Wass Albert művei kronológiai sorrendben

Wass Albert művei kronológiai sorrendben

Önálló kiadványok

Első alkotói korszak – Erdély, 1927–1945

 

1927.

 1. Virágtemetés: Cluj = Kolozsvár: Minerva, 1927. – 83 p.
 2. [k. e.]: Gróf Wass Albert: Virágtemetés: Gróf Wass Albert versei: Kolozsvár. Minerva, 1927. = Pásztortűz (Kolozsvár), XIII/9. (1927). – p.
 3. Wass Albert [Bemutatkozás]. = Katolikus Magyarok Vasárnapja (Youngstown, OH), Íróinkról… rovat, XCII/39. (1985. október 13).
 4. Gál János: Gróf Wass Albert: Virágtemetés. = Napkelet, V/6. (1927. június). – p. 563.
 5. Györi Ferenc: Virágtemetés: Wass Albert verskötete. = Ifjú Erdély (Kolozsvár), V. (1927. június 10). – p. 195.
 6. Pomogáts Béla: A kő és a könyv megmarad. Wass Albert arcképéhez. – In: Pomogáts Béla: Politika és poétika: tanulmányok a népi irodalomról. Miskolc: Felső­ma­gyarország, 1996. – p. 245-250.

 

1928.

 1. Fenyő a hegytetőn: Cluj = Kolozsvár: Minerva, 1928. – 54 p.
 2. Wass Albert [Bemutatkozás]. = Katolikus Magyarok Vasárnapja (Youngstown, OH), Íróinkról… rovat, XCII/39. (1985. október 13).
 3. Dsida Jenő: Fenyő a hegytetőn: versek: Minerva Rt. kiadása, Kolozsvár. = Pásztortűz (Kolozsvár), XV/8. (1929). – p.189.
 4. : Fenyő a hegytetőn: versek: írta Wass Albert (Minerva kiadása. Kolozsvár). = Vasárnap (Arad), XII/1. (1929. január 6). – p.16.
 5. Majthényi György: Wass Albert: Fenyő a hegytetőn. = Napkelet, VII/11. (1929. június 1). – p. 861.
 6. Pomogáts Béla: A kő és a könyv megmarad. Wass Albert arcképéhez. – In: Pomogáts Béla: Politika és poétika: tanulmányok a népi irodalomról. Miskolc: Felsőma­gyar­ország, 1996. – p. 245-250.
 7. S-pár: Wass Albert: Fenyő a hegytetőn. = Hajdúföld, (1928. december 28).
 8. Varró Dezső: Wass Albert: Fenyő a hegytetőn: versek. (Minerva kiadása.) = Ifjú Erdély (Kolozsvár), VII. (1929. május 9). – p. 213.

 

1932.

 1. A temető megindul: kórusjáték. Marosvásárhely: Révész, [1932].
 2. A temető megindul: kórusjáték. Kolozsvár: [Minerva, 1934].
 3. Ötven erdélyi gyermek levele a Jézuskához. A Temető megindul: kórusjáték. Karácsonyi üzenetek: válogatás Wass Albert karácsonyi írásaiból. Turcsány Péter Pomáz: Kráter, 2003. – p. 67-94.
 4. – -: Hogy kik írnak Erdélyben színdarabot. = Székelyföld, XXXV/46. (1933. november 12). – p. 2.
 5. – -: A Kemény Zsigmond Társaság… = Székelyföld, XXXV/45. (1933. november 5). – p. 7.
 6. – -: A Kemény Zsigmond Társaság szerzőavató estéje… = Székelyföld, XXXV/46. (1933. november 12). – p. 1.
 7. – -: Színház. = Hétfő Reggel, I/4. (1933. november 27). – p. 4.
 8. – -: A temető megindul [Színház rovat]. = Hétfő Reggel (Târgu-Mures), I/2. (1933. november 13). – p. 4.
 9. – -: Wass Albert misztériumát óriási sikerrel mutatták be Marosvásárhelyen. = Székelyföld (Marosvásárhely), XXXV/47. (1933. november 19).
 10. [Csuka Zoltán]: Wass Albert gróf pacifista kórusdrámája Marosvásárhelyen. = Láthatár, I/3. (1933. december). – p. 7.
 11. (Ego): A Kemény Zsigmond Társaság legutóbbi színpadi bemutatójának utólagos visszhangja egy budapesti irodalmi szemlében. Wass Albert gróf kórusdrámáját miként méltatják a Láthatár ezidei évvégi számában. = Székelyföld, XXXV/53. (1933. december 31). – p. 2.
 12. (-nyi) [Sényi László]: A Kemény Zsigmond Társaság nagy estje. Tehetséges ifjú poéta-tagjának, Wass Albert grófnak színpadi szerzőavatását tartotta az irodalmi egyesület a Transszilvánia termében. = Székelyföld (Marosvásárhely), XXXV/47. (1933. november 19). – p. 2.
 13. Szabédi László: Wass Albert: A temető megindul: kórus-játék, kórusra átdolgozta Z. Szentgyörgyi Mária. = Pásztortűz (Kolozsvár), XX/10. (1934. május 31). – p. 215.
 14. Turcsány Péter: Karácsonyos lélekkel. In Wass Albert: Ötven erdélyi gyermek levele a Jézuskához. A Temető megindul: kórusjáték. Karácsonyi üzenetek: válogatás Wass Albert karácsonyi írásaiból. Turcsány Péter, Pomáz: Kráter, 2003. – p. III-VII.

 

1934.

 1. Farkasverem: regény. Kolozsvár: Minerva ny., [1934]. – 227 p. /Az Erdélyi Szépmívces Céh 10 éves jubileumára kiadott díszkiadás 20/.
 2. Farkasverem: regény. Budapest: Erdélyi Egy. és Főisk. H. E. [1934]. – 227 p.
 3. Farkasverem: regény. Cluj [Kolozsvár]: Minerva [Erdélyi Szépmíves Céh], 1935. – 228 p.
 4. Farkasverem: regény. Budapest: Révai, 1935. – 228 p.
 5. Farkasverem: regény. Budapest: SZEFHE-könyvek, [194?]. – 228 p.
 6. Farkasverem: regény. Budapest: Révai, [1940 körül]. – 227 p.
 7. Farkasverem: regény. Kolozsvár: Erdélyi Szépmíves Céh, 1941. – 228 p.
 8. Farkasverem: regény. Kolozsvár: Erdélyi Szépmíves Céh, 1942. – 228 p.
 9. Farkasverem: regény. [Budapest]: Révai, [1944]. – 228 p.
 10. Farkasverem: regény. 2. kiadás, Buenos Aires: Kárpát, 1954. – 208 p.
 11. Farkasverem: regény. Köln-Detroit: AMK.
 12. Farkasverem: regény. Marosvásárhely: Mentor, 1997. – 214 p.
 13. Farkasverem: regény. Pomáz: Kráter Műhely Egyesület, 2002. – 194 p.
 14. Farkasverem: regény. Marosvásárhely: Mentor, 2002. – 234 p.
 15. Lásd még: Vlcia jama, (szlovák).
 16. Lásd még: Vlči pelech, (cseh).
 17. – -: Wass Albert: Farkasverem (Wolfsgrube, Rom.) Cluj = Kolozsvár: Erd. Szépmiv. Céh 1935. 227 S; R. Berde Mária: Szentségvivők…; Székely Mózes: Csütörtök… = Ungarische Jahrbücher, XV/2-3. (1935. augusztus). – p. 332-333.
 18. András Károly: Vlči pelech (Farkasverem), Praga. = Új Élet, I. (1942. április). – p. 31.
 19. Albert Gábor: Tükörszobában. – In: Albert Gábor: „Nem fáj az a kőnek…”: ezredvégi krónika. Pécs: Pro Pannonia, 1998. – p. 161-163.
 20. Alszeghy Zsolt: Szépirodalmi szemle (Farkasverem). = Katolikus Szemle, XLIX/9. (1935. szeptember). – p. 593.
 21. B. L. [Lukác, Emil Boleslav] Úvod [Előszó]. – In: Vlcia jama [Farkasverem]: szlovák. [193?]. – p. 7-8.
 22. B[ertalan] I[stván]: Erdélyi könyvek: Erdélyi csillagok – Wass Albert: Farkasverem. = Budapesti Hírlap, LV/125. (1935. június 2). – p. 18.
 23. Balogh László. Wass Albert regényei [Farkasverem, A titokzatos őzbak, Csaba, Mire a fák megnőnek, A kastély árnyékában]. = Sorsunk, IV/10. (1944. október). – p. 594-596.
 24. Csajka Zsuzsa: Vass Albert: 1935. = Új Élet, 9-10. (1935). – p. 519-520.
 25. Czére Béla: A Mezőség – illúziók nélkül: Wass Albert: Farkasverem. = Nyugati Magyarság (Montreal – Budapest), XVIII/3. (2000. március). – p. 7.
 26. Dékány András: Wass Albert: Farkasverem. Révai-kiadás. = Új Magyarság, 110. (1935. május 15). – p. 6.
 27. Wass Albert [Bemutatkozás]. = Katolikus Magyarok Vasárnapja (Youngstown, OH), Íróinkról… rovat. XCII/39. (1985. október 13).
 28. Egri Viktor: = Magyar Figyelő, (1936). – p. 338-339.
 29. Egri Viktor: Wass Albert: Révai-kiadás. Budapest 1935. 226 o. = Magyar Figyelő, 2-4. (1935). – p. 338-339.
 30. ja [Janovics András]: Wass Albert: Farkasverem. = Pesti Napló, LXXXVI/108. (1935. május 12). – p. 38.
 31. : Wass Albert. = Erdélyi Helikon (Kolozsvár), XIII/1. (1940). – p. 121.
 32. Kázmér Ernő: Wass Tibor [helyesen: Albert]: Farkasverem. – In: Új könyvek. = Kalangya (Vajdaság), (1936). – p. 121-123.
 33. Kiss Jenő: Wass Albert regénye, Erdélyi Szépmíves Céh kiadása, 1935. = Erdélyi Helikon (Kolozsvár), VIII/5. (1935). – p. 361-364.
 34. Kolos Endre: Wass Albert: Farkasverem… Csaba… = Pannonhalmi Szemle, XV/5. (1940.) – p. 383.
 35. Kovács Máté: Wass Elek [helyesen: Albert]: Farkasverem. – In: Erdélyi regények. = Debreceni Szemle, X/3, 4, 5. (1936. március-május). – p. 107-108.
 36. Latrán Ibolya: A táj mint csapda? Wass Albert Farkasverem című regényéről. = Hitel, XIII/5. (2000. május). – p. 96-103.
 37. Legeza Ilona: Wass Albert: Farkasverem.. = http://cgi.matav.hu/ilegeza
 38. Majthényi György: Farkasverem (Révai kiadás.) = Napkelet, XIII/7. (1935. július 1). – p. 473-474.
 39. (ny.i.) [Nyigri Imre]: = Népszava, LXIII/123. (1935. május 30). – p. 12.
 40. Pomogáts Béla: A kő és a könyv megmarad. Wass Albert arcképéhez. In: Pomogáts Béla: Politika és poétika: tanulmányok a népi irodalomról. Miskolc: Felsőmagyarország, 1996. – p. 245-250.
 41. Pomogáts Béla: Messzi kert embere, Erdély hűségében: Wass Albertről. = Világszövetség, II/14. (1993. július 6). – p. 31.
 42. Rass Károly: Wass Albert: Farkasverem. – In: A mi regényirodalmunk [tanulmány]. = Erdélyi Múzeum, (1936). – p. 256-257.
 43. Rass Károly: Wass Albert: Farkasverem. = Vasárnap (Arad), XVIII/23. (1935). – p. 451-452.
 44. Schöpflin Aladár: Erdélyi irodalom [Kemény János: Kutyakomédia, Wass Albert: Farkasverem, Székely Mózes: Zátony, Csütörtök]. = Nyugat, (1935). – p. 7-12.
 45. Szabédi László: Wass Albert regénye. Erdélyi Szépmíves Céh. 1935. = Pásztortűz (Kolozsvár), XXI/9. (1935. május 15). – p. 208-209.
 46. Szabó Richárd: Wass Albert: Farkasverem. Budapest, é. n. Révai kiadás, 227 l. = Protestáns Szemle, XLV/1. (1936. január). – p. 38-39.
 47. Szabó T. Ádám: Erdélytől Bajorerdőig: beszélgetés Czegei és Szentegyedi Wass Albertné szül. Siemers Éva grófnéval… = Studia nova = Új tanulmányok, I/1. (1994). – p. 199-215.
 48. Thurzó Gábor: Wass Albert: Farkasverem. = Élet, 33. (1935). – p. 686.
 49. Turóczi-Trostler, Josef: Albert Wass: Wolfsgrube (Farkasverem, Budapest, 1935). = Pester Lloyd (esti), LXXXII/145. (1935. június 28). – p. 4.
 50. Wimberger Anna, W.: = Magyar Minerva, (1935). – p. 159.

 

1937?

 1. Emberé a munka: 1937? Ld. Wass Albert elveszett művei.

 

1940.

 1. Csaba: regény. Budapest: Révai, 1940. – 340 p.
 2. Csaba: regény. [Budapest]: Révai, [1940.] – 339 p.
 3. Csaba: regény. Kolozsvár: Erdélyi Szépmíves Céh, [Budapest, Révai ny.], 1940. – 339 p.
 4. Csaba: regény. Kolozsvár: Erdélyi Szépmíves Céh, [1941]. – 339 p.
 5. Csaba: regény.[Budapest]: Révai, [1944]. – 340 p.
 6. Csaba: regény. Youngstown, OH: Katolikus Magyarok Vasárnapja, 1981. – 339 p.
 7. Csaba: regény. Marosvásárhely: Mentor, 2000. – 288 p.
 8. Csaba: regény. Pomáz: Kráter Műhely Egyesület, 2000. – 241 p.
 9. – -: [Wass Albert: Csaba] = Élet, XXXII/3. (1941. február 23). – p. 155.
 10. – -: Wass Albert: Csaba (Révai). = Kelet Népe, VI/21. (1940. december 1). – p. 17-18.
 11. – -: Wass Albert: Csaba. [Olvastuk rovat]. = Új Nemzedék, XXII/244. (1940). – p. 4.
 12. – -: Wass Albert: Csaba. Révai kiadása. 339. old. = Magyar Szemle, 39. köt. (1940). – p. 446.
 13. – y: Wass Albert: Csaba, Budapest, Révai, 1940. = Pester Lloyd, 234. (1940. október 13). – p. 14.
 14. (thy): Wass Albert: Csaba (Révai kiadás). = Református Élet, VII/37.  (1940. október 19). – p. 10.
 15. *(H. L.): = Ungarische Jahrbücher, (1942). – p. 338-339.
 16. András Károly: = Új Élet, 12. (1940). – p. 381.
 17. A.: Wass Albert: Csaba. Regény. Révai-kiadás. = Magyar Nemzet, IV/111. (1941. május 16). – p. 9.
 18. Balogh László. Wass Albert regényei [Farkasverem, A titokzatos őzbak, Csaba, Mire a fák megnőnek, A kastély árnyékában]. = Sorsunk, IV/10. (1944. október). – p. 594-596.
 19. Bethlen Margit: Wass Albert: Csaba. = Ünnep, VII/21. (1940. október 15). – p. 2.
 20. Borbély László: [Csaba]. = Magyar Protestánsok Lapja, XV/8. (1941. augusztus). – p. 64.
 21. Csery Clauser Mihály: Wass Albert: Csaba. Regény. Budapest (1940) Révai… = Katolikus Szemle, LIV/12. (1940. december). – p. 476.
 22. Kádár Erzsébet: Csaba: Wass Albert regénye – Révai. = Nyugat, XXXIII/2. (1940. november 1). – p. 516-517; újraközlés: – In: Kádár Erzsébet: Ritka madár. Budapest: Nyilvánosság Klub – Századvég, 1993. – p. 47-49.
 23. Kolos Endre: Wass Albert: Farkasverem… Csaba… = Pannonhalmi Szemle, XV/5. (1940). – p. 383.
 24. Kristóf György: Két erdélyi nemzedék két idegen uralom alatt két erdélyi regényben. Makkai Sándor: Mi Ernyeiek. Regény. …; Wass Albert: Csaba. Regény. 339 l. Mindkettő Révai kiadás.]. = Budapesti Szemle, 260. köt. (1941). – p. 374-378.
 25. Latrán Ibolya: A Mezőség írója: Wass Albert Csaba című regényéről. = Tiszatáj, LIV/5. (2000. május). – p. 70-78.
 26. Lovass Gyula: Két erdélyi regény. Wass Albert: Csaba. – Karácsony Benő: Utazás a szürke folyón. (Erdélyi Szépmíves Céh és Révai.) = Vigilia, VI. (1940. október). – p. 437-438.
 27. P[ogány] Ö. G[ábor]: = Kelet Népe, 21. (1940). – p. 18.
 28. Pomogáts Béla: A kő és a könyv megmarad. Wass Albert arcképéhez. – In: Pomogáts Béla: Politika és poétika: tanulmányok a népi irodalomról. Miskolc: Felsőmagyarország, 1996. – p. 245-250.
 29. Pomogáts Béla: Messzi kert embere, Erdély hűségében: Wass Albertről. = Világszövetség, II/14. (1993. július 6). – p. 31.
 30. Ruszkabányai Elemér: Wass Albert: Csaba. (Révai.) = Diárium, I. (X.)/9. (1940. november). – p. 210.
 31. Szabó Judit Nikolett: Móruczi mese: Csaba királyfi és a lámpagyújtogató. = Heti Válasz, 13. (2001. július 6).
 32. Szabó Richárd: Két regény (Wass Albert: Csaba. – Karácsony Benő: Utazás a szürke folyón. Révai kiadás). = Protestáns Szemle, L/5. (1941. május). – p. 141-142.
 33. Szirmai Károly: Wass Albert regénye. – Révai kiadás. = Kalangya, X/3. (1941. március). – p. 187-189.
 34. V[ass] L[ászló]: Wass Albert: Csaba. = Magyarország, 275. reggeli (1940. december 1). – p. 8.
 35. Zimándi Pius: Wass Albert: Csaba. Regény. Révai. = Magyar Kultúra, XXVII/23. (1940. december 5). – p. 171-172.
 36. Jönnek!: [rajzok]. [Budapest]: Révai, [1940]. – 108 p.
 37. Jönnek!: [rajzok]. [Budapest: Kráter Műhely Egyesület, 1993. – További cím: Adjátok vissza a hegyeimet!: két regény egy kötetben. – 232 p.
 38. Jönnek!: [rajzok].[Budapest: Kráter Műhely Egyesület, 1997 [1999!]. – További cím: Adjátok vissza a hegyeimet!: két regény egy kötetben. – 232 p.
 39. Jönnek!: [rajzok]. [Budapest]: Gede Testvérek, 1998.
 40. Jönnek!: [rajzok]. [Marosvásárhely: Mentor, 2000. – További cím: Ember az országút szélén: két regény egy kötetben. – 207 p.
 41. Jönnek!: [rajzok]. 2. kiad. Pomáz: Kráter, 2002. – További cím: Adjátok vissza a hegyeimet!: két regény egy kötetben. – 235 p.
 42. – -: Wass Albert: Jönnek! = Jelenkor, III/3. (1941. április 15). – p. 12.
 43. Albert Gábor: Tükörszobában. – In: Albert Gábor: „Nem fáj az a kőnek…”: ezredvégi krónika. Pécs: Pro Pannonia, 1998. – p. 161-163.
 44. Balázs Ildikó: Adjátok vissza a hegyeimet! = Erdélyi Napló (Nagyvárad), XI/491. (2001. február 20). – p. 13.
 45. Déchy Liane: Wass Albert: Jönnek! (Révai kiadás.) = Vigilia, VII. (1941). – p. 170.
 46. *Gy. N.: Jönnek! = Ungarische Jahrbücher, (1941). – p. 273.
 47. Jönnek! – Református Élet, 1.(1941).
 48. i: Wass Albert: Jönnek! = Református Élet, VIII/1. (1941. január 11). – p. 10.
 49. Kiss Jenő: Wass Albert: Jönnek! Révai-kiadás, 1940. = Erdélyi Helikon (Kolozsvár), XIV/1. (1941.) – p. 80-81.
 50. Legeza Ilona: Wass Albert: Jönnek! + Adjátok vissza a hegyeimet!. = http://cgi.matav.hu/ilegeza
 51. Magyar László: Az emigráns regény útja [Wass Albert: Ember az országút szélén; Elvész a nyom]. = Délamerikai Magyar Hírlap (Sao Paolo), XII/499. (1959. április 26). – p. 7.
 52. Mezey: Jönnek! = Piarista Öregdiák, 1. (1941. január 15). – p. 11.
 53. *Szalóczi Pelbárt: Jönnek! = Magyar Kultúra, II. (1941). – p. 114.
 54. (Szende Zoltán): Jönnek… (Révai.) = Diárium, IX/5. (1942. március). – p. 127.
 55. V[ass Lászl]-ó: Jönnek! = Egyedül vagyunk, IV/2. (1941. február). – p. 30.

 

 1. Mire a fák megnőnek: regény. Kolozsvár [Budapest, Révai ny.]: Erdélyi Szépmíves Céh; Révai, 1940. – 302 p.
 2. Mire a fák megnőnek: regény. Kolozsvár: Erdélyi Szépmíves Céh, 1942. – 2 db. 1. köt. – 209 p; 2. köt. – 156 p.
 3. Mire a fák megnőnek: regény. Budapest: Révai, 1942. – 302 p.
 4. Mire a fák megnőnek: regény. Kolozsvár: Erdélyi Szépmíves Céh, 1943. – p. 302.
 5. Mire a fák megnőnek: regény. [Budapest]: Révai, [1943]. – 302 p.
 6. Mire a fák megnőnek: regény. [Budapest]: Székely Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesülete, [1943]. – p. 302.
 7. Mire a fák megnőnek: regény. Kolozsvár: Erdélyi Szépmíves Céh, [1943]. – p. 302.
 8. Mire a fák megnőnek: regény. [Budapest]: Révai, [1944]. – 302 p.
 9. Mire a fák megnőnek: regény. 2. kiad., Youngstown, OH: Katolikus Magyarok Vasárnapja, 1984. – 302 p. / A Bp. 1942. évi Révai-féle kiad. fotomech. utánnyomása.
 10. Mire a fák megnőnek: regény. Marosvásárhely: Mentor, 1998. – 282 p.
 11. Mire a fák megnőnek: regény. Pomáz: Kráter Műhely Egyesület, 2002. – 227 p.
 12. – -: Wass Albert: Mire a fák megnőnek. = Esti Kurír, XX/250. (1942. november 4). – p. 6.
 13. – -: Wass Albert: Mire a fák megnőnek. = Esti Magyarország, XLIX/242. (1942. október 24). – p. 6.
 14. – -: Wass Albert: Mire a fák megnőnek. (Révai kiadás). = Reggeli Magyarország, XLIX/242. (1942. október 25). – p. 10.
 15. – -: Wass Albert: Mire a fák megnőnek. = Új Nemzedék, XXIV/278. (1942. december 7). – p. 7.
 16. *- -: Mire a fák megnőnek. = Újság, 250. (1942).
 17. *(b.): Mire a fák megnőnek. = Nemzeti Újság, 225. (1942).
 18. Balogh László. Wass Albert regényei [Farkasverem, A titokzatos őzbak, Csaba, Mire a fák megnőnek, A kastély árnyékában]. = Sorsunk, IV/10. (1944. október). – p. 594-596.
 19. Beke György: Wass Albert két regénye: „Mire a fák megnőnek” és „A kastély árnyékában”. = Erdélyi Szemle (Kolozsvár), XXIX/2. (1944.) – p. 9.
 20. (g-i.) [Gosztonyi Lajos]: Mire a fák megnőnek. = Népszava, LXX/293. (1942. december 29). – p. 6.
 21. Gutai István: Térvesztés, megmaradás, hontalanság: Wass Albert regényei. = Somogy, XXVIII/5. (2000. szeptember-október). – p. 526-528.
 22. Kéky Lajos: Egy elpusztított erdélyi udvarház újjáépítése. Wass Albert: Mire a fák megnőnek. Regény. Budapest, Révai, é. n. 302 l. = Budapesti Szemle, 267. köt. (1944. szeptember). – p. 152-155.
 23. Kelemen János: Wass Albert: Mire a fák megnőnek (Révai-kiadás). = Jelenkor, 23. (1942). – p. 11-12.
 24. Kerecsendi Kiss Márton: Mire a fák megnőnek. Wass Albert regénye. (Révai, Budapest, 1942). = Sorsunk, III/4. (1943. április). – p. 345-346.
 25. Kossányi József: Wass Albert: A kastély árnyékában. = Katolikus Magyarok Vasárnapja (Youngstown, OH), LXXXVIII/4. (1981. február 1). – p. 3.
 26. Kovalovszy Miklós: Wass Albert: Mire a fák megnőnek. (Révai). = Diárium, IV. (XIII)/2. (1943. április). – p. 47.
 27. Kovalovszy Miklós: Wass Albert: Mire a fák megnőnek. (Révai.) = Fiatal Magyarság, XIII/24. (1943. június 17). – p. 4.
 28. Legeza Ilona: Wass Albert: Mire a fák megnőnek. = http://cgi.matav.hu/ilegeza
 29. Pomogáts Béla: A kő és a könyv megmarad. Wass Albert arcképéhez. – In: Pomogáts Béla: Politika és poétika: tanulmányok a népi irodalomról. Miskolc: Felsőmagyarország , 1996. – p. 245-250.
 30. Pomogáts Béla: Messzi kert embere, Erdély hűségében: Wass Albertről. = Világszövetség, II/14. (1993. július 6). – p. 31.
 31. Szende Aladár: Jókai népi köntösben. Wass Albert két regénye: Mire a fák megnőnek és A kastély árnyékában (Révai kiadás). = Magyar Út, XII/44. (1943. november 4). – 5-6.
 32. Thurzó Gábor: Mire a fák megnőnek: Wass Albert regénye. Révai. = Magyar Csillag, II/14. ( december 15). – p. 486-488.
 33. Tóth Béla: Wass Albert: Mire a fák megnőnek. (Regény, Révai-kiadás). = Protestáns Szemle, LII/1. (1943. január). – p. 32.
 34. -y: Albert Wass: Mire a fák megnőnek (Bis die Bäume gewachsen sind) Budapest. Révai. 1942. = Pester Lloyd (esti), LXXXIX/269. (1942. november 27). – p. 6).

1941.

 1. A titokzatos őzbak: történetek egy ember életéből. Kolozsvár: Erdélyi Szépmíves Céh, Nagy ny., 1941. – 185 p.
 2. A titokzatos őzbak: történetek egy ember életéből. [Elbeszélések.] Kolozsvár: Erdélyi Szépmíves Céh, Nagy ny., 1941. / Győr Szab. Kir. Város Könyvtára számára készített 159. sz. bibliofil pld./ – 185 p.
 3. A titokzatos őzbak: történetek egy ember életéből. [Budapest]: Révai, [1941]. – 201 p.
 4. A titokzatos őzbak: történetek egy ember életéből. Pomáz: Kráter Műhely Egyesület, 2001. – 119 p.
 5. – -: A titokzatos őzbak. Wass Albert regényes vallomása. = Esti Kurír, 223. (1941. szeptember 30).
 6. – -: Vass Albert: A titokzatos őzbak. = Nemzeti Újság, XXIII/226. (1941. október 4). – 9.
 7. – -: Wass Albert: A titokzatos őzbak. Történetek egy ember életéből. Révai kiadás. 201 lap. = Magyar Szemle, LVII. köt. 178. (1942. június). – p. 335.
 8. – -: Wass Albert: A titokzatos őzbak. = Új Nemzedék, XXIII/251. (1941. november 4). – p. 6.
 9. – -: Wass Albert: A titokzatos őzbak. = Újság, VII/217. (1941. szeptember 24). – p. 10.
 10. *- -: A titokzatos őzbak. = Pester Lloyd, (esti), 262. (1941).
 11. B[aróti] G[éza?]: Wass Albert: A titokzatos őzbak. = Élet, XXXII/40. (1941. október 5). – p. 845.
 12. Balogh László. Wass Albert regényei [Farkasverem, A titokzatos őzbak, Csaba, Mire a fák megnőnek, A kastély árnyékában]. = Sorsunk, IV/10. (1944. október.) – p. 594-596.
 13. Bóka, Ladislaus: [Adalberto Wass: A titokzatos őzbak. (Il capriolo misterioso)]. = Corvina, (1941). – p. 821-822.
 14. Borbély László: „Történetek egy ember életéből”. = Magyar Protestánsok Lapja, XV/10. (1941. október). – p. 80.
 15. Bözödi György. Wass Albert: A titokzatos őzbak. (Erdélyi Szépmíves Céh kiadása, Kolozsvár.) = Egyedül vagyunk, IV/11. (1941. november). – p. 33.
 16. Büjti László: Wass Albert: A titokzatos őzbak. – Révai. Budapest, 1941. = Új Élet, 11. (1941). – p. 335.
 17. Féja Géza: Két új regény. Wass Albert: A titokzatos őzbak; Tatay Sándor: Zápor. = Híd, II/45. (1941. október 28). – p. 20.
 18. Fényi András: Erdély lelke [Ősz János: A csudatáska. (Révai.) Wass Albert: A titokzatos őzbak. (Révai.)] = Vigilia, VIII. (1942). – p. 187-189.
 19. Gy. L.: Wass Albert: A titokzatos őzbak. (Révai kia­dás). = Református Élet, VIII/35. (1941. október 4). – p. 10.
 20. (Kardos Tibor): Wass Albert: A titokzatos őzbak. (Révai.) = Diárium, XI/12. (1941. december). – p. 319.
 21. Kádár Erzsébet: Három erdélyi író: Nyírő József, Tamási Áron, Wass Albert új könyvei [A titokzatos őzbak]. = Nyugat, 8. (1941. augusztus 1). – p. 556-559; újraközlés: – In: Kádár Erzsébet: Ritka madár. Budapest: Nyilvánosság Klub – Századvég, 1993. – p. 58-63.
 22. Mérő Mihály: Wass Albert: A titokzatos őzbak. Révai. = Magyar Kultúra XXVIII/22. (1941. november 20). – p. 160.
 23. Pilinszky János: A csodálatos őzbak. = Piarista Öregdiák, (1941. november 15).
 24. Pomogáts Béla: A kő és a könyv megmarad. Wass Albert arcképéhez. – In: Pomogáts Béla: Politika és poétika: tanulmányok a népi irodalomról. Miskolc: Felső­magyarország, 1996. – p. 245-250.
 25. Pomogáts Béla: Messzi kert embere, Erdély hűségében: Wass Albertről. = Világszövetség, II/14. (1993. július 6). – p. 31.

