev Nyikolajevics Tolsztoj portréja 118/borító I

Lisztóczky László portréja 113/82

Márkus Béla portréja 113/32

Molnár Zoltán fotóművész Budapest témájú képei 119/13, 15, 33, 58, 62, 66, 67, 75, 84, 90, 95, 96, borító III

Nyiri Péter portréja…………………………………………………………………. 113/44

Őri Kiss István illusztrációi 114/14, 46, 53, 58, 62, 68, 96, borító III

Pomogáts Béla portréja 113/41

Rugonfalvi Kiss István és Vargha Gyula portréja 112/borító I

Szabó Márta fotói 113/49, 74, 82, 90, 93, 95, 96, borító III

Szászfalvi László és Turcsány Péter portréja 111/33

Szász István Tas portréja 113/67

Szőcs Géza portréja………………………………………………………………… 113/13

Takács Edina fotója 111/96

Takáts Márton grafikus-festőművész képei 116/18, 27, 37, 55, 64, 73, 83, 87, 89, 93, 95, 96, borító III

Tánczos Krisztina festőművész grafikai vázlatai                                                      111/11, 12, 19, 20, 53, 60, 64, 72, 79, 87, 89, 90, borító III

Turcsány Péter portréja 113/5

Wass Albert-könyv címoldala 115/32

Wass Albert portréja 111/borító I

Rövidítések

e = esszé

p = próza

v = vers

PoLíSz 121–126.

 

 

VERS, DRÁMA

Apostagi Zoltán: Ma 123/borító II

Arany László: A Maskarák legendáriumából 121/50

Arany László: Ébredő bohóc 121/50

Arany László: Hívás misztériuma 121/50

Arany László: Zsákos ember 121/51

Balaskó Jenő: Dobpárbaj 122/92

Balogh Gyula: levelek 123/66

Barcs János: Dankasirályok röptetik 124/28

Béki István: Isten-tánc 122/3

Béki István: Leányanya 122/3

Béki István: Nagyapa 122/4

Béki István: Parttalan 122/4

Béki István: Verejték 122/4

Bíró József: (!) – Attention – (!) – Attention – (!) 123/67

Bíró József: Reality show ——- (2006) 123/67

Bíró József: STARK REALITY 123/67

Boda Magdolna: celluxszal összeragasztott lapok 123/69

Boda Magdolna: horoszkóp 123/68

Boda Magdolna: kompjúterem 123/68

Boda Magdolna: üzenetrögzítő 123/69

Bokor Levente: Narkolepszia 122/48

Bokor Levente: Piruett Kazinczy előtt 126/borító II

Bokor Levente: Visszaeső 122/48

Botár Attila: Maga a dél 125/84

Botár Attila: Szoba költözés után 122/20

Botár Attila: Újabb félcédulák 121/5

Both Balázs: In memoriam Gyurkovics Tibor 122/71

Both Balázs: René Magritte képeire 122/71

BuSzabó Dezső: Három haiku 125/72

BuSzabó Dezső: Kilenc haiku 125/72

Cseh Károly: Hó és virág közt 125/75

Csenki Lajos: Ahogy én megyek Komáromból Komáromba 126/5

Csepcsányi Éva: Csizmában 122/63

Csepcsányi Éva: Gulágról hazatért szerzetes 122/64

Csepcsányi Éva: Jerikó 122/63

Csepcsányi Éva: Összeköltözés után 122/64

Dávid Beatrix: 9 haiku egy búzamagért… 125/73

Dobai Péter: Balaskó hív emlékében, ’ki nem volt besúgó a szocializmus építése közben  123/9

Dobai Péter: Életfogytiglan ,,Magyar extázisban” 121/4

Duma István András: Uralás az új évre 121/borító II

Együd László: Vészharangszó 121/51

Fazekas István: Haza a mélyben………………………………………………. 121/2II

Ferenczi László: Próbatételeim 124/2

Gál Csaba: Az alászállás évei 124/50

Gál Csaba: Fa vagy…………………………………………………………………. 124/50

Gál Csaba: Gondolatok a szabadság érzésének maradéktalan átélése útjában álló akadályok

felszámolásának mikéntjéről 124/51

Gál Csaba: Ostrom és hold 124/borító II

Győrffy Attila: Hajnal-napra 124/4

Gyüre Lajos: Zsombék 122/49

Hajas Dávid: Szobor 122/19

 1. Horváth István: egy nem udvari költő a hazáról 121/3

Kádár Ferenc: Kétely 125/3

Kádár Ferenc: Zarándokúton 125/2

Kaiser László: Benne volt az őshaza 123/24

Kaiser László: Józanul 126/73

Kaj Ádám János: ,,Üzenet haza” 122/5

Kaj Ádám János: Arc poétika 122/5

Kalász Márton: A lepke 121/18

Király Farkas: Emlékes könyvedbe 121/2

László Péter Sándor: Szent István imája – töredék 123/10

Lázár Bence András: De nem szólt 123/44

Lázár Bence András: Szerepcsere (1) 123/45

Lukáts János: A nótaszerző és a literátor 126/98

Madár János: Hófehér magány 123/52

Madár János: Vers 125/borító II

Matyikó Sebestyén József: Az égen hold ballag át 125/26

Matyikó Sebestyén József: Balatoni üdvözlet 126/65

Matyikó Sebestyén József: Búcsú 121/6

Matyikó Sebestyén József: Egy villámsújtotta fűzfánál 126/66

Matyikó Sebestyén József: Nádasok zsoltára 126/64

Matyikó Sebestyén József: Töreki őszi legenda 121/6

Nády Mária: Száraz árok 123/65

Necz Dániel: Az állomáson 125/83

Necz Dániel: Dante………………………………………………………………… 125/83

Novák Béla Dénes: Ave Ilona 122/2

Novák Valentin: Hat tétel ’56 margójára 121/8

Novák Valentin: Mindent kitárok 124/57

Oláh András: ahogy az ősznek is 124/20

Oláh András: bűvésztrükk 124/20

Oláh András: érdemtelen 124/20

Oláh András: harcaink 124/21

Oláh András: takarékos üzemmód 124/21

Polgár Julianna: Háromszázharmincnyolcadik hálaének 122/74

Polgár Julianna: Háromszáznegyvennegyedik hálaének 122/borító II

Polgár Julianna: Kettőszáznegyvenhetedik hálaének 122/74

Rendek Jenő: Kérdés 122/56

Rendek Jenő: Kesernyés évszak 122/56

Rendek Jenő: Nyugalom 122/57

Simek Valéria: Egymáshoz hajolva 123/63

Simek Valéria: Forrástájak 123/64

Simek Valéria: Kezed intésére 123/63

Szabó Csilla Judit: Fohász 123/53

Szabó Csilla Judit: Gondolatok a spájzban (3.) 123/53

Szabó Csilla Judit: Még mindig… 123/54

Szabó Csilla Judit: Szabadulás…? 123/54

Szenti Ernő: A kun ivadék 123/62

Szenti Ernő: Ez egy ilyen világ 123/62

Szenti Ernő: Ismeretlen tartományok 123/62

Videcz Ferenc: Hazám 123/19

Vitéz Ferenc: B 126/79

Wágner Zoltán: Míg térképed a vers… 126/97

Zas Lóránt: Megrázkódhatsz 121/3

PRÓZA

 

NOVELLA, REGÉNY, karcolat, levél, TÁRCA

Aknay Tibor: Ősök kertje 122/63

Aknay Tibor: Találkozás 124/58

Antoni Rita: Úttalan út 122/50

Bágyoni Szabó István: Világ árnya, világ fénye 122/6

Bartusz-Dobosi László: Prímszámok 121/55

Bay Ágota: Szerelmetes fiam 125/64

Bene Zoltán: Dialógus 122/75

Csernák András: A tricikli 125/76

Csernák András: A vászonpapucs 123/55

Demeter József: Vastaliga avagy mobiltelefon az ekeszarván 124/42

Lukáts János: November húsz, csütörtök 121/52

Mezey László Miklós: Kalitka 123/70

Necz Dániel: Ha a lovag nem jön el 122/59

Necz Dániel: Kesztyű 122/58

Paládi József: A vigyor 123/46

Romhányi Török Gábor: Rondó 121/46

Szász László: Verébi János élete és munkássága 125/27

Trenka Csaba Gábor: Tündérhullák 124/52

Turcsány Péter: Az igazság csempésze II. 125/37

Tusnády László: Vallomás Kazinczy küldetéséről 126/56

Véghelyi Balázs: Mint a postagalambok 126/63

ESSZÉ, TANULMÁNY, SZOCIOGRÁFIA

Balázs Ildikó: Az erdélyi arisztokrácia múltja, jelene II. 124/29

Balázs Ildikó: Az erdélyi arisztokrácia múltja, jelene 123/25

Bertha Zoltán: Élő nyelv – élő magyar irodalom 126/87

Csernák András: Ügyesek és ügytelenek 125/70

Fazekas István: Szép élet, szép halál: Széphalom 126/86

Gyüre Lajos: Az Új Magyar Museum 124/5

Gyüre Lajos: Ignotusról másképpen 125/85

Kaposi Márton: Machiavelli vígjátékai a magyar színpadokon 124/87

Kecskés András: ,,tulipánfejű kakasok” 126/6

Dr. Lisztóczky László: Vachott Sándor és Pomáz 124/65

Madarász Imre: Státusfoglyok és börtönírók: Kazinczy és Pellico 126/80

Major Zoltán: Az elásott klasszikus – Rab Gusztáv, a magyar Flaubert (1901–1963) 123/74

Mezey Katalin: 20. századi verstani áramlatok: Ady – Nyugat – Nagy László 126/21

Novák Valentin: Szorítsuk-e mértékbe az időt? 126/28

Pálfi Ágnes: A betlehemes játékok versnyelve és prozódiája 126/43

Pátrovics Péter: A nyelvújítás többnyelvű kontextusban 126/33

Rátkai Árpád: A Nyugat köre és a nemzetközi nyelv 121/70

Soltész Márton: Áprily Lajos képalkotó ereje 122/21

Szepes Erika: ,,a metrum tajtékos taraján” 126/25

Szőcs Géza: Komentárok az új Hejesirási Szabájzathoz 126/40

TP: Nyirő József, a székely tragédia írója 125/borító III

Turcsány Péter: Ovidius sor(s)képlete 126/15

Varga Csaba: Kommunizmus után? 125/4

Vitéz Ferenc: Versművelés – beszédgyakorlatok 126/74

RECENZIÓ, KRITIKA

Árpás Károly: Egy regény, ami több annál 122/79

Bágyoni Szabó István: Érintetlenül 125/93

Balázs Ildikó: Egy kutatás hozadéka 126/91

Bencze Mihály: Egy cseh történész őszintesége 123/86

Bene Zoltán: Mátyás király és irodalmi pantheon, avagy ne féljünk játszani! 121/94

Dobos Marianne: Cigány keresztapák 122/84

Ircsik Vilmos: Hazulról – hova? 124/84

Kaposi Márton: Machiavelli vígjátékai a magyar színpadokon 124/87

Lukáts János: A kimondhatatlan gondolatok országa 124/77

Lukáts János: Húsvéti hazahívás 122/86

Madarász Imre: ,,A démoni és a klasszikus” Leni Riefenstahl 123/92

Madarász Imre: Debreczeni-decrescendo 122/78

Mezey László Miklós: Tanító novellák 125/90

Pátrovics Péter: Világképünk nyelvi tükre 124/14

Szabó Edina: ,,Akinek füle van, hallja meg!” 123/88

Vajda Kornél: Jogállami? Átmenetünk? 124/11

Véghelyi Balázs: Irodalmi antiretró 121/92

DOKUMENTUM, JEGYZET

1% a Kráterért – a Kráter mindnyájunkért! 121/96

A Gyulai Pál-díj díjazottjai: Major Zoltán és Botár Attila 121/68

A Wass Albert Mesesorozat rejtvényének nyertesei 121/96

A Wass Albert Mesesorozat rejtvényének nyertesei 122/96

A Wass Albert Mesesorozat rejtvényének nyertesei 123/96

A Wass Albert Mesesorozat rejtvényének nyertesei 124/96

A Wass Albert Mesesorozat rejtvényének nyertesei 125/96

A Wass Albert Mesesorozat rejtvényének nyertesei 126/112

Bágyoni Szabó István: Védőbeszéd hóhullásban? 123/borító IV

Barcsa Dániel: A bizalom 121/borító IV

Barcsa Dániel: Másfél évszázad 126/109

Barcsa Dániel: Radnóti magyarsága 124/borító IV

Bemutatjuk Gyurity Milán grafikust 121/95

Bemutatjuk Kiss Attila írót 124/95

Bemutatjuk Mérei Anita grafikust 122/94

csz: Elfelejtett mártírjaink 126 borító IV

Előzetes a Kráter Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválra megjelenő könyvújdonságaiból           124/92

Erdei Éva: 90 éve született Prokop Péter 123/83

Frimmel Gyula: Bemutatjuk Farkas Ferenc szobrászművészt 123/93

Kaiser László: Elhunyt Győrffy László író, publicista 122/77

Kárpátaljai zárónyilatkozat 125/95

Lenhardt Balázs: Wass-centenárium 122/38

Lukáts János: Vélemények és kézfogások 122/borító IV

Mányoki Endre: Határon 122/95

Meghalt az avantgarde klasszikus Balaskó Jenő 122/91

Megjelent az Aranyrög Könyvtár I–V. kötete! 126/111

Szász István Tas: Nemzetstratégiára vár a magyarság 123/15

Turcsány Péter: A sligói lélekhalász emléke 121/40

Turcsány Péter: Elszámolás egy baráttal, egy szerkesztőtárssal 125/borító IV

XII. Aquincumi Költőverseny 122/96

INTERJÚ, riport, BESZÉD, ELŐADÁS, NAPLÓ, EMLÉKIRAT

,,És egyszer csak szólít a haza…” – Turcsány Péterrel Ortutay Mária beszélget: 124/22

Elmer István: Az utolsó pohár tej 126/2

Hingyi Éva: A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek komplex művészeti bemutatója       121/10

Kabán Annamária–Mózes Huba: Dsida Jenő utóéletéhez 122/29

Kabdebó Lóránt: Szabó Lőrinc laudációja 126/110

Matyikó Sebestyén József: A Prae-től a Véres Szamárig 123/11

Rejtőző magyar irodalom: A II. bécsi döntés fogadtatása – válaszol Pomogáts Béla 123/21

Dr. Székely András Bertalan bevezetője és kérdései 121/22

Székely András Bertalan: Együtt jobb! 121/12

Tánczos Vilmos: Nyisztor Ilona laudációja 124/80

Turcsány Péter: A hangsúly az összhangon van 121/14

Turcsány Péter: Intarzia a Lehetetlenért 123/2

Turcsány Péter: Naplórészlet – 2008 122/44

Wass Albert Los Angeles-i beszéde (1977) 121/32

MŰFORDÍTÁS

Áprily Lajos: William Butler Yeats: Ha ősz leszel… v 121/41

Avar Hajnalka: Oldřich Knichal: Üdvözöllek, Endre! P 121/16

Cséby Géza: Konrad Slutarski: Napod v 121/31

Cseh Károly: Wolfdietrich Schnurre: Való igaz v 122/41

Csuka Zoltán: Marko Dekić-Bodoljaš (Dékity Márk): El kell jönniök egyszer… v 121/20

Csuka Zoltán: Marko Dekić-Bodoljaš (Dékity Márk): Húr vagyok v 121/20

Csuka Zoltán: Marko Dekić-Bodoljaš (Dékity Márk): Végigmegyek v 121/21

dcs: Sutarski Konrad: Egy tehetséggel kevesebb – Dávid Attila emlékére p 123/95

Erdődi Gábor: William Butler Yeats: A hölgy első dala v 124/41

Erdődi Gábor: William Butler Yeats: A Mennynek szőttesére vágyik… v 124/41

Erdődi Gábor: William Butler Yeats: Innisfree tavi szigetén v 124/41

Gyukics Gábor: Simon J. Ortiz: A teremtés a prérifarkas szerint v 121/45

Gyukics Gábor: Simon J. Ortiz: Folyókanyar v 121/43

Gyukics Gábor: Simon J. Ortiz: Négy madárdal v 121/44

Kemény Dezső: Marko Dekić-Bodoljaš (Dékity Márk): Kólót járva, énekelve… v 121/19

