Rólunk

Magunkról

A Kráter Műhely Egyesület mai magyar irodalmi művek kiadása mellett fő céljának tekinti a múltban kitagadott vagy elhallgattatott írók munkáinak eljuttatását az olvasókhoz – határainkon kívül és belül. Könyvkiadásunk évente 35–40 könyvvel gazdagítja a Gutenberg-galaxist. Igényes és egyre népszerűbb könyvsorozatainkra méltán vagyunk büszkék. Portugál, orosz, olasz, dán, román, litván (és más nyelvű) műfordítás-köteteink is joggal népszerűek.

Rendszerváltó könyvkiadóként mi adjuk ki a román kommunista rendszer által halálra ítélt, majd emigrációba kényszerített Wass Albert életművét, a magyar irodalompolitika megtűrt kategóriájába sorolt Németh László összes szépirodalmi munkáját, 1956 magyar költői közül a fegyverrel a kezében eleső Petőfi-utód, Gérecz Attila verseit, és a hetven évi hallgatásra ítélt, tragikus sorsú Daday Loránd (Székely Mózes) életművét.

A KME hangsúlyt helyez a nemzeti és keresztény szellemű irodalmi tradíció és a kortárs magyar, illetve európai irodalom kiadására és bemutatására. Elsősorban ezt a célt szolgálja az évi 10 alkalommal megjelenő PoLíSz című irodalmi-kulturális folyóirat is. (A lap címe mozaikszó: a politika, líra és széppróza szavakból.)

Céljaink elérését konferenciák, kihelyezett emlékülések, író-olvasó találkozók és előadókörutak segítik. Többek között írók, szaktudósok és kisebbségi vezetők részvételével évente rendezzük meg az elsősorban etnokulturális kérdéseket felvető Kárpát-medencei Keresztkötődések Konferenciákat.

Pályázatainkkal és díjainkkal a nemzeti kultúránkat magas fokon kifejező és népszerűsítő alkotókat jutalmazzuk, illetve elő kívánjuk segíteni fiatal alkotók felfedezését és bevezetését az irodalmi életbe. (Ld.: PoLíSz költői-, műfordítói- és esszéírói pályázatai, a PoLíSz Gyulai Pál-díja, a Csengey Dénes-díj és Szociográfiai Pályázat, továbbá a Wass Albert életének és életművének szakmai kutatásában elért kimagasló eredményeket jutalmazó Wass Albert-díj és Emlékérem.)

Egyesületünk szervezője és egyik élenjárója a tömbmagyarság-szórványmagyarság kulturális kapcsolatápolásának (konferenciák, ismeretterjesztő előadások, kulturális versenyek támogatása, pályázatok kiírása stb.). Az elmúlt években – ezen a téren – gyakorta segítettekből segítőkké is váltunk.

Az egyesület további feladatának tekinti telephelyünk, Pomáz Város népművészeti és szellemi örökségének feltárását, ápolását és népszerűsítését, kulturális és művészeti életének fejlesztését, és kulturális idegenforgalmi szolgáltatások végzését a „Kráter Pomáz Városáért” program keretei között.

DÍJAK, ELISMERÉSEK

1998. nov. 16.
Az 56-os Magyarok Világszövetsége Világtanácsának elismerése

1999. okt. 14.
Az 51. Frankfurti Könyvvásár „Szép Könyvek Frankfurtra” versenyen a legszebb könyvért elnyert oklevele Tóth Éva Emlékvers c. könyvéért

2000. jún. 2.
A Szép Magyar Könyv Versenyen szépirodalmi és ifjúsági könyvek kategóriában a Nemzeti Kulturális Alapprogram különdíja Tóth Éva Emlékvers c. könyvéért

2005. ápr. 23.
A XII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál Budai Díja a Wass Albert CD-ROM-ért

2006. ápr. 23.
A XIII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál Budai Díja A nevető Erdély c. könyvért (szerk. Kovács Attila Zoltán)

2007. ápr. 26.
A III. Szegedi Könyvkiállítás és Vásár Könyvversenyén a Határon Túli Irodalom kategóriában elért I. helyezés az Erdély szolgálatában – Emlékírók könyve c. kiadványért (szerk. Kovács Attila Zoltán)