 

1943.

 1. A kastély árnyékában: regény. [Budapest]: Révai, [1943]. – 337 p.
 2. A kastély árnyékában: regény. Kolozsvár: Erdélyi Szépmíves Céh, [1943]. – 337 p.
 3. A kastély árnyékában: regény. [Kolozsvár]: Erdélyi Szépmíves Céh [Minerva ny.], 1943. – 2 db. 1. – 158 p. 2. – 159 p.
 4. A kastély árnyékában: regény. Yougstown, OH: Katolikus Magyarok Vasárnapja, 1980. – 337 p. / A Bp. 1943. évi Révai-féle kiadás fotomech. utánny.
 5. A kastély árnyékában: regény. Marosvásárhely: Mentor, 1998. – 284 p.
 6. A kastély árnyékában: regény. Pomáz: Kráter Műhely Egyesület, 2002. – 256 p.
 7. Ágoston Julián: Wass Albert: A kastély árnyékában. Regény. Révai. = Magyar Kultúra, II. (1943). – p. 162.
 8. Balogh László. Wass Albert regényei [Farkasverem, A titokzatos őzbak, Csaba, Mire a fák megnőnek, A kastély árnyékában]. = Sorsunk, IV/10. (1944. október). – p. 594-596.
 9. Beke György: Wass Albert két regénye: „Mire a fák megnőnek” és „A kastély árnyékában”. = Erdélyi Szemle (Kolozsvár), XXIX/2. (1944). – p. 9.
 10. Bélteky László: Az erdélyi szellem…[Wass Albert: A kastély árnyékában, Révai]. = Magyar Nemzet, 205. (1943. szeptember 11). – p. 9.
 11. Borbély László: A kastély árnyékában. = Magyar Protestánsok Lapja, XVII//10. (1943. október). – p. 80.
 12. Borshy Kerekes György: A kastély árnyékában. = Amerikai Magyar Népszava, LII/230. (1951. szeptember 28). – p. 4; W1/C: 6-7. jelű irattartó anyaga, Vasváry-gyűjtemény, Szeged, Somogyi-könyvtár.
 13. Wass Albert. [Bemutatkozás]. = Katolikus Magyarok Vasárnapja (Youngstown, OH), Íróinkról… rovat. XCII/39. (1985. október 13).
 14. Erdélyi [Jordáky] Lajos: Erdélyi történelmi regények [Nagy Jenő: Sárkányfogak között, I-II; Wass Albert: A kastély árnyékában; Kovács László: Gábor Áron]. = Népszava, LXXI/244. (1943. október 28). – p. 7.
 15. Gutai István: Térvesztés, megmaradás, hontalanság: Wass Albert regényei. = Somogy, XXVIII/5. (2000. szeptember-október). – p. 526-528.
 16. *Kiss Gyula: A kastély árnyékában. = Magyar Élet, 12. (1943). – p. 28-29.
 17. Kovács Ferenc: Wass Albert-redivivus. = Korunk (Kolozsvár), 3. folyam, II/8. (1991. augusztus). – p. 1040-1042.
 18. Kovalovszky Miklós: A kastély árnyékában. = Diárium VI. (XIII)/9. (1943. szeptember). – p. 211-212.
 19. Kovalovszky Miklós: A kastély árnyékában. = Fiatal Magyarság, VI. (XIII)/9. (1943. október 14). – p. 4.
 20. Legeza Ilona: Wass Albert: A kastély árnyékában. = http://cgi.matav.hu/ilegeza
 21. Makay Gusztáv: A kastély árnyékában. Wass Albert könyve – Révai. = Magyar Csillag, IV. (1944). – p. 51-53.
 22. Milotay István: A kastély árnyékában. = Új Magyarság, X/229. (1943. október 10). – p. 1-2.
 23. Pogány Albert: Wass Albert: A kastély árnyékában. = Forrás, II/2. (1944. február). – p. 244-245.
 24. Pomogáts Béla: A kő és a könyv megmarad. Wass Albert arcképéhez. – In: Pomogáts Béla: Politika és poétika: tanulmányok a népi irodalomról. Miskolc: Felső­magyarország, 1996. – p. 245-250.
 25. Pomogáts Béla: Messzi kert embere, Erdély hűségében: Wass Albertről. = Világszövetség, II/14. (1993. július 6). – p. 31.
 26. Simó Márton: Wass Albert visszatérése: Wass Albert: A kastély árnyékában. Mentor, Marosvásárhely, 1998. = Magyar Napló, XII/1. (2000. január-március). – p. 111-112.
 27. Szabó Richárd: Wass Albert: A kastély árnyékában (Regény. Révai-kiadás.) = Protestáns Szemle, LIII/3. (1944. március). – p. 90-91.
 28. Szende Aladár: Jókai népi köntösben. Wass Albert két regénye: Mire a fák megnőnek és A kastély árnyékában (Révai kiadás). = Magyar Út, XII/44. (1943. november 4). – 5-6.
 29. Szőnyi Kálmán: Wass Albert: A kastély árnyékában. Révai kiadása. = Kalangya, (1944). – p. 143-144.
 30. Tóth Béla: Wass Albert két regénye. (Mire a fák megnőnek. – A kastély árnyékában). = Kalangya, (1944). – p. 140-141.
 31. *Tóth Béla: Mire a fák megnőnek. = Protestáns Tanügyi Szemle, (1944). – p. 166-167.

 

 1. Tavak könyve: Kilenc mese. / Hincz Gyula rajzaival. Budapest: Révai, 1943. – 88 p., 10 t.
 2. Tavak könyve: 9 mese. Bad Wörishofen: 1946.
 3. Tavak könyve: Mesé[k]. [Ill.] Hincz Gyula. [Buenos Aires]: Kárpát: [195?]. – 96 p.
 4. Tavak könyve. Adamikné Jászó Anna; Horváth Ildikó, Budapest: Dinasztia, 1998. – 67 p.
 5. Lásd még: Tavak és erdők könyve. Pomáz : Kráter Műhely Egyesület, 2002. – 156 p.
 6. Lásd még: Märchen vom See, (német).
 7. B[alla] B[orisz?]: Wass Albert: Tavak könyve. Révai. 1943. 87 old. = Katolikus Szemle, LVIII/3. (1944). – p. 91-92.
 8. B[aróthi] G[éza?]: Wass Albert: Tavak könyve. = Élet, XXXV/7. (1944. február 13). – p. 137.
 9. Wass Albert. [Bemutatkozás]. = Katolikus Magyarok Vasárnapja (Youngstown, OH), Íróinkról… rovat. XCII/39. (1985. október 13).
 10. Inámi Zsófia: Wass Albert kincsei – gyermekeknek. = Magyartanítás, XL/2. (1999). – p. 13-14.
 11. Szombathy Viktor: Wass Albert: Tavak könyve. Révai. = Forrás, II/3. (1944. március). – p. 372-373.
 12. Tóth Béla: Wass Albert: Tavak könyve. (Kilenc mese. Hincz Gyula rajzaival. Révai-kiadás. H. és é. n.) = Protestáns Szemle, 10. (1944). – p. 256.

 

 1. Egyedül a világ ellen: regény. Budapest: Nemzeti Könyvtár, [1943]. – 60, [4] p.
 2. Egyedül a világ ellen: regény. /Rajzok: Jeges Ernő/. [Budapest]: Stádium ny. [1943]. – 60 p.
 3. Egyedül a világ ellen: regény. [s.l.]: Érdekes könyvek, [194?].
 4. Egyedül a világ ellen: regény. Marosvásárhely: Mentor, 2001. – További cím: Magukrahagyottak: két regény egy kötetben. – 194 p.
 5. Egyedül a világ ellen: regény. Pomáz: Kráter Műhely Egyesület, 2002. – 117 p.
 6. Lásd még: Vérben és viharban: két regény egy kötetben. Budapest: Magyar Ház, 1999. – 247 p.

 

 1. Vérben és viharban: regény. / Szövegrajzok: Fáy Dezső /. Budapest: Nemzeti Könyvtár [Stádium ny.], [1943]. – 118 p.
 2. Vérben és viharban: regény. / Fáy Dezső /. [Budapest]:[Stádium ny.], [1943]. – 125 p.
 3. Vérben és viharban: regény. [Budapest: Nemzeti Könyvtár, 1943]. – 128 p. / Hozzányomva: A magyar ipar és kereskedelem áttekintése a honfoglalástól napjainkig. Páll András.
 4. Vérben és viharban: regény. Budapest: [Jövő ny.], [194?]
 5. A hadak útján: vérben és viharban. Novi Sad: Pandora, 1995. – 97 p.
 6. Vérben és viharban: regény. [vál., szerk., utószó Bálint István János]; [ill. Fáy Dezső és Jeges Ernő]. Budapest: Magyar Ház, 1999. – További cím: Egyedül a világ ellen. Két regény egy kötetben. – 247 p.
 7. Vérben és viharban: regény. Marosvásárhely: Mentor, 2002. – További cím: Hagyaték: két mű egy kötetben.
 8. Vérben és viharban: regény. 2. kiad. Marosvásárhely: Mentor, 2002. – További cím: Hagyaték: két mű egy kötetben.
 9. Vérben és viharban: regény. Pomáz: Kráter, 2002. – További cím: Egyedül a világ ellen. Két regény egy kötetben. – 163 p.
 10. Szücsné Markó [helyesen: Harkó] Enikő: Könyvajánló: Wass Albert: Vérben és viharban. = Magyartanítás, XLIII/1. (2002. január-február). – p. 8-12.

 

1944.

 1. Tavaszi szél: színmű. Budapest: 1944. színpadi játék 3 felvonásban, 5 képben. Wass Albert gépelt kézirata alapján. A tervezett premier 1944 karácsonyán a Budapesti Nemzeti Színházban elmaradt. – In: Tavaszi szél és más színművek. Pomáz: Kráter Műhely Egyesület, 2003. – 127 p.
 2. Lukácsi Éva – Balázs Ildikó: Műsorról levett nemzeti fájdalom. Wass Albert: Tavaszi szél. Múzsa: Népújság­melléklet (Marosvásárhely), 614. (2003. november 1). – p. 5-6.
 3. Lukácsi Éva – Balázs Ildikó: Műsorról levett nemzeti fájdalom. Wass Albert: Tavaszi szél. PoLíSz, 73. (2003. október-november). – p. 41-45 ; rövidített másodközlés: Múzsa: Népújságmelléket (Marosvásárhely), 614. (2003. november 1). – p. 5-6.

 

 

 

 

Második alkotói korszak – a. Németország, 1945–1951

 

1947.

 1. A rézkígyó: regény. München: [Szerző], 1947. – 157 p. / Kézirat a szerző ajánlásával: „Erzsébetnek hűséges szeretettel, Wass Albert”; hátul a szerző kézírásával: Dózsa Dánielé, Fadrusz u. 2. IV. /
 2. Rézkígyó: regény. Pomáz: Kráter Műhely Egyesület, 2002. – További cím: Hagyaték: regény. Két regény egy kötetben. – 265 p.
 3. Rézkígyó: regény. Marosvásárhely: Mentor, 2002. – További cím: Te és a világ. Két mű egy kötetben. – 156 p.
 4. Haklik Norbert: Wass Albert és a táltosok: a Trianon utáni hagyatékról és a reménység erejéről. [Rézkígyó; Hagyaték]. = Magyar Nemzet, (2002. június 4). – p. 15.

 

 1. Erdők könyve. 1. München: [Faragó Miklós], 1947. – 92 p.
 2. Erdők könyve: elbeszélések. Toronto, Ont.: Patria Publishing Co, Ltd, [198?]. – 100 p.
 3. Erdők könyve: elbeszélések (mesék). Budapest: Dinasztia, 1998. – 75 p.
 4. Erdők könyve: elbeszélések (mesék). 2. kiad. Budapest: Dinasztia, 1999. – 75 p.
 5. Lásd még: Die Welt ist schön: Märchen vom Wald (német).
 6. Inámi Zsófia: Wass Albert kincsei – gyermekeknek. = Magyartanítás, XL/2. (1999). – p. 13-14.
 7. Szabó T. Ádám: Erdélytől Bajorerdőig: beszélgetés Czegei és Szentegyedi Wass Albertné szül. Siemers Éva grófnéval… = Studia nova = Új tanulmányok, I/1. (1994). – p. 199-215.
 8. Várady Imre: Wass Albert: az Erdők könyvétől a Tizenhárom almafáig. = Katolikus Szemle (Róma), VI/1. (1954). – p. 3-7.

 

 1. Te és a világ: tanítások – útravalóul. Vilsbiburg: [s.n.], 1947. – 29 p.
 2. Te és a világ: tanítások – útravalóul. Buch und Zeitschrif­tenagentur Karl Rohmann [Magyar Betű sorozat], 1947.
 3. Te és a világ: tanítások – útravalóul. Czegei Wass Alapítvány. – 2. kiad. [ …gond.… Simó József]. Budapest: Mustármag, 1999. – 61 p.
 4. Te és a világ. A költő és a macska: elbeszélések 1945-1989: két mű egy kötetben. Pomáz: Kráter, 2001. [Vál. és az előszót írta: Dunai Ákos]. – 179, [3] p.
 5. Te és a világ: tanítások – útravalóul. Marosvásárhely: Mentor, 2002. – 156 p. – További cím: Rézkígyó: két mű egy kötetben.
 6. Dunai Ákos: Elöljáróban. – In: Wass Albert: A költő és a macska: elbeszélések 1945-1998. Te és a világ: tanítások – útravalóul. Pomáz: Kráter, 2001. – p. 6-7.
 7. Emesmester: Te és a világ: a Fehérlófia könyvajánlata. = Magyar Fórum, XV/32. (2003. augusztus 14). – p. 12.
 8. Szabó T. Ádám: Erdélytől Bajorerdőig: beszélgetés Czegei és Szentegyedi Wass Albertné szül. Siemers Éva grófnéval… = Studia nova = Új tanulmányok, I/1. (1994). – p. 199-215.

 

 1. A láthatatlan lobogó: Bethlen, 1947.
 2. A láthatatlan lobogó: München: Amerikai Magyar Kiadó, 1948. – p. 66.
 3. A láthatatlan lobogó: Cleveland: 1953.
 4. A láthatatlan lobogó: München: Amerikai Magyar Kiadó, 1957. – 66 p.
 5. A láthatatlan lobogó: Astor Ville, FL: Danubian Press, 1969. – 77 p.
 6. A láthatatlan lobogó: Astor Park, FL: Amerikai Magyar Szépmíves Czéh, 1969. – 77 p.
 7. Lásd még: A bujdosó imája: összegyűjtött versek. Budapest: Püski, 1998. – 112 p.
 8. Lásd még: Összegyűjtött versek. Pomáz: Kráter Műhely Egyesület, 2001. – 167 p.
 9. Rónay László: A hazaszeretet versei: Wass Albert költészetéről. = Somogy, XXV/4. (1997. július-augusztus). – p. 367-371
 10. Várady Imre: A láthatatlan lobogó. (Wass Albert: A láthatatlan lobogó. Versek.) = Katolikus Szemle (Róma), IX. (1957). – p. 190.
 11. Várdy-Huszár Ágnes: (Pittsburgh, PA): Nemzettudat a nyugati magyar költészetben, 1945-1955. In: Régi és új peregrináció. Magyarok külföldön, külföldiek Magyarországon II. [A III. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson – Szeged, 1991. augusztus 12-16. – elhangozott elődadások.] [Békési Imre et al.,] Budapest; Szeged: Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság – Scriptum Kft., 1993. – p. 939-953.

 

1948.

 1. Adjátok vissza a hegyeimet!: regény. Folytatásban: Hungária. 1948-1949.
 2. Adjátok vissza a hegyeimet!: regény. Bad Wörishofen: Hungária, – 128 p.
 3. Adjátok vissza a hegyeimet!: regény. 2. kiad. Bad Wörishofen: Hungária, – 128 p.
 4. Adjátok vissza a hegyeimet!: regény. Bad Wörishofen: 1951.
 5. Adjátok vissza a hegyeimet!: regény. (2. kiad.) Astor Park, FL: Danubian Press, 1969. – 187 p.
 6. Adjátok vissza a hegyeimet!: regény. Astor Park, FL: American Hungarian Literary Guild: [1970 k.].
 7. Adjátok vissza a hegyeimet!: regény. Budapest: Kráter Műhely Egyesület, 1993. – További cím: Jönnek!: két regény egy kötetben. – 232 p.
 8. Adjátok vissza a hegyeimet!: regény. Marosvásárhely: Mentor, 1997. – 208 p.
 9. Adjátok vissza a hegyeimet!: regény. Budapest: Kráter Műhely Egyesület, 1997 [1999!]. – További cím: Jönnek! Két regény egy kötetben. – 232 p.
 10. Adjátok vissza a hegyeimet!: regény. Marosvásárhely: Mentor, 2001. – 208 p.
 11. Lásd még: Elég volt!: kóruskantáta.
 12. Lásd még: Gebt mir meine Berge wieder, 1949 (német).
 13. Lásd még: Give me back my mountains!, 1970 (angol).
 14. Lásd még: Devolvedme mis montanas!, 1953 (spanyol).
 15. – -: Búcsúbeszélgetés a kivándorló Wass Alberttel, akinek két regénye jelenik meg 2. kiadásban. [Adjátok vissza a hegyeimet!; Ember az országút szélén.] = Hungária (München), IV/24. (1951. június 15). – p. 5.
 16. *- -: Wass Albert: Adjátok vissza a hegyeimet! = Új Magyar Út, 2. (1950. február). – p. 26.
 17. Albert Gábor: Tükörszobában. – In: Albert Gábor: „Nem fáj az a kőnek…”: ezredvégi krónika. Pécs: Pro Pannonia, 1998. – p. 161-163.
 18. Balázs Ildikó: Adjátok vissza a hegyeimet! = Erdélyi Napló (Nagyvárad), XI/491. (2001. február 20). – p.13.
 19. Wass Albert. [Bemutatkozás]. = Katolikus Magyarok Vasárnapja (Youngstown, OH), Íróinkról… rovat, XCII/39. (1985. október 13).
 20. Gutai István: Térvesztés, megmaradás, hontalanság: Wass Albert regényei. = Somogy, XXVIII/5. (2000. szeptember-október). – p. 526-528.
 21. Hajnal László Gábor (München): Wass Albert búcsúztatása. = Nemzetőr (München), XXXVI/506. (1992. június); másodközlés: Kapu, V/8. (1992). – p. 123.
 22. Kedves Csaba: Hegyek szószólója. Wass Albert: Adjátok vissza a hegyeimet! Marosvásárhely, 1997. Mentor. = Élő Erdély, (1998); www.hhrf.org/erdely/könyvhaz/kj198/wassalb.html
 23. Kovách Ödön: Wass Albert: Adjátok vissza a hegyeimet; – Regény. Hungária-kiadás. Bad Wörishofen, 1949. = Új Magyar Út (München), I/2. (1950. február). – p. 26.
 24. Legeza Ilona: Wass Albert: Jönnek! + Adjátok vissza a hegyeimet! = http://cgi.matav.hu/ilegeza
 25. Magyar László: Wass Albert ötven éves. = Délamerikai Magyar Hírlap (Sao Paolo), (1958. február 9). – p. 7.
 26. Szabó T. Ádám: Erdélytől Bajorerdőig: beszélgetés Czegei és Szentegyedi Wass Albertné szül. Siemers Éva grófnéval… = Studia nova = Új tanulmányok, I/1. (1994). – p. 199-215.
 27. Várady Imre: Wass Albert: az Erdők könyvétől a Tizenhárom almafáig. = Katolikus Szemle (Róma), VI/1. (1954). – p. 3-7.

 

 1. Száz éves dal az ismeretlen bujdosóról: München, 1948.
 2. Lásd még: A bujdosó imája: összegyűjtött versek. Budapest: Püski, 1998. – 112 p.
 3. Lásd még: Összegyűjtött versek. Pomáz: Kráter Műhely Egyesület, 2001. – 167 p.
 4. Szabó T. Ádám: Erdélytől Bajorerdőig: beszélgetés Czegei és Szentegyedi Wass Albertné szül. Siemers Éva grófnéval… = Studia nova = Új tanulmányok, I/1. (1994). – p. 199-215.

 

1949.

 1. Örökösök: regény. folytatásban = Ahogy Lehet, (1949-1950).
 2. Lásd még: Zsoltár és trombitaszó; Örökösök. Pomáz: Kráter Műhely Egyesület, 2003. – 527 p.

 

1950.

 1. Ember az országút szélén: regény. München: Kossuth (A Műhely Könyvei), 1950. – 86 p.
 2. Ember az országút szélén: regény. 2. kiad. München: [Kossuth], 1951. – 88 p.
 3. Ember az országút szélén: regény. Cleveland: 1953.
 4. Ember az országút szélén: regény. Astor Park, FL: 1977.
 5. Ember az országút szélén: regény. 3. kiad. Astor: Danubian Press, 1977. – 89 p.
 6. Ember az országút szélén: regény. 4. kiad. Budapest; Toronto: Vörösváry, 1993. – 199 p.
 7. Ember az országút szélén: regény. Marosvásárhely: Mentor, 2000. – További cím: Jönnek: két regény egy kötetben. – 207 p.
 8. Ember az országút szélén: regény. Pomáz: Kráter Műhely Egyesület, 2000. – 151 p.
 9. Lásd még: Man by the side of the road, 1984 (angol).
 10. – -: Búcsúbeszélgetés a kivándorló Wass Alberttel, akinek két regénye jelenik meg 2. kiadásban. [Adjátok vissza a hegyeimet!; Ember az országút szélén.] = Hungária (München), IV/24. (1951. június 15). – p. 5.
 11. Ajusinszky Béla: Utószó Wass Albert új regényéhez [Ember az országút szélén]. = Magyarok Útja (Buenos Aires), III/20. (1950. november 15). – p. 9.
 12. Kovács Ferenc: Wass Albert-redivivus. = Korunk (Kolozsvár), 3. folyam, II/8. (1991. augusztus). – p. 1040-1042.
 13. Legeza Ilona: Wass Albert: Ember az országút szélén. = http://cgi.matav.hu/ilegeza
 14. Magyar László: Wass Albert ötven éves. = Délamerikai Magyar Hírlap (Sao Paolo), (1958. február 9). – p. 7.
 15. Novák Béla Dénes: Wass Albert – Ember a világ szélén. = PoLíSz, 54. (2000. augusztus-szeptember). – p. 67-68.
 16. Pomogáts Béla: Messzi kert embere, Erdély hűségében: Wass Albertről. = Világszövetség, II/14. (1993. július 6). – p. 31.
 17. Várady Imre: Wass Albert: az Erdők könyvétől a Tizenhárom almafáig. = Katolikus Szemle (Róma), VI/1. (1954). – p. 3-7.

 

 

 

Második alkotói korszak – b.
Amerikai Egyesült Államok, 1952–1998

 

1951.

 1. Tizenhárom almafa: regény. Brüsszel-Hilversum-München: Magyar Ház, [1951]. – p. 246.
 2. 13 almafa: regény. Buenos Aires: Magyarok Útja, [1952]. – 335 p.
 3. Tizenhárom almafa: regény. Marosvásárhely: Mentor, 1999. – 264 p.
 4. Tizenhárom almafa: regény. Pomáz: Kráter Műhely Egyesület, 2002. – 224 p.
 5. Bohák Csaba: Levágott csonkokból is nőhet termőfa. (Wass Albert: Tizenhárom almafa). = Új Szó (Szlovákia), (2000. augusztus 3). – p. 17.
 6. Gutai István: Térvesztés, megmaradás, hontalanság: Wass Albert regényei. = Somogy, XXVIII/5. (2000. szeptember-október). – p. 526-528.
 7. Haklik Norbert: Csuda Mózsi almafái: Wass Albert székely furfanggal átitatott regénye. = Magyar Nemzet, (2002. október 14). – p. 14.
 8. Pomogáts Béla: Messzi kert embere, Erdély hűségében: Wass Albertről. = Világszövetség, II/14. (1993. július 6). – p. 31.
 9. Várady Imre: Wass Albert: az Erdők könyvétől a Tizenhárom almafáig. = Katolikus Szemle (Róma), VI/1. (1954). – p. 3-7.

 

1952.

 1. Elvész a nyom: regény. Cleveland, OH: Kossuth Publishing Co., 1952. – 385 p.
 2. Elvész a nyom: regény. 2. kiad. Toronto: Stephen Vörösváry – Weller Publ. Co., 1967. – 388 p.
 3. Elvész a nyom: regény. Youngstown, OH: 1985.
 4. Elvész a nyom: regény. Budapest: 1993.
 5. Elvész a nyom: regény. Marosvásárhely: Mentor, 2000. – 396 p.
 6. Elvész a nyom: regény. Pomáz: Kráter Műhely Egyesület, 2000. – 365 p.
 7. Elvész a nyom: regény. 2. kiad. Pomáz: Kráter Műhely Egyesület, 2003. – 365 p.
 8. Lásd még: Die Spur verliert sich, (német).
 9. Lásd még: Het verloren spoor, (holland).
 10. – -: Elvész a nyom. = Testvériség, (1952. november); W1/C: 12. jelű irattartó anyaga, Vasváry-gyűjtemény, Szeged, Somogyi-könyvtár.
 11. Balázs Ildikó: Elvész a nyom: Wass Albert istenkeresése. = Erdélyi Napló (Nagyvárad), XII/38. (2002. szeptember 24). – p. 13.
 12. János Andor: Kimazsolázom Wass Albertet…: szemérmetlen lázítás, fröcsögő gyűlölet az „Elvész a nyom” című kötetben. = Az Ember, (1953. október 3). – p. 5.
 13. Magyar László: Az emigráns regény útja [Wass Albert: Ember az országút szélén; Elvész a nyom]. = Délamerikai Magyar Hírlap (Sao Paolo), XII/499. (1959. április 26.) – p. 7.
 14. Magyar László: Wass Albert ötven éves. = Délamerikai Magyar Hírlap (Sao Paolo), (1958. február 9). – p. 7.

 

1956.

 1. Hanky tanár úr amerikai kalandjai: könyvsorozat-terv. [Pittsburgh, PA: Magyarság Könyvosztály, Pannonia nyomda, 1956.]
 2. rész: Hanky tanár úr megérkezik Amerikába (1956. április).
 3. rész: Hanky tanár úr felcsap farmernek (1956. május).
 4. rész: Hanky tanár úr és a kísértet (1956. június).
 5. – -: „Hanky tanár úr amerikai kalandjai…”: „Az emberek az igazságot nehezebben hiszik el, mint a hazugságot”. = Magyarság (Pittsburgh, PA), (1956. március 23); W1/C: 20. jelű irattartó anyaga, Vasváry-gyűjtemény, Szeged, Somogyi-könyvtár.

 

1957.

 1. Az Antikrisztus és a pásztorok: regény. München: 1957.
 2. Az Antikrisztus és a pásztorok: regény. = Kárpát (Buenos Aires), folytatásban közölve, (1958).
 3. Az Antikrisztus és a pásztorok: regény. Buenos Aires: Kárpát, 1958. – 229 p.
 4. Az Antikrisztus és a pásztorok: regény. Köln – Detroit. Mich.: Amerikai Magyar, [1959?]. – 229 p.
 5. Az Antikrisztus és a pásztorok: regény. Marosvásárhely: Mentor, 2000. – 278 p.
 6. Az Antikrisztus és a pásztorok: regény. Pomáz: Kráter Műhely Egyesület, 2001. – 227 p.
 7. Balázs Ildikó: Egy forgatásra váró forgatókönyv [Wass Albert: Az Antikrisztus és a pásztorok]. = Erdélyi Napló (Nagyvárad), XII/35. (2002. szeptember 3.) – p. 13.
 8. Haklik Norbert: Az Antikrisztus és a pászorok. = Magyar Nemzet, (2002. május 16). – p. 14.
 9. Magyar László: Wass Albert regénye: Az Antikrisztus és a pásztorok. – Kárpát, 1958. = Délamerikai Magyar Hírlap (Sao Paolo), XII/487. (1959. február 1). – p. 7.

 

1959.