Marsall László: Konrad Slutarski: Buda üdvözlése v 121/31

Milosevits Péter: Marko Dekić-Bodoljaš (Dékity Márk): Álom v 121/21

Milosevits Péter: Marko Dekić-Bodoljaš (Dékity Márk): Érzem v 121/21

Romhányi Török Gábor: Michel Onfray: Buddha, a kutya, meg a fuvola p 123/40

Romhányi Török Gábor: Michel Onfray: Kortársunk, Foucault p 122/42

Szappanos Gábor: Line Knutzon: Közeleg az idő p 125/54

Szenyán Erzsébet: Konrad Slutarski, lengyel költő válaszai p 121/26

Szenyán Erzsébet: Stepanović Predrág, szerb költő válaszai p 121/25

 

ILLUSZTRÁCIÓ

A Mátyás-emlékmű fotója Kolozsvárott 122/borító I

Balaskó Jenő portréja 123/borító I

Botár Attila és Turcsány Péter 121/69

Dávid Attila díszletképei 123/96

Dsida Jenő emléktáblája Beregszász vasútállomásán 122/37

Farkas Ferenc szoborfotói 123/8, 10, 18, 24, 66, 69, 73, 84, 85, 91, 94, borító III

Fotó a Kazinczy Ferenc emlékére rendezett konferenciáról 126/6

Gábor József és Ternovszky Béla illusztrációi 125/36, 53, 63, 69, 92

Gyurity Milán grafikái 121/9, 13, 39, 91, borító III

Kazinczy Ferenc és Meszlényi Zoltán portréja 126/borító I

Kiss Attila: Gesta Avarorum illusztrációi 124/3, 10, 13, 27, 40, 57, 76, 83, 94, 95, 96, borító/III

Major Zoltán és Barcsa Dániel 121/69

Mérei Anita illusztrációi 122/11, 16, 28, 41, 43, 55, 57, 60, 70, 73, 76, 90, 93, borító III

Nyirő József fotója 125/borító I

Pomogáts Béla: Üdvözlégy, szabadság! Könyvborítója 123/23

Simon J. Ortiz fotója 121/45

Szabó Katalin: Golgota 121/7

Tandori Dezső rajzverse 126/21

Turcsány Péter családi fotóiból 122/46

Turcsány Péter fotói 125/96

 1. Molnár Imre fotói 126/3, 5, 14, 55, 90, 109, borító III

Vachott Sándor portréja 124/borító I

William Butler Yeats fotója 121/borító I, 41

Rövidítések

e = esszé

p = próza

v = vers

PoLíSz 127–129.

 

 

VERS, DRÁMA

Ádám Tamás: Csupasz időkerék   129/73

Ádám Tamás: Sérült kárpit   129/73

Antal János: árvamagyar   127/2

Áron Attila: A Jelentéktelen   129/24

Bágyoni Szabó István: Úrfaggató   129/2

Bauch Ferenc: Csak neked   129/31

Bauch Ferenc: Egyszerű   129/31

Bauch Ferenc: Próba   129/31

Bene Zoltán: Mese a hídon   129/74

Cs. Sándor Richárd: Egy fényképre   127/borító II

Csontos Márta: Rügyező fény   129/44

Debreczeny György: felszáll az ének   129/81

Debreczeny György: könnyű énnekem   129/81

Debreczeny György: összetartoznánk   129/80

Donkó László: hetven éve taposom   128/74

Donkó László: növekvő idő   128/74

Donkó László: utcák   128/74

Ébert Tibor: Álomőrjáraton   127/46

Ébert Tibor: Hazatérés   127/46

Ébert Tibor: Jó éjszakát!   127/46

Együd László: Intés menetelőknek   129/borító II

Gombár Endre: Wass Albert szobrai 127/72

Gyimesi László: Kóstolgató   128/3

Gyimesi László: Meghívó   128/2

Gyüre Lajos: A hajad   127/88

Gyüre Lajos: A nap lovai   127/87

Juhász Gyula: Mátyás király   128/borító II

Kepes Károly: Fenyegető   127/90

Kepes Károly: Fogyatkozások   127/91

Kepes Károly: Halott barátaim helyett   127/91

Kepes Károly: Lábam…   127/90

Kepes Károly: Legenda   127/90

Kepes Károly: Szerelmünk   127/91

Kepes Károly: Tükör és Hold   127/90

Király Farkas: Egy doboz, drótokkal   129/63

Király Farkas: Levele Dún an tSalainn-ba   129/64

Kürti László: Árvák dala   128/79

Kürti László: Utolsó komp   128/79

Lukáts János: Holló helyett keselyűk   128/62

Marczinka Csaba: Szöszilány a bölcskaron   129/82

Matyikó Sebestyén József: In memoriam Pilinszky János   128/37

Matyikó Sebestyén József: Rejtő Jenő emlékének   128/37

Nagy Brigitta: Antonio Vivaldi   129/45

Oláh András: kerestelek   127/28

Oláh András: megérteni képtelen   127/27

Oláh András: mese az öreg halászról   127/28

Orgoványi Anikó: Angyal kabrióban   129/43

Orgoványi Anikó: Lépcsőházi sámántánc   129/42

Pósa Zoltán: Női princípium   129/39

Radnai István: Arctalan utódok   128/73

Radnai István: Domboldal füstben Esztergom felett   128/73

Simek Valéria: Az ég búzavirágja   129/41

Simek Valéria: Csurranó   129/40

Simek Valéria: Itt jártunk   129/40

Simek Valéria: Nyugtázod   129/40

Szigeti Lajos: Napimádó   127/89

Szigeti Lajos: Távolsági hívás   127/89

Szigeti Lajos: Távolságok   127/89

Zas Lóránt: Az arc…………………………………………………………………    127/47

Zas Lóránt: Még elmondom   129/56

Zas Lóránt: Megformállak   127/48

Zas Lóránt: Meghaltak ők   127/48

Zas Lóránt: Nem a fák árnyékában   129/57

Zas Lóránt: Távoli mezők   129/56

 

PRÓZA

NOVELLA, REGÉNY, karcolat, levél, TÁRCA

Adamik Zsolt: Kicsit sárga fénykép   128/75

Aknay Tibor: Osztálytársak   128/51

Bene Zoltán: Kétféle   127/78

Csernák András: A szimfónia   127/80

Gombár Endre: Szivárvány a vízesés felett   127/84

Lukáts János: ,,…és a távol ködbe vész”   129/82

Madarász Imre: Kis bölcsésztipológia   127/76

Szalay László Pál: A diószedés lélektana   129/70

Szappanos Gábor: Szindbád, a feminista teológus   129/65

Turcsány Péter: Novellák a felnőttkor nyitányán   128/38

ESSZÉ, TANULMÁNY, SZOCIOGRÁFIA

Balázs Ildikó: A titokzatos őzbak (1941)   129/46

Barcsa Dániel: Az Erdély című tanulmánykötetről és szerzőiről, 1940   129/4

Bordás-Giesz István: A kárpátaljai revízió előzményei   127/36

Dr. Tóth Zoltán József: Megmaradásunk alkotmányáról   127/21

Elbe István: Átértelmezett emlékművek   127/49

Kisida Erzsébet: A magatartásért való felelősség   127/29

Madarász Imre: Futurizmus és fasizmus   129/58

Pap Krisztián: Krakkói séta   129/32

 1. Török Gábor: Az utókor közügye   127/73

Szabó József…: ,,Que usque tandem abutere, Catilina, patientia nostra?”   127/3

Szász István Tas: Két kolozsvári emléktöredék 1940 őszéről 129/21

Szűts Zoltán: A világháló új jelenségei   128/25

Varga Csaba: A rendszerváltoztatás kritikusa – és posztumusz tanulmánya   127/17

RECENZIÓ, KRITIKA

Basa Viktor: A kortársak tévedése?   128/83

Kaiser László: Magyar enciklopédia   128/80

Kaló Béla: A pangás korában erősödő hitvágy   127/93

Lukáts János: Sarusi Mihály két könyvéről   129/88

Madarász Imre: A József Attila-centenárium: mérleg kérdőjelekkel   128/94

Nagy Csilla: Tükrök által   127/92

Pátrovics Péter: Káintól Krisztusig   129/85

DOKUMENTUM, JEGYZET

1% a magyar irodalom és kultúra jövőjéért!   127/borító IV

A Kárpát-medencei Civil Egyeztető Fórum (KMEF) megalakulásáról és céljairól   128/34

A Wass Albert Mesesorozat rejtvényének nyertesei   127/96

A Wass Albert Mesesorozat rejtvényének nyertesei   128/96

A Wass Albert Mesesorozat rejtvényének nyertesei   129/96

Aknay Tibor: Kagylóval a tengert   128/borító IV

Bemutatjuk Mecseki Hargita szobrászművészt   129/95

Bemutatjuk Pataki Tibor képzőművészt   128/96

Bencze Mihály: Matthew Arnold és a magyarok   128/50

Gondolatok Széchenyi Istvánról   127/borító IV

Kovács Attila Zoltán: A földrajztudós Cholnoky Jenőre emlékezünk (1870–1950)   129/90

Kráter Krónika – civil élet   127/95

Kráter-krónika 2010. augusztus–szeptember   129/93

Radnai István: Ki is volt tulajdonképpen Kosáryné Réz Lola?   129/92

Simorka Sándor   127/borító III

INTERJÚ, riport, BESZÉD, ELŐADÁS, NAPLÓ, EMLÉKIRAT

Antal Zsuzsanna: Metszéspont   128/19

Civil kurázsi – Kulturált jövő 2009–2010.   128/4

Doma-Mikó István: Wass Albert és titokzatos halála   127/57

Fűzfa Balázs: ,,Mentés másként”   128/12

 1. N.: A Gutenberg- és az e-galaxis új kihívásai – konferencia Pomázon   128/7

Kabdebó Lóránt: Az ifjúság maradéka   128/92

Pál Ferenc: José Saramago emlékére (1922–2010)   129/borító IV

Turcsány Péter: ,,A kultúra – a szív nyelve”   127/55

Turcsány Péter: Apokaliptikus végkifejlet 1938–1941.   129/26

Turcsány Péter: Mutáció vagy folytonosság?   128/10

 1. K.: Újromantika az e-galaxis korában   128/9

Varga Klára: Az utolsó dudás és a Velvet   128/22

MŰFORDÍTÁS

Kardos Pál: Matthew Arnold: Szonett a magyar nemzethez (1848) v   128/50

Pál Dávid Levente: José Saramago: Lidércnyomás v   129/borító IV

 

ILLUSZTRÁCIÓ

Elbe István fotói   127/borító I, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57

Fotó Kovács Győző hagyatékából   129/borító I

Mecseki Hargita szoborfotói    129/3, 20, 23, 25, 41, 43, 45, 57, 62, 72, 79, 95, 96, borító III

Pataki Tibor képei   128/3, 6, 8, 11, 21, 33, 91, 93, 95, borító III

Simorka Sándor grafikái   127/2, 16, 79, 83, 86, 88, borító III

Turcsány Péter: Digitális átalakítás című képe   128/borító I

Zsögödi Nagy Imre: Wass Albert-portréja   128/49

Rövidítések

e = esszé

p = próza

v = vers

PoLíSz 130–139.

 

 VERS, DRÁMA

Ádám Tamás: Szeretkező kezek   131/16

Ádám Tamás: Találkozás   131/15

Ádám Tamás: Tündérhegyi laap   131/15

Ádám Tamás: Vízumkényszer   131/16

Adamik Tamás: Juhászkutyámhoz   139/93

Adamik Tamás: Szofia   139/94

Agócs Sándor: Balladás ének 2011-ből   135/14

Agócs Sándor: Mi vár még ránk   135/14

Apostagi Zoltán: Mindennap  133/35

Asztalos András: Agnosztikus elégia   135/52

Asztalos András: Emlékkép   135/51

Asztalos András: Önéletrajz   135/51

 1. Horváth István: a semmi után és előtt   131/64
 2. Horváth István: egy nem udvari költő a hazáról   131/64
 3. Horváth István: ha   131/63

