A történelem faggatása kategória bejegyzései

Talpassy Zsombor: Kampány és nagypolitika 1990-ben

(Az esszé már közlése pillanatában a 2015. évi PoLíSz-Díj legjobb esszéjének kijáró elismerés várományosa)

FullSizeRender

Arany János:
KOZMOPOLITA  KÖLTÉSZET
Nem szégyellem, nem is bánom
Hogy, ha írnom kelle már,
Magyaros lett  írományom
S hazám földén túl se jár;
Hogy nem „két világ” csodája –
Lettem csak népemből egy:
Övé (ha van) lantom bája,
Övé rajtam minden jegy.

Tovább olvasom… →

Ádám Attila L.: Bemerítő (Keresztelő) János tanítása a Biblia és más források tükrében

„Bizony mondom Néktek [az igazat]: Az asszonytól szülöttek között nem támadt nagyobb Keresztelő Jánosnál.” (Mt 11,11) [2]

Tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek; moss meg engemet, és fehérebb leszek a hónál. Rejtsd el orcádat az én vétkeimtől, és töröld el minden álnokságomat.(…) Tiszta szívet teremts bennem, oh Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem.” (Zsolt 51,9-12) 2

„Lement tehát [Naámán], és megmerítkezett hétszer a Jordánban… Akkor újra tiszta lett a teste,…” (2Kir 5,14)[3]

 SzentJánosésJézus

Tovább olvasom… →

Cs. Kovács Károly: Mándoky Kongur István küzdelmes élete és kun nyelvi szenvedelmei (Ahogy láttam, hol közelebbről, hol távolabbról…)

Mándokiról grafika

 “ A magyar csak nyelvileg van kapcsolatban a finnugorokkal, fajiságában, műveltségében, vagyis etnikumában elsősorban török. Ezt a tudomány emberei tudják is, de politika is van a világon, s az most a törökségtől teljesen el akarja szakítani a magyarságot.” /részlet az írásból

Tovább olvasom… →

Fekete István és Wass Albert: Az őzhívás tudománya (Levelezés a Nimród vadászújságban, 1941))

Fekete István: A „jó” őzhívó

Olvasom gróf Wass Albert írását az elrontott őzhívóról és esz a méreg. Hát ilyen egyszerű az egész? Hát ez az oka, hogy én éveken át hiába sípoltam, trilláztam jó őzhívómmal?… Csak el kellett volna rontani? Azaz várjunk csak!
A szakértők szerint az őzhívás sikertelenségének három fő oka van.
1. Rossz a hívó.
2. Rossz helyen, esetleg zörgésükkel elriasztva – és rosszul hívunk.
3. Nincs bak, vagy olyan kevés a bak, hogy torkig vannak a nővel – azaz sutával – és viszontfütyülnek ránk. Tovább olvasom… →

Reményi Tibor „Láthatatlan kéz” (Hogyan „alkudtam meg” a szocializmussal?) /A történelem tanúvallomásai I.

Semmilyen hivatalos vagy intézményes alkuról nincs szó. Nem voltam besúgó, még csak nem is akart soha senki beszervezni, nem tettem esküket a népi demokrácia államrendjének szentségére, de még csak KISZ tag sem voltam, a párttagságról nem is beszélve.

Tovább olvasom… →

Lukáts János: Vác, a fővárosok kis vetélytársa

„Száz vasútat, ezeret! Csináljatok, csináljátok…” – zakatolnak fülembe a költő sorai, miközben suhan velem a vonat. A „zónázó” alig félóra alatt ér célba. Pest-Vác – 1846 nyarán Magyarország első vasútvonala volt, az első szerelvényen ott utazott – sokadmagával – a kor két vezérférfija is: Széchenyi István és Kossuth Lajos.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tovább olvasom… →

Lisztóczky László: Hűség az anyanyelvhez, hűség a szülőföldhöz

Magyari Lajos laudálása a Szervátiusz Jenő¬díj átadásán

, Barátom a diktatúra osztatlan börtönében, olvasztótégelyében, az átélt szenvedések tisztítótüzében tanulta meg, hogy milyen drága kincs az ember méltósága és szabadsága, amelyhez magyarságunk szervesen és elválaszthatatlanul tartozik hozzá.

Tovább olvasom… →

Turcsány Péter 5 verse (Köszönet-lángok fészekrakó tűzből, Szólítlak titeket, kövek! A szenvedések triptichonja, Magam magamhoz, Cornwallban ért az este)

TP portré TintagelbenH.T.É (lányom)fotója

Köszönet-lángok fészekrakó tűzből

Hálával földiek közül, férfiak és nők között,
ó mennyinek tartozom,
feleségem, most mégis csak neked
köszönöm segítségedet:
lelked finom húrjain eljátszott perceinket,
madárrebbenésnyi ajándékaidat,
és korholó düheidet is, melyekkel
dudváimat szaggattad napra nap.

Tovább olvasom… →

Nagy Tibor Balázs: Az emberi méltóság megőrzésének „modus vivendi”-je a háborús kataklizmában (Kuncz Aladár: Fekete kolostor című regénye)

Hiszem és vallom, hogy az emberi szenvedést nem lehet a történelem patikamérlegével mérni. A szenvedés változatait nem lehet – és nem is szabad – összehasonlítani vagy rangsorolni. Természetesen a bűn minden esetben erkölcsi ítéletet von maga után, de a háború abszurditására, az emberi méltóság sárba tiprására adott válaszként az újjászületés csodájának magyarázata az emberi szférán túl keresendő – nevezzük azt akár létösztönnek, akár felsőbb Gondviselésnek. A huszadik század az embert, a homo aestheticust és homo moralist a maga emberi mivoltából kiforgató, dehumanizáló borzalmai csak etikai, metafizikai és transzcendentális szinten mérhetőek.

Tovább olvasom… →