 1. A funtineli boszorkány: regény. Buenos Aires: Kárpát, 1959. – 720 p.
 2. A funtineli boszorkány: regény. Cleveland, OH: Kárpát, 1959. – 764 p.
 3. A funtineli boszorkány: regény. Köln: 1959.
 4. A funtineli boszorkány: regény. Kárpát, 1961.
 5. A funtineli boszorkány: regény. Youngstown, OH: Katolikus Magyarok Vasárnapja. – 3. db; 1. Az urszubeli leány. – 236 p; 2. Kunyhó a Komárnyikon. 1981. – 331 p; 3. A funtineli boszorkány. 1982. – 207 p.
 6. A funtineli boszorkány: regény. Budapest: PallWest Kft., 1990 [!1991]. – 3 db; 1. Az urszubeli leány, 1991, cop. 1990. – 227 p; 2. Kunyhó a Komárnyikon, 1991, cop. 1990- 331 p; 3. A funtineli boszorkány, 1991, cop. 1990- 207 p.
 7. A funtineli boszorkány: regény. Budapest: West Cost Tr. [Malomfalvi], 1990. – 228 p.
 8. A funtineli boszorkány: regény. Marosvásárhely: Mentor, 1999. – 3 db; 1. Az urszubeli leány. – 276 p; 2. Kunyhó a Komárnyikon. – 404 p.; 3. A funtineli boszorkány. – 256 p.
 9. A funtineli boszorkány: regény. Kráter: Pomáz, 2001. – 3 db; 1. Az urszubeli leány. – 230 p; 2. Kunyhó a Komárnyikon. – 341 p; 3. A funtineli boszorkány. – 211 p.
 10. Lásd még: Nuza, (német).
 11. Lásd még: Es sind die größten Schmerzen nicht worüber Frauen weinen, (német).
 12. Lásd még: Lângă Scaunul Domnului, (román).
 13. – -: Gazdag tartalommal jelent meg a „Kárpát” 2-3. száma [Wass Albert: A funtineli boszorkány]. = Délamerikai Magyar Hírlap (Sao Paolo), XII/513. (1959. augusztus 2). – p. 7.
 14. – -: A Kárpát és az Ahogy lehet új száma [Wass Albert: A funtineli boszorkány, részletek] = Délamerikai Magyar Hírlap (Sao Paolo), XII/520. (1959. szeptember 20). – p. 7.
 15. Anteus: Wass Albert: Funtineli boszorkány. Regény – Kárpát kiadása – 1961. = Délamerikai Magyar Hírlap (Sao Paolo), (1961. július 9). – p. 7.
 16. Bödőcs Pál (London): Wass Albert írói munkássága 925-ig. [A funtineli boszorkány című regényről (1959).] = Nemzetőr, (1985. december-1986. január). – p. 8
 17. Wass Albert. [Bemutatkozás]. = Katolikus Magyarok Vasárnapja (Youngstown, OH), Íróinkról… rovat, XCII/39. (1985. október 13).
 18. Dunai Ákos: Wass Albert hazatér[A funtineli boszorkány, Buenos Aires, 1959. c.], (mellette a Kísértet Lópatakán elbeszélés]. = Délsziget, 15. (1989). – p. 5-8; újraközlés: – In: Korniss Gabriella, gróf: Elődök és utódok: erdélyi főnemesek a XX. században. Budapest: Unikornis Könyvkiadó, 2002. – p. 372-375.
 19. Ittzés Tamás: Wass Albert örök igazsága [A funtineli boszorkány]. = http: www.bohemragtime.com/hungarian/index.htlm (2003. április 24).
 20. Legeza Ilona: Wass Albert: A funtineli boszorkány. = http://cgi.matav.hu/ilegeza
 21. Nagy Pál: Az emlékezet ösvényein: a mindig hazanéző Wass Albert. = Nyugati Magyarság (Montreal – Budapest), XV/5. (1997. május). – p. 10; másodközlés: Magyarok Vasárnapja, (1998. április). – p. 7.
 22. Pályi Gyula: Európai üzenet – Floridából: Wass Albert: A funtineli boszorkány. I-III. Palwest, Budapest, 1990. = Katolikus Szemle (Róma), XLII/4. (1990). – p. 390-391.
 23. Pomogáts Béla: Messzi kert embere, Erdély hűségében: Wass Albertről. = Világszövetség, II/14. (1993. július 6). – p. 31.
 24. Pósa Zoltán: Wass Albert, a misztikus hontalan. = Napi Magyarország, (1999. szeptember 25). – p. 31.
 25. Szabó T. Ádám: Erdélytől Bajorerdőig: beszélgetés Czegei és Szentegyedi Wass Albertné szül. Siemers Éva grófnéval… = Studia nova = Új tanulmányok, I/1. (1994). – p. 199-215.
 26. Szokolay András (New York): Wass Albert újabb regényei. = Nemzetőr (München), XI/201-202. (1966. december-január).
 27. *Szűcs Zoltán: Nem értem Wass Albertet [Wass Albert műveiről: A funtineli boszorkány]. – In: Szűcs Zoltán: Égi és földi pórázaink. Budapest: Magyar Út Körök Mozgalom, 2002. – p. 3-7.

 

1964.

 1. Átoksori kísértetek: regény. Toronto: Amerikai Magyar Szép­míves Céh, 1964. – 283 p.
 2. Átoksori kísértetek: regény. Toronto: Canada Weller Publishing Co., 1964. – 283 p.
 3. Átoksori kísértetek: regény. Marosvásárhely: Mentor, 2001. – 301 p.
 4. Átoksori kísértetek: regény. Pomáz: Kráter Műhely Egyesület, 2001. – 259 p.
 5. Átoksori kísértetek: regény. 2 kiad. Pomáz: Kráter Műhely Egyesület, 2003. – 259 p.
 6. Lásd még: The purple ghosts of Damnation Row, (angol).
 7. Szokolay András (New York): Wass Albert újabb regényei. = Nemzetőr (München), XI/201-202. (1966. december-január).
 8. Neszméri Tünde: Wass Albert, a háborús bűnös „átoksora”. Tanuljunk magyarságot és szeretetet egy irodalmi műből. = Szabad Újság (Szlovákiai magyar hetilap), (2003. március 31).
 9. Zsávolya Zoltán: Wass Albert: Átoksori kísértetek; Tavak és erdők könyve (Kráter Műhely Egyesület, Po­máz, 2001. 259 o.; 2002. 132 o.). = A Balassi Bálint Intézet honlapja, 2003/3). www.bbi.hu

 

1965.

 1. Elvásik a veres csillag: regény. Toronto: Canada Weller Publishing Co., 1965. – 268 p.
 2. Elvásik a veres csillag: regény. Marosvásárhely: Mentor, 1999. – 282 p.
 3. Elvásik a veres csillag: regény. Pomáz: Kráter Műhely Egyesület, 2002. – 230 p.
 4. Lásd még: The red star wanes, (angol).
 5. Gutai István: Térvesztés, megmaradás, hontalanság: Wass Albert regényei. = Somogy, XXVIII/5. (2000. szep­tember-október). – p. 526-528.
 6. Haklik Norbert: Vajon elvásik-e a veres csillag? = Magyar Nemzet, (2002. augusztus 8). – p. 15.
 7. Pósa Zoltán: Wass Albert, a misztikus hontalan. = Napi Magyarország, (1999. szeptember 25). – p. 31.
 8. Szkiba Edit: Láttam a lehulló vörös csillagot, valóban elvásott. = WA – MERTt © 2001. ME Számítóközpont www.uni-miskolc.hu/mert/index.php?oldal=apr1.htm1
 9. Szokolay András (New York): Wass Albert újabb regényei [A funtinelli boszorkány, 1959, Átoksori kísértetek, 1964, Elvásik a veres csillag, 1965]. = Nemzetőr (München), XI/201-202. (1966. december-január).
 10. Takács Ferenc: Mózsi a vérzivatarban: Wass Albert: Elvásik a veres csillag. = Népszabadság, LX/303. (2002. december 31). – p. 29.

 

 

 

1967.

 1. Magukrahagyottak: regény. Toronto, Ont.: Canada Weller by Publishing Co., 1967. – 127 p.
 2. Magukrahagyottak: regény. Toronto, Ont.: Amerikai Magyar Szépmíves Czéh, 1967. – 127 p.
 3. Magukrahagyottak: regény. Marosvásárhely: Mentor, 2001. – 194 p. – További cím: Egyedül a világ ellen: két regény egy kötetben.
 4. Magukrahagyottak: regény. Pomáz: Kráter Műhely Egyesület, 2001. – 117 p.
 5. Lásd még: Forsaken are the Brave, (angol).
 6. Lásd még: Why?, (angol).
 7. Haklik Norbert: Wass Albert védőbeszéde a magukrahagyottakért. = Magyar Nemzet, LXIV/301. (2001. december 28). – p. 14; másodközlés: = www.krater.hu/uj/wa/

 

1970.

 1. Valaki tévedett: elbeszélések, 1945-1950. Astor Park, FL: Amerikai Magyar Szépmíves Czéh, 1970. – 158 p.
 2. Valaki tévedett: elbeszélések, 1945-1950. Pomáz: Kráter Műhely Egyesület, 2000. – 151 p.
 3. Valaki tévedett: elbeszélések, 1945-1950. Maros­vásárhely: Mentor, 2003.
 4. Magyar László: Jegyzetek egy könyvsorozathoz [Wass Albert novellái]. = Délamerikai Magyar Hírlap (Sao Paolo), XII/507. (1959. június 21). – p. 7.
 5. Wass Albert: Álarcos bohózat Kicsi Anna sírkeresztje körül.. = Magyarság (Pittsburgh, PA), [1952]; W1/C: 16-17. jelű irattartó anyaga, Vasváry-gyűjtemény, Szeged, Somogyi-könyvtár.

 

1971.

 1. Válogatott magyar mondák. Kovács Fréda gyűjtését s. a. r. Wass Albert. Astor Park: Amerikai Magyar Szépmíves Czéh, 1971. – 80 p.
 2. Válogatott magyar mondák. [Wass Albert feldolgozásában]. – Budapest: Dinasztia, 1999. – 73 p.
 3. Lásd még: Válogatott magyar mondák és népmesék. Pomáz: Kráter, 2002.
 4. Lásd még: Selected Hungarian legends, (angol).
 5. Bartsch, Rudolf: Wass Albert: Válogatott Magyar Mondák. = Ural-Altaische Jahrbücher, 49. kötet. Wiesbaden, 1977. – p. 161.

 

1974.

 1. Az Amerikai Magyar Szépmíves Czéh. Astor Park, FL, [1974]. – In: W1/C: 25-26. jelű irattartó anyaga, Vasváry-gyűjtemény, Szeged, Somogyi-könyvtár.

 

 1. Kard és kasza: regény. Oakville, Ont.: Sovereign Press, 1974. – 416 p.
 2. Kard és kasza: regény. 2. kiad. Astor Park, FL: Amerikai Magyar Szépmíves Czéh, 1974-1976. – 2 db; 1. Krónikás írás. – 416 p; 2. Szemtanúság. – 441 p.
 3. Kard és kasza: regény. Marosvásárhely: Mentor, 1996. – 2 db; 1. Krónikás írás. – 382 p; 2. Szemtanúság. – 460 p.
 4. Kard és kasza: regény. Marosvásárhely: Mentor, 2001. – 2 db; 1. köt. Krónikás írás. – 416 p; 2. köt. Szemtanúság. – 488 p.
 5. Czére Béla: Wass Albert: Kard és kasza. Mentor, 1996. = Kortárs, XLI/10. (1997. október). – p. 104-106.
 6. Demény Péter: A mitikus regény: Wass Albert: Kard és kasza. Mentor, Marosvásárhely, 1996. = Látó (Marosvásárhely), IX/2. (1998). – p. 101-104.
 7. Gábor Áron: Wass Albert: Kard és kasza című új regénye. = Nemzetőr (München), XXI/312. (1976. április).
 8. Kisjókai Erzsébet: Kard és kasza. Astor Park, FL, 1976. = The Canadian-American Review of Hungarian Studies, IV/2. (1977). – p. 213-214.
 9. Kiss Béla, A.: Boldog örömet tükrözni: Wass Albert Kard és kasza című regénye Mezőség történetét eleveníti = Új Szó (Szlovákia), LII/14. (1999. január 19). – p. 9.
 10. Kovács Ferenc: Wass Albert-redivivus. = Korunk (Ko­lozsvár), 3. folyam, II/8. (1991. augusztus). – p. 1040-1042.
 11. Legeza Ilona: Wass Albert: Kard és kasza. = http://cgi.matav.hu/ilegeza
 12. Nagy Pál: Az emlékezet ösvényein: a mindig hazanéző Wass Albert. = Nyugati Magyarság (Montreal – Budapest), XV/5. (1997. május). – p. 10; másodközlés: Magyarok Vasárnapja, (1998. április). – p. 7.
 13. *Wass Albert: Kard és kasza: Előszó: az író mondanivalója. = Magyarok Vasárnapja (California), CIV/1. (1997. január 12). – p. 6.
 14. A Zepetneki Tötösy család adattára / Records of the Tötösy de Zepetnek Family:totosy.com (1999-): „Czegei Gróf Wass Albert, Kard és kasza című regényének egyik szereplője egy Tötössi Dániel (Dani), a főhős…”
 15. Zsigmond András: „Krónikás Írás”. [Wass Albert Kard és kasza c. regénye első kötetének ismertetése.] = Krónika (Toronto), II/5. (1976. május). – p. 11-12.

 

1975.

 1. Magyar örökségünk. Wass Albert szerkesztette tanulmánygyűjtemény. Ligonier, PA: Bethlen Press, 1975. – 32 p.
 2. Magyar örökségünk. Összeáll. – -. Astor, FL: Amerikai Magyar Szépmíves Czéh, 1975. – 32. [2 térk].
 3. Magyar örökségünk. Debrecen: Gróf Wass Albert Társaság, 2001. – 36 p.
 4. Lásd még: Magyar örökségünk: tanulmányok, novellák, hátra­hagyott írások, interjúk. Pomáz: Kráter, 2001; 2002. – 320 p.
 • Lásd még: Our Hungarian Heritage, (angol).
 1. Ablonczy László: Wass Albert szabadságharca. = Reformátusok Lapja, (2003. február 16).
 2. Barta Boglárka: Magyar örökségünk. = Magyar Demokrata, VII/10. (2003. március 6). – p. 94.

 

1978.

 1. Halálos köd Holtember partján: regény. Astor, FL: Amerikai Magyar Szépmíves Czéh, 1978. – 110 p.
 2. Halálos köd Holtember partján: regény. [Dunai Ákos előszavával]. Budapest: Pallas Lap- és Kvk., 1990. – 189 p.
 3. Halálos köd Holtember partján: regény. Dunai Ákos előszavával. Pomáz: Kráter, 2002. – 114 p.
 4. Lásd még: Deadly fog at Dead man’s Landing, (angol).
 5. Beke György: Halálos köd Holtember partján. = Könyvvilág, 7. (1990). – p. 29.
 6. Haklik Norbert: [Halálos köd Holtember partján]. = Magyar Nemzet, (2002. május 30).

 

1985.

 1. Hagyaték: regény. Astor, FL: Amerikai Magyar Szépmíves Czéh, 1985. – 186 p.
 2. Hagyaték: a szerző válogatása életművéből. Budapest; Ungvár: Trikolor; Intermix, 1994. – 323 p.
 3. Hagyaték: a szerző válogatása életművéből. kiad. Budapest: Örökségünk, [1998]. – 313 p.
 4. Hagyaték: a szerző válogatása életművéből. kiad. Budapest: Trikolor, [1998]. – 313, [2] p.
 5. Hagyaték: a szerző válogatása életművéből. kiad. Budapest: Trikolor, [1999]. – 313, [2] p.
 6. Lásd még: Vérben és viharban: két mű egy kötetben. Marosvásárhely: Mentor, 2002.
 7. Lásd még: A rézkígyó. Két regény egy kötetben. Pomáz: Kráter Műhely Egyesület, 2002. – 265 p.
 8. Balázs Ildikó: A vasárnapi ige mellé: Wass Albert Hagyatéka. = Erdélyi Napló (Nagyvárad), XII/50. (2002. december 17). – p. 13; krater.hu/uj/wa/wasvh.html
 9. Balázs Ildikó: Wass Albert istenkeresése. = Confessio, XXVII/2. (2003. június). – p. 22-36.
 10. Haklik Norbert: Wass Albert és a táltosok: a Trianon utáni hagyatékról és a reménység erejéről. [Rézkígyó; Hagyaték]. = Magyar Nemzet, (2002. június 4). – p. 15.
 11. Legeza Ilona: Wass Albert: Hagyaték. = http://cgi.matav.hu/ilegeza
 12. Wass Albert: Hagyaték. = www.geocities.com

 

1989.

 1. A költő és a macska: kiadatlan elbeszélések, 1945-1989. Vál. és az előszót írta: Dunai Ákos. Boardman, OH: Hazánk; Toronto, Ont.: Pannonia Books, 1989. – 149 p.
 2. A költő és a macska: elbeszélések, 1945-1989. Pomáz: Kráter, 2001. – 179 p. – További cím: Te és a világ: tanítások – útravalóul. – Vál. és az előszót írta: Dunai Ákos.
 3. Dunai Ákos: Elöljáróban. – In: Wass Albert: A költő és a macska: elbeszélések 1945-1998. Te és a világ: tanítások – útravalóul. Pomáz: Kráter, 2001. – p. 6-7.

 

 • Voltam: önéletrajz, 1982-1990. Egyéb kiadványok.

 

Posztumusz kötetek

1998.

 1. A bujdosó imája: összegyűjtött versek. Budapest: Püski, 1998. – 112 p.
 2. Lásd még: Összegyűjtött versek.
 3. Fábián Gyula: „Üzenet haza”. – In Wass Albert: A buj­dosó imája: összegyűjtött versek. Budapest: Püski, 1998. – p. 5-6.
 4. Kanyar József: Wass Albert: A bujdosó imája: összegyűjtött versek. Püski, 1998. = Confessio, 3. (1999). – p. 116-118.
 5. Szénási Sándor: „Dalol a honvágy”. = Reformátusok Lapja, XLIII/12. (1999. március 21). – p. 5.
 6. Tóth Zoltán: A bujdosó imája. = Új Ember, LIV/52. (1998. december 27). – p. 9.

 

 1. Válogatott magyar népmesék. [S. a. r. Wass Albert. Petry Béla illusztrációival]. Budapest: Dinasztia, 1998. – 81 p.
 2. Lásd még: Selected Hungarian folk tales, (angol).
 3. Lásd még: Válogatott magyar mondák és népmesék. Pomáz: Kráter, 2002.

 

2001.

 1. Magyar örökségünk: tanulmányok, novellák, hátrahagyott írások és riportok az íróval. Pomáz: Kráter Műhely Egyesület, 2001. – 320 p.
 2. Magyar örökségünk: tanulmányok, novellák, hátrahagyott írások és riportok az íróval. kiad. Pomáz: Kráter Műhely Egyesület, 2002. – 320 p.

 

 1. Mese az erdőről. [Budapest]: [Ráday], 2001. – 16 p.

 

 1. Összegyűjtött versek. Turcsány Péter, Pomáz: Kráter Mű­hely Egyesület, 2001. – 167 p.
 2. Molnár Pál: Fájó sorskérdések sora: Wass Albert a szabadságról. [Wass Albert: Összegyűjtött versek]. = Heti Válasz, 11. (2002. március 15). – p. 72.
 3. Szakolczay Lajos: Pokolra szállás nélkül? Wass Albert költészetéről. = Hitel, XV/2. (2002. február). – p. 115-118.

 

2002.

 1. Hűség bilincsében: elbeszélések, novellák, karcolatok, emlé­kezések. [Összegyűjt., szerk. és jegyzetekkel ellátta Nagy Pál]. Marosvásárhely: Mentor 2002. – 2 db; 1. Elbeszélések, novellák, karcolatok, emlékezések (1928-1938). – 256 p; 2. Elbeszélések, novellák, karcolatok, emlékezések (1939-1944). – 308 p.
 2. Balázs Ildikó: Sorsvállalás. Wass Albert első pályaszakaszának elbeszélései antológiákban. = PoLíSz, 73. (2003. október-november). – p. 55-68.
 3. Nagy Pál: Hűség bilincsében – otthon. – In: Wass Albert: Hűség bilincsében. Elbeszélések, novellák, karcolatok, emlékezések I. 1928-1938. Marosvásárhely: Mentor, 2002. – p. 5-16.

 

 1. Józan magyar szemmel: közéleti írások 1934-1994. Pomáz: Kráter: 2002. – 2 db; 1. köt.: [Gyertyaláng és reflektorfény: újabban föllelt publicisztikai írások 1934-1955-ig; Magyar szemmel: a Kanadai Magyarság és a Vasárnapi Levél című lapokban megjelentetett írások 1963-1975]. – 296 p; 2. köt.: [Magyar szemmel: a Kanadai Magyarság és a vasárnapi levél című lapokban megjelentetett írások 1963-1975: az első kötet folytatása; Józan szemmel: újabban föllelt publicisztikai írások 1972-1994]. – 320 p.

 

 1. Tavak és erdők könyve. Pomáz : Kráter Műhely Egyesület, 2002. – 156 p.
 2. Vajácsi Elemér: Wass Albert meséi erdőkről és tavakról. = Magyar Nemzet, LXV/194. (2003. november 28). – p. 15.
 3. Zsávolya Zoltán: Wass Albert: Átoksori kísértetek; Tavak és erdők könyve (Kráter Műhely Egyesület, Pomáz, 2001. 259 o.; 2002. 132 o.). = A Balassi Bálint Intézet honlapja, 2003/3). www.bbi.hu

 

 1. Válogatott magyar mondák és népmesék. [… Mór József és Petry Béla grafikái]. Pomáz: Kráter, 2002. – 153 p.
 2. Lásd még: Válogatott magyar mondák. Astor Park, FL: 1971.
 3. Lásd még: Válogatott magyar mondák. Budapest: Dinasztia, 1999. – 73 p.
 4. Lásd még: Válogatott magyar népmesék. Budapest: Dinasztia, 1998. – 81 p.
 5. Lásd még: Selected Hungarian legends (angol).
 6. Haklik Norbert: Mondák és mesék Wass Albert tollából. = Magyar Nemzet, LXV/163. (2002. július 15).

 

2003.

 1. Elég volt!: kóruskantáta. Szörényi Levente produkciója, adaptáció Wass Albert Adjátok vissza a hegyeimet! című regényére. Időtartam: 8 perc. Bemutató: Esztergomi Nyári Játékok, 2003. augusztus 20.
 2. Lőcsei Gabriella: Perben a hegyekért: Szörényi-ősbemutatók Szent István ünnepén Esztergomban. [Elég volt! kóruskantáta] = Magyar Nemzet, (2003. augusztus 16). – p. 33.
 3. Varga Klára: Beérett a termés, urak!: Elég volt! – Szörényi-ősbemutatók Esztergomban. = Magyar Nemzet, LXVI/194. (2003. augusztus 21). – p. 14.

 

 • Hanky tanár úr. Marosvásárhely: Mentor, 2003.

 

 1. Nagypénteki sirató: kiadott és hagyatékban maradt versek. Marosvásárhely: Mentor, 2003. – 415 p.
 2. Nagy Pál: A kiadásról [utószó]. – In: Wass Albert: Nagypénteki sirató: kiadott és hagyatékban maradt versek. Marosvásárhely: Mentor, 2003. – p. 389-390.
 3. Nagy Pál: Wass Albert versei [Nagypénteki sirató]. = Múzsa: Népújságmelléklet (Marosvásárhely), 574. (2003. január 18). – p. 2.

 

 1. Ötven erdélyi gyermek levele a Jézuskához. A Temető megindul: kórusjáték. Karácsonyi üzenetek: válogatás Wass Albert karácsonyi írásaiból. Turcsány Péter, Pomáz: Kráter, 2003. – 164 p.

 

 1. Wass Albert minden verse: az Összegyűjtött versek, bővített kiad. Turcsány Péter, szerk. Pomáz: Kráter Műhely Egyesület, 2003. – 293 p.
 2. Turcsány Péter: Zsoltárokba kapaszkodva: Wass Albert, a költő. = Magyar Nemzet, LXVI/68. (2003. március 22). – p. 36; másodközlés: www.krater.hu

 

 • Zsoltár és trombitaszó: novellák, röpiratok, levelek, 1928-1997; Örökösök: kisregény. Pomáz: Kráter Műhely Egyesület, 2003. – 527 p.

 

 

Idegen nyelvű művek

193?

 • Vlcia jama / Farkasverem/: szlovák. : Lukác, Emil Boleslav – Krcméry, Stefan, szerk., előszó: Lukác, Emil Boleslav. Bratislava, Czehoslovakia: Spolocnost Priatel’ov Klasických Kníh, [193?]. – 236 p.
 1. B. L.: Úvod [Előszó]. – In: Vlcia jama… [193?]. – p. 7-8.

 

1941.

 • Vlci pelech / Farkasverem/: Ford. Kutny’, Preložil Pavel. Praha: Volesky, 1941. – 236 p.
 1. András Károly: Vlči pelech (Farkasverem), Praga. = Új Élet, I. (1942. április). – p. 31.

1946.

 1. Die Welt ist schön: Märchen vom Wald; Ein Buch zum Vorlesen / Erdők könyve/ : német. Karlsruhe: Stalhberg, [1946]. – 170 p.
 2. Die Welt ist schön/ Erdők könyve/ : német. Stuttgart: 1947.
 3. Märchen vom Walde/ Erdők könyve/ : német. Rosenheim: Torknitz, 1947.
 4. Märchen vom Walde/ Erdők könyve/ : német. Ford: Wass Eva, Czege von. [Ill. Lauterborn, Liesel]. Hamburg: Matari, [1967]. – 76 p.
 5. Szabó T. Ádám: Erdélytől Bajorerdőig: beszélgetés Czegei és Szentegyedi Wass Albertné szül. Siemers Éva grófnéval… = Studia nova = Új tanulmányok, I/1. (1994). – p. 199-215.

1949.

 1. Gebt mir meine Berge wieder! / Adjátok vissza a hegyeimet! /: német. Zürich: Thomas, [1949]. – 187 p.
 2. : Albert Wass: „Gebt mir meine Berge wieder”. Thomas-Verlag, Zürich. = Die Weltwoche, XVII/840. (1949. december 16). – p. 5.

 

1952.

 1. Why? / [Magukrahagyottak] /: Ford. Wass McClain, Elizabeth Florence. Pittsburgh, PA: Expert Printing Co., 1952. – 80 p.
 2. – -: „A ‘Why?’ könyvekkel egy kis baj van!…”: tíz Wass-könyv érdekes története. (1953. március). = W1/C: 14-15. jelű irattartó anyaga, Vasváry-gyűjtemény, Szeged, Somogyi-könyvtár.
 3. Szakál Erzsébet: Wass Albert angol nyelvű regénye: Why? = Új Hungária (München), I/7. (1953. május 22).
 4. Why? = (Testvériség, 1952. november); W1/C: 12. jelű irattartó anyaga, Vasváry-gyűjtemény, Szeged, Somogyi-könyvtár.

 

1953.

 1. Devolvedme mis montanas! / Adjátok vissza a hegyeimet! /: Ford. Latinovit, Ladislao; Előszó: Quesada, Josué; Szabó László illusztrálásával. Buenos Aires: Kárpát, 1953. – 216 p.
 2. Quesada, Josué: Dos palabras [Előszó]. – In: Devolvedme mis montanas! / Adjátok vissza a hegyeimet! /: Buenos Aires: Kárpát, 1953. – 216 p.

 

1956.

 1. Es sind die größten Schmerzen nicht worüber Frauen weinen / A funtineli boszorkány /: német. [ford. Podmaniczky Tibor, von]. Heidelberg: Keyser, 1956. – 1 db – 431 p. [1. Das Mädchen vom Ursu. – p. 5-180; 2. Das Haus am Komarnyik. – p. 181-400; 3. Die Hexe vom Funtinel. – p. 401-431].
 2. Szabó T. Ádám: Erdélytől Bajorerdőig: beszélgetés Czegei és Szentegyedi Wass Albertné szül. Siemers Éva grófnéval… = Studia nova = Új tanulmányok, I/1. (1994). – p. 199-215.

 

1958.

 1. Die Spur verliert sich / Elvész a nyom /: német. [Ford. Uilaky, Charlotte = Újlaky Sára]. Stuttgart: Steinkopf, 1958. – 472 p.

 

1960.

 1. Het verloren spoor / Elvész a nyom /: Németből ford. Kuitenbrouwer, Henk. Utrecht: De Fontein, [1960]. – 279 p.

 

1964.

 1. The purple ghosts of Damnation Row / Átoksori kísértetek /: [Gainesville, FL: American Hungarian Literary Guild, 1964]. – 270 p.
 2. The purple ghosts of Damnation Row / Átoksori kísértetek /: Toronto: Danubian Press, Literary Guild, 1965. – 270 p.
 3. The purple ghosts of Damnation Row / Átoksori kísértetek /: Astor Park, FL: Danubian Press, 1984. – 270 p.

 

1965.

 1. The red star wanes / Elvásik a veres csillag /: Gainesville, FL: American Hungarian Literary Guild, 1965. – 295 p.
 2. The red star wanes / Elvásik a Vörös Csillag /: Toronto: Literary Guild, 1965. – 295 p.
 3. Makkai Ádám: A vörös sárkány és a székelygóbé [The red star wanes]. = Új Látóhatár (München), IX. (1966. július-augusztus). – p. 375-377.

 

1967.

 1. Forsaken are the Brave / Magukrahagyottak /: Toronto: Literary Guild. Canada Weller Publishing Co. Ltd., 1967. – 128 p.
 2. Kershner, Howard E.: A Broken Promise: Forsaken are the brave… = Christian Economics (Toronto), (1968. október 15). – p. 128; W1/C: 18. jelű irattartó anyaga, Vasváry-gyűjtemény, Szeged, Somogyi-könyvtár.

 

1968.

 1. Märchen vom See / Tavak könyve /: német. Wass Eva, Czege von. [Ill. Lauterborn, Liesel]. [Hamburg]: Matari, [1968]. – 78 p.

 

1969.

 1. The true story of Christmas. H .n., ny. n.: 1969. [4] lev., illusztr. –

 

1970.

 1. Give me back my mountains! / Adjátok vissza a hegyeimet! /: Ford. Massey, Eric. Astor Park, FL: Danubian Press, 1970. – 191 p.

 

1971.