Bágyoni Szabó István: Kik nem születnek újra   135/8

Bágyoni Szabó István: Tánckurjongatók vén gyalogosoknak   135/8

Bágyoni Szabó István: Valaki kopog…   135/9

Balogh Gyula: Maradok   138/borító II

Bedey Gábor: …jaj!   131/borító III

Berzsenyi Dániel: A magyar   131/borító I

Bíró József: Elveszett éden   133/70

Bíró József: Öregedőben   130/81

Birtalan Ferenc: Mi lesz, ha nem jön…    131/62

Birtalan Ferenc: Szívkórház   131/63

Boda Magdolna: Ablakrajz   138/78

Boda Magdolna: Haza   138/78

Boda Magdolna: Kétszáz az egyben   138/77

Budaházy István: Holdfény   131/borító II

Budaházy István: Rokonabb velem   134/5

Budaházy István: Szolgálok Néked   134/5

Choli Daróczi József: A megbélyegzett   136/53

Choli Daróczi József: Mint a hó…   136/54

Cs. Sándor Richárd: Egy fényképre   134/5

Cs. Sándor Richárd: Golgota   134/5

Cséby Géza: Az öreg   135/46

Cséby Géza: Cyrhla, 1956   135/46

Cséby Géza: Lengyel nagyapám   135/46

Cséby Géza: Ószandec   135/47

Cseke Gábor: A hallgatag   138/24

Cseke Gábor: Füstölgő  138/24

Csontos János: Trianon   130/23

Csontos János: Végül   130/23

Csontos Márta: Arrabona nem felejt   131/69

Csontos Márta: Pannonhalmi vándorének   131/70

Csontos Márta: Renoir vásznán   131/68

Csontos Márta: Titkok harangja   137/56

Csontos Márta: Válaszfal   137/56

Csontos Márta: Zsugorodás   137/borító II

Debreczeny György: Kuan Jin fején díszes korona   134/17

Donkó László: Világok múlása   133/81

Ébert Tibor: Ágyam   137/7

Ébert Tibor: Mondóka   132/2

Ébert Tibor: Papírfoszlány   137/7

Erdei-Szabó István: Az emlékezet mélyén   134/78

Erdei-Szabó István: Erdő   134/77

Erdei-Szabó István: Talán a tenger   134/78

Eszteró István: Zöld epigrammák   139/3

Eva Fábiánova: Barátok   137/46

Eva Fábiánova: Öreg karácsonyok és fiatal újévek fényeinél   137/46

Fazekas István: A föltámadt szerelem   131/56

Fazekas István: Ének anyámnak   131/56

Fazekas István: Másnapos hexameterek   131/56

Ferenczi László: Hetvennégy   137/16

Ferenczi László: Megadás   137/16

Ferenczi László: Nézőpontok   137/16

Ferenczi László: Remény   137/16

Gáspár Erika: Szentfiú 1.   133/73

Gáspár Erika: Szentfiú 2.   133/73

Gáspár Erika: Uram, nélküled…   130/80

Gombár Endre: Nem lehet megszámolni   135/87

Gombár Endre: Szabad kikötő   135/87

Gombár Endre: Távoli látogatók   135/87

Grandpierre Attila: A felhők szertartása   133/2

Grandpierre Attila: Apám igaz fia lettem   139/95

Grandpierre Attila: Csillagot érzek!   133/4

Grandpierre Attila: Ének a Napistenhez   133/borító II

Grandpierre Attila: Ha kedves az életed   133/3

Grandpierre Attila: Körbeérő végtelen   133/5

Grandpierre Attila: Mágikus Karácsony   139/94

Gyimesi László: Meghívó   131/66

Gyimesi László: Vagonunkba zárt harangszó   135/86

Gyüre Lajos: Haragvó istenek   137/2

Gyüre Lajos: Szeptemberi áhítat   137/2

Horkay Hörcher Ferenc: Kétsoros   137/8

Horkay Hörcher Ferenc: Sanyi   137/8

Horváth Gyula: Kétezer év múlva   136/62

Horváth Gyula: Szólnak a holtak az égen   136/61

Huszty Bálint: Ima az úton levőkért   130/22

Huszty Bálint: Összekucorodva   130/22

Imrich Fuhl: Állatkert   137/45

Imrich Fuhl: Befalazva   137/45

Imrich Fuhl: Csönd-szó   137/45

Imrich Fuhl: Hozzád térek vissza   137/45

Imrich Fuhl: Staféta   137/46

Kaiser László: Kérés   133/82

Kaiser László: Négysoros   133/82

Kaiser László: Nem tudsz vele szembenézni   133/82

Kaiser László: Valaki altatja gyermekét   133/82

Kaj Ádám: A költő este   130/80

Kaj Ádám: A magány délibábja   130/79

Kaj Ádám: Felszántott szögesdrót helyén   130/79

Kaj Ádám: Hrabali pillanat   130/79

Kemsei István: Öregségem   131/51

Kemsei István: Befuccsolt építkezés   131/52

Kepes Károly: Fogyatkozások   133/34

Kepes Károly: Halott barátaim helyett   133/34

Kiss Irén: A lepel-kép megfejtése   132/borító II

Koffán Zsófia: Kiválasztott   134/borító II

Köles Judit: Fényeltérítés   130/29

Köles Judit: Háttérsugárzás   130/30

 1. Tábori László: Halottak napján   139/borító II

Lakatos Menyhért: Atomszonáta   136/49

Lászlóffy Csaba: Idő-kantáta   133/30

Magyari Barna: Csilla   135/79

Magyari Barna: Két atom   135/79

Major Judit: A hírvivő   130/borító III

Major Judit: A szív komolysága   130/96

Major Judit: Álmodat   130/96

Major Judit: Cédrusom   130/borító IV

Major Judit: Istenes vers   130/96

Major Judit: Január   130/borító II

Matyikó Sebestyén József: A kegyelem   138/2

Matyikó Sebestyén József: Az útvonal   131/50

Matyikó Sebestyén József: Hamu és gyémánt   134/3

Matyikó Sebestyén József: Kecskézik a tó   131/50

Matyikó Sebestyén József: Közülünk ki ne félne?   138/2

Matyikó Sebestyén József: Krúdy siófoki platánjai   134/2

Matyikó Sebestyén József: Megkövülve a márciusi hóesésben   131/50

Matyikó Sebestyén József: Odébb a fák   131/51

Matyikó Sebestyén József: Oltár előtt   131/51

Matyikó Sebestyén József: Rejtő Jenő emlékének   134/2

Matyikó Sebestyén József: Vasra vert fohász   133/81

Matyikó Sebestyén József: Villogni kezd   138/2

Molnár Rita: Cinizmus   130/75

Molnár Rita: Melankólia   130/74

Molnár Rita: Téli fák   130/75

Nády Mária: Az ősi jel   130/78

Nády Mária: Az ősi jel   136/93

Nády Mária: Az út   130/77

Nády Mária: Könnycsepp fátyolban   130/77

Nády Mária: Könnycsepp fátyolban   136/92

Nády Mária: Könnycsepp fátyolban   136/92

Oláh András: [ki válaszol]   131/10

Oláh András: [lenyeltem volna]   137/6

Oláh András: a szabadság harmadik napja   137/6

Oláh András: elrontott ragozás   131/10

Oláh András: júdás   131/10

Oláh András: Kairóban   137/6

Osztojkán Béla: Add kezünkbe   136/55

Osztojkán Béla: Legenda a szerelemről   136/55

Paizs Tibor: Hadállás   134/6

Paizs Tibor: Szégyen   134/6

Paizs Tibor: Szemfedő   134/6

Paizs Tibor: Többnyelvűség   134/7

Pál József: Elmélkedő   132/87

Pál József: Gnómák   132/87

Pál József: Hajó-út   132/86

Pál József: Vízözön   132/87

Pató Selam: Lelki tájkép   136/64

Pató Selam: Mondd, akarsz-e…   136/64

Payer Imre: A ,,meztelen igazság”   136/93

Payer Imre: Bebocsátásra hiába váró kóborlónak 1011-be   136/94

Payer Imre: Bulgakov utolsó reggel   136/94

Payer Imre: Kópémanó   136/93

Pethő László: A mindenség tágulása   131/3

Pethő László: Csillagösvényen   131/3

Pethő László: Végtelen vágtató szellem   131/2

Pető László Árpád: A Tiprás napszakán   133/28

Pető László Árpád: Átláss a kerítéseken   133/29

Pető László Árpád: Örökség gyanánt   133/28

Pető László Árpád: Tüdőd mögött a dallam   133/29

Pilinszky János: Őszi vázlat   134/borító III

Rácz Lajos: Civilizáció 136/60

Rácz Lajos: Jövevény   136/61

Rostás Farkas György: Balladás álmok   136/57

Rostás Farkas György: Cigánykaraván   136/58

Rostás Farkas György: Örökségem   136/58

Ruva Farkas Pál: A falu koldusai   136/59

Ruva Farkas Pál: A vasvirágok nyílása   136/59

Ruva Farkas Pál: Úttalanság   136/60

Sándor Richárd: Tél   131/65

Simek Valéria: Jelek   132/73

Simek Valéria: Változásban   132/73

Sonntag Gábor: (a létem mi nekifeszül)   137/85

Sonntag Gábor: (fecskéket sodor)   137/84

Sonntag Gábor: (fény-árnyék örök vonulása)   137/84

Sonntag Gábor: Világok vízfolyásában (6 vers)   133/70–72

Szarka István: Lefékeződöm   138/25

Szarka István: STN   138/25

Szász István Tas: Bús kincses nóta   138/9

Szász Lóránt: Síró patakok   134/72

Szenti Ernő: Habozás nélkül   137/17

Szenti Ernő: Nem minden úgy igaz   137/17

Szenti Ernő: Összefirkált papírlap   137/17

Szenti Ernő: Több a volt, mint a van   135/borító II

Szentmihályi Szabó Péter: A vers halála   130/2

Szentmihályi Szabó Péter: A vers most alszik   136/32

Szentmihályi Szabó Péter: Arany János apokrif Őszikéje   136/31

Szentmihályi Szabó Péter: Hittem   136/borító II

Szentmihályi Szabó Péter: Isten versei   139/2

Szentmihályi Szabó Péter: Morgolódás   136/31

Szentmihályi Szabó Péter: Petőfi dala   136/31

Szentmihályi Szabó Péter: Rendszerváltozás   136/31

Szepesi József: Fohász helyett   136/56

Szepesi József: Helyzetjelentés   136/57

Szepesi József: Pogány ima   136/56

Szűcs István: Az álmok birodalma   137/82

Szűcs István: Az élet értelme   137/82

Szűcs István: Az Igazság   137/82

Szűcs István: Az üzenetek   137/82

Tábori-Leitner Kálmán: Kórházi kápolna   131/65

Tábori-Leitner Kálmán: Unalom   131/65

Tandori Dezső: ,,S bármikor lesz, hogy – uccu! – nem vagyok”   136/3

Tandori Dezső: Aprók tánca napestig? Bales(e)tig   136/4

Tandori Dezső: Egy porgos (avult és friss)   136/4

Tandori Dezső: Két költő után   136/2

Turai Laura: Fekete mise   137/83

Turai Laura: Olyannak lenni   137/83

Turai Laura: Sajgó változat   137/83

Turbók Attila: A játszma szégyene   137/4

Turbók Attila: Az egyik vállán   137/3

Turbók Attila: Háborgó vizeken   137/5

Turcsány Péter: A szobor, 1981   135/2

Turcsány Péter: Nyári stanzák életről és időjárásról   136/23

Turcsány Péter: Scherzo a Dél diadaláról   136/22

Varga Csaba: Számadás   134/4

Viczián Sándor: Arcán a földnek   134/76

Viczián Sándor: Holtak csillagvizsgálója   134/77

Viczián Sándor: Igazmondó vallatásban   134/76

PRÓZA

NOVELLA, REGÉNY, karcolat, TÁRCA, levél

Aknay Tibor: A galamb szárnyverése   131/17

Aknay Tibor: Telihold idején   135/80

Bakonyi István: Vallomás a pályámról   132/32

Balázs Ildikó: Új leosztást kérek!   130/72

Barcsa Dániel: Brüniszkáld (1. rész)   134/8

Barcsa Dániel: Brüniszkáld (2. rész)   135/15

Barcsa Dániel: Brüniszkáld (3. rész)   137/78

Barcsa Dániel: Brüniszkáld (4. rész)   138/75

Bene Zoltán: Appendix belli   130/70

Bene Zoltán: Részlet az Istenítélet című regényből…   132/74

Brudi Zsuzsa, Mécs László és Wass Albert levelezése (1967–1970)   130/31

Elmer István: Parasztbarokk (részlet)   134/48

Farkas Csaba: A jégmadár röpte   134/72

Farkas Csaba: Átok és jáspiskő   131/67

Farkas Csaba: Az Univerzum színe   134/74

Farkas Csaba: Hangok a fülkéből   134/73

Farkas Kálmán: Nagybőgős a Sajó-partról   136/41

Fischer Ludwig: Emberek a toronyházból   134/34

Jencsik Attila: Az út   130/76

Kalász Márton: Téli bárány   134/40

Konrad Sutarski: Barangolás a Szepességben   130/3

Lakatos Menyhért: Szellemjárás   136/50

Lukáts János: Vadlibácska   131/57

Mezey László Miklós: Tavaszi mámor   132/81

Necz Dániel: Terroristák   131/53

Novák Valentin: Páternoszter (regényrészlet)   138/79

Orsós Jakab: Világom   136/45

Pósa Zoltán: Abban a korszakomban történt…   133/67

Szappanos Gábor: Szindbád az alvilágban, 2036-ban   133/74

Szappanos Gábor: Szindbádnak fia lesz   136/88

Taba Yago: Budapest, mon amour   132/64

Ujlaky István: Betlehemi csúcs   130/borító IV

ESSZÉ, TANULMÁNY, SZOCIOGRÁFIA

Árpás Károly: Korforduló   132/43

Balogh F. András: Hit és újrakezdés a magyarországi német irodalomban    134/30

Blažetin, Stjepan: A magyarországi horvátok irodalmáról   138/26

Budaházi István: A magyarrá válás útjai   137/49

Choli Daróczi József: A mai cigány irodalom irányai   136/38

Domonkos László: Századkezdet – a vég kezdete?   133/87

Dukay Igor: Kishazánk, a Dera-táj   133/30

Fuhl, Imrich: A magyarországi szlovák irodalom, mint csoda   137/27

Gyurkovics Györgyi: Sarkadi a paradicsomban   133/83

Horváth Kornélia: A ,,mintha” poétikai alakzatáról   138/20

Kabdebó Lóránt: Versenyfutás?   136/26

Karsai Ervin: A magyarországi cigányság irodalmáról   136/34

Kollarits Krisztina: Az Ősi küldött – egy élet(mű) lezárul I.   137/18

Kollarits Krisztina: Az Ősi küldött – egy élet(mű) lezárul II.   138/47

Lisztóczky László: ,,Csángúknak is vannak kültűik”   139/99

Lukáts János: Mikes Kelemen   138/3

Madarász Imre: ,,A legutolsó menedék”: a könyvtárszoba   138/89

Pál Ferenc: Egy magyar költő elbeszélő költeménye Camões fogságáról és megszabadulásáról   133/35

Polgárdy Géza: A czegei Wass-család címere és Wass Albert ex librise    138/55

Propszt Eszter: Vázlat a magyarországi német irodalomról   134/28

Soltész Márton: A könnyűzene poétikája és a beat   131/71

Szalay László Pál: ,,γάρήλαλιά σουδήλόνσεπσιεί”   130/24

Szaló Péter: Érzület   132/23

Szász István Tas: A ,,világlátott lokálpatrióta”   132/3

Szűts Zoltán: Gépversek – számítógéppel generált költészet   138/14

Tandori Dezső: ,,Visszajáró?”   136/12

Tandori Dezső: Babits   136/5

Turcsány Péter: Életegyenletünk a Dante-paradoxon   135/94

Ujlaky István: Krétai történet   133/91

Vajda Kornél: A gender studiesról: hideget és meleget fújva   137/9

RECENZIÓ, KRITIKA

Árpás Károly: A kihagyott lehetőség   135/92

Árpás Károly: Egy olvasó töprengései   138/93

Árpás Károly: Páros recenzió: gondolatok a megjelent Gion Nándor-monográfiákról   130/88

Bácsalmási István: Miska János: Túl a hídon…   139/111

Bágyoni Szabó István: Lélek felé fordított arc   131/89

Barcsa Dániel: Népek szőttese   131/8

Bérczi Szaniszló: Könyv a Kárpát-medence egységéről – helyreáll-e újra?    132/90

Budaházi István: Szétszaggatott Ország   135/88

Czegő Zoltán: Zakómagányban, Jákob lajtorjáján   131/87

Csűrös Miklós: Barcs János Szitakötő szerelem című verséről   132/94

Dobos Marianne: ,,A valóság égető nyelve!”   135/89

Galgóczy Zsuzsa: Benedek Elek szellemi ébresztői   132/88

Galgóczy Zsuzsa: Hírünk a világban   134/87

Igmándi Szűcs István: Merengés egy vadászember emlékei fölött   130/92

Kabdebó Lóránt: Miről lehet egy versben beszélgetni?   130/82

Kabdebó Lóránt: Turcsány Péter 60. születésnapjára   132/22

Kelemen Erzsébet: A vállalt küldetés  131/79

Lukáts János: A megtört gerincektől a felemelt főkig   134/84

Lukáts János: Átszállás Zürichben   139/109

Lukáts János: Balaton: világ helyett világok   132/92

Lukáts János: Cser sógor   137/94

Lukáts János: Új-Zéland helyett…   130/86

Madarász Imre: ,,Csúnya mese” a mélyből   133/88

Madarász Imre: ,,Magánvilágtörténetem”   131/78

Madarász Imre: A kollektivizmus irodalma   134/81

Major Zoltán: Az áldozat értelme a múló időben, a Dunatáj viharverte földjén       137/89

Pátrovics Péter: Szláv pokol Pesten   137/52

Paulusz Richárd: A radarcsillagászat mestere – visszaemlékezése tükrében   131/4

Paulusz Richárd: Lederer Emma Egyetemes művelődéstörténetéről   137/92

Pollák Petra: Német–magyar irodalmi együttélések a Kárpát-medencében    134/82

Pósa Zoltán: Olvasókönyv az utolsó nomádról   131/95

Rónay László: A normális kommunikációról   136/95

Soltész Márton: Költői polémia   139/107

Sz. Tóth Gyula: Kőben sóhajtozó fagyöngyök   131/84

Szeghalmi Elemér: Kipke Tamás barátomról e nemes ház törzsvendégének ajánlva                       130/91

Szűts Zoltán: Politika, kultúra és történettudomány a ,,neobarokk társadalomban”                       137/86

Tusnády László: A fény apoteózisa   131/90

Zsirai László: Egyéniségek és filmművészet – Kaiser László filmes portréi    132/95

DOKUMENTUM, JEGYZET

1% a magyar irodalom és kultúra jövőjéért!   131/borító IV

1% a magyar irodalom és kultúra jövőjéért!   132/borító IV

1% a magyar irodalom és kultúra jövőjéért!   133/borító IV

A Wass Albert Mesesorozat rejtvényének nyertesei   130/96

A Wass Albert Mesesorozat rejtvényének nyertesei   131/96

A Wass Albert Mesesorozat rejtvényének nyertesei   132/96

A Wass Albert Mesesorozat rejtvényének nyertesei   133/96

A Wass Albert Mesesorozat rejtvényének nyertesei   134/96

Alexander Kormoš: A magyarországi szlovák szerzők életrajzai   137/48

A Wass Albert Mesesorozat rejtvényének nyertesei   135/96

A Wass Albert Mesesorozat rejtvényének nyertesei   136/96

A Wass Albert Mesesorozat rejtvényének nyertesei   137/96

A Wass Albert Mesesorozat rejtvényének nyertesei   138/96

A Wass Albert Mesesorozat rejtvényének nyertesei   139/112

Barcsa Dániel: Jancsi   139/borító IV

Bemutatjuk Bedey Gábor szobrászművészt   131/96

Bemutatjuk Dávid Attila díszlet- és jelmeztervező, grafikus- és festőművészt        135/borító III

