Dr. Pál Ferenc

Dr. Pál Ferenc (1949 –    ) tanár, tanszékvezető egyetemi docens, műfordító és ELTE dékán helyettes, a Kráter Műhely Egyesület alelnöke. Tudományos fokozat: PhD (irodalomtudomány). 1978-tól az ELTE BTK Portugál Tanszékén: Portugál nyelv, Középkori portugál irodalom, XVI. századi portugál irodalom, XVIII-XIX. századi portugál irodalom, XX. századi portugál irodalom, A portugál nyelvű irodalmak története, A brazil modernizmus története, Műfordítás, Speciális kollégiumok: modern regény, tévéregény, film és irodalom témakörben. 2000–2001-es tanévtől fogva óraadás a Szegedi Tudományegyetem BTK portugál speciális képzésében: XIX-XX. századi portugál irodalom, brazil irodalom. Az eddigi tudományos –szakmai életmű: Eça de Queirós és a realizmus. Budapest Tankönyvkiadó, 1995.„Um século de Eça na Hungria”. In Camões – Revista de Letras e Culturas Lusófonas, Nros. 9-10 Abril-Setembro de 2000. pp. 258-266. Uma análise proppiana da função e comportamento dos heróis nos romances queirosianos”. In Un secolo di Eça. Atti del Convegno sul centenario queirosiano. Universitá degli Studi Roma Tre. La Nuova Frontiera, Roma, 2002. pp. 111 23.„Traducteurs, éditeurs et lecteurs: moments objectifs et subjectifs de la présence des lettres portugaises en Hongrie”. In L’Édition d’Auteurs Portugais à l’Étranger. Arquivos do Centro Cultural Calouste Gulbenkian, vol XLVII. Centro Cultural Calouste Gulbenkian, Lisboa- Paris, 2004),. pp 161-171. Marcelo Marinho-val közösen) Cartas vincadas, letras no espelho. Campo Grande, Letra Livre Editora Ltda.,

Minden vélemény számít!