 1. Selected Hungarian legends / Válogatott magyar mondák /: angol. Kovács Freda, by Wass Albert, szerk. Ford. Wass M., Elizabeth, Czege de. Astor Park, FL: Danubian Press, [1971]. – 87 p.
 2. Selected Hungarian legends / Válogatott magyar mondák /: angol. Kovács Freda, by Wass Albert, szerk. Ford. Wass M., Elizabeth, Czege de. [s.l.]: Leonir Boner, [s.a.]. – 87 p.

 

1972.

 1. Selected Hungarian folk tales / Válogatott magyar népmesék /: Ford. Wass M., Elizabeth, Czege de. Astor Park, FL: Danubian Press, 1972. – 135 p.

1979.

 1. Deadly Fog at Deadman’s landing / Halálos köd Holtember partján /: Astor, FL: Danubian Press, 1979. – 103 p.

1982.

 1. Eliza and the house that Jack built: historical novel / [Eliza és a Jack-építette ház]: csak angolul. Astor, FL: Danubian Press, 1982. – 375 p.
 2. Könnyű László: Wass Albert: Eliza and the house that Jack Built (Eliza és a ház, amit Jack épített). Astor: Danubian Press, 1982.… = Katolikus Magyarok Vasárnapja (Youngstown, OH), Könyvekről rovat, XC/3. (1983. január 23).

 

1984.

 • Man by the side of the road: novel / Ember az országút szélén /: Astor, FL: Danubian Press, 1984. – 152 p.

 

2000.

 1. Lângă Scaunul Domnului / A funti2000.eli boszorkány /: román.. Câltea, Corneliu. Târgu-Mures [Marosvásárhely]: Mentor, 2000. – 3 db; 1. Vremea frăgutelor. – 284 p; 2. Pretutindeni brazii vuiesc la fel. – 396 p; 3. Pasărea neagră. – 244 p.
 2. Máthé Éva: Wass Albert – románul: nem mindennapi könyvbemutató. = Romániai Magyar Szó (Bukarest), (2000. november 15).
 3. Stănescu, C[onstantin]: „Trecutul nu se întoarce niciodată”. [„A múlt sohasem tér vissza”: méltatás Wass Albert A funtineli boszorkány c. regényének román fordításáról]. = Adevărul (Bukarest), Accente rovat, (2000. október 14-15). – p. 3.
 4. Stănescu, C[onstantin]: Un „criminal” la Scaunul Dom­nului… [Egy „bűnöző” az Istenszékén…]. = Ade­vă­rul (Bukarest), Accente rovat, (2001. február 24). – p. 3.

 

 

Idegen nyelvű tanulmánykötetek

 

1965?

 1. Transylvania: citadel of the West. Zathureczky Gyula, Ford., kiad. Wass A[lbert], Czege de. Gainesville, FL: A.H.L.G. Reaserch Center, [1965?]. – 61 p.

 

1970.

 1. American interests and obligations in the Danubian Basin. Toward a new Central Europe. Wagner, Francis S. [Ferenc], Astor Park, FL., 1970. – p. 55-58.

 

1975.

 1. Our Hungarian Heritage: [nyelvészeti, irodalmi tanulmány]. Wass Albert, szerk. Ligonier, PA: Bethlen Press, 1975. – 36 p.
 2. Erdélyi Erzsébet – Nóbel Iván: „Erdélyt nem lehet elfelejteni”: beszélgetés Wass Albertről – Adamikné Jászó Annával. = Életünk, XXXVIII/7-8. (2000. július-augusztus). – p. 670-677.

 

1977.

 1. Documented facts and figures on Transylvania: [történelmi tanulmány]. Wass Albert, Czege de, Astor [Park], FL: Danubian Press, 1977. – 79, [1] p.
 2. Galló Géza (Melbourne): Wass Albert angol nyelvű könyve Erdélyről: Documented facts and figures on Transylvania (Danubian Press, Astor Park, FL). = Nemzetőr (München), XXIII/338. (1978. május). – p. 6.
 3. Wass Albert: Mi van a füst mögött? = Magyar Élet, 1979. október 13; újraközlés: Magyarok Vasárnapja (California), (1998. április). – p. 7.

 

1979.

 1. Transylvania and the Hungarian-Rumanian Problem: symposium. [Erdély és a magyar-román probléma]. Fay Sanborn, Anne – Wass Géza, Czege de. [Wass Albert, Czege de], Astor, FL: Danubian Press, 1979. – 274 p.
 2. Transylvania and the Hungarian-Rumanian problem: A Symposium compiled by the Danubian Research and Informattion Center. Ed. Anne Fáy Sanborn, Géza Wass de Czege. Danubian Pr. 1979. = Hungarian Studies Newsletter, Spring, 23-24. (1980). – p. 4-5.

 

1982.

 1. History of Astor on the St. Johns: [történelmi tanulmány]. Astor, FL: Danubian Press, 1982.

 

1983.

 1. The Transylvanian Hungarian folk art: its origin and interpretation. [Az erdélyi magyar népművészet: eredete és magyarázata.]: néprajzi tanulmány. Wass Albert, Astor, FL: Danubian Press, 1983. – 47 p.

 

 

Elveszett művek

 

 1. Ein Mensch geht vorbei: filmforgatókönyv. [Hamburg]; forgatás: Ausztria, 1951 nyár; rendező: Ráthonyi Ákos.
 2. Wass Albert. = Csicsery-Rónay István, szerk. Hírünk a világban: Magyar Kulturális Figyelő, (1951. november). – p. 11; W1/C: 9. jelű irattartó anyaga, Vasváry-gyűjtemény, Szeged, Somogyi-könyvtár.
 3. Emberé a munka: a Helikon 1937-es drámapályázatára írt kiadatlan színmű.
 4. [Wass Albert: Az Emberé a munka c. színjáték értékelése]. – In: A Helikon és az Erdélyi Szépmíves Céh levelesládája (1924-1944). Közzéteszi Marosi Ildikó. Bukarest: Kriterion, 1979. II. – p. 168-174.
 5. Istvánka: regény. Kézirat a hagyatékban.
 6. Die letzte Laterne: regény. Németország, [1950?].
 7. Wass Albert. = Csicsery-Rónay István, szerk. Hírünk a világban: Magyar Kulturális Figyelő, (1951. november). – p. 11; W1/C: 9. jelű irattartó anyaga, Vasváry-gyűjtemény, Szeged, Somogyi-könyvtár.
 8. Nuza, [1951?].
 9. Wass Albert. = Csicsery-Rónay István, szerk. Hírünk a világban: Magyar Kulturális Figyelő, (1951. november). – p. 11; W1/C: 9. jelű irattartó anyaga, Vasváry-gyűjtemény, Szeged, Somogyi-könyvtár.

 

 

Kiadói tevékenység

 

 1. Az Amerikai Magyar Szépmíves Czéh és a Danubian Rea­search Center könyvárjegyzéke (1974?)

 

Magyar nyelven:

 1. Baráth Kata: A háromfejű sárkány: történelmi regény.
 2. Endrey Antal: Félbenmaradt nemzet.
 3. Mécs László: Bolond Istók bábszínháza.
 4. A mi családunk: olvasókönyv kisgyereknek.
 5. Nyírő József: Az én népem.
 6. Török [Sándor]: Településtörténeti tanulmányok és határproblémák.
 7. Ünnepnapok: olvasókönyv kisgyerekeknek.
 8. Válogatott magyar mondák.
 9. Válogatott magyar népmesék.
 10. Wass Albert: A láthatatlan lobogó.
 11. Wass Albert: Adjátok vissza a hegyeimet: regény.
 12. Wass Albert: Kard és kasza: történelmi regény, 1. rész.
 13. Wass Albert: Valaki tévedett.

Angol nyelven:

 1. Baráth Kata: Teaspoonful of Freedom:
 2. Baross: Hungary and Hitler.
 3. Bobula [Ida]: Origin of the Hungarian Nation.
 4. Daruvar, Yves de: The tragic fate of Hungary.
 5. Endrey Antal: The future of Hungary.
 6. Haraszti: The ethnic history of Transylvania.
 7. Hory: Behind the scenes of World War II.
 8. Kisjókai Erzsébet: Counsel for the defense:
 9. Major, Mark: American-Hungarian Relations, 1918-1944.
 10. Rektor Béla: Federal Law Enforcement Agencies.
 11. Szemák: Living history of Hungary.
 12. Szilassy: Revolutionary Hungary, 1918-1921.
 13. Varga: Human Rights in Hungary.
 14. Wagner: Toward a New Central Europe.
 15. Wass Albert: Give me back my mountains:
 16. Zathureczky [Gyula]: Transylvania, Citadel of the West.
 17. The Hungarian Heritage Books:
 18. 1. Jobbágy, Ilona; Kutny, István: Hungarian Folk Dances.
 19. 2. Várdy, Béla: History of the Hungarian Nation.
 20. 3. Selected Hungarian Legends.
 21. 4. Selected Hungarian Folk Tales.

 

 


Gyűjteményes kötetek

 

Antológiák

1931.

 1. Hajók a ködben: novella. – In: Új arcvonal: tizenkilenc fiatal erdélyi író antológiája. Kolozsvár: Erdélyi Fiatalok Köre, 1931.
 2. Hajók a ködben: novella. – In: Új arcvonal: tizenkilenc fiatal erdélyi író antológiája. Kolozsvár: [s. n.], 1932. – p. 172-176.

 

1936.

 1. Vaddisznós Jákób: novella. – In: Kertész Ákos – Gherasim Emil – Bartha István: Cot la cot – Vállvetve. Culegeri literare romäne si maghiare…: [román-magyar kétnyelvű antológia]. Előszó: Antalffy Endre; Dandea, Emil. Târgu-Mures [Marosvásárhely]: Pax, 1936. – 96 p.

 

1937.

 1. Sorsvállalás (novella). – In: Abafáy Gusztáv – Jancsó Elemér – I. Szemlér Ferenc: Új erdélyi antológia. Kolozsvár: Minerva, 1937. – p. 154-167.
 2. Kovács Ferenc: Wass Albert-redivivus. = Korunk (Kolozsvár), 3. folyam, II/8. (1991. augusztus). – p. 1040-1042.
 3. Walter Gyula: Fiatalok antológiája [Abafáy Gusztáv – Jancsó Elemér – Szemlér Ferenc: „Új ardeali antológia”]. = Erdélyi Szemle, XXIII/5. (1938).

 

1938.

 1. Mélység fölött (elbeszélés). – In: Erdélyi köszöntő. [Budapest]: Révai, 1938. – p. 99-118.

 

1940.

 1. Udvarház a dombon: – In: Séta bölcsőhelyem körül: erdélyi képeskönyv. (Erdély íróinak vallomása – írásban és képben – szülőföldjük tájairól). Szerk. és bev. Kovács László. Budapest: Révai, 1940. – p. 141-156.
 2. Udvarház a dombon: – In: Séta bölcsőhelyem körül: erdélyi képeskönyv. Szerk. és bev. Kovács László. Kolozsvár: Erdélyi Szépmíves Céh, [1941].
 3. Udvarház a dombon: – In: Séta bölcsőhelyem körül: erdélyi képeskönyv. Szerk. és bev. Kovács László. Kolozsvár: Erdélyi Szépmíves Céh, [1942].
 4. Udvarház a dombon: – In: Séta bölcsőhelyem körül: erdélyi képeskönyv. Szerk. és bev. Kovács László. Kolozsvár: Erdélyi Szépmíves Céh, [1943].
 5. Fábián András, Gy.: Az otthon [Séta bölcsőhelyem körül. Révai 1940 ismertetése]. = Szászrégen és Vidéke (Románia), III/10. (2001. október). – p. 18-19.
 6. Kolos Endre: Séta bölcsőhelyem körül. Erdélyi képeskönyv… = Pannonhalmi Szemle, XV/5. (1940). – p. 383-384.
 7. Nagy Pál: Az emlékezet ösvényein: a mindig hazanéző Wass Albert. = Nyugati Magyarság (Montreal – Budapest), XV/5. (1997. május). – p. 10; másodközlés: Magyarok Vasárnapja, (1998. április). – p. 7.

 

1941.

 1. Vaddisznós Jákob: – In: Erdélyi elbeszélők. Kolozsvár: Erdélyi Szépmíves Céh, [1941]. – 267 p.
 2. Vaddisznós Jákob: – In: Erdélyi elbeszélők. Budapest: Révai, 1941. – p. 251 [!252]-256.

 

1942.

 1. Az új pap megérkezik: elbeszélés. – In: Erdélyi elbeszélők válogatott munkái. Molter Károly. Összeáll. Marék Antal. Budapest: Magyar Népművelők Társasága, [1942]. – p. 90-94.
 2. (stílus 4)
 3. A szentek zendülése: elbeszélés. – In: Búzakereszt [emigrációs antológia]. Kisjókai Erzsébet, Köln am Rhein: Amerikai Magyar, 1954. – p. 139-151.

1956.

 1. Tíz év versei. Antológia. München, 1956.

 

1971.

 1. Ki a magyar?; Előszó egy verseskötethez [Tudom, a költőt megveted…]; Pogány újévi köszöntő; Üzenet haza; Záróvers: – In: Ismertek minket?: költői antológia. Szerk., bev. Szabó Ferenc. London: Harsona, 1971. – 188-192.

 

1992.

 1. A költő és a macska: elbeszélés. – In: Macskakalendárium: versek, elbeszélések és vallomások. Pomogáts Béla, Budapest: Pesti Szalon, 1992. – 189 p., [24] t.
 2. A költő és a macska: elbeszélés. – In: Macskakalendárium: versek, elbeszélések és vallomások. kiad. Pomogáts Béla, szerk. Budapest: Budapest: Pesti Szalon, 1996. – p. 143-147.

 

1997.

 1. Emlékezés egy régi márciusra: – In: Ezernyolcszáznegyvennyolc, te csillag: a forradalom és a szabadságharc olvasókönyve. Medvigy Endre, szerk; az előszót írta Pozsgay Imre. – Budapest: Püski, 1997. – p. 171-172.

 

1998.

 1. A vízileány. A régi ház. – In: Szigetek a Holt-tengerben: mezőségi antológia. Nagy Pál, Marosvásárhely: Mentor, 1998. – p. 163-169, 170-176.
 2. Balázs Ildikó: A Mezőség ötödfélszáz év visszapillantó tükrében. = Erdélyi Napló (Nagyvárad), VIII/30. (1998. július 28). – p. 9.

 

2001.

 1. Az én titok-karácsonyom: elbeszélés. In: Magyar karácsonyok. Nagy Pál, Marosvásárhely: Mentor, 2001. – p. 100-103.
 2. Nagy Pál: Wass Albert karácsonyai. = Népújság (Marosvásárhely), LIV/300. (2002. december 24).
 3. Nagy Pál: Wass Albert ünnepei. = Reformátusok Lapja, XLVI/51-52. (2002. december 22-29). – p. 12; másodközlés: Wass Albert karácsonyai. = Népújság (Marosvásárhely), (2002. december 24).
 4. Magyar karácsony az égben: In: Karácsonyi ajándék: magyar írók karácsonyi novellái. [Budapest]: Noran Kvk., 2001. – p. 235.
 5. Prófétafa: – In: Szeress engem, Istenem: versek a magyar irodalomból. [Vál. és szerk.: Dala Mária, L., Lothringer Miklós, …Somogyváry Gyula]. Budapest: Auktor Kvk., [2001]. – p. 42.

 

2002.

 1. Csíkszenttamás követet küld: elbeszélés. – In: Erdélyi csillagok: magyar írók erdélyi novellái (és publicisztikai írásai). Kőrössi P. József, [s. l.]: Noran Kvk., 2002. – p. 497-506.
 2. Hűség bilincsében. – In: Erdély lelke: erdélyi antológia. Hunyady Csaba,; életrajzi jegyzetek: Balogh Tamás. Szeged: Lazi Kvk., 2003. – p. 131-140.
 3. Magyar karácsony az égben: elbeszélés. – In: Most már jöhetsz, Jézuska: erdélyi magyar írók karácsonyi novellái. Kőrössi P. József [s.l.]: Noran Kvk., 2002. – p. 257-262.
 4. Üzenet haza: – In: Ki is írta…?: elfelejtett versek könyve. Összeáll. és a szöveget gond. Havas Katalin. Budapest: Fekete Sas, 2002. – p. 193.
 5. Vizek felett: – In: örök Isten: versek a magyar irodalomból. [Vál. és szerk. Dala Mária, L. – Lothringer Miklós]. Budapest: Auktor Kvk., 2002. – p. 55.
 6. Üzenet haza: – In: A magyarokhoz: magyarság- és istenes versek az Ómagyar Mária-siralomtól Trianonig és napjainkig. Medvigy Endre, szerk. Miskolc: Felsőmagyarország, 2002. – p. 520-522.

 

2003.

 1. Üzenet haza. Hontalanság hitvallása. Ébredj, magyar!: – In: A magyarokhoz: magyarság- és istenes versek az Ómagyar Mária-siralomtól Trianonig és napjainkig. Medvigy Endre, szerk. Felsőmagyarország; Kiskapu, 2003. [A 2. kiad. javított, bővített, kötött változata.] – p. 536, 570, 571.
 2. Bertha Zoltán: Magyar sors- és hitköltészet: A magyarokhoz – Magyarság- és istenes versek az Ómagyar Mária-siralomtól Trianonig és napjainkig című antológiáról. Szerk. Medvigy Endre. Felsőmagyarország és Kiskapu, 2003. = Confessio, XXVII/2. (2003. június). – p. 122-126.

 

 

Egyéb kiadványok

 

1941.

 1. Jóskáék ünnepelnek: elbeszélés. – In: Pesti Hírlap Nap­tára, 1941.

 

1942.

 1. Öreg Jóska: elbeszélés. János története: elbeszélés. – In: Erdélyi hírmondók: emlékkönyv a Marosvásár­helyi Ke­mény Zsigmond Irodalmi Társaság országos vendég­szerepléséről az 1942. év tavaszán. Sényi László, Marosvásárhely: Ke­mény Zsigmond Irodalmi Társaság választmánya, 1942. – p. 69-78, 79-82.
 2. – -: Lelkes ünnepléssel fogadta Sopron az erdélyi írókat. = Soproni Hírlap, 1942. április 14. – p. 4.
 3. – -: „Marosvásárhely beledobta a Hortobágy tengerébe hírmondó palackját…”: marosvásárhelyi költők Debrecenben. = Debreczen: Keletmagyarországi Napló, XIX/84. (1942. április 15). – 4 p. [A fellépés előtt több előzetes híradás].

 

1944.

 1. Részlet a Farkasveremből. – In: A Magyar Irodalom­pártoló Társaság második évkönyve. [Budapest]: Jövő ny., 1944. – 2 db; 2. köt. – p. 217-226.

 

1946.

 1. Hontalanság hitvallása: – In: Bethlen Naptár, Ligonier, PA: Bethlen Otthon, 1946. – p. 132.
 2. Emlékezés egy régi márciusra: Magyar cirkusz: vers. Nagypénteki sirató: vers. – In: Amerikai Magyar Népszava Nap­tár, 1948. – p. 59, 100, 184.

1950.

 1. Hontalanság hitvallása. Megzenésítette Kondorossy László: kotta. – In: Bethlen Naptár, Ligonier, PA: Bethlen Otthon, 1950. – p. 132.

1951.

 1. Búcsú egy kutyától: – In: Bethlen Naptár, Ligonier, PA: Bethlen Otthon, 1951. – p. 64-65; Ld. Időszaki kiadványok.
 2. Csodatevő bankó: elbeszélés. – In: Hungária 1951. évi naptára.
 3. Egy marék föld: elbeszélés. – In: Hungária 1951. évi naptára.
 4. Mese a kék hegyekről: – In: Katolikus Magyarok Vasárnapja Naptár, 1951. – p. 62-64.

1953.

 1. Miss Veronica kendője: – In: Hungária 1952. évi naptára.
 2. Verocska, Isten báránykája. – In: Amerikai Magyar Népszava Naptár, 1952. – p. 73-77; Bethlen Naptár, (1953). – p. 77-84. Ld. még: Időszaki kiadványok.
 3. Ki a magyar?: Nagypénteki sirató: vers. Magyar cirkusz: vers. Záróvers: vers. – In: Bethlen Naptár, Ligonier, PA: Bethlen Otthon, 1954. – p. 81, 90, 95, 96.

1956.

 1. Professzor Hanky és a részeg aligátor. – In: Új Hungária – Pásztortűz 1956-os évkönyve.

1957.

 1. Hanky tanár úr és a gengszterek. – In: Új Hungária – Pásztortűz 1957-es évkönyve.

1959.

 1. Birta Ferenc várost alapít Amerikában: elbeszélés. – In: Bethlen Naptár, Ligonier, PA: Bethlen Otthon, 1959. – p. 39-42; Ld. Időszaki kiadványok.

1970.

 1. Új év a vártán. – In: Nemzetőr Évkönyv. Tollas Tibor, München, 1970. – p. 35-37.

1977.

 1. Üzenet haza: – In: Hídfő könyvtár, XII. Fiala Ferenc, szerk. (1977. február). – p. 18-20.

1979.

 1. Gerendi Péter furcsa története: elbeszélés. – In: Katolikus Magyarok Vasárnapja Évkönyve. Dunai Ákos, Youngstown, OH, 1979. – p. 106-113; Ld. Időszaki kiadványok.

1980.

 1. A háborús bűnös: elbeszélés. – In: A Katolikus Magyarok Vasárnapja 1980-as évkönyve. Dunai Ákos, szerk. Youngstown, OH: Katolikus Magyarok Vasárnapja, 1980. – p. 66-80.
 2. A döblecfalvi székely: elbeszélés. – In: Az idő rostájában. A Katolikus Magyarok Vasárnapja 1981-es évkönyve. Dunai Ákos, szerk. Youngstown, OH: Katolikus Magyarok Vasárnapja, 1980. – 70-86.

1982.

 1. Valaki tévedett; Egy szelíd kis öregasszony átka: elbeszélések. – In: Hajnalvárók. A Katolikus Magyarok Vasárnapja 1982-es évkönyve. Dunai Ákos, Youngstown, OH: Katolikus Magyarok Vasárnapja, 1982. – p. 38-54, 112-113.

1983.

 1. Nagyapám tanítása: részlet az író Voltam című készülő önéletrajzából. – In: A Katolikus Magyarok Vasárnapja 1983-es évkönyve. Dunai Ákos, szerk. Youngstown, OH: Katolikus Magyarok Vasárnapja, 1983. – p. 192-194.

1984.

 1. Csíkszenttamás követet küld: elbeszélés. – In: A Katolikus Magyarok Vasárnapja évkönyve. Dunai Ákos, szerk. Youngstown, OH: Katolikus Magyarok Vasárnapja, 1984. – p. 5-11.

 

 

1985.

 1. Novellák. – In: Egyedül vagyunk. A Katolikus Magyarok Vasárnapja 1985-es évkönyve. Dunai Ákos, Youngstown, OH: Katolikus Magyarok Vasárnapja, 1985.

1987.

 1. Álom és valóság. – In: Katolikus Magyarok Vasárnapjának évkönyve, 1987. – p. 241-245.

1988.

 1. Jézus Krisztus jó vitéze. Emlékezés Soós Gézára. – In: Bethlen Naptár és Évkönyv. Ligonier, PA, 1988. – p. 96-99.

1989.

 1. Álom és valóság. – In: A Katolikus Magyarok Vasárnapja Évkönyve. Ligeti Angelus, P. – Kiss Barnabás, P., Youngstown, OH: 1989. – p. 53-68; Ld. Időszaki kiadványok.
 2. Nagyapám tanítása: részlet az író Voltam című készülő önéletrajzából. – In: A Katolikus Magyarok Vasárnapjának Évkönyve. Ligeti Angelus, P. – Kiss Barnabás, P., Joungstown, OH, 1989. – p. 192-194.

1990.

 1. Már csak arról szólok, ami jó volt: előszó Voltam című utolsó könyvemhez. – In: A Katolikus Magyarok Vasárnapja 1990-es évkönyve. Ligeti Angelus, P. – Kiss Barnabás, P., szerk. Youngstown, OH, 1990. – p. 62-69.

1991.

 1. Nagyapám. – In: Katolikus Magyarok Vasárnapjának évkönyve. Ligeti Angelus, P. – Kiss Barnabás, P., szerk. Youngstown, OH, 1991. – p. 102-108.

1995.

 1. A nagy titok. – In: A Magyarok Vasárnapja Évköny, 1995.. Szász Lóránt, Thousand Oaks: Malomfalvi [Gazdász ny., Miskolc, 1994]. – p. 7-12; Ld. Időszaki kiadványok.
 2. Ki a magyar: – In: Bethlen Naptár. Daróczy Sándor, szerk. Ligonier, PA: Bethlen nyomda. – p. 81.

1999.

 1. Udvarház a dombon: – In: Siemers Ilona: Wass-kor. Marosvásárhely: Mentor, 1999. – p. 100-101.
 2. Nagy Pál: Volt idők emléke [Siemers Ilona: Wass-kor]. = Múzsa: Népújságmelléklet (Marosvásárhely), 461. (2000. szeptember 30). – p. 4-5; másodközlés: = Nyugati Magyarság (Montreal – Budapest), XVIII/11. (2000. november). – p. 10.
 3. Nagy Pál: Volt idők emléke. = Nyugati Magyarság (Montreal – Budapest), XVIII/11. (2000. november); előző közlés: ld. fent.
 4. Várdy Béla: Wass-kor. = Valóság, XLVI/4. (2003. április). – p. 109-111.

2002.

 1. A kivénült harcos leteszi a fegyvert: Jegenyék: vers. Mikor a bujdosó az Istennel beszél: vers. Úttalan utakon: vers. Részlet a Valaki tévedett című novelláskötetből. – In: Korniss Gabriella, gróf: Elődök és utódok: erdélyi főnemesek a XX. században. Budapest: Unikornis Kvk., 2002. – p. 377-384.
 2. Haklik Norbert: Metamorphosis Transsylvaniae: erdélyi főnemesek a XX. században. [Gróf Korniss Gabriella: Elődök és utódok: erdélyi főnemesek a XX. században. Unikornis Kvk., Budapest, 2002]. = Magyar Nemzet, (2003. február 8). – p. 35.

 

Időszaki kiadványok

 

Első alkotói korszak, 1923-1945

Versek

 

1923.

 • .Hókirály. = Vadász Újság, II/12. (1923. december 1). – p. 190.

 

1924.

 1. Cserkészeten. = Vadász Újság, III/8. (1924. szeptember 1). – p. 121.
 2. Egy emlék. = Vadász Újság, III/6. (1924. június 1). – p. 89.
 3. „Fuit”. = Ifjú Erdély, II/10. (1924. június). – p. 29.
 4. = Vadász Újság, III/10. (1924. október 1). – p. 157.
 5. Idill (Ott a hegy orma…). = Vadász Újság, III/3. (1924. március 1). – p. 42-43.
 6. Karácsonyest. = Vadász Újság, III/12. (1924. december 1). – p. 192.
 7. Kezet a kézbe. = Ifjú Erdély, II/9. (1924. május 2). – p. 17.
 8. Március (Süvölt a szél). = Vadász Újság, III/4. (1924. április 1). – p. 50.
 9. Nyári éj. = Vadász Újság, III/9. (1924. szeptember 1). – p. 138.
 10. Ősz. = Ifjú Erdély, II/2. (1924. október). – p. 29.
 11. Egy régi emlék. = Vadász Újság, III/12. (1924. december 1.) – p. 192.
 12. Szalonka-húzáson. = Vadász Újság, III/5. (1924. május 1). – p. 71.
 13. = Vadász Újság, III/11. (1924. november 1). – p. 174.
 14. Vadász-bajtársaimhoz. = Vadász Újság, III/6. (1924. június 1). – p. 109.
 15. A vadorzók. = Vadász Újság, III/12. (1924. december 1). – p. 183-185.
 16. Valahol messze susognak a lombok. = Vadász Újság, III/4. (1924. április 1). – p. 60.
 17. Villám. = Ifjú Erdély, II/2. (1924. október). – p. 29.

1925.

 1. Alkonyati rózsák. = Ellenzék, XLVI/280. (1925. december 7). – p. 10.
 2. Álomtündérhez. = Ifjú Erdély, IV/1. (1925. szeptember). – p. 11.
 3. Antik óra. = Pásztortűz, XI/21. (1925. október 18). – p. 456.
 4. Búcsú elégia. = Ifjú Erdély, IV/2. (1925. október). – p. 31.
 5. Csillagvirágok. = Ifjú Erdély, III/7. (1925. március). – p. 120.
 6. Dianához. = Vadász Újság, IV/6. (1925. június 1). – p. 95.
 7. Az én múzsám. = Vadász Újság, IV/9. (1925. szeptember 1). – p. 149.
 8. A fajdkakas. = Vadász Újság, IV/5. (1925. május 1). – p. 73.
 9. Február. = Vadász Újság, IV/2. (1925. február 1). – p. 35.
 10. Februári álom. = Vadász Újság, IV/4. (1925. április 1). – p. 66.
 11. A havason. = Ifjú Erdély, III/8. (1925. április). – p. 141.
 12. Hulló csillagok. = Ifjú Erdély, IV/2. (1925. október). – p. 24.
 13. Húzáson. = Vadász Újság, IV/4. (1925. április 1). – p. 63.
 14. Igazgyöngyök. = Ifjú Erdély, III/8. (1925. április). – p. 141.
 15. Jókai Mórhoz. = Ifjú Erdély, III/7. (1925. március). – p. 121-122.
 16. Jön a vihar. = Vadász Újság, IV/10. (1925. október 1). – p. 161.
 17. Levél a tengerpartról. = Pásztortűz, XI/20. (1925. október 4). – p. 434.
 18. Megint az ősz. = Vadász Újság, IV/11. (1925. november 1). – p. 185.
 19. Megnémultam. = Ifjú Erdély, III/8. (1925. április). – p. 141.
 20. Memnon szobor. = Ifjú Erdély, IV/3. (1925. november).
 21. = Ifjú Erdély, IV/2. (1925. október). – p. 28.
 22. Őszi dal. = Pásztortűz, XI/21. (1925. október 18). – p. 456.
 23. Őszi hangulat. = Ellenzék, XLVI/250. (1925. november 2). – p. 13.
 24. = Vadász Újság, IV/3. (1925. március 1). – p. 43.
 25. Reád gondoltam. = Ifjú Erdély, IV/2. (1925. október). – p. 24.
 26. Rózsaszirmok. = Ifjú Erdély, III/8. (1925. április). – p. 141.
 27. Szeressétek az iskolát! = Ifjú Erdély, IV/4. (1925. december). – p. 69.
 28. Szeretném. = Ifjú Erdély, IV/1. (1925. szeptember). – p. 10.
 29. Tél. = Vadász Újság, IV/1. (1925. január 1). – p. 8.
 30. Téli hangulat. = Vadász Újság, IV/12. (1925. december 1). – p. 199.
 31. Temetőben. = Ifjú Erdély, III/10. (1925. június). – p. 179.
 32. A vadgalamb. = Vadász Újság, IV/6. (1925. június 1). – p. 93.
 33. Virágok. = Ellenzék, XLVI/226. (1925. október 5). – p. 12.