Bemutatjuk Major Judit képzőművészt   130/96

Bemutatjuk Pataki Tibor képzőművészt   132/96

Bemutatjuk Potyondi János grafikust   133/96

Csallóközi Zoltán: A mi Katynunk   135/borító IV

 1. Udvary Ildikó: Serediuk Péter festőművész, grafikus   134/95

Dr. Pál Ferenc: Fordítói és esszéírói pályázat a Galego irodalomból/ról    136/96

Egry József gondolatai   135/borító I

Elmer István: Versek – két szárny közt   134/borító IV

Felhívás írók és olvasók számára!   133/95

 1. S.: A magyarországi cigány szerzők életrajzai   136/64
 2. S.: A magyarországi horvát szerzők életrajzai   138/45
 3. S.: A magyarországi lengyel szerzők életrajzai   135/53
 4. S.: Sterna Wachowiak újra a Lengyel Íróegyesület elnöke   135/96

Kráter Krónika.    137/96

Kráter Press: Kráter Krónika   138/96

Pilinszky János: Végkifejlet c. kötetének dedikált címlapja   139/borító III

Schleiermacher, F. D. E.: A vallásról   130/borító I

Soltész Márton: Térkép és tájoló   137/borító IV

Székely András Bertalan: A nemzetpolitika úttörője   132/borító IV

Turcsány Péter: A Janus-arcú, a hermészi Barát: Kabdebó Lóránt    138/borító IV

Turcsány Péter: Az irodalom ünnepei   133/borító IV

Turcsány Péter: Süllyedő naszádok a Dunán   136/borító IV

INTERJÚ, riport, BESZÉD, ELŐADÁS, NAPLÓ, EMLÉKIRAT

Balogh Robert: A látogató meséje   134/53

Bácsfainé dr. Hévizi Józsa: Arányosított (többnyelvű) önkormányzatokat –

a szórványban élők számára!   139/20

Benedek Anna: A Rókaisten látogatása   134/80

Berényi Margit: Kultúránk védelme a Végeken   139/65

Csallóközi Zoltán: A köztéri szobrok nemzeti együvé tartozást erősítő szerepe    139/8

Csepreghy Ferenc Emléknap   136/96

Csizmadia Sándor: A kormány és a civil társadalom stratégiai kapcsolata    139/16

Dékity Márkó: A magyarországi horvátok identitástudata és kulturális igényei        139/72

Duma-István András: Csángó-magyar világra való áromlása a vadmodernizáció robbanása

Következtében   139/58

Erdélyi György: ,,Jó orvos, ki nem andalítasz…”   135/3

Ébert Tibor: Pázmány sírja   134/91

Fuzik János: Önkormányzati intézményrendszerünk a hazai szlovákság megmaradásának

szolgálatában    139/74

Gazda József: Magyarságunk megtartásáért   139/44

Göncz László: Nemzeti kisebbségvédelem Szlovéniában –

a deklarált jogok és azok tényleges megvalósítása látóköréből   139/49

Hattinger-Klebasko Gábor: A magyarországi ruszinok kettős identitása   139/82

Katona Szabó István: Báró Atzél Ede és Wass Albert   131/28

Katona Szabó István: Ítél a történelem   133/6

Kovács Attila Zoltán: Midás, az írók írója – Ambrus Zoltán   131/borító IV

Kökéndy Mária: A megőrzött emlék   132/46

Kráter Press: Nemzetek, nemzetiségek, autonómiák   138/10

Lázár Ádám: Volt egyszer egy Rádió   138/12

Matyikó Sebestyén József: Beszélgetés-töredék Csicsery-Rónay Istvánnal    134/88

Pátrovics Péter: Nyelv és identitás   139/76

Polgárdy Géza: Elmenni, vagy maradni Erdélyben?   136/24

Polgárdy Géza: Másokért élt élet   135/10

Pósa Zoltán: Egy ország, amely a költészetből született   138/86

Rostás-Farkas György: Gondolatok a cigány identitásról és kultúráról   139/86 Somlay Gizella: És azután…   131/24

Szászfalvi László: A X. Kárpát-medencei Keresztkötődések Konferencia megnyitása139/4

Székely András Bertalan: Magyar sorskérdések   139/29

Tarics Péter: A magyar állampolgárság ügye   139/31

Teszári Nóra: ,,Ír(nek len)ni vagy nem, nálam nem kérdés…”   134/79

Turcsány Péter: A szerelemkereső férfi történetei   133/40

Turcsány Péter: Drámai hősnő vagy a sebzett múlt kompenzálása   135/18

Turcsány Péter: Hódolat a Madárembernek   132/47

Turcsány Péter: Írói igazságtétel   137/23

Turcsány Péter: Már megnyugodtam   136/18

Turcsány Péter– Konrad Sutarski: Együtt jobb!   134/27

Turcsány Péter– Konrad Sutarski: Miért a lengyelek?   135/24

Vadas László: Nemzeti kultúra az identitástudat alakításában és megőrzésében     139/64

Ványai Fehér József: Lopakodó   131/11

Vorzsák Anna: Méra naplója   134/18

Wass Albert: Anna emlékkönyvébe   133/46

Zsoldos Ferenc: A délvidéki szórvány-magyarság az erők kereszttüzében   139/55

MŰFORDÍTÁS

Alexander Kormoš: Oldrich Knichal: Életfogytiglan v   137/40

Alexander Kormoš: Oldrich Knichal: Imperatívuszok v   137/40

Áts Erika: Engelbert Rittinger: Tollat ragadtam hát… v   134/33

 1. Szabó Károly: Georg Wittmann: A fabábú p   134/36

Bágyoni Szabó István: Andrzej Pedryc: Mese a visszatérésről v   135/50

Bágyoni Szabó István: Kazimiera Illakowicz: Halottaim… ismerőseim… szeretteim135/40

Bágyoni Szabó István: Kazimiera Illakowicz: Isten mindenütt v   135/39

Bágyoni Szabó István: Konrad Sutarski: Az én városom v   135/44

Balázs Boróka: Horia Gârbea: Narancsos kacsa p   130/66

Balázs F. Attila: Ioan-Pavel Azap: * * * v   130/65

Balázs F. Attila: Ioan-Pavel Azap: Caligula v   130/65

Balázs F. Attila: Ioan-Pavel Azap: Vallomás 1. v   130/65

Balázs F. Attila: Ioan-Pavel Azap: Vallomás 2. v   130/65

Balázs F. Attila: Marta Petreu: A Hold v   130/62

Balázs F. Attila: Marta Petreu: Mint egy oszlop v   130/62

Balázs Júlia: Kazuo Ishiguro: Csellisták p   138/59

Csoóri Sándor: Konrad Sutarski: Apám emlékére v   135/41

Csoóri Sándor: Konrad Sutarski: Ha úgy tudnánk távozni v   135/44

Csordás Gábor: Kazimiera Illakowicz: Katyn homokja v   135/38

Döbrentei Kornél: Konrad Sutarski: Jelek az égen v   135/43

Duso Šimara Pužarov: Duro Pavić: Dallam v  138/32

Ember Mária: Valeria Koch: Elégia v   134/47

Ember Mária: Valeria Koch: Útban a csönd felé v 134/46

Eva Fábiánova: Michal Hrivnák: Akt p   137/32

Eva Fábiánova: Michal Hrivnák: Tél a völgyekben v   137/34

Eva Fábiánova: Michal Hrivnák: Új dalunk v   137/34

Eva Fábiánova: Oldrich Knichal: A határon p   137/38

Fodor András: Konrad Sutarski: * * * v   135/42

Gregor Papuček: Marko Dekić Bodoljaš: A nyelvünk v   138/30

Hegedűs Attila: Andrzej Pedryc: * * * v   135/50

Hegedűs Attila: Andrzej Pedryc: Várok rád v   135/50

Herman Helmut Bechtel: Valeria Koch: A nyelv mostohagyermeke v   134/46

Hussein Evin: Claus Klotz: Ars poetica v   134/45

Ifj. Stjepan Blažetin: nightmare v   138/44

Ifj. Stjepan Blažetin: éjszakai töredék v   138/44

Ifj. Stjepan Blažetin: szemedben v   138/44

Imrich Fuhl: Alexander Kormoš: Anyajegy v   137/43

Imrich Fuhl: Alexander Kormoš: Dalaim v   137/43

Imrich Fuhl: Alexander Kormoš: Ikercsillag v   137/44

Imrich Fuhl: Alexander Kormoš: Zsákutcában v   137/44

Imrich Fuhl: Gregor Papućek: A gondolatok konyhájából v   137/35

Imrich Fuhl: Gregor Papućek: Álom v   137/37

Imrich Fuhl: Gregor Papućek: Esténként v   137/37

Imrich Fuhl: Gregor Papućek: Szülőfalumhoz v   137/36

Imrich Fuhl: Gregor Papućek: Valahol Európában v   137/37

Imrich Fuhl: Juraj Antal Dolnozemsky: Ezt ne feledd v   137/29

Imrich Fuhl: Juraj Antal Dolnozemsky: Így van ez v   137/29

Imrich Fuhl: Oldrich Knichal: A jászolnál v   137/39

Jaskó István: Wawrzyniec Marek Rak: Epigrammák v   135/47

Kalász Márton: Engelbert Rittinger: Fönt függő kép v   134/33

Kiss Gy. Csaba: Stanislaw Vincenz: Dialóg a szovjet megszállókkal e   135/30

Kovács István: Elżbieta Adamska-Mohos: * * * v   135/49

Kovács István: Elżbieta Adamska-Mohos: A haza elvesztése v   135/48

Kovács István: Elżbieta Adamska-Mohos: Távozás előtt v   135/48

Kovács István: Kazimiera Illakowicz: Gdynia és Gdańsk v   135/36

Kovács István: Kazimiera Illakowicz: Sírhant a messzeségben v   135/36

 1. Nagy Miklós: Borisz Jevszejev: Kutyahatalom p   137/67

Majtényi Zoltán: Kazimiera Illakowicz: Nagyon egyszerű ének v   135/38

Marko Dekić Bodoljaš: A remények összeomlottak… v   138/31

Marko Dekić Bodoljaš: Duso Šimara Pužarov: nyomorgó angyalok v   138/42

Marko Dekić Bodoljaš: Duso Šimara Pužarov: vörös krisztus v   138/42

Marko Dekić Bodoljaš: Illatok v   138/31

Marko Dekić Bodoljaš: Mijo Karagić: Sors p   138/34

Marko Dekić Bodoljaš: Roza Vidaković: Búcsúzás v   138/30

Marko Dekić Bodoljaš: Roza Vidaković: Erdő mellett v   138/30

Matild Bölcs: Akácfa v   138/40

Matild Bölcs: Három nap Zsidányban v   138/39

Matild Bölcs: Napba nézők v   138/41

Mészáros Piroska: Grazia Deledda: Szárd mese p   133/47

Német Anna: Wawrzyniec Marek Rak: Aforizmák v   135/48

Nikola Radoslav: Ladislas Gujaš: Éjszaka Szentborbáson v   138/43

Nikola Radoslav: Ladislas Gujaš: Újjászületés? v   138/43

Ortutay Péter: Anasztaszija Jermakova: Villám kutya két élete p   137/59

Ortutay Péter: F. Scott Fitzgerald: A jégpalota p   136/69

Ortutay Péter: F. Scott Fitzgerald: Írók és módszerek e   136/67

Ortutay Péter: Szergej Jeszenyin: Bobij és Barátocskám p   137/57

Ortutay Péter: Vjacseszlav Ar-Szergi: Az idegen p 130/58

Pál Dániel Levente: John F. Deane: Drumlin-ország v   132/51

Pál Dániel Levente: John F. Deane: Sekina, a sátrak öreg istene v   132/50

Pavol Kondač: Elkésett visszatérés p   137/30

Scholz László: Mario Vargas Llosa: A bácsi, aki az apám volt p   134/58

Seregély Ágnes: Josef Michaelis: Mozgókép v   134/52

Seregély Ágnes: Josef Michaelis: Sváb asszony Baranyából v   134/52

Seregély Ágnes: Josef Michaelis: Válságos évtizedek v   134/53

Stipan Blažetin: Cesaric v   138/33

Stipan Blažetin: Vers hajadról v   138/33

Stjepan Lukač: Jolanka Tišler: Anyanyelvem vadvirága v   138/37

Stjepan Lukač: Jolanka Tišler: Esőváró v   138/38

Stjepan Lukač: Jolanka Tišler: Még egyszer v   138/38

Stjepan Lukač: Katarina Gubrinski Takač: Haikuk v   138/34

Sutarski Szabolcs: Konrad Sutarski: A kettős kötődés irányai e   139/68

Sutarski Szabolcs: Konrad Sutarski: Az eredendő szépség felfedezése e  136/33

Sutarski Szabolcs: Konrad Sutarski: Bevezető e   137/25

Sutarski Szabolcs: Konrad Sutarski: Bevezető e   138/26

Sutarski Szabolcs: Konrad Sutarski: Messziről is mindig veled vagyok p  135/24

Sutarski Szabolcs: Konrad Sutarski: Találkozásom Czeslaw Miloszsal e  135/55

Sutarski Szabolcs: Konrad Sutarski: Tapasztalatok a ,,PoLíSz” új, ,,Együtt jobb” rovatának