2008.
A Magyar Művészetért Kuratórium és a Herendi Porcelánmanufaktúra Árpád fejedelem-emlékdíja a Wass Albert emlékév megrendezéséért

2008. okt.
European Society for Education and Communication Erasmus Euromedia–díja A nevető Erdély c. könyvért (szerk. Kovács Attila Zoltán)

Linkek

25 éves a Kráter Kiadó
A KRÁTER Irodalmi és Művészeti Műhely Egyesület 2014-ben módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya
A Kráter Műhely Egyesület vezetősége és tagjai
Könyvvizsgálói jelentés és elfogadó nyilatkozat a 2013-as beszámolóhoz
A Kráter Műhely Egyesület 2013-as egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete
A 2013-as beszámoló szöveges közhasznúsági melléklete
2013–ban megjelentetett könyvek
Kráter Műhely Egyesület által 2013. évben támogatott szervezetek és személyek
Beszámoló a 2014. május 28-i közgyűlésről
Kráter Műhely Egyesület 2012. évi közhasznúsági melléklete 
A KRÁTER Műhely Egyesület 2012-es évi bővített, részletes Közhasznúsági Beszámolója
A KRÁTER Műhely Egyesület 2012-es hivatalos Közhasznúsági Beszámolója és Mérlege
A Kráter Műhely Egyesület 2012-ben módosított Alapszabálya
A Kráter Műhely Egyesület kiadójának rövid bemutatása
A Kráter Irodalmi és Művészeti Műhely Egyesület (közhasznú szervezet) bemutatkozása
A Kráter Műhely Egyesület ismertetése a X. KKK konferencián
A Kráter Műhely Egyesület 2011. évi közhasznúsági jelentése és könyvvizsgálói ajánlása
A Kráter Műhely Egyesület bővebb bemutatkozása
Díjak, elismerések
A Kráter Műhely Egyesület 2010. évi bővített közhasznúsági jelentése
A Kráter Műhely Egyesület 2009. évi bővített közhasznúsági jelentése
2009. évi egyszerű kimutatás
A Kráter Műhely Egyesület 2010-ben módosított Alapszabálya
A KME 2009. évi rendezvényei
A KME vezetőségi ülése, 2009. augusztus 28.
A Kráter Műhely Egyesület bővített közhasznúsági jelentése 2008.
A KME 2008. évi rendezvényei 
Köszönet a 2008-as 1%-os felajánlásokért!
A KME 2008. évi támogatottai
A Kráter Műhely Egyesület bővített közhasznúsági jelentése 2007.
A Kráter Műhely Egyesület 2007-es vagyonfelhasználási jelentése
A Kráter Műhely Egyesület által 2007. évben támogatott szervezetek és személyek
A KME 2007-ben megjelent kötetei
Beszámoló a Kráter Műhely Egyesület másfél éves működéséről
Egy százalék a magyar kultúra jövőjéért!
A KME 2006. évi közhasznúsági beszámolója
A Kráter Műhely Egyesület 2006. első félévi tevékenységéről (Összefoglaló)
A Kráter Műhely Egyesület 2005 évi könyvkiadói terve
15 éves a Kráter Műhely Egyesület – Turcsány Péterrel beszélget Nádor Tamás
A KME 2005. évi közhasznúsági beszámolója
A Kráter Műhely Egyesület által 2005. évben támogatott szervezetek és személyek
A Kráter Műhely Egyesület évzáró levele, 2005.
A PoLíSz folyóirat 2004. évi beszámolója
2004. évben megjelent köteteink
A Kráter Műhely Egyesület 2004. évi terve
Kráter Műhely Egyesület 2004. Évi közhasznúsági beszámolója
Kráter Műhely Egyesület közgyűlése 2004. december 15.
Közhasznúsági jelentés a 2003-as évről
Kráter Műhely Egyesület 2003. évi elnöki beszámolója
Kráter Műhely Egyesület 2002. évi mérlege

Minden vélemény számít!

Wass Albert könyveinek kiadója