 

1926.

 1. Chryzanthémnek. = Vasárnap, X/18. (1926. szeptember 5). – p. 270.
 2. Csak csendesen. = Ifjú Erdély, V/3. (1926. november). – p. 44.
 3. A csend. = Vadász Újság, V/7. (1926. július 1). – p. 133.
 4. Csolnakok (Szentgothárd).= Pásztortűz, XII/18. (1926. szeptember 12). – p. 418.
 5. = Ifjú Erdély, IV/11. (1926. július) – p. 209.
 6. Együtt. = Ifjú Erdély, V/1. (1926. szeptember). – p. 10.
 7. Az első levél. = Vadász Újság, V/10. (1926. október 1). – p. 172.
 8. Erdélyi fák között. = Pásztortűz, XII/8. (1926. április 25). – p. 175.
 9. = Ifjú Erdély, V/11. (1926. július). – p. 210.
 10. Gondolsz-e rám? = Ifjú Erdély, IV/5. (1926. január). – p. 86.
 11. Ha visszatérek. = Ifjú Erdély, V/3. (1926. november). – p. 44.
 12. Havasi dal. = Vadász Újság, V/11-12. (1926. november-december). – p. 196.
 13. „Idill a magasságban”. Reményik Sándornak (Mező-Záh). = Pásztortűz, XII/7. (1926. április 11). – p. 151.
 14. Látható az Isten. = Ifjú Erdély, IV/11. (1926. július). – p. 209.
 15. = Ifjú Erdély, V/3. (1926. november). – p. 44.
 16. Lövés. = Vadász Újság, V/6. (1926. június 1). – p. 115.
 17. Májusi zivatar. = Vadász Újság, V/5. (1926. május 1). – p. 89.
 18. Márciusi ballada. = Vadász Újság, V/3. (1926. március 1). – p. 48.
 19. A múzsához. = Ifjú Erdély, IV/5. (1926. január). – p. 86.
 20. Nekünk mi marad? = Pásztortűz, XII/1.(1926. január 17). – p. 4.
 21. Nolite tangere circulos meos. = Ifjú Erdély, IV/10. (1926. június). – p. 191.
 22. Ősz lesz (Szentgothárd). = Pásztortűz, XII/16. (1926. augusztus 15). – p. 364.
 23. A régi képek. = Vadász Újság, V/1. (1926. január 1). – p. 5.
 24. Sajó-parti dal. = Ifjú Erdély, V/2. (1926. október 2). – p. 30.
 25. Szegény vagyok. = Ifjú Erdély, V/1. (1926. szeptember). – p. 6.
 26. Tavaszi séta. = Vadász Újság, V/6. (1926. június 1). – p. 112.
 27. Tavasz-várás (Kolozsvár). = Pásztortűz, XII/4. (1926. február 28). – p. 82.
 28. Tóparton. = Vadász Újság, V/8. (1926. augusztus 1). – p. 146.
 29. Tragédia. = Vadász Újság, V/5. (1926. május 1). – p. 96.
 30. Villám. = Vadász Újság, V/8. (1926. augusztus 1). – p. 142.

 

1927.

 1. Ajánlás. – In: Virágtemetés. Cluj = Kolozsvár: Minerva, 1927. – p. 7.
 2. Aki a napba nézett. = Ifjú Erdély, V/9. (1927. május). – p. 163.
 3. Aki a napba nézett. – In: Virágtemetés. Cluj = Kolozsvár: Minerva, 1927. – p. 76.
 4. Amikor mi búcsúzunk. – In: Virágtemetés. Cluj = Kolozsvár: Minerva, 1927. – p. 65.
 5. Aranyország. – In: Virágtemetés. Cluj = Kolozsvár: Minerva, 1927. – p. 56.
 6. Barabás! = Ifjú Erdély, VI/4. (1927. december). – p. 105.
 7. A bércek énekelnek. – In: Virágtemetés. Cluj = Kolozsvár: Minerva, 1927. – p. 23.
 8. Bogáncs. – In: Virágtemetés. Cluj = Kolozsvár: Minerva, 1927. – p. 24.
 9. Csak csendesen. – In: Virágtemetés. Cluj = Kolozsvár: Minerva, 1927. – p. 53.
 10. A csalogány. = Vadász Újság, VI/7-8. (1927. július-augusztus 1). – p. 126.
 11. In: Virágtemetés. Cluj = Kolozsvár: Minerva, 1927. – p. 17.
 12. – In: Virágtemetés. Cluj = Kolozsvár: Minerva, 1927. – p. 54.
 13. – In: Virágtemetés. Cluj = Kolozsvár: Minerva, 1927. – p. 44.
 14. Egyedül. = Vadász Újság, VI/2. (1927. február 1.) – p. 30.
 15. Együtt [gróf Bethlen Beátána..] – In: Virágtemetés. Cluj = Kolozsvár: Minerva, 1927. – p. 71.
 16. Éjjel. – In: Virágtemetés. Cluj = Kolozsvár: Minerva, 1927. – p. 47.
 17. Éjjel a tetőn. = Vadász Újság, VI/9. (1927. szeptember 1). – p. 159.
 18. Előhang: prózavers. (Szentgothard, 1926. november 14). – In: Virágtemetés. Cluj = Kolozsvár: Minerva, 1927. – p. 5-6.
 19. Erdélyi búcsú [Egy Szentgothardi vén fenyőre írtam]. (Szentgothard, 1926. november 14.) – In: Virágtemetés. Cluj = Kolozsvár: Minerva, 1927. – p. 80.
 20. Erdélyi fák között. = Ifjú Erdély, VI. (1927. szeptember 1). – p. 8.
 21. Erdélyi fák között. – In: Virágtemetés. Cluj = Kolozsvár: Minerva, 1927. – p. 30.
 22. Fekete gálya a Sajón. = Pásztortűz, XIII/25-26. (1927. december 25). – p. 610.
 23. Ha jön az ősz. – In: Virágtemetés. Cluj = Kolozsvár: Minerva, 1927. – p. 64.
 24. Ha jönne egy fecske. = Vasárnap, X/14. (1927. július 10). – p. 274.
 25. Ha visszatérek. – In: Virágtemetés. Cluj = Kolozsvár: Minerva, 1927. – p. 34.
 26. Hajnali nyomok. – In: Virágtemetés. Cluj = Kolozsvár: Minerva, 1927. – p. 55.
 27. Hajnali séta. – In: Virágtemetés. Cluj = Kolozsvár: Minerva, 1927. – p. 58.
 28. Hálaadás. = Ifjú Erdély, V/9. (1927. május). – p. 163.
 29. Hálaadás. – In: Virágtemetés. Cluj = Kolozsvár: Minerva, 1927. – p. 33.
 30. Hangulatok [ifj. gróf Bethlen Balázsnénak]. – In: Virágtemetés. Cluj = Kolozsvár: Minerva, 1927. – p. 48.
 31. Házsongárdi temetőben. – In: Virágtemetés. Cluj = Kolozsvár: Minerva, 1927. – p. 41.
 32. Holló ének. – In: Virágtemetés. Cluj = Kolozsvár: Minerva, 1927. – p. 62.
 33. Hulló levelek. – In: Virágtemetés. Cluj = Kolozsvár: Minerva, 1927. – p. 37.
 34. Idill (Katlan homályban…). – In: Virágtemetés. Cluj = Kolozsvár: Minerva, 1927. – p. 57.
 35. „Idill a magasságban” [Reményik Sándornak]. – In: Virágtemetés. Cluj = Kolozsvár: Minerva, 1927. – p. 12.
 36. Jegenyék [Egy másik jegenyének]. – In: Virágtemetés. Cluj = Kolozsvár: Minerva, 1927. – p. 15.
 37. Látható az Isten. – In: Virágtemetés. Cluj = Kolozsvár: Minerva, 1927. – p. 26.
 38. Levél a tengerpartról. – In: Virágtemetés. Cluj = Kolozsvár: Minerva, 1927. – p. 40.
 39. Lohengrin [Báró Báfnffy Mariennenak]. – In: Virágtemetés. Cluj = Kolozsvár: Minerva, 1927. – p. 27.
 40. Lombhullás ünnepén (Menyasszonyomnak). = Pásztortűz, XIII/22. (1927. november 6). – p. 521.
 41. A magány templomában. – In: Virágtemetés. Cluj = Kolozsvár: Minerva, 1927. – p. 25.
 42. Magányosság erdejében. – In: Virágtemetés. Cluj = Kolozsvár: Minerva, 1927. – p. 14.
 43. Magyar fa sorsa. = Pásztortűz, XIII/22. (1927. november 6). – p. 521.
 44. A másik. – In: Virágtemetés. Cluj = Kolozsvár: Minerva, 1927. – p. 46.
 45. Megjött az ősz [Szeretett anyámnak ajánlom]. – In: Virágtemetés. Cluj = Kolozsvár: Minerva, 1927. – p. 38.
 46. Mért sír a szél? = Ifjú Erdély, VI/1. (1927. szeptember). – p. 8.
 47. Mért sír az szél? [gróf Wass Györgynek]. – In: Virágtemetés. Cluj = Kolozsvár: Minerva, 1927. – p. 32.
 48. – In: Virágtemetés. Cluj = Kolozsvár: Minerva, 1927. – p. 13.
 49. Miért? – In: Virágtemetés. Cluj = Kolozsvár: Minerva, 1927. – p. 75.
 50. Mikor mi búcsúzunk. – In: Virágtemetés. Cluj = Kolozsvár: Minerva, 1927. – p. 65.
 51. Mit csináljak? – In: Virágtemetés. Cluj = Kolozsvár: Minerva, 1927. – p. 77.
 52. A Nap. – In: Virágtemetés. Cluj = Kolozsvár: Minerva, 1927. – p. 16.
 53. Nekünk mi marad? [gróf Horváth-Tholdy Margitnak]. (Marosnémeti, 1925. október). – In: Virágtemetés. Cluj = Kolozsvár: Minerva, 1927. – p. 31.
 54. „Nolite tangere circulos meos” [Szeretett apámnak ajánlom]. – In: Virágtemetés. Cluj = Kolozsvár: Minerva, 1927. – p. 29.
 55. „Non inutilis vixi” [dr. Bignié Bélánénak]. – In: Virágtemetés. Cluj = Kolozsvár: Minerva, 1927. – p. 28.
 56. Olyan jó volna messze menni. – In: Virágtemetés. Cluj = Kolozsvár: Minerva, 1927. – p. 74.
 57. Örök búcsúzás [gróf Bethlen Beátának]. – In: Virágtemetés. Cluj = Kolozsvár: Minerva, 1927. – p. 78.
 58. Örök búcsúzás [gróf Bethlen Beátának], (Árokalja). = Pásztortűz, XIII/2. (1927. január 30). – p. 40.
 59. Ősz. – In: Virágtemetés. Cluj = Kolozsvár: Minerva, 1927. – p. 66.
 60. Ősz lesz. – In: Virágtemetés. Cluj = Kolozsvár: Minerva, 1927. – p. 42.
 61. Őszi ajándék. – In: Virágtemetés. Cluj = Kolozsvár: Minerva, 1927. – p. 51-52.
 62. Őszi csokor. – In: Virágtemetés. Cluj = Kolozsvár: Minerva, 1927. – p. 67.
 63. Őszi dal. – In: Virágtemetés. Cluj = Kolozsvár: Minerva, 1927. – p. 73.
 64. Őszi hangulat [Mikor a hervadás…]. – In: Virágtemetés. Cluj = Kolozsvár: Minerva, 1927. – p. 39.
 65. Őszi hangulat [Szívem, ha majd…]. – In: Virágtemetés. Cluj = Kolozsvár: Minerva, 1927. – p. 63.
 66. Őszi szerelem. – In: Virágtemetés. Cluj = Kolozsvár: Minerva, 1927. – p. 61.
 67. Őszi vágy. – In: Virágtemetés. Cluj = Kolozsvár: Minerva, 1927. – p. 79.
 68. A patak. = Vadász Újság, VI/4. (1927. április 1). – p. 67-68.
 69. = Vasárnap, X/23. (1927. november 13). – p. 454.
 70. Rózsa-falak [Grandpierre Emil volt osztálytársamnak]. – In: Virágtemetés. Cluj = Kolozsvár: Minerva, 1927. – p. 18.
 71. Rügyek. – In: Virágtemetés. Cluj = Kolozsvár: Minerva, 1927. – p. 11.
 72. Sajó-parti dal. – In: Virágtemetés. Cluj = Kolozsvár: Minerva, 1927. – p. 43.
 73. Szegény vagyok. – In: Virágtemetés. Cluj = Kolozsvár: Minerva, 1927. – p. 45.
 74. = Vasárnap, X/12. (1927. június 12). – p. 234.
 75. Tavasz-várás. – In: Virágtemetés. Cluj = Kolozsvár: Minerva, 1927. – p. 20.
 76. Tetőn (Szent László-hegy, 1925. október 12). – In: Virágtemetés. Cluj = Kolozsvár: Minerva, 1927. – p. 59-60.
 77. Ünnepvárás. = Vasárnap, X/14. (1927. július 10). – p. 274.
 78. Virágok. – In: Virágtemetés. Cluj = Kolozsvár: Minerva, 1927. – p. 19.
 79. Virágtemetés. – In: Virágtemetés. Cluj = Kolozsvár: Minerva, 1927. – p. 81.
 80. = Vasárnap, X/13. (1927. június 26). – p. 247.
 81. A völgyek vándora. – In: Virágtemetés. Cluj = Kolozsvár: Minerva, 1927. – p. 72.

 

1928.

 1. = Vadász Újság, VII/8-9. (1928. szeptember 1). – p. 150.
 2. Álompalota ködvárosban. – In: Fenyő a hegytetőn. Cluj = Kolozsvár: Minerva, 1928. – p. 46.
 3. Az élet autóján. – In: Fenyő a hegytetőn. Cluj = Kolozsvár: Minerva, 1928. – p. 43.
 4. Barabás. = Vasárnap, XI/7. (1928. április 1). – p. 144.
 5. Bevezető vers. Fenyő a hegytetőn.
 6. Búcsú az ősztől. – In: Fenyő a hegytetőn. Cluj = Kolozsvár: Minerva, 1928. – p. 32.
 7. Búcsúdal. – In: Fenyő a hegytetőn. Cluj = Kolozsvár: Minerva, 1928. – p. 28.
 8. Egy mulató előtt [Lázár Éva grófnőnek]. = Vasárnap, XI/17. (1928. augusztus 19). – p. 334.
 9. Egy mulató előtt. – In: Fenyő a hegytetőn. Cluj = Kolozsvár: Minerva, 1928. – p. 45.
 10. Éjféli hangulat. = Vasárnap, XI/22. (1928. október 28). – p. 441.
 11. Éjféli hangulat. – In: Fenyő a hegytetőn. Cluj = Kolozsvár: Minerva, 1928. – p. 48.
 12. Élet-autón. = Hajdúföld, (1928. november 18). – p. 7.
 13. Én és az Isten. = Vasárnap, XI/11. (1928. május 27). – p. 213.
 14. Erdély. = Hajdúföld, (1928. december 1). – p. 4.
 15. Erdélyi levél. = Vasárnap, XI/2. (1928. január 22). – p. 30.
 16. Erdélyi vallomás. = Hajdúföld, (1928. október 14). – p. 6.
 17. Fa nem nő az égig. – In: Fenyő a hegytetőn. Cluj = Kolozsvár: Minerva, 1928. – p. 49.
 18. In: Fenyő a hegytetőn. Cluj = Kolozsvár: Minerva, 1928. – p. 41.
 19. A fehér holló. = Vadász Újság, VII/8-9. (1928. szeptember 1). – p. 145.
 20. Fekete gálya a Sajón. – In: Fenyő a hegytetőn. Cluj = Kolozsvár: Minerva, 1928. – p. 12.
 21. Fenyő a hegytetőn. = Ifjú Erdély, VII/1. (1928. szeptember). – p. 10.
 22. Fenyő a hegytetőn. = Vasárnap, XI/23. (1928. november 11). – p. 452.
 23. Fenyő hegytetőn. – In: Fenyő a hegytetőn. Cluj = Kolozsvár: Minerva, 1928. – p. 3.
 24. Gátak. = Hajdúföld, (1928. október 12). – p. 3.
 25. Gátak. – In: Fenyő a hegytetőn. Cluj = Kolozsvár: Minerva, 1928. – p. 14.
 26. Halál. – In: Fenyő a hegytetőn. Cluj = Kolozsvár: Minerva, 1928. – p. 44.
 27. Harangot kongatok. = Vasárnap, XI/12. (1928. június 10). – p. 233.
 28. Jó lenne így. – In: Fenyő a hegytetőn. Cluj = Kolozsvár: Minerva, 1928. – p. 24.
 29. Július. = Ifjú Erdély, VII/1. (1928. szeptember). – p. 10.
 30. Július. – In: Fenyő a hegytetőn. Cluj = Kolozsvár: Minerva, 1928. – p. 23.
 31. Kereszt a faluvégen. = Vasárnap, XI/23. (1928. november 11). – p. 456.
 32. Kereszt a faluvégen. – In: Fenyő a hegytetőn. Cluj = Kolozsvár: Minerva, 1928. – p. 16.
 33. Kereszt alatt. = Vasárnap, XI/12. (1928. június 10). – p. 237.
 34. Kerítések. – In: Fenyő a hegytetőn. Cluj = Kolozsvár: Minerva, 1928. – p. 40.
 35. Két őszi vers. = Vasárnap, XI/21. (1928. október 14). – p. 411.
 36. Két őszi vers. – In: Fenyő a hegytetőn. Cluj = Kolozsvár: Minerva, 1928. – p. 51.
 37. Koporsót küldök. – In: Fenyő a hegytetőn. Cluj = Kolozsvár: Minerva, 1928. – p. 29.
 38. Kökénybokor. = Hajdúföld, (1928. október 14). – p. 2.
 39. Kökénybokor. = Vasárnap, XI/20. (1928. szeptember 30). – p. 402.
 40. Kökénybokor. = Vasárnap, XI/21. (1928. október 14). – p. 416.
 41. Kökénybokor. – In: Fenyő a hegytetőn. Cluj = Kolozsvár: Minerva, 1928. – p. 15.
 42. Láttam a halált. = Ifjú Erdély, VI/10. (1928. június). – p. 184.
 43. Lombhullás ünnepén. – In: Fenyő a hegytetőn. Cluj = Kolozsvár: Minerva, 1928. – p. 26.
 44. Magyar fa sorsa. = Ifjú Erdély, VI. (1928. február 6). – p. 105.
 45. Magyar fa sorsa. – In: Fenyő a hegytetőn. Cluj = Kolozsvár: Minerva, 1928. – p. 13.
 46. Magyar vágyak szekerén. = Vasárnap, XII/9. (1929. április 28). – p. 173.
 47. Májusi találkozás. – In: Fenyő a hegytetőn. Cluj = Kolozsvár: Minerva, 1928. – p. 47.
 48. Meghalt a patak. = Vasárnap, XI/1. (1928. január 8). – p. 13.
 49. Meghalt a patak. – In: Fenyő a hegytetőn. Cluj = Kolozsvár: Minerva, 1928. – p. 8.
 50. Mert nem voltál velem. = Ifjú Erdély, VII/1. (1928. szeptember). – p. 10.
 51. Mert nem voltál velem. = Vasárnap, XI/19. (1928. szeptember 16). – p. 385.
 52. Mert nem voltál velem. – In: Fenyő a hegytetőn. Cluj = Kolozsvár: Minerva, 1928. – p. 25.
 53. Mi lesz veled? = Vasárnap, XI/18. (1928. szeptember 2). – p. 366.
 54. Mi lesz veled? – In: Fenyő a hegytetőn. Cluj = Kolozsvár: Minerva, 1928. – p. 27.
 55. Nem te vagy a hibás. – In: Fenyő a hegytetőn. Cluj = Kolozsvár: Minerva, 1928. – p. 30.
 56. A nyár ment át az erdőn. – In: Fenyő a hegytetőn. Cluj = Kolozsvár: Minerva, 1928. – p. 21.
 57. Őszi hangulat [Mikor a hervadás…]. = Hajdúföld, (1928. november 29). – p. 6.
 58. Őszi vers [Mikor az őszi szelek…]. = Hajdúföld, (1928. október 28). – p. 28.
 59. Prófétafa 1. = Vasárnap, XI/26. (1928. december 23). – p. 528 p.
 60. Prófétafa. = Ifjú Erdély, VI/9. (1928. május). – p. 164.
 61. Prófétafa. – In: Fenyő a hegytetőn. Cluj = Kolozsvár: Minerva, 1928. – p. 11.
 62. Rádió. – In: Fenyő a hegytetőn. Cluj = Kolozsvár: Minerva, 1928. – p. 39.
 63. Sikátorváros csavargói. – In: Fenyő a hegytetőn. Cluj = Kolozsvár: Minerva, 1928. – p. 50.
 64. – In: Fenyő a hegytetőn. Cluj = Kolozsvár: Minerva, 1928. – p. 17.
 65. Szivárvány. – In: Fenyő a hegytetőn. Cluj = Kolozsvár: Minerva, 1928. – p. 42.
 66. Szívpalota titka. – In: Fenyő a hegytetőn. Cluj = Kolozsvár: Minerva, 1928. – p. 35.
 67. Találkozás. – In: Fenyő a hegytetőn. Cluj = Kolozsvár: Minerva, 1928. – p. 22.
 68. A toll. – In: Fenyő a hegytetőn. Cluj = Kolozsvár: Minerva, 1928. – p. 36.
 69. Újév. – In: Fenyő a hegytetőn. Cluj = Kolozsvár: Minerva, 1928. – p. 37.
 70. Úttalan utakon. = Vasárnap, XI/11. (1928. május 27). – p. 221.
 71. Úttalan utakon. – In: Fenyő a hegytetőn. Cluj = Kolozsvár: Minerva, 1928. – p. 9.
 72. Véren vett ország. – In: Fenyő a hegytetőn. Cluj = Kolozsvár: Minerva, 1928. – p. 7.
 73. A vers [báró Bánffy Istvánnénak]. – In: Fenyő a hegytetőn. Cluj = Kolozsvár: Minerva, 1928. – p. 38.
 74. A vers. = Ifjú Erdély, VI/10. (1928. június). – p. 184.
 75. Villám. – In: Fenyő a hegytetőn. Cluj = Kolozsvár: Minerva, 1928. – p. 31.
 76. Vizek felett. = Keleti Újság, XI/76. (1928). – p. 12.
 77. Vizek felett. = Pásztortűz, XIV/9. (1928). – p. 205.
 78. Vizek felett. = Vasárnap, XI/8. (1928. április 15). – p. 156.
 79. Vizek felett. – In: Fenyő a hegytetőn. Cluj = Kolozsvár: Minerva, 1928. – p. 10.

 

1929.

 1. Ábránd. = Hajdúföld (1929. június 9). – p. 10.
 2. Apám. = Vasárnap, XII/14. (1929. július 7). – p. 270.
 3. Dal egy kis sárga művirágról. = Hajdúföld, (1929. január 27). – p. 7.
 4. = Vadász Újság, VIII/7. (1929. július 1). – p. 20.
 5. Fekete gálya a Sajón. = Ifjú Erdély, X/2. (1929).
 6. Gyertyaláng. = Debreceni Újság – Hajdúföld, XXXIII/249. (1929. november 3). – p. 7.
 7. Halottat visznek. = Ifjú Erdély, VII/6. (1929). – p. 127.
 8. Imádság. = Debreczen, (1929. május 23). – p. 6.
 9. Köszönetet mondok egy ismeretlen lánynak. = Hajdúföld, (1929. február 17). – p. 2.
 10. Magyar fa sorsa. = Ifjú Erdély, VII. (1929. május 9). – p. 196.
 11. Március [Ma jött az első vad tavaszi szél]. (Pallag, 1929. március 7.) = Hajdúföld, (1929. március 20). – p. 7.
 12. Március [Ma jött az első vad tavaszi szél]. = Vasárnap, XII/9. (1929. április 28). – p. 180.
 13. Meghalt a patak. = Ifjú Erdély, VII. (1929. május 9). – p. 201.
 14. Mert nagyon szeretlek. = Hajdúföld, (1929. március 21). – p. 7.
 15. Mély vizek hajósa. = Vasárnap, XII/14. (1929. július 7). – p. 273.
 16. Nyár. = Vadász Újság, VIII/6. (1929. június 1). – p. 94.
 17. Ősz [Valahol sárguló avarba…]. = Debreceni Újság – Hajdúföld, (1929. december 4). – p. 9.
 18. Őszi levél. Karcolatok, elbeszélések.
 19. Szivárvány. = Vasárnap, XII/4. (1929. február 17). – p. 69.
 20. A szív. = Hajdúföld, XI/117. (1929. május 23). – p. 4.
 21. Szívpalota titka. = Vasárnap, XII/3. (1929. február 3). – p. 57.
 22. Üzent a tavasz. = Hajdúföld, (1929. február 2). – p. 3.
 23. Város és falu. = Hajdúföld, (1929. július 7). – p. 6.
 24. A vers [báró Bánffy Istvánnénak]. = Vasárnap, XII/1. (1929. január 6). – p. 9.

 

1930.

 1. Anyám meg én. = Színházi Élet, XXII/30. (1932. július 17-23). – p. 101.
 2. Csak vers. = Vasárnap, XIII/6. (1930. március 16). – p. 110.
 3. = Vasárnap, XIII/3. (1930). – p. 43.
 4. Első tavaszi vers. = Debreceni Újság – Hajdúföld, (1930. március 9). – p. 10.
 5. Enyém az álmok mesepalotája. = Debreceni Újság – Hajdúföld, (1930. március 28). – p. 8.
 6. A kakukkos óra. = Debreceni Újság – Hajdúföld, (1930. január 24). – p. 5.
 7. Kolozsvár: 1930. = Debreceni Újság – Hajdúföld, XXXIV/98. (1930. május 4). – p. 8.
 8. A könnycsepp álmodott. =Debreceni Újság – Hajdkúföld, (1930. október 16). – p. 8.
 9. Magyarok dalolnak. = Debreceni Újság – Hajdúföld, (1930. június 27). – p. 9.
 10. Szent a falu. = Magyar Nép, 19. (Kolozsvár, 1930. május 10); másodközés: PoLíSz, 64. (2002. április-május).
 11. Találkozunk. = Debreceni Újság – Hajdúföld, (1930. március 15). – p. 10.
 12. Tavaszi levél. = Vasárnap, XIII/8. (1930. április 13). – p. 146.
 13. Újév. = Vasárnap, XIII/1. (1930). – p. 6.
 14. Vers a halálról. = Debreceni Újság – Hajdúföld, XXXIV/284. (1930. december 14). – p. 21.

 

1931.

 1. Látogatás. = Debreceni Újság – Hajdúföld, XXXV. (1931. április 12). – p. 27.
 2. Őszi kaland. = Debreceni Újság – Hajdúföld, XXXV/61. (1931. március 15). – p. 15.

 

1934.

 1. Három vers neked. = Szamosújvári Híradó, (1934).
 2. Három vers neked [Teleki Izabellának]. – In: Wass Albert minden verse. Önálló kiadványok. – p. 207-208.

 

 

Versfordítás

 • Eminescu, Mihail: Diana. = Vadász Újság, IV/7. (1925. július 1). – p. 108.

Karcolatok, elbeszélések

1924.

 1. Az emlékek. = Vadász Újság, III/7. (1924. július 1). – p. 98-100.
 2. Zörög az avar. = Vadász Újság, III/11. (1924. november 1). – p. 167-168

 

1925.

 1. Ezeréves vadászképek. = Vadász Újság, IV/2. (1925. február 1). – p. 23-24.
 2. Hajtásban. = Vadász Újság, IV/12. (1925. december 1). – p. 194-195.

 

1928.

 • Jégkirály álma. = Ifjú Erdély, (1928. július).
 • = Vasárnap, XI/11. (1928. május 27). – p. 224.
 • = Vasárnap, XI/7. (1928. április 1). – p. 144.

 

1929.

 1. Halottat visznek. =Ifjú Erdély, (1929. február).
 2. Ősz van… = Debreceni Újság – Hajdúföld, (1929. november 24). – p. 13.
 3. Ősz van… = Ellenzék, (1929. november 20).
 4. Őszi levél… : prózavers. = Ellenzék, L/265. (1929. november 20). – p. 5-6.

 

1930.

