A Kráter Műhely Egyesület 2013-as közhasznúsági jelentése

2013-as közhasznúsági jelentés

1%

Észrevételek  A KRÁTER MŰHELY EGYESÜLET 2013. évi közhasznúsági jelentéséhez.

Aki látogatja a könyvbemutatókat, könyvvásárokat, az tapasztalhatja, hogy az egész Európában, és Magyarországon is jelen lévő gazdasági-pénzügyi válság hangsúlyosan érzékelteti a hatását a könyvpiacokon. Hiszen a gazdasági bajba jutott családok mindenekelőtt a korábbi utazásaikon, újság,- és könyvvásárlásaikon, vagy ruházkodási kiadásaikon kurtítanak. Nehéz évet zárt tehát a Kráter Műhely Egyesület 2013. végén. Elkerülte a veszteséges évet – – amit sok könyvkiadó sajnos nem kerülhetett el. 2013-ban 21 millió forint nyereséggel zárta az évet a kiadó,- azaz közel 21 millió forinttal növekedett meg a Kráter Műhely Egyesület vagyona. A nehéz év ellenére 2013-ben is a bevételek meghaladták a ráfordításokat, és hatalmas áldozatok révén az Egyesület elkerülte a veszteségeket. Folytatódott tehát tavaly– még ha lassabb mértékben is – az Egyesület vagyonának a növekedése, és nem tért vissza a 2010 előtti évek átmeneti, és szerencsére kisebb mértékű vagyonvesztése.

A 2013-as év nehézsége érdemben egyetlen fő okra vezethető vissza. Jelentős mértékben, 10 százalékkal, 5 millió forinttal csökkent a könyveladások értéke, 62 millió forintról 57 millió forintra. Sajnos, az egész hazai gazdaságot jellemezte tavaly a fogyasztói kereslet visszaesése – és ez a hanyatlás nem kímélte a könyvkereskedelmet sem. A központi költségvetéstől kapott kulturális támogatások összege ezzel egyidejűleg 11 millió forinttal szintén csökkent. Nagyon sok állami támogatást ugyanis olyan újabb könyvek kiadásához köt a kultúrpolitika, amely kiadványok finanszírozását még állami támogatás kilátásba helyezése esetén sem vállalhatott az Egyesület a jelenlegi mostoha piaci környezetben. Mindezek ellenére is a kapott közel kilenc millió forintot kitevő kultúrpolitikai segítség jelentős mértékben hozzájárult a Kráter Műhely Egyesület stabilitásának a fennmaradásához.

Az értékesítési nehézségek miatt 2013-ban 12 millióval növekedett a készletállomány, és nagysága az megközelítette a 205 millió forintos nagyságrendet. A tavalyi év 57 millió forintos eladási forgalmát figyelembe véve csak közel négy év alatt lehetne eladni a raktározott könyvállományt. Minden további készletnövekedés azzal a veszéllyel járna, hogy az eladatlan, négy-öt éves besárgult könyveket csak jelentős árengedménnyel lehetne eladni – azaz a kimutatott készletérték realizálása is veszélybe kerülhet. Ennek az évnek a legfontosabb feladata a könyveladások évek óta tapasztalható csökkenésének a megfékezése lehetne.

Az Egyesület rövid lejáratú kötelezettségei javuló mértékben stabilizálódtak, az év eleji 19 millió forintos szintről 15 millió forintra mérséklődtek.

A nehézségek ellenére az Egyesületnek egyáltalán nincs hosszabb lejáratú kötelezettsége.

A megtakarítás szükségessége tükröződött az Egyesület kiadásaiban. Az anyagjellegű ráfordítások 69 millió forintról 27 millió forintra csökkentek, a személyi jellegű ráfordítások 37 millió forintról 30 millió forintra. A kedvezőtlen piaci helyzet drámai mértékű – 49 millió forintnyi – költségcsökkentésre kényszerítette az egyesületet. Az anyagjellegű ráfordítások csökkentését elsősorban az új könyvek kiadásának a visszafogásával lehetett elérni.

Az Egyesület pénzügyi likviditása enyhén kedvezőtlen, mivel a rövidlejáratú kötelezettségek összege – 19 millió forint – meghaladja az Egyesület 13 millió forintnyi követelését. A likviditási helyzeten javít a 4 millió forintot meghaladó pénzeszközök állománya – azaz a pénzállomány figyelembevételével együtt a kötelezettségek kilenctizede fedezettnek tekinthető.

Összegezve a mérlegbeszámoló adatait, a közgyűlésnek a Kráter Műhely Egyesület 2013 évi közhasznú éves beszámolójának az elfogadását ajánlom.

Budapest, 2014. május 27.

Dr. Fekete Gyula

Minden vélemény számít!