Rólunk kategória bejegyzései

Rólunk

A Kráter Műhely Egyesület mai magyar irodalmi művek kiadása mellett fő céljának tekinti a múltban kitagadott vagy elhallgattatott írók munkáinak eljuttatását az olvasókhoz – határainkon kívül és belül. Könyvkiadásunk évente 35–40 könyvvel gazdagítja a Gutenberg-galaxist. Igényes és egyre népszerűbb könyvsorozatainkra méltán vagyunk büszkék. Portugál, orosz, olasz, dán, román, litván (és más nyelvű) műfordítás-köteteink is joggal népszerűek.

Rendszerváltó könyvkiadóként mi adjuk ki a román kommunista rendszer által halálra ítélt, majd emigrációba kényszerített Wass Albert életművét, a magyar irodalompolitika megtűrt kategóriájába sorolt Németh László összes szépirodalmi munkáját, 1956 magyar költői közül a fegyverrel a kezében eleső Petőfi-utód, Gérecz Attila verseit, és a hetven évi hallgatásra ítélt, tragikus sorsú Daday Loránd (Székely Mózes) életművét.

A KME hangsúlyt helyez a nemzeti és keresztény szellemű irodalmi tradíció és a kortárs magyar, illetve európai irodalom kiadására és bemutatására. Elsősorban ezt a célt szolgálja az évi 10 alkalommal megjelenő PoLíSz című irodalmi-kulturális folyóirat is. (A lap címe mozaikszó: a politika, líra és széppróza szavakból.)

Céljaink elérését konferenciák, kihelyezett emlékülések, író-olvasó találkozók és előadókörutak segítik. Többek között írók, szaktudósok és kisebbségi vezetők részvételével évente rendezzük meg az elsősorban etnokulturális kérdéseket felvető Kárpát-medencei Keresztkötődések Konferenciákat.

Pályázatainkkal és díjainkkal a nemzeti kultúránkat magas fokon kifejező és népszerűsítő alkotókat jutalmazzuk, illetve elő kívánjuk segíteni fiatal alkotók felfedezését és bevezetését az irodalmi életbe. (Ld.: PoLíSz költői-, műfordítói- és esszéírói pályázatai, a PoLíSz Gyulai Pál-díja, a Csengey Dénes-díj és Szociográfiai Pályázat, továbbá a Wass Albert életének és életművének szakmai kutatásában elért kimagasló eredményeket jutalmazó Wass Albert-díj és Emlékérem.)

Egyesületünk szervezője és egyik élenjárója a tömbmagyarság-szórványmagyarság kulturális kapcsolatápolásának (konferenciák, ismeretterjesztő előadások, kulturális versenyek támogatása, pályázatok kiírása stb.). Az elmúlt években – ezen a téren – gyakorta segítettekből segítőkké is váltunk.

Az egyesület további feladatának tekinti telephelyünk, Pomáz Város népművészeti és szellemi örökségének feltárását, ápolását és népszerűsítését, kulturális és művészeti életének fejlesztését, és kulturális idegenforgalmi szolgáltatások végzését a „Kráter Pomáz Városáért” program keretei között.

A Kráter kiskátéja, 2007 (Egy százalék a magyar kultúra jövőjéért!)

A Kráter Műhely Egyesület adószáma:
19667348-2-43,
számlaszám: 10200885-32611094-00000000)
Kérdés: Miért kérjük, hogy a Kráter Műhely Egyesületnek szánja 1 %-os adójövedelmét?
Válasz: Végóráját éli a világ minden sajátos kultúráját féltő emberiség. Tömegkultúrák, álkultúrák és konzumkultúrák áradása, a pénzvilág törvényeit követő kultúragazdaság mindenütt a világon, így Magyarországon is nagymértékben veszélyezteti a tradicionális értékeket folytató élő irodalmakat. Ebben a helyzetben kérjük, olvassa el a Kráter Műhely Egyesület céljaival egybeeső és hivatását megvalósító programunkat.

Tovább olvasom… →

Díjak, Elismerések

1998. nov. 16.
Az 56-os Magyarok Világszövetsége Világtanácsának elismerése

1999. okt. 14.
Az 51. Frankfurti Könyvvásár „Szép Könyvek Frankfurtra” versenyen a legszebb könyvért elnyert oklevele Tóth Éva Emlékvers c. könyvéért

2000. jún. 2.
A Szép Magyar Könyv Versenyen szépirodalmi és ifjúsági könyvek kategóriában a Nemzeti Kulturális Alapprogram különdíja Tóth Éva Emlékvers c. könyvéért

2005. ápr. 23.
A XII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál Budai Díja a Wass Albert CD-ROM-ért

2006. ápr. 23.
A XIII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál Budai Díja A nevető Erdély c. könyvért (szerk. Kovács Attila Zoltán)

2007. ápr. 26.
A III. Szegedi Könyvkiállítás és Vásár Könyvversenyén a Határon Túli Irodalom kategóriában elért I. helyezés az Erdély szolgálatában – Emlékírók könyve c. kiadványért (szerk. Kovács Attila Zoltán)

2008.
A Magyar Művészetért Kuratórium és a Herendi Porcelánmanufaktúra Árpád fejedelem-emlékdíja a Wass Albert emlékév megrendezéséért

2008. okt.
European Society for Education and Communication Erasmus Euromedia–díja A nevető Erdély c. könyvért (szerk. Kovács Attila Zoltán)