 1. 1+1=2. = Debreceni Újság – Hajdúföld, (1930. február 13). – p. 7.
 2. Cicáék a Nagyerdőn. = Debreceni Újság, XXXIV/28. (1930. október 8).. – p. 6.
 3. D 24372. = Debreceni Újság, XXXIV/274. (1930. december 2). – p. 8.
 4. El tango nostro: „…Märchen vom Glück, wir warten auf dich…” = Debreceni Újság – Hajdúföld, (1930. január 27). – p. 7.
 5. A Jánosbogárka lepke akar lenni. = Debreceni Újság – Hajdúföld, (1930. május 10). – p. 12-14.
 6. Kémia. = Debreceni Újság, XXXIV/238. (1930. október 19). – p. 8.
 7. A könnycsepp álmodott. = Debreceni Újság, XXXIV/235. (1930. október 16). – p. 8.
 8. = Debreceni Újság, XXXIV/232. (1930. október 12). – p. 8.
 9. Mackó. = Debreceni Újság, XXXIV/253. (1930. november 7). – p. 8.
 10. Őszi szelek útja. = Debreceni Újság – Hajdúföld, (1930. március 23). – p. 6-7.
 11. Romantikát tessék. = Debreceni Újság, XXXIV/290. (1930. december 21). – p. 21.
 12. Tanár úr kérem! = Debreceni Újság – Hajdúföld, (1930. február 1). – p. 6-
 13. Te és az ősz. = Debreceni Újság, XXXIV/230. (1930. október 10). – p. 8.
 14. Valaki meghalt. = Debreceni Újság – Hajdúföld (1930. december 11). – p. 6.

 

1931.

 1. 52 fillér. = Ellenzék, 52/174. (1931. augusztus 2). – p. 5-6.
 2. Búcsúzom Debrecentől (1931). Makszin Mihály, a szerző volt iskolatársa magánarchívumából.
 3. Búcsúzom Debrecentől. = Debreceni Újság – Hajdúföld, (1931. július 5). – p. 6-7.
 4. Csóka. = Ellenzék, LII/257. (1931. november 8). – p. 5.
 5. = Ellenzék, LII/227. (1931. október 4). – p. 7-8.
 6. Hajók a ködben. = Debreceni Újság – Hajdúföld, (1931. június 28). – p. 6-7; Ld. Gyűjteményes kötetek.
 7. Halállovag. = Ellenzék, LII/111. (1931. május 17). – p. 7-8.
 8. Húsvéti levél a kishúgomnak Hamburg városába. = Debreceni Újság – Hajdúföld, (1931. április 5). – p. 25.
 9. A Jánosbogárka lepke akar lenni. = Ellenzék, LII/79. (1931. április 5). – p. 7-9.
 10. A kavics. = Debreceni Újság – Hajdúföld, (1931. június 14). – p. 12-13.
 11. A kínai virág. = Ellenzék, LII/1. (1931. január 1). – p. 5-6.
 12. Ne sírj, kislány. = Debreceni Újság – Hajdúföld, (1931. január 25). – p. 6.
 13. Ötvenkét fillér. 52 fillér.
 14. = Debreceni Újság – Hajdúföld, (1931. április 29). – p. 10.
 15. = Debreceni Újság – Hajdúföld, (1931. május 2). – p. 9.
 16. A rongyos ember. = Ellenzék, LII/215. (1931. szeptember 20). – p. 7-8.
 17. Táltos ősöm megálmodott engem. = Debreceni Újság – Hajdúföld, (1931. február 7). – p. 6.
 18. Tenger az élet. = Debreceni Újság – Hajdúföld, XXXV/67. (1931. március 22). – p. 12.
 19. Tenger az élet. = Ellenzék, LII/37. (1931). – p. 5-6.
 20. Vándor járt az álmok városában. = Debreceni Újság – Hajdúföld, (1931. február 13). – p. 6.
 21. A Volga-parti lány. = Ellenzék, LII/185. (1931. augusztus 15). – p. 5-7.

 

1934.

 1. = Erdélyi Helikon, VII/10. (1934). – p. 751-753.
 2. Az eltemetett ember. Új keleti legenda. = Ellenzék, 33. (1934).

 

1935.

 1. = Ellenzék, LVI/170. (1935. július 28). – p. 9-10.
 2. Mese az emberről. = Ellenzék, LVI/11. (1935. január 13). – p. 5-6.
 3. Elvira báróné. = Erdélyi Helikon, VIII/9. (1935). – p. 639-645.
 4. = Erdélyi Helikon, VIII/5. (1935). – p. 323-333.
 5. Vaddisznós Jákob. = Erdélyi Helikon, VIII/2. (1935). – p. 90-97.

 

1936.

 1. Havasi fa. = Erdélyi Helikon, IX/9. (1936). – p. 669-678.
 2. = Erdélyi Helikon, IX/4. (1936). – p. 269-270.
 3. Az új pap megérkezik. = Erdélyi Helikon, IX/1. (1936). – p. 6-10.

 

1937.

 1. János bácsi és a puska. = Erdélyi Helikon, X/6. (1937). – p. 405-416.
 2. A kenyér útja. = Erdélyi Helikon, X/9. (1937). – p. 677-685.
 3. Sorsvállalás. Gyűjteményes kötetek.
 4. Transsylvania felé. = Erdélyi Helikon, X/2. (1937). – p. 89-96.

 

1938.

 1. Kicsi Jóskán rontás esett. = Pásztortűz, XXIV/5. (1938). – p. 271-276.
 2. Kiderítjük az élet célját. = Brassói Lapok, XLIV/89. (1938). – p. 18-19.
 3. A lámpagyújtó. = Erdélyi Helikon, XI/3. (1938). – p. 157-166.
 4. Mélység fölött. = Erdélyi Helikon, XI/1. (1938.) – p. 14-20.
 5. Mezőségi levél. = Ellenzék, XI/9. (1938). – p. 666-670.
 6. Mezőségi levél. = Erdélyi Helikon, XI/9. (1938).

 

1939.

 1. Esküvő Kátyuson. = Pásztortűz, XXV/10-11. (1939). – p. 463-466.
 2. Háziszer bolondság ellen. = Keleti Újság, XXII/262. (1939). – p. 10 p.
 3. János története. = Brassói Lapok, XLV/160. (1939). – p. 15-16.
 4. Mezőségi levél. = Keleti Újság, (1939. karácsony).
 5. Mósule. = Erdélyi Helikon, XII/9. (1939). – p. 692-709.
 6. A munkanélküli. = Keleti Újság, XXII/93. (1939). – p. 8-9 p.
 7. Reich bácsi. = Erdélyi Helikon, XII/1. (1939). – p. 40-42.
 8. A tiszteletes. = Ellenzék, LX/274. (1939. november 26). – p. 13.
 9. A tiszteletes úr. = Ellenzék, LX/60. (1939. március 14). – p. 13.
 10. Tücsökzene, békamuzsika. = Keleti Újság, XXII/298. (1939). – p. 45-46 p.

 

193?

 1. Patkányok honfoglalása. = Ellenzék, (193?); Magyar Demokrata, 51. (1998).

 

1940.)

 1. Elvira bárónő. = Ellenzék, LXI/21. (1940. január 28). – p. 13.
 2. Isten képmása. = Pásztortűz, XXVI/3. (1940). – p. 161-163.
 3. Két nap: krónika. = Erdélyi Helikon, 13. (1940). – p. 654-666.
 4. Máté Feri hazatér. = Keleti Újság, XXIII/295. (1940). – p. 19.
 5. Tél a Mezőségen. = Keleti Újság, XXIII/21. (1940). – p. 10 p.

 

1941.

 1. Bevezető [Ülök a szobámban…].– In: A titokzatos őzbak. Történetek egy ember életéből. Kolozsvár: Erdélyi Szépmíves Céh, 1941. – p. 5-7.
 2. Az én titok-karácsonyom. – In: A titokzatos őzbak. Történetek egy ember életéből. Kolozsvár: Erdélyi Szépmíves Céh, 1941. – p. 70-75.
 3. Három találkozás a halállal. = Nyugat, XXXIV/1-8. (1941). – p. 522-528.
 4. Játék. – In: A titokzatos őzbak. Történetek egy ember életéből. Kolozsvár: Erdélyi Szépmíves Céh, 1941. – p. 86-103.
 5. Karácsonyi levél. = Ellenzék, LXIII/291. (1941). – p. 1.
 6. Kívül a métán. = Keleti Újság, XXIV/84. (1941).- p. 18.
 7. A régi ház. – In: A titokzatos őzbak. Történetek egy ember éle­téből. Kolozsvár: Erdélyi Szépmíves Céh, 1941. – p. 104-112.
 8. A régi ház. = Erdélyi Helikon, XIV/3. (1941). – p. 175-181.
 9. Sándor bácsi. – In: A titokzatos őzbak. Történetek egy ember életéből. Kolozsvár: Erdélyi Szépmíves Céh, 1941. – p. 56-69.
 10. Sándor bácsi. = Erdélyi Helikon, XIV/4. (1941). – p. 254-261.
 11. Találkozásaim a halállal. = Erdélyi Helikon, XIV/8. (1941.) – p. 493-503.
 12. Tetők felé. – In: A titokzatos őzbak. Történetek egy ember életé­ből. Kolozsvár: Erdélyi Szépmíves Céh, 1941. – p. 113-150.
 13. Tetők felé: szemelvény A titokzatos őzbak című regényből. = Ifjú Erdély, XX. (1941. június). – p. 84-85.
 14. A titokzatos őzbak. – In: A titokzatos őzbak. Történetek egy ember életéből. Kolozsvár: Erdélyi Szépmíves Céh, 1941. – p. 24-55.
 15. A vízileány. – In: A titokzatos őzbak. Történetek egy ember életéből. Kolozsvár: Erdélyi Szépmíves Céh, 1941. – p. 76-85.

 

1942.

 1. Hűség bilincsében. = Erdélyi Helikon, XV/10. (1942). – p. 667-673.
 2. Mártonka jussa. = Termés, I/ősz. (1942). – p. 31-39.
 3. Öreg Jóska. Gyűjteményes kötetek.
 4. Utolsó áldozat. = Erdélyi Helikon, XV/3. (1942). – p. 152-164.

 

1943.

 1. Magyarok Oroszföldön. = Ellenzék, LXIV/194. (1943). – p. 6-7.
 2. A pokróc. = Forrás, I/1. (1943. január). – p. 59-62.
 3. Tilinkó Feri szolgálatba lép. = Az Ország, (1943. szeptember 25).
 4. Udvarház a Mezőségen. = Az Ország, 2. (1943. április 24).
 5. Vállalkozásom. = Ellenzék, LXIV/183. (1943). – p. 7.
 6. Zsoltár és trombitaszó. = Az Ország, (1943. július 10).

 

1944.

 1. Megismerkedem Napsugárral. = Erdélyi Helikon, XVII/9. (1944). – p. 493-503.

 

Regényrészlet

 1. A kastély árnyékában: részlet. = Erdélyi Szemle, XXIX/2. (1944). – p. 9-10.

 

Tanulmányok, előadások

 1. A gazda ornithológiája I: előadás. Ifjúsági Egyesület Széchenyi Gazdasági Osztály szakosztálya, (1930. február 27).
 2. A gazda ornithológiája II: előadás. Ifjúsági Egyesület Széchenyi Gazdasági Osztály szakosztálya, (1930. május 8).
 3. A ló, mint igaerő: előadás. Ifjúsági Egyesület Széchenyi Gazdasági Osztály szakosztálya VII. ülése, (1929. április 10).
 4. A ló, mint igaerő: tanulmány. – In: A Debreceni M[agyar] Kir[ályi] Gazdasági Akadémia Ifjúsága „Széchenyi” Gazdasági Osztályának évkönyve. Debrecen: Magyar Nemzeti Könyv- és Lapk., 1928-1929. – p. 46-50.
 5. A takarékosságról: előadás. Ifjúsági Egyesület Széchenyi Gazdasági Osztály szakosztálya, (1930. október 29).
 6. Miként emelhetjük a falu kultúráját?: előadás. (Nyírmihálydi, 1930. október 28).
 7. Széchenyi: előadás. Ifjúsági Egyesület Széchenyi Gazdasági Osztály szakosztálya VII. ülése, (1929. november 11).

 

Közéleti írások

 1. Egységes magyarság = Nyugat, XXXIII/1-12. (1940. december). – p. 531-532.
 2. Elkésett levél Reményik Sándorhoz. = Erdélyi Helikon, 14. (1941). – p. 802-804.
 3. Lármafa. = Szamosvidék (Dés), 13. (1943. június 5).
 4. Modern hazaárulók. = Szamosvidék (Dés), 14-15. (1942. április 4); másodközlés: PoLíSz, 66. (2002. augusztus-szeptember). – p. 26-27.
 5. Tisztelgés a szolgálat előtt. = Szamosvidék (Dés), 20. (1942. május 14).

 

Előszó, könyvismertetés

 1. Bözsi. Czegei Carla könyve. = Pásztortűz, (1939).
 2. Ötven erdélyi gyermek levele a Jézuskához. Gróf Wass Albert előszavával. Dés: [kiad. a Szolnok-Doboka vármegye Közjóléti Szövetkezete], 1941; Ötven erdélyi gyermek levele a Jézuskához. A Temető megindul: kórusjáték. Karácsonyi üzenetek: válogatás Wass Albert karácsonyi írásaiból. – p. 9-66. Ld. Önálló kiadványok jegyzéke.
 3. Szalacsy-Rácz Imre: Hulló csillagok, kurucz csillagok. Regény. „Vasárnap” irodalmi és nyomdai műintézet r. l. kiadása. Arad. 1927. = Ifjú Erdély, VI/12. (1928. augusztus). – p. 240.

 

 

 

Második alkotói korszak, 1945-1998

Versek

 1. (Fejedelem, a harcnak vége van). – In: Nagypénteki sirató. Önálló kiadványok. – p. 334-335.
 2. (Ha arra tévedsz egyszer). – In: Nagypénteki sirató. Önálló kiadványok. – p. 308-309.
 3. (Halál völgyének…). – In: Nagypénteki sirató. Önálló kiadványok. – p. 345; In: Wass Albert minden verse. Ld. Önálló kiadványok. – p. 244-245.
 4. (Holló, holló…).– In: Nagypénteki sirató.   Önálló kiadványok. – p. 311.
 5. (Holnapután délután…). – In: Nagypénteki sirató. Önálló kiadványok. – p.334.
 6. (Hová, Uram, hová vezet az utunk). – In: Nagypénteki sirató. Önálló kiadványok. – p. 310.
 7. (Kedves János bátyám). – In: Nagypénteki sirató. Önálló kiadványok. – p. 341-342.
 8. (Klomberg fölött) (A Dal változata). – In: Nagypénteki sirató. Önálló kiadványok. – p. 287.
 9. (Klomberg fölött a hegytetőn) (A Dal változata). – In: Nagypénteki sirató. Önálló kiadványok. – p. 285-286.
 10. (München felé…) (Az Utazás változata). – In: Nagypénteki sirató. Önálló kiadványok. – p. 283-284.
 11. (Nagy bajor erdőnek…).– In: Nagypénteki sirató. Önálló kiadványok. – p. 306-307.
 12. (Ne félj, magyar…) – In: Nagypénteki sirató. Önálló kiadványok. – p. 318; In: Wass Albert minden verse. Ld. Önálló kiadványok. – p. 236.
 13. (Nem állt a parton senki). – In: Nagypénteki sirató.   Önálló kiadványok. – p. 327; In: Wass Albert minden verse. Ld. Önálló kiadványok. – p. 237.
 14. (Nem hirdette a rádió). – In: Nagypénteki sirató. Önálló kiadványok. – p. 339-340.
 15. (Ősz van megint). – In: Nagypénteki sirató. Önálló kiadványok. – p. 344.
 16. (Őszi eső áztatja a csöndet) I. – In: Nagypénteki sirató. Önálló kiadványok. – p. 326.
 17. (Őszi eső áztatja a csöndet). – In: Nagypénteki sirató. Önálló kiadványok. – p. 324-325.
 18. (Percre se feledd…) (Az Intelem változata). – In: Nagypénteki sirató. Önálló kiadványok. – p. 347.
 19. (Puskával vállán megjelent az ősz). – In: Nagypénteki sirató. Önálló kiadványok. – p. 330; In: Wass Albert minden verse. Ld. Önálló kiadványok. – p. 245.
 20. (Szeretnék szántani) (A Dalol a honvágy változata). – In: Nagypénteki sirató. Önálló kiadványok. – p. 281.
 21. Búcsú. = Szászrégen és Vidéke, III/6. (2001. június). – p. 13.
 22. Búcsú Európától. – In: Wass Albert minden verse. Önálló kiadványok. – p. 236-237.
 23. A bujdosó imája. – In: A láthatatlan lobogó: Ld. Önálló kiadványok. – p. 32-35.
 24. Bujdosók dala. – In: Nagypénteki sirató. Önálló kiadványok. – p. 290-294; In: Wass Albert minden verse. Ld. Önálló kiadványok. – p. 226-228.
 25. – In: A láthatatlan lobogó: versek. Ld. Önálló kiadványok. – p. 20.
 26. Dalol a honvágy. – In: A láthatatlan lobogó: Ld. Önálló kiadványok. – p. 15-16.
 27. Ébredj, magyar! (I.) (Változat). – In: Nagypénteki sirató. Önálló kiadványok. – p. 302.
 28. Ébredj, magyar! (II.) (Változat). – In: Nagypénteki sirató. Önálló kiadványok. – p. 303.
 29. Ébredj, magyar! (Változat). – In: Wass Albert minden verse. Önálló kiadványok. – p. 248-249.
 30. Ébredj, magyar! = Magyarok Vasárnapja, (1995. október 1).
 31. Egyszerű vers az igazságról. = Szászrégen és Vidéke, II/5 (2000. május). – p. 12; In: Nagypénteki sirató. Önálló kiadványok. – p. 328-329.
 32. Elkésett szerelmeslevél. – In: Nagypénteki sirató. Önálló kiadványok. – p. 320-322; In: Wass Albert minden verse. Ld. Önálló kiadványok. – p. 240-242.
 33. Első galamb. – In: A láthatatlan lobogó: Ld. Önálló kiadványok. – p. 44-46.
 34. Emlékezés egy régi márciusra. – In: A láthatatlan lobogó: Ld. Önálló kiadványok. – p. 11-12.
 35. Építők dala. – In: Nagypénteki sirató. Önálló kiadványok. – p. 319; In: Wass Albert minden verse. Ld. Önálló kiadványok. – p. 219-220.
 36. A gyökér megmarad. – In: Wass Albert minden verse. = Szászrégen és Vidéke, II/5. (2000. május). – p. 12.
 37. A gyökér megmaradt (I.). – In: Nagypénteki sirató. Önálló kiadványok. – p. 313.
 38. A gyökér megmaradt (II.) – In: Nagypénteki sirató. Önálló kiadványok. – p. 314.
 39. A gyökér megmaradt. – In: Nagypénteki sirató. Önálló kiadványok. – p. 312.
 40. – In: Nagypénteki sirató. Ld. Önálló kiadványok. – p. 299-300; In: Wass Albert minden verse. Ld. Önálló kiadványok. – p. 225.
 41. Holló, holló, árva holló. – In: Wass Albert minden verse. Önálló kiadványok. – p. 228.
 42. Hontalanság elégiája. – In: A láthatatlan lobogó: Ld. Önálló kiadványok. – p. 28-31.
 43. Hontalanság hitvallása. – In: A láthatatlan lobogó: Ld. Önálló kiadványok. – p. 43-44.
 44. A hontalanság útján. – In: Wass Albert minden verse. Önálló kiadványok. – p. 234-235.
 45. Honvágy. Első Világkörüli Hangos Filmexpedíció Kft. Dalszöveg-pályázatra (Plarnhof, 1948. június 20). = Szászrégen és Vidéke, III/8. (2001. augusztus). – p. 17.
 46. Idegen tavaszban. – In: A láthatatlan lobogó: Ld. Önálló kiadványok. – p. 26.
 47. Intelem! – In: Nagypénteki sirató. Önálló kiadványok. – p. 346; In: Wass Albert minden verse. Ld. Önálló kiadványok. – p. 254.
 48. Isten sír a bábeltornya mellett. – In: Nagypénteki sirató. Önálló kiadványok. – p. 336-338.
 49. Isten sír a bábeltornya mellett (Átalakított részlet A temető megindul című kórusműből) (1933, kiegészítve 1946-1948 körül). – In: Wass Albert minden verse. Önálló kiadványok. – p. 208-211.
 50. Karácsonyi vers II. – In: A láthatatlan lobogó: Ld. Önálló kiadványok. – p. 23-25.
 51. Karácsonyi vers. – In: A láthatatlan lobogó: Ld. Önálló kiadványok. – p.21-22.
 52. Ki a magyar. – In: A láthatatlan lobogó: Ld. Önálló kiadványok. – p. 19.
 53. A kivándorlók dala. – In: Nagypénteki sirató. Önálló kiadványok. – p. 297-298.
 54. Kivándorlók dala (Wentorf, 1951). = Szászrégen és Vidéke, IV/1. (2002. január). – p. 14.
 55. Koppány lánya. – In: Wass Albert minden verse. Önálló kiadványok. – p. 215-216.
 56. Kovács Kis István balladája. – In: Wass Albert minden verse. Önálló kiadványok. – p. 216-218.
 57. Könnycsepp az óceánban. – In: Nagypénteki sirató. Önálló kiadványok. – p. 301; In: Wass Albert minden verse. Ld. Önálló kiadványok. – p. 238.
 58. A láthatatlan lobogó. – In: A láthatatlan lobogó: Ld. Önálló kiadványok. – p. 53-
 59. A láthatatlan zászló. – In: Nagypénteki sirató. Önálló kiadványok. – p. 317; In: Wass Albert minden verse. Ld. Önálló kiadványok. – p. 235-236.
 60. Levél. – In: A láthatatlan lobogó: Ld. Önálló kiadványok. – p.37-42.
 61. A léleklátó. Kele Jánosnak, a testvér szomorú szeretetével (Bajorerdő, 1947. november). = Szászrégen és Vidéke, IV/11. (2002. november). – p. 8.
 62. A léleklátó. Kelle Jánosnak a testvér szomorú szeretetével. – In: Nagypénteki sirató. Önálló kiadványok. – p. 315-316.
 63. Magányos magyar fa. – In: Wass Albert minden verse. Önálló kiadványok. – p. 243-244.
 64. Magyar cirkusz. – In: A láthatatlan lobogó: Ld. Önálló kiadványok. – p. 13-14.
 65. Megváltás. = Magyarok Vasárnapja, (1996. május 19); Szászrégen és Vidéke, II/8. (2000. augusztus). – p. 11.
 66. Mikor a bujdosó az Istennel beszél. – In: A láthatatlan lobogó: Ld. Önálló kiadványok. – p. 8-10.
 67. Nagypénteki sirató (I.) (Változat). – In: Nagypénteki sirató. Önálló kiadványok. – p. 288-289.
 68. Nagypénteki sirató. – In: A láthatatlan lobogó: Ld. Önálló kiadványok. – p. 6-7.
 69. Az otthon-fa. – In: Nagypénteki sirató. Önálló kiadványok. – p. 304-305; In: Wass Albert minden verse. Ld. Önálló kiadványok. – p. 218-219.
 70. Öregedő szerelmes vers. – In: Nagypénteki sirató. Önálló kiadványok. – p. 323; In: Wass Albert minden verse. Ld. Önálló kiadványok. – p. 242-243.
 71. Pogány újévi köszöntő. = Új Hungária, (1949. december 30).
 72. Rímes köszöntő (Kedves János bátyám…). – In: Wass Albert minden verse. Önálló kiadványok. – p. 245-246.
 73. Sóhaj. – In: A láthatatlan lobogó: Ld. Önálló kiadványok. – p. 27.
 74. Százéves dal az ismeretlen bujdosóról. – In: A láthatatlan lobogó: Ld. Önálló kiadványok. – p. -66.
 75. Távoli hegyek üzenete. – In: Wass Albert minden verse. Önálló kiadványok. – p. 228-229.
 76. Tölgyfa az idegen földön. – In: Wass Albert minden verse. Önálló kiadványok. – p. 239-240.
 77. Történelem. – In: Wass Albert minden verse. Önálló kiadványok. – p. 253.
 78. Új székely ballada. – In: Nagypénteki sirató. Önálló kiadványok. – p. 295-296; In: Wass Albert minden verse. = Szászrégen és Vidéke, III/8. (2000. április). – p. 5.
 79. Új székely sirató. – In: Nagypénteki sirató. Önálló kiadványok. – p. 331-333; In: Wass Albert minden verse. Ld. Önálló kiadványok. – p. 213-215.
 80. Újévi mondóka. – In: Wass Albert minden verse. Önálló kiadványok. – p. 246-247.
 81. Utazás. – In: A láthatatlan lobogó: Ld. Önálló kiadványok. – p. 17-18.
 82. Üzenet haza. – In: A láthatatlan lobogó: Ld. Önálló kiadványok. – p. 49-52.
 83. Vigasztaló levél, magyarok földjére. = Magyarok Vasárnapja, (1995. november 12).
 84. Záróvers. – In: A láthatatlan lobogó: Ld. Önálló kiadványok. – p. 36.
 85. A zászlótartó. – In: A láthatatlan lobogó: Ld. Önálló kiadványok. – p. 47-48.

 

Versfordítás

 1. Octavian Goga: Petőfihez. = Nemzetőr, (1998. március).

 

Német nyelven írt versek (a hagyatékból)

 1. (Durch bayrische Wälder) [A bajor erdőn, magyarra ford. Billinger Edit]. – In: Wass Albert minden verse. Önálló művek. – p. 260.
 2. (Durch bayrische Wälder…) [Bajor erdőkön…, magyarra ford. Domokos Johanna]. – In: Nagypénteki sirató. Önálló művek. – p. 358-359.
 3. (Grün bebt das Birkenlaub) [(Zölden rezdül a nyírfa lombja, magyarra ford. Billinger Edit]. – In: Wass Albert minden verse. Önálló művek. – p. 259-260.
 4. (Grün bebt das Birkenlaub) [Zölden remeg a nyárfalomb, magyarra ford. Domokos Johanna]. – In: Nagypénteki sirató. Önálló művek. – p. 356-357.
 5. (Und langsam, langsam…) [És lassan, lassan, magyarra ford. Billinger Edit]. – In: Wass Albert minden verse. Önálló művek. – p. 256-257.
 6. (Und langsam, langsam…) [Feltámadás, magyarra ford. Domokos Johanna]. – In: Nagypénteki sirató. Önálló művek. – p. 350-351.
 7. (Die Zeiten…) [Az idő árján, magyarra ford. Domokos Johanna]. – In: Nagypénteki sirató. Önálló művek. – p. 348, 349.
 8. (Die Zeiten…) [Szétfolyó idő, magyarra ford. Billinger Edit]. – In: Wass Albert minden verse. Önálló művek. – p. 255-256.
 9. Seufzer [Sóhaj, magyarra ford. Billinger Edit]. – In: Wass Albert minden verse. Önálló művek. – p. 259.
 10. Seufzer [Sóhajtás, magyarra ford. Domokos Johanna]. – In: Nagypénteki sirató. Önálló művek. – p. 3354-355.
 11. Weihnachtsgebet, 1945 [Karácsonyi fohász, 1945, magyarra ford. Billinger Edit]. – In: Wass Albert minden verse. Önálló művek. – p. 257-258.
 12. Weihnachtsgebet, 1945 [Karácsonyi fohász, 1945, magyarra ford. Domokos Johanna]. – In: Nagypénteki sirató. Önálló művek. – p. 352-353.

 

Angol nyelven írt versek (a hagyatékból)

 1. (For my homeland i went to war) [Nem vagyok egymagam, magyarra ford. Jánosházy György]. – In: Nagypénteki sirató. Önálló művek. – p. 384-385.
 2. (For my honeland i went ro war) [Hadba vonultam hazámért, magyarra ford. Antal János]. – In: Wass Albert minden verse. Önálló művek. – p. 274-275.
 3. (Good morning darling) [Reggeli köszöntő, magyarra ford. Jánosházy György]. – In: Nagypénteki sirató. Önálló művek. – p. 376-377.
 4. (Good morning, darling) [Jó reggelt, drágám!, magyarra ford. Gyöngyös Imre]. – In: Wass Albert minden verse. Önálló művek. – p. 269-270.
 5. (You promised me) [Így legyen örökkön-örökké, magyarra ford. Jánosházy György]. – In: Nagypénteki sirató. Önálló művek. – p. 386-388.
 6. (You promised me) [Megígérted, magyarra ford. Antal János]. – In: Wass Albert minden verse. Önálló művek. – p. 275-276.
 7. Autumn love song. To my dear wife Elizabeth [Őszi szerelmi dal. Drága feleségemnek, Elizabethnek, magyarra ford. Gyöngyös Imre]. – In: Wass Albert minden verse. Önálló művek. – p. 266-269.
 8. Autumn love song. To my dear wife Elizabeth [Őszi szerelmi dal. Szeretett feleségemnek, Erzsébetnek, magyarra ford. Jánosházy György]. – In: Nagypénteki sirató. Önálló művek. – p. 372-375.
 9. A day without you [Egy nap tenélküled, magyarra ford. Gyöngyös Imre]. – In: Wass Albert minden verse. Önálló művek. – p. 264-266.
 10. A day without you [Egy nap tenélküled, magyarra ford. Jánosházy György]. – In: Nagypénteki sirató. Önálló művek. – p. 368-371.
 11. I will be around you, somewhere. To my doughter Annne and my granddaughter Suzi [Itt leszek közel, valahol. Anne lányomnak és Suzi unokámnak, magyarra ford. Jánosházy György]. – In: Nagypénteki sirató. Önálló művek. – p. 378-379.
 12. I will be around you, somewhere. To my doughter Annne and my granddaughter Suzi [Köröttetek leszek, valahol… Anne lányomnak és Suzi unokámnak, magyarra ford. Gyöngyös Imre]. – In: Wass Albert minden verse. Önálló művek. – p. 270-271.
 13. An old man’s prayer (I.) [Öregember imája (I.), magyarra ford. Jánosházy György]. – In: Nagypénteki sirató. Önálló művek. – p. 364-367.
 14. An old man’s prayer [Egy öregember imája, magyarra ford. Gyöngyös Imre]. – In: Wass Albert minden verse. Önálló művek. – p.261-264.
 15. An old man’s prayer [Öregember imája, magyarra ford. Jánosházy György]. – In: Nagypénteki sirató. Önálló művek. – p. 360-363.
 16. Remember my love! [Emlékezz szerelmemre!, magyarra ford. Gyöngyös Imre]. – In: Wass Albert minden verse. Önálló művek. – p. 273-274.
 17. Remember my love! [Jusson eszedbe szerelmem!, magyarra ford. Jánosházy György]. – In: Nagypénteki sirató. Önálló művek. – p. 382-383.
 18. Trees [Fák, magyarra ford. Gyöngyös Imre]. – In: Wass Albert minden verse. Önálló művek. – p. 272-273.
 19. Trees [Fák, magyarra ford. Jánosházy György]. – In: Nagypénteki sirató. Önálló művek. – p. 380-381.