rendszeres havi megjelentetésével kapcsolatban e   139/12

Szappanos Gábor: Eva Ström: A belső fasor v   131/49

Szappanos Gábor: Eva Ström: Anya szerint egy emlék v   131/49

Szappanos Gábor: Eva Ström: Árvizek v   131/48

Szappanos Gábor: Knut Ødegård: Anya v   131/40

Szappanos Gábor: Knut Ødegård: Ez az egész v   131/39

Szappanos Gábor: Knut Ødegård: Látomásokról és hangokról v   131/34

Szappanos Gábor: Marianne Larsen: A mező v   132/60

Szappanos Gábor: Marianne Larsen: Asszony és falevél v   132/61

Szappanos Gábor: Marianne Larsen: Érzem v   132/58

Szappanos Gábor: Marianne Larsen: Este v   132/59

Szappanos Gábor: Marianne Larsen: Itt vagyok v   132/58

Szappanos Gábor: Marianne Larsen: Kívülről megtanulni v   132/61

Szappanos Gábor: Marianne Larsen: Kodifikált keresés p   132/58

Szappanos Gábor: Marianne Larsen: Közönséges emberi karok v   132/60

Szappanos Gábor: Marianne Larsen: Lenyomat v   132/59

Szappanos Gábor: Marianne Larsen: Vallomás v   132/59

Szappanos Gábor: Peter Curman: Kihűlök v   132/62

Szappanos Gábor: Peter Curman: Ruhaválasztás v   132/63

Szappanos Gábor: Peter Curman: Senki nem menekül v   132/61

Szappanos Gábor: Pia Tafdrup: Anyám keze v  131/43

Szappanos Gábor: Pia Tafdrup: Csak egy kés v   131/44

Szappanos Gábor: Pia Tafdrup: Jó éjszakát! v   131/47

Szappanos Gábor: Pia Tafdrup: Mag v   131/45

Szappanos Gábor: Pia Tafdrup: Nem egynapi állatok vagyunk v   131/46

Szenyán Erzsébet: Stanislaw Vincenz: Magyarország kapuja e   135/27

Szlafkay Attila: Florica Dura: Földi apostolok v   130/56

Tornai József: John F. Deane: A róka-isten v   132/50

Tornai József: John F. Deane: Madárember v   132/49

Tornai József: John F. Deane: Tükörkép v   132/49

Törcsi Levente Balázs: Baigaagui Alchoor: Heidegger erdeje v   139/91

Törcsi Levente Balázs: Baigaagui Alchoor: Létfejtő v   139/90

Törcsi Levente Balázs: Baigaagui Alchoor: Narának v   139/92

Törcsi Levente Balázs: Baigaagui Alchoor: Úton v   139/90

Törcsi Levente Balázs: Damdinszürengin Urjanhaj: * * * v   139/89

Törcsi Levente Balázs: Damdinszürengin Urjanhaj: * * * v   139/89

Törcsi Levente Balázs: Damdinszürengin Urjanhaj: * * * v   139/90

Törcsi Levente Balázs: Damdinszürengin Urjanhaj: Tövisek v   139/90

Turczi István: John F. Deane: A művészet eszközei v   132/53

Turcsány Péter: John F. Deane: Az egész világ vége v   132/52

Turcsány Péter: John F. Deane: Pólingok, godák, szalonkák v   132/53

Turcsány Péter: John F. Deane: Tojás-asszony v   132/51

Vincze Ferenc: Valeria Koch: Ungarndeutsch v   134/46

Weöres Sándor: Kazimiera Illakowicz: Lila bivalyok v   135/37

Weöres Sándor: Konrad Sutarski: Világtörténelemóra v   135/40

Zoltán B. Valkán: Imrich Sedlák: A magyarországi szlovák irodalomról e  137/26

Zsembery Teréz: Zoltán Bárkányi Valkán: Ötven év p   137/40

Zsille Gábor: Bronislaw Maj: * * * v   135/61

Zsille Gábor: Bronislaw Maj: Ma v   135/60

Zsille Gábor: Bronislaw Maj: Még v   135/61

Zsille Gábor: Bronislaw Maj: Tovább v   135/61

Zsille Gábor: Bronislaw Maj: Töredék v   135/62

Zsille Gábor: Czeslaw Milosz: * * * v   135/64

Zsille Gábor: Czeslaw Milosz: * * * v   135/64

Zsille Gábor: Czeslaw Milosz: A hobbit: a huszadik század hőse e   135/62

Zsille Gábor: Czeslaw Milosz: A természethez v   135/65

Zsille Gábor: Czeslaw Milosz: Sajnálat p   135/63

Zsille Gábor: Ewa Lipska: Krakkó v   135/66

Zsille Gábor: Ewa Lipska: Szerelem v   135/65

Zsille Gábor: Ewa Lipska: Tapintatlanság v   135/65

Zsille Gábor: Ewa Lipska: Világ kisváros v   135/66

Zsille Gábor: Józef Tischner: Gondolatok ínyenceknek p   135/67

Zsille Gábor: Waclaw Oszajca: Antonio Canova: Mária Magdolna v   135/71

Zsille Gábor: Waclaw Oszajca: Hosszú, meleg ősz v   135/73

Zsille Gábor: Waclaw Oszajca: Jean-Jacques Lagrenée: Keresztelő János tanít v  135/72

Zsille Gábor: Waclaw Oszajca: Merre van v   135/71

Zsille Gábor: Waclaw Oszajca: Mona Lisa v   135/72

Zsille Gábor: Waclaw Oszajca: Salvador Dalí: La Cène v   135/72

Zsille Gábor: Zdzislaw Beksiński: ,,Szemhéjam alatt egy-egy festmény” e  135/73

 

ILLUSZTRÁCIÓ

A Wass család címerei   138/55-58

Bedei Gábor munkái    131/23, 27, 33, 38, 42, 55, 61, 83, borító III

Berzsenyi Dániel fotója   131/borító I

Bruno Cassinari portréja a Nobel-díjas Salvatore Quasimodo költőről    136/borító I

Csicsery-Rónay István fotója   134/88

Imrich Fuhl fotói, Michal Klbač, Andrej Lehocky és Ondrej Lukoviczky grafikái    137/borító I, III, 7, 29, 34, 39, 43, 55, 81, 83, 85, 95

König Róbert munkái   138/9, 25, 43, 78, 81

Major Judit alkotásai  130/borító I, III, 2, 30, 55, 61, 64, 69, 78, 81, 91

Mikes Kelemen és a rodostói ház   138/borító I

Mydlo Tamás, Ramsay Győző, dr. Semjén Zsolt, Ekecs Géza, dr. Werner Weidenfeld és Elisabeth Schosser a Rádió 60. éves évfordulóján   138/13

Pataki Tibor képei    132/borító I, III, 2, 21, 31, 57, 63, 72–73, 96

Potyondi János munkái    133/borító I, III, 2–3, 5, 27, 29, 69, 72, 80, 86, 96

Rajz Domokos Pál Péterről   134/88

Serediuk Péter Pilinszky-illusztrációi    134/borító I, III, 3, 7, 16–17, 26, 32–33, 39, 47, 50, 75–76,78, 94–96

Stark Gergely fényképfelvételei…139/borító I, 4, 8, 12, 25, 29, 31, 44, 54, 57, 64–65, 68, 74, 76, 85, 88, 92

Szolnoki Csanya Zsolt, Péli Ildikó, Lakatos Klára, Pató Selam, F. Tóth Zsuzsa, Pató Ibolya, Péli Tamás és Szenty (Szentandrássy) István munkái    136/borító III, 32, 40, 54, 58, 60, 62, 94

Wass Albert ifjúkori képe   133/46

Zdzislaw Beksiński és Dávid Attila munkái    135/borító I, III, 17, 22, 35, 45, 49, 75–76, 78

Rövidítések

e = esszé

p = próza

v = vers

Készítette: Borsody István

PoLíSz 140–149.

 

 

VERS, DRÁMA 140–149.

Ádám Tamás: Kerub-katonák                        145/84

Ádám Tamás: Szivárvány                   145/84

Adamik Tamás: Epervasárnap                       143/7

Ayhan Gökhan: Ének             147/4

Ayhan Gökhan: Mélyfront                 147/4

Ayhan Gökhan: Tánc             147/5

Ayhan Gökhan: Testvétkező             147/4

Ayhan Gökhan: Triptichon                147/4

Ayhan Gökhan: Vigasztaló ének                    147/5

Bak Rita: Fénybeburkolt                    141/76

Bak Rita: Így néz az idő                     141/77

Balázs Tibor: A poéta epilógusa az ő Imperátorához            149/borító II

Barcs János: Vándorcipőben              146/66

Bencze Attila: Rózsa és kereszt                     142/25

Berényi Mária: Édesanyámnak                       147/58

Berényi Mária: Identitászavar             147/57

Berényi Mária: Kisfiamnak                 147/57

Berényi Mária: Magamba fordulva beszélek veletek              147/57

Berényi Mária: Magány                       147/57

Berényi Mária: Számban két nyelv feszül egymásnak a szóért                      147/58

Bíró József: In dis est              144/93

Bíró László: A hiány bűvkörében                   147/28

Bíró László: Fájni nem lehet holnap              147/28

Bíró László: Lelki sebem csupa láng              147/29

Bíró László: Metszés              147/28

Bíró László: Mindennapi valóság                   147/28

Bíró László: Trianon szelleme                        146/borító II

Bognár Stefánia: Élet-csipkék                        148/borító II

Borza Lucía: A Margit-szigeten                      147/50

Borza Lucía: Életem               147/49

Borza Lucía: Kérés                             147/50

Borza Lucía: Sopron               147/50

Borza Lucía: Szilveszter éjjel             147/50

Borza Lucía: Úton                              147/50

Botár Attila: A Duna hídjai                143/2

Botz Domonkos: Elengedett kézzel              147/14

Botz Domonkos: Fehéren, vértelen               147/15

Botz Domonkos: Hajnali ének                       147/15

Botz Domonkos: Nárcisz                   147/15

Botz Domonkos: Vidd hát                 147/15

Bozók Ferenc: Ablak              146/6

Bozók Ferenc: Grafit              146/6

Bozók Ferenc: Kagyló                        146/6

Bozók Ferenc: Színek             146/6

Bucz Hunor: Életrajz             140/2

Bucz Hunor: Garabonciás ének                     140/2

Bucz Hunor: Haiku                            140/3

Bucz Hunor: Memento                       140/2

Bucz Hunor: Perzsa lant                    140/2

Budaházi István: Négy nyári haiku                149/74

Cs. Sándor Richárd: Ébredés              148/71

Cs. Sándor Richárd: Sors                    148/71

Cs. Sándor Richárd: Szabadság                      148/71

Cs. Sándor Richárd: Tovatűnés                      148/71

Cs. Sándor Richárd: Utcalakók                      145/72

Csepcsányi Éva: Akadályok               141/75

Csepcsányi Éva: Gyújtogató              141/76

Csepcsányi Éva: Irgalom hava                       141/75

Csepcsányi Éva: Liliomos szent hava                        141/75

Csepcsányi Éva: Száraz szívek hava              141/75

Csepcsányi Éva: Titkos sóhajok hava                       141/75

Csontos Márta: Boccaccio ,,lángocskája” kialszik                 140/79

Csontos Márta: Látni              140/79

Danica Brczán: Magyar versek                       141/44

Deák-Sárosi László: Libás Matyi                    148/20

Ébert Tibor: A gall háború                 149/61

Ébert Tibor: Álarcosok                      149/62

Ébert Tibor: Barangolás                     149/61

Ébert Tibor: Egy cinke rekviemje                  149/62

Egyed Emese: Aludj csendesen                     148/12

Egyed Emese: Gyászballada              148/10

Egyed Emese: Könyörögtem             148/11

Egyed Emese: Titkok kapujában                   148/12

Farmosi László: Fehér…fehér                        141/2

Farmosi László: Őrszem                    141/2

Fazekas István: A föltámadt szerelem                       144/85

Fazekas István: A vezeklés balladája             144/84

Fazekas István: Ének anyámnak                    144/84

Filip Tamás: [Ájulás]              141/8

Filip Tamás: Életem vendégei                       141/8

Filip Tamás: Gyújtópont                    141/9

Filip Tamás: Jegyzet, baráti tűzben                141/9

 1. István László: Repülő szőnyeg 151 146/72

Grandpierre Károly: A legnehezebb               142/5

Grandpierre Károly: Ars poétika                    142/5

Grandpierre Károly: Kirándulás                     142/5

Grandpierre Károly: Moccanatlanul               142/4

Grigássy Éva: Asszony a tükörrel                  149/38

Grigássy Éva: Mélység és magasság               149/39

Grigássy Éva: Vándorlegény dala                  149/38

Gyüre Lajos: Napkorong                    145/borító II

Hattinger-Klebasko Gábor: Adjátok nekem az ünnepeim                142/33

Hattinger-Klebasko Gábor: Belzebub a kor szelleme                       142/34

Hattinger-Klebasko Gábor: Magadnak-magadtól                  142/33

Hattinger-Klebasko Gábor: Zsibbadt rajongás                      142/32

Hegyi Valéria: Áttetsző                      142/63

Hegyi Valéria: désirée-nek                 142/63

Hegyi Valéria: holdfázisok                 142/63

Hoczopán Sándor: Elmúlás                147/53

Hoczopán Sándor: Eredetünk menedéke                  147/54

Hoczopán Sándor: Még egyszer                     147/53

Hoczopán Sándor: Tavaszi tánc                    147/53

Hoczopán Sándor: Tévelygések                     147/54

Hoczopán Sándor: Vallomás              147/53

Juhász Kristóf: A kilencvenes évek               143/27

Juhász Kristóf: anyatej apafej             142/borító II

Juhász Kristóf: Prométheusz Hungary                       143/29

Juhász Kristóf: Szentendre Anyám                143/28

Király Farkas: szét, nem össze                       142/17

Kiss Irén: Magyar graffitik                  149/15

Kiss Irén: Oszlop                               149/14

Kiss Irén: Teremtés-történet              149/14

Kiss Irén: Virág sínek közt                 149/14

Kosáryné Réz Lola: A csont ott nyugszik                  149/4

Kosáryné Réz Lola: A vén város                    149/4

Kosáryné Réz Lola: Az öreg város                 149/3

Kosáryné Réz Lola: Egy tündérkastélyt álmodtunk              149/2

Kosáryné Réz Lola: Hol keressem?                149/2

Kosáryné Réz Lola: Ki tehet róla?                 149/2

Kosáryné Réz Lola: Még egészen sötét van               149/5

Kosáryné Réz Lola: Templomba megyek                  149/4

Lászlóffy Aladár: Nyugalom               143/64

Lászlóffy Aladár: Százéves jövendőmondó               143/64

Lisztóczky László: Feleségem fejfájára                      146/59

Lisztóczky László: Summa summarum                      146/59

Lőrincz P. Gabriella: Ablakok                       149/68

Lőrincz P. Gabriella: Hetedik nap                 149/68

Magdu Lucian: Első vers                    147/54

Magdu Lucian: Ikonosztász                147/54

Magdu Lucian: Levél jött Capuából…                       147/55

Magyari Barna: Dér öltözteti a derűt              145/21

Magyari Barna: Gyűlnek a pokoli vatták                   145/22

Magyari Barna: Levitték az élet árát              148/13

Magyari Barna: Örök tartalék             148/13

Magyari Barna: Sejtek harangoznak               145/22

Magyari Barna: Szenny az ördög körmén                   148/13

Magyari Barna: Szeretet a lélek zsoldja                      145/22

Major János: Egy sánta feketerigó                  141/81

Major János: Majd őriz minket                       141/81

Matyikó Sebestyén József: A két part között             146/58

Matyikó Sebestyén József: A két part között             147/41

Matyikó Sebestyén József: A tűzfalak plakátjai                     146/58

Matyikó Sebestyén József: Az örökkévaló játékai titok-mély dobozban                   142/24

Matyikó Sebestyén József: Európa felé                      142/24

Matyikó Sebestyén József: Hova ívódtak drága nedveid?!                147/borító II

Matyikó Sebestyén József: Keresztjét veti tovább                 142/25

Matyikó Sebestyén József: Madarak és halak             147/41

Matyikó Sebestyén József: Máig figyel                       142/25

Matyikó Sebestyén József: Oda-túlra             142/25

Matyikó Sebestyén József: Oltár előtt                       142/25

Merényi Krisztián: A bölcs és a gőgös dialógusa                   147/86

Merényi Krisztián: A bölcs és a gőgös                       141/80

Merényi Krisztián: Gyűlölet-karrier               141/80

Nády Mária: A létra                            148/72

Nády Mária: Haiku                             148/72

Nády Mária: Valami…                       148/72

Nagy Miklós: A paraszt                      147/42

Novák Imre: Mesék és szellemek                   149/71

Oláh András: a Székelykő                  144/borító II

Oláh András: kinek az álmában                     145/71

Oláh András: méregtelenítés              145/71

 1. Papp Zoltán: Érzékkövek 141/79
 2. Papp Zoltán: Színes teknőben 144/85
 3. Papp Zoltán: Vonzalom 144/85

Papp Dénes: Borbála balladája                      145/5

Papp Dénes: Mocskos csönd              145/4

Petz György: Színe                             140/76

Radnai István: Vissza az anyaölbe – küldenek                      149/69

Radoszáv Miklós: megismersz-e álruhában?              141/40

Radoszáv Miklós: szerelmes vallomás holdfényű keretben 2.                       141/40