 

Karcolatok, elbeszélések

1947.

 1. Az állatról, aki benned él. – In: Te és a világ: tanítások – útravalóul. Önálló kiadványok.
 2. Amikor mégis egyedül vagy. – In: Te és a világ: tanítások – útravalóul. Önálló kiadványok.
 3. Amit a bűnről tudnod kell. – In: Te és a világ: tanítások – útravalóul. Önálló kiadványok.
 4. Arról, ami időnként megfertőzi körülötted a levegőt. – In: Te és a világ: tanítások – útravalóul. Önálló kiadványok.
 5. A barátságról. – In: Te és a világ: tanítások – útravalóul. Önálló kiadványok.
 6. Békétlenség ellen. – In: Te és a világ: tanítások – útravalóul. Önálló kiadványok.
 7. A bosszúról. – In: Te és a világ: tanítások – útravalóul. Önálló kiadványok.
 8. Büntetés és jutalom. – In: Te és a világ: tanítások – útravalóul. Önálló kiadványok.
 9. Elfogultság és megértés. – In: Te és a világ: tanítások – útravalóul. Önálló kiadványok.
 10. Gazdagság és szegénység. – In: Te és a világ: tanítások – útravalóul. Önálló kiadványok.
 11. Hála. – In: Te és a világ: tanítások – útravalóul. Önálló kiadványok.
 12. Honvágy. – In: Te és a világ: tanítások – útravalóul. Önálló kiadványok.
 13. Igazság. – In: Te és a világ: tanítások – útravalóul. Önálló kiadványok.
 14. – In: Te és a világ: tanítások – útravalóul. Ld. Önálló kiadványok.
 15. Jóindulat. – In: Te és a világ: tanítások – útravalóul. Önálló kiadványok.
 16. Még a moha is virágzik. – In: Te és a világ: tanítások – útravalóul. Önálló kiadványok.
 17. Mindent újra kezdünk. – In: Te és a világ: tanítások – útravalóul. Önálló kiadványok.
 18. Nem vagy egyedül a földön. – In: Te és a világ: tanítások – útravalóul. Önálló kiadványok.
 19. – In: Te és a világ: tanítások – útravalóul. Ld. Önálló kiadványok.
 20. Önkéntes száműzetés. – In: Te és a világ: tanítások – útravalóul. Önálló kiadványok.
 21. Szabadság. – In: Te és a világ: tanítások – útravalóul. Önálló kiadványok.
 22. Szorgalom és restség. – In: Te és a világ: tanítások – útravalóul. Önálló kiadványok.
 23. Te és az Isten. – In: Te és a világ: tanítások – útravalóul. Önálló kiadványok.
 24. A törvényekről. – In: Te és a világ: tanítások – útravalóul. Önálló kiadványok.
 25. Vágy és öröm. – In: Te és a világ: tanítások – útravalóul. Önálló kiadványok.
 26. Védőoltás csalódás ellen. – In: Te és a világ: tanítások – útravalóul. Önálló kiadványok.
 27. A viharról, ami időnként jön és elmegy. – In: Te és a világ: tanítások – útravalóul. Önálló kiadványok.

 

1945-1950.

 1. Az áruló. – In: Valaki tévedett: elbeszélések, 1945-1950. Önálló kiadványok.
 2. Csíkszenttamás követet küld. – In: Valaki tévedett: elbeszélések, 1945-1950. Önálló kiadványok, Egyéb kiadványok, Antológiák.
 3. Elöljáró beszéd. – In: Valaki tévedett: elbeszélések, 1945-1950. Önálló kiadványok.
 4. Halálposta. – In: Valaki tévedett: elbeszélések, 1945-1950. Önálló kiadványok.
 5. Kicsi Anna sírkeresztje. – In: Valaki tévedett: elbeszélések, 1945-1950. Önálló kiadványok.
 6. A lópataki kísértet. – In: Valaki tévedett: elbeszélések, 1945-1950. Önálló kiadványok.
 7. Magyar karácsony az égben. – In: Valaki tévedett: elbeszélések, 1945-1950. Önálló kiadványok, Antológiák.
 8. Magyar karácsony Bajorföldön. – In: Valaki tévedett: elbeszélések, 1945-1950. Önálló kiadványok.
 9. Márika hitet tesz. – In: Valaki tévedett: elbeszélések, 1945-1950. Önálló kiadványok.
 10. Papp Kristóf hazatér. – In: Valaki tévedett: elbeszélések, 1945-1950. Önálló kiadványok.
 11. Egy pár rongyos cipő. – In: Valaki tévedett: elbeszélések, 1945-1950. Önálló kiadványok.
 12. A rágalom. = Testvériség, (1950. március). – p. 10-11.
 13. A sírkő. – In: Valaki tévedett: elbeszélések, 1945-1950. Önálló kiadványok.
 14. Szentek zendülése. – In: Valaki tévedett: elbeszélések, 1945-1950. Önálló kiadványok.
 15. Sztrájkolnak az égben. – In: Valaki tévedett: elbeszélések, 1945-1950. Önálló kiadványok.
 16. Tervbenemillő székely. – In: Valaki tévedett: elbeszélések, 1945-1950. Önálló kiadványok.
 17. Az újaradi vértanú. – In: Valaki tévedett: elbeszélések, 1945-1950. Önálló kiadványok.
 18. Valaki tévedett. – In: Valaki tévedett: elbeszélések, 1945-1950. Önálló kiadványok, Egyéb kiadványok.
 19. Valaki vár a parton. – In: Valaki tévedett: elbeszélések, 1945-1950. Önálló kiadványok.
 20. Vitézek igazsága. – In: Valaki tévedett: elbeszélések, 1945-1950. Önálló kiadványok.

1949.

 1. Egy éjjeliőr feljegyzéseiből. = Ahogy Lehet (Párizs), 12. (1949. november 15).

 

1950.

 1. Búcsú egy kutyától. = Testvériség, (1950. december); Ld. Egyéb kiadványok.

 

1951.

 1. Csodatevő bankó. Egyéb kiadványok.
 2. Egy marék föld. Ld. Egyéb kiadványok.
 3. Mese a kék hegyekről. Egyéb kiadványok.
 4. Miss Veronica kendője: Ld. Egyéb kiadványok.
 5. Verocska, Isten báránykája. = Új Magyar Út, (1951. április); Ld. Egyéb kiadványok.

 

1953.

 1. Álarcos játék a halállal. = Új Hungária – Pásztortűz, V/12. (1953. december 25); PoLíSz, 63. (2002. február-március). – p. 56-65.

1954.

 1. Gilette papa. = Új Hungária, (1954. június 11).
 2. Mary-Lou. = Új Hungária, (1954. május 7).
 3. A szentek zendülése: elbeszélés. Ld. Antológiák.

 

1955.

 1. Birta Ferenc várost alapít Amerikában. = Nemzetvédelem (München), II. (1955. november); újraközlés: = PoLíSz, 66. (2002. augusztus-szeptember). – p. 27-29; Ld. Egyéb kiadványok.

 

1956.

 1. Hanky tanár úr amerikai kalandjai (1956). Ld. Önálló kiad­ványok.
 2. Hanky tanár úr és a kísértet (1956). Ld. Önálló kiadványok.
 3. Hanky tanár úr megérkezik Amerikába (1956). – In: Magyar örökségünk. Önálló kiadványok. – p. 160-193.
 4. Professzor Hanky és a részeg aligátor. Egyéb kiadványok.

 

1957.

 1. Hanky tanár úr és a gengszterek. Egyéb kiadványok.

 

1965.

 1. Karácsonyi mese: a csodálatos balzsam meg a likas zsák [Nagyapánk ott ült szokott helyén…]. = Kanadai Magyarság, 52. (1965), – In: A költő és a macska: kiadatlan elbeszélések, 1945-1989. Önálló kiadványok.

 

1968.

 1. Magyaroknak való mese. = Ausztráliai Magyarság (Sidney), 54. (1968).

 

1970.

 1. Új év a vártán. Egyéb kiadványok.

 

1972.

 1. A székely és az ördög. = Képes Magyar Világhíradó, (1972. április).

1976.

 1. Adósság. = Krónika, (1976. január).
 2. Szent László megsegít! = Képes Magyar Világhíradó, (1976. szeptember).

 

1979.

 1. Gerendi Péter furcsa története. = Californiai Magyarság, (1979. december 21); Ld. Egyéb kiadványok.

 

1980.

 1. A „háborús bűnös”. Egyéb kiadványok; In: Magyar örökségünk. Ld. Önálló kiadványok. – p. 193-206.
 2. A döblecfalvi székely. Egyéb kiadványok.

 

1982.

 1. Karácsonyi üzenet. = Tárogató, (1982. december).
 2. Egy szelíd kis öregasszony átka. Egyéb kiadványok.

 

1983.

 1. Nagyapám tanítása: részlet a szerző Voltam című önéletrajzából. Ld. Egyéb kiadványok.

 

1987.

 1. Emlékezés egy régi karácsonyra. = Katolikus Magyar Vasárnapja (1987. december 27).

 

1945-1989.

 1. Álom és valóság. Egyéb kiadványok; In: A költő és a macska: kiadatlan elbeszélések, 1945-1989. Ld. Önálló kiadványok.
 2. – In: A költő és a macska: kiadatlan elbeszélések, 1945-1989. Ld. Önálló kiadványok.
 3. Csak egy anya. – In: A költő és a macska: kiadatlan elbeszélések, 1945-1989. Önálló kiadványok.
 4. – In: A költő és a macska: kiadatlan elbeszélések, 1945-1989. Ld. Önálló kiadványok.
 5. Frászkarikamacskalikalócitrony. – In: A költő és a macska: kiadatlan elbeszélések, 1945-1989. Önálló kiadványok.
 6. Így jövénk ki, mink s a marhák. – In: A költő és a macska: kiadatlan elbeszélések, 1945-1989. Önálló kiadványok.
 7. A költő és a macska. – In: A költő és a macska: kiadatlan elbeszélések, 1945-1989. Önálló kiadványok, Antológiák.
 8. A nagy titok. – In: A költő és a macska: kiadatlan elbeszélések, 1945-1989. Önálló kiadványok, Egyéb kiadványok.
 9. Péter meg én. – In: A költő és a macska: kiadatlan elbeszélések, 1945-1989. Önálló kiadványok.
 10. Sárga pillangó. – In: A költő és a macska: kiadatlan elbeszélések, 1945-1989. Önálló kiadványok.
 11. A szilveszteri rektor. – In: A költő és a macska: kiadatlan elbeszélések, 1945-1989. Önálló kiadványok.
 12. Vihar a Geisterwaldban. – In: A költő és a macska: kiadatlan elbeszélések, 1945-1989. Önálló kiadványok.
 13. Vihar sodrában. – In: A költő és a macska: kiadatlan elbeszélések, 1945-1989. Önálló kiadványok.
 14. Világ remetéje. – In: A költő és a macska: kiadatlan elbeszélések, 1945-1989. Önálló kiadványok.

 

1989.

 1. A katonai plébános (1956). = Új Hídfő, (1989. december).
 2. Kísértet Lópatakán (1949). = Délsziget, 15. (1989). – p. 9-13.
 3. Ólomöntés. = Új Hídfő, (1989. november).
 4. Telik az idő. (Wass Albert Könyvtár, Miami, FL).

 

1990.

 1. Már csak arról szólok, ami szép volt: előszó Voltam című utolsó könyvemhez. Ld. Egyéb kiadványok.

 

1991.

 1. Nagyapám. Egyéb kiadványok.

 

1993.

 1. Az ezredes. = Hunnia, 42. (1993. május 25).
 2. Vendéglő – a „Szabad Erdélyhez”. = Hunnia, (1993. december 25).

 

1996.

 1. Átkeringünk egy magosabb világba…?: reflexió. = Múzsa: Nép­újságmelléklet, 241. (1996. április 19). – p. 2-3; másod­közlés: PoLíSz, 67. (2002. október-november). – p. 41-42.
 2. = Magyarok Vasárnapja, (1996. november 17). – p. 7.
 3. Segíts magadon, Isten is megsegít! = Magyarok Vasárnapja, (1996. április 7).

 

1998.

 1. Telik az idő. Kézirat: Miami-i Wass Albert Könyvtár, 1998.

 

2000.

 1. Erdélyi Hitvallás: = Szászrégen és Vidéke, II/5. (2000. május). – p. 12 p.

 

Közéleti írások

1949.

 1. Szellemi hivatás – emigrációs feladat. = Szabad Nemzet (München), 1. (1949. augusztus 1).

 

1950.

 1. Kendőt lengetek egy kismadár után. Tahy Anna-Mária emlékének. = Hungária (München), 6. (1950. február 10).

 

1951.

 1. Az első tégla. = Új Magyar Út (München), (1951. május).

 

1952.

 1. Új állomás. = Új Magyar Út (München), (1952. március).

 

1953.

 1. A nagy főnök unokája. = Új Hungária (München), (1954. augusztus 6).
 2. Mi történik a gyermekekkel? = Új Hungária (München), (1953. szeptember 4).
 3. Soos Géza 1912-1953. = Új Magyar Út (München), (1953. szeptember), Ld. Jézus Krisztus jó vitéze. Emlékezés Soós Gézára. Egyéb kiadványok.

 

1954.

 1. A magyar indián. = Új Hungária (München), 28. (1954. augusztus 20).
 2. Mintavárosba lélek költözik. = Új Hungária (München), (1954. december 24).
 3. „Pop” Nail és a világ legnagyobb fája. = Új Hungária (München), 21. (1954. május 14).

1955.

 1. Az emigrációs írók és a közönség. = Új Hungária (München), (1955. február 4).
 2. Pulykavadászat Floridában. = Új Hungária (München), (1955. január 14).

 

1963.

 1. Magyar szemmel [A Dallasban eldördült…]. = Kanadai Magyarság, (1963. december 14).
 2. Magyar szemmel [A dobrudzsai mocsarak…]. = Kanadai Magyarság, (1963. november 15).
 3. Magyar szemmel [Erdélyi véreinkért…]. = Kanadai Magyarság, (1963. augusztus 31).
 4. Magyar szemmel [Kívülállók nehezen értik…]. = Kanadai Magyarság, (1963. október 12).
 5. Magyar szemmel [Magyarországban búzaínség…] = Kanadai Magyarság, (1963. október 19).
 6. Magyar szemmel [A négerek washingtoni…]. = Kanadai Magyarság, (1963. szeptember 14).
 7. Magyar szemmel [November 28-án…]. = Kanadai Magyarság, (1963. november 30).
 8. Magyar szemmel [Örömmel és megnyugvással…]. = Kanadai Magyarság, (1963. szeptember 21).

 

1964.

 1. Magyar szemmel [Amikor az Amerikai Magyar Szépmíves Czéh…]. = Kanadai Magyarság, (1964. május 26).
 2. Magyar szemmel [A Ciprus szigetén…]. = Kanadai Magyarság, (1964. március 21).
 3. Magyar szemmel [A „liberális” jelző…]. = Kanadai Magyarság, (1964. augusztus 29).
 4. Magyar szemmel [A magyar tanszék…]. = Kanadai Magyarság, (1964. július 23).
 5. Magyar szemmel [„A mi egységünk…”]. = Kanadai Magyarság, (1964. június 23).
 6. Magyar szemmel [Miután gondolkodóképességünk…]. = Kanadai Magyarság, (1964. február 23).
 7. Magyar szemmel [Ritka és ünnepélyes…]. = Kanadai Magyarság, (1964. április 11).
 8. Magyar szemmel [A Sao Pauló-i egyetem…]. = Kanadai Magyarság, (1964. február 1).
 9. Magyar szemmel [Törpüljetek el…]. = Kanadai Magyarság, (1964. június 9).
 10. Magyar szemmel [Az úgynevezett…]. = Kanadai Magyarság, (1964. február 22).
 11. Magyar szemmel [Yaltával, Teheránnal…]. = Kanadai Magyarság, (1964. január 23).

 

1965.

 1. Magyar szemmel [Aki egyoldalú politikai…]. = Kanadai Magyarság, (1965. december 18).
 2. Magyar szemmel [Clevelandben és Pittsburghban…]. = Kanadai Magyarság, (1965. október 16).
 3. Magyar szemmel [Az Erdélyi Szövetség…]. = Kanadai Magyarság, (1965. október 30).
 4. Magyar szemmel [Ha valóban hiszünk…]. = Kanadai Magyarság, (1965. december 11).
 5. Magyar szemmel [A Kanadai Magyarság október 2-i számában…]. = Kanadai Magyarság, (1965. október 9).
 6. Magyar szemmel [Magyar csatavesztés…]. = Kanadai Magyarság, (1965. október 2).
 7. Magyar szemmel [A mai idők…]. = Kanadai Magyarság, (1965. november 6).
 8. Magyar szemmel [Mire ez az írás…]. = Kanadai Magyarság, (1965. október 23).
 9. Magyar szemmel [A Münchenben megjelenő Sudeten Bulletin…]; benne: Wass Albert nyílt levele a Sudeten Bulletin szerkesztőjéhez. = Kanadai Magyarság, (1965. november 13).
 10. Magyar szemmel [November 26-án…]; benne: Nyílt levél az ötödik Magyar Találkozó résztvevőihez. = Kanadai Magyarság, (1965. november 27).
 11. Magyar szemmel [Valahányszor az író…]. = Kanadai Magyarság, (1965. november 20).

 

1966.

 1. (Az elfeledett karácsony szellemében…) (Magyar szemmel I. rész). = Kanadai Magyarság, (1966. karácsony).
 2. Egy jóbaráttal újra kevesebb. = Kanadai Magyarság, (1966. július 2); másodközlés: Múzsa: Népújságmelléklet, (Marosvásárhely), 591. (2003. május 24). – p. 2-3.
 3. Magyar szemmel [„Gyermekeink elidegenedtek…”]. = Kanadai Magyarság, (1966. október 1).
 4. Magyar szemmel [„Ha ti magyarok…”]. = Kanadai Magyarság, (1966. december 10).
 5. Magyar szemmel [A „Hét” című…]. = Kanadai Magyarság, (1966. április 16).
 6. Magyar szemmel [„A világ legtehetségesebb…”]. = Kanadai Magyarság, (1966. július 23).
 7. Magyar szemmel [Az 1966-os esztendő…]. = Kanadai Magyarság, (1966. január 29).
 8. Magyar szemmel [Ahol nincs hang…]. = Kanadai Magyarság, (1966. június 18); PoLíSz, 70. (2003. április-május). – p. 57-58; – In: Zsoltár és trombitaszó, Ld. Önálló kötetek. – p. 392-394.
 9. Magyar szemmel [Akár a kivándorolt…]. = Kanadai Magyarság, (1966. július 30).
 10. Magyar szemmel [Amerika társadalompolitikai…]. = Kanadai Magyarság, (1966. március 24).
 11. Magyar szemmel [Az Amerikai Magyar Szépmíves Czéh 1966-os…]. = Kanadai Magyarság, (1966. szeptember 3).
 12. Magyar szemmel: az Amerikai Magyar Szépmíves Czéh harmadik körlevele. = Kanadai Magyarság, (1966. június 4).
 13. Magyar szemmel [Az amerikai sajtónak…]. = Kanadai Magyarság, (1966. október 29).
 14. Magyar szemmel [Amikor sok esztendővel…]. = Kanadai Magyarság, (1966. május 14).
 15. Magyar szemmel [Az az írás nem beszámoló…]. = Kanadai Magyarság, (1966. szeptember 10).
 16. Magyar szemmel [A biztatás, elismerés…]. = Kanadai Magyarság, (1966. június 25).
 17. Magyar szemmel [A civilizált ember…]. = Kanadai Magyarság, (1966. január 1).
 18. Magyar szemmel [Cleveland városában…]. = Kanadai Magyarság, (1966. november 19).
 19. Magyar szemmel [A Clevelandben megjelenő…]. = Kanadai Magyarság, (1966. február 12).
 20. Magyar szemmel [A Cornell University Press…]. = Kanadai Magyarság, (1966. november 5).
 21. Magyar szemmel [A Danubian Research…]. = Kanadai Magyarság, (1966. április 23).
 22. Magyar szemmel [Ennek a rovatnak…].= Kanadai Magyarság, (1966. május 28).
 23. Magyar szemmel [Az erdélyi realizmus…]. = Kanadai Magyarság, (1966. szeptember 17).
 24. Magyar szemmel [Gyűlik, gyűlik…].= Kanadai Magyarság, (1966. május 21).
 25. Magyar szemmel [Hokky Károly…]. = Kanadai Magyarság, (1966. július 16).
 26. Magyar szemmel [Ideje, hogy egy fontos kérdést tisztázzunk…]. = Kanadai Magyarság, (1966. december 17).
 27. Magyar szemmel [Ideje, hogy emlékezzünk…]. = Kanadai Magyarság, (1966. karácsony).
 28. Magyar szemmel [Istennek hála…]. = Kanadai Magyarság, (1966. október 15).
 29. Magyar szemmel [Az Írástudók Árulásáról…]. = Kanadai Magyarság, (1966. április 2).
 30. Magyar szemmel [Jeszenszky bátyánk…]. = Kanadai Magyarság, (1966. szeptember 24).
 31. Magyar szemmel [Johnson elnök október 8-i beszéde…]. = Kanadai Magyarság, (1966. november 12).
 32. Magyar szemmel [A Kanadai Magyarság egyik legutóbbi számában…]. = Kanadai Magyarság, (1966. augusztus 13).
 33. Magyar szemmel [Leon Uris…]. = Kanadai Magyarság, (1966. február 26).
 34. Magyar szemmel [Magyar álmok…]. = Kanadai Magyarság, (1966. május 7).
 35. Magyar szemmel [Minap a miami…].= Kanadai Magyarság, (1966. június 11).
 36. Magyar szemmel [A Münchenben megjelenő „Ostdeutsche Revue”…]. = Kanadai Magyarság, (1966. augusztus 20).
 37. Magyar szemmel [Öregszik az emigráció]. = Kanadai Magyarság, (1966. január 22).
 38. Magyar szemmel [A román nacionalizmusról…]. = Kanadai Magyarság, (1966. március 12).
 39. Magyar szemmel [A Scholastic Book Services]. = Kanadai Magyarság, (1966. október 22).
 40. Magyar szemmel [Sok igazság van…]. = Kanadai Magyarság, (1966. július 9).
 41. Magyar szemmel [Szegény románnak lenni…]. = Kanadai Magyarság, (1966. december 31).
 42. Magyar szemmel [Szükséges és időszerű…]. = Kanadai Magyarság, (1966. október 8).
 43. Magyar szemmel [A tetemrehívás…]. = Kanadai Magyarság, (1966. augusztus 6).
 44. Magyar szemmel [Több levélíró…]. = Kanadai Magyarság, (1966. április 9).
 45. Magyar szemmel [Többször és több helyen…]. = Kanadai Magyarság, (1966. február 5).
 46. Magyar szemmel [Úgy tűnik…]. = Kanadai Magyarság, (1966. február 19).
 47. Magyar szemmel [Az University of Florida…]. = Kanadai Magyarság, (1966. december 3).
 48. Magyar szemmel [Az utazási láz…]. = Kanadai Magyarság, (1969. augusztus 30).
 49. Magyar szemmel [A világ minden tája.]. = Kanadai Magyarság, (1966. január 15).

1967.

 1. (A karácsony nem változott…) (Józan szemmel II). = Kanadai Magyarság, 1967.
 2. Magyar szemmel [„Az igazság szabadokká tészen”…]. = Kanadai Magyarság, (1967. augusztus 5).
 3. Magyar szemmel [Aki valóban tiszta képet kíván…]. = Kanadai Magyarság, (1967. május 27).
 4. Magyar szemmel [Az amerikai magyar könyvkiadás…]. = Kanadai Magyarság, (1967. március 11).
 5. Magyar szemmel [Az amerikai Magyar Szépmíves Czéh kezdettől fogva távol tartotta magát…]. = Kanadai Magyarság, (1967. június 3).
 6. Magyar szemmel [Az Amerikai Magyar Szövetség harminc tagjának…]. = Kanadai Magyarság, (1967. április 15).
 7. Magyar szemmel [Az amerikai magyarság nagyléptekkel…]. = Kanadai Magyarság, (1967. november 4).
 8. Magyar szemmel [Az amerikai magyarság társadalmi és kulturális élete…]. = Kanadai Magyarság, (1967. május 20).
 9. Magyar szemmel [Az amerikai magyarságot…]. = Kanadai Magyarság, (1967. július 8).
 10. Magyar szemmel [Az angol nyelvű magyar könyvkiadás…]. = Kanadai Magyarság, (1967. július 15).
 11. Magyar szemmel [Annak ellenére…]. = Kanadai Magyarság, (1967. szeptember 16).
 12. Magyar szemmel [Bár az idő dimenziójában…]. = Kanadai Magyarság, (1967. január 7).
 13. Magyar szemmel [Bár az irányított sajtó…]. = Kanadai Magyarság, (1967. július 1).
 14. Magyar szemmel [Bortermelők tudják…]. = Kanadai Magyarság, (1967. február 18).
 15. Magyar szemmel [A disznópásztornak álcázott…]. = Kanadai Magyarság, (1967. április 8).
 16. Magyar szemmel [Dr. Ráttkay Kálmán…]. = Kanadai Magyarság, (1967. január 21).
 17. Magyar szemmel [Egyének, csoportok…]. = Kanadai Magyarság, (1967. március 18).
 18. Magyar szemmel [Egyre több és több észrevételt…]. = Kanadai Magyarság, (1967. november 25).
 19. Magyar szemmel [Az első nagyszabású…]. = Kanadai Magyarság, (1967. július 22).
 20. Magyar szemmel [Az emberi történelemnek…]. = Kanadai Magyarság, (1967. február 4).
 21. Magyar szemmel [Február 12-én, Miamiban…]. = Kanadai Magyarság, (1967. február 25).
 22. Magyar szemmel [Florida újra példát mutatott…]. = Kanadai Magyarság, (1967. augusztus 19).
 23. Magyar szemmel [Időnként újra meg újra elérkezik az idő…]. = Kanadai Magyarság, (1967. szeptember 23).
 24. Magyar szemmel [Immár esztendők óta…]. = Kanadai Magyarság, (1967. január 28).
 25. Magyar szemmel [Az iskolában azt tanítják…]. = Kanadai Magyarság, (1967. április 29).
 26. Magyar szemmel [Két évtizeden át panaszkodtunk…]. = Kanadai Magyarság, (1967. október 7).
 27. Magyar szemmel [A kommunista szemfényvesztők…]. = Kanadai Magyarság, (1967. november 18).
 28. Magyar szemmel [Kovács István honfitársunknak…]. = Kanadai Magyarság, (1967. december 9).
 29. Magyar szemmel [Los Angelesben egy ügyes magyarnak…]. = Kanadai Magyarság, (1967. június 24).
 30. Magyar szemmel [A magyar egység létrehozásának…]. = Kanadai Magyarság, (1967. március 4).
 31. Magyar szemmel [Megszoktuk, hogy naponta érkeznek levelek…]. = Kanadai Magyarság, (1967. július 29).
 32. Magyar szemmel [Mind az Egyesült Államok, mind Kanada…]. = Kanadai Magyarság, (1967. június 17).
 33. Magyar szemmel [Nem csak ideje…]. = Kanadai Magyarság, (1967. április 22).
 34. Magyar szemmel [Nem érdektelen jelenség…]. = Kanadai Magyarság, (1967. május 13).
 35. Magyar szemmel [Az Ontarioi Magyar Nap…]. = Kanadai Magyarság, (1967. október 14).
 36. Magyar szemmel [Az öregedés nem szégyen…]. = Kanadai Magyarság, (1967. május 6).
 37. Magyar szemmel [Politikai és szellemi élharcosok között…]. = Kanadai Magyarság, (1967. június 10).
 38. Magyar szemmel [Ritka esemény…]. = Kanadai Magyarság, (1967. október 21).
 39. Magyar szemmel [Sokan vagyunk, kiket aggodalommal tölt el…]. = Kanadai Magyarság, (1967. december 2).
 40. Magyar szemmel [A Szabadságharcos Világszövetség…]. = Kanadai Magyarság, (1967. augusztus 26).
 41. Magyar szemmel [Száll a madár ágról ágra…]. = Kanadai Magyarság, (1967. szeptember 9).
 42. Magyar szemmel [A Szittyakürt legutóbbi számában…]. = Kanadai Magyarság, (1967. december 30).
 43. Magyar szemmel [Többször rávilágítottunk már…]. = Kanadai Magyarság, (1967. december 16).
 44. Magyar szemmel [Valahányszor amerikai magyarok ráébrednek…]. = Kanadai Magyarság, (1967. november 11).
 45. Magyar szemmel [Városok terein…]. = Kanadai Magyarság, (1967. karácsony).
 46. Magyar szemmel. Megszólal Mécs László, a pannonhalmi remete. = Kanadai Magyarság, (1967. április 1).

 

1968.

 1. Magyar szemmel [„Nemzetünk történelmének…”]. = Kanadai Magyarság, (1968. szeptember 21).
 2. Magyar szemmel [A „Szittyakürt” februári számában…]. = Kanadai Magyarság, (1968. március 23).
 3. Magyar szemmel [Az a magyar emigrációs…]. = Kanadai Magyarság, (1968. november 2).
 4. Magyar szemmel [Aki figyelemmel kíséri…]. = Kanadai Magyarság, (1968. május 25).
 5. Magyar szemmel [Aki, mint ennek a cikknek az írója…]. = Kanadai Magyarság, (1968. október19).
 6. Magyar szemmel [Az American Hungarian Review…]. = Kanadai Magyarság, (1968. június 22).
 7. Magyar szemmel [Az Amerikai Magyar Szépmíves Czéh tagjai Amerika-szerte…]. = Kanadai Magyarság, (1968. szeptember 28).
 8. Magyar szemmel [Az Amerikai Magyar Szövetség New York-i csoportja…]. = Kanadai Magyarság, (1968. január 27).
 9. Magyar szemmel [Amikor a közösség…]. = Kanadai Magyarság, (1968. szeptember 14).
 10. Magyar szemmel [Április hatodikán…]. = Kanadai Magyarság, (1968. április 20).
 11. Magyar szemmel [Az elnökválasztások…]. = Kanadai Magyarság, (1968. november 16).
 12. Magyar szemmel [Emigrációnknak van egy…]. = Kanadai Magyarság, (1968. július 20).
 13. Magyar szemmel [Ennek az évnek az őszén…]. = Kanadai Magyarság, (1968. január 6).
 14. Magyar szemmel [Érdekes kézirat…]. = Kanadai Magyarság, (1968. június 29).
 15. Magyar szemmel [Ezt a cikkírót újabban…]. = Kanadai Magyarság, (1968. július 13).
 16. Magyar szemmel [Ha azt kívánjuk…]. = Kanadai Magyarság, (1968. június 1).
 17. Magyar szemmel [Hadműveletek során…]. = Kanadai Magyarság, (1968. április 6).
 18. Magyar szemmel [A helyzetből adódó szükség…]. = Kanadai Magyarság, (1968. február 17).
 19. Magyar szemmel [Hogy minden hatás…]. = Kanadai Magyarság, (1968. október 12).
 20. Magyar szemmel [A kommunista zsarnokság elől…]. = Kanadai Magyarság, (1968. július 6).
 21. Magyar szemmel [Közmondásba tömörített…]. = Kanadai Magyarság, (1968. április 27).
 22. Magyar szemmel [Egy kultúrnemzet létezésének…]. = Kanadai Magyarság, (1968. augusztus 31).
 23. Magyar szemmel [Kuti Ernő honfitársam nyílt levele…]. = Kanadai Magyarság, (1968. február 24).
 24. Magyar szemmel [Lassan, türelmesen…]. = Kanadai Magyarság, (1968. május 11).
 25. Magyar szemmel [Levelekre válaszolni illik…]. = Kanadai Magyarság, (1968. április 13).
 26. Magyar szemmel [A magyar egység megteremtésének…]. = Kanadai Magyarság, (1968. karácsony).
 27. Magyar szemmel [A magyar nyelvvilág…]. = Kanadai Magyarság, (1968. november 23).
 28. Magyar szemmel [Minden új esztendő…]. = Kanadai Magyarság, (1968. február 3).
 29. Magyar szemmel [Miska János honfitársunk…]. = Kanadai Magyarság, (1968. március 2).
 30. Magyar szemmel [Miután az a kétes értékű megtiszteltetés ért…]. = Kanadai Magyarság, (1968. március 16).
 31. Magyar szemmel [A múlt felpiszkálása…]. = Kanadai Magyarság, (1968. július 27).
 32. Magyar szemmel [Egy nagy tehetségekkel megáldott…]. = Kanadai Magyarság, (1968. október 5).
 33. Magyar szemmel [A nyolcadik clevelandi Magyar Találkozó…]. = Kanadai Magyarság, (1968. december 14).
 34. Magyar szemmel [Egy öreg magyar…]. = Kanadai Magyarság, (1968. január 20).
 35. Magyar szemmel [Pallos Lóránt érdemes cikke…]. = Kanadai Magyarság, (1968. február 10).
 36. Magyar szemmel [Ritka és örömteljes meglepetés…]. = Kanadai Magyarság, (1968. május 18).
 37. Magyar szemmel [A román delegáció…]. = Kanadai Magyarság, (1968. augusztus 17).
 38. Magyar szemmel [Semmi sem értelmetlenebb…]. = Kanadai Magyarság, (1968. március 9).
 39. Magyar szemmel [Sértődés a restek menedéke…]. = Kanadai Magyarság, (1968. január 13).
 40. Magyar szemmel [Valahányszor egy óriásfa kidől…]. = Kanadai Magyarság, (1968. június 8).
 41. Magyar szemmel [A világ színpadán…]. = Kanadai Magyarság, (1968. szeptember 7).

 

1969.

 1. Magyar szemmel [1969. november nyolcadika…]. = Kanadai Magyarság, (1969. november 8).
 2. Magyar szemmel [Az „Association of Foreign Students”…]. = Kanadai Magyarság, (1969. május 17).
 3. Magyar szemmel [„The Ottawa Citizen”…]. = Kanadai Ma­gyarság, (1969. szeptember 27).
 4. Magyar szemmel [A „Studies for a new Central Europe”…]. = Kanadai Magyarság, (1969. március 29).
 5. Magyar szemmel [A „Survive” című…]. = Kanadai Magyarság, (1969. augusztus 23).
 6. Magyar szemmel [Ahogy Trianon félévszázados évfordulója közeleg…]. = Kanadai Magyarság, (1969. június 21).
 7. Magyar szemmel [Aki az utóbbi években…]. = Kanadai Magyarság, (1969. június 7).
 8. Magyar szemmel [Amerika földjén megtörtént…]. = Kanadai Magyarság, (1969. május 10).
 9. Magyar szemmel [Az Amerikai Egyesült Államok elnökének…]. = Kanadai Magyarság, (1969. július 12).
 10. Magyar szemmel [Amióta történelemírás folyik…]. = Kanadai Magyarság, (1969. május 24).
 11. Magyar szemmel [Egy angol nyelvű magyar-amerikai folyóirat…]. = Kanadai Magyarság, (1969. február 1).
 12. Magyar szemmel [Az Assembly of Captive European Na­tions…]. = Kanadai Magyarság, (1969. január 25).
 13. Magyar szemmel [Csőstől jön az áldás…]. = Kanadai Magyarság, (1969. április 26).
 14. Magyar szemmel [Elérkeztünk végre oda…]. = Kanadai Ma­gyarság, (1969. június 14).
 15. Magyar szemmel [Az ember rálépett a Holdra…]. = Kanadai Magyarság, (1969. augusztus 2).
 16. Magyar szemmel [Ha az ember szándékosan…].= Kanadai Magyarság, (1969. március 9).
 17. Magyar szemmel [Ha az ember szennyes vizet lát…]. = Kanadai Magyarság, (1969. július 19).
 18. Magyar szemmel [Ha lassan is…]. = Kanadai Magyarság, (1969. május 31).
 19. Magyar szemmel [Az idegenföldi…].= Kanadai Magyarság, (1969. március 22).
 20. Magyar szemmel [A kanadai Magyar Kultúralap…]. = Kanadai Magyarság, (1969. április 5).
 21. Magyar szemmel [Kilencszázhatvannyolc évvel ezelőtt…]. = Ka­na­dai Magyarság, (1969. szeptember 6).
 22. Magyar szemmel [A kollektív medrekbe terelt…]. = Kanadai Magyarság, (1969. február 22).
 23. Magyar szemmel [Mérhetetlenül sajnálatos…]. = Kanadai Ma­gyarság, (1969. október 11).
 24. Magyar szemmel [Mind egyének, mind nemzetek életében…]. = Kanadai Magyarság, (1969. január 11).
 25. Magyar szemmel [Minden nemzet sorsa…]. = Kanadai Magyar­ság, (1969. május 3).
 26. Magyar szemmel [A nemzedékek közötti szakadék…]. = Kanadai Magyarság, (1969. január 18).
 27. Magyar szemmel [A régi, úri illemtan szerint…]. = Kanadai Magyarság, (1969. szeptember 20).
 28. Magyar szemmel [Régi magyar legendáink között…]. = Kanadai Magyarság, (1969. február 8).
 29. Magyar szemmel [A szabad földre vetődött…].= Kanadai Magyarság, (1969. március 15).
 30. Magyar szemmel [Számadást készítve magunkban…]. = Kana­dai Magyarság, (1969. január 4).
 31. Magyar szemmel [Torontó magyarjai…]. = Kanadai Magyar­ság, (1969. február 15).
 32. Magyar szemmel [Trianon ötvenedik évfordulójával kapcso­latban…]. = Kanadai Magyarság, (1969. július 5).
 33. Magyar szemmel [Úgy tűnik, mintha a United Hungarian Fund gondolata…]. = Kanadai Magyarság, (1969. augusztus 9).
 34. Magyar szemmel [A vasgárdista-kommunista-soviniszta…].= Kanadai Magyarság, (1969. március 1).

 

1970.

 1. Újévi üzenet, = Ausztráliai Magyarság, (1970. március 6).

 

1971.

 1. Magyar szemmel [Évekkel ezelőtt…]. = Vasárnapi Levél, (1971. május-június).

 

1972.

 1. Magyar szemmel [Kiábrándultak…]. = Vasárnapi Levél, (1972. július-augusztus).
 2. Üzenet a magyar fiatalokhoz. = Vasárnapi Levél, (1972. január-február).

1973.

 1. Magyar szemmel [A fillmorei…]. = Vasárnapi Élet, (1973. január-február).
 2. Magyar szemmel [Padányi-Gulyás Jenő pompás cikke…]. = Vasárnapi Élet, (1973. március-április).

 

1975.

 1. Az Erdélyi Világszövetség felhívása. = Magyar Család, (1975. január-május).
 2. Magyar szemmel [A magyar származástudat…]. = Ausztráliai Magyarság, XII/144. (1975).
 3. Magyar szemmel [Ha az ország őrzői…]. = Magyarság (Pittsburgh, PA), (1975. november 14).
 4. Magyar szemmel [Ha a jószág őrzői…]. = Magyarság (Pittsburgh, PA), (1975. november 14); PoLíSz, 70. (2000. április-május). – p. 55-56.
 5. Magyar szemmel [Kik ez év március hetedikén…]. = Vasárnapi Levél, (1975. május-június-július).

 

1976.

 1. Körlevél, 1976. karácsony. – In: Zsoltár és trombitaszó, Ld. Önálló kötetek. – p. 364-366.
 2. Nemzedékválság – magyar szemmel. = Magyar Élet (New York), (1976. október 16).

 

1977.

 1. Körlevél, 1977. karácsony. – In: Zsoltár és trombitaszó, Ld. Önálló kötetek. – p. 366-368.
 2. A nemzeti újjászületés gyakorlata. = Magyar Élet (New York), 1021. (1977).

 

1978.

 1. Agyalágyultak álma az igazság? = Képes Magyar Világhíradó, (1978).
 2. Az amerikai magyarság – magyar szemmel. = Képes Magyar Világhíradó, (1978).
 3. Évzáró mérleg. = Magyar Élet (New York), (1978. február 9).
 4. Helyzetjelentés az erdélyi frontról. = Turán, A Nap fiai (Buenos Aires), 7-8. (1978).
 5. Ki van velünk s ki ellenünk? = Testvériség (Washington), 4. (1978).
 6. Körlevél, április. – In: Zsoltár és trombitaszó, Ld. Önálló kötetek. – p. 374-375.
 7. Körlevél, 1978. augusztus 1. – In: Zsoltár és trombitaszó, Ld. Önálló kötetek. – p. 378-379.
 8. Körlevél, 1978. karácsony. – In: Zsoltár és trombitaszó, Ld. Önálló kötetek. – p.379-380.
 9. Nép és nemzet. = Krónika (New York), (1978. július).
 10. Ösvényt vágtunk a jövendő felé. = Krónika (New York), (1978. szeptember).
 11. Szóljatok, virrasztók! Üzenet Erdély ügyében Magyarország írástudóihoz. = Testvériség (Washington), 3. (1978).

 

1979.

 1. Amerre nézünk, arra haladunk. = A Nap fiai (Buenos Aires), (1979. január-február).
 2. Magyar seregszemle. = A Nap fiai (Buenos Aires), (1979. május-június).
 3. Mi van a füst mögött? = Katolikus Magyarok Vasárnapja (Cleveland, OH), (1979. szeptember 30).

 

1980.

 1. Emigrációnk második nagy lépése előtt. = Krónika (New York), (1980. május-június).
 2. Erdélyi örökségünk. = Krónika (New York), (1980. január).
 3. A magyarságtudat gyakorlata. = Krónika (New York), (1980. május).
 4. Próbatétel. = Katolikus Magyarok Vasárnapja (Cleveland, OH), (1980. május 11).

 

1981.

 1. Körlevél, 1981. karácsony. – In: Zsoltár és trombitaszó, Ld. Önálló kötetek. – p. 388-389.

 

1982.

 1. Felhívás az emigrációs magyarsághoz, = British Columbiai Erdélyi Szövetség havi közleménye: a Tárogató (Vancouveri Magyar Kulturális Egyesület lapja) melléklete (1982).
 2. Karácsonyi üzenet, 1982. = Tárogató, (1982. december).
 3. Körlevél, 1982. május. – In: Zsoltár és trombitaszó, Ld. Önálló kötetek. – p.390-392.

 

1983.

 1. Körlevél, 1983. augusztus. – In: Zsoltár és trombitaszó, Ld. Önálló kötetek. – p. 398-400.
 2. Körlevél, 1983. karácsony. – In: Zsoltár és trombitaszó, Ld. Önálló kötetek. – p. 401-402.
 3. Magyar Amerika és az emigráció harminc évének mérlege. = Krónika, (1983. július-augusztus).
 4. Még minden út Zágon felé mutat… = Tárogató, (1983. február).
 5. Petry Béla szívekbe vésett meséi. = Krónika, (1983. szeptember).
 6. Tehetetlenségünk gyökere – egy elhibázott törvény. = Katolikus Magyarok Vasárnapja (Cleveland, OH), (1983. december).

 

1985.

 1. Karácsonyi levél, – In: Zsoltár és trombitaszó, Ld. Önálló kötetek. – p. 406-407.
 2. Kiáltó szó! = Tárogató, (1985. december).

 

1986.

 1. Körlevél, 1986. augusztus. – In: Zsoltár és trombitaszó, Ld. Önálló kötetek. – p. 408-410.

 

1987.

 1. Szabó T. Attila, az erdélyi magyar nyelv őre és munkása letette a tollat. = Krónika, (1987. szeptember).
 2. Józan szemmel. = Kanadai Magyarság, (1987. március 14).

 

 

1988.

 1. Korond és a faluirtás titka. = Krónika, (1988. október).
 2. Korond fölött van egy homály. = Krónika, (1988. szeptember).

1989.

 1. Búcsúlevél Dunai Ákoshoz. = Új Hídfő, (1989. november).
 2. A kivénült harcos leteszi a fegyvert. = Katolikus Magyarok Vasárnapja (Cleveland, OH), (1989. november); Krónika (Kolozsvár), (1989. november); www.hccc.org/kronika/K89.htm
 3. Közeledik a történelmi pillanat. = Krónika, (1989. május-június).

z

1990.

 1. Erdély – a megnevezhetetlen erő. = Erdélyi Magyarság, 2. (1990). – p. 26.
 2. Erdély, a megnevezhetetlen erő. = Erdélyi Szivárvány, 2. (1990).

 

1991.

 1. Vankujok és bölcs oláhok. = Szent Korona, (1991).

 

1992.

 1. Gazság és jóvátétel. = Szent Korona, 3. (1992. január 22). – p. 3.
 2. Mi történt odahaza? = Szent Korona, 26. (1992. június 30). – p. 4.
 3. A tilinkó meséje: Petry Béla nekrológja. = Katolikus Magyarok Vasárnapja, (1992. november 29).
 4. Visszatérés a túlvilágról!? = Kapu, V/10. (1992). – p. 39.

 

1993.

 1. Csak az nem vész el, ami örökkévaló! = Krónika, (1993. május); az Erdélyi Szépmíves Céhről 1994-ben készült, de meg nem jelent emlékkönyv számára küldte a szerző. Közzéteszi Nitsch Árpád.
 2. Egy el nem mondott beszéd, s ami mögötte van. = Erdélyi Figyelő (Marosvásárhely), 5. (1993). – p. 57-58.
 3. Egy el nem mondott beszéd, s ami mögötte van. = Erdélyi Magyarság, (1993). – p. 57-58.
 4. A Láthatatlan Lobogó magyarjai: fogjatok össze! = Krónika, (1993. március).

 

1995.

 1. Marosvécs. = Új Magyarország, (1995. december 16).

 

2000.

 1. Magyar Véreim: posthumus jegyzet. Közreadja Fabó László. = PoLíSz, 56. (2000. december-2001. január). – Hátlap.

 

2002.

 1. Most testvér-bátyámról szólok. = Erdélyi Magyarság, 49. (2002).

 

Angol nyelvű publicisztika

 1. 1956 – Heroes and Hangmen. = The Hungarian Qarterly, Edi­tor: Wass Albert; Atzél Anne, II/ 5. (1986. október). – p. 3-4.
 2. Bluprints for Peace with Justice: The Heritage of the Carpatian Basin. = The Hungarian Qarterly, Editor: Wass Albert; Atzél Anne, I/ 3. (1986. április). – p. 15-17.
 3. Book Review [Croatia and the Croatians, by George J. Prpic]. = The Hungarian Qarterly, Editor: Wass Albert; Atzél,Anne, II/ 6. (1987. január). – p. 23-24.
 4. The Carpathian Basin. An Introduction to our New Qarterly. = The Hungarian Qarterly, Editor: Wass Albert; Atzél Anne, I/1. (1985. október). – p. 3-4.
 5. Cultural Identity Under Attack. = The Hungarian Qarterly, Editor: Wass Albert; Atzél Anne, II/ 6. (1987. január). – p. 4-7.
 6. Dracula rides again! = Kanadai Magyarság, (1966. március 10).
 7. Evaluation and Conclusion. = The Hungarian Qarterly, Editor: Wass Albert; Atzél, Anne, II/ 8. (1987. július). – p. 3-4.
 8. Hate: The Curse of Our Century. = The Hungarian Qarterly, Editor: Wass Albert; Atzél Anne, II/ 7. (1987. április). – p. 3-5.
 9. Transilvania: a condensed History. = The Hungarian Qarterly, Editor: Wass Albert; Atzél Anne, I/1. (1985. október). – p. 18-21.
 10. Wass Huba, Czege de: The Rocky Road to Unification in Central Europe. = The Hungarian Qarterly, Editor: Wass Albert; Atzél Anne, II/8. (1987. július). – p. 11-13.

Előszó, könyvismertetés

 1. Előszó. – In: Nyírő József: A sibói bölény. Medvigy Endre, szerk. [Budapest]: Kairosz, 2003. – p. 5-7.
 2. Előszó helyett: Elmélkedés a világszékelységről és egyéb csudákról. – In: Hegyi Zoltán: Pipál a Hargita: elbeszélések. London; München: Harsona; Danubia, 1975. – p. 5-7.
 3. Két új könyv: A meztelen asszony, Kisjókai Erzsébet regénye; Őrkő, Dombrády Dóra elbeszélései. = Krónika, (1979. június).
 4. Könyvajánló: Dombrády Dóra: Erdélyben kigyúltak a lármafák. = Krónika, (1989. szeptember).
 5. Magyar szemmel [Két könyvről…] [Vándor Ferenc: A Nagy Út, Griff, München, 1966; Makkai Ádám: Szomj és Ecet, Amerikai Magyar Írók, Los Angeles, 1966 ]. = Kanadai Magyarság, (1967. február 11).
 6. Egy meztelen lélek. [Kisjókai Erzsébet: A meztelen asszony. Hilversum: Ady Társaság, 1978]. = Katolikus Szemle (Róma), XXXII/2. (1980). – p. 187-188.

 

Hangzó anyag

 1. Amerika emlékezni kezd. = Radio Free Europe, Letter from the West [Szabad Európa Rádiója, Nyugati levél rovat], (1956. október 19).
 2. Lakatos Pál: Wass Albert üzenete: „Ébredjetek fel magyarok, és legyetek újra nemzet!”. = Elhangzott: Kossuth Rádió: Névjegy (1996. január); Magyar Világ, (2003. november 27). – p. 7-9.
 3. Wass Albert San Francisco-i beszéde, 1967. Hargitay Lajos bevezetőjével. = Pannon Rádió.

Fordítás

 1. Lincoln, Abraham: Ünnepi beszéd a gettysburgi temető fölszentelésén. [The Gettysburg Address]. 1863. november 19. Angolból fordította Wass Albert. = www.loc.gov

 

Regénytöredékek)

 1. Istenkeresés: részlet a szerző Hitvesztett nemzedék című történelmi regényéből. = Szemle (Toronto), I. (1962. július 1).
 2. Kísértet a havasban: regényrészlet. = Krónika, (1980. július-augusztus).
 3. A Schmarotz család: regénytöredék. = Ifjú Nemzedék, I/4. (1950. március).

 

Színmű-töredékek

 1. Előjáték: részlet egy színdarabból. = Erdélyi Helikon, XV/5. (1942). – p. 335-339; másodközlés: [A föld és a haza]: részlet egy színdarabból. – In: Tavaszi szél és más színművek. Önálló kiadványok.
 2. Csillag az éjszakában: karácsonyi játék. = Új Magyar Út, 1953. november-december; másodközlés: – In: Tavaszi szél és más színművek. Önálló kiadványok.
 3. A lélek útja [A halott ember lelke]: misztikus színmű 3 felvonásban, 5 képben (töredék). Wass Albert gépelt kézirata a Kolozsvári Állami Magyar Színház levéltárából [194?]. – In: Tavaszi szél és más színművek. Önálló kiadványok.

 

Levelezés

 1. Wass Albert – Molter Károlyhoz írt levelei 1927-1931. [342, 371, 378, 448, 555. számú levelek]. – In: Molter Károly leve­lezése 2. köt. S. a. r., a jegyzeteket írta Marosi Ildikó. Budapest; Kolozsvár: Argumentum; Polis, 2001. – p. 46, 70, 75-76, 135, 240 p; jegyzetek: 341, 351-352, 354-355, 386.
 2. *Wass Albert levele Reményik Sándorhoz. március 5. = Petőfi Irodalmi Múzeum: kézirattár.
 3. *Őszi ajándék – Rügyek [versek]: Wass Albert levele a 100 % szerkesztőségének. = Petőfi Irodalmi Múzeum: kézirattár.
 4. Wass Albert levele Tamási Áronhoz. Bajorerdő, 1945. október 7 -. In: A Láthatatlan Lobogó zászlótartója. = Új Idők, III/2. (1998. január 14.) – p. 1-2.
 5. Wass Albert levele Bánó Alajos, flushingi festővállalkozóhoz. március. = W1/C: 3. jelű irattartó anyaga, Vasváry-gyűjtemény, Szeged, Somogyi-könyvtár.
 6. Wass Albert levele az amerikai magyarság vezető személy­ségeihez. január 8. = Amerikai Magyar Népszava, 1948; W1/C: 4. jelű irattartó anyaga, Vasváry-gyűjtemény, Szeged, Somogyi-könyvtár.
 7. Wass Albert levele Mr. Robert Langhoz, a Free Europe Rádió igazgatójához. = Magyarság (Pittsburgh, PA), 1950. október 6; W1/C: 5. jelű irattartó anyaga, Vasváry-gyűjtemény, Szeged, Somogyi-könyvtár.
 8. Magyar szemmel: levelek Wass Alberthez [Száz Zoltán, Nádas János, Szebedinszky Jenő]. = Kanadai Magyarság, (1966. szeptember 10).
 9. *Mécs László 7 levele Wass Alberthez. Pannonhalma, 1967. február 27. – Pannonhalma, 1969. május 20. Petőfi Irodalmi Múzeum: kézirattár.
 10. *Brudi Zsuzsa 12 levele Wass Alberthez. Budapest, 1967. március 23. – Budapest, 1969. december 3. és k.n. Petőfi Irodalmi Múzeum: kézirattár.
 11. *Wass Albert 5 levele Brudi Zsuzsához. március 29 – 1970. április 23. Petőfi Irodalmi Múzeum: kézirattár.
 12. *Wass Albert 3 levele… Zsuzsannához. Florida, 1967. szeptember 26; Florida, 1968. január 19; Florida, 1969. április 30. Petőfi Irodalmi Múzeum: kézirattár.
 13. Wass Albert levele Püski Sándorhoz. április 10. – In: Püski Sándor: Könyves sors – magyar sors. Budapest: Püski, 2002. – p. 210-211.
 14. Hungaricus: Levél Wass Alberthez. „A víz szalad, a kő mard”. = Kanadai Magyarság, (1968. március 30).
 15. Az Amerikai Magyar Szépmíves Czéh: körlevél, [1974?]. WC: 25-26. jelű irattartó anyaga. Vasváry-gyűjtemény, Szeged, Somogyi-könyvtár; melléklet: az AMSZC és a Danubian Research Center könyvárjegyzéke.
 16. Wass Albert levele Tauffer Ferenchez (1995. január 24). – In: Zsoltár és trombitaszó, Ld. Önálló kiadványok. – p. 436-437.
 17. Wass Albert levele Fabó Lászlóhoz (Astor Park, FL, 1979. szeptember 17). = PoLíSz, 70. (2003. április-május). – p. 58.
 18. Wass Albert levele Szeleczky Zitához. január 12. = The Hungarian Quarterly, 1986. április.
 19. Wass Albert levelei Szeleczky Zita művésznőhöz (1986. január 22; Astor Park, FL, 1986. augusztus 29; Astor Park, FL, 1987. február 3; Astor Park, Fl, 1987. április 23; két dátum nélküli levélrészlet). = PoLíSz, 70. (2000. április-május). – p. 58-61.
 20. Wass Albert három levele Bencsics Klárához (1986. március 21, július 12, 1988. október 18). – In: Bencsincs Klára (Mont­real): A Bujdosó Imája: Wass Albert munkássága: elő­adás. = Magyarságtudományi Füzetek, 42. Kanadai Magyar­ságtudományi Társaság, 2003. – Függelék.
 21. Wass Albert Kolozsy Sándor szobrászművésznek Ausztráliába írt leveleiből [1987-1988]. – In: Zsoltár és trombitaszó, Ld. Önálló kiadványok. – p. 427.
 22. Részlet egy magánlevélből [1990]. = Új Magyarország, (1995. december 16).
 23. Wass Albert négy levele Jármy Lászlóhoz az emigrációból [1991-1994]. = Havi Magyar Fórum, (1999. október).
 24. Wass Albert négy levele az emigrációból, [1991-1994]. = Havi magyar fórum, 7. (1999. október). – p. 112-113.
 25. Két levél Halász Bálint ny. mérnökhöz Makóra (1995. január 17, 1995. november 2). – In: Magyar örökségünk: tanulmányok, novellák, hátrahagyott írások, interjúk. Önálló kiadvá­nyok. – p. 313-314.
 26. Levelek Szász (Zas) Lóránthoz (7 levél: 1989. december 20, 1990. november 8, 1991. március 25, 1995. január, 1996. január, 1997. január, 1998. január). – In: Magyar örökségünk: tanulmányok, novellák, hátrahagyott írások, interjúk. Önál­ló kiadványok. – p. 314-316.
 27. Wass Albert szülőföldjén. [Lapohos András – Wass Albert levelezése]. [1993-1995.] Közzéteszi Csernátoni József. = Szászrégen és Vidéke, II/7. (2000. július). – p. 10-11; folytatás: Szászrégen és Vidéke, II/8. (2000. augusztus). – p. 11.
 28. Csernáthon [helyesen: Csernátoni] János: Lapohos András – Wass Albert [levelezése]. Wass Albert szülőföldjén (Az író levelei Ördöngösfüzesre). Szászrégen és Vidéke; másod­közlés: = PoLíSz, 65. (2002. június-július). – p. 23-27.)
 29. Wass Albert levele A Magyar Köztársaság Belügyminisz­tériumának Állampolgársági Főosztályához. június 24. – In: A Láthatatlan Lobogó zászlótartója. = Új Idők, III/2. (1998. január 14). – p. 1-2; Lőcsei Gabriella: „Pusztuló gyümölcsfák vagyunk…” Wass Albert örökre elbujdosott. = Magyar Nemzet, LXI/44. (1998. február 21).
 30. Wass Albert levele Deákné Balázs Ildikóhoz: válasz volt gazdatisztje, Balázs András levelére. Astor, FL, 1996. május 1. – In: Balázs Ildikó: Két levél: adalék egy készülő Wass-monográfiához. = PoLíSz, 69. (2003. február-március). – p. 63-66; másodközlés: Múzsa, Népújságmelléklet (Marosvásárhely), 592. (2003. május 31). – p. 2. és 593. (2003. június 7). – p. 2-3; In: Zsoltár és trombitaszó. Ld. Önálló kiadványok. – p. 437-438.
 31. Wass Albert levele Lukácsi Éva és László lelkész-házaspárnak. Astor, FL. 1996. május 21.

Minden vélemény számít!