Radoszáv Miklós: szerelmes vallomás holdfényű keretben               141/39

Rostás-Farkas György: Balladás álmok                      145/28

Rostás-Farkas György: Időtlen éhség             145/29

Rostás-Farkas György: Van egy álmom                     145/29

Simek Valéria: Az ég hajló ágán                     145/85

Simek Valéria: Az idő talpa alatt                   145/85

Simek Valéria: Csurran                       145/84

Simek Valéria: Hófúvások reggelén               141/70

Simek Valéria: Játékszobák                141/71

Simek Valéria: Jelek                           141/70

Simek Valéria: Kimért időnk              145/85

Simek Valéria: Körbejárod                 145/85

Simek Valéria: Változásban               141/71

Smorgun Okszana: Advent 2008                   149/39

Smorgun Okszana: Húsvét 2011                   149/40

Spányik Miklós: Az út                        145/86

Spányik Miklós: Delírium                   145/86

Spányik Miklós: Hajlék                      145/86

Szarka István: STN                            144/86

Szarka István: Szeretve gyűlöld                     144/86

Szenti Ernő: Az igazság utolsó kívánsága                  140/borító II

Szigeti Lajos: Köztéri szobrok                       145/68

Szil-Vay Ingrid: Szent kétségbeesés!              144/35

Szil-Vay Ingrid: Újjászületés              144/35

Szil-Vay Ingrid: Ungvár, gyalogos-híd                        144/35

Szlafka Zsófia: Legyintés                   149/16

Szlafka Zsófia: Megállás                    149/16

Szlafka Zsófia: Oldódás                     149/15

Szlafka Zsófia: Önvallás                    149/15

Szlamka Zsófia: Éjszakák                  140/70

Szlamka Zsófia: Felhődal                   140/71

Szlamka Zsófia: Ragyogások              140/70

Szlamka Zsófia: Változások               140/70

Szontag Gábor: (semmi sem az enyém)                     143/88

Szontag Gábor: (vonj szárnyad alá)               143/89

Sztojcsev Szvetoszlav: Fecske, ezüstfénynél             140/25

Sztojcsev Szvetoszlav: Képcsarnok               140/25

Tornai József: Gon0dtalanul              147/3

Tornai József: Halálfej-csillagunk                  147/2

Tornai József: Míg a mítoszokba fúltam                    147/2

Tóth Tamás: Ha lehet            142/69

Tóth Tamás: II. Rákóczy Ferencz                  142/69

Tóth Tamás: Nélkülük                       144/30

Tóth Tamás: Szállnak a darvak                      142/68

Turcsány Péter: A fáraó írnoka                      140/3

Turcsány Péter: A fény cseppkövei                146/5

Turcsány Péter: A megválaszolhatatlanság költeménye                    140/3

Turcsány Péter: A nyár zenitje                       146/5

Turcsány Péter: És az infernó fehér izzása                146/5

Turcsány Péter: Este a Szentélyben               146/3

Turcsány Péter: Fölfénylő esténk arcai                      146/2

Urbán Gyula: Elkésett altató             144/2

Urbán Gyula: Képeslapok Erdélyből             144/2

Urbán Gyula: Pannon pillanat                        144/2

Urbán Gyula: Zsoltár             144/3

Ványai Fehér József: Húsommal etetem                    143/borító II

Ványai Fehér József: Kárpit és test                143/22

Ványai Fehér József: Köd, vég                       143/22

Ványai Fehér József: Könnyű és meghasad               143/22

Ványai Fehér József: Törleszkedés-kétszersült                      143/22

Videcz Ferenc: Archeológia               145/13

Videcz Ferenc: Mozaikcserepek                    145/13

Zsávolya Zoltán: Labd(áb)arúgásunk (szolid) története                   143/82

Zsávolya Zoltán: Viktoriánus költészet                    143/84

PRÓZA 140–149.

NOVELLA, REGÉNY, karcolat, TÁRCA, levél

Aknay Tibor: A bosszú                      149/74

Bányai Elemér (Zuboly): A beköltözés                     143/59

Barcsa Dániel: Brüniszkáld (10. rész)                        145/87

Barcsa Dániel: Brüniszkáld (11. rész)                        146/67

Barcsa Dániel: Brüniszkáld (12. rész)                        147/73

Barcsa Dániel: Brüniszkáld (13. rész)                        148/74

Barcsa Dániel: Brüniszkáld (14. rész)                        149/63

Barcsa Dániel: Brüniszkáld (5. rész)              140/79

Barcsa Dániel: Brüniszkáld (6. rész)              141/72

Barcsa Dániel: Brüniszkáld (7. rész)              142/82

Barcsa Dániel: Brüniszkáld (8. rész)              143/86

Barcsa Dániel: Brüniszkáld (9. rész)              144/36

Bene Zoltán: Családfa                        141/77

Bene Zoltán: Családfa                        142/81

Bene Zoltán: Reneszánsz fíling                      147/71

Borza Lucía: ,,Forog a napra” (részlet)                      147/51

Borza Lucía: Ami az életrajzomból kimaradt (részlet)                      147/51

Botz Domonkos: ,,Nehéz idők”                     149/70

Dávid Antal Iván: Háromszék nem alkuszik (regényrészlet)             143/61

Dávid Csaba: A Dominica Resurrectionis, vagyis Húsvét (részlet)               143/66

Dimitroff Dimiter: Doktor Manoli                 140/19

Doma-Mikó István: Festő és kritikus             143/79

Doncsev Toso: Esmeralda és a megtaposott fátyol               140/23

Elmer István: Az asztalos útja                       143/24

Elmer István: Különtörténet              143/23

Elmer István: Ruha                            144/31

Gángoly Attila: Lázadó jegyzetek (regényrészlet)                  142/71

Gombár Endre: Vesztegzár a Bálna Hotelben                       141/81

Hadzsipetkova Krisztina: Élet Poliban                     140/25

Hattinger-Klebasko Gábor: Beszélgetés önmagammal 40 körül                   142/33

Ivanos Illés: Elindultam szép Erdélyből (részlet)                  147/48

Juhász Kristóf: Az elröpült fregoli                 140/71

Kérész Gyula: A bajai evezős regatta            148/72

Krisky Gyula: Végtisztesség               145/69

Lukáts János: Fejedelem a fáskamrában                    145/94

Makkos Péter: Feledés                       146/60

Merényi Krisztián: A kutató               140/73

Mezey László Miklós: Az utolsó fenyőág                   140/63

Netz Dániel: Útközben                      142/64

Novák Imre: Jonatán              144/86

Nyiri Péter: Jelen(lét)              142/66

Radevszki Teodor: Hobby                 140/21

Radics Anna: Halottak napjára – üzenet az élőknek             147/58

Rőt Macska: Andreas (regényrészlet)             145/72

Smorgun Okszana: Szél                     149/40

Szappanos Gábor: Szindbád, a léghajós                     149/5

Tar Ildikó: A vándor               148/66

Tormay Cécile: Az idegen                  144/44

Turcsány Péter: Az élet(mű)rajzíró töprengései                     142/45

ESSZÉ, TANULMÁNY, SZOCIOGRÁFIA

Benyovszky Krisztián: ,,De előbb eszünk”                146/77

Bodor Ádám: Verhovina madarai                  146/71

Bujdosóné Dani Erzsébet: Szabédi László a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum élén                  144/20

Dávid Csaba: A magyarörmény irodalom története               143/57

Deák-Sárosi László: Aki próféta volt saját szülőfalujában                149/81

Deák-Sárosi László: ,,Csaba”, Wass Albert és mi                  141/47

HKG: Az uhro–rusz (magyar–ruszin) irodalom története                 142/29

Horváth Csaba: Nem megoldás, hanem irgalom                    146/84

Jaroslava Hartyányi: Magyarországi ukrán irodalom              149/35

Kiss Judit Ágnes: Verhovina színei                146/72

Lászlóffy Aladár: A Musza Dag negyven megtestesülése                  143/64

Lásztity Péró: A magyarországi szerb irodalomról                 141/17

Lisztóczky László: A diktatúra bukása után is fertőz                        145/6

Lukáts János: Bűn és bűntudat                      140/29

Lukáts János: Tavak könyve – könyvek olvasója                  143/68

Lukáts János: Testvérünk, Julianus                142/39

Major Zoltán: Belvedere – Malvedere (Szép kilátás – rossz kilátás)             149/81

Major Zoltán: Bernát István (1854–1942) útja az agrárius és a szövetkezeti mozgalomig               141/3

Nagy Domokos Imre: Selmecbánya Kosáryné Réz Lola műveiben               149/22

Nagy Márta: Szekeres Erzsébet textilművész                        146/95

Németh Tamás: Merőleges történetek                       146/74

Pál Ferenc: ,,Hadúr” szavunk nyomában                   149/16

Pató Selam: Rostás-Farkas György arcai                   145/29

Pátrovics Péter: A ,,haza” fogalmához kapcsolódó képzetekről a magyarban és egyes indo-

európai nyelvekben            148/38

Payer Imre: Bizonytalan feltámadás               146/73

Petrusán György: A magyarországi román irodalom              147/44

Rostás-Farkas György: A cigányok mesevilága                     145/23

Soltész Márton: A gusztustól a gesztusig                   146/88

Szalay László Pál: Az imádkozó Hamvas                  140/4

Szalay László Pál: Hamvas Béla természetszemlélete                       147/16

Szász István Tas: A közösen gondolkodó Helikon és a Hitel                       141/10

Szász István Tas: Kolozsvár neveltje, Budapest kedvence, Körösladány remetéje              149/90

Szász László: ,,Kálvinisták és zsidó újságírók mindenféle bolondokat akarnak”                 143/30

Turcsány Péter: Óda Calliopéhez                  144/58

Ujlaky István: Krétai történet            140/86

Varga Csaba: ,,Csak vér, gyötrelem, könny és verejték…”               143/8

Wass Albert: Vasárnapi levelek                     140/35

RECENZIÓ, KRITIKA

Antónia Opitz: A folytatás ígérete                 142/90

Baán Tibor: ,,Virágzó rejtelem”                     148/87

Bakonyi István: A pokol könyöklőjén                       147/87

Bisztray György: A kanadai Kazinczy közéleti írásai            141/91

Hörcher Eszter: Rendhagyó (irodalom)történetírás               147/90

Katona Szabó István: A nagy hazugságok kora című kötetének megjelenéséről (tájékoztató)                    147/95

Lukáts János: A számon kért évtizedek                     149/95

Lukáts János: Egy strucckisasszony naplója              143/90

Madarász Imre: ,,Archeológiai expedíció”                 143/96

Madarász Imre: ,,Uszítás” Petőfi-verssel, avagy Szeleczky Zita, a ,,háborús bűnös”                       142/89

Madarász Imre: Olasz bal-jobb                      145/91

Madarász Imre: Pilinszky és Róma                 140/91

Madarász Imre: Sztálinizmus, rákosizmus: új monográfiák a vörös zsarnokságról               141/87

Major Zoltán: Néma küzdelem – meddő küzdelem              148/32

Marczinka Csaba: Az éntelenségtől Orpheuszig és tovább               148/83

Soltész Márton: A Bárka Noéja                     148/80

Soltész Márton: A humanitás apologétái                   143/95

Soltész Márton: A szó megtörténése a képben                      141/94

Sz. Tóth Gyula: Keretes költői kép: a józanság lírája                        148/85

Vajda Kornél: ,,Ez légyen ostorod…”                       145/92

Véghelyi Balázs: Gótikus szilveszter             148/89

Zsávolya Zoltán: Pukkanó dugaszok             140/82

DOKUMENTUM, JEGYZET

1% a magyar irodalom és kultúra jövőjéért!               140/96

1% a magyar irodalom és kultúra jövőjéért!               141/96

1% a magyar regény- és meseirodalom páratlan értékeinek megjelentetéséért!                    142/borító IV

1% a magyar regény- és meseirodalom páratlan értékeinek megjelentetéséért!                    143/borító IV

A magyarországi bolgár szerzők életrajzai                 140/28

A magyarországi román szerzők életrajzai                 147/59

A magyarországi ruszin szerzők életrajzai                  142/38

A magyarországi szerb szerzők életrajzai                   141/45

A magyarországi szlovén szerzők életrajzai               146/29

A Wass Albert Mesesorozat rejtvényének nyertesei              140/96

A Wass Albert Mesesorozat rejtvényének nyertesei              141/96

A Wass Albert Mesesorozat rejtvényének nyertesei              142/96

A Wass Albert Mesesorozat rejtvényének nyertesei              143/96

A Wass Albert Mesesorozat rejtvényének nyertesei              144/96

A Wass Albert Mesesorozat rejtvényének nyertesei              145/96

A Wass Albert Mesesorozat rejtvényének nyertesei              146/borító III

A Wass Albert Mesesorozat rejtvényének nyertesei              147/96

A Wass Albert Mesesorozat rejtvényének nyertesei              148/96

A Wass Albert Mesesorozat rejtvényének nyertesei              149/96

Az egyik legismertebb kortárs szerb grafikusművész             141/96

Bemutatjuk Bolyki Lajos festőművészt                     142/96

Bemutatjuk Borsódy Esztert              141/borító III

Bemutatjuk Gross Arnoldot               143/borító III

Bemutatjuk Lukács Péter grafikusművészt                140/borító III

Bertha Zoltán: Az ember dallama                  148/borító IV

Böngésszen a Kráter honlapján                      142/borító IV

DSL: Sóvidéki ,,Hazanéző”               147/borító IV

Enyedi Béla: ,,Mindennek rendelt ideje van, a vetésnek és az aratásnak”                147/96

GGMHK: Tündérszó meseíró pályázat                     140/94

Gy. Kamarás Kata kerámiaművészete                       149/borító III

Konrad Sutarski: Magyarországi bolgárok                 140/17

Kráter karácsonyi novellapályázat: Magyar ünnepek             147/borító III

Kráter Krónika: Lukáts János regénye Miniszteri Különdíjban részesült                  140/96

Lepje meg gyermekeit képes mesekönyveinkkel!                  146/borító III

Lisztóczky László: A Dsida Jenő Baráti Kör tizenöt éve                  148/90

Madarász Imre: Nyelvelés                  149/borító IV

Madarász Imre: Plágium és szépírás               145/borító IV

MTI: ,,Kor-társ” pályázat                   140/94

Nagy Márta: Szekeres Erzsébet textilművész                        146/95

Payer Imre: A mondás hajnala – a költészetről                      143/borító IV

Segítsen, hogy folytathassuk!             142/borító IV

Soltész Márton: A szabadság kompetenciája (Nagy Gáspár-emlékkonferencia)                   145/89

Soltész Márton: Valóság-amalgám                 144/borító IV

Szerkesztőségi közlemény: Balaskó Jenő 75. születési évfordulója               148/borító III

Szűcs György: Feleky -Fetter Frigyes             144/borító III

Turcsány Péter: A hajnalok tapasztalata, talán az egyetlen hajnalé, a kezdetek hajnaláé                 140/borító IV

Turcsány Péter: A nemzetet, mi magunkat is ünnepeljük általatok!             146/borító IV

Turcsány Péter: Asszonylíra a Zeniten – Forrai Eszter költészetéről                       141/borító IV

Ukrán szerzők életrajzai                     149/44

INTERJÚ, riport, BESZÉD, ELŐADÁS, NAPLÓ, EMLÉKIRAT

Bágyoni Szabó István: Toronygombi feljegyzések (1., 2. rész)                      140/84

Bágyoni Szabó István: Toronygombi feljegyzések (3. rész)               141/89

Bágyoni Szabó István: Toronygombi feljegyzések (4., 5. rész)                      142/93

Bágyoni Szabó István: Toronygombi feljegyzések (6., 7., 8. rész)                 143/92

Bágyoni Szabó István: Toronygombi feljegyzések (9., 10. rész)                    144/94

Bukovits Klára: ,,Csillag leszek, egymagam”             148/2

Czigány György: Az elfeledett Nagy Miklósról                      147/41

Erdélyi György: ,,Itt nincs mit átélni!”                       145/15

Hankiss János: Mégegyszer az édesanya                    142/6

Jobbágy Éva: Tormay Cécile szobrának üzenete                   143/5

Koncz Károly: Familiáris stúdiumok             145/57

Lisztóczky László: Az ősi küldött                  144/39

Lukáts János: Óbudai emberpróba                 144/3

 1. Nagy Miklós: Spanyol focinovellák 146/31

Major Zoltán: Délibáb vagy világos cél: Visszanyerjük-e még régi hazánkat?                      144/14

Novák Imre: Nem csak középiskolás fokon              142/8

Pósa Zoltán: A klasszikus és a modern magyar művészet bulgáriai nagykövete                  141/92

Pósa Zoltán: Egy igazlátó és a valódit is láttató irodalomtörténész-író                    146/7

Ravasz László: Tormay Cécile                       142/86

Soltész Márton: Alibi              149/90

Szász István Tas: Komfortos hazára vágyva              142/2

Turcsány Péter: Kánon-váltás és pedagógia              142/19

Turcsány Péter: Megállhatunk, de nem pihenhetünk!                       145/2

Ujlaky István: Bóklászó birkák a luxusnegyed szélén                        148/14

MŰFORDÍTÁS 140–149.

Balázs Boróka: Ion Mureşan: A világ teremtése v                 144/73

Balázs Boróka: Ion Mureşan: Alkalmi költemény v               144/72

Balázs Boróka: Ion Mureşan: Vers v              144/73

Balázs F. Attila: Ioan Es. Pop: [mint egy keserves, nagy tengeri madár] v                144/70

Balázs F. Attila: Ioan Es. Pop: csoportkép v             144/71

Balázs Júlia: Ted Hughes: Az eső lova p                   143/72

Boda Magdolna: Nagib Mahfúz: A hosszú távú terv p                      144/65

Boldogh Dezső: A királyi főből született uralkodó p             142/58

Dudás Kálmán: Vujicsics Sztoján: Átváltozás v                   141/25

Genát Andrea: Szvetla Kjoszeva: Az irodalom nyelve p                   140/17

Grigássy Éva és Kátyuk István: Valentina Zincsenko versei v                     149/42

Hattinger-Klebasko Gábor: Kiss Judit: Keresztek v             142/37

Hattinger-Klebasko Gábor: Kiss Judit: Nem tudom… v                  142/37

Hattinger-Klebasko Gábor: Kiss Judit: Reménysugár v                    142/38

Kosztándi Tímea-Ildikó: Caiu Dobrescu: Ábránd v              144/75

Kosztándi Tímea-Ildikó: Caiu Dobrescu: Óda a szabad vállalkozáshoz IX. v                     144/76

Kosztándi Tímea-Ildikó: Caiu Dobrescu: Óda a szabad vállalkozáshoz VIII. v                   144/77

Kosztándi Tímea-Ildikó: Caiu Dobrescu: Veszélyesen élni v                       144/74

Kosztándi Tímea-Ildikó: Emilian Galaicu-Pǎun: ,,ha úgy adódna, hogy szeretőimet v                    144/80

Kosztándi Tímea-Ildikó: Emilian Galaicu-Pǎun: Besszarábiai futás v                     144/81

Kosztándi Tímea-Ildikó: Emilian Galaicu-Pǎun: csak hogy tudjátok, mi az á(b)ram: v                   144/78

Kosztándi Tímea-Ildikó: Emilian Galaicu-Pǎun: lázmérő a hónaljban: v                 144/82

 1. Nagy Miklós: Jorge Valdano: Azt hiszem, anyjuk, a fiad ezt elkúrta p 146/47
 2. Nagy Miklós: Julio Llamazares: Mennyi szenvedély a semmiért p 146/34
 3. Nagy Miklós: Manuel Rivas: Az edző és az Iron Maiden p 146/44
 4. Nagy Miklós: Manuel Vicent: A déli lelátón p 146/40
 5. Nagy Miklós: Toni Morrison: Recitativo p 141/55

Milosevits Péter: A kihalás perspektívái p                 141/37

Milosevits Péter: Én vagyok az v                   141/35

Milosevits Péter: Forrás a szentendrei erdőben v                  141/36

Milosevits Péter: Földalatti felhőkarcolók v              141/36

Milosevits Péter: Vojiszláv Gálity: Ódon tér v                      141/borító II

Pál Dániel Levente: Diego Mendes Sousa: A létezés fénye v                       140/47

Pál Dániel Levente: Diego Mendes Sousa: Borzongás à la Rilke v               140/46

Pál Dániel Levente: Paulo Leminski: Nagyon mélyen v                    140/46

Pál Ferenc: José Eduardo Agualusa: A Fényt Hordozó Ember p                  140/55

Pál Ferenc: Milton Hatoum: A szigeten álló ház p                140/42

Pál Ferenc: Rubem Fonseca: Teresa p                       140/39

Pál Judit: Dino Buzzati: Elveszett napok p               149/45

Pál Judit: Dino Buzzati: Karácsonyi mese p              149/46

Pál Judit: Gianfranco Calligarich: Asmaratitisz p                  147/62

Pál Judit: Stefano Benni: Alíz p                     149/52

Pál Judit: Stefano Benni: Az élő jászol p                   149/49

Pál Judit: Stefano Benni: Vörös rózsa p                     149/56

Pál Zsombor Szabolcs: João Melo: Szex és erőszak p                       140/47

Pálfalvi Lajos: Andrzej Szczeklik: Halhatatlanság. Az orvostudomány prométheuszi álma e                      148/47

Pap Vera-Ágnes: Vladimir Nabokov: Nézd a harlekineket! p                       145/41

Pilhál Zsófia: Dario de Melo: Mi lesz most, André? p                       140/51

Radnics Magdolna: Dragomir Dujmov: Karácsonyi vonat p             141/32

Radoszáv Miklós: Dragomir Dujmov: Az ikonfestő lelkiismerete v             141/35

Romhányi Török Gábor: Michel Onfray: Az önéletrajzi test exegézise e                 142/50

Romhányi Török Gábor: Michel Onfray: Bögöly, rája, kutya és macska e               147/6

Sády Erzsébet: Predrag Stepanović: Őskrimi p                     141/26

Stepanović Predrág: Milán Sztepanov: Tito-laktanya p                     141/40

Sutarski Szabolcs: Konrad Sutarski: A kis ,,felesleges” fontos nemzet nyomában e            142/27

Sutarski Szabolcs: Konrad Sutarski: A Rába és a Mura közének szlovén irodalma p                       146/15

Sutarski Szabolcs: Konrad Sutarski: Bevezetés a magyarországi román irodalomba e                     147/43

Sutarski Szabolcs: Konrad Sutarski: Bevezető a ,,Nemzetiségi írói portrék” című sorozathoz p     145/23

Sutarski Szabolcs: Konrad Sutarski: Magyarországi szerbek p                      141/17

Sutarski Szabolcs: Konrad Sutarski: Örmény irodalom Magyarországon p               143/56

Sutarski Szabolcs: Konrad Sutarski: Teleki Pál és a lengyelek e                   147/29

Sutarski Szabolcs: Konrad Sutarski: Történelmi bevezető a magyarországi ukrán irodalomba e                 149/34

Szappanos Gábor: Muhammad bin Rasíd al-Maktúm: A nyugvó nap v                    143/71

Szappanos Gábor: Muhammad bin Rasíd al-Maktúm: Életem gyertyalángja v                     143/72

Szappanos Gábor: Muhammad bin Rasíd al-Maktúm: Felhők között v                    143/72

Szappanos Gábor: Muhammad bin Rasíd al-Maktúm: Rózsavíz v                143/70

Szappanos Gábor: Muhammad bin Rasíd al-Maktúm: Szemedben vonzalom v                   143/71

Szappanos Gábor: Muhammad bin Rasíd al-Maktúm: Telihold v                 143/71

Széll Nóra: Álvaro Cunqueiro: A mór tükre p                       140/59

Szomor János: Jakovljev Dragan: Sínai álom p                      141/43

Tandori Dezső: Rainer Maria Rilke: A régi házban (folytatás) v                   146/52

Tandori Dezső: Rainer Maria Rilke: A régi házban (folytatás) v                   147/68

Tandori Dezső: Rainer Maria Rilke: A régi házban (folytatás) v                   148/61

Tandori Dezső: Rainer Maria Rilke: A régi házban v                        145/36

Vujicsics Marietta: Jakovljev Dragan: Otthon p        141/43

Vujicsics Marietta: Vujicsics Sztoján: Az idő pora p             141/22

Weöres Sándor: Vujicsics Sztoján: Harsonás angyal v                      141/25

Zágorec-Csuka Judit: Francek Mukič: Szétzilált gyökerek p             146/24

Zágorec-Csuka Judit: Franci Just: A szlovén nemzetiség irodalma Magyarországon e                     146/15

Zágorec-Csuka Judit: Irena Barber: Az élet rövid p               146/21

Zágorec-Csuka Judit: Karel Holec: Az orfalusiak hétköznapja p                  146/27

Zágorec-Csuka Judit: Pável Ágoston: Apadó vizek v                       146/20

Zágorec-Csuka Judit: Pável Ágoston: Az idegen v                146/20

Zágorec-Csuka Judit: Pável Ágoston: Búcsú v                      146/20

Zágorec-Csuka Judit: Pável Ágoston: Vak völgy ölén így zsolozsmázok! v              146/19

 

ILLUSZTRÁCIÓ 140–149.

Balaskó Jenő a Kárpátia teraszán 1971 májusában               148/borító III

Bolyki Lajos festőművész munkái                 142/20, 28, 32, 36, 49, 53, 62, 71, 92, borító III

Feleky-Fetter Frigyes alkotásai                    144/borító I, 4, 17, 23, 29, 30, 33, 57, 83, borító III

Frigyesy Ágnes fotója Tormay Cécile szobráról                     143/6

Gross Arnold alkotásai                       143/borító I, 2, 4, 7, 15, 21, 33, 42, 56, 60, 63, 69, 91, 93, 95, borító III

Gy. Kamarás Kata kerámiatárgyai                 149/2, 15, 21, 33, 43, 53, 58, 68, borító III

Jean-Baptiste Corot: Gyalogút a templomhoz                       140/borító I

Lukács Péter illusztrációi                   140/22, 27, 34, 41, 54, 58, 62, 85, 93, 95, borító III

Nyirő József portréja              148/borító I

Páll Lajos önarcképe              149/81

Prága óváros képei                 145/5, 16, 27, 36, 40, 53, 61, 71, 86, borító III

Rostás-Farkas György portréi             145/31, 35

Simon M. Veronika festőművész képei                     147/borító I, 3, 31, 40, 52, 69, 86, 91

Szekeres Erzsébet textilművész szövött faliképei     146/5, 6, 23, 35, 50, 65, 71, 85, 94

Szörényi László portréja                     146/borító I

Tormay Cécile portréja           142/borító I

Turcsány Villő kompozícióvázlata Kosáryné Réz Lola emléktáblájához                  149/borító I, 33

Velimir Velja Mihajlović és Borsódy Eszter illusztrációi                  141/borító I, III, 11, 22, 38, 54, 71, 74, 87, 91

Wass Albert és Kosáryné Réz Lola portréja   142/borító IV

Zsigmond István és a Turcsány család mezőségi fotói                      148/17, 28, 45, 65, 71, 79, 82

Rövidítések:

e = esszé

p = próza

v = vers

PoLíSz 150–154.

 

 

VERS, DRÁMA 150–154.

Adamik Tamás: Egy szerzetesnövendék lelki küzdelmei    152/68

Asztalos Morell Ildikó: Fény csillagai  152/78

Asztalos Morell Ildikó: Lábnyomok     152/78

Asztalos Morell Ildikó: Zuhanás 152/78

 1. Horváth István: Időt vesz el 153/92
 2. Horváth István: Méltósággal ment el 153/92

Balázs F. Attila: Álmában mosolyog    153/99

Balázs F. Attila: Megugatnának a kutyák       153/100

Bíró József: Aki mindent szeretett        154/28

Bíró József: Amarraarra   154/28

Bíró József: Freerobbery  152/40

Bíró József: Ígyvoltvanlesz        152/40

Bíró József: Nemhalálból nemhalálba  154/28

Bíró József: ZÁRVÁNYBAN37          153/74

Boda László: Költészet, sors, filozófia  154/22

Boda László: Várakozók  153/82

Boda Magdolna: bizonytalan, mint a helyzet  153/93

Boda Magdolna: esti játék         152/79

Boda Magdolna: esti játék         153/93

Boda Magdolna: félelmeim        152/79

Boda Magdolna: félelmeim        153/94

Boda Magdolna: galambok        153/94

Boda Magdolna: hajnalig 153/93

Boda Magdolna: hajnalig 153/93

Boda Magdolna: Üstökös 152/78

Bogdán József: Cím nélkül        153/4

Bogdán József: Emlékezetes nyár        153/4

Bogdán József: Így van ez         153/3

Bogdán József: Legbelül  153/3

Bogdán József: Mi, ketten          153/3

Bogdán József: Örökös árulás    153/4

Bogdán József: Versbefőtt         153/4

Bognár Anna: Leopardi halálára          153/60

Bokor Levente: Programtalan mihez se fűlik  154/36

Botár Béla: Anyámnak     152/83

Botár Béla: Betérés Idriszhez     151/2

Botár Béla: Cselédregény hősnője        151/2

Botár Béla: És visszafejted        151/2

Botár Béla: Kíváncsiság   152/84

Botár Béla: Sírkövemre    152/84

Botz Domonkos: Megrajzolt házikó     152/32

Bozók Ferenc: Hószonett 150/103

Bozók Ferenc: Katonatemető     150/104

Bozók Ferenc: Majális     152/borító II.

Bozók Ferenc: Sebek       152/borító II.

Bozók Ferenc: Tükörszemek      150/104

Cseke Gábor: A bárka árnyékában       153/18

Cseke Gábor: A halászinas reggeli panasza    153/18

Cseke Gábor: Belezőkésem a balban…  153/18

Cseke Gábor: Szárított halak a szélben 153/119

Csontos János: Építészet  151/17

Csontos János: Irodalom  151/16

Csontos Márta: A sehol szélén   150/104

Csontos Márta: Apám      153/2

Csontos Márta: Befalazva 150/104

Csontos Márta: Benned van valóságom          150/105

Csontos Márta: Kierkegaard Istennel szemközti énje          150/105

Csontos Márta: Manipuláció      153/3

Csontos Márta: Műtőszalon       150/105

Csontos Márta: Repülésképtelen          153/2

Deák Mór: Ez a házam     154/5

Deák Mór: Nemzeti park  154/5

Deák Mór: Szeress 151/97

Fazekas István: Balassi-strófák Úrnapján       154/6

Fazekas István: Füst a szélben    152/77

Fazekas István: Hajnali vers       152/77

Fazekas István: Hol vagy?         152/78

Ferenczi László: [Ki tudja, ki mondja, ki érti…]        151/7

Ferenczi László: [Egy-egy kalandor pillanatban…]   154/ borító II.

Ferenczi László: Baráti sorokra  151/7

Ferenczi László: Bernáth Aurél Szabó Lőrinc képe alá       151/7

Ferenczi László: Hetvenhatodik tél      154/ borító II.

Gyimesi László: Dal        151/89

Gyimesi László: Jégesős fényben         151/89

Gyüre Lajos: Harmónia    152/31

Gyüre Lajos: Harmónia    153/86

Kiss Székely Zoltán: Parmenidész csendje szakad reám     152/38

Kiss Székely Zoltán: Versek egy szonett-koszorúból          152/39

Kosáryné Réz Lola: Az ablak mellett   150/64

Kosáryné Réz Lola: Az ősz elé   150/66

Kosáryné Réz Lola: Még egészen sötét van    150/66

Kosáryné Réz Lola: Nincs reményünk  150/65

Kosáryné Réz Lola: Őszinte könyv      150/65

Kosáryné Réz Lola: Templomba megyek       150/65

László Péter Sándor: Pojánákon ispiláng        151/borító II.

Magyari Barna: A Fekete bojtár népe   153/31

Magyari Barna: Az ész kezében szike   153/31

Magyari Barna: Trianon   153/31

Marczinka Csaba: Az Alreál      153/borító II.

Marczinka Csaba: Székely-zászló        153/30

Matyikó Sebestyén József: A Hetyei rom-templomra         153/33

Matyikó Sebestyén József: Amikor elhagytok 153/33

Matyikó Sebestyén József: Angyal érinti vállam      153/33

Matyikó Sebestyén József: Árnyékfoltok       153/33

Matyikó Sebestyén József: Fölélitek a szabadságot   153/33

Matyikó Sebestyén József: Takarónk a csillagos ég  153/32

Mirtse Zsuzsa: A szorongás jegyzete    152/77

Mirtse Zsuzsa: Felvetőszál         152/76

Mirtse Zsuzsa: Fogócska  152/76

Ónodi-Papp Tamás: A régi kamra        152/27

Ónodi-Papp Tamás: A zöld kép  152/26

Ónodi-Papp Tamás: Ady megbomlott cipőfűzője     152/26

Ónodi-Papp Tamás: Olvadás      152/27

Orgoványi Anikó: Nagymamám 153/81

 1. Parcsami Gábor: Allegretto 151/89
 2. Parcsami Gábor: Békés 151/91
 3. Parcsami Gábor: Eredendő bűn 151/90
 4. Parcsami Gábor: Reggel 151/91

Saitos Lajos: Mire megvirrad 32/52     152/40

Simek Valéria: Érlelő csend       151/92

Simek Valéria: Érlelő      153/101

Simek Valéria: Hazataláló         151/92

Simek Valéria: Hegedűhúr         151/92

Simek Valéria: Lassuló ütemben          153/101

Simek Valéria: Lepkeszárnyon   153/101

Simek Valéria: Lerakja köveit    153/101

Szidu, Evdoxia: De szeretnék úgy élni  150/76

Tandori Dezső: Weöres-keresztöltésben, belül         152/2

Tornai József: Azokkal, akik átkozottan         152/6

Tornai József: Éjfél         152/7

Tornai József: Hold-szarvas       152/6

Tornai József: Kenyér és bor      152/5

Tóth Tamás: Én népem    151/8

Tóth Tamás: Énekek éneke        151/8

Turcsány Péter: A hajnal sugallata       152/10

Turcsány Péter: A hiány illúziója         152/9

Turcsány Péter: Emmausban      152/9

Turcsány Péter: Fölépülés          152/8

Turcsány Péter: Pilisi vissza-visszatérés         154/2

Turcsány Péter: Sashegyi Vejnemöjnen         152/8

Turcsány Péter: Selmeci rekviem – élők hangjaira    150/37

Turcsány Péter: Verseci Emlékmű       152/9

Turcsány Péter: Vissza és előre itt a Duna mentén    152/9

Turcsányi János: 1943 nyarán    151/81

Turcsányi János: Dalolj, pajtás!  151/81

Turcsányi János: Úgy volt s van, hogy elmegyek      151/80

Tusnády László: Az édes fészek 152/109

Viczián Sándor: Álmot festek    150/99

Viczián Sándor: Farsang után     150/borító II.

Viczián Sándor: Versemben örökké     150/99

Zsávolya Zoltán: Az admirális egyensúlya     154/20

Zsávolya Zoltán: Maastrichti tehenek   150/2

Zsille Gábor: Ahol élni szeretnék         154/63

Zsille Gábor: Mi újság Krakkóban?      154/64

Zsille Gábor: Piactér 27.   154/64

PRÓZA 150–154.

NOVELLA, REGÉNY, karcolat, TÁRCA, levél

„Ariosto”: Az objektivitás ábrándjáról  152/28

Aknay Tibor: A macskaistennő  153/82

Barcsa Dániel: Brüniszkáld (15. folytatás)        150/106

Barcsa Dániel: Brüniszkáld (16. folytatás)        151/93

Barcsa Dániel: Brüniszkáld (17. folytatás)        152/72

Barcsa Dániel: Brüniszkáld (18. folytatás)        153/95

Barcsa Dániel: Brüniszkáld (19. folytatás)        154/98

Elmer István: Nagyapa vágya     153/83

Felber Zsolt: Mégis van Karácsony!     150/95

Hodori Balázs: Mikrokozmosz            151/82

Lukáts János: Alantasék jávorfája        152/80

Lukáts János: Az ülésszak hosszú szünetében …      153/87

Párkány László: Kószáló alvilágisten    150/99

Reményi Tibor: A döntés 154/32

Soltész Márton: Fészbuk-márzsinál      154/3

 1. Ágoston László: A kutyasétáltató 153/75

Temesi Ferenc: Apám      152/62

Wass Albert: Levél a pusztulás Földjéről          150/67

ESSZÉ, TANULMÁNY, SZOCIOGRÁFIA

Balázs Ildikó: Wass Albert motívumrendszere, hitvilága    152/41

Bocskor Csaba Attila: A Székelyföldi oktatás kezdetei       152/32

Farkas György: Japán koloniál   153/20

Ferenczi László: Rónay Lászlóról        154/29

Forgács Katalin: Wass Albert, a megosztó személyiség      153/44

Lisztóczky László: A Nap és a Hold szerelmesei      153/13

Madarász Imre: Rómaiság mint Olaszország alapító mítosza        153/56

Nagy Domokos Imre: Selmecbánya Kosáryné Réz Lola műveiben      151/27

Nakos Konstantinos: A magyarországi görögök irodalma        150/71

Novák Imre: Egy meditatív mitteleurópai       153/63

Polgárdy Géza: Herczeg Ferenc-redivivus      153/34

Sutarski, Konrad: A haza kiterjesztése 151/19

Sutarski, Konrad: Áprily Lajos lengyel kapcsolatai   153/5

Szász István Tas: Bűnös nemzet mártírjai       152/19

Szász László: Az irodalmár: tudós vagy értelmiségi?         154/6

Turcsány Péter: A kéz, amely emberre, gazemberre emelte fegyverét     154/56

Turcsány Péter: Egy lány – egy asszony? – és a havasok     153/38

Turcsány Péter: Madárfütty, virágzás és költészet!   152/3

Turcsány Péter: Wass Albert antiszemitizmusának cáfolata       151/59

RECENZIÓ, KRITIKA

Adamik Tamás: Száz itáliai humanista költő a hideg Dunánál      152/11

Baán Tibor: Állítmánykereső     151/107

Csépke Csilla: A nőiség megélésének aspektusai      151/102

Deák-Sárosi László: Barátságos verseskönyv 154/108

Dörömbözi János: A legszentebb kötelék       152/101

Ferenczi László: Az utókor olvasója     152/110

Ferenczi László: Párbeszédre ösztönző…       153/110

Kántás Balázs: Nosztalgikus novellahármasság        153/104

Lukáts János: Gondok, társak, remények…    153/102

Lukáts János: Mesterek közt – tanítvány        154/51

Lukáts János: Papok, költők, focisták   154/109

Madarász Imre: „Liszt, a zenéd a mi számunkra ünnep”     152/108

Madarász Imre: Fiatal írók egy elaggott rendszerben 154/111

Madarász Imre: Tényregény a lányról, aki gyermekeket gyilkolt   151/99

Naszlady Attila: Mai kérdések – mai válaszok         153/109

Pátrovics Péter: Kereszt a vásznon       154/104

Polgárdy Géza: Jékely Zoltán költészetének erdélyi gyökerei       151/105

Soltész Márton: Fiatal(abb)kori önarckép       151/100

Szappanos Gábor: A valóság, a sors és az alteregók satujában      152/98

Szász László: Szöveglabirintusok        152/98

Szilágyi Márton: Bozók Ferenc két új könyvéről      153/108

Véghelyi Balázs: „Visszatér ekképp”   154/106

Zsávolya Zoltán: Feltámadások enciklopédiája        152/90

DOKUMENTUM, JEGYZET

A magyarországi görög szerzők életrajzai         150/82

A PoLíSz 2012. évi novellapályázatának eredményhirdetése    150/95

A vallási és a civil tevékenység nemzetstratégiai kérdés            150/5

Adam Zagajewski bemutatása  154/65

Agnar Mykle bemutatása 152/56

Bágyoni Szabó István: „Ez tehát olyan prófétai munka?”          150/borító IV.

Balkay László bemutatása        150/110

Barcsa Dániel laudációja Konrád Sutarski 2012. évi Gyulai Pál-díjának átadásakor    150/32

Bemutatjuk Bálint Ferenc grafikust      151/borító III.

Bemutatjuk Brittich Erzsébetet   152/borító III.

Bemutatjuk Vincze Lászlót        153/112

Bemutatkozik Pécsi L. Dániel jelképművész  151/111

Botár Béla bemutatása     152/83

Bronisław Maj bemutatása       154/66

Christoph Hein bemutatása        154/70

Csilléry Orsolya grafikus – önmagáról  154/112

Elősorok egy „rovatantológiához”       153/49

Ewa Elżbieta Nowakowska bemutatása           154/68

Jorge Ibargüengoitia bemutatása 152/51

Kosáryné Réz Lola emléktáblája Szentimrevárosban    150/borító III.

KRÁTER-KRÓNIKA – Eseményeinkből       151/112

Lapok Petőfi Sándor Naplójából 151/borító IV.

Madarász Imre: Hétköznapi (és ünnepi) tapintatlanságok   152/borító IV.

Marlene Reed Wetzel bemutatása        151/61

Rafael Soler bemutatása           154/79

Soltész Márton: „RONDÓ – 2013”      152/85

Soltész Márton: Kosáryné Réz Lola jubileumi konferenciája     150/37

Sutarski, Konrad: Néhány észrevétel a görög irodalommal összefüggésben      150/70

Turcsány Péter: 100 éve született Albert Camus           154/ borító IV.

Turcsány Péter: Csöndes-társ az örökkévalóságban     153/ borító IV.

Turcsányi László: Bemutatjuk Turcsányi János parasztköltőt       151/80

Zsille Gábor bemutatása           154/63

INTERJÚ, riport, BESZÉD, ELŐADÁS, NAPLÓ, EMLÉKIRAT

Bozók Ferenc: Lisztóczki László irodalomtörténész laudációja a 2013. évi
Szervátiusz Jenő-díj átadásakor 154/102

Dr. Bede Gáborné Nagy Márta: Valóság és mese        150/40

Fedor Tibor: Külhoni magyar egyházak támogatása 150/10

Forgács Ildikó: Az az első ötven oldal  150/39

Gordon Agáta: Világ Tanítónői 150/50

Gyermektáborokról     150/29

Hölvényi György: A XI. Kárpát-medencei Keresztkötődések Konferencia megnyitása         150/6

Kádár Judit: Kosáryné Réz Lola regénytetralógiája: kísérlet a női

közösség hazafiasságában          150/17

Lukáts János: Hogyan lett Ulrik inasból bíró uram?  150/53

Novák Imre – Dörömbözi János: Párbeszéd a múlttal  151/10

Osztie Zoltán: „Mélyedjetek el magyarságotokban!”          150/26

Péntek Orsolya: Kosáryné Réz Lola, akit nem szabad elfelejtenünk        150/57

Petrőczi Éva: Lola-gyémántmorzsák     150/61

Szakonyi Károly: Jó és nehéz is emlékezni rá   151/3

Szász István Tas: A Grassalkovichok és utódaik       154/40

Székely András Bertalan: A Kárpát-medencei Református Honismereti

Tarics Péter: Egyházak a civilekért, civilek az egyházakért a felvidéki magyar

történelmi regény megteremtésére        150/44

Turcsány Péter: Az „Ars Humánum” asszonya 150/111

MŰFORDÍTÁS 150–154.

Aszalós Imre: Francesco Petrarca: VII. szonett (v)    153/50

Aszalós Imre: Tomaso Kemeny: Azúrkék máglya a tenger (v)      153/67

Bak Rita: Christoph Hein: Az idegen barát/Sárkányvér (p) 154/70

Balázs F. Attila: José Eduardo Degrazia: A lepke (v)         154/80

Balázs F. Attila: José Eduardo Degrazia: Arcod (v)  154/81

Balázs F. Attila: José Eduardo Degrazia: Carducci (v)       154/81

Balázs F. Attila: José Eduardo Degrazia: Guido Gozzano pillangója (v) 154/81

Balázs F. Attila: José Eduardo Degrazia: Külvárosi asszony (v)   154/81

Balázs F. Attila: José Eduardo Degrazia: Pascoli apját megölték (v)      154/80

Balázs F. Attila: Rafael Soler: Nem várlak a kőlapok között (v)    154/79

Balázs F. Attila: Rafael Soler: Örök védekezésben (v)        154/79

Balázs F. Attila: Rafael Soler: Ti nem tudjátok (v)    154/80

Caruha Vangelió – Szabó Kálmán: Dimitrisz Hadzisz: Kettős könyv (p) 150/73

Caruha Vangelió: Mihálisz Ganasz: Mostohahazám (p)      150/78

Döbrentei Kornél: Konrad Sutarski: Jelek az égen (v)        150/34

Fodor András: Konrad Sutarski: Bölcsesség fái (v)   150/35

 1. Juhász Éva: Siegfried Lenz: Tájszínház (p) 150/88

Juhos Lóránt: Vittorio Alfieri: Mirra (p)         153/50

Kovács Lenke: Jorge Ibargüengoitia: A nő, akivel nem (p) 152/51

Mészáros Piroska: Marlene Reed Wetzel: Tripoli térképe, 1967 (p)        151/61

Pál Judit: Stefano Benni: A kemence szelleme (p)    153/68

Pap Vera-Ágnes: Agnar Mykle: Két férfi és a boldogság (p)         152/56

Pávai Patak Márta: Mihálisz Ganasz: Kegy (v)         150/78

Szabó Antigoné: Mihálisz Ganasz: M.G. 1888–1979 (v)     150/77

Szlafkay Attila: Constantin Olariu: Függőség (p)     150/83

Szlafkay Attila: Constantin Olariu: Miféle barátság? (p)     150/85

Szlafkay Attila: Constantin Olariu: Örökség (p)       150/85

Szlafkay Attila: Lucia Borza: Őrá várakozva (p)      150/86

Szlafkay Attila: Ludovik Bruckstein: Az őr (p)        150/87

Tandori Dezső: Hugo Steiner-Prag: Emlékek Rainer Maria Rilkéről (p) 151/78

Tandori Dezső: Rainer Maria Rilke: A régi házban (folytatás) v   150/92

Tandori Dezső: Rainer Maria Rilke: A régi házban (folytatás) v   151/74

Tusnády László: Angelo Roberto Campiselli : A végtelen egy pontján (v)        153/62

Tusnády László: Angelo Roberto Campiselli : Átlényegülés (v)   153/62

Tusnády László: Angelo Roberto Campiselli : Eloltod a napot (v) 153/62

Tusnády László: Angelo Roberto Campiselli : Erőszak (v) 153/62

Tusnády László: Angelo Roberto Campiselli : Félig zárd be… (v) 153/62

Tusnády László: Angelo Roberto Campiselli : Vízcseppek (v)      153/62

Tusnády László: Cesare Pavese: És mi akkor… (v)    153/61

Tusnády László: Cesare Pavese: The night you slept (v)     153/61

Tusnády László: Giuseppe Ungaretti: Az anya (v)    153/60

Tusnády László: Salvatore Quasimodo: Nekünk már az eső neszez (v)   153/61

Tusnády László: Salvatore Quasimodo: Reggeli ének (v)   153/61

Weöres Sándor: Konrad Sutarski: (Naponta figyelem…) (v)          150/33

Zsille Gábor: Adam Zagajewski: A város, ahol élni szeretnék (v)  154/66

Zsille Gábor: Adam Zagajewski: Láz (v)        154/65

Zsille Gábor: Bronisław Maj : [Kitárom ablakom…] (v)      154/67

Zsille Gábor: Bronisław Maj : Álom, hó (v)    154/67

Zsille Gábor: Bronisław Maj : Júniusban (v)   154/68

Zsille Gábor: Bronisław Maj : Más nyelv (v)  154/67

Zsille Gábor: Ewa Elżbieta Nowakowska : A domonkosoknál /1 (v)       154/68

Zsille Gábor: Ewa Elżbieta Nowakowska : A domonkosoknál /2 (v)       154/69

Zsille Gábor: Ewa Elżbieta Nowakowska : Az oltárok között (v)  154/69

Rövidítések:

e = esszé

p = próza

v = vers

ILLUSZTRÁCIÓ 150–154.

Aknay Tibor fényképei    150/ 39, 44, 57

Bálint Ferenc rézmetszetei         151/ 96, 98, 104, 108, 113

Balkay László grafikái     150/ borító I., 31, 72, 81, 84, 98, 109

Brittich Erzsébet grafikái 152/ 18, 37, 50, 55, 61, 63, 84, 89, 97, 107, borító III.

Csilléry Orsolya grafikái  154/ 23, 31, 43, 59, 69, 78, 97, 100, 112

Pécsi L. Dániel címertervei és grafikái  151/ 18, 23, 58, 73, 79, 93,

Stark Gergely fényképei és fotomontázsai      150/ 6, 9, 10, 16, 17, 26, 28, 29, 38, 41, 43, 51, 53, 61, borító III., 151/ borító I., 152/ borító I., 153/ borító I., 154/ borító I.

Vincze László grafikái     153/ 5, 17, 19, 47, 49, 59, 74, 94, 101, 107, 112

Minden vélemény számít!

Wass Albert könyveinek kiadója